Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

Sztuka niewinnego spojrzenia czyli X Art Naif Festiwal

Images: ARTNAIF FESTIWAL 2017.jpgJuż po raz dziesiąty  Galeria Szyb Wilson w Katowicach gości Art Naif Festiwal. Podczas letnich miesięcy trwania imprezy w Szybie Wilson gromadzą się młodsi i starsi wielbiciele tej barwnej i radosnej sztuki. Dzieła artystów naiwnych mają bowiem szczególną siłę oczarowywania – pozwalają zanurzyć się w świecie marzeń i snów, nasuwają na myśl miłe wspomnienia, błogie chwile. Właśnie dzięki tej magii sztuka naiwna jest tak powszechnie lubiana. Tworzący ją artyści pochodzą często z odległych od siebie stron świata, reprezentują różne kultury, ale ich naiwny, wręcz dziecięcy sposób obrazowania rzeczywistości jest podobny. Można obejrzeć  malarstwo z całego świata, fantastyczną polską i francuską rzeźbę oraz ceramikę. Od 9 czerwca Galeria Szyb Wilson znów  wypełnił się kolorową, optymistyczną i radosną twórczością artystów otwartego serca.

Jubileuszowa edycja Art Naif Festiwalu trwa od 9 czerwca do 18 sierpnia 2017 roku. Motywem przewodnim X Art Naif Festiwalu jest  FRANCJA - kolebka sztuki naiwnej.

Nie zabraknie oczywiście stałych punktów programu: pokazów filmów afrykańskich w ramach AfryKamery czy spotkania w Nikiszowcu na ArtJarmarku. Planowane są także wystawy towarzyszące w partnerskich muzeach i galeriach.

Wśród tych artystów prezentujących swoją twórczość jest sześciu rzeźbiarzy – członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej: Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski, Dorota Stanicka, Zbigniew Suchiński, Andrzej Wojtczak i Magdalena Wojtczak oraz metaloplastyk Jan Wasiak. Kutnowscy rzeźbiarze od kilku już lat są zapraszani na  ArtNaif Festiwal. Jest to duże wyróżnienie, gdyż ranga festiwalu jest bardzo wysoka nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów w Waszej pasjonującej rzeźbiarskiej twórczości!

Art Naif Festiwal powstał po to, by radość płynącą ze sztuki naiwnej mogło co roku odkrywać coraz więcej osób. Zapraszamy do tego świata, kto raz tam wjedzie, nie będzie chciał wracać!

  

                                                                            Wykorzystano informacje ze strony  http://www.artnaiffestiwal.pl

· redakcja dnia July 10 2017 22:43:31 · 0 komentarzy · 198 czytań · Drukuj

Dziś, 10 lipca 2017 roku, mija sześćdziesiąta rocznica śmierci wielkiego pisarza żydowskiego Szaloma Asza.

 

Szalom  Asz, urodzony w Kutnie, w przedmowie do „Miasteczka” w roku 1925  napisał:

„Pochodzę z żydowskiego miasteczka i ono właśnie towarzyszy mi przez cały czas w mojej  twórczości.  Dokądkolwiek bym się nie udał podczas mojej wędrówki, do wielkich miast starego i nowego świata, wszędzie rozbłyskują dla mnie niczym zaczarowane ognie, niczym wizje, spadziste dachy  niskich domków w miasteczkach, gdzie mieszkają ubóstwo, cnota i żydowska pobożność. W promieniach zachodzącego słońca, w ciszy wieczornego nieba, jawi się przede mną skromna, wdzięczna, otulona warkoczykami główka żydowskiej dziewczyny, przeniknięte pobożnością oczy żydowskiej matki, bogobojność i wiara promieniująca z twarzy pobożnych Żydów. Oto perły miasteczka – głęboka pobożność jego ludu, jego prawdziwe człowieczeństwo w ubóstwie, wznoszące tych  ludzi ku wyższym. Piękniejszym światom. Właśnie ich poszukiwałem na drodze mojego życia, wszędzie je napotykając, czy to w jasnych, ciepłych izbach oświetlonych płomieniem szabasowych świec, czy na zimnych, błotnistych podwórkach, w opuszczeniu i samotności, nad swojskimi strumykami i w portach wielkich mórz.

Nie należy się temu dziwić. Miasteczko to nasza ziemia, z której wszyscy wyrastamy, choć byśmy z całych sił próbowali się z niej wyrwać, nie uda  nam się tego dokonać. Jak drzewa czerpiemy z niej soki żywotne – nawet, gdy dzieli nas od niej tysiące mil, nawet zza morza. Wszyscy ludzie są przecież dziećmi tej ziemi, zaś dla Żyda jest nią żydowskie miasteczko, to w nim tkwią nasze korzenie”.

      

     Dla dokładniejszego zilustrowania ówczesnych mieszkańców Kutna, pozwolę sobie zamieścić skan, krótkiego fragmentu wspomnianego utworu Szaloma Asza:

               Images: FRAGMENT MIASTECZKO SZALOM ASZ.jpg             
                                             

„Miasteczko”, Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, str. 73,

Janowiec nad Wisłą 2003 rok.

                                                                                  

                                                                                                                                     Karol Koszada

 

 

· redakcja dnia July 10 2017 19:42:36 · 0 komentarzy · 141 czytań · Drukuj

Zbigniew Popadiuch z Bielska Białej przekazał do TPZK negatywy fotografii Kutna

Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK znów otrzymał niezwykły dar – tym razem  od  Kutnowianina  zamieszkującego  obecnie w Bielsko-Białej.


Images: ZBIGNIEW POPADIUCH.jpg


Zbigniew Popadiuch przekazał   TPZK negatywy swoich fotografii wykonywanych w latach siedemdziesiątych w Kutnie. Te cenne fotografie dokumentujące Kutno  sprzed  czterdziestu lat  pokazują  miejsca w  naszym mieście, których już nie ma. Wśród  negatywów są fotografie dotyczące otwarcia  i działalności  Powiatowego  Domu Kultury  w Kutnie,   kutnowskie podwórka i ulice, Fabrykę „Kraj”,   fotografie szkolne z technikum oraz  unikatowe fotografie  z wnętrza starej lodowni w  Parku im. Romualda Traugutta.

