Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

przeglądaj fotografie Kutna, jakiego już prawie nie ma...

Images: KUP ALBUM O KUTNIE.jpg

· redakcja dnia November 19 2017 17:13:40 · 0 komentarzy · 11 czytań · Drukuj

zapraszamy na promocję XXI tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych

Images: OKLADKA KZR2017.jpg                                                     Zarząd   

                     Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

oraz

                     Kierownik Centrum Teatru, Muzyki i Tańca


 
mają zaszczyt zaprosić


MIESZKAŃCÓW KUTNA I REGIONU

na

promocję

                   XXI tomu rocznika


               „Kutnowskie  Zeszyty Regionalne”

 

   Promocja publikacji odbędzie się w Sali widowiskowej

  Centrum Teatru, Muzyki i Tańca  w Kutnie, ul. Teatralna 1
w dniu 5 grudnia 2017 roku  o godz. 17.oo (wtorek).    

 


           W programie:

           - prezentacja publikacji

           - koncert  w wykonaniu:

              >  Ewa Murzynowska  - śpiew         
              >   dr Jarosław Domagała - akompaniament

  

                                    WSTĘP  WOLNY                       ZAPRASZAMY

 

                                              Publikacja  została wydana dzięki wsparciu ze środków finansowych:
                   

                                                                Powiatu Kutnowskiego                 Prezydenta Miasta Kutno

                                                           Images: hp.jpg                                  Images: hk.jpg
                                                

                                                                         oraz  mecenasów kultury i regionalizmu:


          
                              Autoryzowany Serwis Samochodowy  J.R.J. Zachorscy


                                   
Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ABN


                                                              
HURT-PAP Kutno

 

 

Składamy ogromne podziękowanie naszym Mecenasom,  autorom artykułów oraz osobom, które udostępniły nam materiały.
To dla nas bardzo ważne, że wciąż jeszcze są mieszkańcy Kutna i Ziemi Kutnowskiej, które poświęcają swój prywatny czas, by zupełnie bezinteresownie pisać o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z Kutnem i regionem (nie otrzymują za swoją pracę żadnego wynagrodzenia), a ich fotografie i dokumenty  może oglądać społeczność regionu kutnowskiego.           

 

· redakcja dnia November 19 2017 12:55:26 · 0 komentarzy · 7 czytań · Drukuj

Jarosław Domagała laureatem Nagrody Starosty Kutnowskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury służących rozwojowi i promocji powiatu kutnowskiego za 2016 rok

                                                                                                                                                                                   „Szczęśliwi ci, którzy mają w sercu muzykę i uśmiech na ustach”.

                                                                                                                                                                                                          Franz Schubert 

Images: NAGRODASTAROSTY 2016 2.JPGDr Jarosław Domagała jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jest absolwentem  Akademii Muzycznej w Łodzi, Wydział Instrumentalny – klasa fortepianu. Wcześniej, bo w  1990 r. ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie w klasie fortepianu Mariana Witońskiego. Dyrektor szkoły, pedagog, regionalista, autor publikacji i opracowań naukowych, ale też artysta,  kompozytor i  szczęśliwy ojciec.

                 fot. www.kutno.net.pl

 
Poniżej przedstawiamy Państwu, oczywiście w dużym skrócie, działalność dr Jarosława Domagały  omawiając ją z podziałem na cztery kategorie: działalność naukową, artystyczną pedagogiczną i społeczną z położeniem nacisku na  związek  z regionem kutnowskim.

I.    Działalność naukowa

 

Dr Jarosław Domagała  od kilku lat realizuje w Kutnie aktywną działalność naukową.

Przygotował i opublikował prace ukazujące dzieje kultury i edukacji muzycznej w mieście. Publikacje te odkrywają nowe fakty, przedstawiają wydarzenia wcześniej nieznane. Stanowią istotny wkład w dokumentowanie dokonań miejscowego środowiska na rzecz upowszechniania sztuki muzycznej. Jest autorem ok. 50 publikacji naukowych i ok. 70 artykułów prasowych, w których przedstawia różnorodne aspekty kultury muzycznej i edukacji artystycznej. Pan Domagała jest także  autorem rozdziału: Kultura, oświata i sport w latach 1945-1989 w najnowszej    2-tomowej monografii Kutna pt. „Kutno poprzez wieki”, przygotowanej pod redakcją  prof. dr hab. J. Szymczaka. Jego publikacje przedstawiają w szczególności dzieje PSM I i II st. w Kutnie, dokumentują wkład tej placówki w upowszechnianie kultury muzycznej  w mieście i regionie.

 

W 2016 roku z okazji 70-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.    im. K. Kurpińskiego w Kutnie wydana została książka  jego autorstwa ukazująca dzieje Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie. Publikacja przedstawia działalność dydaktyczną i artystyczną szkoły w latach 1946-2016 i jest zwieńczeniem dotychczasowej pracy Jarosława Domagały  nad opracowaniem historii szkoły  i  przedstawieniem biografii dyrektorów, pedagogów i  nauczycieli tej placówki.

 

Wcześniej w  „Kutnowskich Zeszytach Regionalnych” ukazało się 16 artykułów jego autorstwa, które przedstawiają informacje z zakresu dziejów kultury muzycznej Ziemi Kutnowskiej. Należy zaznaczyć, że artykuły do Kutnowskich Zeszytów Regionalnych autorzy piszą w ramach pracy społecznej. Wśród kilkudziesięciu opracowań i artykułów naukowych  zapewne zaciekawią Państwa  te związane z Ziemią Kutnowską, a szczególnie polecamy Waszej uwadze te, które ukazały się w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych:

 

1.     Oddział w Kutnie Płockiego Towarzystwa Muzycznego imienia Wacława Lachmana, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2016, T. XX, s. 273-280.

 

2.     Religijna kultura muzyczna w Kutnie, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2013, T. XVII, s. 103-122.

3.     Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Kutnie (1937-1938) – przykład placówki edukacji artystycznej w polskim systemie szkolnictwa muzycznego w okresie międzywojennym, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2008, T. XII, s. 471-480.

4.     Działalność artystyczna orkiestry 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego w latach 1922-1939, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2008, T. XII, s. 211-224.

5.     Życie muzyczne w Kutnie w okresie międzywojennym, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2007, s. 131 – 166.

6.     Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Zespół w Kutnie (1959 – 1973), „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2007, s. 419 – 446.

7.     Szkoła Umuzykalniająca Ludowego Instytutu Muzycznego w Kutnie (1946 – 1949), „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2006, s. 237 – 254.

8.     Sakralne budownictwo organowe na ziemi kutnowskiej, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2005, s. 139 – 168.

9.     Towarzystwo Teatralno – Muzyczne w Kutnie (1904 – 1914), „Kutnowskie Zeszyty Regionalne 2003, s. 107 – 132.

10. Twórczość kompozytorska Ludwika Teodora Płosajkiewicza, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2003, s. 289 – 306.

11. Ludwik Teodor Płosajkiewicz – życie i działalność muzyczna, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2002, s. 261 – 278.

