Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

IV Festyn Organizacji Pozarządowych

Images: DSC05379.JPG Images: DSC05381.JPG

 

Images: DSC05380.JPG

 

 

 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych braliśmy udział w  Festynie Organizacji Pozarządowych. Był to już IV festyn, który odbył się w Parku im. Romualda Traugutta w dniu 27 czerwca 2012 roku w godzinach 13.oo – 18.oo.  Cieszymy się, że  z roku na rok jest ciekawiej, a i uczestniczących w nim organizacji i mieszkańców miasta jest coraz więcej.

Festyn  został zorganizowany przez, Centrum Rozwoju i Inicjatyw Obywatelskich OPUS  przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

 Images: DSC05388.JPG

Images: DSC05386.JPG  Images: DSC05382.JPG

Images: DSC05366.JPG         Images: DSC05378.JPG

· redakcja dnia czerwiec 28 2012 21:13:51 · 0 komentarzy · 943 czytań · Drukuj

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w maju 2012 roku zostało członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

W dniu 21 czerwca 2012 roku uczestniczyliśmy w zebraniu sprawozdawczym Rady. Podczas obrad m.in. przedstawiono wyniki środowiskowych konsultacji założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020+ oraz  wyniki  konsultacji projektu programu współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

                     Images: Kopia DSC05320.JPG

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego została powołana w 1999 roku. Formalna rejestracja Rady jako federacji stowarzyszeń nastąpiła w grudniu 2002 roku. Zrzesza organizacje o różnym profilu: organizacje zajmujące się problemami osób niepełnosprawnych i bezdomnych, ekologiczne, przeciwdziałające bezrobociu, stowarzyszenia abstynenckie i zajmujące się problematyką uzależnień, organizacje kobiece, organizacje wspomagające lokalny rozwój i inne. Celem Rady jest reprezentowanie interesów sektora pozarządowego wobec władz publicznych i innych partnerów społecznych oraz działanie na rzecz ich rozwoju i integracji.

Zadania Rady:

1. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego.

2. Opiniowanie i konsultowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego.

3. Wypracowywanie stanowisk dotyczących sektora pozarządowego na poziomie lokalnym i krajowym.

4. Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami i problemami społeczeństwa obywatelskiego.

5. Promowanie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

6. Podejmowanie inicjatyw integrujących sektor pozarządowy w województwie łódzkim.

7. Podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych.

8. Wspieranie organizacji pozarządowych w inny, zgodny z celami statutowymi, sposób.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego stale współpracuje z administracją publiczną i innymi partnerami życia społecznego. Opiniuje i konsultuje projekty ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego. Uczestniczy także w wypracowywaniu wspólnego stanowiska organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym i krajowym. Wśród swoich działań ma także animowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami i problemami społeczeństwa obywatelskiego.


Images: logo-RADA.gif

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM


RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH?

Organizacje członkowskie:

1. tworzą wojewódzką sieć pozarządową - ciało reprezentujące interesy sektora oraz działające na rzecz jego rozwoju.

2. otrzymują aktualne wiadomości o ważnych dla sektora wydarzeniach

3. mają pierwszeństwo udziału w organizowanych przez Radę wydarzeniach

4. mają zniżkę [do 50 %] i pierwszeństwo udziału w organizowanych przez Radę wydarzeniach odpłatnych

5. mogą być partnerami w projektach realizowanych przez Radę

6. są pierwszymi odbiorcami posiadanych przez Radę materiałów informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych

7. mogą otrzymać rekomendacje uwierzytelniejące ich działania

8. mogą wystąpić o udzielenie patronatu honorowego dla swych działań

9. mogą zwrócić się o udzielenie wsparcia organizacyjnego, promocyjnego i doradczego w realizacji swych zadań

 

· redakcja dnia czerwiec 28 2012 20:25:56 · 0 komentarzy · 968 czytań · Drukuj

multimedialne drzewo

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od dawna zabiega o upamiętnienie doktora Antoniego Troczewskiego – pierwszego Honorowego Obywatela Kutna. W ubiegłym roku, kiedy to obchodziliśmy 150 rocznicę urodzin Doktora, TPZK wystosowało list intencyjny w sprawie budowy pomnika Doktora do Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno.


Images: DSC05234.JPG   Images: DSC05240.JPG

Marek Wójkowski, prezes zarządu TPZK w ostatnich dniach prezentował w mediach koncepcję pomnika, upamiętniającego postać doktora Troczewskiego.  Obecnie, podczas prac przy opracowywaniu nowej koncepcji wyglądu i funkcjonowania Rynku Zduńskiego w Kutnie można pochylić się nad tym innowacyjnym rozwiązaniem.

