Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

zadbajmy wspólnie o kutnowskie zabytkowe groby, będące wymownymi świadectwami naszych korzeni, czy ojcowizny na ziemi kutnowskiej

 

 

Narody, które tracą pamięć, tracą życie…

 

Cmentarz – to nie tylko miejsce spoczynku tych, którzy odeszli, to także miejsce zadumy dla tych, którzy żyją. To miejsce, w którym przeszłość, teraźniejszość, a także przyszłość, sprowadzone są do właściwych proporcji. To jednocześnie bardzo szczególne miejsce w naszej pamięci o ludziach i zdarzeniach, o dziejach w skromnej skali każdego regionu i wielkiej skali narodu polskiego. To również miejsce uświęcone świadectwem naszej historii i kultury.

 

Pamiętajmy, że na kilku kutnowskich cmentarzach, a szczególnie na najstarszym Cmentarzu Parafialnym, spoczywa wiele zasłużonych postaci dla Kutna i ziemi kutnowskiej. Dlatego zadbajmy wspólnie o kutnowskie zabytkowe groby, będące wymownymi świadectwami naszych korzeni, czy ojcowizny na ziemi kutnowskiej. Natomiast odnowione groby niech będą dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty poprzednich zbiórek finansowych oraz działań Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej spotkacie Państwo w postaci następnych odnowionych grobów. W roku 2013 odrestaurowany został nagrobek pierwszego honorowego obywatela Kutna – doktora Antoniego Troczewskiego. Przy kilkunastu nagrobkach przeprowadzono prace porządkowe i konserwacyjne.

 

Mając w pamięci powyższe słowa i nasze czyny, zwracamy się z apelem do całej społeczności miasta Kutno o wsparcie datkami dalszych prac konserwatorskich przy zabytkowych grobach na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. W dniach 1 i 2 listopada w godzinach 9.oo-16.oo spotkacie Państwo w alejkach tego cmentarza uczestników XI kwesty na odnowienie zabytkowych grobów. Niech Państwa hojność i dary serca, będą najwymowniejszym dowodem naszej wspólnej troski o to bardzo szczególne miejsce w Kutnie – jakim jest miejscowy Cmentarz Parafialny. Apelujemy do Państwa – nie przechodźcie obojętnie obok kwestujących!

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki hojnej pomocy wszystkich mieszkańców miasta Kutno, uda się nam wspólnie odrestaurować wiele zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Tegoroczna kwesta zostanie przeznaczona m.in. na renowację nagrobka Zofii  i Zygmunta Chlewickich – dawnych właścicieli Dworku Modrzewiowego zwanego także Dworkiem Chlewickich.

 

Liczymy na Państwa ofiarność!


 

 

Images: k1.JPG Images: k11.JPG Images: k9.JPG

 

Dziękujemy członkom TPZK, wolontariuszom i wszystkim, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok opuszczonych i zaniedbanych starych grobów na naszym cmentarzu. Poniżej zamieszczamy fotografie z porządkowania grobów na kutnowskiej nekropolii.

Images: k6.JPG Images: k4.JPG Images: k7.JPG Images: k2.JPG

Images: k3.JPG Images: k5.JPG Images: k8.JPG

Zofia i Zygmunt Chlewiccy byli osobami niezwykle dla Kutna zasłużonymi i należeli do elity kulturalnej miasta. Od początku XX wieku przez wiele lat Zygmunt Chlewicki był bliskim współpracownikiem doktora Troczewskiego.

Zawodowo z ramienia władz samorządowych Kutna był taksatorem (inspektorem) ubezpieczeniowym. Przez wiele lat w pomieszczeniu dworu mieściło się jego biuro. Podczas I wojny światowej był członkiem Komitetu Obywatelskiego Kutnie. Od 1915 roku przez wiele lat był ławnikiem miejskim w Kutnie (członkiem zarządu miasta). Ponadto był aktywnym działaczem społecznym, członkiem wielu stowarzyszeń (Towarzystwo Teatralno-Muzyczne, Ochotnicza Straż Pożarna – członek zarządu, Komisja Rozbudowy Gimnazjum w Kutnie) oraz uczestnikiem różnorodnych akcji charytatywnych (zbiórka na Wojsko Polskie i jego wyposażenie, remont kutnowskiego kościoła) i działań kulturalnych w Kutnie.