12. Ksiądz Stanisław Ormiński (1911-1987) – twórca melodii „Apelu Jasnogórskiego” (rys biograficzny), „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2012, T. XVI, s. 249-266.

 

II.              Działalność artystyczna

 

Dr Jarosław Domagała od lat prowadzi w Kutnie aktywną działalność artystyczną. Koncertuje jako solista oraz akompaniator. Przyczynia się w ten sposób do rozwoju kultury muzycznej w mieście i regionie.

 

Akompaniament

 

Soliści

Podczas koncertów w Kutnie towarzyszył jako akompaniator wielu wybitnym artystom, m.in.: Joannie Rawik, Aleksandrowi Ładyszowi, Agnieszce Mikołajczyk, prof. Annie Jeremus-Lewandowskiej, prof. Grażynie Flicińskiej-Panfil, prof. dr hab. Wiesławowi Bednarkowi, dr hab. Jolancie Gzelli, Kazimierzowi Kowalskiemu, Krzysztofowi Marciniakowi, Andrzejowi Niemirowiczowi, Rafałowi Pikale, Aleksandrowi Zuchowiczowi. Są to artyści Opery Narodowej, Teatru Wielkiego w Łodzi, Akademii Muzycznej w Poznaniu i Łodzi. Towarzyszył również jako akompaniator znanym artystom polskiej estrady, m.in.: Joannie Rawik, Halinie Frąckowiak, Jackowi Wójcickiemu, Katarzynie Jamróz, Krzysztofowi Hanke. Współpracował również jako pianista-akompaniator ze znanymi polskim aktorami, m.in.: Wojciechem Siemionem, Jerzym Zelnikiem, Jolantą Lothe, Michałem Szewczykiem, Adamem Woronowiczem.

 Warsztaty

W latach 2009-2016 uczestniczył w Międzynarodowych Warsztatach Wokalnych zorganizowanych w PSM I i II st. w Kutnie. Wziął udział w tych spotkaniach jako akompaniator, prowadził również zajęcia z zakresu kameralistyki wokalnej. Współpracował z wieloma wybitnymi pedagogami prowadzącymi zajęcia, m.in.: prof. Teresą Żylis-Gara, prof. Zdzisławą Donat, prof. Urszulą Trawińską-Moroz, prof. Izabelą Kłosińską, prof. Piotrem Kusiewiczem. W zajęciach wzięli udział studenci wydziałów wokalnych wyższych szkół muzycznych z Polski, Białorusi, Ukrainy, Belgii i Chin.

 

Chóry

W latach 2000-2010 wspierał artystycznie Chór „Speranza” Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie. Wziął udział jako akompaniator w kilkudziesięciu koncertach chóru w Kutnie i regionie. Był pomysłodawcą oraz wystąpił podczas kilku edycji koncertu kolęd i pastorałek pt. „Kutnowskie Kolędowanie”.

Jarosław Domagała od kilkudziesięciu  lat współpracuje także z  Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – jest to działalność  pro publico  bono. Oprócz wcześniej wspomnianych artykułów o życiu muzycznym w mieście i regionie wspomaga TPZK jako muzyk. Zawsze wspiera nas  w przygotowywaniu koncertów  muzyki poważnej dla społeczności Ziemi Kutnowskiej  należy tu wspomnieć koncerty  noworoczne od 35 lat  organizowane  przez  TPZK we współpracy z  Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego  w Kutnie i  Muzeum Zamek w Oporowie  Od sześciu lat  współpracuje z Wokalnym Zespołem Kameralnym Cantabile przy TPZK pod dyrekcją Joanny Domagała. Wziął udział w licznych koncertach zespołu jako akompaniator i artystyczny konsultant.

Dokonał kilku nagrań muzycznych, towarzysząc w charakterze akompaniatora chórom i solistom. Przyczynił się do odkrycia i popularyzacji dorobku kompozytorskiego  Ludwika Teodora Płosajkiewicza  mieszkającego na Ziemi Kutnowskiej.

 

Koncerty popularyzatorskie

Przyczynił się do popularyzacji muzyki kompozytorów związanych z Ziemią Kutnowską. Przygotował koncerty wypełnione muzyką Ludwika Teodora Płosajkiewicza, kompozytora pochodzącego z Ziemi Kutnowskiej, absolwenta Instytutu Muzycznego w Warszawie w klasie kompozycji prof. Z. Noskowskiego. Przygotował koncerty wypełnione muzyką Gustawa Roguskiego, kompozytora związanego w ostatnim okresie życia z Ziemią Kutnowską, pedagoga Instytutu Muzycznego w Warszawie.

 

 

Jarosław Domagała jest absolwentem II LO im. Jana Kasprowicza i  figuruje w Złotej Księdze II LO im. Jana Kasprowicza w roczniku  1988. Gratulujemy!

Laureat od prawie trzydziestu lat współpracuje  z II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Społeczna praca pana Jarosława na rzecz ukochanego “Kasprowicza” to skomponowanie hymnu liceum do słów wiersza p. Czesławy Politańskiej; wielokrotne koncerty w liceum i poza nim na jego rzecz; udział w koncertach jubileuszowych; pomoc w przygotowaniu uczniów do występów w szkole; tworzenie kompozycji na potrzeby programów poetyckich realizowanych przez polonistki Czesławę Politańską, Genowefę Pawłowską, Annę Nachyłę; promocja Tomików Poezji Czesławy Politańskiej; tworzenie muzyki do jej tekstów; koncerty poetyckie w Płocku, Bełchatowie, Kutnie i Oporowie. 

W 2016 roku ukazała się publikacja „Wiersze Czesławy Politańskiej”, której redaktorem jest  Jarosław Domagała. Książkę wydało Stowarzyszenie  Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, z którym Pan Jarosław współpracuje. Możemy w niej przeczytać opis życia i twórczości kutnowskiej poetki - Czesławy Politańskiej, którego autorem jest Jarosław Domagała.  Do książki dołączona jest płyta z poezją śpiewaną – płyta o tytule „W drodze”. Do słów wierszy Czesławy Politańskiej Jarosław Domagała skomponował muzykę. Polecamy Państwu    piękną poezję – czytajcie i słuchajcie…

III. Działalność pedagogiczna

Dr Jarosław Domagała od 1990 r. jest nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej     I i II st. w Kutnie. Prowadzi klasę fortepianu w zakresie szkoły średniej i podstawowej, wykonywał również obowiązki akompaniatora i opiekuna zespołów szkolnych. W pracy z uczniami uzyskał wiele wartościowych osiągnięć podczas konkursów ogólnopolskich  i makroregionalnych.  Wśród uczniów, których był opiekunem, można wymienić:

1. Paweł Tomaszewski – dr sztuki muzycznej w zakresie fortepianu, pedagog na Wydziale Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Współpracuje jako pianista z czołowymi muzykami jazzowymi, m.in. Michałem Urbaniakiem, Urszulą Dudziak, Jarosławem Śmietaną, Mieczysławem Szcześniakiem. Posiada obszerny dorobek fonograficzny, za swoją działalność artystyczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

2. Anna Stępniewska – dr sztuki muzycznej w zakresie wokalistyki, pedagog na Wydziale Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Posiada obszerny dorobek fonograficzny, na który składają się płyty solowe. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana na konkursach wokalnych.