Wiele ze zdjęć, które przekazał nam pan Zbigniew zamieszczonych zostanie w  wydawnictwie albumowym    o Kutnie, które przygotowujemy do druku.

Serdecznie dziękujemy za ten wspaniały dar!


      I kilka słów o Zbigniewie  Popadiuchu…

Urodził się 27 listopada 1955 roku  w Kutnie.  Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Kutnie w klasie o specjalności Budowa maszyn i urządzeń przemysłowych oraz Technikum Mechaniczne w klasie o specjalności Obróbka skrawaniem. Pan Zbigniew należał do sekcji fotograficznej w Kutnowskim Domu Kultury, a następnie do Kutnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 1988 roku zamieszkał w Bielsku-Białej, w której pracuje jako kontroler jakości  w firmie  Fiat Powertrain. Jego największe hobby to malarstwo, rysunek i fotografika. Jest artystą nieprofesjonalnym, malarstwa początkowo uczył się sam, później był uczniem prof. Z. Kępińskiego z Płocka i znanego bielskiego plastyka J. Grabowskiego. Najczęściej stosowane przez niego techniki malarskie to olejna na płótnie, grafika  i pastel. W swoim dorobku ma ponad 2400 prac wykonanych różnymi technikami.

Zbigniew Popadiuch jest też stałym współpracownikiem redakcji miesięcznika informacyjnego mieszkańców powiatu bielskiego pt. „Mój Powiat”, gdzie tworzy  i redaguje interesującą rubrykę „Z teki Zbigniewa Popadiucha”. Portretuje mieszkańców powiatu bielskiego, którzy  osiągają sukcesy w wielu dziedzinach życia społecznego oraz wysokie lokaty w sporcie  sam opisuje ich życiorysy, zawsze troszcząc się o to, by w każdym numerze można było przeczytać  o interesujących  postaciach. W ten sposób przyczynia się do ocalenia od zapomnienia tych, którzy pracują na rzecz Małej Ojczyzny – Bielska-Białej.

W 2010 roku otrzymał Medal Honorowy z okazji X lat Powiatu Bielskiego dla Współpracowników.

W 2012 roku Kapituła Nagrody im. Władysława Orkana  przyznawanej corocznie za wybitne osiągnięcia w  dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej przyznała Zbigniewowi Popadiuchowi Nagrodę za rok 2011 za twórczość artystyczną w dziedzinie malarstwa i wyjątkowy cykl portretów osób związanych z ziemią bielską.

Często odwiedza rodzinne miasto, bo jak wyznaje, mimo wielu lat spędzonych na południu Polski, wciąż czuje się Kutnowianinem.


       Images: STARA LODOWNIA W KUTNIE.jpg

      Images: UCZNIWIE TECHNIKUM MECHANICZNEGO.jpg               
                                                                                                       
 

· redakcja dnia July 08 2017 16:39:52 · 0 komentarzy · 159 czytań · Drukuj

Andrzej Wojtczak laureatem konkursu malarsko - rzeźbiarskiego Przystanek 60+

    Images: Wojtczak 1.JPG Kutnowscy rzeźbiarze, członkowie TPZK,  Józef Stańczyk, Andrzej Wojtczak i Józef Marciniak wzięli udział w organizowanym przez  Łódzki Dom Kultury Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”.

      Celem konkursu była m.in. prezentacja i promocja dorobku twórczości mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+, konfrontacja i wymiana doświadczeń, inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej, a także integracja środowisk seniorskich. Tematyka prac była dowolna, finał konkursu odbył się 30 czerwca 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury.

     Z ogromną satysfakcją  informujemy, że pierwsze miejsce zajął nasz członek Andrzej Wojtczak – gratulujemy laureatowi sukcesu.

                                                        

                                                    Oprac. B. Łuczak

 

Andrzej Wojtczak działalność artystyczną rozpoczął już w 1974 r. rzeźbiąc i malując. Jego rzeźby to wielopostaciowe przedstawienia świętych ostatniej wieczerzy. Malarstwo wykonuje w dużych formatach i nawiązuje do twórczości rzeźbiarskiej. Oprócz tematyki sakralnej wykonuje obrazy ze scenami rodzajowymi.

         Bierze czynny udział w kiermaszach, wystawach, przeglądach i konkursach. Prace rzeźbiarskie prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m. in. w USA, Francji, Niemczech. Znajdują się w zbiorach muzealnych, licznych galeriach, a także u kolekcjonerów w Polsce i na świecie.

Zdobył wiele nagród oraz wyróżnień w kilkudziesięciu wystawach i przeglądach.

Uhonorowany został m. in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego (2006), medalem „Gloria Artis” (2009r.). Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz  członkiem TPZK od 2013 r.

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                          

 

· redakcja dnia July 04 2017 18:47:55 · 0 komentarzy · 148 czytań · Drukuj

Lechosław Kubiak Honorowym Członkiem TPZK

Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które odbyło się   w  dniu  6 czerwca 2017 r. podjęło Uchwałę nr 6/2017 r. w sprawie  nadania godności honorowego członka TPZK panu  Lechosławowi Kubiakowi.

 

