Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

oddaliśmy Wam do lektury następny tom Zeszytów

           Images: PROMOCJA KZR 2017 2.JPG

 
Z przemówienia prezesa TPZK

 

Szanowni Goście – Panie i Panowie !

 

         Spotykamy się dzisiaj na  promocji XXI tomu rocznika zatytułowanego „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”. Kontynuujemy w ten sposób dzieło zapoczątkowane przez Andrzeja Urbaniaka  - prezesa TPZK i Redaktora Naczelnego KZR. Jako regionaliści uznaliśmy, że systematyczne wydawanie takiego periodyku, z wielu niezwykle istotnych dla lokalnej społeczności powodów, jest niezbędne. Zdawaliśmy sobie sprawę, że na przełomie XX i XXI w. znacznie wzrosło zainteresowanie ludzi nauki i amatorów badaniami naukowymi  i dokumentowaniem dziejów regionalnych społeczności. Również na lokalnym rynku czytelniczym tematyka regionalna była powszechnie oczekiwana, a publikowany dorobek literacki spotykał się z żywym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.

         Jak dziesięć lat temu stwierdził Andrzej Urbaniak - Regionaliści polscy zawsze mieli i mają szczególny kult dla swych przodków oraz dziedzictwa materialnego, intelektualnego i kulturalnego przez nich wytworzonego. Uczestnicy nieustannie rozwijającego się ruchu regionalnego są świadomi, że tradycji i dorobku przodków nie można pozostawić poza świadomością kolejnych pokoleń. Udzielając odpowiedzi na pytanie – dlaczego tak dużą wagę powinniśmy przywiązywać do ukazywania  i dokumentowania korzeni lokalnych społeczności – musimy mieć świadomość, że to właśnie nasza współczesność wyrasta z przeszłości, która zawiera najbardziej wartościowe dziedzictwo, wytworzone przez naszych przodków, a które z kolei posiada decydujący wpływ na postawy ideowe, społeczne i polityczne nowych pokoleń.

Zadaniem Komitetu Redakcyjnego było i jest, aby „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” wniosły trwały i znaczący wkład do bogatej historii oraz rozwijającego się dorobku naukowego społeczeństwa Kutna i powiatu kutnowskiego. Z tych powodów, jako jedni z pierwszych na tym terenie, wówczas jeszcze należącym do województwa płockiego, a wkrótce potem województwa łódzkiego, podjęliśmy  inicjatywę w zakresie organizacji ruchu naukowo-oświatowego oraz systematycznego prowadzenia badań naukowych i publikacji ich wyników. Później, wzorując się na „Kutnowskich Zeszytach Regionalnych”, podobne działania, podjęli regionaliści z sąsiednich miast Łowicza, Zgierza, Gostynina i innych.

         Regionaliści kutnowscy, tworząc nowy periodyk pragnęli, aby  stał się ciekawą i wysoce wartościową lekturą oraz dotarł do jak największej liczby Czytelników, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Pragnęliśmy, aby nowy periodyk znalazł stałe miejsce we wszystkich bibliotekach publicznych, a szczególnie szkolnych i aby stał się cenną pomocą dydaktyczną na lekcjach historii Wyrażamy nadzieję, że  każdy kolejny tom  jest  również cenną lekturą dla wszystkich lokalnych działaczy politycznych, społecznych, kulturalnych   i samorządu terytorialnego.

Główną ideą naszego Towarzystwa było i jest: szerzenie zainteresowania przeszłością, ochroną zabytków, rozbudzanie poczucia więzi lokalnej społeczności, kultywowanie obrzędów i tradycji. Staramy się czynić to w sposób przystępny, akceptowany przez naszych Czytelników, a przede wszystkim rzetelny.

Rok 2017 był trudnym rokiem dla regionalizmu zarówno tej wielkiej ojczyzny, jak i tej małej ojczyzny, odeszli do wieczności wspaniali regionaliści Anatol Omelaniuk, Marek Wójkowski, Jerzy Łompieś i Jolanta Zagajewska. Piszemy o nich  na stronach Zeszytów.

