Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

zapraszamy na promocję jubleuszowego XX tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych

    

     Images: OKLADKA KUTNOWSKI ZESZYTY REGIONALNE XX TOM.jpg  Zarząd    Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

                                             oraz


            
 Kierownik Centrum Teatru, Muzyki i Tańca


mają zaszczyt zaprosić

MIESZKAŃCÓW KUTNA I REGIONU

na

promocję


jubileuszowego XX tomu rocznika


„Kutnowskie  Zeszyty Regionalne

oraz

     
Bibliografii KZR tom I-XX


 

                                     Promocja publikacji odbędzie się w Sali widowiskowej

                          Centrum Teatru, Muzyki i Tańca  w Kutnie, ul. Teatralna 1

                        w dniu 7 grudnia 2016 roku  o godz. 17.oo (środa).

 

W programie:

-prezentacja publikacji

- koncert  w wykonaniu Kameralnego Zespołu Wokalnego  CANTABILE przy TPZK pod dyrekcją Joanny Domagały

- jubileuszowy  tort

                     


                               WSTĘP  WOLNY                                                 ZAPRASZAMY


 

Publikacja  została wydana dzięki wsparciu ze środków finansowych                   

                                                   Powiatu Kutnowskiego                          Prezydenta Miasta Kutno

                                                 Images: hp.jpg                                                       Images: hk.jpg     
     

                                                                        oraz  mecenasów kultury i regionalizmu:


                                                          Autoryzowany Serwis Samochodowy  J.R.J. Zachorscy

                                                     Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ABN

                                                                                    HURT-PAP Kutno

 

Składamy ogromne podziękowanie naszym Mecenasom,  autorom artykułów oraz osobom, które udostępniły nam materiały. To dla nas bardzo ważne, że wciąż jeszcze są mieszkańcy Kutna i Ziemi Kutnowskiej, które poświęcają swój prywatny czas, by zupełnie bezinteresownie pisać o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z Kutnem i regionem (nie otrzymują za swoją pracę żadnego wynagrodzenia), a ich fotografie i dokumenty  może oglądać społeczność regionu kutnowskiego.           

 

 

· redakcja dnia listopad 16 2016 20:33:23 · 0 komentarzy · 69 czytań · Drukuj

śladami Szaloma Asza i kultury żydowskiej

W dniu 10 listopada 2016 roku, wiceprezes TPZK dr Karol Koszada, został zaproszony do Gimnazjum Nr 2 w Kutnie na spotkanie z młodzieżą, na którym wygłosił krótki wykład na temat "Zarys historii Żydów na Ziemi Kutnowskiej".

Wykład spotkał się z  zainteresowaniem słuchaczy. Prelekcja była ilustrowana licznymi slajdami.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu realizowanego przez Gimnazjum pn. "Śladami Szaloma Asza  i kultury żydowskiej".


Images: O KUTNOWSKICH  ZYDACH W  W GIMNAZJUM  1.JPG

 Images: O KUTNOWSKICH ZYDACH W GIMNAZJUM 2.JPG
             

· redakcja dnia listopad 14 2016 18:13:59 · 0 komentarzy · 75 czytań · Drukuj

z przedwojennej prasy

       

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, zniesione zostało 22 lipca 1945 roku, a  przywrócono je w 1989 roku.

 

Tygodnik Kutnowski nr 46 z 15 listopada 1919 roku tak opisywał obchody pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości w Kutnie:
                                   Images: TYGODNIK KUTNOWSKI STRONA TYTULOWA.jpg

                                              Images: OBCHODY PIERWSZEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGLOSCI W KUTNIE.jpg

· redakcja dnia listopad 09 2016 19:17:02 · 0 komentarzy · 106 czytań · Drukuj

z naszego archiwum

    

Nasze archiwum zawiera wiele dokumentów z działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. I jest to zasługą przede wszystkim faktu, iż nasze stowarzyszenie posiada swoją siedzibę od ponad 30 lat oraz tego, iż z wielką pieczołowitością  następujące po sobie zarządy Towarzystwa  przechowywały każdy dokument i korespondencję. Dziś na podstawie tych dokumentów możemy odczytywać  historię naszego prawie 45-letniego stowarzyszenia.

