Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

przyjdź w sobotę na urodziny Doktora

Images: AFISZTROCZEWSKI PIKNIK.jpg
· redakcja dnia czerwiec 13 2018 19:54:25 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 344 czytań · Drukuj

dziś przypada rocznica tragicznych wydarzeń w Kutnie podczas II wojny światowej

Dziś przypada 77. rocznica jednego z tragiczniejszych epizodów w  historii naszego miasta - 9 czerwca 1941 roku na Starym Rynku (obecnie  Placu Wolności) w Kutnie odbyła się pokazowa egzekucja trzech Polaków  - Kaliksta Perkowskiego, Wilhelma Czarneckiego i Piotra Sanda. Skazano ich za przewóz żywności do Warszawy. By ich śmierć stała się dla wszystkich nauczką, obecność na egzekucji była obowiązkowa, była na  niej nawet rodzina skazanych. Egzekucja odbyła się o godzinie 6.oo, natomiast o godzinie 10.oo tego samego dnia przez miasto miała przejść  defilada wojsk niemieckich. Przed przejściem wojsk, specjalna komisja  sprawdzała czy miasto jest gotowe na ich przyjęcie. Gdy komisja  zobaczyła, że na głównym rynku wiszą ludzkie zwłoki, nakazała je  zdjąć. Ciała przewieziono potem w nieznanym kierunku i do tej pory nie odnaleziono.


Images: egzekucja 3.jpg
W związku z tym, razem z pionem poszukiwań i identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi,  zwracamy się do Państwa z prośbą - jeśli ktoś z Was, z Waszych rodzin pamięta te tragiczne wydarzenia, był ich świadkiem i mógłby powiedzieć coś, co pozwoliłoby w jakiś sposób dociec, co zrobiono z ciałami straconych mężczyzn, to bardzo prosimy o kontakt:


Aleksandra Szafrańska-Dolewska

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Poszukiwań i Identyfikacji

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Tel. (42) 616-27-56

e-mail: aleksandra.szafranska@ipn.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,  rozpoczął kwerendę archiwalną dotyczącą odnalezienia miejsca pochówku trzech Polaków:  Kaliksta Perkowskiego, Wilhelma Czarneckiego i Piotra Sanda, którzy zostali zamordowani 9 czerwca 1941 roku na Starym Rynku w Kutnie.

Piotr Sand                                                    Kalikst Perkowski                  Wilhelm Czarnecki   

Images: Czarnecki.jpg Images: Sand.jpg Images: Perkowski.jpg

 

 

Images: egzekucja 2.jpg

 


Fotografie  pochodzą z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Images: IPN-POSZUKIWANIA-MIEJSCA.jpg

· redakcja dnia czerwiec 09 2018 08:11:10 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 335 czytań · Drukuj

Nagroda Miasta Kutno

29 maja 2018 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej otrzymało z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno prestiżową Nagrodę Miasta Kutno za całokształt działalności. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta Kutno w obecności Radnych i zgromadzonych gości.  Z wnioskiem o nagrodę wystąpiła Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, której jesteśmy członkiem.  Ogromie dziękujemy za to, że Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, której przewodniczy Ewa Wierzbowska, współpracując z nami od prawie 10 lat  dostrzegła i doceniła naszą działalność.

Jest to, dla nas, kutnowskich regionalistów ogromne wyróżnienie. Po raz pierwszy, po 46 latach działalności społecznej na rzecz miasta Kutna i jego mieszkańców , zostaliśmy uhonorowani przez władze Kutna.

Otrzymaliśmy „Złotą odznakę Miasta Kutna” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,oo zł.

Zarząd TPZK na posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę o przeznaczeniu tej nagrody oraz nagrody otrzymanej w 2017 roku od Sejmiku Województwa Łódzkiego w wysokości 4000,oo zł  na wydanie drukiem monografii TPZK w związku ze zbliżającym się 50-leciem działalności TPZK. W przyszłym roku rozpoczniemy opracowywanie materiałów   i przygotowywanie artykułów do publikacji.

Images: ZLOTA ODZNAKA MIASTA KUTNOo.jpg Images: NAGRODA MIASTA KUTNO.jpg

· redakcja dnia czerwiec 01 2018 20:25:40 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 352 czytań · Drukuj

Walne Zebranie Członków TPZK

Kutno, 1 czerwca 2018r.