 

Szanowni Państwo !

Publikację naszych „Zeszytów” od początku wspierali i wspierają liczni sponsorzy, Niezawodnym partnerem jest   Prezydent Miasta Kutno i Powiat Kutnowski, którzy  współfinansowali wydanie wszystkich  21 tomów.   Od wielu lat wspiera publikację Zeszytów Autoryzowany Serwis Samochodowy J.R.J.  Zachorscy, który w tym roku, roku jubileuszowym 45-lecia działalności otrzymał zaszczytne wyróżnienie – Honorową Nagrodę „Amicus Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Nagroda ta    stanowi najwyższe wyróżnienie, przyznawane przez nasze  stowarzyszenie, instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym, aktywnie współpracującym merytorycznie lub organizacyjnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, bądź wspierającym finansowo lub rzeczowo działalność statutową TPZK. Mecenasami XXI rocznika  KZR są  także  Jan Najberg   -    Prezes  Zarządu Agencji Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ABN w Kutnie,   Joanna i  Paweł   Lewandowscy z Firmy     „HURT – PAP”    w  Kutnie. Ci mecenasi są z nami od trzech lat. W tym roku  zaufaniem obdarzył nas także pan Paweł  Łuczak - Prezes Zarządu     ECO KUTNO, który zdecydował się zamieścić w naszej publikacji informację o  firmie ECO KUTNO – firmie,    która ogrzewa  większość mieszkań w Kutnie.  Dziś my  gorąco  dziękujemy za to ciepło, którym Pan nas obdarzył – nie to  płynące ciepłociągiem,  ale  płynące z serca.

 

Szanowni Państwo !

Dzisiaj z okazji  wydania następnego tomu  rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” jako prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej pozwolę sobie złożyć wszystkim zarówno Przewodniczącemu  Komitetu Redakcyjnego  dr Karolowi Koszadzie, jak i sekretarzowi Komitetu Redakcyjnego dr Elżbiecie Świątkowskiej serdeczne podziękowania za ich twórczą pracę przy tej edycji  Zeszytów.  Wszystkim zaś  autorom naszego wydawnictwa bardzo uprzejmie dziękuję i jednocześnie gratuluję sukcesów w badaniach i publikacji ich wyników. Chylę nisko czoło przed wszystkimi sponsorami „Zeszytów”, a szczególnie przed naszymi dwoma strategicznymi sponsorami - samorządami lokalnymi Miasta Kutno i Powiatu Kutnowskiego, zarazem liczę na dalszą dobrą i owocną współpracę.

Zwieńczeniem popołudnia był niezwykły i wyjątkowy  koncert w wykonaniu artystów kutnowskich:  Ewy Murzynowskiej  - sopran  i dr Jarosława Domagały  - fortepian. Cudowną niespodzianką dla wszystkich był występ „mistrza Maciusia” – jak nazwali go  zgromadzeni na Sali  mieszkańcy Ziemi Kutnowskiej. Anielski  głos Ewy Murzynowskiej, subtelne  piękno gry Jarosława Domagały i  muzyka jaką  wyczarowywał Maciuś Domagała  grając na fortepianie sprawiła, że widownia na te kilkadziesiąt minut dosłownie zanurzyła się w nastroju lirycznej zadumy,  zapominając o trudach i zagonieniu dnia codziennego. Owacje na stojąco i bisy  towarzyszyły ostatnim utworom…

Był to wspólnie spędzony czas  niezwykły,  pełen pięknej muzyki,  wyjątkowego nastroju...

Images: PROMOCJA KZR 2017 7.JPG

Images: PROMOCJA KZR 2017 6.JPG
Kilka słów o artystach…

                                                              Ewa Murzynowska - sopran 

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, na wydziale Wokalno-Aktorskim, w klasie śpiewu prof. dr hab. Anny Jeremus-Lewandowskiej. Studia licencjackie zakończyła w 2015 roku udziałem w przedstawieniu operowym Radosława Matei „Mikołajek i inne chłopaki”, kreując rolę Kleofasa.  Podczas studiów magisterskich wzięła udział w dwóch przedstawieniach operowych Wesele Figara jako Marcelina w roku 2016 oraz na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu w roku 2017.


