Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

5000 róż w rękach mieszkańców Kutna

           

„SADZIMY  RÓŻE   MAŁE  I  DUŻE”

 

       TWORZYMY  RÓŻANE  OSIEDLA  MIESZKANIOWE    KUTNA

Projekt współfinansowany  przez Prezydenta Miasta Kutna,

realizowany w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

 

             Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  realizowało  zadanie publiczne  pn. „Sadzimy róże małe i duże”  - zakupiono 5000 sztuk sadzonek krzewów róż i w dniu  21 października 2017 roku  wolontariusze TPZK,  na terenie dworku modrzewiowego,  rozdawali   sadzonki  500 mieszkańcom Kutna zamieszkałym w blokach będących w zarządzie TBS, ZNM, RSM „Pionier” i  innych wspólnot mieszkaniowych. Każdy z chętnych otrzymał po 10 sztuk sadzonek krzewów róż (w tym róże okrywowe, parkowe i rabatowe). Mieszkańcy będą sadzić we własnym zakresie róże w ogródkach przyblokowych i  pielęgnować, tak by były one ozdobą osiedli mieszkaniowych naszego miasta. Mieszkańcy  otrzymali  ulotki  na temat sadzenia i pielęgnacji róż oraz tradycji różanej w Kutnie. Mieszkańcy dopytywali  kiedy znowu będą udostępniane róże do sadzenia, a więc  jest to zadanie oczekiwane przez mieszkańców, gotowych sadzić róże na swoich osiedlach.

 
Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 5.JPG Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 4.JPG
Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 7.JPG Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 3.JPG
Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 1.JPG Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 6.JPG
        Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 2.JPG                                                                    

 W związku z wprowadzeniem w życie strategii marki miasta Kutno – „Kutno-miasto róż” działania w  projekcie są silnie ukierunkowane na włączanie mieszkańców w budowanie marki miasta Kutno.

Misją Kutna jest stwarzanie warunków do trwałego wszechstronnego rozwoju w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu centralnego położenia miasta. Miasto Kutno pragnie wykorzystać swój historyczny „kapitał róży”, po to, aby tworzyć warunki sprzyjające dodatnim, trwałym i istotnym zmianom w życiu mieszkańców oraz budować markę miasta, która potrafi przyciągnąć, rozwijać, stymulować i zatrzymywać ludzi aktywnie współtworzących miasto. Diagnoza wykonana do Strategii Rozwoju Miasta Kutno wykazała, że mieszkańcy nie postrzegają swojego miasta jako atrakcyjnego do życia. Ponadto wskazuje na niedostateczną dbałość mieszkańców o jego estetykę, nieznajomość własnego podłoża historyczno-kulturowego. Jako szansę dla rozwoju wskazuje wzrost poczucia wartości u mieszkańców wynikający z poczucia udziału we wspólnocie miejskiej i uczestniczenia w jej tradycji.

· redakcja dnia October 23 2017 20:24:45 · 0 komentarzy · 61 czytań · Drukuj

sadzimy róże małe i duże

     Images: SADZIMY ROZE MALE I DUZE PLAKAT.jpg

         

Zasady udziału w akcji sadzenia krzewów róż organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w ramach realizacji zadania publicznego   pt. „Sadzimy róże małe i duże”       dofinansowanego ze środków Prezydenta Miasta Kutno

1. Akcja jest adresowana do  Kutnian  zamieszkałych  w  blokach, osób indywidualnych lub zespołów mieszkańców np. grup mieszkańców, chcących zadbać o wygląd terenów zieleni w mieście, celem dokonania nasadzeń w ogródkach przyblokowych.

2. Nasadzenia krzewów róż powinny być wykonane w  wyeksponowanych  miejscach publicznych, tzn. dobrze widocznych dla użytkowników ulic, terenów osiedlowych itp.

3. O lokalizacji nasadzeń przyblokowych decyduje uczestnik projektu  pobierający sadzonki od organizatora.

4. Sadzonki krzewów róż  przekazuje  bezpłatnie organizator  projektu, a uczestnik projektu zobowiązuje się osobiście pielęgnować krzewy róż.

5. Narzędzia do wykonania nasadzeń zabezpiecza uczestnik projektu  we własnym zakresie.

6. Ilość sadzonek róż  przekazywanych uczestnikowi projektu jest limitowana (jedna osoba  max. 10 sztuk).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokonanych nasadzeń i monitorowania ich pielęgnacji przez uczestnika projektu.

8. Uczestnik projektu  poprzez pobranie  sadzonek róż zobowiązuje się do wskazania  miejsca nasadzenia oraz  podania własnych danych osobowych (imię nazwisko, adres i telefon), które będą przetwarzane przez organizatora do celów prowadzonego projektu oraz zobowiązuje się do udziału w 2018 roku w ewentualnym konkursie na najlepiej utrzymany mini ogródek różany oraz do wykorzystania jego danych osobowych  i wizerunku w ramach promocji i dokumentacji projektu.

9. Uczestnik projektu  przyśle fotografię  posadzonych krzewów róż na adres email: konkurs@tpzk.eu

Uwaga!

Nasadzenia krzewów róż nie mogą kolidować z uzbrojeniem terenu i powinny uwzględniać ewentualne, planowane w danym miejscu inwestycje.

                                           Organizator

                                                                                                   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

· redakcja dnia October 19 2017 21:47:20 · 0 komentarzy · 137 czytań · Drukuj

Uczyć o ludobójstwie

W dniach 8-9 października 2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja edukacyjna „Uczyć o ludobójstwie”.

          Images: KONFERENCJAUCZYCOLUDOBOJSTWIE 3.JPGPrzekazywanie młodym ludziom wiedzy o tragedii ludobójstwa jest obowiązkiem  demokratycznych systemów edukacji. „Uczyć o ludobójstwie” to mierzyć się z faktami historii, ale  i stawiać fundamentalne kwestie etyczne, a także dotykać sfery uczniowskiej tożsamości i zdolności odczuwania empatii. Są to najpoważniejsze wyzwania, niekiedy  zmieniające życiowe  wybory nauczycieli i uczniów. Podczas dwóch całodziennych sesji uczestnicy konferencji dyskutowali  m.in. o globalnych kontekstach ludobójstwa, metodologii badań i języku współczesnych mediów,  a także o sprawach związanych ściśle z praktyką pracy szkolnej.       
         Prezes TPZK, Bożena Gajewska, uczestniczyła w konferencji. W gronie ekspertów, zajmujących się edukacją, badaniami nad Zagładą oraz innymi przypadkami ludobójstwa, uczestnicy zastanawiali się, jak we współczesnej szkole i poza nią zajmować się tematyką. Zastanawiali  się także nad tym, jak kształtować wśród młodzieży postawę empatii i otwartości na różnorodność kulturową, etniczną i religijną.  Naszymi prelegentami byli zarówno praktycy, jak i naukowcy, z Polski, Izraela i USA.
         Wszystkich uczestników konferencji powitał Dariusz Stola – dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich. W temat wprowadził nas swoim wykładem Ludobójstwo  – definicja, badania, polityka prof. Lech Nijakowski. W dyskusja na temat  Różne oblicza ludobójstwa udział wzięli: Konstanty Gebert: Ludobójca jako człowiek moralny,   dr Joanna Palewicz -Kwiatkowska: Zapomniana lekcja historii  – dlaczego nie  uczymy o Zagładzie Romów?, Alex Danzig: Holokaust jako fenomen bez precedensu.

         Images: KONFERENCJAUCZYCOLUDOBOJSTWIE 2.JPG
Następną dyskusję moderowała  Monika Koszyńska. W dyskusji udział wzięli: Beata Biel, dr Aleksandra Piotrowska: Czy media  promują czy zabijają empatię wobec ofiar konfliktu? Jak reagować na  fałszywe wiadomości?.
Ciekawą prezentację na temat Auschwitz w świadomości polskich uczniów. Badania z 2016 roku przedstawiła dr Alicja Bartuś.

