Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

Uwaga! Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 UTW

15 czerwca rusza rekrutacja na nowy rok akademicki 2011/2012 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Jeśli masz minimum 50 lat, chcesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania - nie przegap tej okazji!

Zapisy na nowy rok akademicki przyjmujemy w siedzibie TPZK w Kutnie (Dworek Modrzewiowy), ul. Narutowicza 20 w dniach 15 - 17 czerwca (środa, czwartek, piątek) w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 17.00.

Opłata wynosi: 60 zł czesne + dodatkowo 10 zł wpisowego dla rozpoczynających naukę. Dla małżeństw obowiązuje zniżka - 50 zł czesnego od osoby.

Zapisujący się zobowiązani są okazać dowód wpłaty czesnego na rzecz UTW (numer konta poniżej).

Prosimy obecnych słuchaczy o przyniesienie legitymacji UTW do podstemplowania na nowy rok akademicki.

W tym roku istnieje możliwość zapisania słuchacza przez inną osobę w przypadku, gdy osoba zapisująca posiada dowód wpłaty czesnego, wystawiony na osobę zapisywaną oraz zna jej dane osobowe.

Uwaga! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach UTW informujemy, że osoby, które nie zapiszą się w podanym terminie rekrutacji, będą zapisywane na listę rezerwową, nawet jeśli będą posiadały dowód wpłaty czesnego.

· redakcja dnia czerwiec 16 2011 22:25:52 · 0 komentarzy · 1316 czytań · Drukuj

Czwarty rok na Uniwersytecie Trzeciego Wieku już za nami...

W dniu 14 czerwca 2011 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej uroczyście zakończył  rok akademicki  2010/2011.  Spotkanie studentów odbyło się w gościnnej auli Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej. Jest to już czwarty rok akademicki, w którym to uczestniczyła rekordowa ilość słuchaczy – 293 osoby.  Aula ledwie pomieściła wszystkich chcących wziąć udział w zakończeniu roku. Odśpiewano hymn kutnowskiego UTW, po czym sprawozdanie złożyła w imieniu Rady Słuchaczy pani Marlena Kluk. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Uniwersytet mojej babci, mojego dziadka”. Nagrody otrzymali: w kategorii przedszkola – Amelka Tarnowska, w kategorii 7-10 lat - Kinga Łuczak, w kategorii 11-15 lat – Bartosz Łuczak.  W imieniu zarządu UTW, sprawozdanie z działalności złożyła pani Maria Wierzbicka. Starosta Kutnowski pani Mirosława Gal Grabowska w kilku słowach wyraziła uznanie dla pracy i zaangażowania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Vice Prezydent Miasta Kutno  pan Zbigniew Wdowiak pogratulował osiągnięć UTW, z zainteresowaniem przeglądał książkę zatytułowaną „Gdy dziadkowie byli dziećmi”, która została wydana w tym roku. Vice prezes zarządu TPZK pan Karol Koszada  podziękował zebranym słuchaczom  za ich nieustanną chęć do poszerzania wiedzy, optymizm i autentyczną radość z bycia studentem UTW. Następnie wręczył członkom zarządu UTW kwiaty. Bukiety kwiatów od słuchaczy UTW otrzymali Starosta Kutnowski i Vice Prezydent -  w ten sposób podziękowano za wsparcie, jakie otrzymuje od władz samorządowych Uniwersytet Trzeciego Wieku. Gdy część oficjalna dobiegła końca, na scenę wyszła grupa teatralna „Maska 2”, która zaprezentowała zebranym  skecze i popisy gimnastyczne.

news: utw 2011.JPG Images: utw11e.JPG Images: utw11c.JPG

Images: utw11a.JPG Images: utw11f.JPG Images: utw11d.JPG

· redakcja dnia czerwiec 15 2011 20:49:00 · 0 komentarzy · 1428 czytań · Drukuj

4 czerwca 2011r. w Krośniewicach X Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów

Program

 

10.00 – uroczyste otwarcie wystawy fotografii Czesława Czaplińskiego, pt. „Artyści”

11.00 – oficjalne otwarcie X Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów przez Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego

11.1010 lat Święta Kolekcjonerów i Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Kazimierz Śwircz, Dyrektor Muzeum w Krośniewicach

11.25Rola kolekcjonerstwa w ochronie polskiego dziedzictwa historycznego i kulturalnego – prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

11.45Kolekcjonerstwo w XXI wiekuRyszard Kruk, www.kolekcjonerstwo.pl; oraz mecenas Leszek Koziorowski, www.historycznepapiery.pl