Również jego małżonka, Zofia (1885- 1921) była aktywną działaczką kutnowskich organizacji kutnowskich organizacji społecznych i uczestniczką wielu akcji charytatywnych. Przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza Polskiego Czerwonego Krzyża, była członkiem Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kutnie, Polskiej Macierzy Szkolnej – skarbnik. Przyczyniła się do powstania kutnowskiego sierocińca. Jej krótkie lecz pracowite życie dla Kutna charakteryzuje krótka sentencja umieszczona na jej grobie: Żyłą prawdą sercem i ofiarną pracą. A przyświecała niezmąconą pogodą ducha. Zofia Chlewicka z Korwin Piotrowskich opiekując się żołnierzami chorymi na tyfus zaraziła się i zmarła 11 listopada 1921 r. przeżywszy 37 lat.

(w notatce wykorzystano fragmenty artykułu Andrzeja Urbaniaka z X tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych oraz fragmenty artykułu Henryka Lesiaka z XVI tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych).

 

· redakcja dnia październik 24 2013 21:09:38 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1555 czytań · Drukuj

Mieszkańcy Kutna, dziękujemy wam!

Ogromnie nas cieszy, że akcja „I Ty posadź różę” zainteresowała mieszkańców naszego miasta. Rozdaliśmy mieszkańcom Kutna już dwa tysiące sadzonek róż. Jeszcze jeden tysiąc krzewów różanych zostanie rozdany w środę i czwartek tego tygodnia. Wobec tak wielkiego zainteresowania mieszkańców naszego miasta, spróbujemy powtórzyć naszą akcję wiosną przyszłego roku.

Teraz, po szkoleniach, wykładach na temat sadzenia róż i ich pielęgnacji, wiemy już, jak należy się obchodzić z różą – królową kwiatów. Liczymy na to, że wczesnym latem przyszłego roku nasze miasto, w którym mieszkamy, pracujemy, żyjemy, nabierze nowych barw – zakwitną róże zasadzone przez nas w najbliższym czasie.

Wierzymy w to, że Kutno   zakwitnie różami, że każdy z mieszkańców będzie mówił  swojej rodzinie i znajomym z innych okolic, że Kutno jest miastem róż.  W tej kwestii tak wiele przecież zależy od nas – mieszkańców Kutna.

Przypominamy, że latem 2014 roku odbędzie się dla chętnych konkurs pt. „Moje róże dla Kutna”, w którym można będzie zgłaszać kwitnące róże (posadzone przez siebie). Zwycięzcy nagrodzeni zostaną podczas Święta Róży 2014.

To właśnie dzięki Tobie, Twojemu zaangażowaniu, Kutno może stać się miastem róż!!!

Images: DSC_1736.jpg Images: DSC_1769.jpg Images: DSC_1746.jpg

Images: DSC_1761.jpg Images: DSC_1771.jpg Images: DSC_1772.jpg

· redakcja dnia październik 22 2013 21:43:08 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1477 czytań · Drukuj

kolekcjoner, członek TPZK nagrodzony pierścieniem - Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich

Za wszystkim co mnie otacza, kryje się życie

i ludzie, którzy je tworzyli, kryje się nasza

historia,, nasza przeszłość. To wszystko za

wszelką cenę musimy chronić”.

J. Dunin-Borkowski

Dawne i bliższe naszym czasom kolekcjonowanie dzieł sztuki, pamiątek kultury narodowej i obcej, stanowiło oraz stanowi nadal ważną dziedzinę aktywności kulturalnej społeczeństwa. W ciągu kilkudziesięciu wieków wraz z postępem procesu historycznego zmieniały się przedmioty, zakres przedmiotowy i motywacje kolekcjonerstwa, lecz główna idea pozostawała ta sama – pragnienie posiadania rzeczy pięknych, rzadkich, wzbudzających określone emocje, będących źródłem informacji o świecie dawnym i innym.

