Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

Do Kutna zjechało ponad 2 tysiące harcerzy z województwa łódzkiego

       Święto Chorągwi Łódzkiej  to największe wydarzenie społeczności harcerskiej w  regionie  łódzkim.  Ten   zlot harcerzy Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego. Organizowany  jest co roku w innym mieście naszego województwa. 
     Images: HARCERZEZWIEDZAJA 1.JPG Images: HARCERZEZWIEDZAJA 2.JPG

        Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Stanisław Wojdecki i Danuta Ujazdowska w sobotę, 16 września,  mieli przyjemność  i zaszczyt oprowadzać po Kutnie i jego zabytkach harcerzy

Kręgu  Seniorów Dębowego Liścia im. Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz harcerzy seniorów z województwa łódzkiego. Zwieńczeniem spaceru po Kutnie była wizyta w Dworku Modrzewiowym – naszej siedzibie, z której jesteśmy dumni.

   Images: HARCERZEZWIEDZAJA 4.JPG Images: HARCERZEZWIEDZAJA 5.JPG

· redakcja dnia September 18 2017 20:52:32 · 0 komentarzy · 131 czytań · Drukuj

45 lat pracy społecznej na rzecz Kutna, regionu i jego mieszkańców

 
      Images: ZAPROSZENIE 45LAT  2.jpg
         
Images: ZAPROSZENIE 45LAT 1.jpg


            Images: ZAPROSZENIE 45LAT  3.jpg


 
· redakcja dnia September 18 2017 20:07:39 · 0 komentarzy · 122 czytań · Drukuj

członkowie TPZK porządkują stare, zabytkowe groby

We wrześniu członkowie TPZK   prowadzili  prace porządkowe  na cmentarzu parafialnym w Kutnie wokół starych zabytkowych grobów. Pani Maria Próchniewska, konserwator rzeźby kamiennej,  pracowała nad renowacją obejścia grobowego małżeństwa Lucków.
Images: 2222223333333.JPG

 Images: 77777777777.JPG Images: 88888888888.JPG

 

Swój czas i wysiłek przy porządkowaniu najstarszych nagrobków na kutnowskiej nekropolii poświęcali: Anna Milczewska, Elżbieta Żółtowska, Sławomir  Małas, Wiesław Kotliński, Stanisław Wojdecki, Anna  i Andrzej Gołębiowscy

Serdecznie dziękujemy za tę społeczną pracę na rzecz naszego miasta i regionu!

 Images: 11111222222.JPG Images: 99999999999.JPG

Cmentarz parafialny w Kutnie gromadzi w sobie świadectwa ostatnich niemal 200 lat historii regionu kutnowskiego. Groby kryją szczątki doczesne kolejnych pokoleń, tworzących historię naszego miasta. Są wśród nich ludzie szczególnie zasłużeni dla Kutna, ale są też zwykli ludzie… Wiele z tych grobów, poprzez swoje pomniki i inskrypcje, ma dziś historyczną i kulturową wartość. Stare, zabytkowe pojedyncze mogiły, przewrócone krzyże czy prawie całkowicie zarośnięte tablice nagrobkowe – to miejsca, których nie brakuje, i o które trzeba zadbać.

Dlatego też prosimy Was, Mieszkańcy Kutna i regionu – jeśli przechodzicie obok starych, zabytkowych grobów lub macie je w pobliżu grobów swoich bliskich – zgarnijcie przy okazji śmieci, liście, wypalone znicze czy stare wiązanki z tych nagrobków. Włączcie się w nasze działania na rzecz utrzymania naszej nekropolii w dobrym stanie.

 

· redakcja dnia September 15 2017 21:31:08 · 0 komentarzy · 102 czytań · Drukuj

spacer po Kutnie, śladami Szaloma Asza

W dniu 14 września 2017 roku, w Kutnie zainaugurowano Międzynarodową Konferencję Naukową „Szalom Asz – pisarz, publicysta i społecznik”.

Po oficjalnym otwarciu obrad przez Prezydenta Miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego, referaty naukowe wygłosili: prof. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), David Mazower (Londyn), prof. Sławomir J. Żurek (KUL w Lublinie), prof. Jan Schwarz (Lund University), prof. Joel Berkowitz (University of Wisconsin-Milwaukee), prof. Andrzej Fabianowski (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski).

Wszystkim referatom towarzyszyły gorące dyskusje uczestników konferencji.