3. Adam Drzewiecki – absolwent Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu. Współpracuje jako akompaniator ze znanymi polskimi wykonawcami, m.in. Jackiem Wójcickim, Januszem Radkiem, Magdą Femme oraz zespołami Wawele, Chłopacy.

4. Paweł Nodzak – absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu. Pracownik Akademii Muzycznej w Gdańsku, uczestnik studiów doktoranckich. Prowadzi aktywną działalność artystyczną jako solista i dyrygent chórów. Ma w swym dorobku liczne nagrania radiowe i telewizyjne.

5. dr Ewa Sławińska-Dahlig – ceniony w kraju muzykolog, absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada duży dorobek naukowy, specjalizuje się w tematyce chopinowskiej.

6. Agnieszka Pajor, Grażyna Poterała – absolwentki Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie fortepianu.

7. Krzysztof Bździel – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Edukacji Muzycznej oraz Wydziale Teorii Muzyki.

8. Szymon Brylski – student Akademii Muzycznej w Krakowie, w Instytucie Muzyki Sakralnej.

 

IV. Działalność społeczna

Dr Jarosław Domagała aktywnie i systematycznie współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i kultury. Należy do kilku stowarzyszeń kulturalnych, w których propaguje idee kultury muzycznej i powszechnej edukacji muzycznej, wspierając w ten sposób proces edukacyjny. Jest członkiem Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie oraz Płockiego Towarzystwa Naukowego. Brał udział w wielu koncertach organizowanych przez stowarzyszenia, prowadził również aktywną działalność naukową. Przynależność do tych organizacji wykorzystuje także w celu własnego doskonalenia zawodowego oraz dla dobra swoich  uczniów.

Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie

Był inicjatorem utworzenia stowarzyszenia, a w latach 2000-2004 był jego prezesem. Towarzystwo postawiło sobie za cel propagowanie muzyki, polskich pieśni i tradycji muzycznych na Ziemi Kutnowskiej Pod patronatem stowarzyszenia rozpoczął organizowanie w Kutnie: profesjonalnych koncertów muzyki poważnej i edukacyjnych spotkań muzycznych.

Zorganizował i przewodniczył sesji naukowej „Tradycje muzyczne Ziemi Kutnowskiej” z udziałem prof. Franciszka Wesołowskiego z Akademii Muzycznej w Łodzi.

Z jego inicjatywy w październiku 2000 r. przy RTM powstał 4-gł chór mieszany pod kierunkiem Joanny Domagała, skupiający wokalistów-amatorów z terenu miasta. W latach 2000-2010 współpracował z chórem jako akompaniator podczas licznych koncertów, z udziałem m.in.: Joanny Rawik, dr hab. Wiesława Bednarka, prof. Anny Jeremus-Lewandowskiej, Krzysztofa Marciniaka. Wziął również udział w nagraniu płyty chóru.

Pod patronatem stowarzyszenia prowadził ambitną działalność naukową, przygotował i opublikował wiele artykułów naukowych. Prace ukazują rozwój kultury muzycznej na Ziemi Kutnowskiej, przedstawiają różne formy upowszechniania muzyki na tym terenie.

 

V. Nagrody i wyróżnienia

W wyniku uznania za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji muzycznej w Polsce, nagrodę Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury; dyplom uznania Prezydenta Miasta Kutna za szczególne osiągnięcia w rozwoju życia kulturalnego miasta; nagrodę Burmistrza Miasta Gostynina za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. Posiada ponadto kilka nagród dyrektorów szkół za osiągnięcia w pracy dydaktycznej z młodzieżą.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  uhonorowało dr Jarosława Domagałę  Nagrodą Honorową Amicus TPZK. Tytuł „Amicus TPZK”, stanowi najwyższe wyróżnienie, przyznawane przez nasze  stowarzyszenie, instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym, aktywnie współpracującym merytorycznie lub organizacyjnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, bądź wspierającym finansowo lub rzeczowo działalność statutową TPZK.

· redakcja dnia November 19 2017 11:30:21 · 0 komentarzy · 7 czytań · Drukuj

Genealogia Rodu Żółtowskich.

          Genealogia z Greki genos  - ród, logos- słowo, wiedza- jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa, określa daty narodzin, ślubów i zgonów.

        Images: GENEALOGIARODUZOLTOWSKICH 1.jpg  „Genealogia Rodu Żółtowskich” opracowana została  przez  studenta historii na Uniwersytecie Łódzkim  Michała Żółtowskiego i wydana w roku 1998 przez Związek Rodu Żółtowskich.

          Michała pasjonowało powiązanie przeszłości z teraźniejszością. W domu rodzinnym z babcią i rodzicami często rozmawiał o przodkach, których szukał bardzo intensywnie, poprzez kwerendowanie po wielu parafiach, archiwach kościelnych i państwowych przez wiele lat. Studiował historię, stąd miłość do heraldyki i genealogii. Jej znajomość pozwalała mu odnajdować rodzinę w szerokim znaczeniu tego słowa, umożliwiała wychodzenie poza krąg najbliższych osób, a w końcu poszerzenie tego kręgu do wymiaru Rodu. Było [było, gdyż nie żyje, zginął tragicznie] to dla Niego niezwykłą, pełną przygód wędrówką w czasie i przestrzeni.

          Monografia Rodu Żółtowskich herbu Ogończyk zebrana i opracowana przez Franciszka Ogończyk- Żółtowskiego z 1914 roku  stanowiła jedno z pierwszych  i podstawowych źródeł o Rodzie, na którym zaczął Michał budować zręby przyszłej genealogii, a także korzystał z wydanych książek „Rodzina Żółtowskich w ciągu stulecia” Jana hr. Żółtowskiego z Czacza i Józefa Żółtowskiego z Kocka. Jego pasja doprowadziła do powstania Związku Rodowego Żółtowskich, którego był współtwórcą i genealogiem. Odszukał i umiejscowił  w przygotowanej przez siebie monografii Rodu Żółtowskich herbu Ogończyk prawie trzy tysiące osób noszących rodowe nazwisko.

          Nazwisko Żółtowskich zawsze kojarzył  i utożsamił z rodziną. Starał się docierać do bliższych i dalszych krewnych, bez względu na ich wykształcenie i stopień zamożności. Był ogromnie rad, gdy mógł poznać osobiście zstępnych tych, których odnalazł w archiwach, lub innych żródłach pisanych[ pamiętniki, wspomnienia], bądż drukowanych.

Zebrane przez siebie informacje powiązał i połączył i tak powstała „Genealogia  Rodu Żółtowskich” w 1998 roku. W 2015 roku wydano II uzupełniające kontynuowane przez rodziców  Michała: Elżbietę i Wacława oraz brata Jana.

Ród Żółtowskich herbu Ogończyk wywodzi się z Żółtowa na Mazowszu, między Sierpcem a Płockiem, której pierwsze wzmianki pochodzą z 1366 roku, zapisane w księgach kościelnych. W 1402 roku książę mazowiecki Siemowit IV nadał tę wioskę przodkom za waleczność, którzy od miejscowości Żółtowo przyjęli nazwisko Żółtowski. W 1427 roku notuje się w tej wsi Piotra Ogona z Żółtowa, którego Żółtowscy uznają za swojego głównego przodka.

