Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI

    

VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

 

Forum odbyło się 08-09 września w Auli im. A. Mickiewicza Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W 1996 roku przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych uczestniczący w pierwszym Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych przyjęli wspólny Manifest, w którym-uznając zaangażowanie obywateli w życie społeczne za podstawę dojrzałej demokracji-zadeklarowali chęć przejęcia części odpowiedzialności za Polskę i gotowość współpracy na rzecz wspólnego dobra z administracją publiczną, biznesem, mediami i partiami politycznymi w oparciu o zasady partnerstwa i poszanowania wzajemnej odrębności.

Od tamtego wydarzenia minęło dwadzieścia lat, powrócono do tego dokumentu, by przypomnieć jego przesłanie, przywołać i ponownie zdefiniować wartości i zasady, na których opiera się i do których odwołuje się ruch organizacji pozarządowych.

 

 

Odbyło się wiele Sesji Plenarnych:

o      Więcej kochać i rozumieć…Wolność+.

o      Obywatele w Europie.

o      Państwo a społeczeństwo obywatelskie.

o      Edukacja obywatelska – Antyuniwersytet, czyli to co społecznik wiedzieć powinien.

o      Nowe życie społeczne.

o      Dobro wspólne, jak je zakorzeniać w społecznościach lokalnych.

 

Podczas panelu zatytułowanego  „Mikro wykłady o maxi sprawach” wzięły udział osoby, przywitane przez uczestników burzliwymi oklaskami na stojąco, były to:

Anna Jakubowska „Paulina” (weteranka Powstania Warszawskiego), „Patriotyzm – Służba Polsce”.

Prof. Adam Strzembosz (były Prezes Sądu Najwyższego), „Szacunek dla Prawa”.

Prof. Ewa Łętowska (była Rzecznik Praw Obywatelskim), mówiła o prawach człowieka.

 Images: OGOLNOPOLSKIEFORUMINICJATYWPOZARZADOWYCH.jpg

Wspólne zdjęcie uczestników pierwszego dnia konferencji na Uniwersytecie Warszawskim podczas VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (wykorzystano fotografię ze strony  http://ofip.eu/aktualnosci/forum/jest-zdjecie/)

 

W drugim dniu Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odbył się Piknik Inicjatyw pozarządowych na Krakowskim Przedmieściu.

W VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych uczestniczyła Elżbieta Świątkowska, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.
                                                                                                      
Elżbieta Świątkowska

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI

Deklaracja VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych
wrzesień 2017

W 1996 roku przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych uczestniczący w pierwszym Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych przyjęli wspólny Manifest, w którym – uznając zaangażowanie obywateli w życie społeczne za podstawę dojrzałej demokracji – zadeklarowali chęć przejęcia części odpowiedzialności za Polskę i gotowość współpracy na rzecz wspólnego dobra z administracją publiczną, biznesem, mediami i partiami politycznymi w oparciu o zasady partnerstwa i poszanowania wzajemnej odrębności.

Dziś, 21 lat od tamtego wydarzenia, wracamy do tego dokumentu, by przypomnieć jego przesłanie, przywołać i ponownie zdefiniować wartości i zasady, na których opiera się i do których odwołuje się ruch organizacji pozarządowych.

My, przedstawiciele instytucji społeczeństwa obywatelskiego zgromadzeni na VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych:

Wierzymy,

że swoboda działania w ramach stanowionego w demokratycznych procedurach prawa i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą dojrzałej demokracji. Uważamy, że bez zaangażowania obywateli w życie publiczne, bez instytucji demokratycznych odpowiedzialnych przed obywatelami i włączających obywateli w procesy stanowienia prawa i tworzenia polityk publicznych, demokracja staje się tylko fasadą. Aktywność obywatelska milionów uczestniczących w ruchu pozarządowym obywateli i obywatelek: społeczników, działaczy, pracowników i wolontariuszy, zmienia dziś polską rzeczywistość. To oni, choć nie pomnażają dóbr materialnych i nie sprawują władzy, dają Polsce coś niezwykle cennego – społeczną energię, entuzjazm i determinację, gotowość niesienia pomocy i pracy na rzecz dobra wspólnego.

Wierzymy,

że niezależne organizacje społeczne i obywatelskie przejmując część odpowiedzialności za Polskę, mogą liczyć na wsparcie administracji rządowej i samorządowej, biznesu, mediów i świata polityki. Deklarujemy gotowość i chęć współpracy z wszystkimi aktorami życia publicznego, gospodarczego i społecznego. Wierzymy bowiem, że wszyscy pracujemy na rzecz wspólnego dobra. Mamy jednak nadzieję, że współpraca ta opierać się będzie na zasadach partnerstwa i suwerenności, otwartości i przejrzystości oraz poszanowania wzajemnej odrębności i niezależności stron. Tylko taka współpraca daje gwarancje osiągania wspólnych celów.

Wierzymy,

że dziś, gdy spór o wartości, spór o dobro wspólne, spór o Polskę przybrał charakter konfliktu dzielącego Polki i Polaków, sektor organizacji obywatelskich staje się szczególnie ważny. Jest miejscem, w którym możliwe jest zachowanie jedności w różnorodności, w którym prowadzi się konstruktywny dialog i merytoryczne rozmowy ponad podziałami politycznymi. Organizacje obywatelskie, ich różnorodne misje, cele i postawy opierając się na wspólnym, europejskim systemie wartości, wzmacniają wspólnotę, która została zdefiniowana w Konstytucji RP, i która stanowi:

…wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski (…)

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem…

Wierzymy,

że dziś szczególnie potrzebujemy powrotu do wartości, które towarzyszyły nam od początku budowania etosu społecznego zaangażowania. Po raz kolejny, wraz z młodym pokoleniem działaczy i działaczek społecznych, wolontariuszek i wolontariuszy, musimy przypomnieć sobie, co znaczą takie pojęcia jak solidarność, sprawiedliwość, demokracja, godność, otwartość, tolerancja… Musimy o tym rozmawiać, musimy uczyć się od siebie nawzajem rozumienia, jaką siłą i wsparciem jesteśmy dla siebie w różnorodności pielęgnowanych przez nas wartości.

                                                                                                                       

 

 

 

 

· redakcja dnia wrzesień 12 2017 20:31:01 · 0 komentarzy · 258 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!