Z okazji 35 –lecia  powołania do życia Muzeum Regionalnego w Kutnie prezentujemy kilka dokumentów naszym dzisiejszym członkom, by byli dumni z tego, że TPZK dołożyło swoją skromną cegiełkę do tworzenia kutnowskiego muzeum i jego zasobu…


 Images: muzeum z archiwum 3.jpg  Images: muzeum z archiwum 8.jpg

Images: muzeum z archiwum 5.jpg Images: muzeum z archiwum 4.jpg
Images: muzeum z archiwum 2.jpg Images: muzeum z archiwum 7.jpg
Images: muzeum z archiwum 11.jpg Images: muzeum z archiwum 10.jpg

Images: muzeum z archiwum 1.jpg Images: muzeum z archiwum 9.jpg

· redakcja dnia listopad 07 2016 22:06:10 · 0 komentarzy · 97 czytań · Drukuj

Muzeum Regionalne w Kutnie ma już 35 lat

       

W związku z jublileuszem poniżej przypominamy artykuł zamieszczony w VII tomie Kutnowskich Zeszytów Regionalnych z 2003 toku

Grażyna Kin – Rzymkowska
(Muzeum-Zamek w Oporowie)

 

         Powołanie Muzeum Regionalnego w Kutnie i jego organizacja  w latach 1981-1986

 

 

         W 2001 r. minęło dwadzieścia lat od powołania Muzeum Regionalnego w Kutnie, długo oczekiwanego i powstającego z niezwykłymi trudnościami[1]. Dziś patrząc na cenioną w mieście placówkę muzealną, trudno uwierzyć, że niegdyś wielokrotne próby jej organizacji podejmowane już od czasów II Rzeczypospolitej przez światlejszych przedstawicieli lokalnej społeczności, napotykały na brak poparcia ze strony władz i mieszkańców miasta. Przyczyną tego był niezwykle niski stopień wiedzy o dziejach Kutna i nieświadomość potrzeby ochrony i popularyzacji miejscowych tradycji.

            Klimat niechęci i obojętności dla spraw przeszłości miasta i ochrony jego zabytków przełamywały stopniowo dwie organizacje społeczne – Kutnowska Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK (dalej: KKOnZ), powołana w 1970 r. i zaistniałe w 1972 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (dalej: TPZK)[2]. Dopiero starania tych organizacji i prowadzone akcje oświatowe stworzyły grunt do powstania muzeum regionalnego.

            Działania w kierunku zorganizowania Muzeum Ziemi Kutnowskiej rozpoczął w okresie międzywojennym Kutnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (dalej: PTK), kierując w 1925 r. apel do mieszkańców powiatu o przekazywanie pamiątek mających znaczenie historyczne i krajoznawcze. Zamysł ten jednak nie mógł być doprowadzony do szczęśliwego końca, gdyż zabrakło szerszego społecznego poparcia i zainteresowania działalnością PTK. Z doniesień ówczesnej prasy wiadomo, że zebrano znaczną liczbę eksponatów historycznych i numizmatów, których dalsze losy nie są dotąd znane[3].

            Po II wojnie światowej, pod koniec lat pięćdziesiątych XX w., zabiegi wokół utworzenia muzeum czynił Stanisław Kurman, artysta plastyk, pełniący funkcję dyrektora Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w pierwszych latach powojennych. W wyniku jego starań zalążkiem przyszłej placówki muzealnej miała być wystawa, którą otwarto w 1960 r. w holu gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, przy obecnym placu im. marsz. J. Piłsudskiego 18. Udało się wówczas zebrać kilka eksponatów związanych z historią miasta i depozyty wypożyczone od osób prywatnych, w tym głównie obrazy, rysunki i grafiki. I tym razem skończyło się na projektach, gdyż wystawę zamknięto, zwracając depozyty właścicielom, a podarowane eksponaty przekazano do Muzeum w Oporowie.

            W 1969 r. dość nieoczekiwanie, po zaledwie rocznych przygotowaniach, zaistniało w Kutnie - Muzeum Bitwy nad Bzurą, do 1981 r. filia Muzeum w Oporowie. Zostało otwarte 12 września w trzydziestą rocznicę walk nad Bzurą, obecnie oddział Muzeum Regionalnego w Kutnie. Pomieszczono je w klasycystycznym mauzoleum rodziny Mniewskich, właścicieli Kutna w XIX w., usytuowanym w Parku Wiosny Ludów. Mała wystawa w mauzoleum, bez jakiegokolwiek zaplecza, miała funkcjonować do czasu budowy nowej siedziby projektowanej w sąsiedztwie, która jednak do dziś nie powstała[4].