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w spotkaniu naukowców reprezentowali dr n. med. Karol Koszada oraz dr n. med. Elżbieta Świątkowska, którzy po zakończonych obradach, w imieniu TPZK zaprosili uczestników na spacer po Kutnie, śladami Szaloma Asza.

 Images: 1111111111111.jpg  Images: 333333333333.jpg     

 
Fotografie zostały wykonane  przez uczestników konferencji

                                                                                                            Karol Koszada

 

· redakcja dnia September 15 2017 20:13:38 · 0 komentarzy · 241 czytań · Drukuj

ze smutkiem żegnamy

Images: NEKROLOGJERZYLOMPIES.jpg

 

Jerzy Łompieś był długoletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Przez dwadzieścia lat oprowadzał coraz to młodsze pokolenia Kutnian ulicami miasta Kutno propagując - szczególnie wśród dzieci i młodzieży – wiedzę o historii i tradycjach regionu oraz Kutna jako jego stolicy. Miał ogromną wiedzę o naszym mieście i regionie, jego zabytkach, historycznych wydarzeniach i osobach zasłużonych i przybliżał lokalnej społeczności tę wiedzę. Zawsze brał czynny udział w Rajdach Pieszych „Śladami historii i zabytków Kutna”, który był organizowany przez TPZK i wpisał się w kalendarz imprez TPZK, miasta Kutno oraz w świadomość nauczycieli ze szkół w Kutnie i okolicy.

Jerzy Łompieś był także aktywnym członkiem PTTK od 1963 roku, w 1974 roku uzyskał uprawnienia przewodnika terenowego województwa łódzkiego, a w 1985 roku na województwo płockie. Aktywnie działał w PTTK, organizował rajdy, kursy, szkolenia dla przewodników terenowych województwa płockiego i łódzkiego oraz pilotów wycieczek. W latach 1984 – 1996 był członkiem zarządu Oddziału PTTK w Kutnie, które w październiku 2011 roku obchodziło 100-lecie swojej działalności na Ziemi Kutnowskiej. W latach 1996 – 2005 pełnił funkcję prezesa Oddziału PTTK w Kutnie, w latach 2005 – 2006 był wiceprezesem Oddziału PTTK, ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Jednak w dalszym ciągu służył swą wiedzą twierdząc, że dzieci i młodzież powinni lepiej poznać historię i zabytki Kutna i okolic – miejsca będącego ich „małą ojczyzną”. Wskazując młodzieży historycznie ważne miejsca, umożliwiał bezpośrednie zetknięcie się z obiektami będącymi zabytkami i tworzącymi historię naszego miasta. Dzięki jego „pracy u podstaw” możliwe jest kultywowanie pamięci narodowej i regionalnej wśród młodzieży szkolnej z terenu miasta Kutna i powiatu. Zachęcał do aktywnego wypoczynku oraz dokładniejszego zainteresowania się własnym miastem i regionem.

Aktywnie uczestniczył w uroczystościach organizowanych na terenie miasta i powiatu, upamiętniających historyczne wydarzenia i mieszkańców tej ziemi. Jego społecznikowska postawa, o którą tak trudno w dzisiejszych czasach, kształtuje odpowiednie postawy u młodego pokolenia, a także wskazuje jak wiele można osiągnąć dla regionu działając w stowarzyszeniu. Jerzy Łompieś był i pozostanie przykładem świadomego obywatela „małej ojczyzny”, który zdaje sobie sprawę ze znaczenia wagi przywracania pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach w lokalnej społeczności. Identyfikując się z „małą ojczyzną” dawał namacalny przykład budowania postawy patriotycznej wśród młodzieży.

 