12.00 – wręczenie Honorowych Nagród Hetmana Kolekcjonerów Polskich, prowadzenie uroczystości Bohdan Kowalczyk, sekretarz kapituły

12.30 – przerwa kawowa

13.00 – Prezentacje multimedialne:

- Kolekcjonerstwo a InternetKonrad Szukalski, www.agraart.pl,

- Działalność Edukacyjna i Turystyczna Siedleckiego Klubu KolekcjonerówSławomir Kordaczuk

13.30 – pokaz filmu Czesława Czaplińskiego i Krzysztofa Strykiera, pt. „Kolekcjoner Jan Nowak Jeziorański”

14.00 – uroczysty obiad wydany przez władze powiatu kutnowskiego – słowo do uczestników Mirosława Gal-Grabowska, starosta kutnowski

15.00 – dyskusja panelowa – Nowoczesne kolekcjonerstwo, jakie jest, jakie być powinno? – zaproszeni do udziału: Bogdan Deptuła, redaktor naczelny Art & Business; redaktor Janusz Miliszkiewicz, Rzeczpospolita; Jacek Jackowski, www.filokartysta.pl; Marek Sosenko; Ryszard Kondrat, www.wcn.pl; przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Marek Świca, Wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie; Jolanta Leśniewska, Kierownik Archiwum Państwowego w Kutnie

16.00 – zakończenie i podsumowanie X Święta Kolekcjonerów – dr Jerzy Huczkowski, Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich i Julianna Barbara Herman, Burmistrz Krośniewic.

X Świętu Kolekcjonerów towarzyszyć będą:

X Targi „Na skrzyżowaniu” – skwer na pl. Wolności 1, godz. 8.00-15.00

występy artystyczne

pokaz współczesnych i zabytkowych motocykli

 

Z okazji jubileuszowego X Święta Kolekcjonerów i dziesiątej edycji Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich, dzięki pomocy wielu sponsorów, Muzeum wydaje okolicznościową plakietę, której autorem jest artysta plastyk Tadeusz Tchórzewski, a wybita zostanie w Mennicy Polskiej w Warszawie. Na plakiecie z lewej strony znajduje się portret patrona muzeum i Honorowej Nagrody, na prawo od niego wizerunek dyplomu i pierścienia Honorowej Nagrody oraz buławy hetmańskiej J. Dunin-Borkowskiego; w górnej partii plakiety nazwa i data imprezy, której jest poświęcona, w dolnej części nazwa muzeum – organizatora Święta Kolekcjonerów i wydawcy plakiety.

Plakieta, jednostronna, o wymiarach 55 x 70 mm tłoczona w tombaku, srebrzona i oksydowana, wykonana zostanie w nakładzie 200 sztuk, z czego 80 egzemplarzy jest przeznaczonych do wolnej sprzedaży w cenie 150 zł/1 sztukę.

Plakietę można będzie nabyć podczas Święta Kolekcjonerów, 4 czerwca, można też zamówić ją wcześniej, wpłacając równowartość ceny plakiety na konto:

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

nr 25 1240 3190 1111 0000 2983 7322

Zamówione egzemplarze można będzie odebrać osobiście w muzeum 4 czerwca i w dniach następnych. Na życzenie zamawiającego, muzeum może przesłać zamówioną plakietę na wskazany adres, za zaliczeniem pocztowym.

Na zdjęciu gipsowy projekt plakiety.

Images: plakietka.jpg 

 

· redakcja dnia czerwiec 02 2011 23:06:15 · 0 komentarzy · 1573 czytań · Drukuj

Organizacje pozarządowe dla regionu łódzkiego


news: organizacje pozarzadowe w Lodzi.JPG

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w związku z  zaproszeniem Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia uczestniczyło w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa łódzkiego. Spotkanie odbyło się w dniu 24 maja 2011 r. o godz. 10.00 w Dużej Sali Obrad Rady Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej.   Temat spotkania:  „Organizacje pozarządowe dla regionu łódzkiego”.
Licznie zgromadzonych uczestników spotkania powitała Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska. Patrycja Wojtaszczyk, Koordynatora ds. współpracy z organizacjami  pozarządowymi w Kancelarii Marszałka omówiła Program Współpracy Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi realizowany w 2011 r. oraz zasad powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Images: organizacje pozarzadowe  sala w Lodzi.JPG

