Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

pamięci polsko-żydowskiej

Artykuł Mieszkam w Szwecji” zamieszczony w wydanej w 2016 roku przez TPZK publikacji pt. „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej”  to   wspomnienia Idy Kowal z Göteborga.

Wspomnienia Pani Idy Kowal były wydrukowane w książce, w której zamieszczono teksty napisane na konkurs zatytułowany „Pamięci polsko-żydowskiej”, ogłoszony przez Zarząd Miasta Płońsk, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Płońskiej. Patronatem honorowym konkurs objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Wydawnictwo zatytułowane „Żyli wśród nas. Wspomnienia Polaków i Żydów”, zostało wydane w Płońsku w 2001 roku. Dzięki życzliwości Wydawcy mogliśmy je zamieścić w naszej publikacji.Poniżej przypominamy fragment tych wspomnień.

(…) Rita Turbowicz Kutno

Kutno – miasto mojej Matki. Tu na Rynku mieszkali moi dziadkowie, w sąsiedztwie Szalom Ash. W jego domu, na dole, był sklepik elektryczny mojego kuzyna Felka Raka. Tu przyjeżdżaliśmy na święta i na wakacje. Heniek i Felek Rak, Lowa Turbowicz służyli w tej samej jednostce w Legionach Piłsudskiego. To oni wychowali mnie w kulcie „Dziadka”. Heniek, starszy brat, po pierwszej wojnie skończył wydział elektroniczny w szkole Wallenberga w Warszawie. Zginął wraz z rodziną w Wołkowysku, w czasie dru­giej wojny. Felek poszedł do legionów z ostatniej klasy gimnazjum. Po wojnie założył skle­pik
i warsztat elektryczny. Zginął w Warszawie.

Lowa Turbowicz skończył po I wojnie studia inżynieryjne we Francji. W latach trzy­dziestych wyemigrował do Palestyny. Po ciężkich latach emigracji mieszkał wraz z rodzi­ną w Hajfie, gdzie pracował w elektrowni Rutenberga. Wysoki, jasny blondyn o niebieskich oczach, wspominał swój patriotyzm, oficerskie czasy, następnie antysemi­tyzm w Polsce i ciężkie lata emigracji.

Rok 1946 – nie śnię; znów jestem w Kutnie. Idę ulicami miasta, jak dawniej zegar na Ratuszu, na prawo na Rynku dom dziadków. Skręcam (na lewo) i dochodzę do Bro­waru, przechodzę przez kompleks domów, przez bramę na drugie podwórko. Tu, przywiązany na długim łańcuchu, wyskakiwał z budy „zły” pies, którego my, dzieci, bałyśmy się. Dalej, za podwórkiem, ciągnął się aż do rzeki ogród mojego dzieciństwa; klomby, alejki, drzewa owocowe, wszystko wypielęgnowane, kwitnące i pachnące w snach i wspomnieniach dzieciństwa...

Stanęłam przerażona; ogarnęła mnie pustka i beznadziejna samotność. Podwórko było puste. Nie pozostało ani jedno drzewo. Zagłada objęła na­wet ogród. Chęć niszczenia i nienawiść objęła też te stare, piękne drzewa, mój ogród... Zniszczono wszystko co było bezbronne i przypominało inne życie. Pusty teren ogrodu był tylko małym skrawkiem ziemi, szarym jak niebo jesienią i wody Pilicy. Zawróciłam. Przez bramę weszłam do piętrowego domku, tu mieszkali wujostwo – brat matki z rodziną. Wszystko było tak jak w moich snach, jak kiedyś. Czerwono malo­wanymi schodami szłam na górę. Na piętrze w drzwiach firaneczka; tak jak za dawnych czasów. Nacisnęłam dużą, mosiężną klamkę. Drzwi otworzyły się. Na progu stanęła Ri­ta... Objęłyśmy się, zapłakały.

Ritę Turbowicz pamiętam z dzieciństwa. Była kuzynką Lowy i tak jak on była jasna i pogodna. Mówiła po polsku ze śpiewnym, rosyjskim akcentem. Urodziła się w Rosji. Rodzice jej zginęli w czasie rewolucji. Wychowywała się u wujostwa. Podczas wojny mieszkała w getcie warszawskim. Jednak wyszła z getta, miała adres kobiety u której by­ły przygotowane aryjskie papiery i gdzie miała pozostać do końca wojny. Po wyjściu z getta, czekał już na nią szmalcownik, który zabrał jej wszystko co posiadała. Był jesz­cze na tyle ludzki, że nie wydał jej Niemcom i pozostawił 50 gr. na tramwaj. Zatelefono­wała do getta, chciała wracać.

- Nie wracaj, wyjdziemy za tobą! – powiedziano jej w getcie. Pojechała pod wskazany jej adres. Kobieta, Polka, czekała na nią. U niej, na aryjskich papierach, przeżyła wojnę.

Po wojnie wróciła do Kutna. Prócz niej przeżyli dr Finkielstein z żoną – to oni mieszkali w mieszkaniu wujostwa. Byli na urlopie, Rita przyszła do ich mieszkania aby podlać kwiaty. Dr Finkielstein pracował w szpitalu wojskowym. Rita była pielęgniarką w ambulatorium.

Kochałam Ritę. Była wspomnieniem mojego dzieciństwa, jedyna pozostała... Gdy przyjeżdżałam do Kutna, siedziałam w jej małym mieszkanku i godzinami słuchałam jej opowiadań.

W roku 1953, po sprawie lekarzy żydowskich, oskarżonych o spisek przeciwko Sta­linowi, w Polsce zaczęły się „czystki” i wtedy wyrzucono Ritę z pracy, bez podania po­wodu. Wystarczyło, że była Żydówką. Dla Rity była to nowa tragedia, oddana pracy, samotna, chyba jedyna Żydówka pozostała w Kutnie. Dr Finkielstein wyemigrował wraz z rodziną  z Polski.

Gdy w roku 1969, przed wyjazdem do Szwecji żegnałam się z Ritą, miała już 70 lat, źle słyszała, ale wciąż jeszcze była piękna. Obiecałam, że będę do niej pisała, ale nie umiałam pisać listów, było mi ciężko. Tylko na święta i urodziny pisałam karteczki. Po kilku latach otrzymałam wiadomość, że Rita nie żyje...(...).

 

 

 

 · redakcja dnia marzec 21 2018 23:16:42 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 14 czytań · Drukuj

1 procent Twojego podatku na działalność statutową TPZK


Nie wierzysz, że 1% wystarczy, aby zrobić coś dobrego?

JAK POMÓC?

To naprawdę proste! Przekonaj się.