 Images: DSC05238.JPG       Images: DSC05239.JPG

Dodawanie zdjęciaMonument mógłby  stanąć na centralnym miejscu Placu Zduńskiego. Jest to miejsce nieprzypadkowe, gdyż  naprzeciw placu znajduje się Dom Dochodowy Straży Ogniowej  zbudowany  z inicjatywy Antoniego Troczewskiego. Po modernizacji obiektu rozpoczyna w nim funkcjonowanie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Tak więc budynek odzyska swoją dawną funkcję, bowiem od początku XIX wieku było to miejsce, w którym królował teatr, muzyka i taniec… i to zarówno profesjonalny, jak i amatorski.


Cóż, forma pomnika jest bardzo nowoczesna, przypomina rozwiązania, jakie są zastosowane w Muzeum Fryderyka Chopina, które otwarto kilka lat temu w Pałacu Ostrogskich w Warszawie. Koncepcja ta  budzi kontrowersje,  ale tradycyjne formy pomników nie zadawalają już społeczności. Czas więc i w Kutnie wprowadzić trochę innowacji…


  Images: DSC05242.JPG    Images: DSC05241.JPG

Pomnik będzie miał kształt drzewa. Z zewnątrz będzie promieniał złotym kolorem, który wg  twórców projektu ma symbolizować trwałą spuściznę po doktorze Troczewskim. W środku ściany pomnika będą białe, co kojarzyć się ma ze skromnością Doktora, jaką okazywał na co dzień mieszkańcom Kutna i okolic.

Zastosowane rozwiązanie zakłada  interakcję ze zwiedzającym,  nowatorski sposób odczytania informacji historycznych.  Przede wszystkim realizuje założenie "muzeum otwartego", w którym przechodzień może indywidualnie doświadczać  doktora Antoniego Troczewskiego. Do środka pomnika będzie można wejść i usiąść na ławeczce. Na  ścianie  wyświetlane będą  prezentacje multimedialne, dotyczące Doktora (w języku polskim i angielskim). Ten monument to  połączenie tradycji i nowoczesności. Chcemy, aby pomnik, poza jego symboliczną wymową, był także źródłem informacji o doktorze Troczewskim zarówno dla mieszkańców Kutna, jak i gości z innych miast.

   Images: DSC05243.JPG    Images: DSC05244.JPG

 

 

   Images: IMG7PYxux.jpg

  

Dr Antoni Troczewski - urodził się 1 czerwca 1861 roku w Łomży. Do Kutna przybył w 1891 roku. Początkowo pracował jako wolontariusz, jako lekarz nieetatowy, a następnie został dyrektorem szpitala św. Walentego. Dzięki reorganizacji podjętej przez dra Troczewskiego szpital stał się wkrótce jedną z najlepszych placówek w Królestwie Polskim. Szpital zyskał oddziały chirurgiczny, ginekologiczno – położniczy i zakaźny. Dobudowano także pawilon z przeznaczeniem na dom starców. Dr Troczewski był nie tylko doskonałym praktykiem, napisał także kilka prac naukowych, organizował w Kutnie zjazdy lekarskie oraz zgromadził doskonały zespół siedmiu lekarzy. Wśród pacjentów zyskał wielką popularność jako wspaniały człowiek oraz orędownik bezpłatnego lecznictwa szpitalnego. Dr Troczewski pracę dla ludzi uważał za życiowe posłannictwo. Po przybyciu do Kutna początkowo spotkał się z brakiem zrozumienia, ale potrafił pobudzić lokalną społeczność do działania. Z jego inicjatywy wybudowano Strażacki Dom Dochodowy Straży Ogniowej przy ul. Teatralnej, powołano do życia pierwszą w Kutnie szkołę średnią – Szkołę Realną Polskiej Macierzy Szkolnej (obecnie LO im. J. H. Dąbrowskiego). Dr Troczewski założył i przewodniczył m. in. Towarzystwu Dobroczynności, Towarzystwu Muzyczno – Dramatycznemu, Polskiej Macierzy Szkolnej, Towarzystwu Krajoznawczemu, Spółdzielni „Kutnowianka”, Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”. Z jego inicjatywy założono „Tygodnik Kutnowski”, którego później był wieloletnim redaktorem i wydawcą. W grudniu 1919 roku dr Troczewski otrzymał godność honorowego obywatela miasta Kutna. Zmarł 22 września 1928 roku.                                (informacje pochodzą ze strony Urzędu Miasta w Kutnie).

 

 

· redakcja dnia czerwiec 19 2012 21:19:43 · 0 komentarzy · 1043 czytań · Drukuj

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie przy TPZK ma już 5 lat!

