Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

zwiedzamy naszą małą i dużą ojczyznę...

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w 2019 roku zaprasza na wyjazdy krajoznawcze :

8 czerwca - Dworki Regionu Kutnowskiego z przewodnikiem  panem  Tomaszem. Wyjazd godz. 8.00 Stadion Kościuszki. Przewidziany obiad. Wpłaty 60 zł  do 15 maja.

20 lipca - Nieszawa, Raciążek, Ostrowąs, Ciechocinek. Wyjazd 8.00 stadion Kościuszki. Wpłaty 50zł  do 30 czerwca.

21 - 25 sierpnia - PODLASIE -Białystok, Białowieża, Hajnówka, Supraśl, Tykocin,Święta Woda,  Szlak Tatarski. Cena 650zł. Wyjazd 8.00 Stadion. Przedpłata 200zł  do 30 marca. Pozostała kwota do 30 czerwca w Dworku Modrzewiowym we wtorki -godz. 16.00- 19.00.

Danuta Ujazdowska

· redakcja dnia styczeń 10 2019 18:39:03 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 157 czytań · Drukuj

kilka informacji o Doktorze...

Images: TROCZEWSKI 2019.jpgDoktor Antoni Troczewski w całym swoim życiu kierował się zasadą: „Nic dla siebie, wszystko dla innych, to obowiązek patriotyczny polskiego inteligenta”. Przykładem tak pojmowanego obowiązku wobec „małej ojczyzny” była inicjatywa doktora Antoniego Troczewskiego - projekt pobudowania „Domu Strażackiego” dla Towarzystwa Strażackiego w Kutnie, by tenże służył po wsze czasy ku pożytkowi i potrzebom straży oraz wszelkich instytucji społecznych Ziemi Kutnowskiej. Pamiętać bowiem należy, że ziemia kutnowska znajdowała się w tamtym czasie pod zaborem rosyjskim, postępowała rusyfikacja polskiego społeczeństwa, a pielęgnowanie kultury polskiej było surowo karane. Doktor Antoni Troczewski jednak potrafił zaangażować kutnowską inteligencję do stworzenia zakonspirowanego miejsca – „ostoi polskości”. Budynek wybudowany w roku 1900, służy do dziś mieszkańcom Kutna.

W listopadzie 1918 r. ukazuje się pierwsza w dziejach Kutna lokalna gazeta - Tygodnik Kutnowski (TK), który wychodził do 1932 r. We wrześniu 1919 r. redaktorem i wydawcą pisma został Antoni Troczewski, który przeniósł siedzibę redakcji do swojego domu. Artykuły zawarte w TK są ważnym źródłem do poznania dziejów Kutna w latach dwudziestych XX wieku. Inicjatorem i twórcą „TK” był dr Troczewski. Tygodnik powstał jako bezpartyjny organ społeczno - ekonomiczny i literacki, poruszający sprawy miasta i najbliższej okolicy. Zadaniem pisma miało być – szerzenie kultury, oświaty, etyki i obowiązków społecznych. W późniejszym okresie stał się organem narodowej demokracji. Zasługi dr A. Troczewskiego dla wydawania Tygodnika Kutnowskiego były nieocenione - był twórcą gazety, podpowiadał tematy, pozyskiwał autorów i prenumeratorów.

Antoni Troczewski był współorganizatorem pierwszych w Kutnie obchodów Święta Niepodległości w dniu 9 listopada 1919 r. W domu Troczewskiego odbyło się zebranie organizacji społecznych w sprawie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. Powstał komitet, który opracował program obchodów. Uroczystość na dworcu zakończyło wystąpienie A. Troczewskiego: „Dzisiaj po raz pierwszy obchodzimy Święto prawdziwe, radosne święto szczęścia - pierwszą rocznicę zmartwychwstania Polski.... Jeszcze rok temu byliśmy narodem niewolnym”.

dr Antoni Troczewski był Kawalerem Oficerskiego Krzyża „Polonia Resituta”. Otrzymał go jeszcze za swojego życia, a po śmierci krzyż ten stanowił element nagrobka Doktora.Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta - Polska Odrodzona) jest po Orderze Orła Białego drugim w hierarchii najwyższym cywilnym odznaczeniem polskim. Ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 4 lutego 1921 roku jako symbol odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności w 1918 roku. Orderem tym odznaczani mieli być obywatele, którzy zasłużyli się ojczyźnie wybitną twórczością na polu nauki, wynalazczości, kultury i sztuki, wyjątkową sumiennością w pracy, ofiarnością i poświęceniem, działalnością filantropijną i działaniami na rzecz rozwoju kraju.