Lechosław Kubiak urodził się 6 lutego 1928 r. w Łodzi. W czasie okupacji Lechosław włączył się w nurt organizacji AK i dostarczał nielegalną prasę do Łąkoszyna i Kutna we wskazane miejsca. W 1945 roku rozpoczął naukę i ukończył 4-letnie Gimnazjum Handlowe i Liceum Administracyjno-Handlowe w Kutnie. W latach szkolnych 1945-1949 należał do Harcerstwa, w Liceum był założycielem organizacji „Ligi Morskiej”. Po ukończeniu szkoły średniej odbył wiele kursów księgarskich, a w 1952 roku rozpoczął pracę w „Domu Książki” w Kutnie jako zastępca kierownika księgarni do 1981 roku, później jako kierownik Antykwariatu do 1999 roku. W latach 1960-1962 ukończył w Warszawie Studium Reklamy. Od 1963 roku do 2005 roku pracował na ½ etatu  jako nauczyciel  przedmiotów liternictwa i reklamy w Technikum Ekonomicznym C.R.S. w Kutnie i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Kutnie. Przez osiem lat pracował jako grafik w kinie „Polonia" w Kutnie. Nie należał do żadnej partii. W latach 60-tych ubiegłego wieku, wraz z Marianem Górecznym, Wacławem Budzyńskim, dr Marianem Mosingiewiczem, Jerzym Korczakowskim, był założycielem Koła Fotograficznego. W  latach  70-tych ubiegłego wieku działał w dziedzinie ochrony zabytków Kutna, a przede wszystkim ul. Królewskiej. Był jednym z członków komitetu założycielskiego Muzeum Miasta Kutna. Był jednym z założycieli „Koła Numizmatycznego" w Kutnie wraz ze Stanisławem Hyżym.  W 1992 roku był założycielem, przy MiPBP w Kutnie im. Stefana Żeromskiego, „Koła Dobrej Książki i Grafiki". Organizował liczne wystawy, odczyty i prelekcje na temat pisarzy i grafików. Ostatnią pracą społeczną w roku 2008 było zorganizowanie w Bibliotece sali widowiskowej, gdzie wyświetlane są filmy o tematyce operowej i operetkowej. Do dnia dzisiejszego jest  sekretarzem Koła „Armii Krajowej" w Kutnie. W 2016 roku otrzymał tytuł  honorowy  „Przyjaciel Biblioteki” za serce, zaangażowanie i wsparcie działań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Lechosław Kubiak jest jednym z pierwszych członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Posiada legitymację członkowską z numerem 8. Przez ponad czterdzieści lat istnienia TPZK bardzo aktywnie działał na rzecz popularyzacji wśród społeczeństwa regionu kutnowskiego jego dziejów, nieustannie gromadzi materiały dotyczące Ziemi Kutnowskiej. Inicjował różnorodne przedsięwzięcia służące rozwijaniu kultury.

W  latach 80-tych zainicjował wybijanie medali pamiątkowych o tematyce „Ludzie Ziemi Kutnowskiej”. W 1981 roku wydano pierwszy medalu, którego był projektantem, z wizerunkiem Stefana Żeromskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie, Medal ten zapoczątkował późniejszą serie wydawniczą, którą kontynuowało TPZK, dokonując wybicia 29 medali. Medale były wykonywane w Mennicy Państwowej  w Warszawie. Z jego inicjatywy powstało kilkanaście medali, a Towarzystwo prowadziło akcję bicia medali pamiątkowych o zasięgu krajowym. Medale okolicznościowe bite były w dwóch seriach. Pierwsza z nich to tzw. seria „Generalska”, druga – „Ludzie i wydarzenia Ziemi Kutnowskiej”. Dzięki działalności Lechosława Kubiaka w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, każdy kolekcjoner przedmiotów, dokumentów i pamiątek związanych z Ziemią Kutnowską, może pochwalić się również całkiem pokaźnym i interesującym zbiorem medali, które projektowali polscy artyści medalierzy: Ewa Olszewska Borys, Stanisława Wątróbska – Frindt, Grzegorz Kowalski, Jerzy i Krystian Jarnuszkiewicz oraz Robert Kotowicz.

Jest autorem projektu plakatu na potrzeby Giełda Staroci, który do dnia dzisiejszego jest wizytówką kiermaszów organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,  projektu etui do medali Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, a także projektu serii widokówek na jubileusz 25–lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.  Z jego środków finansowych powstało wydawnictwo – Kutno na starej Pocztówce i reprinty  starych pocztówek. W 1999 roku był inicjatorem nadania szkole w Szczycie im. 37 Pułku Piechoty księcia Józefa Poniatowskiego. Z jego inicjatywy w 2000 roku powstała tablica pamiątkowa w kościele parafialnym w Orłowie, upamiętniająca bohaterstwo żołnierzy polskich we wrześniu 1939 roku. Był inicjatorem nadania imienia Władysława Grabskiego Zespołowi Szkół nr 3 w Kutnie (2003 rok).

Lechosław Kubiak jest wychowawcą wielu, wrażliwych estetycznie i duchowo, ludzi z terenu Ziemi Kutnowskiej. Znany jest nie tylko z działalności patriotyczno-organizacyjnej w Miejskim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie z ramienia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, lecz także jako księgarz zachęcający do obcowania z książką, uczący estetycznego patrzenia na świat z perspektywy i optyki reklamy oraz chroniący to, co jest piękne z przeszłości jako antykwariusz. Jest długoletnim  członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, numizmatykiem, miłośnikiem architektonicznego piękna z Kutnowskiej Komisji Ochrony Zabytków, czy wreszcie jednym z inicjatorów powstania Muzeum Regionalnego w Kutnie. Jest współorganizatorem wielu wystaw grafiki w Kutnie przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece im. Stefana Żeromskiego w Kutnie oraz popularyzatorem  muzyki operowej i operetkowej w Sali zdarzeń wizualnych, do której powstania w MiPBP  wniósł swój wkład.

Znany jest jako kolekcjoner regionaliów z Ziemi Kutnowskiej, które udostępnia podczas wystaw, użycza do wydawnictw regionalnych. Jest autorem tekstów do Kutnowskich Zeszytów Regionalnych wydawanych przez TPZK.

Lechosław Kubiak został uhonorowany odznaczeniami państwowymi, odznakami honorowymi:

1977  - Wzorowy Księgarz III stopnia  

1979 – Zasłużony Działacz Kultury  

1984 – Wzorowy Księgarz II stopnia     

1985 – Srebrny Krzyż Zasługi

1986 – Dyplom za szczególne zasługi dla rozwoju Miasta Kutna w 600 lecie nadania praw miejskich. Prezydent inż. Cezary Humański

1989 – Wzorowy Księgarz I stopnia 

1997 - Dyplom Uznania za 25–letnią działalność w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w zakresie upowszechniania kultury regionu i pielęgnowania jej dorobku od Adama Struzik, Marszałek Rzeczpospolitej Polskiej (list odręcznie pisany). 

1998 – Złoty Krzyż Zasługi  

2007 – Złota Odznaka TPZK w uznaniu zasług wniesionych na rzecz powiatu kutnowskiego i jego mieszkańców w ramach działalności w TPZK.

 

 

 

 

· redakcja dnia July 03 2017 19:08:38 · 0 komentarzy · 154 czytań · Drukuj

Wspomnienie o Jolancie Zagajewskiej

 

To nie był czas. To nie była pora.

I zgasło słońce, kiedy jeszcze był dzień.