We właściwym miejscu zeznania podatkowego należy jedynie wpisać dane organizacji (pełną nazwę), na którą chcemy przekazać 1%, czyli:

Ø Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

ul. Narutowicza 20

99-300 Kutno

Organizacja pożytku publicznego

Ø Nr KRS: 0000145630

Ø Obliczoną równowartość 1% podatku należnego

Ø Urząd Skarbowy po otrzymaniu zeznania podatnika sam przekazuje odpowiednią kwotę na konto organizacji.


Z wpłat 1% naszych członków i sympatyków uzyskaliśmy środki finansowe w wysokości:

v 2008 rok – 2534,23 zł

v 2009 rok – 6020,50 zł

v 2010 rok - 6266,40 zł

v 2011 rok - 9259,73 zł

v 2012 rok - 4254,50 zł

v 2013 rok - 2660,00 zł

v 2014 rok - 6832,90 zł

v 2015 rok - 2623,30 zł

v 2016 rok - 4559,00 zł

Gorąco dziękujemy za wsparcie!


UWAGA - EMERYCI

Od 2017 roku za pomocą specjalnego PIT-u emeryci mogą przekazać 1% tylko wskazując Organizację Pożytku Publicznego!

Emeryt już nie musi wyliczać, jaką kwotę stanowi jego 1% (robią to wszyscy inni podatnicy uprawnieni do wspierania OPP). Wystarczy, że wskaże organizację pożytku – poda jej KRS. Rubryki dotyczące przekazania 1% będą wyglądały w PIT-OP tak samo jak rubryki jednoprocentowe innych PIT-ów, z tym że PIT-OP pozbawiony będzie miejsca na wpisanie kwoty.

PIT z samym rozliczeniem podatku za emeryta lub rencistę nadal wysyłać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy inny organ rentowy (tu nic się nie zmienia). PIT-OP będzie więc uzupełnieniem PIT-u wysyłanego przez ZUS. Emeryt nie będzie musiał rozliczać się samodzielnie, chcąc przekazać 1%.

PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku emeryt wysyła do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia. Można go będzie złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na działania statutowe, w tym: poszerzenie działalności wydawniczej, konserwacja i restaurację starych, zabytkowych   nagrobków na cmentarzu parafialnym w Kutnie.

 


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od 2004 roku posiada status


Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną, od 2004 r. mogą, niezależnie od swojej formy prawnej jaką jest np. bycie fundacją, stowarzyszeniem starać się o uzyskanie dodatkowego statusu – statusu organizacji pożytku publicznego. Organizacje, które go uzyskały nazywamy organizacjami pożytku publicznego (w skrócie OPP).

Bycie organizacją pożytku publicznego, czyli posiadanie statusu OPP, wiąże się z pewnymi przywilejami (np. z możliwością otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych, ale też z obowiązkami (np. konieczność wprowadzenia wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli, przejrzystość działań i finansów.

(wykorzystano informacje ze strony WWW.ngo.pl)

Ty też możesz pomóc!

Przekaż nam 1% swojego podatku!!!

To nic nie kosztuje i nigdy nie było TAKIE PROSTE!!!

· redakcja dnia marzec 21 2018 22:36:32 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 17 czytań · Drukuj

dziękujemy za wsparcie Kołu w Krośniewicach Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych RP

Pan Bronisław Kwiatkowski – sekretarz Koła w Krośniewicach Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych RP w imieniu stowarzyszenia dokonał wpłaty kwoty 900,oo zł na renowację starych, zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach. Związek jest organizacją kombatantów i weteranów o charakterze wielo-środowiskowym, zrzeszającym obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach: Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz wdów i wdowców po nich.

Dziękujemy za ten wspaniałomyślny dar społeczności Koła w Krośniewicach Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych RP !

Dziękujemy także za pomoc regionalistce Julicie Szczepankiewicz – członkini Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej , aktywnie działającej w Krośniewicach.

Miło nam poinformować, że na koncie krośniewickiej kwesty jest obecnie 7887,11 zł, które chcemy przeznaczyć na renowację nagrobka Henry’ego Granta – angielskiego konsula generalnego.

Jeśli chcecie przyłączyć się do naszej akcji – zapraszamy do wsparcia naszego projektu poprzez darowanie na rzecz TPZK 1% lub wpłatę bezpośrednio na nasze konto z dopiskiem na renowację starych zabytkowych nagrobków.

· redakcja dnia marzec 21 2018 22:34:35 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 13 czytań · Drukuj

Pisanki, kraszanki, drapanki i sakralne rzeźby

Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 16.JPG Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 3.JPG Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 9.JPG

Na kiermaszu wielkanocnym w dworku modrzewiowym było barwnie i niezwykle świątecznie. Twórczynie rękodzieła artystycznego przygotowały ozdoby wielkanocne na stół i do koszyczka, były jajka z wydmuszek i styropianu dekorowane różnymi metodami: kanzashi, japońską temari, dekupażem, były drapanki i pisanki ażurowe. Barwne palmy cieszyły się dużym zainteresowaniem, były też serwetki szydełkowe i przedmioty z haftem krzyżykowym, szmaciane baranki, kurczaczki i zajączki, koszyczki, wianki, stroiki i bukiety kwiatowe.


Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 12.JPG Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 6.JPG Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 15.JPG

Swoje prace prezentowały: Elżbieta Sarnicka, Alicja Olczak, Urszula Jędrzejczyk i Marlena Żandarowska.

Dzieła z metaloplastyki wystawił Jan Wasiak były to: Biczowanie Chrystusa, Powrót syna marnotrawnego, Chrystus Zmartwychwstały i inne.

Malarstwo prezentował Ryszard Narkiewicz, zimowe pejzaże, chaty wiejskie z malwami, kwiaty w wazonach.

Rzeźbiarze przygotowali sakralne postacie, ale także: Pasje, Kapliczki z Chrystusem Frasobliwym, Chrystusa Ecce Homo, Krucyfiks romański, Ostatnią wieczerzę, Pietę, Chrystusa Dobrego Pasterza, płaskorzeźby Chrystusa w koronie cierniowej, Babę z koszem jaj, były ptaki i anioły. Rzeźby wystawili: Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski, Józef Marciniak, Romuald Olesiński.

Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 11.JPGImages: KIERMASZ WIELKANOCNY 19.JPG Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 8.JPG

Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 23.JPG Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 14.JPG

Nasi kutnowscy rzeźbiarze i ich dzieła znani są w całej Polsce a także w europejskich galeriach i u prywatnych kolekcjonerów sztuki ludowej we Francji, Szwajcarii i Niemczech. W Polsce wzbogacają zbiory w Muzeach Etnograficznych, Galeriach Sztuki Ludowej i zbiorach kolekcjonerów. Autentyczność prac „kutnowskiej szkoły rzeźbienia” sprawia, że prace naszych twórców są poszukiwane, ich marka jest już doceniona i rozpoznawalna, są w czołówce wystawców na Cepeliadzie w Krakowie - największej imprezie sztuki ludowej w Polsce.