Unia Europejska co roku wybiera temat, na który chce zwrócić szczególną uwagę obywateli Europy. Rok 2012 został ustanowiony przez Radę UE Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Także w Polsce w zaakcentowano aktywność osób starszych. Senat podkreślił rolę i znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku ustanawiając rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Za przyjęciem uchwały głosowało 78 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Powyższe decyzje podejmowane na arenie europejskiej i ogólnopolskiej świadczą o  doniosłej roli, jaką pełnią UTW w społeczeństwie. W uchwale Senat zaznaczył, że pragnie w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej podkreślić znaczenie edukacji dla rozwoju i wykorzystania potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe. Zaświadcza to o szybko rosnących aspiracjach polskich seniorów nie tylko w dziedzinie edukacji, lecz także kultury, sportu, turystyki i rekreacji” .

Images: DSC05215.JPG  Images: DSC05227.JPG Images: DSC05249.JPG
 
            To nie starość jest okresem trudnym, najcięższy jest sam proces ,,stawania się człowiekiem starym” stwierdziła Kinga Wiśniewska- Roszkowska mówiąc o tzw. „sztuce starzenia się”, przez którą rozumie umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji, jakie niesie ze sobą okres starości i tworzenia na nowo sensu swojego życia.


            Uniwersytet Trzeciego Wieku spełnia w życiu ludzi starszych bardzo ważną rolę, ponieważ propaguje profilaktykę gerontologiczną, co pozwala cieszyć się lepszym zdrowiem. Zaspokaja potrzeby czysto poznawcze i pozwala się twórczo rozwinąć seniorom. Uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu sprzyja dobrej kondycji psychofizycznej i pozwala kompensować braki w posiadanym wykształceniu. A co najważniejsze, zapełnia wrażenie wszechogarniającej pustki i samotności poprzez danie poczucia przynależności i umożliwienie przebywania ludziom starszym w grupie rówieśniczej. W ogromnej mierze sprzyja to integracji społecznej osób starszych i eliminuje zjawisko wykluczenia społecznego. Dlatego dla wielu seniorów tak ważne jest uczestnictwo w zajęciach tego rodzaju placówek, a co za tym idzie aktywne włączanie się i organizowanie pracy uniwersytetów.


            Rozwój uniwersytetów trzeciego wieku, w tym także naszego, świadczy o coraz większej świadomości starszego pokolenia, które nie tylko pragnie stanowić znaczące ogniwo w systemie edukacji, ale przede wszystkim nie chce być marginalizowane przez społeczeństwo. Dojrzałość i aktywność liderów oraz słuchaczy UTW, ludzi, którzy z własnej woli, a nie dla kariery zawodowej, chcą nadal rozwijać swoje zainteresowania i pasje, korzystać z nowoczesnych technologii, służyć innym doświadczeniem i umiejętnościami, to ogromna wartość społeczeństwa obywatelskiego, kapitał intelektualny, a także potencjał, który należałoby w odpowiedni sposób wykorzystać.


         Przed pięciu laty powstała bardzo interesująca propozycja edukacyjna  dla społeczności Ziemi Kutnowskiej. Powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego celem jest nie tylko poprawa życia uczestników, ale praca nad rozwojem i polepszeniem warunków życia osób starszych, pobudzania aktywności fizycznej, umysłowej i ekspresji artystycznej. Obecnie na zajęcia uczęszcza ponad trzystu słuchaczy.  I tu należy zaznaczyć, że studenci seniorzy naprawdę gorliwie uczęszczają na zajęcia….

Images: DSC05235.JPG Images: DSC05251.JPG
             Cieszy nas ten mały, ale jakże znaczący Jubileusz pięciolecia UTW przy TPZK. Zwłaszcza, że obchodzimy go w ważnym roku jubileuszowym dla Towarzystwa – czterdzieści lat już Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej działa na rzecz Regionu Kutnowskiego.  

Należy  wspomnieć o naszych dobrodziejach i mecenasach. Dziś tak trudno jest ich znaleźć. Szlachetny cel jednak otwiera serca, a także, co jest w tej kwestii ogromnie ważne, otwiera i konta bankowe…

Uniwersytet Trzeciego Wieku nie mogłyby funkcjonować bez wsparcia wyższej uczelni. Wyrażamy uznanie dla Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie, która nam pomaga od początku powstania UTW.  Dwa lata temu  TPZK wyróżniło Uczelnię wręczając jej „Amicusa TPZK”.    Jak stwierdził Senat Rzeczypospolitej Polskiej – „wspieranie UTW jest częścią misji każdej uczelni o wysokiej renomie”. I my tak właśnie oceniamy WSGK – jako szkołę o wysokiej renomie.

Images: DSC05245.JPG  Images: DSC05259.JPG
              Niemożliwe byłoby prowadzenie UTW bez wsparcia finansowego i życzliwości władz samorządowych  Miasta  i Powiatu. Dziękujemy Władzom Miasta – Prezydentowi panu Zbigniewowi Burzyńskiemu i panu Zbigniewowi Wdowiakowi, bez których ta inicjatywa nie zmieniła by się w czyn, a i zapewne nie przetrwałaby w takim rozkwicie pięciu lat.