Images: Jolanta  Zagajewska.JPGOdczuwamy niepowetowaną stratę z powodu odejścia śp. Jolanty Zagajewskiej przede wszystkim wspaniałego człowieka, instruktora Ośrodka Kultury OSP-a, opiekunki  Andersówki i menedżera kapeli Krośniewiacy. Zmarła 21 czerwca 2017 r. w wieku 55 lat.  

 Jolanta Zagajewska była zawsze uśmiechnięta, miała dobre słowo dla każdego. Roztaczała wokół siebie pozytywną aurę. Była duszą towarzystwa.  Miała duże poczucie humoru. Zawsze wrażliwa na potrzeby innych. Chętnie udzielała się jako wolontariusz. Z powodzeniem chociażby poprowadziła 15 stycznia br. jubileuszowy 25. krośniewicki Finał WOŚP czy brała udział w kweście organizowanej przez TPZK na rzecz ratowania zabytkowych krośniewickich grobów w latach 2015-2016.

Ukończyła Akademię Obrony Narodowej. Była oddaną popularyzatorką wiedzy o generale Władysławie Andersie. Od stycznia 2009 r. prowadziła tzw. Andersówkę – miejsce upamiętniające postać wielkiego Polaka będące równocześnie świetlicą na Osiedlu gen. W. Andersa. Zabiegała, żeby Andersówka była miejscem rozpoznawalnym nie tylko w powiecie kutnowskim, ale i poza nim. Przyczyniła się do uświetnienia wielu imprez patriotycznych organizowanych na terenie Krośniewic: corocznych obchodów Krośniewickich Maków czy odsłonięcia pomnika gen. W. Andersa 29 kwietnia 2013 r., w którym honorowym gościem była córka generała -  Anna Maria Anders. Zabiegała o to, by Andersówka  tętniła życiem. Organizowała różnorodne imprezy dla społeczności  tegoż osiedla.

Miała duży wkład w obchody upamiętniające 122. rocznicę urodzin gen. broni pt. „Urodziny Andersa” (15.08.2014 r.), które zostały objęte honorowym patronatem Sekretarza Rady Ochrony Walk i Męczeństwa oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podczas uroczystości Jolanta Zagajewska otrzymała z rąk przedstawiciela MON pamiątkową statuetkę za krzewienie postaw proobronnych oraz kultywowanie patriotyzmu wśród młodzieży.

Była inicjatorką obchodów rocznicy powstania warszawskiego w Krośniewicach, mając na względzie zasługi mieszkańców, którzy brali w nim udział.

Była uwielbiana przez dzieci i młodzież. Prowadziła dwie grupy teatralne „Na przekór” i „Na wspak” działające przy Ośrodku Kultury OSPa w Krośniewicach. Z powodzeniem wystawiała dla społeczności lokalnej przedstawienia teatralne i różnego rodzaju okolicznościowe  programy kulturalne. Ostatnio pracowała nad wystawieniem sztuki „Śluby panieńskie” według Aleksandra Fredry, której premierę planowano na 25 czerwca br.

 Miała zawsze wiele pomysłów - ciekawych, nietuzinkowych. Niektórych z nich nie zdążyła już zrealizować. Pozostały tylko zapiski skrzętnie zbierane do szuflady. Jej marzeniem było zobaczyć Monte Cassino.

 Podczas wyjazdów służbowych czy to z kapelą Krośniewiacy czy wyjazdów kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury OSPa zawsze promowała naszą małą ojczyznę. Uczestniczyła m.in. w piknikach zdrowotnych organizowanych  w ramach projektu „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie” w ubiegłym roku.

 Przewrotnie należy stwierdzić, że postępowała wbrew nazwie tego projektu. Dawała z siebie wszystko, przedkładając potrzeby innych nad swoje. Praca była całym Jej życiem, drugim domem. Często mówiła, że to jest Jej miejsce na ziemi, że tu się realizuje i kocha to robić. Była pracowita, pełna werwy.

Miała dar pisania dowcipnych rymowanek i wierszy, które prezentowała podczas różnych programów kulturalnych i w gronie prywatnym. Była osobą, obok której nie można było przejść obojętnie. Zarażała swoją pasją do teatru i historii. Kochała ludzi. Potrafiła zjednywać  środowiska. Na Jej zaproszenie przyjeżdżały liczne zespoły śpiewacze z różnych zakątków.

Śp. Jolanta Zagajewska odeszła za wcześnie, pozostawiając po sobie ból i smutek. Wielu z nas nie może pogodzić się z Jej stratą. Na zawsze zostanie w naszych sercach.

                                                                                                                 Julita Szczepankiewicz, Krośniewice

· redakcja dnia June 26 2017 21:21:13 · 0 komentarzy · 170 czytań · Drukuj

III Ogólnopolski Zjazd Regionalistów nad Odrą, 8-11.06.2017

 
  Images: III ZJAZD REGIONALISTOW NAD ODRA.jpgGoście z całego kraju – animatorzy społecznych ruchów regionalistycznych – odwiedzili liczne dolnośląskie obiekty zabytkowe, obejrzeli kolekcje materialnego i duchowego dziedzictwa kultury naszego regionu oraz wysłuchali kilkunastu referatów i komunikatów. Można mieć nadzieję, że ta zorganizowana staraniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego impreza wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń w naszym regionie, promując jego piękny krajobraz, zabytki, współczesne przemiany, a także przysłowiową dolnośląską gościnność – napisali na swojej stronie gospodarze – regionaliści z Dolnośląskiego  Towarzystwa Regionalnego.
Images: III ZJAZD NAD ODRA 7.JPG8 czerwca  2017

Posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszeń Regionalnych na zamku w Legnicy oraz występ zespołu z Białorusi  (Marina Towarnicka)         