Kutno od lat utożsamiane jest z ośrodkiem sztuki ludowej, a rzeźba stanowi nasz produkt regionalny. Niewiele miast posiada tak liczne grono czynnych rzeźbiarzy.

Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 26.JPG Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 24.JPG

Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 1.JPG Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 5.JPG Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 20.JPG Images: KIERMASZ WIELKANOCNY 10.JPG

opr. Barbara Łuczak

· redakcja dnia marzec 17 2018 20:34:44 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 26 czytań · Drukuj

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej wystąpił w Familiadzie.

Images: FAMILIADA 1.JPG

Teleturniej Familiada emitowany na antenie TVP 2 gościł reprezentantów Kutna oraz z Kadzidła z Puszczy Białej z zespołu Kurpianka Cepelia.


Przedstawiciele naszego regionu - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej zaprezentują się w specjalnym świątecznym wydaniu Familiady, którą  telewizja wyemituje drugiego dnia świat wielkanocnych.

Images: FAMILIADA 3.jpg

 

Images: FAMILIADA 2.JPG

Dzięki uprzejmości pani prezes  Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej miało możliwość zaprezentować w programie telewizyjnym „rzeźbę po kutnowsku” oraz rękodzieło artystyczne regionu kutnowskiego. Sekcję rzeźbiarką reprezentował Józef Stańczyk, a sekcję rękodzieła artystycznego Urszula Jędrzejczyk.

Pokazaliśmy rzeźby związane tematycznie z Wielkim Tygodniem i Wielkanocą wykonane przez Sławomira Suchodolskiego, Józefa Stańczyka i Józefa Marciniaka, a także ozdoby wielkanocne wykonane przez Urszulę Jędrzejczak, Elżbietę Sarnicką, Marzenę Żandarowską i Alicję Olczak.

„Familiada" to jeden z najstarszych i najpopularniejszych teleturniejów Telewizji Polskiej. Na antenie pojawia się zawsze w weekendy, nieprzerwanie od 17 września 1994 roku. W zabawie biorą udział dwie drużyny, składające się z pięciu osób. Zawodnicy podają odpowiedzi na pytania, które zadano wcześniej grupie próbnej składającej się ze stu osób. Liczba zebranych przez drużynę punktów zależy od tego, na ile jej członkowie odpowiedzieli tak jak wcześniej ankietowani. Teleturniej od początku prowadzi Karol Strasburger.

Do oglądania Familiady z udziałem Kutnian zaprosiła już naszych mieszkańców Bożena Szymczak - prezes  Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. My dołączamy się do zaproszenia.Zapraszamy wszystkich 17 marca (sobota) w godz. 10.oo – 13.oo do Dworku modrzewiowego, gdzie będzie można obejrzeć i nabyć rzeźby kutnowskich rzeźbiarzy oraz ozdoby wielkanocne wykonane ręcznie przez sekcję rękodzieła artystycznego.

Rzeźbiarze: Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski, Andrzej Wojtczak , Józef Marciniak, Dorota Stanicka, Zbigniew Suchiński , Magdalena Wojtczak , Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski,

Metaloplastyk: Jan Wasiak

Rękodzieło artystyczne: Bożena Gawin , Urszula Jędrzejczyk , Dagmara Manitius , Krystyna Urbanek , Henryka Dybiec , Alicja Olczak , Jadwiga Urbańska , Wiera Ditchen , Małgorzata Żylińska, Marzena Żandarowska.

Rzeźbiarze współcześni nawiązują do dawnych wzorów, wierzeń i obrzędów religijnych. Dziś grono kutnowskich rzeźbiarzy skupia około dwudziestu osób. Jest to chyba jedyna dziedzina, w której nie brakuje następców i kontynuatorów rodzinnych pasji. I co istotne pracując i tworząc przez wiele lat bardzo blisko siebie, wytworzyli niepowtarzalny styl, ujmując go niejako w reguły. Obecnie mówimy już o kutnowskiej szkole rzeźbienia, o kutnowskiej metodzie, promieniującej na bliższą i dalszą okolicę.

Ukształtowany specyficzny „styl kutnowski” rzeźbiarstwa, charakteryzuje się spiętrzeniem w horyzontalnym układzie kilku rzędów figur zawartych w jednej bryle. Styl kutnowski to specyficzna tematyka, forma, barwa. Termin „styl kutnowski” wszedł na stałe do języka teoretyków i kolekcjonerów sztuki ludowej. Rzeźby wykonane przez jego twórców znajdują się w kolekcjach na całym świecie. Około 40 lat temu trzech panów zapoczątkowało ten styl, m.in. Tadeusz Kacalak, Antoni Kamiński i Andrzej Wojtczak. Ich twórczość rzeźbiarska miała ogromny wpływ na kształtowanie specyficznego „stylu kutnowskiego” rzeźbiarstwa.

Obecnie grono aktywnie działających kutnowskich rzeźbiarzy to liczba sięgająca około dwudziestu twórców. Większość z nich posiada znaczący dorobek twórczy. Rzeźby prezentują na wystawach indywidualnych i zbiorowych organizowanych przez muzea, instytucje kultury, stowarzyszenia, galerie, dlatego ich prace zobaczyć można w kolekcjach prywatnych i w zbiorach muzealnych zarówno w kraju jak i za granicą.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej.

 


 

 · redakcja dnia marzec 09 2018 19:51:29 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 57 czytań · Drukuj

ROK PRAW KOBIET

8 marca każdego roku, obchodzony jest Dzień kobiet. Od kilku lat może nie tak hucznie, ale mężczyźni zawsze pamiętają o kobietach w swoim otoczeniu.

Przypomnijmy więc genezę tego dnia… Jak podaje Wikipedia, w 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy kobiety po raz pierwszy wybrane do Parlamentu Fińskiego. Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów

W Polsce rok 2018 to rok obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, ale ten rok także został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Praw Kobiet. W roku 2018 obchodzimy setną rocznicę przyznania praw wyborczych Polkom. Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło kobiety do parlamentu i przyznało im pełnię praw.

28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret (...), w którym określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. W art. 7 stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Ta decyzja (...) wynikała z polskiej tradycji republikańskiej, w której kobiety miały usankcjonowaną prawnie podmiotowość. Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła im pełnię praw wyborczych - czytamy w uchwale uzasadniającej uznanie roku 2018 Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób Sejm wyraził uznanie pierwszym parlamentarzystkom oraz wszystkim orędowniczkom walki o równouprawnienie.