            Nowe nadzieje na utworzenie muzeum regionalnego zrodziły się w 1972 r. w wyniku sesji popularno-naukowej nt. Pałac saski – rezydencja podróżna króla Augusta III w Kutnie, na której władze miejskie i konserwator wojewódzki zaakceptowali pomysł przeznaczenia zabytku na ten cel.[5] Projekt powołania muzeum regionalnego, zgłoszony przez organizatorów sesji – działaczy Kutnowskiej Komisji Opieki nad Zabytkami, Muzeum w Oporowie i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, znalazł się w Programie rozwoju kultury w powiecie kutnowskim na lata 1971-1975. W tym samym czasie rozgorzała w Kutnie „bitwa” działaczy kultury z lokalnymi władzami o zachowanie zabudowy kutnowskiej starówki, która znalazła odbicie w prasie ogólnopolskiej. Spowodowało to niechęć władz do współpracy z członkami KKOnZ przy tworzeniu placówki muzealnej, co w połączeniu z zaniedbaniem podjętych przez miasto zobowiązań oddaliło powstanie muzeum regionalnego.

            Równolegle z KKOnZ, czyniło staranie o powołanie muzeum Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, a stawało się to coraz bardziej realne od 1975r., po zlikwidowaniu powiatu kutnowskiego i przeniesieniu Urzędu Miasta z ratusza do dawnej siedziby powiatu. Władze miasta, które znalazło się wówczas w granicach w województwie płockiego, rozważały możliwość oddanie ratusza na potrzeby muzeum[6].

Znaczący udział w sfinalizowaniu projektów utworzenia Muzeum Regionalnego w Kutnie miał dr Marian Sołtysiak, do 1977 r. dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, który wyjednał u Wojewody Płockiego do projektowanej placówki dwa etaty i fundusze na zakup pierwszych eksponatów.

W 1980 r. został powołany Społeczny Komitet Założycielski Muzeum w Kutnie, skupiający przedstawicieli władz miejskich, organizacji społeczno-kulturalnych i instytucji kultury. Największy wkład w prace tego komitetu wniósł jego sekretarz Henryk Lesiak, dyrektor Biblioteki Miejskiej, niezwykle zaangażowany w sprawy tworzenia muzeum. Włączyłam się do prac grupy założycielskiej w 1981 r. i otrzymałam zadanie zorganizowania
w miesiącu maju tego roku biura Komitetu Założycielskiego w ratuszu, które miało służyć kontaktom ze społeczeństwem kutnowskim dla pozyskiwania pierwszych eksponatów
[7].

Powołanie Muzeum w Kutnie (w organizacji) przez Wojewodę Płockiego 19 października 1981 r. spowodowało zakończenie działalności grupy założycielskiej. Władze wojewódzkie oparły proces tworzenia nowej placówki muzealnej na części kadry pracowniczej i bazie materialnej Muzeum w Oporowie, mnie powierzając wypełniane społecznie obowiązki dyrektora. Siedzibą miał się stać klasycystyczny ratusz i połączony z nim budynek dawnego starostwa z XIX w., a w dalszej perspektywie usytuowany obok działki ratuszowej pałac pocztowy króla Augusta III, tzn. „pałac saski”,
z połowy XVIII w. Program merytoryczny muzeum przewidywał tworzenie działów: historii z uwzględnieniem dziejów miasta i powiatu kutnowskiego, archeologii, etnografii, obejmującej również współczesną sztukę ludową i dział sztuki ze stałą wystawą wnętrz mieszczańskich z epoki eklektyzmu, przełomu XIX i XX w.
[8]

Realizację tych zadań, rozpoczęli nowo zatrudnieni, w pierwszych pięciu latach, w Muzeum w Kutnie (w stadium organizacji), pracownicy naukowo-oświatowi: etnograf – Paweł Szymczak, archeolog – Sylwia Stasiak, historyk sztuki – Janusz Późniak. Ponadto historyk - Andrzej Urbaniak, dotychczasowy pracownik Muzeum w Oporowie, później kierownik Oddziału Muzeum Bitwy nad Bzurą, podporządkowanego od 1981 r. Muzeum w Kutnie (w stadium organizacji). W okresie organizacji w latach 1981-1986, pomagali w działaniach merytorycznych pracownicy Muzeum w Oporowie, historyk – Urszula Kowalska i historyk sztuki – Grażyna Kin-Majewska (obecnie Rzymkowska).

Pierwsze dwa lata organizacji muzeum przypadły na trudny okres stanu wojennego. Były to czasy, kiedy administrowanie sprawiało kłopoty nie tylko z powodu zbyt szczupłego budżetu, ale także z przyczyny niemożności zakupu podstawowych artykułów przemysłowych. Brak samochodu służbowego utrudniał transport eksponatów na Komisję Zakupów do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Pomocą służyło w tym zakresie Muzeum w Łęczycy, przewożąc do Płocka razem z własnymi zakupami obiekty typowane do zakupu z Muzeum w Kutnie.