Images: JERZYLOMPIES 2.JPGW 2003 roku zarząd TPZK powołał do życia Społeczny Komitet Opieki nad Starymi zabytkowymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie, który działa jako jedna z sekcji stowarzyszenia. Od samego początku Jerzy Łompieś  włączył się w jego prace. Przez   15 lat współpracował  z Dziekanem Kutnowskim, z zarządcą cmentarza oraz z konserwatorem zabytków. Dzięki jego zaangażowaniu powstała dokumentacja starych i zabytkowych grobów.  Pod czujnym okiem konserwatora rzeźby kamiennej czyścił, odnawiał i konserwował te nagrobki, które nie są wpisane do rejestru zabytków. Oprócz prac wymagających wiedzy o  sztuce konserwacji, w  ciągu całego roku kalendarzowego wykonywał bardzo prozaiczne prace – porządkował teren wokół grobów i  wyrywał chwasty. Od wiosny do jesieni można go było spotkać, chodząc alejkami cmentarza, gdy schylony pracowicie odrestaurowywał nagrobki. Jest to przykład naprawdę godny naśladowania.  W ciągu tych kilkunastu lat, poświęcając swój czas, zaangażowanie i siły (pomimo, że nie był już osobą młodą, a i jego zdrowie  szwankowało), ocalił od zniszczenia i zapomnienia  kilkadziesiąt nagrobków. Zarówno TPZK, jak i  mieszkańcy Kutna bardzo cenią  jego niezmierne zaangażowanie w ochronę naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Images: JERZYLOMPIES 1.JPGSpektrum  zainteresowań Jerzego Łompiesia było dużo szersze, gdyż będąc członkiem Ligi Ochrony Przyrody, przez wiele lat  pełnił funkcję kierownika Straży Ochrony Przyrody w powiecie kutnowskim.

Za swoją długoletnią pracę społeczną otrzymał odznaczenia, medale i wyróżnienia:

Złoty Krzyż Zasługi  w 2003 roku,

Srebrna Odznaka PTTK  w 1980 roku,

Złota Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” w 1984 roku,

Złota Odznaka PTTK w 1986 roku,

„25 lat w PTTK”  w 1994 roku,

Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony dla ochrony przyrody”  (Liga Ochrony Przyrody) w 2000 roku,

Podziękowanie za  zorganizowanie  i wniesiony wkład pracy na rzecz rozwoju turystyki – Wojewoda Łódzki – 2001 rok,

List gratulacyjny za wieloletnią działalność społeczną na rzecz polskiego regionalizmu i działalności przewodnickiej – TPZK – 2002 rok,

Medal „Za zasługi dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska” – ZG LOP – 2003 rok,

Zasłużony przewodnik PTTK w 2005 roku,

Podziękowanie za działalność na rzecz popularyzacji turystyki i współpracy w dziedzinie ukazania turystycznych atutów naszego powiatu – Starosta Kutnowski  - 2005  rok,

List gratulacyjny za wieloletnią pełną zaangażowania społecznikowską pasję oraz działalność na rzecz stowarzyszenia, za popularyzację dziejów, ochronę zabytków i działalność turystyczną – TPZK – 2006 rok,

Tytuł Honorowego Członka Ligi Ochrony Przyrody w  2009 roku,

Podziękowanie za popularyzację TPZK, ochrony zabytków, przyrody i turystyki oraz rozwoju współczesnej kultury powiatu kutnowskiego – naszej „małej ojczyzny” – TPZK – 2009 rok.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla turystyki” PTTK – 2010 rok.

Złota Odznaka TPZK  - 2013 rok.

 

Jurek był niezwykle skromnym człowiekiem, zawsze miał czas dla innych i  z chęcią niósł pomoc, znany był ze swej uczynności. Był po prostu dobrym człowiekiem.        
         Niedawno, na wniosek TPZK, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał Jerzemu Łompiesiowi Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w uznaniu Jego zasług.
        Bardzo chcieliśmy, by była to niespodzianka dla Jurka. Odznaka miała być uroczyście wręczona podczas obchodów jubileuszu 45-lecia działalności TPZK.

Niestety, nie zdążyliśmy Go nią uhonorować. Jerzy Łompieś zmarł 11 września 2017 roku. Wiadomość tę przyjęliśmy z ogromnym smutkiem i żalem.

                                                                                                                   Bożena Gajewska

 

 

 

· redakcja dnia September 13 2017 15:29:10 · 0 komentarzy · 95 czytań · Drukuj

praca u podstaw dr Antoniego Troczewskiego

Images: Troczewski.JPG

       „Czyńcie całemu światu tyle dobrego

 

         wiele tylko możecie,

 

         ale nie  oczekujcie nagrody ani uznania

 

         jak tylko od Boga samego”.

 

 

                                                         Bousset

 

 

 

     Z A P R O S Z E N I E

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

zaprasza

wszystkich Mieszkańców Kutna

na uroczyste obchody  89. rocznicy śmierci

doktora Antoniego Troczewskiego – Honorowego Obywatela Miasta Kutna,

które odbędą się  w dniu  22 września 2017 roku (piątek):

Ø     o godz. 15.3o    pod tablicą pamiątkową   przy  willi dr Troczewskiego      przy ulicy 29 listopada 4 w Kutnie – budynek Urzędu Stanu Cywilnego.