W wielu miastach naszego kraju stało się to przyczynkiem do nadawania ulicom miejskim i innym obiektom miejskim nazwy na cześć kobiet. A jak jest u nas, w Kutnie, z nazwami ulic na cześć kobiet? Policzmy… W Kutnie zaledwie 14 spośród 315 ulic miejskich nosi nazwę na cześć kobiet (nie podajemy ich nazwisk – poszukajcie sami…). To niewiele ponad 4 procent! Z w/w liczby zaś 127 nazw odnosi się do męskich postaci historycznych. Tymczasem także kobiety wniosły niekwestionowany wkład w walkę o niepodległość i odbudowę państwa polskiego oraz tworzenie kultury narodowej. Pierwsze emancypantki, legionistki, posłanki, lekarki, nauczycielki, pisarki, poetki, siłaczki przełomu wieków zasługują na upamiętnienie w przestrzeni publicznej.

A może i w naszym mieście można by było godnie upamiętnić kobiety, a ich dokonania i zasługi odzwierciedlić równomiernie w procedurze nazewniczej naszego miasta w 2018 roku i latach następnych. Może warto upamiętnić kobiety zasłużone dla odbudowy państwa polskiego i te, które zasłużyły się dla samego Kutna.

Jak co roku w marcu przypominamy postacie kobiet regionu kutnowskiego, które swoim życiem, działalnością i twórczością zasłużyły na pamięć następnych pokoleń. Pisaliśmy już o takich kobietach jak: Lubomira Troczewska, Zofia Chlewicka, Mieczysława Sodulska, Celina z Danglów Fijałkowska, Pelagia Ładykowska Zys, Franciszka Gondek, Wanda Jaworska, Grażyna Rzymkowska. Dziś prezentujemy następne postacie kobiet:

Barbara Warda (1912-1999) – uczestniczka powstania warszawskiego, lekarz, działaczka społeczna.

Urodziła się 24 maja 1912 roku w Warszawie. Dzieciństwo spędziła w Kutnie - do czasu ukończenia szkoły średniej mieszkała w naszym mieście. Była córką kutnowskich komunistów i związkowców Wincentego i Malwiny z d. Mackiewicz Wardów. Do przemian ustrojowych w Polsce jedna z ulic w Kutnie nosiła imię Wardów, obecnie Antoniego Troczewskiego. Na budynku, w którym mieszkali Wardowie, nadal pozostała tablica pamiątkowa. W latach 1936-1939 uczyła się w Warszawskiej Szkole Pielęgniarek i w 1939 r. rozpoczęła pracę na stanowisku instrumentariuszki w Szpitalu Wolskim przy ul. Płockiej 26 w Warszawie. W 1943 r., nie przerywając pracy rozpoczęła studia lekarskie na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich.

W latach okupacji na terenie Szpitala Wolskiego szkoliła sanitariuszki Armii Krajowej. Jako instrumentariuszka brała udział w akcji uwolnienia Stanisława Tomaszewskiego. Brała udział w powstaniu warszawskim. Miała pseudonim ,,Stara’’. Służyła w oddziale „Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - III Obwód "Waligóra" (Wola) Okręgu Warszawskiego AK - Szpital Wolski ul. Płocka 26

W 1945 r. powróciła do Warszawy, do 1960 r. pracowała w Szpitalu Wolskim. W 1950 r. uzyskała dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W 1953 r., przez 9 miesięcy jako anestezjolog pracowała w szpitalu PCK w Korei Północnej. Od 1957 r. jako starsza asystentka zajmowała się chirurgią i anestezjologią. W latach 1960-1962 była kierownikiem bloku operacyjnego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ul. Cegłowska). Od 1962 r. pracowała w Instytucie Onkologii przy ul. Wawelskiej w Warszawie, w Zakładzie Organizacji do Walki z Rakiem. W 1973 r. przeszła na emeryturę. Do 1992 r. pracowała w Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, przy ul. Hożej. Równocześnie czynna w stowarzyszeniach społecznych, należała do: Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, Koła PTTK Przyjaciół Ziemi Gostynińskiej, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Towarzystwa Przyjaciół Łazienek Królewskich.

Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Za udział w wojnie obronnej 1939, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej.

Profesor Manteuffel napisał o niej we wrześniu 1959 roku: ,,W pracy lekarskiej lek. Barbara Warda odznacza się ogromną sumiennością, Będąc wzorem systematyczności i porządku w pracy, wyróżniając się przy tym wielką sumiennością i odpowiedzialnością w trosce chorych… W czasie wojny 1939 roku, okupacji i Powstania Warszawskiego odznaczała się spokojem i odwagą.’’ Zmarła 27 lutego 1999 roku.

Helena Bowbelska z domu Nebelska. W latach 1918-1924 prowadziła liceum żeńskie w gmachu Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie. Należała do POW. Zmarła 15 marca 1928 roku. Pochowana jest w grobie rodzinnym na Powązkach.

Lucyna Dwornicka (1901-1988), nauczycielka, działaczka harcerstwa oraz organizacji kobiecych i wojskowych.

Urodziła się 29 czerwca 1901 roku w Świechowie, w powiecie kutnowskim, dziś gminie Oporów. Jej ojciec Michał Morawski był urzędnikiem rolnym, matka Katarzyna pochodziła z rodziny Dudzińskich.

Morawscy po opuszczeniu Świechowa zamieszkali w Kutnie. Tutaj w 1922 roku ukończyła Liceum Heleny Bowbelskiej, a po otrzymaniu świadectwa dojrzałości kurs metodyczno-pedagogiczny w Pułtusku. Następnie podjęła pracę nauczycielską w Szkole Powszechniej nr 1 w Kutnie. W 1924 roku złożyła egzamin pedagogiczny a w 1935 roku ukończyła kurs pracy świetlicowej. W 1924 roku wyszła zamąż za Bolesława Dwornickiego, oficera zawodowego 37. Pułku piechoty Ziemi Łęczyckiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego, stacjonującego w Kutnie. Z chwilą zamążpójścia została członkinią zarządu Rodziny Wojskowej i aktywną działaczką tej organizacji.

Od 1923 roku do marca 1940 roku pracowała w Szkole Powszechnej nr 2. Chcąc uniknąć aresztowania, opuściła Kutno. Zamieszkała pod Warszawą, gdzie prowadziła przedszkole i tajne nauczanie. Podjęła też działalność konspiracyjną, wstępując w marcu 1941 roku do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do Armii Krajowej. Ukończyła podchorążówkę i jako oficer instruktor intendentury działała w grupie ,,Kampinos’’. W powstaniu warszawskim w stopniu podporucznika dowodziła oddziałem kobiecym służby kwatermistrzowskiej. Odział zdobył na Niemcach dwie kuchnie polowe, które przeznaczone zostały na potrzeby szpitala powstańczego. Po bitwie w Budach Zosinnych dostała się do niewoli niemieckiej, z której zdołała uciec. Kiedy jej mąż poległ w bitwie pod Jaktorowem 29 września 1944 roku, ranna wycofała się z walk powstańczych.