Szanowni Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej


W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej uprzejmie zapraszam Panią(na) na

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków TPZK za 2017 rok

Zebranie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018r. (wtorek)

o godz. 1700 – pierwszy termin, o godz.1715 - drugi termin,

w Sali tarasowej (II piętro) Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie, ul. Żółkiewskiego 4


Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za 2017 rok:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Uczczenie minutą ciszy członków Towarzystwa, zmarłych w okresie czerwiec 2017 – czerwiec 2018.

  3. Przedstawienie informacji i apeli.

  4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

  6. Wybór protokolanta.

  7. Wybór członków Komisji:

a)Uchwał i Wniosków

b)Skrutacyjnej

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w 2017r.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej TPZK.

10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu TPZK z działalności merytorycznej w 2017r.

b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TPZK z działalności finansowej w 2017r.

11. Przedstawienie propozycji do Programu Działalności TPZK w 2018 roku.

12. Dyskusja.

13. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Przyjęcie Programu Działalności TPZK w 2018 roku.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

za Zarząd

Bożena Gajewska

  1. Prezes TPZK

· redakcja dnia czerwiec 01 2018 19:39:35 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 376 czytań · Drukuj

Złoty Ekslibris i Superekslibris

W dniu 16 maja 2018 roku na uroczystości w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zostało uhonorowane nagrodą „Superekslibris” za czterdziestoletnią działalność wydawniczą. Nagrodę odebrała Prezes Towarzystwa Bożena Gajewska.

Nagrodą „Złoty Ekslibris” wyróżniono wydawnictwo albumowe „Kutno-miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców”. Nagrodę odebrali autorzy albumu Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska i Bożena Gajewska.

Specjalne wyróżnienie otrzymała autorka szaty graficznej Alicja Górecka oraz firma „Intro-Druk” s.c. Barbara i Piotr Żaczek z Kutna.

Nagroda „Złoty Ekslibris” została ustanowiona w 1992 roku, z okazji 75-lecia istnienia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach: najlepsza książka o Łodzi, najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi, najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej, najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej. Nagroda ma charakter honorowy. Od roku 2012 jest to okolicznościowa statuetka zaprojektowana i wykonana przez artystę rzeźbiarza Rafała Frankiewicza oraz dyplom autorstwa artysty grafika Włodzimierza Rudnickiego.

W roku 2010 została ustanowiona nagroda „Superekslibris”, która jest przyznawana w dwóch kategoriach: za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej oraz za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi.

Celem nagrody jest uhonorowanie dorobku naukowego, popularnonaukowego i wydawniczego, jak również promocja autorów i stowarzyszeń podejmujących się takiej działalności.

Karol Koszada


Images: ZLOTY EKSLIBRIS DLA TPZK 1.jpg Images: ZLOTY EKSLIBRIS DLA TPZK 2.jpg

· redakcja dnia maj 30 2018 22:42:30 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 275 czytań · Drukuj

świętujmy razem...

Images: AFISZTROCZEWSKI PIKNIK.jpg

· redakcja dnia maj 29 2018 23:11:14 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 286 czytań · Drukuj

nie wszystkie dwory powiatu kutnowskiego są zadbane...

26 maja – sobota to był czas kolejnej wycieczki szlakiem  ,,Dworków regionu kutnowskiego". Okazuje się że ciągle jest duże zainteresowanie ginącym światem. W gąszczu krzewów i wśród pokrzyw oglądaliśmy ślady z przeszłości. Wspaniałe budowle pokrywa kurz i wszechobecne zielsko. We wspaniałych komnatach sal balowych rosną drzewa. Świetność tych miejsc odkrywamy z fragmentów ornamentyki, kształtów kolumn, portali i ozdób otworów okiennych. Po parkach zostały okazy pamiętające świetność tych miejsc.  Żeby uruchomić wyobraźnię trzeba zobaczyć samemu dewastację czasu minionego.

Szkoda że tak mało robi się w celu ocalenia zabytków z przeszłości. Jeszcze kilka lat i nie będzie co oglądać. Widzieliśmy dziś: Leszczynek, Leszno, Byszew, Kalinową, Cygany, Nowe, Skłóty oraz cmentarz żydowski w Krośniewicach. W niektórych z tych dworków widać ślady działalności człowieka. Może chociaż niektóre zostaną ocalone. Mamy taką nadzieję. Pan Tomasz Dębowski znakomicie zadebiutował w roli przewodnika. Opowiadał o byłych właścicielach i latach gdy spacerowali alejkami, dbali o każdy szczegół i wzbogacali kulturowo krajobraz który teraz odtwarzamy w wyobraźni. Pogoda sprzyjała wspaniałej lekcji historii. Uczestnicy będą czekać na następną wycieczkę po nasze małej Ojczyźnie.