Czy wiesz, że dr Antoni Troczewski:

· ... przed przyjazdem do Kutna przez 3 lata pracował w szpitalu na Pradze w Warszawie zdobywając specjalizację chirurga.

· ... po przybyciu do Kutna zastał działające tylko jedno stowarzyszenie – Ochotniczą Straż Ogniową

· .... w Kutnie pracował bezpłatnie jako  lekarz nadetatowy w latach 1891 -1893.

· ... był pierwszym w Kutnie korespondentem, piszącym o naszym mieście w ogólnopolskich gazetach.

· ... miał dwie córki: Zofię (ur. 1896r.) i Helenę (ur. 1901r.)

· ... w marcu 1901 roku wystąpił na scenie Domu Strażackiego grając Michała Wołodyjowskiego w pierwszym przedstawieniu zrealizowanym na podstawie „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza.

· ... zaprosił do Kutna w roku 1904, Henryka Sienkiewicza, którego wykład, w Domu Dochodowym Straży Ogniowej, był wielką manifestacją polskości.

· ... osobiście prowadził Księgę Pamiątkową Towarzystwa Strażackiego.

· ... na pogrzebie Antoniego Troczewskiego przemawiał Roman Dmowski

Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 06 2019 12:27:28 · 0 komentarzy · 135 czytań · Drukuj

wspólnie świętujmy przez cały 2019 rok

Images: dr Antoni Troczewski.jpgW 2019 roku obchodzimy w naszej kutnowskiej społeczności 100 rocznicę nadania dr Antoniemu Troczewskiemu godności honorowego obywatela miasta Kutno. To wyjątkowy czas, w którym warto przypominać sobie maksymę, jaką kierował się w życiu Doktor – „nic dla siebie, wszystko dla innych”.


22 grudnia 1919 roku na 57 posiedzeniu Rady Miejskiej Miasta Kutno radni podjęli uchwałę o nadaniu godności Honorowego Obywatela Miasta Kutno dr Antoniemu Troczewskiemu.

Napisano o tym fakcie w 2 numerze Tygodnika Kutnowskiego z 1920 roku.

„Po odczytaniu komunikatów przewodniczący burmistrz Klepa zawiadamia Radę, że wpłynął wniosek 14 radnych treści następującej: „zważywszy, że radny dr Antoni Troczewski w ciągu 30-letniej działalności w mieście Kutnie dobrze się zasłużył miastu jako inicjator i twórca szeregu instytucji społecznych i kulturalnych, jako krzewiciel ducha obywatelskiego i narodowego, jako niestrudzony działacz i gorący patriota, Rada Miejska postanawia nadać najwyższy zaszczyt, mianowicie godność honorowego obywatela miasta Kutna. Cześć zasłudze!

Po gorącem przemówieniu radnego inż. Bowbelskiego, wszyscy radni jednogłośnie, powstawszy z miejsc, z okrzykiem: dr Troczewski niech żyje! wniosek uchwalili. Słowami: Wdzięczność jest cechą serc szlachetnych. Panowie, byliście wyrazem wdzięcznego miasta. Doktor Antoni Troczewski jest pierwszym honorowym obywatelem miasta Kutna, przewodniczący zamknął zebranie.”

Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 02 2019 17:26:47 · 0 komentarzy · 127 czytań · Drukuj

2019


Images: KARTKA KARTKA 2019.jpg

Bożena Gajewska
· redakcja dnia styczeń 01 2019 12:01:19 · 0 komentarzy · 131 czytań · Drukuj

kiermasz

Newsy


Kolorowy i świąteczny kiermasz rękodzieła artystycznego


Jak co roku w grudniu, kutnowscy twórcy rękodzieła artystycznego byli uczestnikami kiermaszu bożonarodzeniowego w Kutnowskim Domu Kultury. Organizatorami wydarzenia byli : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Muzeum Regionalne w Kutnie. Członkowie Sekcji Rękodzieła Artystycznego TPZK w osobach : M. Żylińska, E. Sarnicka, M. Żandarowska, A. Oczak, U. Jędzrzejczyk, J. Stańczyk, R. Olesiński, S. Suchodolski, J. Marciniak,J, Wasiak i M. Rutkowski wystawili swoje prace w holu górym KDK. Wśród rzeźb zobaczyć można było : szopki, postacie świętych, myśliwych, mikołaje, aniołki, choinki wykonane w drewnie lipowym polichromowanym. M. Rutkowski pokazał sztukę Art Brut ( surowa, naturalna, nie fałszowana sztuka- czerpana z własnego wnętrza, a nie zapożyczonych szablonów i wzorców sztuki klasycznej).