Po wyzwoleniu wróciła do Kutna. W latach 1945-1948 pracowała w Szkole Podstawowej nr 2, następnie w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Od września 1965 roku z powodu reorganizacji została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 11, która mieściła się w gmachu ,,Dąbrowszczaka’’.

Obok pracy etatowej w szkolnictwie w latach 1945-1948 uczyła dodatkowo w placówkach wieczorowych. Później ukończyła kurs żywego słowa w Kołobrzegu, a w 1955 roku centralny kurs języka polskiego dla kierowników zespołów metodycznych w Trzebnicy. Położyła duże zasługi jako nauczyciel i metodyk w krzewieniu kultury języka polskiego. Po pięćdziesięciu latach pracy nauczycielskiej, do której zaliczono jej okres tajnego nauczania, w 1972 roku przeszła na emeryturę.

Była wzorową nauczycielką i wychowawczynią. Imponowała pracowitością i bogactwem zainteresowań. W placówkach, w których uczyła, organizowała samorząd uczniowski i opiekowała się nim. Upowszechniała prace ręczne. Prowadziła lekcje pokazowe języka polskiego dla nauczycieli i kierowników szkół. Dla uczniów organizowała różnorodne formy prac pozalekcyjnej – konkursy recytatorskie, koła teatralne, wieczory żywego słowa. Upowszechniała czytelnictwo literatury pięknej i poprawność wymowy. Wychowała i wykształciła sieroty wojenne; Sylwestra Morawskiego i Barbarę Morawską-Kratowską, których matka zmarła na Syberii, a ojciec zginął w Katyniu. Ponadto utrzymywała matkę i teściową. Pracowała dużo społecznie na terenie szkoły i miasta. Organizowała dożywianie młodzieży, opiekowała się Kołem Odbudowy Stolicy, należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), Ligi Kobiet (LK), Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR). Przez wiele lat była przewodniczącą komisji rewizyjnej przy zarządzie powiatowym ZNP, sekretarzem kasy zapomogowo-pożyczkowej i członkiem sądu koleżeńskiego. Współorganizowała ognisko emerytów i klub seniora.

Za swą działalność zawodową, społeczną i niepodległościową została odznaczona Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odroczenia Polski, Srebrnym Krzyżek Zasługi z Mieczami (w okresie międzywojennym), Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia Polski Ludowej, Złota Odznaką ZNP. Zmarła w Kutnie, pochowana została na miejscowym cmentarzu.

Seweryna Duchińska-Pruszakowa (1816-1905), poetka, publicystka tłumaczka. Pierwszym jej mężem był Aleksander Tomasz Pruszak, właściciel m.in. Śleszyna i Żychlina, drugim Franciszek Duchiński, historyk, etnograf. Zaangażowana w tajną działalność podczas powstania styczniowego, zmuszona była udać się na emigrację do Francji. Pisała przeważnie wierszem gawędy, obrazki, libretta. Tłumaczyła z języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. W swych pracach podejmowała wiele problemów społecznych. Bardzo popularna za życia, dziś niemal zapomniana Wyszedłszy w szesnastym roku życia swojego życia za mąż za obywatela ziemskiego, Tomasza Pruszaka, lat pięt­naście przepędziła na wsi w Śleszynie. Postawa patriotyczna Seweryny Pruszakowej zaznaczyła się wyraźnie w czasie powstania styczniowego. Literatka zaangażowała się w organizowanie tajnej pomocy dla rodzin powstańców. Byłą przewodniczącą tajnego stowarzyszenia grup kobiecych, tzw. piątek, które powstało w 1863 roku i objęło swoim zasięgiem teren Królestwa Polskiego oraz zaboru pruskiego. Seweryna kierowała ,,piątką’’ warszawką, która była równocześnie Główną Radą Opiekuńczą podlegającą Rządowi Narodowemu. Ochotniczki z ,,piątek’’ wykonywały przeróżne zadania na rzecz powstania, zbierały podatek narodowy i opiekowały się rodzinami rannych i poległych powstańców.

Powstanie ostatecznie upadło w końcu 1864 roku. Wobec powstańców i ludzi z nimi współpracujących wydawano liczne wyroki śmierci, więzienia lub zsyłki na katorgę. Seweryna Pruszakowa na polecenie Rządku Narodowego, by uchronić się przed aresztowaniem, opuściła w listopadzie 1863 roku kraj i udała się do Paryża.

We Francji wdowa po Tomaszu Aleksandrze Pruszaku poślubiła 26 listopada 1864 roku Franciszka Duchińskiego (1817-1893), etnografa i historyka zajmującego się głownie historią Słowian. W związku z wybuchem wojny francusko-pruskiej opuściła Francję i w latach 1870-1876 przebywała w Wiedniu, Karlsbadzie, Dreźnie i Zurychu. Tłumaczyła francuskie dramaty Eugene’a Manuela, z których jeden – Robotnicy- dwukrotnie, w 1872 i 1880, wystawiony był w teatrze w Płocku, a także Adolphe’a Belota i Eugene’a Nusa Miss Multon również grany w 1876 w Płocku. Mieszkając na obczyźnie, prowadziła po śmierci Zofii Węgierskiej Kroniki paryskie i Kroniki zagraniczne ,,Biblioteki Warszawskiej’’. Tłumaczyła z języka hiszpańskiego i francuskiego poezje, m.in. Pieśń o Rolandzie i hiszpański poemat o Cydzie, węgierskiego poety Sandora Petöfiego [Aleksandra Petrovicsa], uczestnika rewolucji, który zginął jako adiutant Józefa Bema, czy Antologię poetów francuskich, w której znaczną część stanowiły wiersze Wiktora Hugo. W 1865 roku w ,,Bibliotece Warszawskiej’’ opublikowała obszerne sprawozdanie o pierwszym tomie działa cesarza Napoleona III Bonapartem Historia Juliusza Cezara wydanego w Paryżu w 1862 roku. Napisała wiele opowiadań popularnych oraz szkiców literackich, np. o Kazimierzu Brodzińskim, Janie Kochanowskim, Bohdanie Zaleskim, czy Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej. Pisała też wiersze i opowiadania do ,,Tygodnika Mód i Powieści’’, ,,Kłosów’’ oraz ,,Kroniki rodzinnej’’. Wiersze z tego okresu zostały zebrane w tomie Z tułactwa 1893-1897.

W Szwajcarii obchodziła 13 lipca 1872 roku jubileusz pracy pisarskiej zorganizowany z inicjatywy jej męża i młodzieży polskiej w Zurychu. Uroczystość odbyła się w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswil.