Rolę i zasługi polskiego kolekcjonerstwa trudno jest przecenić. Dzieląc dole i niedole państwa, opierając się wojennym kataklizmom i obcym zakusom, tułając się na obczyźnie, polskie zbiory były zawsze cząstką Rzeczypospolitej z jej historią i tradycją. Spuścizna po wielu kolekcjonerach lub darowizny ich rodzin, często zdziesiątkowane zniszczeniami i grabieżą, dała początek wielu polskim muzeom – tym najbardziej znanym i najczęściej odwiedzanym, i tym mniejszym, szczebla regionalnego i miejskiego – pisał Andrzej Urbaniak w artykule pt. „Jerzy Dunin-Borkowski – życie i zbiory”.

 

Images: DSCF7405.JPG Images: DSCF7432.JPG Images: S8000725.JPG

XII Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów w tym roku połączone było z jubileuszem 35-lecia powstania Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Niedziela, 20 października była świętem kolekcjonerów i ludzi związanych z krośniewicką placówką muzealną.

Od kilkunastu już lat pasjonaci kolekcjonerstwa są wyróżniani Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin – Borkowskiego. Nagroda ta przyznawana jest za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i popularyzacji idei kolekcjonerstwa oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i za granicą. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w tym roku wnioskowało o wyróżnienie nagrodą kolekcjonerów pana Sławomira Pilarskiego.


Do tej pory wśród osób wyróżnionych Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin – Borkowskiego są kolekcjonerzy z Kutna, o których wyróżnienie także wnioskowało TPZK.


Images: DSCF7390.JPG Images: DSCF7414.JPG Images: S8000726.JPG

 

Nagroda z numerem 44 - Marek Wójkowski, którego zbiory posiadają wyraźnie jednolity i sprecyzowany charakter. Kolekcjoner jest na terenie województwa łódzkiego, jednym z bardziej znanych miłośników i zbieraczy pamiątek narodowych, ponadto aktywnym działaczem społecznym. Od wielu lat działa w Łódzkim Klubie Kolekcjonerów (członek Zarządu), Polskim Towarzystwie Numizmatycznym Oddział w Płocku, Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (wiceprezes). Od 1998 r. M. Wójkowski jest twórcą i głównym organizatorem Kutnowskich Spotkań Kolekcjonerskich. Ponadto swoje wiadomości przelewa często na papier. Swoją kolekcję M. Wójkowski zaczął budować i kształtować na początku lat siedemdziesiątych. Obecnie obejmuje ona kilka zasadniczych działów i tematów. Jednym z wiodących działów jest numizmatyka, która jednocześnie, obok znaczków, zapoczątkowała jego zbiory. W sferze szczególnego zainteresowań kolekcjonera znajduje się gromadzenie zbioru współczesnej polskiej monety próbnej, który liczy obecnie kilkaset obiektów. Stanowi ona zasadniczy temat jego zbiorów numizmatycznych. Dział ten uzupełnia, licząca kilkadziesiąt obiektów, kolekcja kutnowskich medali pamiątkowych, poszerzona o medale poświęcone dowódcom polskiego września 1939r. Obok numizmatyki ważne miejsce w zbiorach historycznych i militarnych M. Wójkowskiego zajmuje falerystyka, szczególnie okres walk o granice II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1921 oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Rozwinięciem tej sfery zainteresowań kolekcjonerskich jest barwa i broń żołnierza polskiego w latach 1914 – 1939, ze szczególnym ukierunkowaniem na obiekty związane z dziejami 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego. Zasadniczym elementem tego zbioru jest, licząca kilkadziesiąt obiektów, kolekcja odznak pułkowych i pamiątkowych, związanych z walkami oddziałów polskich na wschodnie granice II Rzeczypospolitej oraz z jednostkami polskimi podczas II wojny światowej. W zbiorze tym znajduje się niezwykle cenna kolekcja odznak pułkowych 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego, rzadkość na miarę ogólnopolską. Zbiór ten uzupełniają liczne odznaczenia, emblematy, stare zdjęcia, dokumenty, książki, druki ulotne, drobne elementy wyposażenia żołnierskiego. Wśród militariów, ważne miejsce zajmuje zbiór kilkudziesięciu bagnetów i szabel, stanowiących regulaminowe wyposażenie żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego w latach 1914 – 1939.