Następnie Wiesława Zewald  Doradca  Wojewody Łódzkiego oraz Anetta Chlebicka, Kierownika Oddziału Wsparcia  i Integracji w Wydziale Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  w Łodzi przedstawiły projekt Programu Współpracy Wojewody Łódzkiego  z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.
Joanna Wierzbicka, Zastępca  Kierownika Oddziału Wsparcia i Integracji Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi omówiła  konkursy organizowane przez Wydział Polityki Społecznej  oraz zasady  przyznawania i rozliczania dotacji.
Po wysłuchaniu tych informacji i braku chętnych do dyskusji zakończono spotkanie. W  kuluarach przedstawiciele organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego przez kilkadziesiąt minut rozmawiali ze sobą, przekazując sobie doświadczenia i poglądy na tematy poruszane na spotkaniu.
· redakcja dnia maj 28 2011 16:16:28 · 0 komentarzy · 1382 czytań · Drukuj

Dziękujemy za tak liczny udział w XXIX Święcie Pułkowym 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Newsy

W dniu 26 maja 2011 roku, przy tablicy pamiątkowej umieszczonej   na budynku dawnych  koszar wojskowych przy ul.Grunwaldzkiej 1  mieszkańcy Kutna uroczyście uczcili pamięć żołnierzy 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego.
Uroczystości zostały zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie oraz Muzeum Regionalne w Kutnie.
W uroczystości udział wzięły delegacje władz samorządowych miasta i powiatu – vice prezydent Kutna pan Zbigniew Wdowiak oraz wicestarosta pan Konrad Kłopotowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Zdzisław Sapiejka.
Przybyły poczty sztandarowe uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie, Szkoły Podstawowej w Szczycie, Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie, Gimnazjum nr 1 w Kutnie, Gimnazjum nr 2 w Kutnie, Liceum Ogólnokształcącego PUL. Wartę honorową pełnili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego PUL imienia 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, którzy na uroczystość przybyli wraz z pułkownikiem dr inż. Remigiuszem Wiśniewskim. 
Członkowie Kręgu Dzieci  Rodzin  Wojskowych 37 PP w Kutnie licznie uczestniczyli w obchodach Święta Pułkowego. Przybyli także harcerze kutnowskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37.  Z uwagi na to, że przedstawiciele szkół nie mogli przybyć na popołudniowe spotkanie do Muzeum Regionalnego, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wręczył  Jubileuszowe Odznaki 37 PP Szkole Podstawowej w Szczycie i Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie, które noszą imię pułku.
Po południu w siedzibie Muzeum Regionalnego odbyły się wykłady: pana Marka Wójkowskiego – prezesa zarządu TPZK nt. „Symbolika 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego”  oraz pana Piotra Stasiaka nt. „Tajemnica koszar 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego”. Na zakończenie obchodów Święta Pułkowego prezes TPZK wręczył Jubileuszowe Odznaki 37 PP członkom  Kręgu Dzieci  Rodzin  Wojskowych 37 PP w Kutnie, członkom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, a także Muzeum Regionalnemu w Kutnie na ręce dyrektora pana Grzegorza Skrzyneckiego.

Cieszy nas, że pamiętacie o 37 Łęczyckim Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Images: 437pp.JPG Images: 137pp.JPG Images: 537pp.JPG

Images: 637pp.JPG Images: 237pp.JPG Images: 337pp.JPG

· redakcja dnia maj 26 2011 21:43:35 · 0 komentarzy · 1453 czytań · Drukuj

Święto 37 PP

   
                                                                   news: 37pp.jpg

37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP.W swej tradycji pułk nawiązywał do 4 Pułku Strzelców Pieszych Księstwa Warszawskiego. Zalążek pułku powstał w Przemyślu w listopadzie 1918. Od 25 lutego 1919 nosił nazwę 37 Pułku Piechoty, a w latach 1920-1937 - 37 Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej. W wojnie polsko-ukraińskiej walczył o otwarcie drogi do broniącego się Lwowa zajmując Gródek Jagielloński a następnie brał udział w walkach o Sambor, Drohobycz i Stanisławów, nad Dniestrem i Zbruczem. W wojnie polsko-bolszewickiej, do lipca 1920, brał udział w walkach pod Korosteniem, Koziatynem i Żukowcem, nad Berezyną, Niemnem i Bugiem. W sierpniu uczestniczył w zwycięskim boju pod Baboszewem, po czym został przetransportowany w rejon Lwowa, gdzie po ciężkich walkach zajął Rohatyn i w pogoni za nieprzyjacielem doszedł do Wiśniowca. Po zakończonej wojnie został rozlokowany w Kutnie i Łęczycy. W przewrocie majowym 1926 wziął udział w walkach w Warszawie po stronie marszałka Józefa Piłsudskiego.W składzie Armii "Poznań", a później Armii "Pomorze" brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Od Wągrowca przez Inowrocław, okolice Kutna dotarł na pola bitwy nad Bzurą, gdzie walczył do 18 września 1939, po czym resztki pułku przekroczyły Bzurę i przez Puszczę Kampinoską dotarły do Warszawy. Po kampanii wrześniowej pułk został rozwiązany (źródło: www.wikipedia.pl.)