Po śmierci drugiego męża niemal do końca życia gromadziła w swoim mieszkaniu w Passy przy Bulwarze Saint Michel, polską kolonię emigracyjną, gdzie jak pisze Waleria Marrenẻ- Morzkowska (1837- 1903), przyjmowano gości tak serdecznie, iż odnajdowali tu jakby kawałek ojczyzny.

Ziemianka i literatka Seweryna Duchińska zmarła 21 sierpnia 1905 roku w Passy pod Paryżem. Pochwała została w Paryżu na polskim cmentarzu Montmorenci

Seweryna Duchińska 1. Voto Pruszakowa była kobietą o wzniosłych ideałach i zasadach, o głębokim poczuciu patriotyzmu. W swym pisarstwie podejmowała wiele ówczesnych problemów społecznych. Ujmowała się za losem chłopów, występowała z umiarkowanymi ideami emancypacji, pochwałami cnót rodzinnych, prostoty życia, spokoju i pokory. Doceniali ją współcześni. Jednak jej twórczość nie wytrzymała próby czasu. Była bowiem pisarką ,,średniej miary’’. Nie była zwolenniczką nowych prądów, jej idealizm był ,,mdły’’ i mało atrakcyjny. Oprócz szlachetności i szczerości uczuć, twórczość jej, oceniając z dzisiejszej perspektywy, nie wyszła poza przeciętną tamtych czasów. Sama też nie starała się wyjść poza przeciętność, jak na przykład współczesna jej Narcyza Żmichowska. Nie można jednak nie wyrazić podziwu dla pracowitości, szerokiej gamy zainteresowań i zasług popularyzowaniu piśmiennictwa polskiego i europejskiego, często pionierskiego, a także dla jej wierności ideałom, które przez całe życie głosiła.

Maria Apolonia Napieralska (1867-1896), literatka, PS. Simara, Maryś N., Marysia z Oporowa.

Urodziła się 24 marca 1867 roku w Oporowie koło Kutna. Mieszkała z rodzicami Maciejem i Ludwiką z Prackich przy cukrowni ,,Tomczyn’’ w Oporowie. Cukrownię zbudowali Tomasz Orsetti, stąd nazwa, właściciel Oporowa od 1837 roku. Zakład działał do 1927 roku. W latach siedemdziesiątych XIX wieku cukrownia ,,Tomczyn’’ i pobliska cukrowania ,,Walentynów’’ miały wspólną dyrekcję. Funkcję dyrektora, aż do śmierci w 1905 roku pełnił Maciej Napieralski, ojciec Marii.

Maria Napieralska była dotknięta przez kalectwo, bowiem utykała na jedną nogę. Spowodowane to zostało jakimś bliżej nieokreślonym wypadkiem. W liście do Elizy Orzeszkowej 20 sierpnia 1889 roku pisała: ,,(…) dzieci, choćby ułomne kochać można. Tym bardziej ja, która wypadek taką uczynił, powinnam być względna na miłość. Matka dała mnie na świat prostą- życie kilkakroć godziło we mnie, tak zupełnie jak gdyby się zawzięło, aż wreszcie dało najboleśniejszą z nierówności ludzkich- kalectwo’’. Ponadto już w czternastym roku życia przeżyła nieszczęśliwą miłość. Ta sytuacja rzutowała na stan psychiczny młodej Marii, obdarzonej oryginalnym talentem literackim, który z powodu wczesnej śmieci nie zdążył się rozwinąć. Drukiem wydała w Warszawie tom pod tytułem Nowele (1891), na który złożył się m.in. utwory: On ostrożny, Z portretu, Z uchyleniem zasłony, i drugi tom nowel Wy mężczyźni (1892), a wśród nich opowiastka Z dymów fabrycznych, w której zawarty został opis świata fabrycznego poprzez znane autorce stosunki w cukrowni oporowskiej oraz aluzje krytyczne skierowane przeciw fabrykantom.

W latach 1888-1892 prowadziła korespondencję z Elizą Orzeszkową. Gdy po raz pierwszy napisała list do pisarki, nie znała jej osobiście, ale zapragnęła przyjechać do Grodna i zostać jej sekretarką. Do spotkania z pisarka doszło w 1889 roku podczas jej pobytu w Warszawie. Eliza Orzeszkowa dość krytycznie oceniała twórczość Napieralskiej. Orzeszkową raziła zmysłowość Napieralskiej.

Korespondencja z Orzeszkową urwała się w 1892 roku. Nie wiadomo jakie były dalsze losy Simary. Dopiero jej śmierć przypomniała młodą literatkę. Jan Karłowicz doniósł o tym fakcie Orzeszkowej, pisząc 27 października 1896 roku: (…) nie wiem, co się dzieje w szerszym światku warszawskim, a to co z niego dochodzi, jak np. wieści o pani Gabrieli Zapolskiej, albo o świeżo zmarłej Samirze (Zapolskiej) jest tak wstrętne i smutne, że lepiej o tym nie mówić…”. Co tak wstrząsnęło Karłowiczem, nie wiadomo? Być może Marysia z Oporowa popełniła samobójstwo. Wszak ciągle czuła się niedoceniana., ciągle pamiętała o swoim kalectwie i wyglądzie. W kolejnym liście do Orzeszkowej pisała przecież: ,,ciało ułomne - to płyta zewnątrz martwa, a w głębi rozpalona i słuchająca własnych jęków i łkań - nad niemocą. O Elizo, po co takie kobiety żyją na świcie. Najgorszy to gatunek ludzkości.

O śmierci Napieralskiej w rubryce Zmarli krótką wzmiankę podał ,,Tygodnik Ilustrowany”: ,,Maria Napieralska. Zdolna autorka, znana pod pseudonimem Simara, lat 27 [zmarła] w Warszawie.’’ Wspomnienie pośmiertne napisał Adam Wiślicki, redaktor naczelny ,,Przeglądu Tygodniowego’’

Maria Napieralska zmarła 21 października 1896 roku w Warszawie. W ,,Kurierze Warszawskim’’ nr 294 rodzina zamieściła nekrolog zawiadamiający o śmierci córki. Pochowana została na Powązkach.

Przy tworzeniu biogramów wykorzystano informacje z Kutnowskiego Słownika Biograficznego, tom 1-3

· redakcja dnia marzec 05 2018 18:43:14 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 78 czytań · Drukuj

ZAPRASZAMY

Images: PLAKAT KIERMASZ WIELKANOCNY 2018.jpg
· redakcja dnia marzec 05 2018 18:11:18 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 78 czytań · Drukuj

Tata zza obiektywu.