W latach 2015-2016 występowała na Festiwalach Sacrum et Musica organizowanych przez Filharmonię Kameralną im. W. Lutosławskiego w Łomży. W 2015 roku na zaproszenie burmistrza miasta Sochaczewa, zaśpiewała na Koncercie Noworocznym z towarzyszeniem orkiestry kameralnej Camerata Mazovia. Uczestniczyła w wielu warsztatach wokalnych. Współpracowała z takimi dyrygentami jak: Jan Miłosz Zarzycki, Warcisław Kunc, Czesław Grabowski, Artur Komorowski, Przemysław Neumann, Mateusz Sibilski, Adam Domurat, Katarzyna Tomala.

Występowała z Orkiestrą Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży, Orkiestrą Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera, Orkiestrą Akademii Muzycznej – CoOperate, Orkiestrą Kameralną Camerata Mazovia oraz zespołami Alla Vienna, Alla Breve, Johann Strauss Orchiestra.
Uczestniczyła we wszystkich propozycjach koncertowych, które umożliwiał Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu odbywających się na uczelni oraz w Willi Wśród Róż. Brała udział w wielu koncertach organizowanych na terenie całego kraju. W latach 2011-2016 systematycznie uczestniczyła w koncertach Letnich Festiwali Muzycznych w Kutnie oraz Międzynarodowych Mistrzowskich Warsztatach Wokalnych organizowanych przez prof. dr hab. Annę Jeremus-Lewandowską. Dwukrotnie została wytypowana do udziału w koncertach galowych Letniego Festiwalu Muzycznego w Kutnie.

 

                                                        dr Jarosław Domagała  - fortepian

Dr Jarosław Domagała jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jest absolwentem  Akademii Muzycznej w Łodzi, Wydział Instrumentalny – klasa fortepianu. Wcześniej, bo w  1990 r. ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie w klasie fortepianu Mariana Witońskiego.

Dr Jarosław Domagała od lat prowadzi w Kutnie aktywną działalność artystyczną. Koncertuje jako solista oraz akompaniator.

Podczas koncertów w Kutnie towarzyszył jako akompaniator wielu wybitnym artystom, m.in.: Joannie Rawik, Aleksandrowi Ładyszowi, Agnieszce Mikołajczyk, prof. Annie Jeremus-Lewandowskiej, prof. Grażynie Flicińskiej-Panfil, prof. dr hab. Wiesławowi Bednarkowi, dr hab. Jolancie Gzelli, Kazimierzowi Kowalskiemu, Krzysztofowi Marciniakowi, Andrzejowi Niemirowiczowi, Rafałowi Pikale, Aleksandrowi Zuchowiczowi. Są to artyści Opery Narodowej, Teatru Wielkiego w Łodzi, Akademii Muzycznej w Poznaniu i Łodzi. Towarzyszył również jako akompaniator znanym artystom polskiej estrady, m.in.: Joannie Rawik, Halinie Frąckowiak, Jackowi Wójcickiemu, Katarzynie Jamróz, Krzysztofowi Hanke. Współpracował również jako pianista-akompaniator ze znanymi polskim aktorami, m.in.: Wojciechem Siemionem, Jerzym Zelnikiem, Jolantą Lothe, Michałem Szewczykiem, Adamem Woronowiczem.

W wyniku uznania za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji muzycznej w Polsce, nagrodę Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2017 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  uhonorowało dr Jarosława Domagałę  Nagrodą Honorową Amicus TPZK. Tytuł „Amicus TPZK”. Miesiąc temu dr Jarosław Domagała, tutaj na tej Sali otrzymał z rąk Starosty Kutnowskiego Nagrodę  w uznaniu znaczących osiągnięć  w dziedzinie  upowszechniania i ochrony kultury służących rozwojowi i promocji powiatu kutnowskiego.

 

· redakcja dnia grudzień 06 2017 21:51:18 · 0 komentarzy · 343 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!