Podziękować w tym miejscu należy także Starostwu Powiatowemu, na ręce pani Mirosławy Gal-Grabowskiej, które z przychylności patrzy na rozwój UTW i na miarę swoich możliwości, wspiera nas  finansowo.

 Images: DSC05261.JPG  Images: DSC05257.JPG
 Images: DSC05264.JPG Images: DSC05277.JPG
 Images: DSC05272.JPG  Images: DSC05269.JPG
Catering oraz pyszny tort jubileuszowy przygotowała firma PaOla z Kutna, która sprzyja  działaniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy TPZK

· redakcja dnia czerwiec 12 2012 22:20:50 · 0 komentarzy · 1390 czytań · Drukuj

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku pamiętali o twórcy UTW

Images: Kopia DSC05182.JPG

W 5 rocznicę powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie Członkowie Zarządu i Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie przy TPZK złożyli kwiaty na grobie ś.p. Andrzeja Urbaniaka prezesa TPZK – współtwórcy kutnowskiego UTW. Wraz z panią Marią Sperą starali się i  trudzili, aż w 2007 roku został powołany  do życia  Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Prezes ogromnie się cieszył ze spełnienia swego marzenia o zorganizowaniu tej ważnej instytucji oświaty dla dorosłych mieszkańców naszego miasta. Niestety, choroba nie pozwoliła Mu doczekać się nie tylko jubileuszu 5-lecia UTW, ale nawet zakończenia pierwszego roku tej jakże potrzebnej dla regionu kutnowskiego wszechnicy dla seniorów.

Images: Kopia DSC05189.JPG

· redakcja dnia czerwiec 11 2012 22:05:14 · 0 komentarzy · 990 czytań · Drukuj

pan Henryk Lesiak - Honorowy Członek TPZK obchodził dziś 80-te urodziny!

Images: Kopia DSC05200.JPG

Pan Henryk Lesiak w dniu 11 czerwca 2012 roku skończył 80 lat. Z tej okazji w imieniu wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zarząd TPZK  złożył Szacownemu Jubilatowi życzenia zdrowia, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń na polu pracy społecznej. Jednocześnie dziękowaliśmy panu Henrykowi Lesiakowi   - Honorowemu Członkowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za Jego kilkudziesięcioletnią pracę na rzecz naszego miasta i regionu.


 

Pan Henryk Lesiak cały czas pracuje  nad zachowaniem w pamięci spuścizny kulturowej naszego miasta i regionu, otacza troską zaniedbane groby, bada dokumenty w Archiwum Państwowym  i zbiera dokumentację opracowując  nowe publikacje.  Po dużym sukcesie, jakim była książka pt. „Szlakiem dworów regionu kutnowskiego” ten znakomity regionalista zapewne jeszcze nie raz wszystkich nas zaskoczy interesującą pozycją wydawniczą.
  

          

Henryk Lesiak jest członkiem założycielem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej    i prezesem TPZK            w latach 1991 – 1989. Od 1997 roku jest członkiem honorowym TPZK.

Urodził się 11czerwca1932 roku w miejscowości Krysiaki pow. Pajęczno.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, w 1956 roku ukończył Wydział Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Katowicach, potem w latach 1962 – 64  kurs historii filozofii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, a w latach 1968 – 69 Studium Radia i Telewizji w Łodzi. Do Kutna przybył w 1956 roku. Pracował tu na różnych stanowiskach pedagogicznych. Do 1975 roku uczył  języka polskiego w kutnowskich szkołach średnich: (I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Dąbrowskiego, Liceum im. Jana Kasprowicza, Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego).          Był dyrektorem Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej w Kutnie (1962 – 68), prezesem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie (1968 – 74), podinspektorem Wydziału Oświaty (1974 – 75).

 Jego najaktywniejszy okres pracy zawodowej i aktywności społecznej przypadł na lata 1975 – 1990. Będąc dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) im. Stefana Żeromskiego     w Kutnie, utworzył kilka filii bibliotecznych w tym mieście (m.in. na ul. Jagiełły, Wilczej, Łąkoszyńskiej, Dąbrowskiego) i nadbudował taras biblioteki powiększając jej powierzchnię. Przyczynił się także do powstania w MBP Sali Audiowizualnej i Pracowni Mikrofilmów[1].    W tym okresie prowadził bardzo szeroką działalność społeczno – kulturalną, zorganizował: Amatorski Klub Filmowy i Dyskusyjny Klub Filmowy, Koło Dramatyczne w I L.O. im. H. Dąbrowskiego, był prezesem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej a także rozpoczął budowę Domu Nauczyciela. W latach 1998 – 2006 był Radnym Rady Miasta Kutno.