Niezwykle istotną dziedziną zbiorów M. Wójkowskiego są cutniana – przede wszystkim wszelkie wyroby miejscowego rzemiosła i przemysłu, dokumenty życia społeczno-kulturalnego oraz zbiór starych fotografii, uwieczniających mieszkańców Kutna, pochodzące z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego. Ta część kolekcji zaowcowała, w kolejnych latach, zbiorem starej kutnowskiej pocztówki, liczącym obecnie kilkaset obiektów. Jednocześnie ta część kolekcji stanowi od początku lat dziewięćdziesiątych lat, jeden z najpoważniejszych i najkompletniejszych zbiorów starej kutnowskiej pocztówki. Wśród nich kolekcjoner posiada dwie najstarsze znane kutnowskie karty pocztowe, pochodzące z 1902 r., przedstawiające ratusz i dworzec kolejowy. Obok kutnowskich, kolekcjoner zbiera również stare pocztówki łęczyckie i patriotyczne.

Zbiory M. Wójkowskiego, z kilkoma wyraźnie zarysowanymi działami i tematami, były wielokrotnie prezentowane na wystawach monotematycznych i wielowątkowych, organizowanych w Kutnie, Płocku, Łodzi i Krośniewicach. Szczególnie często kolekcjoner proszony jest o udostępnienie zbioru swoich starych pocztówek, którym od kilku lat poświęca najwięcej czasu, uwagi i pieniędzy  (informacja pochodzi z  artykułu Andrzeja Urbaniaka  pt. „Jerzy Dunin-Borkowski – życie i zbiory”).


 

 

Nagroda z numerem 100 - Andrzej Urbaniak – (ur. 1953 – zm. 2007) jego pasją życiową było muzealnictwo oraz historia regionalna. Andrzej Urbaniak był organizatorem i pierwszym dyrektorem Muzeum Regionalnego w Kutnie; pracownikiem naukowym Muzeum w Oporowie oraz dyrektorem Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Będąc dyrektorem krośniewickiego muzeum zapisał się w jego historii m.in. jako pomysłodawca i współtwórca Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Sam również żywo interesował się ruchem kolekcjonerskim. Aktywnie działał na lokalnym polu samorządowym, czego efektem było m.in. członkowstwo w pierwszym zarządzie powiatu kutnowskiego, w którym odpowiadał za sprawy kultury. Angażował się również w lokalne inicjatywy kulturalne; był autorem publikacji i artykułów o historii regionu kutnowskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002).

Nagroda z numerem 105 - Stanisław Hyży – (ur. 1935) znany, szanowany i ceniony kutnowski kolekcjoner, twórca ruchu numizmatycznego w Kutnie i regionie; prezes miejscowego koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego od 1984 r. do chwili obecnej. Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego. Interesuje się filatelistyką, numizmatyką, falerystyką oraz filokartystyką. Współpracuje z miejscowymi instytucjami kultury (muzea, biblioteki, szkoły). Jego zbiory pokazywane były na kilkudziesięciu wystawach.

Nagroda z numerem 117 - Sławomir Pilarski – urodził się w Siedlcach, lecz życie swe związał z Kutnem. Od najmłodszych lat interesował się filatelistyką i numizmatyką. Oprócz znaczków gromadzi karty pocztowe, koperty pierwszego dnia obiegu, walory filatelistyczne państw obcych. Pasja kolekcjonerska Sławomira Pilarskiego zaowocowała wieloma wystawami, także zagranicznymi. Jest założycielem, a od wielu lat przewodniczącym Koła Filatelistów „Mechanik” Kutno, założycielem i sekretarzem Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Kutnie oraz członkiem Kutnowskiego Klubu Kolekcjonera przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Laureat kolekcjonuje również zabytki numizmatyczne – posiada kompletny zbiór monet polskich z lat 1916 – 2012, oraz medale, w tym przede wszystkim wydane w Kutnie. Pasja kolekcjonerska sprawiła, iż Laureat doczekał się wielu wyróżnień, w tym m.in. Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Filatelistycznego oraz Złotego Krzyża Zasługi. Sławomir Pilarski od wielu lat jest także organizatorem  kutnowskiego harcerstwa, ochotniczego ratownictwa wodnego, zapalonym szachistą i brydżystą.

· redakcja dnia październik 21 2013 19:27:14 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1329 czytań · Drukuj

sadźmy, przyjacielu, róże

Sadźmy, przyjacielu, róże!
Długo jeszcze, długo światu
Szumieć będą śnieżne burze,
Sadźmy je przyszłemu latu!