Ø       o godz. 16.oo   na Cmentarzu Parafialnym   w  Kutnie przy  grobie Doktora.

                                                   

Program uroczystości przy willi dr Antoniego Troczewskiego:

1.    Powitanie – Bożena Gajewska (prezes TPZK). 

2.    Kilka słów o Doktorze  „Dr Antoni Troczewski - chirurg ze szpitala św. Walentego w Kutnie" wygłosi     dr Elżbieta Świątkowska  (skarbnik TPZK).

3.    Złożenie wiązanek kwiatów  pod tablicą pamiątkową   przy  willi    dr Troczewskiego.

4.    Przejście na Cmentarz Parafialny w Kutnie do grobu Doktora.

 

Program uroczystości przy grobie Doktora:

1.       Powitanie – Bożena Gajewska (prezes TPZK).

2.       Wspomnienie o  Antonim Troczewskim  - „Praca u podstaw” wygłosi Stanisław Wojdecki (członek zarządu  TPZK).

3.       Złożenie kwiatów pod pomnikiem nagrobnym dr Antoniego Troczewskiego     z towarzyszeniem werbla  Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie.

4.       Zakończenie uroczystości.           

 


 

                                             

· redakcja dnia September 12 2017 22:03:24 · 0 komentarzy · 105 czytań · Drukuj

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI

    

VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

 

Forum odbyło się 08-09 września w Auli im. A. Mickiewicza Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W 1996 roku przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych uczestniczący w pierwszym Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych przyjęli wspólny Manifest, w którym-uznając zaangażowanie obywateli w życie społeczne za podstawę dojrzałej demokracji-zadeklarowali chęć przejęcia części odpowiedzialności za Polskę i gotowość współpracy na rzecz wspólnego dobra z administracją publiczną, biznesem, mediami i partiami politycznymi w oparciu o zasady partnerstwa i poszanowania wzajemnej odrębności.

Od tamtego wydarzenia minęło dwadzieścia lat, powrócono do tego dokumentu, by przypomnieć jego przesłanie, przywołać i ponownie zdefiniować wartości i zasady, na których opiera się i do których odwołuje się ruch organizacji pozarządowych.

 

 

Odbyło się wiele Sesji Plenarnych:

o      Więcej kochać i rozumieć…Wolność+.

o      Obywatele w Europie.

o      Państwo a społeczeństwo obywatelskie.

o      Edukacja obywatelska – Antyuniwersytet, czyli to co społecznik wiedzieć powinien.

o      Nowe życie społeczne.

o      Dobro wspólne, jak je zakorzeniać w społecznościach lokalnych.

 

Podczas panelu zatytułowanego  „Mikro wykłady o maxi sprawach” wzięły udział osoby, przywitane przez uczestników burzliwymi oklaskami na stojąco, były to:

Anna Jakubowska „Paulina” (weteranka Powstania Warszawskiego), „Patriotyzm – Służba Polsce”.

Prof. Adam Strzembosz (były Prezes Sądu Najwyższego), „Szacunek dla Prawa”.

Prof. Ewa Łętowska (była Rzecznik Praw Obywatelskim), mówiła o prawach człowieka.

 Images: OGOLNOPOLSKIEFORUMINICJATYWPOZARZADOWYCH.jpg

Wspólne zdjęcie uczestników pierwszego dnia konferencji na Uniwersytecie Warszawskim podczas VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (wykorzystano fotografię ze strony  http://ofip.eu/aktualnosci/forum/jest-zdjecie/)

 

W drugim dniu Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odbył się Piknik Inicjatyw pozarządowych na Krakowskim Przedmieściu.

W VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych uczestniczyła Elżbieta Świątkowska, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.
                                                                                                      
Elżbieta Świątkowska

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI

Deklaracja VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych
wrzesień 2017

W 1996 roku przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych uczestniczący w pierwszym Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych przyjęli wspólny Manifest, w którym – uznając zaangażowanie obywateli w życie społeczne za podstawę dojrzałej demokracji – zadeklarowali chęć przejęcia części odpowiedzialności za Polskę i gotowość współpracy na rzecz wspólnego dobra z administracją publiczną, biznesem, mediami i partiami politycznymi w oparciu o zasady partnerstwa i poszanowania wzajemnej odrębności.