            W częściowo udostępnionych dla muzeum pomieszczeniach ratusza już od 1983 r. prezentowano społeczeństwu kutnowskiemu wystawy czasowe. Ekspozycje obejmowały tematy związane z historią miasta i powiatu oraz popularyzowały dawną sztukę i sztukę ludową miejscowych twórców, dla których były organizowane konkursy. Skutkowało to zwiększającą się liczbą skupionej przy muzeum inteligencji przybywającej na wernisaże, a także częstszymi darami i propozycjami zakupu eksponatów. Pokazy czasowe zasilały często eksponaty wypożyczane z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum w Łęczycy i Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Podjęto też działalność oświatową poprzez prelekcje o dziejach miasta i zabytkach lokalnych, wygłaszane dla szkół oraz w Kutnowskim Domu Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kutnie.

            W latach 1981-1986 zdołano zgromadzić znaczne ilościowo zbiory, bo liczące ponad 1200 eksponatów. Dzięki dotacjom z nadwyżek budżetowych Urzędu Miasta udało się zakupić wiele dobrej klasy  dzieł sztuki z drugiej połowy XIX w. i początku XX w., obrazy, grafiki, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego pozwalające wyposażyć trzy wnętrza w stylu eklektycznym – salon, gabinet i sypialnię. Pozyskano też w drodze zakupu dwa warsztaty rzemieślników kutnowskich – szewski i kowalski oraz liczne fotografie, różnego rodzaju dokumenty związane z miastem i jego mieszkańcami.

Godnym ubolewania jest fakt, że nie trafiły do zbiorów muzeum przejmowane od Kutnowian eksponaty dla tej placówki i gromadzone od lat siedemdziesiątych XX w. przez prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, mecenasa Stefana Talikowskiego (zmarł w 1980 r.) i prezesa KKOnZ przy PTTK, Mariusza Wieczorkowskiego. Fotografie i dokumenty, przechowywane w prywatnym mieszkaniu prezesa S. Talikowskiego, po jego śmierci zniszczyła rodzina, natomiast M. Wieczorkowski odmówił przekazania zebranych od darczyńców pamiątek, traktując je jako swoją własność.

            Radość i optymizm towarzyszyły w 1981 r. organizatorom muzeum, płynące z obietnic władz miejskich przeznaczenia na potrzeby tej nowej i ważnej dla Kutna instytucji kultury trzech łączących się ze sobą budowli zabytkowych w centrum miasta. Aktualnymi do zagospodarowywania były dwa z nich – ratusz (pozostał w nim tylko Urząd Stanu Cywilnego) i uwalniany od użytkowników budynek dawnego starostwa przy ul. Witosa 2. Natomiast „Pałac saski” miał być wykupiony i poddany rewaloryzacji w następnych latach. Wkrótce okazało się, że i radość była przedwczesna gdyż budynek starostwa przejął nowo powołany Urząd Skarbowy w Kutnie. Pozostał do zagospodarowania tylko ratusz i nie w całości, gdyż na piętrze przez kilka następnych lat funkcjonował Urząd Stanu Cywilnego. W jego wnętrzach, na niewielkiej przestrzeni urządzono sale wystaw czasowych, zaplecze biurowe i magazyny.

W 1986 r. organizację muzeum uznano za zakończoną i z dniem 1 stycznia 1987 r. obowiązki dyrektora przejął A. Urbaniak. Rok później instytucja otrzymała nowy statut i nazwę - Muzeum Regionalne w Kutnie. Wiosną 1990 r. została otwarta pierwsza ekspozycja stała pt. Wnętrza eklektyczne, prezentująca dwa pomieszczenia – gabinet i salon, urządzone w stylu eklektycznym[9]. Funkcjonowały równocześnie na niewielkiej przestrzeni sale wystaw czasowych. W następnych latach zmniejszono ilość sal na wystawy czasowe, aby wygospodarować miejsce na stałą wystawę poświęconą historii miasta, którą z konieczności przedstawiono w ogromnym skrócie.

Trudna sytuacja lokalowa do czasów obecnych nie uległa zmianie i Muzeum Regionalne działa w warunkach ogromnej ciasnoty. W latach dziewięćdziesiątych zaistniała szansa pozyskania budynku starostwa, który jednak Urząd Miasta sprzedał na potrzeby Urzędu Gminy Kutno. Inna potencjalna siedziba muzeum – „pałac saski” nie doczekał się remontu, a w miesiącu styczniu 2003 r. częściowo spłonął i długo trzeba będzie czekać na jego ewentualną odbudową. Widoczna konieczność poszerzenia bazy i poprawy warunków funkcjonowania placówki nie może doczekać realizacji, gdyż władze miasta w ciągu dwudziestu lat istnienia muzeum nie próbowały znaleźć rozwiązania dla tego problemu.