        Images: KONFERENCJAOLUDOBOJSTWIE 5.JPG W dyskusji   nt. Pamięć, świadkowie moderatorką była Kazimiera Szczuka.  Prof. Jacek Leociak: Wobec Zagłady. Świadectwa, teksty, fakty, dr Dobrochna Kałwa: Praca ze świadkiem - wyzwania i problemy, a dr Sonia Ruszkowska: Zagłada Żydów czyli kogo...? Kilka uwag o trudnościach w edukowaniu młodzieży. Dr Mirosław Tryczyk: Osobiste wymiary badań prowadzonych nad  pogromami Żydów z 1941 roku na Podlasiu

         Z ogromnym zainteresowaniem słuchaliśmy wykładu  prof. Petera Hayes:  Zagłada  – nowe odpowiedzi na stare pytania.

        W dyskusji Kiedy i jak uczyć o ludobójstwie? udział wzięli: Tomasz Michaldo: Działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Miejscu Pamięci Auschwitz, Robert Szuchta: Czego polska szkoła uczy o ludobójstwie?, Arkadiusz Walczak: Zobaczyć, uwierzyć. Perspektywa wizualna oraz Mirosław Wieteska:  „Jądro ciemności“ Josepha Conrada jako lektura szkolna.
        Images: KONFERENCJAUCZYCOLUDOBOJSTWIE 1.JPG
       

· redakcja dnia October 10 2017 23:02:39 · 0 komentarzy · 82 czytań · Drukuj

Kod zadania: PN 154

 Głosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Pomóż nam walczyć o środki finansowe dla kutnowskiego projektu.
                             
                                             Kod  zadania:    PN     154 

                               

                           

                                     ZAGŁOSUJ    http://bo.lodzkie.pl/glosowanie/

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie  „Organizacja Sejmiku Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. „Kształtowanie poczucie tożsamości regionalnej w społeczności lokalnej” dotyczy zorganizowania w Kutnie w weekend kwietnia lub  maja 2018 roku  sejmiku  regionalistów województwa łódzkiego.  Głównym celem zadania jest  budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między regionalistami województwa łódzkiego, upowszechnianie idei  regionalizmu jako istotnej części kultury polskiej i patriotyzmu lokalnego poprzez  stworzenie  forum wymiany myśli    i doświadczeń.  Adresatami zadania  będą środowiska regionalistów województwa łódzkiego, w którym działa kilkadziesiąt  towarzystw regionalnych.  Podczas sejmiku odbędą się wykłady, prelekcje, wymiana doświadczeń, pokaz dobrych praktyk i wizyty studyjne. W ramach zadania wykonana zostanie internetowa baza stowarzyszeń regionalnych województwa łódzkiego (towarzystw miłośników lub przyjaciół ziem, miast, miasteczek).

 

Głosowanie papierowe od 1 do 22 października 2017roku. Karty do głosowania i urna znajdują się  w Starostwie  Powiatowym przy ul. Kościuszki 16 na I piętrze


Głosowanie elektronicznie od 1 do 31 października      

 

Kutno jest uwzględnione w  SUBREGIONIE   PÓŁNOCYM     PN

 

 

    Poznaj  zadania:  https://bo.lodzkie.pl/poznaj-zadania/


   WAŻNE!  Zasady głosowania:

 

    Możesz oddać jeden głos!

 

    Możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania (na jednej karcie do glosowania – patrz punkt powyżej) zgłoszone do tego samego subregionu.

    Można przyznać 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej, a 1 punkt pomysłowi, który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.

    Jeśli uważasz, że zadanie z innego subregionu jest ciekawe i chciałbyś na nie zagłosować masz taką możliwość. Pamiętaj jedynie, że wszystkie propozycje zadań, na które głosujesz muszą być zgłoszone do tego samego subregionu!

 

 

Twój głos zostanie będzie nieważny, jeżeli:

 

    Oddasz więcej niż jeden głos (wszystkie oddane przez Ciebie głosy będą nieważne!)

    Oddasz głos na zadania z więcej niż jednego subregionu

    Oddasz głos na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem

    Nie wskażesz na karcie do głosowania żadnego zadania bądź wskażesz więcej niż 3 zadania

    Karta do głosowania zostanie wypełniona nieczytelnie (np. będzie zawierała skreślenia lub poprawki)

 

 

 

 

· redakcja dnia October 05 2017 17:11:09 · 0 komentarzy · 99 czytań · Drukuj

Kutnowska Akademia Filmowa składa najlepsze życzenia TPZK

Niezwykły prezent Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej otrzymało od kutnowskich młodych filmowców-amatorów. Młodzi mieszkańcy Kutna zapoznawali się z działalnością TPZK, a na podstawie pozyskanej wiedzy   opracowali i zrealizowali spot.

Kutnowska Akademia Filmowa to otwarty projekt edukacyjny Kina Kutnowskiego Domu Kultury. Grupa skupia miłośników kinematografii w każdym wieku – zainteresowanych zarówno jej aspektami teoretycznymi, jak  i praktycznymi.

Kutnowscy filmowcy-amatorzy raz w roku realizują swoje pomysły podczas warsztatów z profesjonalnymi reżyserami i operatorami. Do tej pory z tej współpracy powstały dwa krótkometrażowe filmy: dokumentalny „Czy to ty?” oraz fabularny „Żeby zdążyć”.

Nowo nabyte umiejętności pozwalają Kutnowskiej Akademii Filmowej także na realizację innych form filmowych. Projekt spotu z okazji jubileuszu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej był jednym z nich.

A my, członkowie TPZK, serdecznie dziękujemy za  to interesujące spojrzenie na naszą działalność.

 

Obejrzyj spot:   https://youtu.be/aMY3Wcw4kvw

· redakcja dnia October 02 2017 20:05:49 · 0 komentarzy · 103 czytań · Drukuj

razem możemy więcej...

   

Szanowni Goście, Członkowie i Sympatycy TPZK!

 

Regionalizm  polski to ruch społeczno-kulturalny dążący do pogłębienia wiedzy mieszkańców o przeszłości regionu i ożywienia życia  kulturowego. Tak  rozumianą  działalność regionalistyczną   prowadzą towarzystwa regionalne w Polsce już od XIX wieku. Ten społeczny ruch stowarzyszeniowy ma w Polsce bogatą tradycję. Patronami regionalistycznego ruchu są m.in.: Stanisław Staszic, Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Władysław Orkan i  Aleksander Patkowski.

Dla każdego człowieka wielkie znaczenie  ma jego, choćby tylko myślowe, uczestnictwo we wspólnocie lokalnej, owo tak często podkreślane przez regionalistów „zakorzenienie w małej ojczyźnie”. Pozwala to człowiekowi mieć komfortową świadomość, że nie jest „człowiekiem znikąd”, ma bowiem swoją ponadrodzinną tożsamość, wynikającą z poczucia przynależności do wyraźnie określonej zbiorowości terytorialnej. Budowanie więzi regionalnej, na czym koncentruje swoje wysiłki ruch regionalistyczny, ma znaczenie społeczne, ale i swój istotny wymiar indywidualny. Mówiąc o „małej ojczyźnie” należy pamiętać, że  „wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu”(Jan Paweł II, Papież).

Nasze stowarzyszenie regionalne, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, jest jednym z kilkuset towarzystw regionalnych działających w naszej Ojczyźnie.  Powstało w 1972 roku  i nieprzerwanie działa do dziś. Swoimi działaniami chcemy pokazać wszystkim mieszkańcom regionu, że  miłość ojczyzny tej dużej wiąże się nierozerwalnie  z  miłością do  ojczyzny  małej – wsi, osiedla, miasteczka. Regionalizm oznacza wszelkie działania mające na celu jak najlepsze poznanie swojej Małej Ojczyzny, po to by jej najpełniej służyć, spowodować by dynamicznie się rozwijała, piękniała i stawała się naszą dumą. To może nastąpić tylko wówczas, gdy będziemy w pełni świadomi swych korzeni, gdy będziemy dobrze znać historię naszego miasta, naszej dzielnicy, dzieje naszej  wsi, patrona ulicy, przy której mieszkamy, szkoły, do której chodziliśmy, a także gdy posiadamy wiedzę   o naszych przodkach, skąd przybyli, dlaczego wybrali to a nie inne miejsce do zamieszkania, jakie były ich losy oraz gdy potrafimy sensownie opowiedzieć o swoich dziadkach.