Za pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany.

W latach 1981 – 1989, gdy był prezesem TPZK. W tym czasie Towarzystwo odnotowało wiele sukcesów w skali nie tylko lokalnej, ale także ogólnopolskiej.

Podczas jego prezesury, mimo trudnych czasów stanu wojennego, Towarzystwo rozwinęło swoją działalność, zyskując znaczącą pozycję pośród organizacji pozarządowych, zwanych wówczas organizacjami wyższej użyteczności publicznej. Między innymi dzięki akcji bicia medali pamiątkowych zyskało rozgłos na terenie całego kraju. Obdarzony talentem dobrego organizatora, był jednym z pierwszych aktywnych kolekcjonerów kutnowskich, który wybrany został do władz Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego                           i Numizmatycznego w Mławie – Koło w Płocku.

Kiedy w roku 1984 powołano pierwsze Koło PTAiN w Kutnie, został  jego sekretarzem.

Był prekursorem, za którym w następnych latach do Koła wstępowali kolejni członkowie TPZK m.in.  Andrzej Urbaniak (1985) i Marek Wójkowski (1990), którzy później sprawowali funkcje prezesów zarządu Towarzystwa.

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w., Henryk Lesiak aktywnie uczestniczył w działalności sekcji medalierskiej TPZK, a w czasie swojej prezesury przyczynił się do wydania  wielu edycji medali pamiątkowych.

W czasach pełnienia funkcji prezesa TPZK przez Henryka Lesiaka Towarzystwo wykazywało ogromną aktywność w życiu kulturalnym i społecznym Kutna. Towarzystwo po uzyskaniu siedziby w „Dworku modrzewiowym”, otworzyło galerię i pracownię rzeźby ludowej oraz malarstwa nieprofesjonalnego. Staraniami Henryka Lesiaka przy ul. Kilińskiego otwarto pierwszą w Kutnie galerię i pracownię profesjonalnej malarki Krystyny Brzozowskiej.

Na gmachu tzw. „Nowej Oberży” przy ul. Sienkiewicza 2 została odsłonięta pierwsza tablica pamiątkowa ufundowana przez TPZK, poświęcona pobytowi Rządu Tymczasowego    w Kutnie, wybitych zostało 17 medali pamiątkowych. W tym także czasie odrestaurowano zegar na ratuszu kutnowskim, odnowiony został grób małżonków Troczewskich, wydanych zostało 13 numerów tygodnika TPZK „Głos Kutnowski” (nakład 2000 egz.), zebrane zostały rozproszone po ziemi kutnowskiej tablice nagrobne z kutnowskiego cmentarza żydowskiego, a w 1984 roku wydano ważną dla miasta publikację pt. „Kutno. Dzieje miasta”, pośród autorów której byli członkowie TPZK (G. Majewska, S. Pawlak, R. Buzak i H. Lesiak).

 Za czasów prezesury Henryka Lesiaka TPZK znalazło się w tzw. „Złotej Dziesiątce” towarzystw regionalnych w Polsce.

Bardzo prężnie działały wówczas sekcje zainteresowań: fotograficzna, malarska, rzeźbiarska, historyczna, hafciarska i inne. Organizowanych było wiele wystaw, koncertów i odczytów.

Henryk Lesiak z dużym osobistym zaangażowaniem organizował budowę Domu Nauczyciela i stanął na czele Komitetu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Kutnie, doprowadzając do jego powołania w 1981 roku.

Był redaktorem naczelnym tygodnika „Głos Kutnowski” (1988 – 1989), organizatorem sesji naukowych, inicjatorem powołania Archiwum Miejskiego.

Henryk Lesiak jest wybitnym popularyzatorem dziejów Ziemi Kutnowskiej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i samodzielnych wydawnictw książkowych: Doktor Antoni Troczewski – lekarz i działacz społeczny, Kutno 1984, Prasa kutnowska w latach 1918-1939, cz. I, Kutno 1986, Kutno w latach 1910 – 1926 na podstawie lokalnej prasy, Kutno 1986,

Kutno na starej fotografii, Kutno 1986, Kronika Wytwórni Pasz w Kutnie, Kutno 1988,

Kutno w latach 1927 – 1939, Kutno 1995, Historia Szkoły – Gimnazjum i Liceum im. H. Dąbrowskiego w Kutnie, Kutno (1998), Działalność ZNP w latach 1905-1995. [w:] Zarys Historii Kutnowskiej Oświaty w l. 1905-1995 (praca zbiorowa), Kutno 1998,

Kutno portret miasta (praca zbiorowa), Kutno 1997, Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego na terenie Kutna (w: Zarys historii kutnowskiej oświaty, Kutno 1998), Posłowie ziemi kutnowskiej, Kutno 2001, Wieś i dwór w Powiecie Kutnowskim, Kutno 2003,

Szpital Kutnowski 1840 - 2005 (praca zbiorowa) Kutno 2005, Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, H. Lesiak, Kutno 2007 (Książka ta zdobyła „Zloty Ekslibris” w 2007 r.,       w Wojewódzkim Konkursie Wydawnictw z 2007 r., organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi).

