Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

kilka informacji o Doktorze...

Images: TROCZEWSKI 2019.jpgDoktor Antoni Troczewski w całym swoim życiu kierował się zasadą: „Nic dla siebie, wszystko dla innych, to obowiązek patriotyczny polskiego inteligenta”. Przykładem tak pojmowanego obowiązku wobec „małej ojczyzny” była inicjatywa doktora Antoniego Troczewskiego - projekt pobudowania „Domu Strażackiego” dla Towarzystwa Strażackiego w Kutnie, by tenże służył po wsze czasy ku pożytkowi i potrzebom straży oraz wszelkich instytucji społecznych Ziemi Kutnowskiej. Pamiętać bowiem należy, że ziemia kutnowska znajdowała się w tamtym czasie pod zaborem rosyjskim, postępowała rusyfikacja polskiego społeczeństwa, a pielęgnowanie kultury polskiej było surowo karane. Doktor Antoni Troczewski jednak potrafił zaangażować kutnowską inteligencję do stworzenia zakonspirowanego miejsca – „ostoi polskości”. Budynek wybudowany w roku 1900, służy do dziś mieszkańcom Kutna.

W listopadzie 1918 r. ukazuje się pierwsza w dziejach Kutna lokalna gazeta - Tygodnik Kutnowski (TK), który wychodził do 1932 r. We wrześniu 1919 r. redaktorem i wydawcą pisma został Antoni Troczewski, który przeniósł siedzibę redakcji do swojego domu. Artykuły zawarte w TK są ważnym źródłem do poznania dziejów Kutna w latach dwudziestych XX wieku. Inicjatorem i twórcą „TK” był dr Troczewski. Tygodnik powstał jako bezpartyjny organ społeczno - ekonomiczny i literacki, poruszający sprawy miasta i najbliższej okolicy. Zadaniem pisma miało być – szerzenie kultury, oświaty, etyki i obowiązków społecznych. W późniejszym okresie stał się organem narodowej demokracji. Zasługi dr A. Troczewskiego dla wydawania Tygodnika Kutnowskiego były nieocenione - był twórcą gazety, podpowiadał tematy, pozyskiwał autorów i prenumeratorów.

Antoni Troczewski był współorganizatorem pierwszych w Kutnie obchodów Święta Niepodległości w dniu 9 listopada 1919 r. W domu Troczewskiego odbyło się zebranie organizacji społecznych w sprawie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. Powstał komitet, który opracował program obchodów. Uroczystość na dworcu zakończyło wystąpienie A. Troczewskiego: „Dzisiaj po raz pierwszy obchodzimy Święto prawdziwe, radosne święto szczęścia - pierwszą rocznicę zmartwychwstania Polski.... Jeszcze rok temu byliśmy narodem niewolnym”.

dr Antoni Troczewski był Kawalerem Oficerskiego Krzyża „Polonia Resituta”. Otrzymał go jeszcze za swojego życia, a po śmierci krzyż ten stanowił element nagrobka Doktora.Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta - Polska Odrodzona) jest po Orderze Orła Białego drugim w hierarchii najwyższym cywilnym odznaczeniem polskim. Ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 4 lutego 1921 roku jako symbol odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności w 1918 roku. Orderem tym odznaczani mieli być obywatele, którzy zasłużyli się ojczyźnie wybitną twórczością na polu nauki, wynalazczości, kultury i sztuki, wyjątkową sumiennością w pracy, ofiarnością i poświęceniem, działalnością filantropijną i działaniami na rzecz rozwoju kraju.

Czy wiesz, że dr Antoni Troczewski:

· ... przed przyjazdem do Kutna przez 3 lata pracował w szpitalu na Pradze w Warszawie zdobywając specjalizację chirurga.

· ... po przybyciu do Kutna zastał działające tylko jedno stowarzyszenie – Ochotniczą Straż Ogniową

· .... w Kutnie pracował bezpłatnie jako  lekarz nadetatowy w latach 1891 -1893.

· ... był pierwszym w Kutnie korespondentem, piszącym o naszym mieście w ogólnopolskich gazetach.

· ... miał dwie córki: Zofię (ur. 1896r.) i Helenę (ur. 1901r.)

· ... w marcu 1901 roku wystąpił na scenie Domu Strażackiego grając Michała Wołodyjowskiego w pierwszym przedstawieniu zrealizowanym na podstawie „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza.

· ... zaprosił do Kutna w roku 1904, Henryka Sienkiewicza, którego wykład, w Domu Dochodowym Straży Ogniowej, był wielką manifestacją polskości.

· ... osobiście prowadził Księgę Pamiątkową Towarzystwa Strażackiego.

· ... na pogrzebie Antoniego Troczewskiego przemawiał Roman Dmowski

Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 06 2019 12:27:28 · 0 komentarzy · 234 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!