Podobnie jak inne regionalne stowarzyszenia, celem TPZK  jest  poznanie swojej Małej Ojczyzny, służenie jej jak najpełniej, edukowanie lokalnej społeczności  na temat historii własnego miasta, wsi  i regionu; ukazanie, jak ważna jest znajomość dziejów naszych przodków i ich przywiązanie do miejsca swojego urodzenia i świadomość  swoich korzeni. Bycie patriotą  lokalnym wiąże się z odczuwaniem i wyrażaniem szacunku i oddania miejscu w którym się żyje;  wiarą w to, że ma się wpływ na kształt najbliższego otoczenia i podejmowaniem za nie odpowiedzialności. Miłość do Małej Ojczyzny można wyrazić  przez proste czynności – troskę o czystość na ulicach, szacunek dla współmieszkańców  i miejsc publicznych, kibicowanie lokalnej drużynie sportowej, czy po prostu chęć pozostania i założenia rodziny właśnie w tym miejscu. Udział w lokalnych świętach, jak np. upamiętnienie wydarzeń lub osób związanych z regionem, pielęgnowanie tradycji różanej, udział w kweście na renowację starych, zabytkowych nagrobków na cmentarzach parafialnych w naszym regionie   również możemy zaliczyć do postaw patriotycznych. Wykorzystujemy wiele  pomysłów na lokalną aktywność, współdziałając  z samorządem lokalnym, instytucjami, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi zachęcamy  mieszkańców do poświęcenia   wolnego czasu na wspólne działania na rzecz „małej ojczyzny”.

Obchody 45 –lecia działalności TPZK objęli Patronatem Honorowym: Marszałek Województwa Łódzkiego pan Witold Stępień, Rada  Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej, Starosta Kutnowski Krzysztof Debich  i Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński. Dziękujemy.

Jubileusz 45-lecia działalności TPZK to nasze wspólne święto. Dziś  Salę widowiskową wypełnili nasi członkowie, przyjaciele, partnerzy w działaniach oraz zawsze mile widziani goście. I to jest ten właśnie czas by Wam wszystkim podziękować za to, że przez tyle lat jesteście z nami.

Na Sali obecni są  członkowie założyciele naszego stowarzyszenia  i jednocześnie jego Honorowi Członkowie: pani Grażyna Majewska i pan Lechosław Kubiak, ale są też młodsi regionaliści. To dzięki Waszej pracy społecznej  organizujemy różnorodne  działania wypełniając cele statutowe TPZK. To Wy sprzątacie  wokół starych zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Kutnie i Krośniewicach,  rozdajecie krzewy róż mieszkańcom miasta, by Kutno rozkwitało różami, a przypomnę, że w październiku przekażemy nieodpłatnie następne 5 tysięcy krzewów róż. Jesteście strażnikami w grach miejskich, kwestarzami na cmentarzu, kolporterami ulotek promujących nasze działania i zaproszeń na różne wydarzenia przez nas organizowane, pielęgnujecie róże w naszym ogródku różanym  przy siedzibie TPZK.

Mamy zaszczyt gościć dzisiaj Panią Ewę Wytrążek, Zastępcę Dyrektora  Departamentu Narodowych Instytucji Kultury  w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Przez 25 lat   nasze stowarzyszenie prowadziło akcję bicia medali pamiątkowych obejmującą dwie serie – „Generalską” poświęconą dowódcom wojska polskiego walczącego w Bitwie nad Bzurą   oraz  „Ludzie i wydarzenia Ziemi Kutnowskiej”.

Wybitych zostało  29 medali, które były zaprojektowane przez znanych medalierów i wykonane przez Mennicę Państwową S.A. w Warszawie. Wiele emisji kutnowskich medali było dofinansowanych  przez ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki. Dziś,  w imieniu TPZK, jeszcze raz  dziękuję za tę nieocenioną pomoc.

Miała być dziś z nami Bożena Konikowska przewodnicząca Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej, okoliczności nie pozwoliły jej na przybycie. Prosiła by przekazać pozdrowienia wszystkim regionalistom.  Nasze stowarzyszenie jest członkiem Ruchu od początku jego działania. Organizacja ta zrzesza stowarzyszenia regionalne z całej Polski. Ruch upowszechnia wiedzę o historycznym dorobku ruchu regionalnego w Polsce, popularyzuje ideę małych ojczyzn i regionów, pielęgnuje ich tradycje oraz wspiera ich uczestnictwo w życiu kulturalnym kraju. Ściśle współpracujemy z Ruchem, już drugi prezes TPZK jest członkiem Rady Krajowej. W  2001 roku staraniem TPZK wybito ostatni, dwudziesty dziewiąty medal pamiątkowy poświęcony  Aleksandrowi Patkowskiemu – twórcy regionalizmu polskiego. Decyzją uczestników VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury medal im. Aleksandra Patkowskiego stanowi najwyższe odznaczenie za zasługi dla polskiego regionalizmu. Jesteśmy dumni z tego faktu.

Jest dziś z nami Ewa Wierzbowska przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.  TPZK jest członkiem Rady, która skupia stowarzyszenia  województwa łódzkiego  i   reprezentuje  interesy sektora pozarządowego wobec władz publicznych i innych partnerów społecznych oraz działa na rzecz  integracji i rozwoju organizacji pozarządowych naszego województwa. Nasze stowarzyszenie włącza się w te prace.

Są z nami na Sali włodarze powiatu kutnowskiego i jego jedenastu  gmin. Samorząd lokalny zawsze wspiera nasze działania, zarówno finansowo, jak i merytorycznie. Dzięki niemu wiele z naszych pomysłów mogło zostać zrealizowanych. To dzięki Wam, samorządowcy Kutna i Powiatu Kutnowskiego, mogliśmy organizować rajdy rowerowe po terenie całego powiatu, opracowywać monografie miast, gmin i zakładów pracy, zwiedzać pałace, dwory i zabytkowe parki w regionie, realizować wspólne projekty jak np. w ubiegłym roku „Kutno znaczone różami”, czy uczestniczyć w projekcie „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”. Obecnie w ramach projektu opracowujemy Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu kutnowskiego na lata 2018-2021.  To Wy, samorządowcy, kwestujecie na renowację zabytkowych grobów, pokazując dobry przykład innym.  Nie zapominacie o nas przy tworzeniu prawa lokalnego, konsultując nowe przepisy, lokalne strategie i  programy.  Dajecie  możliwość nam, organizacjom pozarządowym, do współtworzenia  lokalnej rzeczywistości. 

Są z nami dyrektorzy  i nauczyciele kutnowskich szkół wszystkich szczebli od podstawowych do uczelni wyższej. Razem od kilkudziesięciu lat edukujemy dzieci i  młodzież,  ucząc je historii naszego miasta i regionu, opowiadając  o ludziach i wydarzeniach ważnych dla naszej „małej ojczyzny”. Wspólnie organizujemy rajdy piesze śladami historii i zabytków Kutna, tematyczne gry  miejskie, konkursy, sprzątanie cmentarza żydowskiego, wyjazdy edukacyjne, konferencje  i uroczyste obchody upamiętniające osoby i  wydarzenia  historyczne naszego miasta i regionu.

Obecni są z nami na Sali przedstawiciele kutnowskich instytucji kultury, które są naszymi partnerami w wielu projektach. Kutnowski Dom Kultury i jego filia – Centrum Teatru, Muzyki i Tańca użycza nam sal widowiskowych i   wykonuje oświetlenie i nagłośnienie podczas wydarzeń  przez nas organizowanych. To dzięki Waszej pomocy  odbywa się co roku promocja Kutnowskich Zeszytów Regionalnych, Dzień Pamięci o Kutnowskich Żydach, czy też ostatnio wizyta, na nasze zaproszenie,  Muzeum na kółkach. Także dziś gościmy  u Was – dziękujemy. Dzięki zbiorom regionalnym Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego  w Kutnie nasze  publikacje, a przypomnę, że wydaliśmy już ponad sześćdziesiąt pozycji bibliofilskich,   nabierają większej wartości merytorycznej, szczególnie cieszy nas możliwość korzystania z przedwojennej prasy kutnowskiej i  kolekcji fotograficznych. Z Wami przez 15 lat wspólnie wydawaliśmy drukiem Bibliografię Powiatu Kutnowskiego. Muzeum Regionalne w Kutnie (TPZK było inicjatorem założenia muzeum), współpracuje z nami otaczając opieką merytoryczną kutnowskich rzeźbiarzy – członków sekcji rzeźbiarskiej TPZK. Nasi rzeźbiarze promują „rzeźbę po kutnowsku” uczestnicząc w wystawach, targach, a także  pokazach, warsztatach oraz spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Wraz z nimi ziemię kutnowską rozsławiają hafciarki i koronkarki z  sekcji rękodzieła artystycznego. Wszyscy oni są zawsze mile widzianymi gośćmi na słynnej Cepeliadzie w Krakowie. Ich prace oraz malarzy z sekcji malarskiej możecie Państwo dzisiaj podziwiać na górnym i dolnym hollu domu kultury. Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach, Muzeum Zamek w Oporowie oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia to instytucje, z którymi wiążą na wspólnie organizowane od prawie 40 lat  koncerty noworoczne dla mieszkańców regionu kutnowskiego.