Danuta Ujazdowska

Images: DWORY POWIATU 2018 1.JPG Images: DWORY POWIATU 2018 6.JPG Images: DWORY POWIATU 2018 5.JPG Images: DWORY POWIATU 2018 4.JPG

· redakcja dnia maj 27 2018 21:10:41 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 277 czytań · Drukuj

37 pp w walce o Niepodległą

36. Święto Pułkowe Images: NIEPODLEGLA POLSKA.jpg

Corocznie, od 36 lat spotykamy pod tablicą, tradycyjnie w maju w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Żukowcem, która miała miejsce w dniu 26 maja 1920 podczas wojny z bolszewikami. Przez wiele lat byli z nami liczni weterani 37 pp, niestety kolejno odchodzili na wieczną chwałę. Dzisiaj są z nami już tylko ich rodziny oraz wszyscy ci, którym pamięć o kutnowskim pułku piechoty jest bliska sercu. W 1921 roku żołnierze przybyli do naszego miasta, by przez 18 lat współtworzyć historię Kutna, a w 1939 roku przelewać swą krew lub oddać życie za Ojczyznę.

Prezes TPZK mówiła: W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty, Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 serdecznie witam wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na uroczystość 36. Święta Pułkowego 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Na pierwszym miejscu witam Was - dzieci pułkowe, czyli członków Kręgu Rodzin Wojskowych 37 pp. Co roku raduje nas Wasza obecność – dziękujemy za to trwanie na straży pamięci Waszych ojców – żołnierzy 37 pp. Witam członków Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej, która objęła honorowym patronatem dzisiejszą uroczystość. W imieniu organizatorów dziękuję za ten zaszczyt nam uczyniony.

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie. W całym kraju realizowane są projekty poświęcone Jubileuszowi odzyskania Niepodległości.” Święto Pułkowe to projekt, który realizujemy w ramach ogólnopolskich obchodów stulecia odzyskania niepodległości .i TPZK uzyskało zgodę Biura  Programu  „Niepodległa” na używanie logo Niepodległej.

Posterunek honorowy przy tablicy pamiątkowej żołnierzy 37 pp został wystawiony przez uczniów I LO PUL im. 37 pp.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz rządowych województwa łódzkiego i samorządowych powiatu i miasta:

Robert Baryła radny Sejmiku Województwa Łódzkiego

Zbigniew Zagajewski w imieniu Wojewody Łódzkiego pana Zbigniewa Rau,

Marek Jankowski Przewodniczącego Rady Powiatu,

Jolanta Pietrusiak - Wiceprzewodnicząca Rady PowiatuKutnowskiego i dyrektor Biura Poselskiego pana Tadeusza Woźniaka,

Zbigniew Wdowiak zastępca Prezydenta Miasta Kutna,

Rafał Jóźwiak członek Rady Miasta Kutno i wnuk żołnierza 37 pp,

delegacja Muzeum Regionalnego w Kutnie z dyrektorem Grzegorzem Skrzyneckim,

Andrzej Olewnik z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie,

przedstawiciele Stowarzyszenia Clonowia.

podharcmistrz Krystian Olęncki Komendant Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Kutno i delegacja harcerzy,

Wiesław Aksman z seniorskiego Kręgu Dębowego Liścia Komendy ZHP w Kutnie.

Anna Wrzesińska prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina,

Obecni byli przedstawicieli szkół naszego miasta i powiatu - delegacje dzieci i młodzieży z pocztami sztandarowymi: Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 9, I LO im. J.H. Dąbrowskiego, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, Liceum Katolickiego w Kutnie.

Licznie uczestniczyli mieszkańcy Kutna uczestniczących oraz kutnowskie media, które relacjonowały uroczystości.


Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 6.JPG Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 3.JPG

Chwila refleksji i wspomnień nad minionymi latami…

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Jest to wspaniała okazja by wspomnieć o tym, że 37 Łęczycki Pułk Piechoty im. księcia Józefa Poniatowskiego, jako oddział piechoty Wojska Polskiego II RP także ma 100 lat. W listopadzie 1918 r. po 123-letniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. Od pierwszych chwil swojego istnienia nowe państwo musiało toczyć walki o granice. Rodowód 37 pp sięga Przemyśla, gdzie na początku listopada 1918 r. por. Leon Kazubski zbierał Polaków w koszarach ck 45. Galicyjskiego Pułku Piechoty „Arcyksięcia Józefa Ferdynanda" na Zasaniu". Gdy w 1928 roku tworzono odznakę pułkową, to na ramionach krzyża odznaki pułkowej wpisano datę jego powstania „3 XI 1918”. W ten sposób powstał 18 pp który 14 listopada przemianowano na 10. pp, bowiem dołączył batalion zapasowy ck 10 pp. z Nowego Sącza, tworząc III batalion. Ponieważ walczył on z Ukraińcami na innym obszarze niż pułk macierzysty, występował nawet w okresie 25 11-18 IV 1919 r. jako odrębny 39. pp. Dopiero po tym czasie znalazł się ostatecznie w składzie 3-batalionowego 37. pp, bowiem taka nazwa ustaliła się w lutym 1919 r. 16 września1919 roku batalion zapasowy 37 pp został przeniesiony z Przemyśla do Łęczycy, zaś 23 stycznia 1920 r. do Kutna (porosyjskie koszary przy ul. Warszawskiej 175), powstały w ten sposób pierwsze związki tego oddziału z ziemią łęczycką. Od 25 lutego 1919 nosił nazwę 37 Pułku Piechoty, a w latach 1920-1937 - 37 Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej. W wojnie polsko-ukraińskiej walczył o otwarcie drogi do broniącego się Lwowa zajmując Gródek Jagielloński a następnie brał udział w walkach o Sambor, Drohobycz i Stanisławów, nad Dniestrem i Zbruczem.

W wojnie polsko-bolszewickiej, do lipca 1920, brał udział w walkach pod Korosteniem, Koziatynem i Żukowcem, nad Berezyną, Niemnem i Bugiem. W sierpniu uczestniczył w zwycięskim boju pod Baboszewem, po czym został przetransportowany w rejon Lwowa, gdzie po ciężkich walkach zajął Rohatyń i w pogoni za nieprzyjacielem doszedł do Wiśniowca. Po zakończonej wojnie został rozlokowany w Kutnie (1921-1939) i Łęczycy. W przewrocie majowym 1926 wziął udział w walkach w Warszawie po stronie marszałka Józefa Piłsudskiego. 37 pp przybył do Kutna w 1921 roku i przebywał tu przez 18 lat. 37 pp stacjonował nieprzerwanie w Kutnie do września 1939 roku. W składzie Armii "Poznań", a później Armii "Pomorze" brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Od Wągrowca przez Inowrocław, okolice Kutna dotarł na pola Bitwy nad Bzurą, gdzie walczył do 18 września 1939 roku, po czym resztki pułku przekroczyły Bzurę i przez Puszczę Kampinoską dotarły do Warszawy. I tak oto, po 18 latach współtworzenia historii Kutna, we wrześniu 1939 roku żołnierze 37 pp znów przelewali swą krew i oddawali życie za naszą Ojczyznę. Po zakończeniu kampanii wrześniowej pułk został rozwiązany.

36 lat temu zrodziła się idea upamiętnienia pobytu 37 pp w Kutnie tablicą pamiątkową, umieszczoną na budynku byłych koszar pułkowych. Zarząd TPZK i dyrekcja ZPR „Miflex” wspólnie ufundowały tablicę pamiątkową. Jej uroczyste odsłonięcie miało miejsce dnia 9 września 1983 r. Ważnym elementem dekoracyjnym tablicy jest panoprium sztandarowe, zwieńczone orłem w koronie, wówczas pierwszym tego rodzaju akcentem historycznym w Kutnie, który udało się kutnowskim regionalistom przemycić. Od tego momentu corocznie spotykamy pod tablicą tradycyjnie w dniu 26 maja. Przez wiele lat byli z nami liczni weterani 37 pp, niestety kolejno odchodzili na wieczną wartę. Dzisiaj są z nami już tylko ich rodziny oraz wszyscy ci, którym pamięć o kutnowskim pułku piechoty jest bliska sercu.