Twórczynie rękodzieła artystycznego pokazały wykonane z różnych materiałów i robione różnymi technikami ozdoby świąteczne : bombki, wieńce świąteczne , stroiki na stół wigilijny, choinki, skrzaty, jeże, bałwanki, mikołaje, kwiaty, świece dekoracyjne i wiele innych ozdób, a także czapki i rękawice ręcznie dziergane, przytulanki z materiału.

Kiermaszowi towarzyszyły warsztaty tworzenia ozdób i kartek świątecznych prowadzone przez pracownika Muzeum Regionalnego.

Kiermasze sztuki są elementem barwnego i nastrojowego akcentu czasu przed świętami, a także możliwością pokazania wyobraźni i talentu amatorskich twórców TPZK.

B. Ł.· redakcja dnia grudzień 10 2018 22:12:20 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 242 czytań · Drukuj

KZR

NewsyW dniu 04 grudnia br., w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się wieczór, na którym Komitet Redakcyjny TPZK przedstawił przybyłym gościom kolejny, XXII tom „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”.

Wiceprezes TPZK, a jednocześnie redaktor naczelny wydawnictwa dr n. med. Karol Koszada, powitał przybyłych przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu oraz licznie zgromadzonych mieszkańców miasta Kutno.

W swoim krótkim wystąpieniu, wiceprezes powiedział między innymi:

Rok 2018 jest bardzo ważny dla naszej Ojczyzny, albowiem obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, po 123 latach niewoli porozbiorowej. Wiele działań, w bieżącym roku w Polsce było podporządkowanych tej rocznicy. W naszym mieście też przez cały rok, odbywał się „festiwal” imprez z tej okazji. Większość wydarzeń związanych z tą rocznicą, została zorganizowana spontanicznie, z inicjatywy samych obywateli, mieszkańców miasta Kutno.

Rok bieżący też dla TPZK był rokiem wyjątkowym, zostaliśmy nagrodzeni przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Kutno. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, za całokształt działalności wydawniczej, uhonorowała nasze Towarzystwo nagrodą honorową Superekslibris, a Karola Koszadę, Elżbietę Świątkowską i Bożenę Gajewską, autorów albumu fotograficznego zatytułowanego Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców, wyróżniono indywidualną nagrodą honorową Złoty Ekslibris.

Redakcja „Powiatowego Życia Kutna”, za bogatą, wielotematyczną, czterdziestoletnią działalność edytorską, wyróżniła Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej statuetką Kutnowski Hit Roku 2018.

W imieniu całego Towarzystwa, dziękuję za te wszystkie wyróżnienia i nagrody. Chciałbym w tym miejscu podziękować Prezydentowi Miasta Kutno, jak również samorządowi powiatowemu oraz sponsorom indywidualnym, za pomoc finansową, albowiem to dzięki tej pomocy, z myślą o mieszkańcach naszego miasta i powiatu, możemy realizować zadania, które sobie wyznaczyliśmy.

Oddajemy w ręce naszym czytelnikom kolejny, dwudziesty drugi tom „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Znajdziecie w nim artykuły nawiązujące do przeszłości Polski, do wydarzeń związanych z rocznicą Odrodzenia Państwa Polskiego, jak również opisujące lata jego odbudowy. Życzę miłej lektury.

Następnie sekretarz redakcji dr n. med. Elżbieta Świątkowska, przedstawiła prezentację multimedialną, w której zaanonsowała autorów i scharakteryzowała zamieszczone
w prezentowanym tomie ich artykuły. Autorom tekstów wręczone zostały egzemplarze autorskie wraz z podziękowaniami od Kolegium Redakcyjnego Towarzystwa.

Na zakończenie prezentacji, Adam Lewandowski wygłosił, urozmaicony pokazem zdjęć ilustrującymi opisywane czasy, krótki referat omawiający jego artykuł Kutno i jego mieszkańcy w Polsce Ludowej.

Po zaprezentowaniu XXII tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”, w części artystycznej wystąpił Kameralny Zespół Wokalny Cantabile przy TPZK, pod dyrekcją Joanny Domagały.