Współpracuje z nami Ksiądz Dziekan kutnowski, zarówno obecnie piastujący tę funkcję ks. dr Jerzy Swędrowski, jak i jego poprzednik ks. prałat Stanisław Pisarek, którzy  zawsze chętnie służą pomocą przy organizacji kwesty na cmentarzu parafialnym w Kutnie i  biorą udział w pracach   Społecznego Komitetu Opieki nad starymi zabytkowymi nagrobkami na cmentarzu parafialnym w Kutnie – jednej z sekcji TPZK. Zebraliśmy około 100.000 złotych i przeznaczyliśmy je na renowację i konserwację kilkudziesięciu nagrobków. W 2015 roku na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starosta Kutnowski przyznał TPZK uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków.

Naszym partnerem w działaniach jest także Archiwum Państwowe w Płocku, Oddział w Kutnie. Byliśmy jednymi z inicjatorów powołania tej instytucji w Kutnie.  Współpraca z archiwum owocuje interesującymi artykułami regionalistów i publikacjami wydawanymi przez TPZK.  Sami prowadzimy Archiwum Społeczne, wpisane do bazy archiwów Ośrodka KARTA. Działający  w ramach sekcji Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK  gromadzi, przechowuje, bada, opracowuje, udostępnia i popularyzuje materiały dokumentowe, ikonograficzne i audiowizualne dotyczące  Ziemi Kutnowskiej. Dokumentacja gromadzona przez  Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK  tworzy niepaństwowy zasób archiwalny.

Świętują dziś  z nami  zaprzyjaźnione stowarzyszenia regionalne z województwa łódzkiego. Od kilku lat spotykamy się i pracujemy nad tym, by  kształtować poczucie  tożsamości regionalnej mieszkańców województwa łódzkiego w naszych małych ojczyznach. Jutro rozpocznie się głosowanie  w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Dziś przy tej okazji proszę Was wszystkich o oddanie głosu na mój projekt zatytułowany Organizacja Sejmiku Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. „Kształtowanie poczucie tożsamości regionalnej   w społeczności lokalnej”. Projekt, jeśli wygra, będzie realizowany w Kutnie. Urna do głosowania od 1 października ustawiona będzie w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Cieszymy się z obecności kutnowskich organizacji pozarządowych, z którymi na co dzień współpracujemy: Hufiec im. Aleksandra Kamińskiego  w Kutnie  Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Historycznego Pułk 37, Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie, Stowarzyszenie Clonowia, PTTK, Związek Nauczycielstwa Polskiego i wiele innych.

Świętują dziś wspólnie z nami członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie. Bardzo nas cieszy Wasza obecność. Przez 9 lat UTW działał jako jedna z sekcji TPZK. Z dniem 31 grudnia 2015 roku UTW    zakończył  działalność w ramach funkcjonowania w strukturach TPZK, Sekcja ta oddzieliła się i utworzyła  nowe stowarzyszenie pod nazwą  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie. Niedawno, w czerwcu, Stowarzyszenie UTW obchodziło 10-lecie swojej działalności  Gratulujemy i życzymy samych sukcesów na nowej drodze działalności już usamodzielnionego stowarzyszenia.

Zawsze obecni są  z nami mieszkańcy Kutna. Dziękujemy Wam za Waszą obecność   i udział w wydarzeniach, które organizujemy i za Wasze zaufanie - jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a Wy  od  czternastu lat przekazujecie  na nasze konto 1%  Waszego podatku. Sadzicie rozdawane przez nas  krzewy róż przed Waszymi domami, wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne przed Świętem Niepodległości i kolędy na święta, razem pielęgnujemy pamięć o 37 pp. Wasz udział w konkursie Tabliczka dla Ciebie sprawił, że  otrzymaliśmy od Was ponad dwa tysiące  unikatowych fotografii. Dziś kilkaset z nich  każdy będzie mógł  obejrzeć w albumie  o Kutnie.  Jest z nami na Sali pani Jadwiga Góreczna, która przekazała nam  kolekcję swojego Ojca – prawie dwa tysiące negatywów  fotografii wykonanych przez Mariana Górecznego.

Naszymi partnerami w  działaniach  zawsze są kutnowskie media, radio, telewizja, prasa, portale internetowe. Informacje o tym, co robimy; relacje z wydarzeń, które organizujemy; promocja naszych projektów zawsze znajdują  u  Was czas antenowy, miejsce na szpaltach gazet czy portalach internetowych. Promujecie regionalizm i miłość do naszej „małej ojczyzny”  pro publico bono; tak, jak my, i doceniamy to, co robicie…

Nie ma   już z nami dwóch  ostatnich prezesów TPZK: Andrzeja Urbaniaka i  Marka Wójkowskiego – byli to wybitni regionaliści kutnowscy, którzy przedwcześnie odeszli… Natomiast nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość Henryk Lesiak – wieloletni prezes TPZK,  Honorowy Członek i Założyciel Towarzystwa, regionalista niezwykle zasłużony dla ziemi kutnowskiej. Warto w tym miejscu przypomnieć jeszcze postać Stefana Talikowskiego – pierwszego prezesa i członka-założyciela TPZK.

Za kulisami stoją członkowie Kameralnego Zespołu Wokalnego Cantabile, zespołu działającego w ramach sekcji TPZK od 2011 roku pod dyrekcją Joanny Domagały, którego koncertu niedługo będziemy słuchać.  Zespół  nie tylko towarzyszy podczas organizowanych przez nas wydarzeniach, ale jest często zapraszany  by uświetnić inne wydarzenia kulturalne.

Regionaliści ziemi kutnowskiej w swoich wszelkich działaniach zawsze byli  i są świadomi faktu propagowania  najwartościowszych dokonań  przodków oraz dziedzictwa materialnego, intelektualnego i kulturalnego przez nich wytworzonego. Dlatego działania TPZK w ciągu minionego czasu w sposób szczególny ukierunkowane były na ciągłe pobudzanie świadomości mieszkańców ziemi kutnowskiej do konieczności ochrony i popularyzacji lokalnego dorobku i dziedzictwa. Nasza 45-letnia działalność to  nasz wyraz troski i aktywnej działalności na rzecz zarówno tej Małej Ojczyzny,  jak i tej Dużej Ojczyzny.

                                                                                                                              w imieniu zarządu TPZK
                                                                                                                                  Bożena Gajewska

· redakcja dnia October 02 2017 19:55:48 · 0 komentarzy · 92 czytań · Drukuj

poświęcamy pamięci Marka Wójkowskiego


Images: ALBUMZFOTOGRAFIAMIKUTNA.jpg

   

            Po wielu miesiącach przygotowań, przekazujemy Państwu album z fotografiami naszego miasta. Album, który powstał dzięki ludziom związanym z Kutnem – nie tylko dzisiejszym mieszkańcom, ale i tym, którzy tu się urodzili, przez jakiś czas mieszkali i którzy czują sentyment do naszego miasta. 

            Wśród członków Komitetu Redakcyjnego tego wydawnictwa, tylko Elżbieta jest, jak to się mówi potocznie „rodowitą Kutnianką”, pozostali to „ludność napływowa”, która wrosła w to miejsce, pokochała je i chce tu być. Po kilkudziesięciu latach życia w mieście, (które wybraliśmy, albo ono wybrało nas), mówimy dziś z dumą o Kutnie– moje miasto.

           Fotografie to wspomnienia, które dano nam trzymać w rękach.