Dzisiaj my, członkowie TPZK, z satysfakcją stwierdzamy, że tradycja Święta pułkowego w Kutnie zyskała wielu zwolenników wśród mieszkańców Kutna i nie jesteśmy już osamotnieni w jego kultywowaniu. 20 czerwca 2017 roku Rada Miasta Kutno podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałego ronda o treści: dla ronda stanowiącego skrzyżowanie ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Grunwaldzkiej, dr Antoniego Troczewskiego i Żwirki Wigury nadaje się nazwę 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Prezes TPZK skierowała wyrazy podziękowania pod adresem profesora dr habilitowanego inż. Remigiusza Wiśniewskiego dyrektora I LO PUL oraz Wiesława Paluchowskiego prezesa Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 za partnerstwo w organizacji tego wydarzenia oraz Tadeusza Kalenika z Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie za grę na werblach podczas składania kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Po zakończeniu uroczystości przy tablicy pamiątkowej uczestnicy udali się do Dworku Modrzewiowego przy ul. Narutowicza 20 w Kutnie, gdzie członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 prezentowali wyposażenie i umundurowanie żołnierzy września 1939r. Z ogromnym zainteresowaniem wszyscy słuchali opowieści Kazimierza Ciążeli, przedstawiciela Kręgu Rodzin Wojskowych 37 pp.

Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 10.JPGImages: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 8.JPG

Prezentacja multimedialna nt. 37 pp przygotowana przez Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 na podstawie materiałów użyczonych przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego w Kutnie przedstawiona została przez Konrada Podwysockiego i Wiesława Paluchowskiego. Te niezwykle ciekawe fotografie, dokumenty zrobiły wrażenie na uczestnikach spotkania, długo trwały rozmowy na temat dziejów 37 pp i jego żołnierzy. Nasz gość specjalny pan Zbigniew Zagajewski, który reprezentował Wojewodę Łódzkiego, a jednocześnie historyk i pasjonat 37 pp, z niezwykłą swadą opowiadał o uzbrojeniu wojska 37 pp, jego szlaku bojowym. Swoimi barwnymi opowieściami i wiedzą ujął zebranych.

Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 9.JPG Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 12.JPG

Podczas Święta Pułkowego wręczone zostały medale i odznaki pamiątkowe poświęcone 37 pp.

Medal „37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego” (medal pamiątkowy wybity w 1986 roku dla upamiętnienia stacjonującego w latach międzywojennych w Kutnie 37 pp Ziemi Łęczyckiej im. ks. Józefa Poniatowskiego) został zaprojektowany przez Lechosława Kubiaka i Andrzeja Urbaniaka, wykonanie – Ewa Olszewska-Borys. Wybity został w Mennicy Państwowej w Warszawie.

A. Popiersie księcia Józefa Poniatowskiego w mundurze trzy czwarte w prawo. U góry wzdłuż krawędzi napis: 37 ŁĘCZYCKI PUŁK PIECHOTY IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO. U dołu TPZK 86

R. Odznaka Pułku. Niżej napis: KUTNO/1921 – 1939. W otoku napis: WĄGROWIEC ŻNIN INOWROCŁAW 1-18 IX 1939 KOMPANIA PATOKI GĄGOLIN IŁÓW

Sygnowany na awersie: spleciony monogram EO (Ewa Olszewska – Borys). Æ 70 mm, tombak srebrzony oksydowany – 500szt., patynowany – 500szt.Emitent: TPZK.

Medal otrzymali:

mjr Artur ŁĘCKI

Andrzej Olewnik

Maria Jóźwiak

Jerzy Piątek

Bożenna Dąbrowa-Dercz

Zofia Kuś-Mikołajczyk

Grzegorz Dębski

Odznaka pamiątkowa

22 grudnia 1928 roku Minister Spraw Wojskowych, marszałek Polski Józef Piłsudski zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 37 Pułku Piechoty. Odznaka o wymiarach 43x43 mm ma kształt krzyża Orderu Virtuti Militari, którego ramiona emaliowane są w kolorze granatowym. Na krzyż nałożona jest tarcza herbowa Ziemi Łęczyckiej, na której wpisano inicjały „ZŁ”. Tarcza zwieńczona jest koroną. Na ramionach krzyża wpisano numer pułku i inicjały pułku „37 PP” oraz datę jego powstania „3 XI 1918”. Odznaka oficerska, dwuczęściowa, wykonana w tombaku srebrzonym i złoconym, emaliowana. Wykonawcami odznak byli: Paweł Bobkowicz i Bronisław Grabski, obaj z Łodzi.