                                            

· redakcja dnia maj 25 2011 17:54:38 · 0 komentarzy · 1321 czytań · Drukuj

XVIII Młodzieżowy Rajd Pieszy Śladami historii i zabytków Kutna


articles: znaczek-rajd-pieszy-2011--1.jpg

XVIII Młodzieżowy Rajd Pieszy  wędrował śladami działalności doktora Antoniego Troczewskiego w 150 rocznicę urodzin

Rajd   został zorganizowany dzięki dotacji z budżetu miasta Kutno.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej po raz osiemnasty zorganizowało Młodzieżowy Rajd Pieszy „Śladami historii i zabytków Kutna”. Rajd odbył się w dniu 19 maja 2011 roku w godzinach 9.30- 14.00. W rajdzie brało udział 274 uczestników - dzieci i młodzieży z Kutna i regionu kutnowskiego, 22 opiekunów i 8 przewodników-członków TPZK – Marek Wójkowski, Jerzy Łompieś, Mirosław Spikowski, Bartosz Serenda, Mirosława Kowalczyk, Mirosław Siemiński, Stanisław Wojdecki, Maciej Szymański. 

articles: DSC02528.JPG

Uczestnicy rajdu   wyruszyli spod Dworku Modrzewiowego - siedziby stowarzyszenia i wędrowali śladami działalności doktora Antoniego Troczewskiego w 150 rocznicę urodzin kutnowskiego społecznika i Honorowego Obywatela Miasta Kutno. W rajdzie wzięły udział łącznie 23 grupy dzieci i młodzieży  wraz z opiekunami:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 – opiekun Jadwiga Rojewska
2. Szkoła Podstawowa nr 1 – opiekun Anna Pluta
3. Szkoła Podstawowa nr 1 – opiekun  Wiesław Leśniewski
4. Szkoła Podstawowa nr 1 – opiekun Agnieszak Kaźmierczak
5. Szkoła Podstawowa nr 1 – opiekun  Sławomir Krawczyk
6. Szkoła Podstawowa nr 6 – opiekun Halina Błaszczyk
7. Szkoła Podstawowa nr 4 – opiekun Małgorzata Antczak
8. Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa) w Oporowie – opiekun Tomasz Jóźwiak
9. Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa) w Byszewie – opiekun Małgorzata Ambroziak
10. Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa) w Byszewie – opiekun Katarzyna Stolińska
11. Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa) w Byszewie – opiekun Iwona Zawadzka
12. Zespół Szkół (Gimnazjum) w Dąbrowicach – opiekun Jarosław Kacprzak
13. Zespół Szkół (Gimnazjum) w Dąbrowicach – opiekun Mirosława Wolska
14. Zespół Szkół (Gimnazjum) w Dąbrowicach – opiekun Halina Szaumkessel
15. Zespół Szkół (Gimnazjum) w Byszewie  - opiekun Danuta Nowak
16. Gimnazjum nr 3 w Kutnie – opiekun Stanisława Wasilewska
17. Zespół Szkół (Gimnazjum)  w Ostrowach – opiekun Renata Tokarska
18. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza  w Kutnie – opiekun Agnieszka Jaskuła
19. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie – opiekun Aleksandra Szymczak
20. Zespół Szkół nr 3 im. W.Grabskiego  w Kutnie  – opiekun Aleksandra Szymańska
21. Związek Harcerstwa Polskiego– opiekun Joanna Traczyk
22. Związek Harcerstwa Polskiego– opiekun Ewa Górczyńska

articles: DSC02530.JPG

 Każdy z uczestników otrzymał  pamiątkowy znaczek rajdowy, napoje i słodycze. W trakcie wędrówki grupy dzieci i młodzieży zapaliły znicze przy grobie doktora Antoniego Troczewskiego, obejrzały między innymi willę dr Troczewskiego, Sierociniec, Macierz Szkolną, Szpital św. Walentego, Dom Dochodowy Straży Pożarnej.