Dziś, 21 lat od tamtego wydarzenia, wracamy do tego dokumentu, by przypomnieć jego przesłanie, przywołać i ponownie zdefiniować wartości i zasady, na których opiera się i do których odwołuje się ruch organizacji pozarządowych.

My, przedstawiciele instytucji społeczeństwa obywatelskiego zgromadzeni na VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych:

Wierzymy,

że swoboda działania w ramach stanowionego w demokratycznych procedurach prawa i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą dojrzałej demokracji. Uważamy, że bez zaangażowania obywateli w życie publiczne, bez instytucji demokratycznych odpowiedzialnych przed obywatelami i włączających obywateli w procesy stanowienia prawa i tworzenia polityk publicznych, demokracja staje się tylko fasadą. Aktywność obywatelska milionów uczestniczących w ruchu pozarządowym obywateli i obywatelek: społeczników, działaczy, pracowników i wolontariuszy, zmienia dziś polską rzeczywistość. To oni, choć nie pomnażają dóbr materialnych i nie sprawują władzy, dają Polsce coś niezwykle cennego – społeczną energię, entuzjazm i determinację, gotowość niesienia pomocy i pracy na rzecz dobra wspólnego.

Wierzymy,

że niezależne organizacje społeczne i obywatelskie przejmując część odpowiedzialności za Polskę, mogą liczyć na wsparcie administracji rządowej i samorządowej, biznesu, mediów i świata polityki. Deklarujemy gotowość i chęć współpracy z wszystkimi aktorami życia publicznego, gospodarczego i społecznego. Wierzymy bowiem, że wszyscy pracujemy na rzecz wspólnego dobra. Mamy jednak nadzieję, że współpraca ta opierać się będzie na zasadach partnerstwa i suwerenności, otwartości i przejrzystości oraz poszanowania wzajemnej odrębności i niezależności stron. Tylko taka współpraca daje gwarancje osiągania wspólnych celów.

Wierzymy,

że dziś, gdy spór o wartości, spór o dobro wspólne, spór o Polskę przybrał charakter konfliktu dzielącego Polki i Polaków, sektor organizacji obywatelskich staje się szczególnie ważny. Jest miejscem, w którym możliwe jest zachowanie jedności w różnorodności, w którym prowadzi się konstruktywny dialog i merytoryczne rozmowy ponad podziałami politycznymi. Organizacje obywatelskie, ich różnorodne misje, cele i postawy opierając się na wspólnym, europejskim systemie wartości, wzmacniają wspólnotę, która została zdefiniowana w Konstytucji RP, i która stanowi:

…wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski (…)

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem…

Wierzymy,

że dziś szczególnie potrzebujemy powrotu do wartości, które towarzyszyły nam od początku budowania etosu społecznego zaangażowania. Po raz kolejny, wraz z młodym pokoleniem działaczy i działaczek społecznych, wolontariuszek i wolontariuszy, musimy przypomnieć sobie, co znaczą takie pojęcia jak solidarność, sprawiedliwość, demokracja, godność, otwartość, tolerancja… Musimy o tym rozmawiać, musimy uczyć się od siebie nawzajem rozumienia, jaką siłą i wsparciem jesteśmy dla siebie w różnorodności pielęgnowanych przez nas wartości.

                                                                                                                       

 

 

 

 

· redakcja dnia September 12 2017 20:31:01 · 0 komentarzy · 83 czytań · Drukuj

Pamiętamy

Images: k 1.JPGMuzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem powstało w czerwcu 1990 r., jako oddział Muzeum Okręgowego w Koninie. Od lipca 2013 r.  stanowi oddział zamiejscowy Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Placówka jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową.

Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci o miejscu pierwszego ośrodka natychmiastowej zagłady. Działa na rzecz edukacji historycznej o zagładzie ludności żydowskiej i romskiej podczas II wojny światowej w szczególności, poprzez upamiętnienie ofiar, ochronę obiektów i muzealiów oraz dokumentowanie dziejów obozu.

Niemiecki obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem był ośrodkiem masowej, natychmiastowej zagłady Żydów w Kraju Warty (Warthegau). Został uruchomiony w grudniu 1941 r. Funkcjonował w dwóch okresach.