Muzeum – jedna z ważnych wizytówek miasta – borykając się z ciasnotą lokalową, nie ma możliwości odpowiednio szerokiej prezentacji wielowiekowych dziejów Kutna i ziemi kutnowskiej w stałych ekspozycjach, spełniających funkcje poznawcze dla mieszkańców oraz turystów. Jego działalność ogranicza także brak przestrzeni na organizowanie wystaw czasowych i imprez. Placówka muzealna w Kutnie, jak dotąd, nie w pełni odzwierciedla ambicje i znaczenie 50-tysięcznego miasta, położonego na skrzyżowaniu dwóch ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych i szczycącego się usytuowaniem w „Centrum Nowej Europy”, co głoszą tablice na kutnowskich „rogatkach”.

 [1] Szersze opracowanie tematu przez autorkę w artykule „Początki organizacji kutnowskiego muzeum we wspomnieniach Grażyny Kin-Rzymkowskiej” [w:] „Kutnowski Biuletyn Muzealny”, Kutno 2003, z. 1, s. 7-23.

[2] G. Majewska, Stare miasto w Kutnie i problemy jego ochrony w latach 1945-1990, [w:] „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, t. I, Kutno 1997, s. 112-118, 127-129.

[3] H. Lesiak, Kutno w latach 1910-1926 na podstawie lokalnej prasy, Kutno 1990, s. 136; J. Krzemiński, Kutnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1911-1986; „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, t. I, Kutno 1997, s. 174; Czy Kutno będzie miało swoje muzeum? „Tygodnik Kutnowski” 11.10.1925.

[4] Otwarcie Muzeum bitwy nad Bzurą „Życie Warszawy”, 21/22.09.1969.

[5] G. Majewska, op. cit., s. 113-114.

[6] Muzeum Regionalne w Kutnie, „Wiadomości Kutnowskie”, nr 46, 18.11.1975, s. 8.

[7] Pismo Społecznego Komitetu Założycielskiego Muzeum w Kutnie z dnia 11.05.1981 r. do kierownika Muzeum w Oporowie w sprawie konieczności zagospodarowania meblami z Oporowa pomieszczeń w ratuszu oddanych dla organizującego się muzeum i wyznaczenie pracownika z Oporowa do dyżurowania w Sekretariacie Komitetu Organizacyjnego, archiwum MRK, sygn. 012/1981, s. 2.

[8] Pismo kierownika Muzeum w Oporowie do dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku z dn. 3.09.1981 r., zawierające projektowany program merytoryczny Muzeum w Kutnie, archiwum MRK, sygn. 012/1981, s. 3.

[9] Autor scenariusza J.Późniak, aranżacja wnętrz Stanisław Cuchra-Cukrowski.· redakcja dnia listopad 07 2016 20:33:36 · 0 komentarzy · 119 czytań · Drukuj

w dworku modrzewiowym śpiewaliśmy z Cantabile pieśni patriotyczne

          

Cantabile pod dyrekcją Joanny Domagały śpiewa  z taką charyzmą, że mieszkańcom  Kutna, którzy licznie przybyli do Dworku Modrzewiowego  udzieliła się atmosfera ciepła,  spokoju, a nawet podniosłości chwili…Wspólne śpiewanie odbywało się dziś w Dworku nie pierwszy raz. Ci, którzy śpiewali z zespołem już wcześniej wiedzieli, że czeka ich interesujące popołudnie. Ci, którzy byli u nas pierwszy raz – nie zawiedli się. Pani Joanna Domagała wraz z 16 osobowym już zespołem  znów zauroczyła nas  pieśniami legionowymi, a także specjalnie na to popołudnie wybranymi utworami. Wśród gości w Dworku  byli członkowie Chóru Nauczycielskiego Kamerton pod dyrekcją Macieja Szymańskiego, którzy świetnie wtórowali zespołowi Cantabile.

Prawie wszyscy przybyli do Dworku otrzymali  śpiewniki i kotyliony z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dla niektórych brakło, za co przepraszamy.

 

Fotografie wykonał Piotr Szatkowski

 https://goo.gl/photos/LhBEfjmHhXfqvg3s7

Filmował Rafał Owczarek 

 https://youtu.be/jszX5owRADQ

 

Zapraszamy do oglądania.