W 2018 roku odznakę otrzymali:

Konrad Podwysocki członek Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37

Zbigniew Zagajewski, historyk , pasjonat 37 pp

Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 11.JPG Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 14.JPG

· redakcja dnia maj 25 2018 22:27:10 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 301 czytań · Drukuj

Troczewski dla Kutna

Images: GRA MIEJSKA TROCZEWSKI 3.JPG Images: GRA MIEJSKA TORCZEWSKI 1.JPG


Zakończyła się Gra Miejska „Troczewski dla Kutna”, która realizowana była w ramach projektu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (TPZK) pod tytułem „Urodziny Doktora- pamiętamy o Antonim Troczewskim”. Gra miejska odbyła się 23 maja 2018 r. w godz. 9.30-14.00. Uczestniczyło w niej 10 zespołów ze szkół podstawowych i średnich wraz z opiekunami – łącznie około 100 uczniów. Uczestnicy gry wyruszyli spod Dworku Modrzewiowego - siedziby stowarzyszenia i wędrowali ulicami Kutna , zapoznając się z tematem przewodnim gry miejskiej. Każdy z uczestników otrzymał wodę. W tym roku gra miejska poświęcona była wybitnej postaci jaką niewątpliwie był dr Antoni Troczewski. W tym roku obchodzimy 90 Rocznicę śmierci Doktora. Dr Antoni Troczewski jest pierwszym honorowym obywatelem miasta Kutno. Godność tą otrzymał w 1919 roku. Gra Miejska miała na celu zapoznać młodzież z zasługami dr Antoniego Troczewskiego dla społeczności lokalnej oraz uświadomić ogrom jego wkładu w rozwój miasta i zmian w świadomości społecznej mieszkańców jakie wówczas poczynił. W trakcie wykonywania zadań w punktach na młodzież czekali Strażnicy gry, którzy przekazywali im dalsze wskazówki. Uczniowie szkół podstawowych mieli do wykonania 7 zadań, natomiast uczniowie szkół średnich 9 zadań, które były punktowane przez Strażników gry. Młodzież w trakcie gry identyfikowała i nazywała zabytki, które powstały z inicjatywy doktora, na podstawie artykułów z Kutnowskich Zeszytów Regionalnych dowiedziała się wielu ciekawostek o jego życiu społecznym, politycznym, zawodowym , w szyfrogramie odgadywała pojęcia i wyjaśniała ich związek z A. Troczewskim, w „wykreślance” musiała znaleźć nazwy towarzystw i spółdzielni, które przez niego zostały założone. Podczas wykonywania zadania w Muzeum Regionalnym, młodzież musiała min. wskazać pierwsze miejsce zamieszkania A. Troczewskiego po przybyciu do Kutna oraz park R. Traugutta, którego był inicjatorem powstania. Zadani oceniała p. Sylwia Stasiak W Archiwum zadania przygotowała i oceniała p. Elżbieta Pajor. Uczniowie min. na podstawie starych planów, fotografii i mapki identyfikowali ulice oraz inne instytucje (szpital, szkoła) nazwane imieniem A. Troczewskiego. Zespoły bardzo sprawnie wypełniły zadania, jakie otrzymały do wykonania. Zakończenie gry nastąpiło w Dworku Modrzewiowym. W tym roku rywalizacja była wyrównana. Wszystkie zespoły były dobrze przygotowane. O wyniku końcowym zadecydowała niewielka różnica punktów. Nad przebiegiem gry czuwało jury w składzie: Halina Głogowska, Barbara Łuczak, Stanisław Wojdecki.


W konkursie dla szkół podstawowych zwyciężyli:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie – 73 pkt.,


II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie – 70 pkt.,


III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie –68,5 pkt.


W konkursie dla szkół średnich zwyciężyli:

I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie – 88 pkt.,


II miejsce – Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Kutnie – 84 pkt.,

III miejsce  – II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie – 76 pkt. 

Gratulujemy!

Images: GRA MIEJSKA TROCZEWSKI 6.JPG Images: GRA MIEJSKA TROCZEWSKI 7.JPG


Członkowie jury –członkowie TPZK osobiście wręczyli nagrody i pogratulowali uczestnikom gry miejskiej zdobytej wiedzy na temat dr Antoniego Troczewskiego.


Zwycięskie zespoły dostały nagrody książkowe (od 3 do 5 pozycji) i foldery - do biblioteki szkolnej oraz certyfikaty dla uczniów i podziękowania dla nauczycieli za udział w grze miejskiej.


Naszymi strażnikami byli: Grażyna Baranowska, Teresa Jackowska, Jan Kowalczyk, Sławomir Małas, Anna Milczewska, Anna Olczak, Marek Olczak, Jadwiga Piórkowska, Halina Reszke, Maria Stasiak, Jan Wasiak, Teresa Wiwała, Barbara Wyrzykowska, Elżbieta Żółtowska.