         Na prośbę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, przeszukiwaliście Państwo swoje domowe archiwa, przepastne szuflady, pudełka tekturowe w szafach, by znaleźć w nich fotografie, z pietyzmem przechowywane od wielu, wielu lat, przez Was i Wasze rodziny. Fotografie czasem zniszczone upływem czasu, pogniecione, pobladłe lub pożółkłe z naderwanymi brzegami od wielokrotnego trzymania w rękach i oglądania.

          Zebraliśmy od mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny” kilka tysięcy zdjęć, wykonanych najczęściej przez fotografów amatorów na przestrzeni całego XX wieku. Wybraliśmy te, które według nas mogą wzbudzić zainteresowanie, a może zachwyt nad pięknem i innością Kutna.

         Opisać miasto za pomocą fotografii nie jest łatwo. Powstaje dylemat, jaką przyjąć formułę prezentacji, co powinno być priorytetem, co należy wyeksponować, jako motyw przewodni. Nad tymi zagadnieniami dyskutowaliśmy długo i często, nie zawsze dochodząc do jednoznacznych wniosków, ale w tych dyskusjach wypracowaliśmy konsensus. Połączyliśmy wszystkie zdjęcia w jedną całość, starając się zachować chronologię przedstawionych zdarzeń, a głównym motywem i najważniejszą treścią tego albumu są mieszkańcy, którzy to wszystko stworzyli i tworzą nadal – obywatele miasta Kutno.

Przedstawiliśmy fotografie dokumentujące życie codzienne mieszkańców i zdarzenia zachodzące w naszym mieście. Waga tych epizodów była różna. Zatrzymane w kadrze obrazy ilustrują wydarzenia często ważne tylko dla pojedynczej osoby, a czasem dla wszystkich mieszkańców domu, ulicy, zakładu pracy czy całego miasta.

         Staraliśmy się przygotować wydawnictwo dobrze, ale jednocześnie mamy świadomość, że nie wszystko udało się zrobić tak jak zamierzaliśmy.

         W niektórych podpisach pod zdjęciami mogą być błędy, których staraliśmy się ustrzec. Pomimo licznych konsultacji z innymi mieszkańcami Kutna, mogliśmy się pomylić. Bądźcie dla nas wyrozumiali, albowiem pamięć ludzka jest ulotna.

Mogą się również zdarzyć niezamierzone pomyłki dotyczące autorów zdjęć. Nie będąc w stanie dokonać wyczerpującej weryfikacji, opieraliśmy się głównie na informacjach uzyskanych od darczyńców fotografii. Kiedy nie mogliśmy ustalić nazwiska autora zdjęcia, dodawaliśmy notkę z czyich zbiorów, czy archiwów zdjęcie pochodzi.

        Zamieszczone zdjęcia zostały zamknięte cezurą czasową XX wieku.

        Oglądajcie nasze miasto sprzed kilkudziesięciu lat, być może na zdjęciach rozpoznacie swoich krewnych, znajomych czy rówieśników. Zobaczycie Kutno zmieniające się pod wpływem wydarzeń historycznych, wynalazków i pracy jego mieszkańców. Przeglądając strony albumu, wędrować będziecie śladami historii naszego miasta, historii trwale związanej z dziejami Polski i świata.

       Patrząc na twarze ludzi, zatrzymane w migawce aparatu, mieszkańców Kutna w ich odświętnych strojach lub przy codziennej pracy, dotykać będziecie okruchów tamtej rzeczywistości. Zauważycie zmiany, jakie zaszły w pejzażu i architektonicznej tkance miasta, w ruchu ulicznym, stylu ubioru przechodniów. Wszystko to było kiedyś elementem zwykłej codzienności, a dziś określamy to dziedzictwem kulturowym, w wymiarze „Małej ojczyzny”.

       Oglądając fotografie Kutna, odkrywajcie uroki jego ówczesnych miejsc i ludzi, uroki tamtego świata, który przeminął, ale wciąż żyje na papierze fotograficznym, przechowywany w naszej, teraz już wspólnej pamięci.

       Zapraszamy Was na spacer po dawnym Kutnie, po obrazach zachowanych w pamięci mieszkańców.

 

                                                                                                                                         Komitet Redakcyjny

     Publikacja poświęcona jest pamięci Marka Wójkowskiego

 

Promocja wydawnictwa albumowego „Kutno- miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców” współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Kutno pana Zbigniewa Burzyńskiego miała miejsce podczas obchodów   45-lecia działalności TPZK. Nasze najnowsze wydawnictwo promowali  dr Karol Koszada i dr Elżbieta Świątkowska  - członkowie Komitetu Redakcyjnego.

 

 

 

 


· redakcja dnia October 01 2017 21:20:04 · 0 komentarzy · 97 czytań · Drukuj

45 lat w służbie dla Kutna i regionu kutnowskiego oraz jego mieszkańców

Images: 45LATTPZK 1.jpgŚwiętowali z nami Honorowi Członkowie TPZK: Grażyna Rzymkowska i Lechosław Kubiak, osoby, instytucje, firmy i stowarzyszenia, które otrzymały od nas  Honorową Nagrodę   Amicus TPZK.   W imieniu  Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej witała wszystkich Barbara Łuczak, która też prowadziła uroczystość.

 

Po wystąpieniu prezesa TPZK pani Ewa Wytrążek, Zastępca Dyrektora  Departamentu Narodowych Instytucji Kultury  w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  wręczyła Tadeuszowi Kacalakowi Srebrny Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis (łac. chwała sztuce), który jest  nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Odznaką  "Zasłużony dla Kultury Polskiej" uhonorowanych zostało   trzech członków TPZK: Bożena Gajewska, Józef Stańczyk  i Jerzy Łompieś. Odznakę nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Serdecznie dziękujemy Pani  Ewie Wytrążek Zastępcy Dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury  w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  za  zauważenie i docenienie pracy społecznej i artystycznej  Kutnian oraz za osobisty udział w obchodach naszego jubileuszu. Jesteśmy zaszczyceni.

 

Za  nami niezwykła chwila. Lechosław Kubiak, członek założyciel TPZK i od czerwca tego roku Honorowego Członka TPZK miał  uroczyście wręczony akt  nadania  godności Honorowego Członka TPZK.

Honorowa Nagroda  AMICUS Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej jest przyznawana od 2007 roku. Nagroda stanowi najwyższe wyróżnienie, przyznawane  instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym, aktywnie współpracującym merytorycznie lub organizacyjnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, bądź wspierającym finansowo lub rzeczowo działalność statutową TPZK. W tym roku otrzymali ją: Autoryzowany Serwis Samochodowy J.R.J. Zachorscy  oraz  Jarosław Domagała.

 

Honorowa Nagroda „Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej” – stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane za szczególne osiągnięcia w społecznej działalności na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W tym roku nagrodę otrzymali: Danuta Ujazdowska, Karol Puchalski i  Mirosław Simiński.

 

Poznaliśmy   członków TPZK, których postawa jest godna naśladowania. Nigdy nie odmawiają pomocy, gdy jej potrzebujemy. Rozumieją, że praca społeczna to wyrzeczenia i poświęcanie prywatnego czasu na rzecz dobra wspólnego. Wyróżnieni zostali: Anna Milczewska, Danuta Kawka, Anna Olczak, Halina Reszke, Elżbieta Żółtowska, Jan Wasiak, Marek Olczak, Wiesław Kotliński i Sławomir Małas. Wyróżnieni otrzymali nagrody przekazane przez Marszałka Województwa Łódzkiego  pana Witolda Stępnia i Prezydenta Miasta Kutno pana Zbigniewa Burzyńskiego.


Otrzymaliśmy nagrody, medale, wyróżnienia:

Images: 45LATTPZK 7.JPGRyszard Bonisławski wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, który obecnie pełni zaszczytną funkcję Senatora Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej wręczył TPZK  Honorowy medal   im. Aleksandra Patkowskiego  w uznaniu szczególnych zasług na rzecz wspierania szlachetnej  idei regionalizmu polskiego.

 

Robert Baryła, Radny Sejmiku Województwa  Łódzkiego poinformował wszystkich, że Sejmik Województwa Łódzkiego   przyznał TPZK nagrodę w dziedzinie kultury w wysokości 4000,oo zł i  zaprosił na uroczystą Galę wręczenia nagród w Łódzkim Domu Kultury w dniu  26 października 2017 roku.