Dwukrotnie był wyróżniony III miejscem w plebiscycie „ Kutnowianin Roku” w latach 1985 i 1987. Posiada odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Medal im. Aleksandra Patkowskiego za zasługi dla idei regionalizmu oraz „Złotą Odznakę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej”.

                                                                                          Opracował   Andrzej Latos[1] Pozyskane zostały wówczas mikrofilmy prasy kutnowskiej z lat 1910-1939, które służą do dziś czytelnikom.


 

 

 

· redakcja dnia czerwiec 11 2012 21:29:52 · 0 komentarzy · 1660 czytań · Drukuj

Uwaga Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie przy TPZK!

Zapisy na nowy rok akademicki 2012/2013 odbywać się będą w dniach:
18.06.2012 r. (poniedziałek)
19.06.2012 r. (wtorek)
20.06.2012 r. (środa)
21.06.2012 r. (czwartek)
w godz. 10:00 - 13:00 w Kutnowskim Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 11 (na dole w hallu).

Czesne za rok wynosi 60 zł + 10 zł wpisowe (wpisowe tylko dla nowych słuchaczy). Dla małżeństw zniżka - po 50 zł od osoby.

Nr konta bankowego do wpłat czesnego:
Bank PEKAO S.A. ul. 29-go Listopada 15
49 1240 3190 1111 0010 1533 3028

Zapisujący się obowiązani są do okazania dowodu wpłaty czesnego na rzecz UTW Kutno. Prosimy także o przyniesienie legitymacji słuchacza do podstemplowania na nowy rok akademicki.

Istnieje możliwość zapisania osoby przez inną osobę. Zapisujący powinien okazać dowód wpłaty czesnego wystawiony na osobę przez niego zapisywaną oraz znać jej dane osobowe.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w UTW informujemy, że osoby, które nie zapiszą się w terminie rekrutacji, nawet jeśli będą posiadały dowód wpłaty czesnego, wpisywane będą na listę rezerwową
.

 

Zarząd i Słuchacze
UTW w Kutnie przy TPZK
zapraszają

na V uroczyste zakończenie roku akademickiego,
które odbędzie się 12 czerwca 2012 roku o godzinie 11:00
w Kutnowskim Domu Kultury.

 

· redakcja dnia czerwiec 09 2012 23:17:48 · 0 komentarzy · 964 czytań · Drukuj

kilka słów o zaangażowaniu Jerzego Łompiesia na rzecz ochrony starych nagrobków...

Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,  a jednocześnie osoba niezmiernie zaangażowana w ochronę starych, zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie - pan Jerzy Łompieś od wielu lat pracuje na kutnowskim cmentarzu sprzątając zaniedbane groby i czyszcząc płyty nagrobne. Od wiosny do jesieni można go spotkać, chodząc alejkami cmentarza, gdy schylony pracowicie odrestaurowuje nagrobki. Piszemy o tym, bo jest to przykład naprawdę godny naśladowania. W  2012 roku wykonał, jak zawsze nieodpłatnie, prace polegające na odczyszczeniu płyt   z piaskowca i uporządkowaniu terenu wokół  niżej wymienionych grobów, poświęcając swój czas, zaangażowanie i siły, pomimo, że nie jest już osobą młodą, a i jego zdrowie już szwankuje:

 
Nagrobek Jana Kowalskiego (inżyniera budownictwa) położony w głównej alei po prawo.

Images: DSC03353.JPG       Images: DSC04762.JPG
Nagrobek Anulki Wiśniewskiej położony w głównej alei po prawo.

Images: DSC03349.JPG Images: DSC03351.JPG Images: DSC04756.JPG
Nagrobek Marcina Białoskórskiego położony w głównej alei po prawo.
Images: DSC03468.JPG Images: DSC03347.JPG Images: DSC04758.JPG
Nagrobek Stasinka ….dzińskiego (trudno jest odczytać nazwisko) położony w  głównej alei po lewo.

   
               Images: DSC05071.JPG    Images: DSC05070.JPG
   Jerzy Łompieś pokazuje jak żmudna jest praca przy czyszczeniu płyt nagrobnych - nagrobek Zofii Januszewskiej.

       Images: DSC01768.JPG         

      Nagrobek Konstantego Jelskiego – nauczyciela, sekretarza Związku Ziemian.          Nagrobek Joanny de Collen Jelskiej.