W grze miejskiej udział wzięli uczniowie szkół z miasta Kutno:

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z opiekunem p. Wiesławem Leśniewskim

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika z opiekunem p. Małgorzatą Antczak


Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza z opiekunem p. Grażyną Grobelską


Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza z opiekunem p. Anną Kosmowską


Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły z opiekunem p. Aleksandrą Szymczak 

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica z opiekunem p. Agnieszką Jóźwiak

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego z opiekunem p. Aleksandrą Szymczak.

Zespół Szkół nr 3 w Kutnie im. Władysława Grabskiego z opiekunem p. Aleksandrą Szymańską I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego z opiekunem p. Andrzejem  Michałkiewiczem

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z opiekunem p. Arturem Ciurlejem.

Images: GRA MIEJSKA TROCZEWSKI 5.JPG Images: GRA MIEJSKA TROCZEWSKI 2.JPG

Gra Miejska była dla młodzieży „żywą lekcją historii”, która przyczyni się do większego kultywowania pamięci narodowej i regionalnej oraz poszerzenia wiedzy na temat dr Antoniego Troczewskiego wśród kutnowskiej młodzieży. Naszymi partnerami w realizacji tego projektu było: Muzeum Regionalne w Kutnie; Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie wraz z dyrektorami i pracownikami. Serdecznie Dziękujemy!


Dziękujemy także Nauczycielom – opiekunom grup, Strażnikom oraz Młodzieży. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie zorganizować grę miejską.

Stanisław Wojdecki


 

Gra Miejska realizowana przez TPZK współfinansowana była z budżetu  Prezydenta Miasta Kutno.

Images: hk.jpg

· redakcja dnia maj 23 2018 21:49:03 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 300 czytań · Drukuj

przyjdź, posłuchaj o 37 pp i jego początkach w 1918 roku

Images: 37pp.jpg

 

Images: NIEPODLEGLA KUTNO.png

 

Images: NIEPODLEGLA POLSKA.jpg

Patronat Honorowy:

 

Kutnowska Rada Pamięci Narodowej

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

 

I Liceum Ogólnokształcące PUL w Kutnie im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty

 

Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37

 

serdecznie zapraszają

Mieszkańców Kutna i okolic oraz miłośników 37 pp

na  XXXVI Święto Pułkowe

Uroczystość rozpocznie się 25 maja 2018 roku (piątek) o godz. 1000

przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Kutnie

 

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!

Program uroczystości:

 

 

ul. Grunwaldzka 1 – przy tablicy pamiątkowej

 

955 Przybycie delegacji oraz pocztów sztandarowych.

Wystawienie posterunku honorowego przy tablicy pamiątkowej żołnierzy 37 pp przez uczniów I LO PUL.

1000 Powitanie gości przez prezesa TPZK.

1010 Składanie wiązanek kwiatów przed tablicą 37pp.

Zakończenie uroczystości przy tablicy pamiątkowej i przejazd do Dworku Modrzewiowego przy ul. Narutowicza 20 w Kutnie.

 

 

ul. Narutowicza 20 - siedziba TPZK w Dworku Modrzewiowym

 

1030 Prezentacja wyposażenia i umundurowania żołnierzy września 1939r. przez Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37.

Wręczenie pamiątkowych odznak i medali 37 pp.

Wystąpienie przedstawiciela Kręgu Rodzin Wojskowych 37 pp.

Prezentacja multimedialna nt. 37 pp przygotowana przez Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37.

Rozmowy przy kawie, herbacie, słodki poczęstunek.

Zakończenie uroczystości.

 

 

 

 

 

· redakcja dnia maj 22 2018 19:27:51 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 293 czytań · Drukuj

W poszukiwaniu rodzinnych korzeni

Images: KROSNIEWICE WIZYTA ZYDOW 4.jpgW piątek, 11 maja grupa Żydów odwiedziła Krośniewice. Wizyta nie była przypadkowa. Inicjator przyjazdu – Abram Ciszyński z Izraela – poszukuje swoich rodzinnych korzeni.