          Ród ten szybko stał się jedną z  wielu niezbyt zamożnych miejscowych rodzin drobnoszlacheckich. Już w XV wieku wielu z nich zaczęło stąd emigrować, wśród tych, którzy pozostali zdarzały się wybitne postaci, takie jak Edward Żółtowski, generał wojsk napoleońskich.

           Żółtowscy mieszkali na sporym obszarze, na którym powstało później kilka wsi, zaczęli się bogacić i powiększać swoje majątki ziemskie. Mimo szesnastowiecznych migracji do Wielkopolski, Ziemi Dobrzyńskiej, Małopolski czy późniejszych na Litwę oraz Wołyń, większość rodziny została na Mazowszu. Warto wspomnieć, że Żółtowscy  z gałęzi Wielkopolskiej w XIX wieku uzyskali tytuły hrabiowskie. Należeli do arystokracji, posiadali liczne majątki w Wielkopolsce i Królestwie  Polskim.

           Żółtowscy do Kutna trafili jako potomkowie  Mikołaja właściciela ziemskiego z gałęzi mazowieckiej z odnogi Pacyńskiej Józefa Antoniego  Żółtowskiego, obywatela ziemskiego Kątów w par. Pacyna.  Pradziadkiem Żółtowskich z Kutna  był Julian Żółtowski, który przybył tutaj  pod koniec XIX wieku. Był on Obywatelem ziemskim folwarku Wiktoryn i części Żakowic, a także sędzią pokoju powiatu kutnowskiego. Obecnie jest to ulica Łąkoszyńska. Na części dawnego folwarku Wiktoryn pobudowano Fabrykę Domów. Znakiem rozpoznawczym dawnego folwarku jest stojąca  zabytkowa kapliczka z 1905 roku. Szczątki Juliana spoczywają na Cmentarzu Parafialnym w Łąkoszynie.

         Ród Żółtowskich jest bardzo rozgałęziony i wielu z jego przedstawicieli doprowadzonych zostało różnymi przejściami dziejowymi naszego kraju do upadku finansowego. Wielu z nich wyemigrowało za granicę nie tylko z powodów finansowych, ale także z przyczyn grożącym represjom politycznym.

          Dzisiaj  Żółtowscy  są pracownikami różnych zawodów, są profesorami, lekarzami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami, inżynierami, prawnikami, farmaceutami, wojskowymi, rolnikami, muzykami, handlowcami, przedsiębiorcami, duchownymi i inne.

 

                                                                                                                                      Elżbieta Żółtowska


        Może warto w długie zimowe wieczory poszukać pamiątek po przodkach, porozmawiać z  najstarszymi członkami swoich rodzin o pradziadach - skąd się wywodzili, jakie były ich losy; może już czas  utworzyć drzewo genealogiczne pokoleń, które odeszły dla następnych pokoleń w naszych rodzinach... 

· redakcja dnia November 08 2017 19:36:50 · 0 komentarzy · 38 czytań · Drukuj

2017 rokiem Tadeusza Kościuszki

      W październiku 2017 r. miała  miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki - Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość". Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  ustanowił rok 2017 rokiem  Kościuszki.


      Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość. Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki". 

      Images: KOPIECKOSCIUSZKI.jpg   
      W Kutnie, w 1917 roku, dla uczczenia 100 rocznicy śmierci Naczelnika, usypany został Kopiec Kościuszki przy ul. Płockiej, którą wtedy też przemianowano na ul. Kościuszki. Obok Kopca zaczęto tworzyć wtedy park Kościuszki i miało to być miejsce  patriotycznych zgromadzeń.

      Czy wiesz, że ... w Tygodniku Kutnowskim w roku 1919 pisano:


       Images: KOPIECKOSCIUSZKI TYGODNIK KUTNOWSKI 2.jpg
 

      Images: KOPIECKOSCIUSZKI TYGODNIK KUTNOWSKI 1.jpg

· redakcja dnia November 04 2017 19:37:46 · 0 komentarzy · 52 czytań · Drukuj

III kwesta na ratowanie zabytkowych grobów w Krośniewicach

 

Po raz trzeci odbyła się kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na krośniewickim cmentarzu parafialnym. W czasie zbiórki, którą przeprowadzono w godzinach 9.00-15.00 zebrano 4235,87 zł. To imponująca kwota w stosunku do ubiegłorocznej, gdzie do puszek trafiło 2645, 51 gr.

 Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 9.JPG Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 7.JPG

Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 15.JPGOrganizatorem kwesty było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – instytucji popularyzującej dziedzictwo kulturowe, materialne i duchowe powiatu kutnowskiego, Organizacja obchodziła w tym roku jubileusz 45-lecia istnienia. W zbiórce wzięli udział członkowie TPZK: Anna Chmielecka krośniewicka radna, Julita Szczepankiewicz oraz Agnieszka Wojciechowska. Do kwestowania włączyli się również mieszkańcy gminy Krośniewice. A byli to krośniewiccy radni: Marek Smolczewski, Paweł Górnik, Andrzej Konwerski,  Jan Kacprowicz, Gracjan Wiśniewski oraz dyrektorzy szkół i instytucji kultury: dyrektor  Przedszkola Miejskiego w Krośniewicach Jadwiga Jóźwiak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Małgorzata Przygodzka i p.o. dyrektora Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach Ksenia Stasiak. W zbiórce uczestniczyli również nauczyciele Katarzyna Jaworska, Alicja Czachorowska, Krystyna Marciniak (Przedszkole Miejskie w Krośniewicach), Aleksandra Grzelak, Małgorzata Stasiak, Małgorzata Wiśniewska, Tomasz Sobczak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach), Violetta Kotlińska (Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach), bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Krośniewicach Katarzyna Ślusarczyk oraz Marysia Chmielecka, Zdzisława Ciećwierz i  Cezary Jóźwiak. Liczną grupę wolontariuszy stanowiła młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach: Zofia Chmielecka, Oliwia Gmerek, Aleksandra Łuczak, Karolina Nyckowska, Wiktoria Bzdurska, Patrycja Bednarek, Klaudiusz Dzięgielewski, Krzysztof Szadkowski, Kacper Urbaniak, Julia Augustynek, Julia Suska, Anna Olkowska, Julia Kalinowska, Karolina Szymczak, Bartosz Kapruziak, Dawid Prokopiak, Jakub Szadkowski, Wiktoria Błaszczyk, Katarzyna Nowak, Karolina Kołodziejska, Zuzanna Pilatowicz, Małgorzata Stajewska i Emil Jóźwiak.

Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 13.JPGZ pieniędzy pochodzących z I kwesty odrestaurowano pomnik Henryka Gzowskiego obywatela ziemskiego, pochodzący z 1875 r. Unikatowy wygląd odnowionego sarkofagu osadzonego na lwich łapach, przykuwa teraz uwagę odwiedzających nekropolię. Kolejnym pomnikiem, który zostanie poddany renowacji jest grób Henry` ego Granta angielskiego konsula generalnego. Ciekawostką jest to, że Albert Anders – administrator majątku Krośniewice, ojciec Władysława Andersa, przyszłego dowódcy II Korpusu Polskiego, generała PSZ na Zachodzie zgłosił ten fakt w krośniewickiej parafii.