        Images: DSC05093.JPG                                                                 Images: DSC05095.JPG                               
                                        Dziękujemy!

· redakcja dnia czerwiec 09 2012 18:34:59 · 0 komentarzy · 1053 czytań · Drukuj

od wiosny trwają prace renowacyjne i konserwacyjne na kutnowskiej nekropolii

W dniu 29 maja 2012 roku odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy TPZK.W spotkaniu na terenie Cmentarza Parafialnego w Kutnie uczestniczyli członkowie zarządu TPZK i członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej: Marek Wójkowski, Jerzy Łompieś, Bogdan Krawczyk, Przemysław Woźniak, Bożena Gajewska.

W dniu 29 maja 2012 roku odbyło się spotkanie stron w celu końcowego odbioru robót prac renowacyjnych  przy grobowcu Edwarda Kopcia dyrektora Cukrowni Marya w Sójkach. Powyższe prace prowadzone były na podstawie umowy o dzieło nr 2/2011 zawartej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z Zakładem Konserwacji Nagrobków pana Wiesława Domańskiego w dniu 2.09.2011 roku. Zakres  prac remontowych objął wykonanie następujących czynności: rozebranie nagrobka, przemurowanie elementów cokołu, naprawę pozostałych elementów. Na wykonane prace renowacyjne  Wykonawca udzielił  5-letni okres gwarancji.

 Images: DSC03380.JPG Images: DSC03464.JPG Images: DSC03463.JPG

      Images: DSC04071.JPG      Images: DSC05087.JPG Images: DSC04738.JPG

Zakres prac renowacyjnych  przy grobie Edwarda Kopcia dyrektora Cukrowni Marya w Sójkach prowadzony był na podstawie dokumentacji technicznej sporządzonej przez Pracownię Projektowo-Usługową MAGBUD w Kutnie, ul. Narutowicza 8. Dokumentację wykonał pan Bogdan Krawczyk, jak co roku,  nieodpłatnie.  Dziękujemy!

Członkowie SKOnCPwK przy TPZK, na podstawie wizji lokalnej podczas kolejnych etapów robót, a także stanu końcowego oraz przedstawionej opinii wykonawcy prac, stwierdzili wykonanie powyższych prac zgodnie z zapisami w umowie o dzieło. Nie przedstawiono zastrzeżeń co do jakości przeprowadzonych prac renowacyjnych.

Ogrodzenie wokół nagrobka (cztery słupy i łańcuchy) zostało przewiezione do firmy Rombud, gdzie zostało poddane piaskowaniu, wykonano brakujące 2 ogniwa, połączono łańcuch, a następnie całość ogrodzenia została pomalowana. Wszystkie te prace wykonał  pan Piotr Kowalski – właściciel firmy Rombud w Żychlinie nieodpłatnie. Dziękujemy!
Od dłuższego czasu planujemy poddać renowacji nagrobek (z pomnikiem w kształcie neogotyckiej kapliczki) Anny Chlewickiej ze Starzyńskich. Jest to jeden z piękniejszych nagrobków na kutnowskim Cmentarzu Parafialnym. Prace konserwatorskie przy tym nagrobku winny być  dokonane przez konserwatora dzieł sztuki. Są to prace bardzo kosztowne, ale dzięki hojności mieszkańców Ziemi Kutnowskiej uzbieraliśmy już wystarczającą kwotę.  Aktualnie TPZK prowadzi  rozmowy z panią Marią Stemplewską – dyplomowanym konserwatorem rzeźby kamiennej z Torunia na temat zakresu prac do wykonania. W czerwcu konserwator przedstawi kosztorys na podstawie przedłożonej dokumentacji i wizji lokalnej.
                                                                                   Images: DSC02091.JPG    

 

 

· redakcja dnia czerwiec 05 2012 22:44:57 · 0 komentarzy · 1156 czytań · Drukuj

gratulujemy pięknego jubileuszu

Images: DSC05171.JPG

     

W dniu 31 maja 2012 roku  na zaproszenie Hufca ZHP w Kutnie uczestniczyliśmy w  obchodach pięknego jubileuszu, bo 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego  na Ziemi Kutnowskiej.  Z tej okazji prezes TPZK Marek Wójkowski  wręczył na ręce pani Agnieszki Ciesielskiej list gratulacyjny, którego treść zamieszczamy powyżej oraz medal wybity przez TPZK upamiętniający postać Andrzeja Małkowskiego twórcy  polskiego harcerstwa  urodzonego w Trębkach k/Kutna.

 Images: DSC05133.JPG Images: DSC05126.JPG


                           Images: DSC05118.JPG   Images: DSC05117.JPG 

· redakcja dnia czerwiec 05 2012 19:32:07 · 0 komentarzy · 1203 czytań · Drukuj

XXX Święto Pułkowe

 

25 maja 2012 roku  zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Dyrekcja 1 Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego wspólnie zorganizowały  XXX Święto Pułkowe 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 1, gdzie przed wojną mieściły się koszary 37 pp.