Pierwsza wizyta Abrama miała miejsce 18 kwietnia br. Przyjechał wraz z kuzynem Mordechajem Knoblewiczem i przyjacielem Izraelem Zylberbergem. Żydziodwiedzili kamienicę przy placu Wolności. Przed wojną mieszkał w niej dziadek Abrama Ciszyńskiego, który nosił nazwisko Paluch. Goście zatrzymali się też przy kamienicy na rogu ulicy Kutnowskiej i Toruńskiej, gdzie mieszkał pradziadek rabi Rafał Kolski. Następnie przeszli na ul. Kutnowską, gdzie podczas II wojny mieściło się getto żydowskie. Nieopodal synagogi znajduje się odsłonięty w 2012 r. obelisk upamiętniający likwidację getta w Krośniewicach. Żydzi odwiedzili także cmentarzzlokalizowanyna obrzeżach miasta.

Kolejna wizyta Abrama Ciszyńskiego odbyła się 11 maja. Przybył z liczniejszą grupą swoich współwyznawców. Wśród nich była matka, brat Abrama i kuzyn Abram Bresler. Podczas wizyty na cmentarzu żydowskim goście pozostawili pamiątkową tabliczkę upamiętniającą pradziadka Abrama, czyli Rafała Kolskiego, gdyż nie jest znane miejsce jego pochówku.

Pierwsza wizyta potomków Rafała Kolskiego po II wojnie światowej miała miejsce w 1985 roku, kiedy Krośniewice odwiedzili Moszek Dawid Paluch zeswoim młodszym bratem Abramem Paluchem.W 1997 r. przyjechali jeszcze raz liczniejszą grupą rodziny Paluchów.

Abram Ciszyński pisze książkę i zbiera informacje o swojej rodzinie. Wiemy, ze rodzina Paluchów – ojciec Icek Szymcha Paluch i Machla z domu Adler – przenieśli się w 1932 r. do Łodzi. Oboje zginęli podczas Holokaustu. Ich czterech synów przeżyło wojnę. Rodzina Paluchów i Kolskich była spokrewniona. Rafał Kolski zmarł ok. 1930 r. w podeszłym wieku.Był synem rabina Jakuba z Uniejowa, który później mieszkał w Łodzi. Był pradziadkiem Paluchów. Abram z rodziną poszukują osób, które mogą coś powiedzieć na temat dziadka i jego rodziny. Bezcenne byłyby zdjęcia i dokumenty, które pomogłyby bliżej poznać krewnego.

Images: KROSNIEWICE WIZYTA ZYDOW 2.jpgGdyby czytelnicy chcieli podzielić się wiedzą dotyczącą losów rodziny Paluchów i Kolskich bądź informacjami na temat związków Żydów z Krośniewicami (m.in. na temat likwidacji getta przy ul. Kutnowskiej), proszeni są o kontakt telefoniczny – nr 695675092.

Warto wspomnieć, że Żydzi żyli w symbiozie z mieszkańcami Krośniewic. Zaczęli sprowadzać się do naszego miasta około 1564 r. W 1765 r. powstała pierwsza samodzielna gmina żydowska. Pod koniec XIX w. ich społeczność liczyła ponad 5 tys. mieszkańców, co stanowiło 43% ogółu krośniewiczan.

Żydzi zostali poddani represjom podczas II wojny światowej. Wiosną1940 r. utworzono getto, a oficjalne jego otwarcie miało miejsce 10 maja 1940 r. Niedawno przypadła właśnie 78. rocznica tego wydarzenia. Likwidacja getta odbyła się 2 marca 1942 r. Ponad tysiąc Żydów wywieziono do niemieckiego ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem. Zostali zamordowani w komorach gazowych. Wspomniana w artykule synagoga przy ul. Kutnowskiej powstała w latach 1834-1839. W czasie wojny Niemcy wyświetlali w niej filmy, a władze powojenne zachowały funkcję kulturalną obiektu – mieściło się tutaj kino „Tęcza”. Później, w latach 90. działał tubar, a obecnie mieści się zakład pogrzebowy.

Losy wielu krośniewickich Żydów nadal są zagadką. Niektóre historie poznajemy teraz, po wielu latach. W grudniu 2017r. Bożena Gajewska – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej napisała artykuł pt. „Getto dla Żydów w Krośniewicach”. Tekst ukazał się w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych, t. XXI. Inną publikacją, która podejmuje tę tematykę, jest książka „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej” pod red. K. Koszady, E. Świątkowskiej i B. Gajewskiej. Warto poznać losy naszych dawnych sąsiadów, sięgając do tych i innych publikacji.

Julita Szczepankiewicz

Images: KROSNIEWICE WIZYTA ZYDOW 3.jpg

· redakcja dnia maj 22 2018 19:17:11 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 280 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!