Seweryn Goszczyński

„Przy sadzeniu róż” 1831r.

Zapraszamy mieszkańców Kutna do udziału w naszej akcji p.n.

„I Ty posadź różę”

Sadźmy róże w najbliższym otoczeniu naszych domów.

Gdy zakwitną, będą cieszyć nasze oczy swym pięknym widokiem.

Dzięki temu zyska też nasze miasto – wokół naszym domów będą rosły krzewy róż.

Aby każdy z nas mógł umiejętnie sadzić, pielęgnować krzewy różane – możemy wziąć udział w warsztatach, szkoleniach, wykładach na temat róż.

8 października 2013 r. o godz. 11.oo wykład inauguracyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprowadził Andrzej Ćwik (hodowca róż , właściciel firmy RosaĆwik z Chludowa) w Sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury.

15 i 18 października 2013 r. w godz. 11.oo-13.oo i 14.oo-16.oo odbyły się warsztaty na temat sadzenia róż, które prowadził Andrzej Latos w Dworku Modrzewiowym.

20 października 2013 r. o godz. 15.oo zapraszamy na wykład na temat pielęgnacji róż, który przedstawi Krzysztof Byczkowski (hodowca róż, właściciel Szkółki Roślin Ozdobnych z Kter k/Kutna) w Sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury

W dniach 22 – 26 października 2013 r. w godz. 8.oo-12.oo rozdajemy darmowe sadzonki róż w siedzibie TPZK w Dworku Modrzewiowym.

Latem 2014 roku przeprowadzimy dla chętnych konkurs pt. „Moje róże dla Kutna”, w którym można będzie zgłaszać kwitnące róże (posadzone przez siebie).

Zwycięzcy nagrodzeni zostaną podczas Święta Róży 2014.

Rozejrzyj się wokół swojego miejsca zamieszkania,

zapewne znajdzie się tam trochę miejsca na kilka krzewów różanych…

nie wiesz, jak należy obchodzić się z różami? …przyjdź na warsztaty!

Zapraszamy po darmowe sadzonki róż!!!

To właśnie dzięki Tobie Kutno może stać się miastem róż!!!

I Ty posadź różę w Kutnie !


 


Regulamin konkursu


„Moje róże dla Kutna”


organizowanego przez


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Kutna, osób indywidualnych lub zespołów mieszkańców chcących zadbać o wygląd terenów zieleni w mieście np. grup mieszkańców celem nasadzeń w ogródkach przyblokowych, rodziców uczniów poszczególnych szkół, celem dokonania nasadzeń przyszkolnych.


2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej wykonanych i utrzymanych nasadzeń róż dokonanych w ramach akcji TPZK „I Ty posadź różę”.


3. O lokalizacji nasadzeń decyduje uczestnik konkursu pobierający sadzonki od organizatora.


4. Pobierający sadzonki zobowiązani są podać miejsce nasadzenia i dane osobowe do celów statystycznych.


5. Sadzonki krzewów róż dostarcza bezpłatnie organizator konkursu.


6. Narzędzia do wykonania nasadzeń zabezpiecza uczestnik konkursu we własnym zakresie.


7. Nasadzenia powinny być dobrze wyeksponowane w miejscach publicznych, tzn. dobrze widoczne dla użytkowników ulic, skwerów, terenów osiedlowych itp.


8. Ilość nasadzeń róż nie jest limitowana.


9. Nasadzenia mogą mieć charakter nasadzeń pojedynczych, grupowych lub powierzchniowych.


10. Każde nasadzenie róż bezpośrednio po jego wykonaniu powinno być zgłoszone do organizatora: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 99-300 Kutno ul. Narutowicza 20. Biuro jest czynne: wtorki 16.oo-19.oo, piątki godz. 8.oo – 11.oo,


11. Oceny nasadzeń dokona jury powołane przez organizatora.


12. Prace oceniane będą w trzech kategoriach nasadzenie: pojedyncze, grupowe, powierzchniowe.


13. Organizator ufunduje nagrody dla laureatów konkursu.


14. Zakończenie konkursu nastąpi podczas „Święta Róży - 2014”, połączone będzie z wystawą fotografii kwitnących róż laureatów konkursu.