Poniżej prezentujemy fragment artykułu o Marianie Górecznym napisany przez jego córkę Jadwigę Góreczną, a zamieszczony w XXI tomie Kutnowskich Zeszytów Regionalnych wydanych w 2017 roku przez TPZK. Jeśli zainteresuje Was ten fragment – zapraszamy do przeczytania całości…

 

Images: ARTYKUL-GORECZNY-5.jpgGdy wyszukuję w pamięci najstarsze wspomnienia z dzieciństwa, to oczywiście pojawia się w nich Mama, krzątająca się po domu, szyjąca mi śliczne sukieneczki, czytająca bajki lub zawiązująca kokardki na moich niesfornych włosach. Babcię Bronię pamiętam zwykle siedzącą w dużym, starym fotelu i dziergającą na szydełku przepiękne serwetki, firanki i narzuty. Dziadzio Franio, ciepły, serdeczny, zawsze mający dla mnie czas, obierający ziemniaki na obiad, które mu dzielnie podawałam. Starszy Brat Jędrek, chodzący do szkoły, za duży, żeby bawić się z berbeciem, o co toczyliśmy wieczne wojny. A Tata? „Jagusiu – spojrzyj na Tatę!” Pstryk. Zza obiektywu aparatu fotograficznego śmieje się do mnie i namawia do zrobienia jakiejś śmiesznej miny. I jeszcze częsty obrazek wieczorem – Tata rozkłada w kuchni akcesoria do wywoływania zdjęć i wiemy, że przez dwie, trzy godziny nie będzie można tam wejść. Poza tym pamiętam, że Tata bardzo dużo pracował, często wyjeżdżał i ogólnie mało bywał w domu. Mój Tata. Marian Góreczny. Tytan pracy, artysta fotografik, pasjonat turystyki.

Nie bez powodu w tym właśnie momencie, chcę wrócić do zasadniczego tematu tej opowieści – artystycznej i fotograficznej pasji Ojca. Z tego, o czym pisałam dotychczas wyraźnie widać, że Tata od wczesnej młodości uczył się, pracował w gospodarstwie, pracował zawodowo i pomagał swojej Mamie, jednym słowem niewiele miał czasu na realizację własnych zamiłowań. Trudno powiedzieć, czy w innych warunkach miałby szansę zostać uznanym malarzem, ale jego młodzieńcze szkice ołówkiem na cieniutkim papierze czy późniejsze rysunki pokazują, że miał talent. Z lat 40-tych i 50-tych ocalało kilkanaście rysunków. Są to portrety rodziny i znajomych, próby zastosowania perspektywy w rysunku krajobrazu, budynki itp. Oczywiście nie pamiętam, kiedy Tata kupił pierwszy aparat i zaczął robić zdjęcia. Są w domowych albumach fotografie z wczesnych lat 50-tych, ale pierwsze aparaty w rodzinie mieli brat Mamy – Stefan i kuzyn Jerzy Krakowiak. Sądzę, że starsze zdjęcia zostały wykonane przez nich, ale jednocześnie był to początek fascynacji Ojca tą techniką. Kiedy Siostra Wanda wyszła za mąż i Tacie odpadła część zobowiązań, poważnie zaczął gromadzić informacje i sprzęt.

Kupował literaturę i po krótkim okresie oddawania filmów do wywołania do zakładów fotograficznych, zaczął sam kupować odczynniki i wykonywać roztwory do wywoływania w koreksie. Pamiętam z późniejszych wspomnień w rodzinie kursy, kółko fotograficzne, nowych przyjaciół, m. in. p. Wacka Budzyńskiego i zawodowego fotografa p. Banawenturę Grodzińskiego. Zaczynają pojawiać się zdjęcia rodziny, okolic Kutna i różnych imprez już wyraźnie wykonywane przez Tatę.

Images: ARTYKUL GORECZNY 2.jpgPo pewnym czasie Tata zdecydował się na zakup powiększalnika, a wraz z nim kuwet do wywoływacza i utrwalacza, różnych szczypiec, kolorowych lamp, przy których można było wykonywać odbitki.  Przybywało też w domu aparatów fotograficznych, lamp błyskowych i obiektywów. Ówczesne aparaty wymagały wykonania wszystkich nastaw, było mnóstwo pierścieni i różnych pokręteł do ustawiania przysłony, czasu naświetlania, głębi ostrości itp. Pamiętam szalenie dla mnie tajemnicze urządzenie, które Tata nazywał światłomierzem. Zanim przystąpił do robienia zdjęć, otwierał mały futerał, zdejmował białą osłonkę z jednej strony i coś pracowicie ustawiał, a to, co pokazało urządzenie, przenosił na nastawy w aparacie. Przyznam szczerze, że nawet kiedy jako nastolatka próbowałam swoich sił w fotografii, oczywiście pod okiem Taty, nigdy nie pojęłam zasady korzystania ze światłomierza.

Przedstawionych na zdjęciach aparatów Tata używał przez wiele lat. START B to sprzęt produkcji polskiej, lustrzanka, do której był zakładany szeroki film 6 x 6. Jeden z obiektywów służył do oglądania obszaru przed aparatem dzięki układowi luster, co pozwalało dokonać ustawień ostrości, drugi to obiektyw przesłonięty, otwierany migawką na czas naświetlania kliszy. Aparat ten był dość duży i ciężki, dlatego pewnie pamiętam go zwykle ustawionego na statywie. Nie ma też w archiwach taty szerokich negatywów i niestety nie wiem, co się z nimi stało.

Drugi aparat to rosyjski ZORKI 4 - nieduży, poręczny, sama używałam go jeszcze w latach siedemdziesiątych. Na nim zrobiono najprawdopodobniej większość zdjęć z początkowego okresu. Oba te aparaty zostały sprzedane kolekcjonerom w 2001 roku i podobno były w pełni sprawne.

Images: ARTYKUL-GORECZNY-4.jpgWspomniałam wcześniej, że Tata rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Jednym z działów był zakład pogrzebowy. Posiadał on na wyposażeniu autobus w kolorze szarym, który wykorzystywany był do przewożenia żałobników. Ktoś w Przedsiębiorstwie wpadł na znakomity pomysł, polegający na tym, że skoro w niedziele nie ma pogrzebów, to autobus można wykorzystać do innych celów, np. na wycieczki dla pracowników i ich rodzin. Począwszy od maja w każdą niedzielę chętni na wycieczkę przychodzili na zakładowy plac przy ul. Narutowicza i w zależności od pogody, temperatury i pomysłowości uczestników zapadała decyzja o kierunku wycieczki. Następowała zbiórka pieniędzy na paliwo i ruszaliśmy w Polskę. Część tych wyjazdów pamiętam, cześć mojej wiedzy pochodzi z rozmów prowadzonych przy okazji przeglądania zdjęć, ale są to jedne z najprzyjemniejszych wspomnień z dzieciństwa. Na wszystkie te wyjazdy Tata zabierał aparat i uwieczniał na kliszy rodzinę, znajomych, piękno krajobrazu. Nie sposób zamieścić choćby po jednym zdjęciu z każdego wyjazdu, więc samolubnie wybrałam dwa z mojego ulubionego miejsca. Latem, kiedy było ciepło, jeździliśmy nad jeziora do Zdworza lub Koszelówki. Od urodzenia uwielbiałam wodę i podobno zaraz przy pierwszej okazji potuptałam prosto do jeziora i nie było takiej siły, która by mnie z niego wyciągnęła. Tata pływał bardzo dobrze i doszedł do wniosku, że bezpieczniej będzie, jeśli jak najszybciej nauczy mnie pływać, bo ciężko upilnować zawziętego szkraba. Tak mi zostało do dzisiaj – uwielbiam baseny, jeziora, morze i pływanie w nich.