Images: ROZSPIEWANY DWOREK 6.JPG

Images: ROZSPIEWANY DWOREK 8.JPG

Images: ROZSPIEWANY DWOREK 2.JPG

Images: ROZSPIEWANY DWOREK 5.JPG

Images: ROZSPIEWANY DWOREK 1.JPG

Images: ROZSPIEWANY DWOREK 3.JPG

Images: ROZSPIEWANY DWOREK 7.JPG

Images: ROZSPIEWANY DWOREK 4.JPG

· redakcja dnia listopad 06 2016 22:47:26 · 0 komentarzy · 106 czytań · Drukuj

oprowadzaliśmy turystów zwiedzających Kutno

Images: TURYSCI Z PRZASNYSZA 4.JPGNasze  miasto jest interesującym miejscem dla mieszkańców innych miast. W sobotę 60 osobowa grupa z Przasnysza poznawała Kutno, jego historię i  zabytki.  Odrestaurowany  Dworek Modrzewiowy  i  Dom Dochodowy Straży Ogniowej zrobiły duże wrażenie na zwiedzających. Po Kutnie oprowadzali ich Danuta Ujazdowska i Stanisław Wojdecki.  Zwiedzającym podobała się fontanna, zadbane ulice i plac Piłsudskiego. Wysłuchali opowieści o tradycji różanej naszego miasta wstępując do Kutnowskiego Domu Kultury, podziwiając  kwitnące jeszcze róże i pomnik Bolesława Wituszyńskiego.

Czasem mieszkańcy we własnym mieście nie dostrzegają tego, co widzą przyjezdni… a ci widzą piękno!

                                                                              Danuta Ujazdowska
  Images: TURYSCI Z PRZASNYSZA 2.JPG Images: TURYSCI Z PRZASNYSZA 1.JPG
                                                      Images: TURYSCI Z PRZASNYSZA 3.JPG

· redakcja dnia listopad 06 2016 21:37:30 · 0 komentarzy · 99 czytań · Drukuj

Rozśpiewany Dworek - wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne

                 

Images: PIESNI PATRIOTYCZNE CANTABILE.jpgTowarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej


i


Wokalny Zespół Kameralny CANTABILE

pod dyrekcją Joanny Domagały

 

 

zapraszają na

 

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

 

Rozśpiewany Dworek

 

                     Spotkajmy się 6 listopada 2016r. (niedziela)  o godz. 16.oo

 

w Dworku modrzewiowym

 

                     Przyjdź…pośpiewaj z nami lub posłuchaj, jak inni śpiewają...

 

                                Poczuj atmosferę zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości.

· redakcja dnia listopad 03 2016 17:25:02 · 0 komentarzy · 113 czytań · Drukuj

XIV kwesta na kutnowskiej nekropolii

           

    Images: KUTNO KWESTA 9.JPG Images: KUTNO KWESTA 2.JPG
   

Przez  dwa dni kwestarze stojąc w deszczu zbierali do puszek  pieniądze na renowację starych, zabytkowych nagrobków na kutnowskim cmentarzu parafialnym. W tym roku było wyjątkowo trudno kwestować, tym większe podziękowania kierujemy do tych osób, które zadeklarowały się by ramach wolontariatu pracować    na rzecz  naszej „małej ojczyzny”.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Społeczny Komitet na rzecz renowacji starych, zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie serdecznie dziękuje kwestującym. Zebraliśmy kwotę 8085,57 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 57/100).