Zastrzeżenia organizatorów:


- nowe nasadzenia nie mogą kolidować z uzbrojeniem terenu i powinny uwzględniać ewentualne, planowane w danym miejscu inwestycje.


Organizatorzy


 


· redakcja dnia październik 18 2013 12:29:12 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1486 czytań · Drukuj

posjonat z Opola opowiadał o działaniach 37 pp

Images: S8000712.JPGMieszkańcy Ziemi Kutnowskiej mieli możliwość spotkania się z panem Gabrielem Sędkowskim z Opola, który w sposób naprawdę analityczny przedstawił działania 37 pp od mobilizacji do zakończenia działań w kampanii wrześniowej 1939 r.

Z ogromną pasją pan Gabriel opowiadał o 37 Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej im. ks. Józefa Poniatowskiego. Przywiózł ze sobą mapę, na której własnoręcznie ponanosił informacje. Wśród słuchających byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Kręgu Rodzin Wojskowych 37 pp, Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, Stowarzyszenia Clonovia. Spotkanie zakończyło się interesującą dyskusją na temat 37 pp.

Pan Gabriel Sędkowski jest bratankiem Ś.P. kaprala Józefa Pilarskiego dowódcy patrolu radio z plutonu łączności w 2 batalionie piechoty i mężem wnuczki Ś.P. strzelca Henryka Trzaskowskiego z kompanii zwiadowców 37 pułku piechoty.

Bardzo dziękujemy panu Gabrielowi Sędkowskiemu za jego przyjazd, interesujący wykład i poświęcony nam czas.Images: S8000713.JPG Images: S8000709.JPG Images: S8000711.JPG Images: S8000708.JPG


· redakcja dnia październik 18 2013 12:14:49 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1503 czytań · Drukuj

Rodzina Cieleckich z Sójek k/Kutna w nowej odsłonie

Images: DSCN2800.JPGTPZK gościło Mariusza Bondarczuka, dziennikarza, wydawcę, regionalistę i wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Przasnysza. Gość zaprezentował swoją wiedzę nt. mjr Stefana Cieleckiego PS.”Orlik” (1830-1863) bohatera Przasnysza, dowódcy oddziału w powstaniu styczniowym, któremu wystawiono pomnik w miejscu jego egzekucji dokonanej w dniu 14 listopada 1863r. Stefan był synem Feliksa Wojciecha Cieleckiego h.Zaremba właściciela majątku Sójki i Franciszki z Zawiszów Czarnych h. Przerowa. Oba Towarzystwa wymieniły się swoją wiedzą i dokumentami na temat rodziny Cieleckich. TPZK zapoznało M.Bondarczuka ze swoim dorobkiem wydawniczym oraz dokonaniami w zakresie ochrony i konserwacji starych nagrobków na cmentarzu parafialnym m.in. grobu Cieleckich. Gość był pod ogromnym wrażeniem pracy wykonanej przez TPZK w Kutnie.

Nowe mniej znane fakty z życia rodziny Cieleckich ukażą się w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych.

Barbara Łuczak – sekretarz TPZK

Images: DSCN2803.JPG
· redakcja dnia październik 17 2013 21:35:13 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1466 czytań · Drukuj

W mieście róż wszystko o różach

W dniu 8 października 2013 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej uroczyście rozpoczął rok akademicki 2013/2014. Spotkanie słuchaczy, dzięki gościnności Dyrektor Teresy Mosingiewicz, odbyło się w Sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury. Jest to już siódmy rok akademicki UTW, w którym będzie znów uczestniczyć ponad 300 słuchaczy, którzy byli obecni podczas inauguracji kolejnego roku akademickiego. Słuchaczy przywitał hymn „Gaudeamus igitur” oraz znany już słuchaczom własny kutnowski hymn UTW.

Andrzej Ćwik wygłosił wykład pt. „W mieście róż wszystko o różach” , który przybliżył nam wiedzę na temat sadzenia i pielęgnacji róż. Informacje te przekazane były w sposób prosty, ale bardzo interesujący. Z dużą uwagą wszyscy śledzili przedstawiane slajdy i słowa pana Andrzeja.