Przy ciastkach i kawie, uroczystość zakończyły rozmowy i dyskusje uczestników spotkania.
· redakcja dnia grudzień 08 2018 19:15:50 · 0 komentarzy · 229 czytań · Drukuj

kiermasz

Newsykiermasz 2018
· redakcja dnia grudzień 02 2018 20:54:05 · 0 komentarzy · 261 czytań · Drukuj

KZR

NewsyKZR1 KZR2
· redakcja dnia listopad 17 2018 22:02:25 · 0 komentarzy · 289 czytań · Drukuj

Doktor Antoni Troczewski wrócił do domu

Newsy


troczewski pomnik0 troczewski pomnik3

W dniu 10 listopada 2018 roku, prezydent Miasta Kutno, wraz z innymi osobami, na dziedzińcu przed „Willą dr Troczewskiego”, odsłonił pomnik Honorowego Obywatela Miasta Kutno dr. Antoniego Fortunata Mariana Troczewskiego. Tym samym, spełniły się wieloletnie marzenia członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej o trwałe upamiętnienie tego zasłużonego dla naszego miasta Obywatela.

O dokonaniach Doktora powiedziano i napisano bardzo wiele, ale najważniejsza jest pamięć współczesnych mieszkańców, którzy pamiętają i doceniają jego zasługi.

W obchodach poświęconych pamięci tego zasłużonego obywatela, wzięli udział potomkowie Doktora – rodziny Grabowskich i Nielubowiczów, którzy przyjechali z Katowic i Warszawy.

W dniu poprzedzającym uroczystości, Prezydent Miasta Kutno wydał uroczystą kolację, na którą zostali zaproszeni również przedstawiciele Zarządu TPZK – dr n. med. Karol Koszada oraz dr n. med. Elżbieta Świątkowska.· redakcja dnia listopad 12 2018 21:53:21 · 0 komentarzy · 225 czytań · Drukuj

kwesta zakończona

Newsykwesta20180z1 kwesta20180z2 kwesta20180z3


Szesnasty już rok na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie odbywała się kwesta na rzecz ratowania starych zabytkowych grobów zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kwesta prowadzona była przez dwa dni - 1 i 2 listopada 2018 r. Mieszkańcy Kutna i okolic oraz odwiedzający Cmentarz Parafialny w Kutnie przez dwa dni kwesty wrzucili łącznie 13002 (trzynaście tysięcy, dwa złote) do puszek kwestarzy. Dziękujemy  za wsparcie kwesty wszystkim mieszkańcom naszego miasta i powiatu oraz osobom, które gościły na naszym cmentarzu. To dzięki Wam kutnowska nekropolia odzyskuje blask! Dziękujemy wszystkim kwestarzom, którzy społecznie pracowali na rzecz ocalenia dziedzictwa kulturowego naszej „małej ojczyzny”.

Kwestowali z nami: Przemysław Błaszczyk – senator RP, Tadeusz Woźniak poseł na Sejm RP, dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP Tomasza Rzymkowskiego - Marcin Motylewski, Krzysztof Debich- Starosta Powiatu Kutnowskiego, Grzegorz Chojnacki - przewodniczący Rady Miasta Kutno, Zbigniew Burzyński – prezydent Miasta Kutno, Jacek Boczkaja – z-ca prezydenta, Zbigniew Wdowiak – z-ca prezydenta, harcerze Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie ; uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Kutnie, członkowie TPZK.

Pragniemy również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie XVI kwestę na kutnowskim cmentarzu. Dziękujemy kutnowskim księżom za pomoc – rozpropagowanie naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiej społeczności.

Osobne podziękowania kierujemy pod adresem kutnowskich mediów – dziękujemy prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i relacjonowanie jej przebiegu.

Odrestaurowane groby niech będą dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty prowadzonych kwest widzicie Państwo na kutnowskiej nekropolii.

Mieszkańcy Ziemi Kutnowskiej!

To dzięki Wam następne chylące się ku upadkowi nagrobki odzyskają swą dawną świetność. Myślę, że każdy z Was, kto przyczynił się do tego dzieła, może być z siebie dumny!

Dzięki Waszej hojności rozpoczniemy prace restauracyjne przy kaplicy Oyrzanowskich.

Z wyrazami szacunku i poważania zarząd TPZK

protokol kutno kwesta20180z5 kwesta20180z4


kwesta20180z6 kwesta20180z7 kwesta20180z8

 

kwesta2018kros
· redakcja dnia listopad 04 2018 11:34:07 · 0 komentarzy · 223 czytań · Drukuj

kwesta

Newsykwesta20180 kwesta20181
· redakcja dnia październik 27 2018 21:12:16 · 0 komentarzy · 367 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!