Kwestowali z nami: Tadeusz Woźniak, Tomasz Rzymowski, Robert Baryła, Zbigniew Burzyński, Jacek Boczkaja, Zbigniew Wdowiak, Grzegorz Chojnacki, Marek Jankowski, Jolanta Pietrusiak, Mirosława Gal-Grabowska z mężem, Artur Gierula, Janusz Pawlak, Wiesław Antoniak, Mariola Grodnicka, Robert Feliniak, Tomasz Rędzikowski, Anna Majewska Rau, Barbara Rostek-Nowacka, Przemysław Zawadzki, Stanisław Braszczyński, Anna Baranowska,  Krzysztof Stelmaszewski, Anna Bugaj, Marek Wójkowski, Jolanta  Bujalska-Kowalczyk, Zofia Franczak, Wiesław Paluchowski z członkami Stowarzyszenia Historycznego  Pułk 37, Anna Milczewska, Wiesław Kotliński, Anna Olczak, Marek Olczak, Marlena Kluk, Andrzej Zielonka, Bogdan Gajewski, Józef Stańczyk, Jan Wasiak, Jadwiga Mikołajczyk, Eugeniusz Lesiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Krystyna Urbanek, Jadwiga Jarczyńska, Halina Kołodziejczak, Helena Kowalska, Jan Kowalczyk, Henryk Paliga, Wojciech Trzaskowski, Stanisław Kołodziejczak, Grzegorz Durys, Jadwiga Kubiak, Andrzej Kubiak, Patryk Kubiak, Dorota Stanicka, Małgorzata Żylińska, Urszula Jędrzejczyk, Krystyna Warcikowska, Maciej Szymański, Maryla Kaba, Sławomir Małas, Przemysław Woźniak, Elżbieta Tomczak, Irena Gajewska, Nina Kunikowska, Grażyna Siwińska, Krystyna Kmita, Andrzej Kmita, Maria Januszczak, Barbara Ratajczyk, Elżbieta Zielska, Ewa Walczak, Leszek Szary, Elżbieta Żółtowska; harcerze  Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego  wraz z phm Krystianem Olęnckim, uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza - Paweł Siemaszkiewicz, Maciej Woźniak, Konrad Peda, Marcelina Mikołajczyk,  Dominik Gajdziński; uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie  - Kinga Sołek, Katarzyna Stempil, Klaudia Kadziak, Wiktoria Wojtera, Sandra Jaworska, Paulina Nowicka, Karolina Akita, Patrycja Solarska, Karolina Andrusiak, Karolina Kacprzak, Alicja Cykowska, Angelika Korytek.

 Images: KUTNO KWESTA 18.JPG Images: KUTNO KWESTA 6.JPG
 Images: KUTNO KWESTA 17.JPG Images: KUTNO KWESTA 13.JPG

                                                                
Pragniemy również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie  XIV  kwestę na kutnowskim cmentarzu. Dziękujemy ks. dr Jerzemu Swędrowskiemu  i kutnowskim księżom za pomoc – rozpropagowanie  naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiej społeczności.

Osobne podziękowania kierujemy pod adresem  kutnowskich mediów – dziękujemy prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i obszerne relacjonowanie jej przebiegu.

Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie  dzieła   ratowania zabytkowych grobów kutnowskiej nekropolii – dzięki Waszej hojności  odrestaurujemy  w 2017 roku obejście nagrobne Rodziny Lucków.

 

                                                        Z wyrazami szacunku i poważania

                                                                            zarząd TPZK

 Images: KUTNO PROTOKOL KWESTA KUTNO 2016.jpg

Do zobaczenia w roku przyszłym w alejkach kutnowskiej nekropolii, a także przy następnym  odrestaurowanym grobie!
          
Images: KUTNO KWESTA 16.JPG Images: KUTNO KWESTA 11.JPG

· redakcja dnia listopad 02 2016 22:48:03 · 0 komentarzy · 154 czytań · Drukuj

II kwesta w Krośniewicach  Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 5.JPG     Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 6.JPG    

Pomimo niepogody, w dniu 1 listopada 2016 r. odbyła się na krośniewickim cmentarzu parafialnym kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Podczas zbiórki przeprowadzonej w godzinach 9.00-15.00 udało się zebrać 2.645,51 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych 51/100). Efekt tegorocznej kwesty nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie krośniewickich wolontariuszy i ofiarność osób odwiedzających groby najbliższych.

Kwesta została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Wzięli w niej udział członkowie TPZK: Anna Chmielecka krośniewicka radna, Bożena Maślana, Julita Szczepankiewicz nauczyciel bibliotekarz ZS nr 1 w Krośniewicach , Grzegorz Dębski dyrektor Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach  i Beata Wojciechowska. Akcję  wsparły też osoby rozumiejące potrzebę dbania o miejsca pamięci.
  Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 1.JPG  Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 3.JPG

 A byli to krośniewiccy radni: Marek Smolczewski, Paweł Górnik, Andrzej Konwerski oraz dyrektor Przedszkola Miejskiego w Krośniewicach Jadwiga Jóźwiak. Kwestowali również nauczyciele: Roma Kłopska, Małgorzata Stasiak, Aleksandra Grzelak, Małgorzata Wiśniewska i Tomasz Sobczak (SP nr 1 w Krośniewicach), Beata Sochala i Tomasz Szczygieł  (ZS nr 1 Krośniewicach), Renata Zemło, Katarzyna Jaworska, Iwona Szczygieł, Alicja Czachorowska, Katarzyna Ślusarczyk, Krystyna Marciniak i  Anna Grzebielucha (Przedszkole Miejskie w Krośniewicach), instruktor GCKSiR w Krośniewicach Jolanta Zagajewska oraz Zdzisława Ciećwierz. W zbiórce wzięła także udział młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach: Zofia Chmielecka, Gerard Zduńczyk, Oliwia Gmerek, Aleksandra Łuczak, Wiktoria Bzdurska, Patrycja Bednarek, Szymon Dzikowski, Jakub Dudzik, Klaudiusz Dzięgielewski, Hubert Witczak, Michalina Borzuchowska. Kwestującym często towarzyszyli członkowie rodzin.
      Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 2.JPG  Images: HENRYK  GZOWSKI 3.jpg