Images: DSC04989.JPG  Images: DSC05007.JPG
            W uroczystości udział wzięły delegacje władz samorządowych miasta i powiatu – vice prezydent Kutna pan Zbigniew Wdowiak oraz wicestarosta pan Konrad Kłopotowski.

Przybyły poczty sztandarowe uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie, Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie, Szkoły Podstawowej w Szczycie, Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie, Gimnazjum nr 1 w Kutnie, Gimnazjum nr 2 w Kutnie, Liceum Ogólnokształcącego PUL, a także  kutnowskiej Policji.

Wartę honorową pełnili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego PUL imienia 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, którzy na uroczystość przybyli wraz z pułkownikiem dr inż. Remigiuszem Wiśniewskim. 

Images: DSC05032.JPG    Images: DSC05008.JPG
            Członkowie Kręgu Dzieci  Rodzin  Wojskowych 37 PP w Kutnie  licznie uczestniczyli w obchodach Święta Pułkowego. Przybyli także harcerze kutnowskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37. 

 Images: DSC04991.JPG   Images: DSC05025.JPG
             O godz. 9.50 nastąpiło wystawienie wart honorowych przy tablicy pamiątkowej 37 pp oraz przy pomniku harcerzy - żołnierzy 37 pp przez uczniów 1 LO PUL w Kutnie. Następnie wciągnięto flagę państwową na maszt , a orkiestrę "Clonovia" odegrała hymn narodowy. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem harcerzy - żołnierzy 37 pp. Przy dźwiękach marszy wojskowych  granych przez  „Clonovię” nastąpił przemarsz uczestników uroczystości pod tablicę pamiątkową 37 pp im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Tam złożono wiązanki kwiatów  i wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Pierwszy głos zabrał prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Marek  Wójkowski, a następnie Kazimierz Ciążela – członek Kręgu Dzieci  Rodzin  Wojskowych 37 PP w Kutnie. Na zakończenie uroczystości licznie zgromadzone dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Kutna wysłuchali krótkiego koncertu orkiestry "Clonovia".

 Images: DSC05006.JPG     Images: DSC04993.JPG
            Cieszy nas, że przez trzydzieści już lat podtrzymywana przez zapalonych członków TPZK pamięć o 37 pp nie zaginęła, a wręcz jest kultywowana przez coraz liczniejsze grono nie tylko środowisk szkolnych, rodzin, ale także pasjonatów Ziemi Kutnowskiej!
To ogromna radość patrzeć, jak coraz większa liczba  mieszkańców regionu kutnowskiego   zna historię  37 pp.  Szkoła Podstawowa w Szczycie,
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, 1 LO PUL w Kutnie  przyjęły imię 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego.  w dniu 26 maja 2012 roku przyjęła je także Orkiestra Dęta Clonovia.
             
W  sobotę, 26 maja 2012 roku  w Głogowcu i Klonowcu odbyły się uroczystości jubileuszowe 5-lecia powstania Stowarzyszenia Clonovia.  Z tej okazji zorganizowane zostanie Seminarium Dziedzictwa i Tradycji Oręża Polskiego. W programie uroczystości było  m.in. nadanie Dziedzictwa 37 pp przez Krąg Rodzin Wojskowych 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty, przyjęcie imienia 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty przez Orkiestrę Dętą Clonovia, poświęcenie i przekazanie proporca oraz Aktu Nadania Proporca dla Stowarzyszenia Clonovia. 
                                 Images: DSC05053.JPG  Images: DSC05056.JPG          Images: DSC05060.JPG                 
            
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej składając życzenia z okazji Jubileuszu na ręce Prezesa Stowarzyszenia pani Anny Baranowskiej wręczyło dla Orkiestry Dętej Clonovia Jubileuszową Odznakę Pamiątkową 37 pułku piechoty  dziękując za  pielęgnowanie tradycji 37pp.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z satysfakcją patrzy, jak od kilkudziesięciu lat pielęgnowana pamięć o 37 pp  zaczyna przynosić efekty… Dobrze jest naocznie przekonać się, że działalność naszego stowarzyszenia ma sens. Coraz młodsze pokolenia Kutnian chcą poznawać historię Ziemi Kutnowskiej, i to jest dla nas nagrodą… dla nas pracujących w TPZK dzisiaj, ale też dla tych, którzy 40 lat temu z myślą o takich właśnie rezultatach zakładali nasze stowarzyszenie.

 

Dziękujemy!

 

 Images: DSC05038.JPG   Images: DSC05033.JPG


                             

                            
· redakcja dnia maj 22 2012 22:56:18 · 0 komentarzy · 1228 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!