articles: DSC02538.JPG

articles: DSC02536.JPG

Na zakończenie rajdu przeprowadzony został dla chętnych konkurs wiedzy o życiu i działalności doktora Antoniego Troczewskiego, w którym dzieci i młodzież prezentowały zdobytą podczas rajdu wiedzę. Konkurs prowadziła Bożena Gajewska. W składzie jury oceniającego stan wiedzy uczestników rajdu byli Marek Wójkowski, Danuta Tomczyk, Dagmara Manitius i Bożena Gawin. Organizatorzy nagrodzili odważnych i uważnie słuchających uczestników rajdu nagrodami i dyplomami.

articles: DSC02539.JPG

articles: DSC02550.JPG

Nagrody za pogłębioną wiedzę o Kutnie, jego historii i zabytkach zdobyli uczniowie następujących szkół: w grupie szkół podstawowych: I miejsce Michał Zamerski  ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie, II miejsce Wiktoria Balińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie, III miejsce Mateusz Narkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie, wyróżnienia: 7-letni Mateusz Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej w Byszewie (Zespół Szkół), wyróżnienie Sandra Szymańska ze Szkoły Podstawowej w Byszewie (Zespół Szkół); w grupie szkół gimnazjalnych: I miejsce Aleksandra Augustyniak z Gimnazjum w Byszewie (Zespół Szkół), II miejsce Edyta Ślubowska z Gimnazjum w Dąbrowicach (Zespół Szkół), III miejsce Justyna Banasiak z Gimnazjum w Byszewie (Zespół Szkół), wyróżnienie Marlena Grabska z Gimnazjum w Dąbrowicach (Zespół Szkół); w grupie szkół średnich: I miejsce  Sylwia Kiełbasa z Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie im. W.Grabskiego, II miejsce Klaudia Jóźwiak z II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza  w Kutnie, III miejsce Krzysztof Witczak z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie. 

articles: DSC02570.JPG

Nagrody wręczał Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew  Burzyński i Vice Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew  Wdowiak.

articles: DSC02571.JPG


articles: DSC02556.JPG
Na zakończenie rajdu uroczyście  wręczono podziękowania i upominki (XIV tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych) opiekunom grup i przewodnikom  za ich pomoc przy prowadzeniu rajdu.
Podobnie jak w poprzednim, tak i w  tym roku  dopisała nam pogoda, świeciło słońce, było ciepło – a więc świetne  warunki do pieszej wędrówki ulicami miasta. Ilość dzieci i młodzieży, jaka zgłosiła się na XVIII Rajd zaskoczyła nas bardzo pozytywnie.  Jesteśmy z tego faktu   niezmiernie dumni, gdyż utwierdza nas to w przekonaniu, iż nasza praca społeczna na rzecz naszej „małej ojczyzny” ma sens.   Poznawanie historii Kutna i miejsc pamięci narodowej związanych z tą historią, wdrażanie do uprawiania turystyki lokalnej, propagowanie wiedzy o własnym mieście i regionie to cele organizowanych corocznie rajdów  przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Zachęcamy dzieci, młodzież i ich opiekunów do kontynuowania naszych wspólnych wędrówek, odkrywania wielu ciekawych miejsc i interesującej  historii Kutna podczas rajdu  w przyszłym roku!

· redakcja dnia maj 19 2011 16:53:47 · 0 komentarzy · 2485 czytań · Drukuj

zbliża się piknik "Powitanie lata"

 
                               articles: powitanie lata2011-2.jpg

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zaprasza swoich członków w dniu 10 czerwca 2011roku na piknik „Powitanie lata”, który organizowany jest, jak co roku,  w leśniczówce w Raciborowie. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z biurem TPZK w godzinach urzędowania. Piknik będzie obfitował w różne atrakcje, począwszy od pieczonego dzika, wiejskiego stołu, grilla, przez wymyślne konkursy, wspólne śpiewy i tańce  przy ognisku po loterię fantową, w której każdy los wygrywa....
Autobus będzie czekał na chętnych pod Dworkiem Modrzewiowym o godz.16.oo. Powrót przewidywany jest, gdy już wszyscy uczestnicy zadowolą swe zmysły urokami lasu, jadła, ogniska i uszykowanych napitków....
Koszt udziału członka TPZK wynosi 40,00 zł, a osoby towarzyszącej 50,00 zł.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy naszych członków o możliwie szybką decyzję!