    

Krzysztof Debich, Starosta Kutnowski wraz  z  Markiem  Jankowskim,  Przewodniczącym Rady  Powiatu Kutnowskiego  niezwykle uhonorowali nasze stowarzyszenie: wręczono nam akt nadania TPZK  tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” wpisując do księgi zasłużonych  dla Powiatu Kutnowskiego, nr wpisu 1/2017.

Images: 45LATTPZK 6.JPG Images: 45LATTPZK 2.jpg

Życzenia nam składali:

w imieniu Tadeusza Woźniaka - Jolanta Pietrusiak, Dyrektor  Biura Poselskiego Tadeusza Woźniaka,

Zbigniew Burzyński, prezydent Miasta Kutno

Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Miasta Kutno

Jacek Boczkaja, wiceprezydent Miasta Kutno

Julianna Barbara Herman, burmistrz Krośniewic

Księdz dr  Jerzy Swędrowski,   Dziekan Kutnowski

Andrzej Olewnik w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Krystyna Dolat  w imieniu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie

Zygmunt Szadkowski, prezes Oddziału PTTK w Kutnie

Urszula Maciaszczyk, dyrektor  Zespołu Szkół nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie

Dorota Dobiecka-Stańska  wicedyrektor  II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Henryka Engel, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie

Ksenia Stasiak, p.o. dyrektora Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach

Urszula Urbaniak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Anna Wrzesińska, prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina

Waldemar  Domarańczyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego

Jarosław Stulczewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Radosław Rojewski, dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury

Grzegorz Skrzynecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie

dr Michał Adamski, Naczelnik Wydziału  Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta

Maria Wierzbicka i Andrzej Zielonka, przewodnicząca  i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

Grażyna Rzymkowska, członek założyciel TPZK i jego Honorowy Członek


 
Images: 45LATTPZK 8.JPGOtrzymaliśmy także listy gratulacyjne od:

- Tomasza Rzymowskiego Posła na Sejm RP,

dr Tadeusza Samborskiego, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego,

-Bożeny Konikowskiej, przewodniczącej Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- Anny Majewskiej-Rau, dyrektora Muzeum Zamek w Oporowie,

Obchody uświetnił   Kameralny Zespół Wokalny „Cantabile” pod dyrekcją Joanny Domagały, działający przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Gościnnie  wystąpiła Małgorzata Pawłowska (sopran).

Tort ufundował w prezencie dla TPZK Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński. Słodki poczęstunek ufundował Prezes Oddziału w Kutnie  Banku Pekso S.A. pan Michał Stajuda.

Zarówno dolny, jak i górny holl Kutnowskiego Domu Kultury zapełniony był przez TPZK wydawnictwami, rzeźbą, rękodziełem artystycznym, malarstwem, kronikami, medalami TPZK z kilkudziesięcioletniej działalności.
Fotografował dla nas, jak zawsze niezawodny, sympatyk TPZK     Piotr Szatkowski


           Obejrzyj galerię fotografii:   https://photos.app.goo.gl/0FC2HtZ5LuFbkYEk1

 

 

 

 


 Images: 45LATTPZK 9.JPG

 Images: 45LATTPZK 4.JPG

Images: 45LATTPZK 3.JPG 

 Images: 45LATTPZK 5.JPG

· redakcja dnia October 01 2017 19:35:17 · 0 komentarzy · 128 czytań · Drukuj

tworzymy różane osiedla mieszkaniowe w Kutnie

Images: SADZIMY ROZE MALE I DUZE PLAKAT.jpg


                     Zasady udziału w akcji sadzenia krzewów róż organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w ramach realizacji zadania publicznego   pt. „Sadzimy róże małe i duże”       dofinansowanego ze środków Prezydenta Miasta Kutno

1. Akcja jest adresowana do  Kutnian  zamieszkałych  w  blokach, osób indywidualnych lub zespołów mieszkańców np. grup mieszkańców, chcących zadbać o wygląd terenów zieleni w mieście, celem dokonania nasadzeń w ogródkach przyblokowych.

2. Nasadzenia krzewów róż powinny być wykonane w  wyeksponowanych  miejscach publicznych, tzn. dobrze widocznych dla użytkowników ulic, terenów osiedlowych itp.

3. O lokalizacji nasadzeń przyblokowych decyduje uczestnik projektu  pobierający sadzonki od organizatora.

4. Sadzonki krzewów róż  przekazuje  bezpłatnie organizator  projektu, a uczestnik projektu zobowiązuje się osobiście pielęgnować krzewy róż.

5. Narzędzia do wykonania nasadzeń zabezpiecza uczestnik projektu  we własnym zakresie.

6. Ilość sadzonek róż  przekazywanych uczestnikowi projektu jest limitowana (jedna osoba  max. 10 sztuk).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokonanych nasadzeń i monitorowania ich pielęgnacji przez uczestnika projektu.

8. Uczestnik projektu  poprzez pobranie  sadzonek róż zobowiązuje się do wskazania  miejsca nasadzenia oraz  podania własnych danych osobowych (imię nazwisko, adres i telefon), które będą przetwarzane przez organizatora do celów prowadzonego projektu oraz zobowiązuje się do udziału w 2018 roku w ewentualnym konkursie na najlepiej utrzymany mini ogródek różany oraz do wykorzystania jego danych osobowych  i wizerunku w ramach promocji i dokumentacji projektu.

9. Uczestnik projektu  przyśle fotografię  posadzonych krzewów róż na adres email: konkurs@tpzk.eu

Uwaga!

Nasadzenia krzewów róż nie mogą kolidować z uzbrojeniem terenu i powinny uwzględniać ewentualne, planowane w danym miejscu inwestycje.

                                           Organizator

                                                                                                   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej


 

· redakcja dnia September 27 2017 22:02:47 · 0 komentarzy · 148 czytań · Drukuj

willa dr Antoniego Troczewskiego zostanie poddana rewaloryzacji w 2018 roku

Images: Troczewski.JPGDoktor Antoni Troczewski przyjechał do Kutna w wieku 29 lat  i został tu na  do końca swoich dni (mieszkał i działał przez 38 lat). Pokochał Kutno i jego mieszkańców, a Kutnianie  w podziękowaniu  za jego serce i pracę społeczną  ustanowili godność Honorowego Obywatela Miasta Kutno i nadali ją Doktorowi Troczewskiemu w 1919 roku.  Tak więc już za życia był Antoni Troczewski legendą. Także legenda głosi, że  to Mieszkańcy Kutna podarowali mu ten  dom przy ulicy 29 listopada, do którego się wprowadził wraz z rodziną i mieszkał jakiś czas. „Willę Troczewskiego” władze miasta odkupiły od ostatnich właścicieli w 2012 roku. Obecnie mieści się w niej Urząd Stanu Cywilnego. Od kilku lat oczekiwaliśmy na odrestaurowanie Willi Doktora i oto 22 września 2017 roku Zastępca Prezydenta Miasta  Jacek Boczkaja obecny na obchodach rocznicy śmierci Antoniego Troczewskiego przekazał mieszkańcom Kutna dobrą wiadomość –  willa Troczewskiego w 2018 roku zostanie poddana rewaloryzacji.