- Z pieniędzy zebranych w zeszłorocznej kweście  przeprowadzono pierwszy etap prac konserwatorskich przywracający pierwotny wygląd  pomnika Henryka Gzowskiego z 1875 r., obywatela ziemskiego – mówi Julita Szczepankiewicz koordynator krośniewickiej kwesty. - Grób oprócz zabytkowego charakteru posiada unikatowy wygląd. Po częściowym odnowieniu sarkofagu mieszkańcy zwrócili uwagę na jego walory architektoniczne – dodaje J. Szczepankiewicz.

Pieniądze zbierane podczas krośniewickich kwest przyczynią się do podniesienia walorów estetycznych zabytków cmentarnych. Część cennych grobów bezpowrotnie uległa zniszczeniu, jednak społeczność lokalna może uratować istniejące nagrobki.

Organizatorzy dziękują ks. kan. magistrowi lic. Jackowi Drzewieckiemu dziekanowi dekanatu krośniewickiego oraz burmistrzowi Krośniewic Juliannie Barbarze Herman za wszelka pomoc okazaną przy organizacji kwesty oraz osobom biorącym udział w zbiórce.

                                                                           Julita Szczepankiewicz 

                                                 Images: PROTOKOL KEWSTA KROSNIEWICE 2016.jpg

 

· redakcja dnia listopad 02 2016 20:46:40 · 0 komentarzy · 126 czytań · Drukuj

apel do Mieszkańców Kutna

                                      Szanowni Mieszkańcy  Kutna

 

                                                         Narody, które tracą pamięć, tracą życie…

Cmentarz – to księga kultury utrwalająca ślady historii – tak o cmentarzu na Powązkach mawiał nieżyjący już Jerzy Waldorf - należy o niego dbać, by pozostawał na zawsze miejscem godnego spoczynku. A taką księgą kultury w naszej „małej ojczyźnie” jest cmentarz parafialny w Kutnie.

Cmentarz parafialny w Kutnie gromadzi w sobie świadectwa ostatnich 200 lat historii regionu kutnowskiego. Groby kryją szczątki doczesne kolejnych pokoleń, tworzących historię naszego miasta. Są wśród nich ludzie szczególnie zasłużeni dla Kutna, są też zwykli mieszkańcy. Wiele z tych grobów, poprzez swoje pomniki i inskrypcje, ma dziś historyczną i kulturową wartość. Stare, zabytkowe pojedyncze mogiły, przewrócone krzyże czy prawie całkowicie zarośnięte tablice nagrobkowe – to miejsca, których nie brakuje, i o które trzeba zadbać.

Odrestaurowane  groby niech będą dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty  prowadzonych kwest  spotkacie  Państwo w postaci następnych  odrestaurowanych  grobów...

Mając w pamięci powyższe słowa i nasze czyny, zwracamy się z apelem do całej społeczności miasta Kutno o wsparcie datkami dalszych prac konserwatorskich przy zabytkowych grobach na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. W dniach 1 i  2 listopada  spotkacie Państwo w alejkach  cmentarza uczestników  kwesty  na restaurację starych, zabytkowych grobów. Niech Państwa hojność i dary serca, będą najwymowniejszym dowodem naszej wspólnej troski o to bardzo szczególne miejsce w Kutnie – jakim jest kutnowska nekropolia. Prosimy – nie przechodźcie obojętnie obok kwestujących. Liczy się każda złotówka…

Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki hojnej pomocy wszystkich mieszkańców miasta Kutno, uda się nam wspólnie odrestaurować wiele zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

                              Liczymy  na   Państwa  ofiarność!

 

    Społeczny Komitetu Opieki                                                              Zarząd

   nad Starymi Zabytkowymi  Grobami                                 Towarzystwa  Przyjaciół                      

  na  Cmentarzu Parafialnym w Kutnie                                     Ziemi   Kutnowskiej

                                                          

· redakcja dnia październik 30 2016 19:38:49 · 0 komentarzy · 123 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!