9 czerwca 2017     dzień jeleniogórski

Pobyt w Lubomierzu. Powitanie – Burmistrz Lubomierza i Burmistrz Gryfowa Śl. Olgierd Poniźnik. Muzeum Kargula i Pawlaka, kościół i muzeum przyklasztorne (zbiór Ornatów i relikwi XVI w.), komunikat Olgierd Poniżnik „Budowanie małej Ojczyzny. Festiwal filmów komediowych ośrodkiem kształtowania postaw regionalistycznych”. Zespół Szkół w Biedrzychowicach  dr Jolanta Załęczny Muzeum Niepodległości Warszawa,  „Szkoła obszarem kształtowania postaw regionalistycznych”, Aurelia Sobczak, Marcin Oudiak „Prasa lokalna czynnikiem stymulacji regionalnej na przykładzie czasopisma „Siewka”(film dokumentalno – fabularny reżyserii A. Sobczak). Rybnica Towarzystwo Przyjaciół Rybnicy. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze:  komunikaty: prof. Dr hab. Stanisław Nicieja         „Kresowość jako składnik regionalizmu dolnośląskiego”;  Henryk Dumin „Praktyki ochronne niematerialnego dziedzictwa kultury w regionie dolnośląskim”; płk Jacek Macyszyn – dyrektor Muzeum Ordynariatu Wojska Polskiego  „Garnizony Wojska Polskiego ośrodkiem kształtowania regionalizmu”; koncert Filharmonii Dolnośląskiej  w Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze. 

 Images: III ZJAZD NAD ODRA 5.JPG Images: III ZJAZD NAD ODRA 4.JPG
 10 czerwca  
 dzień wołowski

Images: III ZJAZD NAD ODRA  1.JPGBrzeg Dolny, Sala kinowa w Domu Kultury: wystąpienie burmistrza, zwiedzanie ekspozycji, film o historii miasta, komunikaty: Janusz Malik  - Prezes Towarzystwa I Osadników Ziemi Brzeskiej,  Halina Żak  „Działalność Stowarzyszenia I Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej i Izby Pamięci”, Ruch Społeczny  ( Franciszek Burdzy) „Zeszyty Łukowieckie jako  forma promocji Małej Ojczyzny”; Stary Dwór – Jodłowy Młyn zagroda edukacyjna w Starym Dworze: zwiedzanie. Wołów - sala sesyjna -  Zamek Piastowski: wystąpienie starosty, komunikat: ks. S. Małysa – Cantus Organi, spacer po rynku (ratusz, kościoły, klasztor. Głębowice: komunikat ks. Jarosław Olejnik  „Postać z odległej przeszłości znakiem współczesnej tożsamości Regionalistów dolnośląskich na przykładzie wsi Głębowice”. (rycerz, założyciel wsi), Sławomir Kordaczuk – Zastępca Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach „Regionalizm w praktyce na przykładzie działalności Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów”, zwiedzanie klasztoru. Legnica Akademia Rycerska Sala królewska - komunikaty: dr Mirosława Bednażak – Libera (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Warszawie) -   „Zygmunt Jan Rumel (1915-1943) -  Patriota pomostem dwóch światów między Ukrainą a Polską ”; prof. Mieczysław Balowski  „Kształtowanie etosu Małej Ojczyzny na przykładzie Prochowic”; Iwona Czech – prezes Stowarzyszenia „Wspólne dziedzictwo, wspólna troska, doświadczenie i przykłady oraz wnioski z  opieki nad zabytkami historycznymi w przestrzeni Szczawna Zdrój i okolic”; Jerzy Rudnicki  „Kresowość czynnikiem kreującym postawy regionalistyczne na przykładzie działalności Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej” 

 Images: III ZJAZD NAD ODRA 2.JPG Images: III ZJAZD NAD ODRA 6.JPG
11 czerwca 2017    
Msza Św. w intencji Regionalistów Polskich oraz złożenie  kwiatów przy tablicy przesiedleńców. Podsumowanie konferencji na Zamku Piastowskim: upamiętnienie i wspomnienie śp. Anatola Omelaniuka; komunikat:  Jan Engelgard   - promocja książki „Historyczny wymiar Ziem Odzyskanych”, komunikat: Barbara Skoczylas Stadnik (dyr. Muzeum w Kamiennej Górze) - „Benedyktynki Lwowskie pomostem dwóch światów Lwów-Krzeszów”.

W zjeździe uczestniczyła Bożena Gajewska  - prezes TPZK i członek Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

· redakcja dnia June 26 2017 20:32:12 · 0 komentarzy · 175 czytań · Drukuj

List pożegnalny do Marka od koleżanek i kolegów z TPZK odczytany na pogrzebie Marka Wójkowskiego.

Images: MAREK WOJKOWSKI.JPGWspółpracowaliśmy z Tobą Marku wiele lat. Poznaliśmy Cię dobrze. Zostaniesz w naszej pamięci jako człowiek dobry, uczciwy i uczynny, aktywny i realizujący z pasją swoje zainteresowania.


Wstąpiłeś do Towarzystwa w 1990 roku, a już w 1994 zostałeś członkiem Zarządu. W latach 1998 – 2006 pełniłeś funkcję wiceprezesa a w latach 2007-2013, prezesa TPZK .  Byłeś jednym z najbardziej znanych działaczy Towarzystwa na Ziemi Kutnowskiej i poza jej granicami.


Jak przystało na Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  pragniemy  podkreślić Twoje zasługi dla naszego regionu, jako że dewizą naszą było i jest – „Być pożytecznym dla Kutna i regionu”.

W tej pożyteczności bardzo się Marku wyróżniałeś.Pozostaniesz w naszej pamięci jako:

Wybitny Kolekcjoner

Miłośnik 37 Łęczyckiego pp im. J. Poniatowskiego

Właściciel cennej kolekcji pocztówek przypominających dawne Kutno

Organizator wystaw

Autor publikacji

Aktywny działacz społeczny

Organizator corocznych kwest na renowację  zabytkowych pomników nagrobnych.

Byłeś czołowym kolekcjonerem na terenie powiatu kutnowskiego. Twoja kolekcja liczyła kilka tysięcy eksponatów. Wśród nich dominowały szczególnie eksponaty numizmatyczne,  i falerystyczne, w tym kolekcja odznak pułkowych, pamiątkowych i kombatanckich, z okresu walk w latach 1918 – 1921 oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także piękny zbiór polskiej broni białej XX w.

Od 1998 r. byłeś twórcą i animatorem „Kutnowskich Spotkań Kolekcjonerskich”, które przerodziły się w imprezę cykliczną o zasięgu  ponad powiatowym,

Ukochałeś sobie pamiątki Ziemi Kutnowskiej, min.: wyroby rzemiosła artystycznego, medale, stare fotografie, plakaty i dokumenty, stare pocztówki a w  szczególności pamiątki związane z pobytem w Kutnie 37 Łęczyckiego pp im.
J. Poniatowskiego.