Czym się zasłużył doktor Antoni Troczewski, że tak został uhonorowany? Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej opowiada o tym co roku obchodząc rocznicę śmierci Doktora. Staramy się co roku wspominać inny rozdział bogatej działalności Antoniego Troczewskiego.
   Images: TROCZEWSKI 2017 OBCHODY 3.JPG Images: TROCZEWSKI 2017 OBCHODY 2.JPG
   Images: TROCZEWSKI 2017 OBCHODY 10.JPG Images: TROCZEWSKI 2017 OBCHODY 9.JPG

  Images: TROCZEWSKI 2017 OBCHODY 5.JPG  Images: TROCZEWSKI 2017 OBCHODY 8.JPG   
Dr Antoni Troczewski urodził się w 1861 roku  w Łomży. Lata szkolne, studia i początki kariery zawodowej spędził w Warszawie.  Podczas pobytu w Warszawie należał do tajnej organizacji studenckiej ,która kładła nacisk na wychowanie patriotyczne i szerzenie  wśród społeczeństwa idei „pracy u podstaw”. W myśl tego programu po powstaniu styczniowym skończyła się tzw. epoka romantyzmu, która miała  zmienić mentalność Polaków. Uznano,   że walka narodowowyzwoleńcza  pozbawiona jest sensu. Narodził się  prąd społeczno-literacki zwany powszechnie pozytywizmem.  Pozytywiści dążyli do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego kraju. Miało się to dokonywać poprzez zakładanie stowarzyszeń, spółdzielni, zespołów, teatrów itp. , które podnosiłyby poziom oświaty, kultury i świadomości narodowej. Szczególna rola miała przypaść inteligencji, która miała obowiązek przewodzenia narodowi, aby nieść „oświaty kaganiec” . Dr Antoni Troczewski tak jak i jego koledzy ze studiów na swoją działalność wybierają prowincjonalne miasta. Los sprawił, że Doktor Antoni Troczewski w 1890 roku przyjechał do Kutna i został tu przez resztę swojego życia. Kutno w 1890 roku liczyło około 12 tysięcy mieszkańców, w większości biednych, z czego 70% stanowiła ludność żydowska. Obraz Kutna widziany oczami młodego doktora, pełnego entuzjazmu do działalności był bardzo pesymistyczny.   Początkowo spotkał się Troczewski z obojętnością i brakiem zrozumienia wśród mieszkańców miasta. Martwiło go życie umysłowe , które stało na niskim poziomie. Krytykował brak zainteresowania sprawami szerszego świata, „zasklepienie się”, ograniczenie zainteresowań do obowiązków zawodowych, a prywatnie, że życie sprowadza się  do przyjemności , krótkotrwałych, nic nie wzbogacających „wartościowo” człowieka – czyli gry w karty. Mieszkańcy nie myślą kategoriami dobra ogółu,  bowiem wdają  się w nic nie warte  między sobą kłótnie . Dla Doktora było to życie „zapleśniałe ”. Nie lepiej wyglądało życie społeczno-gospodarcze   i kulturalne mieszkańców Kutna . Z ważniejszych instytucji w Kutnie w latach dziewięć dziesiątych XIX  wieku były tylko: szkoły – katolicka, ewangelicka  oraz szpital św. Walentego  i  ochotnicza straż ogniowa .Szpital nie odgrywał większej roli – był zaniedbany ze  względu na brak finansów i nieliczny personel, początkowo pracował tylko jeden lekarz.   Polityka rusyfikacyjna zaborcy nie pozwalała na rozwój oświaty i kultury. Ochotnicza straż ogniowa nie odgrywała większej roli kulturotwórczej w życiu mieszkańców Kutna. Panował dość powszechnie analfabetyzm.  Troczewski krytykował także mieszkańców Kutna, że nie zakładają rodzimych zakładów, a korzystają wyłącznie z handlu żydowskiego.                                                                                                 

 Dał temu wyraz umieszczając artykuły  w warszawskim  czasopiśmie  „Głos”, które dotyczyły Kutna i jego mieszkańców. W jednym z artykułów napisał: Żądacie  wiadomości   z Kutna, zamierzam więc przesyłać je Wam stale. Dawno się to już należy, gdyż jakkolwiek miasto nasze pod względem obszaru    i ilości mieszkańców zalicza się do większych i ruchliwszych, jednak prawie nigdy nie daje znać o sobie i samo mało interesuje się tym, co dzieje się na szerszym świecie. Ludzie  u nas, poza sferą obowiązkowych zajęć albo się kłócą, albo grają w karty, nic więc dziwnego, że nie mają czasu na zainteresowanie się sprawami natury ogólniejszej. Nie wiem czemu przypisać to zasklepienie się jego mieszkańców, gdyż warunki miasta niczym nie są gorsze od warunków wielu innych miast prowincjonalnych…..Czyżby Kutno nie miało nic do zanotowania z życia mieszkańców  i z biegu spraw społecznych? „….” za bardzo pochłaniają umysły względy osobistych zawiści, intryg i walki konkurencyjnej”.    
Pomimo tych wszystkich trudności,  dr Troczewski był wzorem lekarza okresu pozytywizmu. Chciał zmienić oblicze miasta, które wybrał dla swojej działalności. Praca „od podstaw”, którą podjął A. Troczewski w Kutnie była  z góry przemyślana, zaplanowana  i konsekwentnie realizowana przez całe jego życie  . Był to program obejmujący podstawowe dziedziny życia umysłowego, społecznego i gospodarczego. Jego realizacja miała zmienić stosunki społeczne, ugruntować jedność narodową i podjąć walkę o niepodległość.

 Dr Antoni Troczewski  na inteligencję nakładał ważne zadania, jej powierzał obowiązek przewodzenia narodowi w rozwoju społecznym  i ekonomicznym. Pisał: „... Musimy zbliżyć się do tego ludu z całą dobrą wolą i wiarą, wczuć się   w jego duszę, w jego potrzeby, stać się starszymi braćmi i doradcami zarówno w życiu duchowym, jak i materialnym, dopomagać do osiągnięcia większej oświaty, zachęcać do tworzenia instytucji kulturalno-oświatowych  i społecznych i w tych instytucjach razem z nimi pracować. I tu otwiera się szerokie pole dla inteligencji polskiej, zarówno ze starszej jak i młodszej generacji...”.

Mimo początkowego  braku zrozumienia ze strony mieszkańców,  potrafił pobudzić wraz z wieloma swoimi współpracownikami lokalną społeczność do działania. Z jego inicjatywy powstało m.in.:. Towarzystwo Dobroczynności, Towarzystwo Muzyczno – Dramatyczne, Polska Macierz Szkolną, Towarzystwo Krajoznawcze, Spółdzielnia „Kutnowianka”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, „Tygodnik Kutnowski” oraz inne instytucje spółdzielcze i kredytowe. Wybudowano z jego inicjatywy Dom Dochodowy Straży Ogniowej, Sierociniec i dzisiejszy budynek w którym mieści się szkoła –  tj. ZS nr 2 Kutnie. Swoją dewizę życiową „nic dla siebie, wszystko dla innych” Doktor Troczewski stosował przez całe swoje życie. Nie szczędził zdrowia, pieniędzy i czasu dla ukochanej Ziemi Kutnowskiej i jej mieszkańców. Działalność jego była widoczna w każdej  dziedzinie życia oświatowego, gospodarczego, ekonomicznego i kulturalnego naszego miasta. Wymienione instytucje służyły społeczności lokalnej, m.in. dążyły do upowszechnienia czytelnictwa poprzez zakładanie bibliotek, organizowały przedstawienia teatralne, wycieczki, „majówki”, bale karnawałowe, koncerty muzyczne, wystawy malarskie. Dostarczały mieszkańcom rozrywki i wpływały na kulturalny odbiór dzieł sztuki. Instytucje kredytowe i spółdzielcze dążyły do stopniowego przechodzenia handlu, rzemiosła i przemysłu w ręce polskie  poprzez udzielanie tanich kredytów kupcom, rzemieślnikom i drobnym producentom. Doktor Troczewski  dbał o sprawne funkcjonowanie szkół i dobrą opinię w środowisku lokalnym oraz  o wysoki poziom nauczania i wychowania. Dzięki osobistej pracy,  stworzył w Kutnie szpital, który stał się jedną z najlepiej funkcjonujących placówek   w Królestwie Polskim. Bezinteresownie uczestniczył w akcjach charytatywnych i patriotycznych   komitetach organizacyjnych z udziałem licznego udziału mieszkańców Kutna.

Działalność stowarzyszeń  przyczyniła się do rozwoju miasta  i  ożywienia życia umysłowego i kulturalnego. Dzięki jego inicjatywom, postępował wyraźny rozwój elity miasta, do której zaliczała się miejscowa inteligencja, kadra urzędnicza oraz właściciele powstających zakładów przemysłowych. Zasługi  dla lokalnej społeczności zostały docenione  przez mieszkańców i władze polskie.   W dniu  22 grudnia 1919 roku   dr A. Troczewski otrzymał godność honorowego obywatela miasta Kutno, natomiast 15 września 1923 r. otrzymał jedno z najważniejszych polskich odznaczeń – Order Odrodzenia  Polski „Polonia Restituta”.

W ten sposób  wspominał dr Antoniego Troczewskiego  i jego pracę u podstaw w Kutnie Stanisław Wojdecki.