W tym roku po raz pierwszy podczas kwesty oprócz naklejek darczyńcy otrzymywali ulotkę wydaną nakładem TPZK dotyczącą prac wykonanych z pozyskanych środków i planowanych działaniach. Organizatorzy dziękują ks. kan. Tomaszowi Jackowskiemu dziekanowi dekanatu krośniewickiego oraz burmistrzowi Krośniewic Juliannie Barbarze Herman za zaangażowanie w organizację kwesty i opiekę nad grobami poprzez zlecenie prac porządkowych na cmentarzu przy zabytkowych grobach oraz rozpowszechnienie apelu wśród mieszkańców. 
 Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 2.JPG Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 16.JPG

- Jesteśmy bardzo wdzięczni kwestującym za poświęcony czas w tym szczególnym dniu – mówi J. Szczepankiewicz  organizator krośniewickiej  kwesty, członek TPZK. - Cieszymy się, że darczyńcy tak hojnie wsparli ten szczytny cel. Mieszkańcy odnoszą się bardzo pozytywnie do naszych potrzeb. Chętnie wrzucają monety, czasami pokaźne kwoty. Z naszej strony dokładamy starań, by pieniądze były dobrze wydatkowane – dodaje J. Szczepankiewicz.
Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 1.JPG Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 6.JPG

Historia krośniewickiego cmentarza sięga połowy XIX w. Wiele zabytkowych grobów znajdujących się na nim nie posiada już właścicieli. Miejscowa nekropolia jest milczącym świadkiem przeszłości ukazującą związki osób już nieżyjących z nasza małą ojczyzną.

Należy zatem o te miejsca dbać poprzez odnawianie grobów i zachowanie pamięci o zmarłych.

                                                                                                                 Julita Szczepankiewicz
 Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 11.JPG Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 17.JPG

 Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 10.JPG Images: KWESTAKROSNIEWICE 2017 3.JPG

                                    Images: PROTOKOL KWESTA KROSNIEWICE 2017.jpg

 

 

· redakcja dnia November 03 2017 20:07:05 · 0 komentarzy · 50 czytań · Drukuj

Wasza hojność i dary serca są dowodem naszej wspólnej troski o kutnowską nekropolię

Szanowni Mieszkańcy Kutna!

„Ojczyzna to ziemia i groby” Ferdinand Foch (1851-1929)

Cmentarz – to księga kultury utrwalająca ślady historii – tak o cmentarzu na Powązkach mawiał nieżyjący już Jerzy Waldorf - należy o niego dbać, by pozostawał na zawsze miejscem godnego spoczynku. A taką księgą kultury w naszej „małej ojczyźnie” jest cmentarz parafialny w Kutnie, który gromadzi w sobie świadectwa ostatnich 200 lat historii regionu kutnowskiego. Groby kryją szczątki doczesne kolejnych pokoleń, tworzących historię naszego miasta. Są wśród nich ludzie szczególnie zasłużeni dla Kutna, są też zwykli mieszkańcy. Wiele z tych grobów, poprzez swoje pomniki i inskrypcje, ma dziś historyczną i kulturową wartość. Stare mogiły, przewrócone krzyże czy prawie całkowicie zarośnięte tablice nagrobkowe – to miejsca, których nie brakuje, i o które trzeba zadbać.

Dziękujemy całej społeczności miasta Kutno za wsparcie datkami dalszych prac konserwatorskich przy cennych nagrobkach na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Państwa hojność i dary serca są najwymowniejszym dowodem naszej wspólnej troski o to bardzo szczególne miejsce w Kutnie – jakim jest kutnowska nekropolia.

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 18.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 11.JPG

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 2.JPGXV kwesta organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Społeczny Komitet opieki nad starymi grobami na cmentarzu parafialnym w Kutnie zakończyła się w Dzień Zaduszny o godz. 16.oo. Dziękujemy wszystkim kwestarzom, którzy społecznie pracowali na rzecz ocalenia dziedzictwa kulturowego naszej „małej ojczyzny”. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zebraliśmy 10140,12 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto czterdzieści złotych 12/100). Kwestą kierował Stanisław Wojdecki – członek zarządu TPZK i Społecznego Komitetu opieki nad starymi grobami na cmentarzu parafialnym w Kutnie.

Kwestowali z nami: Przemysław Błaszczyk – senator RP, Tadeusz Woźniak poseł na Sejm RP, Robert Baryła – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marek Jankowski – przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego, Zdzisław Trawczyński – Wicestarosta Kutnowski, Grzegorz Chojnacki - przewodniczący Rady Miasta Kutno, Zbigniew Burzyński – prezydent Miasta Kutno, Jacek Boczkaja – z-ca prezydenta, Zbigniew Wdowiak – z-ca prezydenta, Bartosz Serenda - radny Rady Powiatu w Kutnie, Robert Feliniak – radny Rady Miasta Kutno, Wiesław Taraska i Marek Byczkowski - NSZZ Solidarność, Iwona Kaca - Dyrektor Wydziału Kultury i Edukacji w Starostwie Powiatowym, harcerze Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego wraz z phm Krystianem Olęckim, hm Iwoną Zawadzką i hm Agnieszką Ciesielską, Wiesław Paluchowski z członkami Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, Małgorzata Pawłowska – śpiewaczka (sopran) z mamą Grażyną Lesyng Pawłowską, uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie pod opieką Aleksandry Szymańskiej: Paulina Nowicka, Sandra Jaworska, Kacper Gajewicz, Bartosz Maciejewski, Karolina Arkita i Karolina Piotrowska, Dominika Brzozowska, Justyna Jankowska; uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego, uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza: Karina Stępniak i Agata Jagodzińska, Karolina Jatczak i Maciej Woźniak; uczniowie Gimnazjum nr 2 pod opieką Ewy Kudelskiej i Marty Szadkowskiej, uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Kutnie, Tomasz Dębowski – dziennikarz Dziennika Łódzkiego, Marlena Kluk i Andrzej Zielonka – zarząd SUTW w Kutnie, Stanisław Braszczyński – prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wraz z Wojciechem Trzaskowskim, Krzysztof Stelmaszewski – Powiatowe Życie Kutna, Sylwester Marczak, Anna Bugaj, Jolanta Bujalska-Kowalczyk, Anna Milczewska, Wiesław Kotliński, Anna Olczak, Marek Olczak, Józef Stańczyk, Jan Wasiak, Włodzimierz Klimecki, Grzegorz Dębski, Mirosława Kowalczyk, Mariola Baranowska, Waldemar Kurowicki, Grażyna Siwińska, Krystyna Kmita, Andrzej Kmita, Sławomir Małas, Krystyna Warcikowska, Zofia Franczak, Urszula Walczak, Wiesława Dzierżawska z wnukiem, Jadwiga Błaszczyk, Ewa Walczak, Halina Wastowska, Janina Brzezińska, Grzegorz Durys, Jan Wawrzyniec Kowalczyk, Maria Kaba, Danuta Szubska, Halina Głogowska, Patryk Kubiak, Jadwiga Kubiak, Andrzej Kubiak, Elżbieta Zielska, Jadwiga Urbańska, Grażyna Grzegorzewska, Paweł Janowski, Alicja Olczak, Bronisława Straszyńska, Leszek Szary, Henryk Śnieć, Maria Jabłońska, Eugeniusz Lesiewicz.


Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 16.JPG
         Pragniemy również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie XV kwestę na kutnowskim cmentarzu. Dziękujemy ks. dr Jerzemu Swędrowskiemu i kutnowskim księżom za pomoc – rozpropagowanie naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiej społeczności.

Osobne podziękowania kierujemy pod adresem kutnowskich mediów – dziękujemy prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i obszerne relacjonowanie jej przebiegu.

Odrestaurowane groby niech będą dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty prowadzonych kwest widzicie Państwo na kutnowskiej nekropolii.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie dzieła ratowania starych, zabytkowych grobów kutnowskiej nekropolii – dzięki Waszej hojności rozpoczniemy w 2018 roku prace restauracyjne przy kaplicy Oyrzanowskich

                                                                                                Z wyrazami szacunku i poważania

                                                                                                               zarząd TPZK

                                                                                                                         i

                                                                                          Społeczny Komitet opieki nad starymi grobami

                                                  na cmentarzu parafialnym w Kutnie

Do zobaczenia w roku przyszłym w alejkach kutnowskiej nekropolii, a także przy następnym odrestaurowanym grobie!
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 4.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 21.JPG


Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 19.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 8.JPG
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 5.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 10.JPG

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 9.JPG
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 7.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 15.JPG
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 17.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 12.JPG

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017  22.jpgImages: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 23.jpg

· redakcja dnia November 02 2017 21:06:50 · 0 komentarzy · 57 czytań · Drukuj

Regionaliści kutnowscy uhonorowani przez Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego

Images: SEJMIKNAGRODA 2017 2.jpg

        Images: SEJMIKNAGRODA 2017 1.JPG Regionaliści kutnowscy działający społecznie  w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  zostali dostrzeżeni i  docenieni przez  Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. 26 października 2017 roku,  w Łódzkim Domu Kultury, odbyła się uroczysta gala, podczas której Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień wręczyli  nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagroda ma charakter finansowy. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej otrzymało nagrodę  w wysokości 4000,oo zł.

        Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury to nowe, prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który jest pomysłodawcą utworzenia Nagrody, była potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.

       W roku 2017 nagrodę tę przyznano  po raz drugi. Ze zgłoszonych  63 kandydatur, Kapituła wybrała  32 laureatów tej nagrody.

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że samorząd województwa łódzkiego dostrzegł i docenił naszą działalność w Kutnie, powiecie kutnowskim, województwie łódzkim i na forum krajowym.

       Przypomnijmy, że niedawno TPZK otrzymało najwyższe odznaczenie przyznawane przez Powiat Kutnowski. Medal Starosty Kutnowskiego „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego jest wyrazem szczególnego uhonorowania osoby/instytucji za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Kutnowskiego. Medal przyznaje się za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Kutnowskiego, przyczyniające się do jego rozwoju, ratowania dziedzictwa kultury, popularyzacji wiedzy o powiecie i jego historii. Jest wyrazem uznania za wkład w rozwój i promocję Powiatu Kutnowskiego w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.

        Dla członków TPZK to wielka radość i satysfakcja, bo jest to uhonorowanie naszej 45-letniej działalności na rzecz  Kutna, powiatu kutnowskiego i regionu łódzkiego. Za naszą pracę społeczną  nie  otrzymujemy gratyfikacji, więc każdy wyraz  uznania ze strony  samorządu  jest niezmiernie cenny,  utwierdzając nas w postanowieniu jeszcze  wytrwalszej pracy na rzecz  naszej małej ojczyzny.

      Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur  i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold  Stępień otrzymali przy tej okazji naszą  najnowszą publikację.

                Images: SEJMIKNAGRODA 2017 3.JPG

 

 

· redakcja dnia October 27 2017 23:52:11 · 0 komentarzy · 167 czytań · Drukuj

dzięki mieszkańcom Kutna i okolic ocaliliśmy następny nagrobek na kutnowskiej nekropolii

  Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 3.JPG   Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 4.JPG
W 2017 roku wykonano  prace konserwatorskie  przy obejściu grobowym  Marii  i Maksymiliana Lucków (kwatera  3).  Dziękujemy członkowi Komitetu księdzu dr Jerzemu Swędrowskiemu  - gospodarzowi  nekropolii za pomoc przy organizacji kwesty. 

  Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 1.jpg Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 2.JPG
                                

Obejście grobowe powstało około 1911 roku. Na obejście grobowe składają się  dwie  piaskowcowe płyty inskrypcyjne  na podmurowaniu i piaskowcowy krzyż w formie pnia drzewnego, całość otoczona jest ogrodzeniem z ozdobnym, stalowym łańcuchem.  W minionym roku krzyż osunął się i rozbił na kilka części.  Podmurowanie jednej z płyt jest znacznie uszkodzone. Niezbędne było wykonanie  podstawowych prac konserwatorskich i restauratorskich by powstrzymać postęp zniszczeń  i przywrócić pomnikowi jego kompletność.

  Images: NAGROBEK LUCK po renowacji.jpg

Ze środków z kwesty w 2016 roku wykonano   konserwację interwencyjną  przy pomniku grobowym Małżonków Marii i Maksymiliana Luck’ów  na Rzymsko-Katolickim Cmentarzu Parafialnym przy ul. Cmentarnej 4 w Kutnie   - zgodnie z opracowanym programem i kosztorysem. Prace wykonała  Maria Próchniewska.

 

 

 

Prace konserwatorskie obejmowały elementy w najgorszym stanie zachowania t. j.:  krzyż wraz z cokołem a także łańcuch i kotwy. Pozostałe elementy piaskowcowe - płyty inskrypcyjne, cokół i słupki ogrodzeniowe poddane zostały  gruntownej dezynfekcji oraz oczyszczeniu wodno-ciśnieniowemu wraz z wypełnieniem ubytków mających negatywny wpływ na dalszy stan zachowania. Wykonano wzmocnienie strukturalne trzonu krzyża impregnatem; otwory w przełamach  ramion poziomych pod kątem zamocowania prętów z włókna    szklanego; sklejenie rozczłonkowanych elementów na żywicę chemoutwardzalną; wykonanie fleku (uzupełnienie wyrzeźbione w piaskowcu) w nasadzie krzyża; uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne i hydrofobizacja.

Firma Gran-Bud wykonała podmurówkę jednej tumby.

 

1 i 2  listopada 2017 roku odbędzie się   XV kwesta  na ratowanie  starych grobów (1 listopada w godzinach   10.oo - 16.oo, 2 listopada w godzinach 12.oo – 16.oo). W tym roku kwesta przeznaczona będzie  na restaurację  Kaplicy Oyrzanowskich, której stan techniczny budzi niepokój,  a przecież ta kaplica  jest najokazalszym     z zachowanych na kutnowskim cmentarzu obiektów. Organizatorem kwesty jest, jak co roku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.


Przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie  podjęli decyzję o konieczności   wykonania  prac konserwatorskich 

przy Kaplicy Oyrzanowskich, której stan techniczny  zaczyna budzić niepokój…

 
        Images: KAPLICA OYRZANOWSKICH.JPG Kaplica Oyrzanowskich jest najokazalszym z zachowanych na kutnowskim cmentarzu obiektów.  Wzniesiona z cegły, prezentuje styl neogotycki. Doskonałość warsztatu dawnych rzemieślników pozwoliła jej przetrwać  do naszych czasów. Uszkodzenia dachu oraz detali architektonicznych (sterczyny, gzyms) są jednak sygnałami mówiącymi o konieczności podjęcia podstawowych napraw, tak by  kaplica nadal mogła pozostawać  perłą  kutnowskiej nekropolii.

Kaplica grobowa Rodziny Oyrzanowskich wykonana została w stylu  neogotyckim. Kaplica zbudowana jest  z cegieł, nie tynkowana,  na planie prostokąta, oskarpowana,  nakryta dwuspadowym dachem z blachy,  ze szczytami w formie wimpergi, z pinaklami po bokach. W szczytach ozdobionych żabkami  ostrołukowe płyciny. Od strony wejścia szczyt zwieńczony postumentem z krzyżem żelaznym. Otwory okienne ostrołukowe. Portal ostrołukowy, obramiony wałkiem z kształtek ceglanych, drzwi metalowe ze świetlikiem u góry. W płycinie szczytu nad wejściem, ślepa rozeta z napisem: Grób Rodziny Oyrzanowskich 1901. Wnętrze w przyziemiu mieści mensę ołtarzową.

Trochę historii kutnowskiej nekropolii…

Kutnowski cmentarz grzebalny w tzw. polu powstał najprawdopodobniej około 1811 roku.  Opierając się na dokumentach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Józef Śmiałowski w książce  Kutno, dzieje miasta, lata zaborów, wymienia dwa cmentarze w Kutnie: cmentarz kościelny i cmentarz grzebalny. Zdaniem autora określenie cmentarz grzebalny oznaczałby funkcjonujący  już cmentarz w polu znajdujący się przy drodze do Gołębiewa tzn. przy dzisiejszej ulicy Cmentarnej. Najstarsza księga  zmarłych pochodzi  dopiero z początku  XIX wieku i zawiera Akta stanu cywilnego osób zmarłych  parafii kutnowskiej z roku 1826.  Proboszczem parafii w Kutnie od 1808 roku do maja 1834 roku był ksiądz kanonik Tomasz Cholewicki i zapewne to on był założycielem nowego cmentarza poza miastem, który  mógł powstać po roku 1810 (ks. Cholewicki został na nim pochowany).  Niezadowalający  stan sanitarny Kutna był przyczyną licznych epidemii i duża umieralność ludności Kutna zmusiła władze miasta do założenia cmentarza poza jego granicami.

W najstarszej księdze zmarłych  z 1826 roku nie ma żadnej adnotacji  o rozpoczęciu  grzebania zmarłych  na nowym cmentarzu w polu, stąd można wnioskować, że cmentarz już istniał, jako miejsce poświęcone i przeznaczone do grzebania zmarłych. W 1826 roku cmentarz został ogrodzony drewnianym parkanem i uporządkowany.  W latach 1850-1852  na cmentarzu grzebalnym  wzniesiono  dom przedpogrzebowy  - kaplicę   pod wezwaniem św. Rocha  w stylu neobarokowym.  Kaplica, pełniąca w istocie funkcję kościoła cmentarnego, stanęła prawdopodobnie pośrodku pierwotnego obszaru cmentarza. Przyjmując pierwotną wielkość cmentarza z 1811 roku obejmującą 6600 łokci kwadratowych, co stanowi około 2340 m2, można podać, iż ogólna wielkość cmentarza wynosiła około 5830 m2.

         Informacje pochodzą z  publikacji pt. „Cmentarz parafialny w Kutnie. Tom I”, której autorem jest  ks. Zbigniew Drzewiecki. 

· redakcja dnia October 26 2017 23:54:11 · 0 komentarzy · 62 czytań · Drukuj

jeszcze możesz pomóc nam wygrać projekt w budżecie obywatelskim samorządu województwa łódzkiego

 

 Głosuj w budżecie obywatelskim samorządu województwa łódzkiego. Pomóż nam walczyć o środki finansowe dla kutnowskiego projektu.
                             
                                             Kod  zadania:    PN     154 

                               

                           

                                     ZAGŁOSUJ    http://bo.lodzkie.pl/glosowanie/

 

 

 

Zadanie  „Organizacja Sejmiku Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. „Kształtowanie poczucie tożsamości regionalnej w społeczności lokalnej” dotyczy zorganizowania w Kutnie w weekend kwietnia lub  maja 2018 roku  sejmiku  regionalistów województwa łódzkiego.  Głównym celem zadania jest  budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między regionalistami województwa łódzkiego, upowszechnianie idei  regionalizmu jako istotnej części kultury polskiej i patriotyzmu lokalnego poprzez  stworzenie  forum wymiany myśli    i doświadczeń.  Adresatami zadania  będą środowiska regionalistów województwa łódzkiego, w którym działa kilkadziesiąt  towarzystw regionalnych.  Podczas sejmiku odbędą się wykłady, prelekcje, wymiana doświadczeń, pokaz dobrych praktyk i wizyty studyjne. W ramach zadania wykonana zostanie internetowa baza stowarzyszeń regionalnych województwa łódzkiego (towarzystw miłośników lub przyjaciół ziem, miast, miasteczek).

 

Głosowanie elektronicznie od 1 do 31 października      

 

Kutno jest uwzględnione w  SUBREGIONIE   PÓŁNOCYM     PN

 

 

    Poznaj  zadania:  https://bo.lodzkie.pl/poznaj-zadania/


   WAŻNE!  Zasady głosowania:

 

    Możesz oddać jeden głos!

 

    Możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania (na jednej karcie do glosowania – patrz punkt powyżej) zgłoszone do tego samego subregionu.

    Można przyznać 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej, a 1 punkt pomysłowi, który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.

    Jeśli uważasz, że zadanie z innego subregionu jest ciekawe i chciałbyś na nie zagłosować masz taką możliwość. Pamiętaj jedynie, że wszystkie propozycje zadań, na które głosujesz muszą być zgłoszone do tego samego subregionu!

 

 

Twój głos zostanie będzie nieważny, jeżeli:

 

    Oddasz więcej niż jeden głos (wszystkie oddane przez Ciebie głosy będą nieważne!)

    Oddasz głos na zadania z więcej niż jednego subregionu

    Oddasz głos na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem

    Nie wskażesz na karcie do głosowania żadnego zadania bądź wskażesz więcej niż 3 zadania

    Karta do głosowania zostanie wypełniona nieczytelnie (np. będzie zawierała skreślenia lub poprawki)

 

· redakcja dnia October 25 2017 21:04:57 · 0 komentarzy · 84 czytań · Drukuj

kim był Henry Grant, którego nagrobek chcielibyśmy ocalić od zniszczenia...