Byłeś współorganizatorem tzw. „Święta Pułkowego” związanego z uroczystościami rocznicowymi 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego.

W 1995 roku byłeś jednym ze współorganizatorów wystawy pt. „Dzieje 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego”. Miało to miejsce  w Szkolnej Izbie Pamięci  Szkoły Podstawowej w Szczycie k. Oporowa. Przekazałeś tu na stałe kilka eksponatów ze swoich prywatnych zbiorów. W 2011 roku za Twoim staraniem TPZK wybiło odznakę 37 pp.

Szczególnie wartościowa jest Twoja kolekcja „kutnowska filokartystyka” która liczy ponad 400 sztuk kart pocztowych. Jest to najpoważniejsza w Polsce kolekcja starej kutnowskiej pocztówki.

Wielokrotnie, w różnych latach Twoje zbiory szczególnie stare pocztówki i militaria polskie, prezentowane były na wielu wystawach :

w Muzeum Regionalnym w Kutnie, w Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach i w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kutnie.

Były to wystawy zatytułowane:

- Starej pocztówki czar (1991-1992 r.),

- Wrzesień 1939 roku w Kutnie (1999 r.),

- Kasyno wojskowe w II Rzeczypospolitej (2001 r.),

- Nasza mała ojczyzna na kartach pocztowych (2002 r.),

- Polska piechota w Bitwie nad Bzurą (2004 r.).

- Patriotyczne karty pocztowe 1900 - 1939 (1997 r.),

- Wojsko Polskie. Broń i barwa 1918 –1921 (1998 r.),

- Zauroczony przeszłością. (2001r.),

- 100-lecie pocztówki na ziemi kutnowskiej 1902 – 2002 (2002 r.),

-  Zapomniany wódz, gen. Władysław Anders – syn Ziemi Kutnowskiej” (1997)

- Kutno w czasach doktora Antoniego Troczewskiego, (1998 r.),

- Żołnierzom września 1939 r.(1999 r.).

Już same tytuły wystaw świadczą o tym jak szeroką wiedzę przekazywałeś Marku mieszkańcom Ziemi Kutnowskiej.

Jako wytrawny kolekcjoner i regionalista miałeś bogatą wiedzę historyczną co pozwalało ci na wygłoszenie wielu wykładów o historii, zabytkach i wybitnych obywatelach Ziemi Kutnowskiej.  Był to Twój szczególny wkład w kształtowanie lokalnego patriotyzmu wśród młodzieży i dorosłych.  

Twoja wiedza o regionie pozwoliła Ci na opublikowanie wielu artykułów w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych, m.in:

- Pamiętna defilada 37 pułku piechoty, Kutno 1997, oraz trzyczęściowa seria artykułów pn. Pocztówki mojego miasta obejmująca   okres od 1900 do 1945 r.

W latach 2001, 2003, 2004. prowadziłeś w KZR-ch  Kroni Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,  

Jesteś także współautorem albumu Kutno na starych kartach pocztowych – obraz dawnych lat, Kutno 1996.

To co wyróżniało Cię Marku w sposób szczególny to twoja aktywność jako regionalisty, kolekcjonera i społecznika. Robiłeś to z pasją.

- Byłeś działaczem polskiego ruchu kolekcjonerskiego, współorganizatorem corocznego Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w muzeum w Krośniewicach.

- Uczestniczyłeś w Targach Kolekcjonerskich.

- Wielokrotnie przekazywałeś dary na Aukcje Antykwaryczne pn. „Kolekcjonerzy Swojemu Hetmanowi” .

- Uczestniczyłeś w pracach studyjnych i przy realizacji licznych kutnowskich medali pamiątkowych.

- Należałeś do Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich,  byłeś członkiem Zarządu Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

- Byłeś członkiem Zespołu Redakcyjnego Kutnowskich Zeszytów Regionalnych i innych wydawnictw TPZK.

- Reprezentowałeś Towarzystwo w Miejskim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie.

- Niezawodnie uczestniczyłeś w pracach przy organizacji świąt państwowych i rocznic historycznych na terenie Kutna i regionu.

- Przez wiele lat oprowadzałeś pokolenia Kutnowian ulicami miasta propagując  szczególnie wśród dzieci i młodzieży – wiedzę o historii i zabytkach regionu.

- Organizowałeś sesje popularnonaukowe i odczyty.

- Szczególne uznanie i popularność zyskałeś dzięki serii audycji w lokalnej telewizji kutnowskiej, na temat zabytków Ziemi Kutnowskiej.

- Ofiarowałeś wiele  cennych eksponatów do zbiorów muzealnych w Krośniewicach.

- Byłeś aktywnym członkiem Kapituły Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich.

Z Twojej wiedzy i doradztwa wielokrotnie korzystały władze samorządowe naszego regionu.  

Przez 10 lat przewodniczyłeś Społecznemu Komitetowi Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie, który działa jako jedna z sekcji naszego Stowarzyszenia. Organizowałeś kwesty na ratowanie starych, zabytkowych grobów. Dzięki zebranym środkom finansowym (około stu tysięcy złotych) udało się poddać konserwacji kilkadziesiąt zabytkowych nagrobków na kutnowskiej nekropolii.  

Chwała Ci Marku że zostawiłeś po sobie tak wiele dobra i tak dobrą pamięć.  

Za swoją pracę społeczną i pasję kolekcjonerską zostałeś 12 - krotnie uhonorowany orderami i odznaczeniami: a wśród nich:

1997 - Dyplomem Wojewody Płockiego za Zasługi w Rozwoju Kultury Województwa Płockiego,

1998 - Dyplomem Zarządu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego za Zasługi w Rozwoju Numizmatyki Polskiej

2002 - Srebrnym Krzyżem Zasługi,

2002 - Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,

2004 - Nagrodą Starosty Kutnowskiego „Za Wybitne Dokonania w dziedzinie  Kultury,

2004 - Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego,

2007 - Honorową nagrodą „Złota Odznaka” Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,

2011 - Srebrnym Medalem im. R. Kiersnowskiego w uznaniu zasług w dziedzinie numizmatyki polskiej i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

2012 - Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej,

2012 – Medalem im. Aleksandra Patkowskiego za wybitne zasługi dla regionalizmu polskiego,

2013 - Srebrnym Medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.