 Images: TROCZEWSKI 2017 OBCHODY 6.JPG Images: TROCZEWSKI 2017 OBCHODY 4.JPG

O dr Antonim Troczewskim jako chirurgu ze szpitala  św. Walentego mówiła dr Elżbieta Świątkowska.

Dr Antoni Troczewski pracę w kutnowskim szpitalu rozpoczął w 1891 roku. Początkowo, jako lekarz nadetatowy nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. Tak pracował do roku 1984, kiedy to utworzono drugi etat lekarski z rocznym wynagrodzeniem 150 rubli. Dzięki zaangażowaniu i energii dr Troczewskiego, szpital zaczął przekształcać się w placówkę nowoczesną, spełniającą ówczesne wymogi europejskie.

W roku 1899 w „Czasopiśmie Lekarskim”, o organizowaniu oddziału chirurgicznego doktor pisał:

„…Dopiero w roku 1894, dzięki łaskawemu oddaniu pod moją wyłączną opiekę chorych chirurgicznych, przez ówczesnego lekarz Zaleskiego, za co na tem miejscu składam mu serdeczne podziękowanie, zacząłem urządzać specjalny oddział chirurgiczny, uzyskawszy pozwolenie Rady Szpitalnej Powiatowej na poczynania odpowiednich przeróbek w celu urządzenia sali operacyjnej i opatrunkowej. Z roku na rok, stopniowo i przeważnie kosztem własnym, co jak się rzekło wyżej, było i jest jedynie możliwe wobec obojętności ogółu tutejszego, zdobywałem narzędzia, warunkujące racjonalne prowadzenie oddziału chirurgicznego, z roku też na rok, dzięki tym ulepszeniom, osiągać mogę coraz lepsze wyniki pracy. Obecnie mam oddział chirurgicznych wraz z główną salą dla chorych w nowej części szpitala. Oddział składa się z salki operacyjnej, malowanej olejno, z podłogą jednak drewnianą; w salce tej wszystkie meble są z żelaza i ze szkła, służy ona do operacji czystych. Druga sala służy do wszelkich innych operacji i opatrunków: w tej sali wszystkie meble są drewniane, malowane olejno na kolor biały. Łóżka w szpitalu zastałem wszystkie w stanie opłakanym, zapadające się, połamane, najlichszego gatunku. Od paru lat stopniowo wprowadzałem łóżka żelazne bardzo prostej konstrukcji, ale niezmiernie trwałe z fabryki Gostyńskiego z Warszawy.

Dotąd mam łóżek 27, a trzeba się zapytać tylko chorych, jakie to dobrodziejstwo dla nich – wygodne łóżko, ile tortur znoszą oni na zapadających się i połamanych łóżkach szpitalnych. Na zbytek ten pozwolić mogłem dzięki dochodowi osiągniętemu z kilku dorocznych przedstawień amatorskich, które urządzam od lat paru, wraz ze szczupłym kółkiem ludzi dobrej woli…”.

Pomimo licznych kłopotów szpital św. Walentego w szybkim czasie zdobył dużą renomę,  o czym świadczy fakt, iż w latach 1891-1898 w placówce tej leczyli się chorzy  z miejscowości znacznie oddalonych od Kutna.

Dr Troczewski w szpitalu wykonywał operacje w przypadkach urazowych np. trepanacje czaszki, w obrębie klatki piersiowej (różnego rodzaju drenaże z przyczyn urazowych, jak i z powodu ropni jamy opłucnowej), operacje jamy brzusznej oraz operacje ginekologiczne. Wszystkie zabiegi były wykonywane w narkozie z użyciem chloroformu.

Liczba operacji systematycznie rosła, w pierwszym roku swojej pracy w Kutnie wykonał 33 zabiegi, a sześć lat później, czyli w roku 1897, wykonał już 175 operacji.

Pomimo nawału codziennej pracy w szpitalu, dr Antoni Troczewski znajdował czas na działalność społeczną, jak również naukową. Na wzór istniejących Towarzystw Lekarskich, działających w miastach gubernialnych, powstało w 1894 roku Towarzystwo Lekarzy Prowincjonalnych zrzeszające lekarzy z Kutna i Łęczycy. Głównymi inicjatorami i założycielami tej organizacji byli lekarze: Feliks Arstein, Józef Handelsman i Antoni Troczewski.

Zebrania członków Towarzystwa, na których poruszano oprócz problemów naukowych, także sprawy społeczne i narodowe, odbywały się raz, lub dwa razy w ciągu kwartału.

Dr Troczewski był pionierem w operacyjnym sposobie leczenia zapalenia wyrostka robaczkowego, a także wielu innych, rzadko wykonywanych zabiegów w szpitalach prowincjonalnych. Swoje doświadczenia chirurgiczne opisywał w licznych artykułach, które publikowane były w ogólnopolskiej „Gazecie Lekarskiej”.

W ciągu pracy w Kutnie opublikował 24 artkuły, w których poruszał tematykę medyczną dotykającą różnych specjalności lekarskich (chirurgia, ginekologia, choroby wewnętrzne, ortopedia, urologia). Nie stronił również przed poruszaniem w swoich artykułach zagadnień etycznych i organizacyjnych dotyczących lecznictwa.

Images: TROCZEWSKI 2017 OBCHODY 7.JPGJak co roku spotkaliśmy się  przy odrestaurowanym grobie doktora Antoniego Troczewskiego  w 89. rocznicę Jego śmierci.

Dzięki ofiarności mieszkańców Ziemi Kutnowskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie i  dofinansowania z  budżetu Miasta Kutna, wykonano  w 2013 roku renowację pomnika Doktora. Dziś  Kutnowianie  z dumą przechodzą  obok miejsca pochówku Honorowego Obywatela Miasta Kutno  wiedząc, że mają  udział w tym dziele. Dbałość o grób Doktora to także podkreślenie naszego lokalnego patriotyzmu – z miłości do „małej ojczyzny” Antoniego Troczewskiego, tego wielkiego społecznika, czerpiemy  przykład. Na grobie Doktora zamocowany jest Krzyż Wielki Order Odrodzenia Polski, który otrzymał  15 września 1923 roku.  Kiedy  go dekorowano tym odznaczeniem oświadczył, że to co zdziałał, to nie jest jego osobistą zasługą, ale tych wszystkich, którzy z nim pracowali, całego zespołu, całego otoczenia, tego społeczeństwa, w którym się obracał i którego ukochał. Świadczyło to o skromności tego wielkiego obywatela. Wszystko chciał dla wszystkich, nic dla siebie.

Order Polonia Restituta - Polska Odrodzona jest po Orderze Orła Białego drugim w hierarchii najwyższym cywilnym odznaczeniem polskim. Ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  w  1921 roku jako symbol odzyskania przez Polskę niepodległości. Orderem tym odznaczani byli obywatele, którzy zasłużyli się ojczyźnie wybitną twórczością na polu nauki, wynalazczości, kultury i sztuki, wyjątkową sumiennością w pracy, ofiarnością i poświęceniem, działalnością filantropijną i działaniami na rzecz rozwoju kraju.

W obchodach uczestniczyli: Robert Baryła Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Artur Gierula – Członek Zarządu Powiatu, Grzegorz Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Kutno, Jacek Boczkaja, Zastępca Prezydenta Miasta Kutna.

Szczególnie gorąco przywitane zostały instytucje noszące imię dr Antoniego Troczewskiego, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. doktora A. Troczewskiego, Ochotnicza  Straż Pożarna w Kutnie, której przewodniczył  sto lat temu Antoni Toczewski.

 Podczas uroczystości obecni byli: delegacje kutnowskich szkół  z pocztami  sztandarowymi: Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4,   Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. doktora Antoniego Troczewskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół  nr 3 im. Władysława Grabskiego, Zespół Szkół  nr 4 im. Zygmunta Balickiego.

Obecne były,  jak zawsze, kutnowskie media, które propagują postać dr Antoniego Troczewskiego doceniając  jego zasługi dla Kutna oraz mieszkańcy Kutna.

· redakcja dnia September 24 2017 12:40:58 · 0 komentarzy · 121 czytań · Drukuj

polecamy

Images: KRZYZACY W ZYCHLINIE.jpg
· redakcja dnia September 18 2017 21:26:30 · 0 komentarzy · 126 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!