  

Niebawem III kwesta na ratowanie starych  grobów na krośniewickiej nekropolii

Zbliża się kolejna, III krośniewicka kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Zbiórka odbędzie się 1 listopada (środa) na cmentarzu parafialnym w godzinach 9.oo-15.oo. Kwestować będą radni miejscy, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, członkowie TPZK, nauczyciele z gminy Krośniewice oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach. Organizatorem kwesty jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kontynuacja tej jakże potrzebnej inicjatywy nie byłaby możliwa bez wsparcia udzielonego przez burmistrz Krośniewic Juliannę Barbarę Herman oraz ks. dziekana Tomasza Jackowskiego.

Images: KWESTAKROSNIEWICE 2017 1.JPG
          Pierwsza zbiórka została przeprowadzona 1 listopada 2015 r. Zebrano wówczas 4127,12 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na prace konserwatorskie przy pomniku Henryka Gzowskiego, obywatela ziemskiego. Grób ma formę sarkofagu osadzonego na lwich łapach okrytych liśćmi akantu. Został wykonany z piaskowca. To jeden z najpiękniejszych zabytków na krośniewickiej nekropolii. Wyszukana forma nagrobka, czerpiąca z wzorów klasycystycznych, oraz kunszt jego wykonania potwierdzają wysoki poziom umiejętności ówczesnych twórców rzeźby kamieniarskiej.

Images: KWESTAKROSNIEWICE 2017 2.JPG
         Tablica ufudowana przez żonę Henryka Gzowskiego zamocowana w krośniewickim kościele.

         Skromniejsze środki zgromadzone w wyniku ubiegłorocznej kwesty, tj. 2645,51 zł nie zostały jeszcze wydane. Będą dołączone do tegorocznej zbiórki i posłużą na opłacenie kosztów odrestaurowania płyty nagrobnej Henry`ego Granta – angielskiego konsula generalnego, który zmarł w Krośniewicach w II połowie XIX w. Pomnik znajduje się niemalże naprzeciw odnawianego w ubiegłym roku nagrobka Henryka Gzowskiego.

Images: KWESTAKROSNIEWICE 2017 4.JPG
         Z pobytem Henry`ego Granta w Krośniewicach wiąże się bardzo ciekawa historia. Konsul zatrzymał się w naszym mieście przypadkowo. Na stałe mieszkał w Warszawie. Podczas podróży zachorował na wściekliznę. Gościny udzieliła mu prawdopodobnie rodzina Rembielińskich. Konsul zmarł 2 stycznia 1897 r. o godzinie 15.00 we wsi Błonie. Miał wtedy 63 lata (informacje pochodzą z ksiąg parafialnych). Zgon zgłosił wraz ze swoim współpracownikiem Albert Anders – administrator majątku Krośniewice, ojciec Władysława Andersa, przyszłego dowódcy II Korpusu Polskiego, generała PSZ na Zachodzie. Żona Henry`ego Granta – Beatrice przebywała w tym czasie w Italii.

Pieniądze zbierane podczas kwest trafiają na subkonto Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Każdy poniesiony wydatek na ratowanie miejscowych zabytków ma swoje udokumentowanie księgowe. TPZK jest organizacją pożytku publicznego. Za cel stawia sobie ochronę oraz popularyzację materialnego i kulturowego dziedzictwa powiatu, a także włączanie się we wszelkie inicjatywy służące wszechstronnemu rozwojowi regionu. W tym roku stowarzyszenie obchodziło 45. rocznicę  działalności.

        Osoby, które chciałyby wziąć udział w zbiórce w charakterze wolontariuszy lub podzielić się wiedzą dotyczącą zabytkowych nagrobków proszone są o kontakt z organizatorami. Każdy mieszkaniec może przyłączyć się do akcji poprzez wrzucenie datku do puszki w czasie kwesty. Inicjatywa jest szczytna. Trzeba pamiętać, że groby są znakiem śmierci, ale świadczą o życiu osób w nich pochowanych, a dbałość o mogiły jest miernikiem kultury społeczeństw.


         

          W dniu 13 października na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach spotkali się  członkowie Społecznego  Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Krośniewicach przy TPZK zainteresowani ratowaniem cennych zabytków sztuki funeralnej. Byli to: Julianna Barbara Herman - burmistrz Krośniewic, Bożena Gajewska - prezes TPZK oraz Julita Szczepankiewicz - członek TPZK i inicjator kwesty  w Krośniewicach. Ksiądz  kanonik Tomasz Jackowski - proboszcz parafii p.w. Wniebowstąpienia NMP w Krośniewicach, dziekan dekanatu krośniewickiego ze względu na  obowiązki nie mógł być obecny na spotkaniu,  W spotkaniu uczestniczyła  Maria Próchniewska -  konserwator rzeźby kamiennej, która konserwowała nagrobek Gzowskiego.

         Zapoznano się z obecnym stanem grobu H. Gzowskiego – właściciela ziemskiego. Pomnik pod wpływem biologicznych czynników zaczął pokrywać się zielonym  mchem. W ramach prac konserwatorskich M. Próchniewska oczyściła pomnik, usuwając powstałe zanieczyszczenia. Podczas spotkania podjęto decyzję o wstrzymaniu się od prac nad odtworzeniem metalowego wypełnienia liter na cokole wieńczącym sarkofag Gzowskiego. Uznano, że są pilniejsze prace, które trzeba wykonać przy innych grobach. Zebrani zapoznali się ze stanem ciekawszych pod względem historycznym i architektoniczno-kamieniarskim nagrobków. Spotkanie zakończyło się wytypowaniem kolejnej mogiły do odrestaurowania. Wybrano pomnik Henry` ego Granta angielskiego  konsula generalnego.

          Burmistrz Krośniewic Julianna Barbara Herman od lat otacza opieką  kilka grobów na krośniewickim cmentarzu i dba o ich stan. Wśród nich są mogiły Hundziaków i Rapalskich, Grób Pomordowanych na Wschodzie, Grób Nieznanego Żołnierza, Grób Więźniów Politycznych, grób Marii z Kiełczewskich Gojskiej i Jana Gzowskiego byłego oficera Wojsk Polskich. Prace związane z utrzymaniem porządku wokół tychże grobów zostały zlecone pani Marii Lewandowskiej. Systematycznie usuwane są  chwasty ze wskazanych grobów. Ostatnio z innych zabytkowych grobów usunięto zbędną ziemię i wycięto młode drzewa wrastające w popękane nagrobne płyty. Niektóre zabytkowe kwatery posiadają właścicieli i tych nie można otoczyć opieką.

       Nekropolie to bogactwo sztuki, świadectwo czasu i pamięci o ludziach. Bezcenne pomniki i nagrobki bez wsparcia społeczeństwa nie przetrwałyby do dzisiaj.                                                                                                                                         Julita Szczepankiewicz

· redakcja dnia October 23 2017 20:42:09 · 0 komentarzy · 65 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!