· redakcja dnia maj 15 2011 22:07:01 · 0 komentarzy · 1916 czytań · Drukuj

Wycieczki TPZK

Images: wyc.jpg
Images: wyc1.jpg

Images: wyc3.jpg
Images: wyc2.jpg

· redakcja dnia marzec 13 2011 11:49:55 · 0 komentarzy · 2329 czytań · Drukuj

Członkowie TPZK uchwalili zmiany w Statucie Towarzystwa

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła obowiązek dostosowania statutów  do nowych przepisów (art.23 Ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw). Ustawowe wymogi związane z posiadaniem statusu OPP trzeba spełniać nie tylko w przypadku starania się o status OPP, ale przez cały czas jego posiadania. Nowelizacja ustawy o pożytku z dn. 22 stycznia 2010 r. zmieniła te warunki, w tym także te, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach statutu. Organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP przed wejściem w życie nowelizacji (czyli przed 12 marca 2010 r.), a więc na starych zasadach, zobowiązane są dostosować swoje statuty   do nowych wymagań w ciągu roku od wejścia w życie ustawy. Zatem na dostosowanie się do nowych wymagań jest czas tylko do 11 marca 2011 r. W związku z powyższym   Towarzystwo Publicznego przygotowało konieczne zmiany do swojego Statutu. W  dniu 7 marca 2011 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom” przy ul. Wyszyńskiego 11 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Prezes TPZK pan Marek Wójkowski  otworzył zebranie i powitał przybyłych członków TPZK. Zgromadzenie prowadził, jak zawsze kompetentnie i sprawnie, pan Piotr Pajmel. Sekretarz zarządu TPZK pani Bożena Gajewska przedstawiła zebranym  proponowane zmiany do Statutu   Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Po wysłuchaniu informacji na temat proponowanych  zmian w Statucie Przewodniczący Zgromadzenia pan Piotr Pajmel odczytał Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w powyższej sprawie. Zebrani w wyniku głosowania uchwalili uchwałę w sprawie zmian w  Statucie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W ramach wolnych wniosków pan Piotr Pajmel stwierdził, że organizacje pozarządowe zobowiązane są do stosowania w swojej pracy społecznej coraz większej ilości przepisów prawa, praca społeczna staje się trudna i uciążliwa. Pan Andrzej Latos stwierdził, że także prowadzenie spraw księgowych Towarzystwa staje się z roku na rok coraz trudniejsze, zobowiązani jesteśmy do składania różnych sprawozdań w nieprzekraczalnych terminach, płacenia podatków.  Prezes TPZK pan Marek Wójkowski poinformował zebranych o godzinach funkcjonowania biura Towarzystwa w Dworku Modrzewiowym, a także o planowanym spotkaniu członków TPZK z okazji powitania lata. Pan Mirosław Siemiński przedstawił zebranym propozycje wycieczek organizowanych przez TPZK w 2011roku. Przewodniczący Zgromadzenia pan Piotr Pajmel podziękował zebranym i zamknął obrady.
Images: zmiany1.JPG Images: zmiany2.JPG Images: zmiany3.JPG


· redakcja dnia marzec 13 2011 11:22:55 · 0 komentarzy · 1470 czytań · Drukuj

Miłośnicy muzyki chóralnej członkami TPZK

22 lutego 2011 roku w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Do grona TPZK zostali przyjęci nowi członkowie: Joanna Domagała, Katarzyna Drzewiecka-Kiełbasa, Andrzej Horzycki, Maria Januszczak, Beata Krukowska, Agnieszka Sroka, Dorota Stanicka, Barbara Szymańska, Zofia Wojciechowska. Uroczystego wręczenia legitymacji i znaczków TPZK dokonał prezes zarządu TPZK Marek Wójkowski. Nie byłoby w tym wydarzeniu nic szczególnego, bo przecież zawsze znajdują się chętni do działania w naszym stowarzyszeniu, ale... siedmioro z nowych członków to osoby śpiewające muzykę chóralną. Po części oficjalnej pasjonaci śpiewu chóralnego dali krótki występ, który ucieszyłby ucho niejednego wytrawnego konesera muzyki. Usłyszeliśmy pieśni „Sijahamba” i „Usz je weczer” w pięknym wykonaniu. Wszyscy zauroczeni słuchali i każdy z członków zarządu po cichu marzył, że TPZK wzbogaci swoją działalność o zespół chóralny przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Images: muz1.JPG Images: muz4.JPG Images: muz2.JPG· redakcja dnia luty 27 2011 09:47:54 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 2110 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!