Pierwszy okres

Trwał od 8 grudnia 1941 r. (pierwszy transport) do 11 kwietnia 1943 r., kiedy komando opuściło teren obozu wysadzając krematoria, a wcześniej (7 kwietnia) pałac. Eksterminacji dokonywano w samochodach – mobilnych komorach gazowych, przy użyciu gazu spalinowego. Ciała ofiar wywożono do oddalonego o 4 km Lasu Rzuchowskiego. Tam grzebano zwłoki w mogiłach o długości od 60 do 230 m. W pierwszej kolejności wymordowano Żydów z okolicznych gett: Koła, Kowali Pańskich, Kłodawy, Izbicy Kujawskiej. Od stycznia 1942 r. zaczęto przywozić do Chełmna Romów z Łodzi, z tamtejszego, utworzonego jesienią 1941 r., obozu (Ziegeunerlager), a następnie Żydów z getta łódzkiego oraz Żydów z Niemiec, Czech, Austrii, których jesienią 1941 r. osiedlono w Łodzi. Latem 1942 r. wskutek rozkładania się ciał w grobach masowych i zagrożenia epidemiologicznego wstrzymano transporty. Rozpoczęto wydobywanie zwłok z grobów i palenie ich w polowych krematoriach. W marcu 1943 r. zapadła decyzja o likwidacji obozu.

Drugi okres

Trwał od wiosny-lata 1944 r. do 18 stycznia 1945 r. Eksterminacji dokonywano w obrębie Lasu Rzuchowskiego, gdzie zbudowano baraki i przystosowano teren do przyjmowania kolejnych transportów ofiar. W okresie od 23 czerwca do 14 lipca 1944 r. przybyło z Łodzi dziesięć transportów Żydów. Zamordowano wtedy 7 196 mieszkańców getta łódzkiego. Po tym czasie akcję eksterminacyjną przerwano. We wsi pozostałą część załogi Sonderkommando oraz grupa ostatnich, prawdopodobnie 47 więźniów żydowskich. Przetrzymywano ich w spichlerzu obok zburzonego pałacu. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r w czasie ewakuacji SS-mani dokonali ostatniej egzekucji. Ze spichlerza wyprowadzono więźniów piątkami mordując ich strzałami w tył głowy. Zdesperowani więźniowie, zamknięci w spichlerzu, podnieśli bunt, zabili dwóch oprawców. Wtedy spichlerz wraz z więźniami Niemcy podpalili.

Na monumencie upamiętniającym prawie 200.000 ofiar Zagłady w Lesie Rzuchowskim umieszczony jest, z daleka widoczny, napis PAMIĘTAMY. My, mieszkańcy Kutna i Ziemi Kutnowskiej pamiętamy…       
 Images: KULMHOF 2017 WRZESIEN 2.JPG     

5 września 2017 roku mieszkańcy Kutna zwiedzali były niemiecki Obóz Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Jest to szczególne miejsce dla nas, Kutnian, bowiem to tu zostało zamordowanych prawie osiem tysięcy Żydów -  mieszkańców Kutna. Mieszkańcy Kutna złożyli pod tablicą upamiętniającą zagładę kutnowskich Żydów wiązankę biało-czerwonych kwiatów i chwilą zadumy uczcili pamięć o społeczności żydowskiej zamieszkującej Kutno przed II wojną światową.

Zwiedzający uczestniczyli także w uroczystościach upamiętniających pomordowanych Polaków, Żydów i Cyganów w niemieckim Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Uroczystą Mszę św. w intencji Pomordowanych w obozie i ofiar II wojny światowej odprawił Ordynariusz Diecezji Włocławskiej biskup Wiesław Mering. W uroczystościach uczestniczyli  przedstawiciele wielu wyznań, religii oraz narodowości. W tym roku wyjątkowo z uwagi na deszczową pogodę Msza św. odbyła się w kościele parafialnym.


Wyjazd do Chełmna nad Nerem został dofinansowany  z budżetu Prezydenta Miasta Kutno.
      Images: KULHOF 2017 WRZESIEN 4.JPG

      Images: KULMHOF 2017 WRZESIEN 1.JPG

      Images: KULMHOF 2017 WRZESIEN 3.JPG

      Images: KULMHOF 2017 WRZESIEN 6.JPG

 

 

 