Lubił robić zdjęcia niepozowane. Najwięcej frajdy miał zawsze z zaskakiwania ludzi pstryknięciem. Starał się uchwycić ruch i pewnie stąd bardzo dużo zdjęć bawiących się dzieci. Tata dużo eksperymentował. Lubił wstawać wcześnie, więc niekiedy jeszcze przed pójściem do pracy robił zdjęcia wschodzącego słońca przy użyciu różnych filtrów nakładanych na obiektyw, wychodził na łąki nad Ochnią, gdzie czasem blisko ziemi kłębiły się mgły, na każdym spacerze wyszukiwał ciekawe domy i miejsca godne uwiecznienia. Niestety nie potrafię umiejscowić w czasie różnych zdarzeń z dzieciństwa, ale gdzieś jeszcze w pudłach na strychu są zdjęcia w dużym formacie, naklejone na płytę laminowaną z otworami do zawieszenia, prezentowane na jakiejś wystawie. Było tam zachodzące słońce, widziane przez szuwary na wodą, jakieś zaułki kutnowskie, których już pewnie dawno nie ma i moje zdjęcie wśród kwiatów naszej jabłonki.

Pamiętam, że przy robieniu takich dużych powiększeń, na odbitkach pojawiały się różne skazy, plamki, które trzeba było wyretuszować. Tata miał kawałek szkła pokryty czymś czarnym, ustawiał na stole silną lampę, wkładał do oka lupę zegarmistrzowską i cieniuteńkim pędzelkiem nanosił tę czarną „farbę” na białe, niedoświetlone plamki. Podobnie było, kiedy robił zdjęcia na zamówienie. Z czasem stał się znanym w Kutnie fotografikiem amatorem i wiele osób prywatnych, a także instytucji zwracało się do Taty o zrobienie zdjęć na jakiejś uroczystości. Wtedy zawsze dużo czasu poświęcał najpierw na wybranie najlepszych ujęć, a później jeszcze na wyretuszowanie odbitek. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

· redakcja dnia marzec 03 2018 19:06:57 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 95 czytań · Drukuj

Tygodnik Kutnowski w 1919 roku napisał...

Images: ARTYKUL TYGODNIKKUTNOWSKI1919.jpg

 

 

 

· redakcja dnia marzec 01 2018 22:16:00 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 94 czytań · Drukuj

warto mieć tę publikację...

Images: PLAKAT ALBUM DO NABYCIAAAAAAAA.jpg
· redakcja dnia luty 15 2018 21:32:52 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 133 czytań · Drukuj

co to jest ekslibris...

Co to jest ekslibris? Nazwa pochodzi od łacińskiego zwrotu ex libris i dosłownie oznacza „z książek” Dlaczego z książek? Bo wcześniej ekslibris był do nich wklejany. Dawne ekslibrisy można jeszcze zobaczyć w starych drukach, gromadzonych w bibliotekach i muzeach.


Tradycyjnie pojmowany ekslibris kojarzony jest z niewielką odbitką graficzną* zawierającą w polu kompozycji dedykację, na którą składa się zwrot ex libris lub jego zamiennik, np. ex bibliotheca, ex numismaticis, z książek, i który jest połączony z imieniem i nazwiskiem właściciela, czyli osoby zamawiającej ekslibris. W miejscu nazwiska konkretnej osoby może pojawić się nazwa instytucji, np. biblioteki, muzeum lub urzędu. Taką odbitkę przyklejano na wewnętrzną stronę przedniej okładki książki dla udokumentowania przynależności woluminu do określonego księgozbioru.

Narodził się wkrótce po pojawieniu się pierwszych drukowanych książek, na pocz. II poł. XV wieku w Niemczech. Miał chronić książkę przed zgubieniem, wyrażać dumę właściciela z faktu posiadania jej i miał ją zdobić. Przez kilka wieków ekslibris służył książce. W II połowie XIX stulecia nastąpił zmierzch i upadek tej formy oznaczenia własności książki. Szczęśliwie nie został całkiem zapomniany. Początek XX przyniósł nie tylko odrodzenie, ale i emancypację ekslibrisu, który stopniowo tracił swoją funkcję użytkową, by w końcu odkleić się od książki i przeobrazić w dedykowaną miniaturę graficzną funkcjonującą jako obiekt kolekcjonerski i ekspozycyjny.

Współcześnie poza nazwą „ekslibris” funkcjonuje określenie „dedykowana miniatura graficzna” lub „księgoznak”.

Funkcję jaką niegdyś pełnij ekslibris spełnia obecnie prosta w formie i bardzo popularna pieczątka biblioteczna. Informuje o przynależności książki do konkretnej biblioteki, bądź księgozbiorów innych instytucji. Natomiast najbardziej popularną formą oznaczenia zbiorów prywatnych był kiedyś i jest obecnie własnoręczny podpis właściciela księgozbioru.

Wykorzystano informacje ze strony http://biennale.zamek.malbork.pl/index.php?p=oekslibrisie

I właśnie dwa dedykowane ekslibrisy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej otrzymało w prezencie od Lechosława Kubiaka – Honorowego Członka TPZK i jego syna Andrzeja. Pan Lechosław wraz z synem sami je opracowali. Jesteśmy ogromnie dumni, że nasze stowarzyszenie będzie mogło w ten sposób oznakować wszystkie nasze książki zgromadzone w Biblioteczce Regionalnej prowadzonej przez Towarzystwo od kilkudziesięciu lat. Przypomnieć należy, że Biblioteczką Regionalną TPZK zajmuje się nieustająco Barbara Łuczak – sekretarz i kronikarz TPZK.

 

Images: Exksibris TPZK 2.jpg Images: Ekslibris TPZK 1.jpg
 

· redakcja dnia luty 15 2018 20:51:54 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 119 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!