 

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy Ciebie Marku.

Zostaniesz w naszej pamięci jako  dobry kolega, uczciwy i uczynny człowiek, aktywny i realizujący z pasją swoje zainteresowania

                                                                                                    W imieniu TPZK list odczytał Andrzej Latos.

 

 

· redakcja dnia June 26 2017 19:53:28 · 0 komentarzy · 236 czytań · Drukuj

kondolencje

Images: KONDOLENCJE RADA KRAJOWA.jpg
· redakcja dnia June 23 2017 09:45:40 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 172 czytań · Drukuj

pogrzeb

 

Pogrzeb ś.p. Marka Wójkowskiego odbędzie się

w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 11oo

na cmentarzu parafialnym w   Kutnie   przy  ul. Cmentarnej. 

· redakcja dnia June 22 2017 08:23:40 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 183 czytań · Drukuj

żegnaj, Marku...

Images: 7777.jpg

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej
/.../


Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy zmarłego 20 czerwca 2017 roku

ś.p. Marka Wójkowskiego - Regionalistę i Kolekcjonera, Prezesa TPZK

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy

głębokiego współczucia i słowa otuchy

zarząd i członkowie

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

 


Marek Wójkowski (1955-2017) – regionalista, kolekcjoner, pasjonat historii 37 pp, prezes TPZK w latach 2007-2013, był jednym z najbardziej znanych działaczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, należał do grona wybitnych animatorów kultury naszego regionu oraz województwa łódzkiego. Do Towarzystwa wstąpił w 1990 roku, w 1994 roku został członkiem jego Zarządu, w latach 1998 – 2006 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu. 

Korzystając ze swojej kolekcji i bogatej wiedzy, wielokrotnie brał udział w „wieczorach klubowych” w siedzibie Towarzystwa oraz w wielu innych kutnowskich instytucjach kultury i oświaty. Uczestniczył w pracach studyjnych oraz przy realizacji licznych kutnowskich medali pamiątkowych. Z jego wiedzy korzystały władze samorządowe szczebla gminnego i powiatowego – jako regionalista był zapraszany do wielu gremiów jako ceniony specjalista w swojej dziedzinie, służył głosem doradczym w konkursach (w czerwcu 2012 roku był jurorem konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie organizowanego przez Urząd Miasta).

Był zaangażowanym członkiem Zespołu Redakcyjnego rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” oraz innych wydawnictw i druków ulotnych, wydawanych nakładem TPZK. Na łamach rocznika opublikował, lub opracował szereg artykułów: Pamiętna defilada 37 pułku piechoty, Kutno 1997, Kutno 1900 – 1918 - pocztówki mojego miasta, cz. I, Kutno 1998, Kutno 1918 – 1939 – pocztówki mojego miasta, cz. II, Kutno 2000, Symbolika 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego, Kutno 2002, Dyplom strzelecki 37 pp, Kutno 2002, Kutno 1939 – 1945 – pocztówki mojego miasta, cz. III, Kutno 2004, Kronika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Kutno 2001, 2003, 2004. Jest również współautorem albumu Kutno na starych kartach pocztowych – obraz dawnych lat, Kutno 1996.

Od 1998 r. był twórcą i animatorem „Kutnowskich Spotkań Kolekcjonerskich”. Dzięki jego społecznemu zaangażowania spotkania stały się cykliczną imprezą kolekcjonerską, której znaczenie przekraczało granice powiatu kutnowskiego.

W latach 1998 i 2000 reprezentował Towarzystwo podczas I i II Ogólnopolskich Targów Wydawnictw Regionalnych w Staszowie. Podczas II Targów przyczynił się do zdobycia przez TPZK I miejsca za najlepsze stoisko wystawiennicze, w gronie kilkunastu wydawnictw regionalnych z terenu całej Polski. W roku 2000 reprezentował Zarząd Towarzystwa podczas ogólnopolskiej sesji naukowej we Włocławku. Wygłosił wówczas referat pt. Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z samorządami lokalnymi Kutna i powiatu kutnowskiego w latach 1990 – 2000.

Od wielu lat ważną sferą zainteresowań i działalności społecznej Marka Wójkowskiego było kolekcjonerstwo oraz jego popularyzacja. Był uważany za czołowego kolekcjonera na terenie powiatu kutnowskiego. Jego kolekcja liczyła kilka tysięcy eksponatów.

Jednym z najpoważniejszych działów jego zainteresowań kolekcjonerskich była numizmatyka, szczególnie współczesna polska moneta kolekcjonerska. Ważne miejsce zajmowały zbiory falerystyczne, w tym kolekcja odznak pułkowych, pamiątkowych i kombatanckich, z okresu walk o granice II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1921 oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także piękny zbiór polskiej broni białej XX w.

Szczególne miejsce w kolekcjonerstwie Marka Wójkowskiego zajmowały przedmioty związane z dziejami ziemi kutnowskiej, pamiątki związane z pobytem w Kutnie 37 p.p., wyroby rzemiosła artystycznego, medale, stare fotografie, plakaty i dokumenty. Jego kolekcja „kutnowska filokartystyka” liczyła ponad 400 sztuk kart pocztowych. Jest to najpoważniejsza w Polsce kolekcja starej kutnowskiej pocztówki. Kolekcja Marka Wójkowskiego była wielokrotnie prezentowana podczas wystaw na terenie: Kutna, Krośniewic, Płocka, Żyrardowa i Łodzi.

