Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

ze smutkiem żegnamy

Images: NEKROLOGJERZYLOMPIES.jpg

 

Jerzy Łompieś był długoletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Przez dwadzieścia lat oprowadzał coraz to młodsze pokolenia Kutnian ulicami miasta Kutno propagując - szczególnie wśród dzieci i młodzieży – wiedzę o historii i tradycjach regionu oraz Kutna jako jego stolicy. Miał ogromną wiedzę o naszym mieście i regionie, jego zabytkach, historycznych wydarzeniach i osobach zasłużonych i przybliżał lokalnej społeczności tę wiedzę. Zawsze brał czynny udział w Rajdach Pieszych „Śladami historii i zabytków Kutna”, który był organizowany przez TPZK i wpisał się w kalendarz imprez TPZK, miasta Kutno oraz w świadomość nauczycieli ze szkół w Kutnie i okolicy.

Jerzy Łompieś był także aktywnym członkiem PTTK od 1963 roku, w 1974 roku uzyskał uprawnienia przewodnika terenowego województwa łódzkiego, a w 1985 roku na województwo płockie. Aktywnie działał w PTTK, organizował rajdy, kursy, szkolenia dla przewodników terenowych województwa płockiego i łódzkiego oraz pilotów wycieczek. W latach 1984 – 1996 był członkiem zarządu Oddziału PTTK w Kutnie, które w październiku 2011 roku obchodziło 100-lecie swojej działalności na Ziemi Kutnowskiej. W latach 1996 – 2005 pełnił funkcję prezesa Oddziału PTTK w Kutnie, w latach 2005 – 2006 był wiceprezesem Oddziału PTTK, ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Jednak w dalszym ciągu służył swą wiedzą twierdząc, że dzieci i młodzież powinni lepiej poznać historię i zabytki Kutna i okolic – miejsca będącego ich „małą ojczyzną”. Wskazując młodzieży historycznie ważne miejsca, umożliwiał bezpośrednie zetknięcie się z obiektami będącymi zabytkami i tworzącymi historię naszego miasta. Dzięki jego „pracy u podstaw” możliwe jest kultywowanie pamięci narodowej i regionalnej wśród młodzieży szkolnej z terenu miasta Kutna i powiatu. Zachęcał do aktywnego wypoczynku oraz dokładniejszego zainteresowania się własnym miastem i regionem.

Aktywnie uczestniczył w uroczystościach organizowanych na terenie miasta i powiatu, upamiętniających historyczne wydarzenia i mieszkańców tej ziemi. Jego społecznikowska postawa, o którą tak trudno w dzisiejszych czasach, kształtuje odpowiednie postawy u młodego pokolenia, a także wskazuje jak wiele można osiągnąć dla regionu działając w stowarzyszeniu. Jerzy Łompieś był i pozostanie przykładem świadomego obywatela „małej ojczyzny”, który zdaje sobie sprawę ze znaczenia wagi przywracania pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach w lokalnej społeczności. Identyfikując się z „małą ojczyzną” dawał namacalny przykład budowania postawy patriotycznej wśród młodzieży.

 


Images: JERZYLOMPIES 2.JPGW 2003 roku zarząd TPZK powołał do życia Społeczny Komitet Opieki nad Starymi zabytkowymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie, który działa jako jedna z sekcji stowarzyszenia. Od samego początku Jerzy Łompieś  włączył się w jego prace. Przez   15 lat współpracował  z Dziekanem Kutnowskim, z zarządcą cmentarza oraz z konserwatorem zabytków. Dzięki jego zaangażowaniu powstała dokumentacja starych i zabytkowych grobów.  Pod czujnym okiem konserwatora rzeźby kamiennej czyścił, odnawiał i konserwował te nagrobki, które nie są wpisane do rejestru zabytków. Oprócz prac wymagających wiedzy o  sztuce konserwacji, w  ciągu całego roku kalendarzowego wykonywał bardzo prozaiczne prace – porządkował teren wokół grobów i  wyrywał chwasty. Od wiosny do jesieni można go było spotkać, chodząc alejkami cmentarza, gdy schylony pracowicie odrestaurowywał nagrobki. Jest to przykład naprawdę godny naśladowania.  W ciągu tych kilkunastu lat, poświęcając swój czas, zaangażowanie i siły (pomimo, że nie był już osobą młodą, a i jego zdrowie  szwankowało), ocalił od zniszczenia i zapomnienia  kilkadziesiąt nagrobków. Zarówno TPZK, jak i  mieszkańcy Kutna bardzo cenią  jego niezmierne zaangażowanie w ochronę naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Images: JERZYLOMPIES 1.JPGSpektrum  zainteresowań Jerzego Łompiesia było dużo szersze, gdyż będąc członkiem Ligi Ochrony Przyrody, przez wiele lat  pełnił funkcję kierownika Straży Ochrony Przyrody w powiecie kutnowskim.

Za swoją długoletnią pracę społeczną otrzymał odznaczenia, medale i wyróżnienia:

Złoty Krzyż Zasługi  w 2003 roku,

Srebrna Odznaka PTTK  w 1980 roku,

Złota Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” w 1984 roku,

Złota Odznaka PTTK w 1986 roku,

„25 lat w PTTK”  w 1994 roku,

Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony dla ochrony przyrody”  (Liga Ochrony Przyrody) w 2000 roku,

Podziękowanie za  zorganizowanie  i wniesiony wkład pracy na rzecz rozwoju turystyki – Wojewoda Łódzki – 2001 rok,

List gratulacyjny za wieloletnią działalność społeczną na rzecz polskiego regionalizmu i działalności przewodnickiej – TPZK – 2002 rok,

Medal „Za zasługi dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska” – ZG LOP – 2003 rok,

Zasłużony przewodnik PTTK w 2005 roku,

Podziękowanie za działalność na rzecz popularyzacji turystyki i współpracy w dziedzinie ukazania turystycznych atutów naszego powiatu – Starosta Kutnowski  - 2005  rok,

List gratulacyjny za wieloletnią pełną zaangażowania społecznikowską pasję oraz działalność na rzecz stowarzyszenia, za popularyzację dziejów, ochronę zabytków i działalność turystyczną – TPZK – 2006 rok,

Tytuł Honorowego Członka Ligi Ochrony Przyrody w  2009 roku,

Podziękowanie za popularyzację TPZK, ochrony zabytków, przyrody i turystyki oraz rozwoju współczesnej kultury powiatu kutnowskiego – naszej „małej ojczyzny” – TPZK – 2009 rok.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla turystyki” PTTK – 2010 rok.

Złota Odznaka TPZK  - 2013 rok.

 

Jurek był niezwykle skromnym człowiekiem, zawsze miał czas dla innych i  z chęcią niósł pomoc, znany był ze swej uczynności. Był po prostu dobrym człowiekiem.        
         Niedawno, na wniosek TPZK, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał Jerzemu Łompiesiowi Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w uznaniu Jego zasług.
        Bardzo chcieliśmy, by była to niespodzianka dla Jurka. Odznaka miała być uroczyście wręczona podczas obchodów jubileuszu 45-lecia działalności TPZK.

Niestety, nie zdążyliśmy Go nią uhonorować. Jerzy Łompieś zmarł 11 września 2017 roku. Wiadomość tę przyjęliśmy z ogromnym smutkiem i żalem.

                                                                                                                   Bożena Gajewska

 

 

 

· redakcja dnia wrzesień 13 2017 15:29:10 · 0 komentarzy · 274 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!