· redakcja dnia September 06 2017 23:24:32 · 0 komentarzy · 130 czytań · Drukuj

2017 - rok Reymonta w województwie łódzkim

Images: TALIKOWSKIOREYMONCIE.jpgRadni wojewódzcy podczas XXXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego  podjęli  stanowisko dotyczące  ogłoszenia roku 2017 – Rokiem Władysława Stanisława Reymonta. Jak zaznaczono w treści tego stanowiska, w 2017 r. przypada 150. rocznica urodzin tego, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy w historii. Radni pragną zatem podkreślić, „że ten pierwszy Noblista Polski Niepodległej, autor chłopskiej epopei, literackiego obrazu Łodzi i piewca polskiej prowincji urodził się na Ziemi Łódzkiej” a „wiele miejscowości województwa łódzkiego jest wciąż kojarzonych z pisarzem, z czego aż 8 gmin może pochwalić się udokumentowanym związkiem biograficznym z Noblistą”. Obszerne treściowo stanowisko, w którym radni wymieniają poszczególne etapy z życia pisarza oraz jego związki z regionem, kończy stwierdzenie, że „Sejmik Województwa Łódzkiego jako organ stanowiący województwa, czuje się szczególnie zobowiązany do tego, aby uczcić pamięć pisarza. Oddając my hołd i kultywując pamięć po nim, pragnie ogłosić rok 2017 – Rokiem Władysława Stanisława Reymonta”.

 

 

Niewielu z Kutnian zapewne wie, że jeden z mieszkańców naszego miasta Stefan Talikowski – założyciel i pierwszy prezes  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  jest autorem książki „Reymont w kręgu rodzinnym”, która ukazała się  w 1973 roku  w Wydawnictwie Łódzkim.  Jak napisał we wstępie autor, najwięcej miejsca poświęcił w książce prawie zupełnie nieznanemu okresowi życia Reymonta, zwłaszcza zaś  pobytowi jego  i gospodarowaniu w umiłowanym Kołaczkowie. Źródłem wiadomości Stefana Talikowskiego było przede wszystkim to,  co sam widział i słyszał w kontakcie osobistym z Reymontami, bądź co wiedział z przekazów rodzinnych  i aktualnych rozmów.

Stefan Talikowski pisał kronikę rodzinną, która  została opublikowana w Internecie: http://kronikatalikowskich.com/pl/34#poczatek

Warto zajrzeć na tę stronę i poznać Reymonta od prywatnej strony…,  a przy okazji zapoznać się z postacią Stefana Talikowskiego –  założyciela i pierwszego prezesa TPZK.

 

I jeszcze jedna ciekawostka…

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zachęca do lektury Literackiej Mapy Województwa Łódzkiego, na której można znaleźć fakty i ciekawostki z życia pisarza –  wymieniony jest tutaj Pałac w Suchodębiu, gdzie noblista bywał na zaproszenie właściciela Mariana  Kiniorskiego w 1899r.

http://mapa.lodzkieczyta.pl/osoby/showObjects/278

· redakcja dnia September 04 2017 19:57:01 · 0 komentarzy · 96 czytań · Drukuj

Kraków światem kultury ludowej

 

   Zakończyły się 41. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, które odbyły się w dniach 10-27 sierpnia 2017 roku na Rynku Głównym w Krakowie.

Ta coroczna  tradycja spotkań z twórcami ludowymi z całej Polski, którzy kultywują przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycję, niezmiennie zachwyca i przyciąga uwagę mieszkańców Krakowa i licznie przybywających turystów, pokazuje wielobarwny, różnorodny, ciągle niepoznany świat kultury ludowej.

   W wydarzeniu tym, już od kilkunastu lat biorą udział także kutnowscy twórcy ludowi, serdecznie przyjmowani i corocznie zapraszani.

   W Krakowie spotkali się garncarze, koronczarki, ludowi rzeźbiarze, tkacze, hafciarki, kowale. Wielu z nich mówi, że gdyby nie targi Cepelii, już dawno przestaliby tworzyć, bo nie mieliby komu prezentować swej sztuki. Przy stoiskach, na których się prezentowali zbierał się tłum ciekawskich turystów, którzy ze zdumieniem i podziwem patrzyli jak sprawne ręce koronczarek wyczarowują maleńkie niciane cudeńka. Ekscytujące były spotkania z rzeźbiarzami, którzy kilkoma sprawnymi ruchami dłutka ukazywali zafrasowanego Jezuska lub ptaszka na gałązce. Można było przy nich stać godzinami i patrzeć na niezmiennie  zachwycający, różnorodny i kolorowy świat jaki tworzą rękodzielnicy.