Ważne miejsce w sferze jego działalności kolekcjonerskiej i popularyzatorskiej, zajmowała współpraca z lokalnymi instytucjami kultury: Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, Kutnowskim Domem Kultury i muzeami w powiecie kutnowskim. Wielokrotnie zbiory Marka Wójkowskiego, (stare pocztówki i militaria polskie), prezentowane były w Muzeum Regionalnym w Kutnie. Do znaczących przedsięwzięć wystawienniczych, zrealizowanych w tej instytucji, należy zaliczyć: Starej pocztówki czar (1991-1992 r.), Wrzesień 1939 roku w Kutnie (1999 r.), Kasyno wojskowe w II Rzeczypospolitej (2001 r.), Nasza mała ojczyzna na kartach pocztowych (2002 r.), Polska piechota w Bitwie nad Bzurą (2004 r.). Podobne wystawy organizowane były również w Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach - Patriotyczne karty pocztowe 1900 - 1939 (1997 r.), Wojsko Polskie. Broń i barwa 1918 –1921 (1998 r.), Zauroczony przeszłością. Zbiory Marka Wójkowskiego (2001r.), 100-lecie pocztówki na ziemi kutnowskiej 1902 – 2002 (2002 r.), oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kutnie - Zapomniany wódz, generał Władysław Anders – syn Ziemi Kutnowskiej” (1997 r.), Kutno w czasach doktora Antoniego Troczewskiego, (1998 r.), Żołnierzom września 1939 r.(1999 r.).

Marek Wójkowski był aktywnym członkiem Kapituły Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich. W 2002 roku zrodziła się idea ustanowienia Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich, którą corocznie honorowani będą kolekcjonerzy, instytucje i stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia na polu kolekcjonerstwa, jego popularyzacji oraz ochrony pamiątek kultury narodowej w kraju i zagranicą.

Od 1992 roku należał do Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich, w ramach Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów, od 1997 roku był członkiem Zarządu Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów, był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Należał do Koła PTN w Kutnie (członek Zarządu), od 1998 roku był członkiem Zarządu PTN Oddział w Płocku.

Od początku swojej społecznej działalności w Towarzystwie Marek Wójkowski zajmował się przede wszystkim badaniem i popularyzacją historii powiatu kutnowskiego, wspieraniem idei kolekcjonerstwa oraz realizacją różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych. W latach 1990 - 2015 reprezentował Towarzystwo w Miejskim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie. Wielokrotnie uczestniczył w pracach przy organizacji świąt państwowych i rocznic historycznych na terenie Kutna i regionu. Był współorganizatorem tzw. „Święta Pułkowego” związanego z uroczystościami rocznicowymi 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego. Próbował ocalić od zapomnienia pamiątki związane z 37 pp, który przed wojną stacjonował w Kutnie. W 1995 roku był jednym z współorganizatorów wystawy pt. „Dzieje 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego”, w Szkolnej Izbie Pamięci w Szkole Podstawowej w Szczycie k. Oporowa. Na jej wyposażenie przekazał kilka eksponatów ze swoich prywatnych zbiorów. W 2011 roku za jego staraniem TPZK wybiło odznakę 37 pp., a z tej okazji w Muzeum Regionalnym wygłosił wykład nt. „Symbolika 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego”.

Przez dwadzieścia lat oprowadzał coraz to młodsze pokolenia Kutnowian ulicami miasta propagując - szczególnie wśród dzieci i młodzieży – wiedzę o historii i tradycjach regionu oraz Kutna jako jego stolicy. Prowadząc Rajdy Piesze „Śladami historii i zabytków Kutna” przybliżał lokalnej społeczności wiedzę o ludziach szczególnie zasłużonych dla regionu. Przez wiele lat organizował, wspólnie z instytucjami kultury miasta i powiatu, sesje popularnonaukowe, odczyty, wystawy historyczne.

Szczególne uznanie wśród mieszkańców Kutna, Marek Wójkowski zyskał dzięki serii kilkudziesięciu audycji na temat zachowanych zabytków Ziemi Kutnowskiej w lokalnej telewizji TOYA. Z ogromną pasją dzieli się swoją bogatą wiedzą na temat historii domów, ulic, rodów, budowli na terenie powiatu kutnowskiego.

Przez 10 lat przewodniczył Społecznemu Komitetowi Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie, który działa jako jedna z sekcji stowarzyszenia. Corocznie w dniu 1 listopada organizował kwesty na ratowanie starych, zabytkowych grobów. Dzięki zebranym środkom finansowym (około stu tysięcy złotych) udało się poddać konserwacji kilkadziesiąt nagrobków na kutnowskiej nekropolii.

Przez wiele lat był aktywnym działaczem polskiego ruchu kolekcjonerskiego. Od 2001 roku Marek Wójkowski należał do współorganizatorów corocznego Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w muzeum w Krośniewicach. Corocznie uczestniczył w Targach Kolekcjonerskich „Na Skrzyżowaniu”, wielokrotnie przekazywał dary na Aukcje Antykwaryczne „Kolekcjonerzy Swojemu Hetmanowi” i ofiarował cenne eksponaty do zbiorów muzealnych w Krośniewicach.

Aktywnie uczestniczył w uroczystościach organizowanych na terenie miasta i powiatu, upamiętniających historyczne wydarzenia i mieszkańców tej ziemi. Jego społecznikowska postawa, o którą tak trudno w dzisiejszych czasach, kształtowała odpowiednie postawy u młodego pokolenia, a także wskazywała jak wiele można osiągnąć dla regionu działając w stowarzyszeniu. Identyfikując się z „małą ojczyzną” dawał namacalny przykład budowania postawy patriotycznej wśród młodzieży.

Marek Wójkowski jest przykładem świadomego obywatela „małej ojczyzny”, który zdawał sobie sprawę ze znaczenia wagi przywracania pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach w lokalnej społeczności.

Za swoją pracę społeczną i pasję kolekcjonerską został uhonorowany orderami i odznaczeniami:

1997 -Odznaka 25-lecia Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich,

1997 - Dyplom Wojewody Płockiego za Zasługi w Rozwoju Kultury Województwa Płockiego,

1998 - Dyplom Zarządu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego za Zasługi w Rozwoju Numizmatyki Polskiej

1999 - Srebrny Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego,

2002 - Srebrny Krzyż Zasługi,

2002 - Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,

2004 - Nagroda Starosty Kutnowskiego „Za Wybitne Dokonania w Kulturze,

2004 - Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego,

2007 - Honorowa nagroda „Złota Odznaka” Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,

2011 - Srebrny Medal im. R. Kiersnowskiego w uznaniu zasług w dziedzinie numizmatyki polskiej i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

2012 - Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej,

2012 - Medal im. Aleksandra Patkowskiego za zasługi dla regionalizmu polskiego,

2013 - Srebrny Medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.
                                                                                                                             opr. Bożena Gajewska· redakcja dnia June 20 2017 07:38:02 · 0 komentarzy · 149 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!