   Targi to nie tylko  stoiska z piękną unikatową sztuką, imprezie towarzyszą występy zespołów muzycznych i nie tylko inspirowanych folklorem. Promowały się miasta i powiaty z Polski, ale także Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Węgier. Lepiej można było poznać świętokrzyski Pińczów, Sędziszów i małopolskie Brzesko. Swój dzień miało szklane miasto, czyli Krosno i podkarpacka Kolbuszowa. Hitem był dzień Krakowa, pokazano popis krakowskiej gwary i anegdot z udziałem gwiazd krakowskich spotkań z tradycją i historią.

   A oto 18 dni, każdy z innymi imprezami towarzyszącymi Targom :

-                       Dzień Krosna – Miasta Szkła,

-                       Dzień Polskiej Bankowości Spółdzielczej,

-                       Dzień Sztuki Ludowej,

-                       „Pępek Świata nazywa się Kraków”,

-                       Promocja Sędziszowa,

-                       Matki Boskiej Zielnej „Święto Cepelii”,

-                       Dzień Powiatu Brzeskiego,

-                       Promocja Pińczowa,

-                       Promocja Słowacji,

-                       Promocja Węgier,

-                       „Nasza Polska Małopolska”

-                       Festiwal Sztuki Ludowej,

-                       Dzień Rumunii,

-                       „Nowa Huta to też Kraków”,

-                       Święto Ukrainy,

-                       Dzień Powiatu Kolbuszewskiego,,

-                       Święto Sztuki Ludowej Unii Europejskiej,

-                       Dzień Ziemi Nowotarskiej.

   W tegorocznej edycji Targów, w ramach projektu  TPZK „ Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego” współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Kutno,  udział wzięli  kutnowscy twórcy : hafciarka - Urszula Jędrzejczyk, rękodzieło artystyczne - Małgorzata Żylińska i Alicja Olczak, metaloplastyk - Jan Wasiak i rzeźbiarze: Dorota Stanicka, Magdalena Wojtczak, Sławomir Suchodolski, Józef Stańczyk, Andrzej Wojtczak, Józef Marciniak. Uczestnictwo w Targach  sprawia twórcom wiele satysfakcji i potwierdza wysoki poziom ich prac nabywanych przez kolekcjonerów i galerie, a także znawców sztuki ludowej.

                               

                                                                                                                     oprac. Barbara  Łuczak

 Projekt  „ Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego” jest współfinansowany  przez Prezydenta Miasta Kutno
 Images: CEPELIADA 2017  7.JPG
 Images: CEPELIADA 2017  8.jpg

 Images: CEPELIADA 2017  6.JPG
 Images: CEPELIADA 2017  1.jpg Images: CEPELIADA 2017  3.jpg

 Images: CEPELIADA 2017  2.JPG
 

 

· redakcja dnia September 02 2017 17:10:22 · 0 komentarzy · 105 czytań · Drukuj

dzień darczyńcy

Images: DZIEN DARCZYNCY 2.jpgTowarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej   otrzymało   zaproszenie  na uroczysty Dzień Darczyńcy, podczas którego  Muzeum  składać będzie podziękowania za przekazanie darów  do zbiorów muzealnych.

Uznanie naszego Towarzystwa za darczyńcę  Muzeum Historii Żydów Polskich  jest dla nas ogromnym zaszczytem i nobilitacją. Czujemy się wyróżnieni i  cieszymy się, że nasza praca społeczna  na rzecz  zachowania w pamięci mieszkańców Kutna i  regionu kutnowskiego   społeczności żydowskiej  zamieszkującej na tej ziemi  przez kilkaset lat jest zauważana przez Muzeum.

Uroczystość dedykowana jest darczyńcom, którzy przekazali pamiątki, dokumenty, książki i zdjęcia do stale rozbudowywanej kolekcji Muzeum POLIN. Dzięki szczodrości darczyńców obiekty zyskały drugie życie - podczas spotkania pokażemy, jak są wykorzystywane m.in. na wystawach i podczas zajęć edukacyjnych.

Podczas uroczystości wyświetlone zostaną fragmenty filmów z muzealnej kolekcji wywiadów ze świadkami historii. Odbędzie się także dyskusja z udziałem m.in. Piotra Pazińskiego, redaktora naczelnego pisma Midrasz, na temat przedmiotów jako nośników pamięci.

Dzień Darczyńcy odbywa się w ramach Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej.

           

Images: DZIEN DARCZYNCY.jpg

 

· redakcja dnia September 01 2017 19:52:02 · 0 komentarzy · 107 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!