 

Prezes TPZK zaprezentował zebranym nowy projekt Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej - akcję pt. „I Ty posadź różę” . Chcielibyśmy, aby mieszkańcy naszego miasta wiedzieli w jaki sposób sadzi i pielęgnuje się róże, a także mieli swój udział w upiększaniu Kutna – by krzewy różane sadzone w październiku tego roku przez Kutnowian, w przyszłym roku zakwitły. Ważne jest, aby marka naszego miasta „Kutno jako miasto róż” stała się zaczątkiem „pospolitego ruszenia” mieszkańców Kutna.

Images: DSC00928.JPG

 

· redakcja dnia październik 14 2013 19:05:06 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1362 czytań · Drukuj

działania 37 pp od mobilizacji do zakończenia działań w kampanii wrześniowej 1939 r.

        
              Images: 37pp.jpg
     

Zaproszenie


Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Kutnowskiej zaprasza mieszkańców naszego miasta  na spotkanie z panem Gabrielem Sędkowskim z Opola, pasjonata wojska, który w sposób analityczny  przedstawi działania 37 pp od mobilizacji do zakończenia działań w kampanii wrześniowej 1939 r.

 

Spotkanie odbędzie się w Dworku Modrzewiowym w dniu 16 października 2013 roku  (środa) o godz. 18.oo.

 

Pan Gabriel Sędkowski jest bratankiem Ś.P. kaprala Józefa Pilarskiego dowódcy patrolu radio z plutonu łączności w 2 batalionie piechoty i mężem wnuczki Ś.P. strzelca Henryka Trzaskowskiego z kompanii zwiadowców 37 pułku piechoty.

Wstęp wolny.

  
· redakcja dnia październik 11 2013 22:39:36 · 0 komentarzy · 925 czytań · Drukuj

i Ty posadź różę

                                                    Images: ulotka info i plakat - 2.jpg
 

      

Zapraszamy mieszkańców Kutna do udziału w naszej akcji p.n. „I Ty posadź różę” – posadźmy róże w najbliższym otoczeniu naszych domów. Gdy zakwitną, będą cieszyć nasze oczy swym pięknym widokiem. Dzięki temu zyska też nasze miasto – wokół naszym domów  będą rosły krzewy róż.


Aby każdy z nas mógł umiejętnie sadzić, pielęgnować krzewy różane – możemy wziąć udział w warsztatach, szkoleniach, wykładach  na temat róż.8 października  2013 r.  o godz. 11.oo wykład inauguracyjny  Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprowadzi Andrzej Ćwik (hodowca róż , właściciel firmy RosaĆwik z Chludowa) w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury.

15 i 18 października 2013 r. w godz. 11.oo-13.oo i 14.oo-16.oo warsztaty na temat sadzenia róż   prowadzi Andrzej Latos w Dworku Modrzewiowym.

20 października  2013 r.  o godz. 15.oo wykład na temat pielęgnacji róż przedstawi Krzysztof Byczkowski (hodowca róż, właściciel Szkółki Roślin Ozdobnych z Kter k/Kutna) w Sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury.

22 – 26 października 2013 r. w godz. 8.oo-12.oo rozdajemy darmowe sadzonki róż w siedzibie TPZK w Dworku Modrzewiowym.

 

 

 

 

Latem 2014 roku przeprowadzimy dla chętnych konkurs pt. „Moje róże dla Kutna”, w  którym można będzie zgłaszać kwitnące róże (posadzone przez siebie). Zwycięzcy nagrodzeni zostaną podczas Święta Róży 2014.

 

Rozejrzyj się wokół swojego miejsca zamieszkania,

zapewne znajdzie się tam trochę miejsca na kilka krzewów różanych…


nie wiesz, jak należy obchodzić się z różami? …przyjdź na warsztaty!


Zapraszamy  po  darmowe sadzonki  róż!!!

To właśnie dzięki Tobie Kutno może stać się  miastem róż!!!


I Ty posadź różę w Kutnie !!!

                                                                                                                Sadźmy, przyjacielu, róże!
                                                                                                               Długo jeszcze, długo światu
                                                                                                               Szumieć będą śnieżne burze,
                                                                                                              Sadźmy je przyszłemu latu!

                                                                                                                                                                                                                      Seweryn Goszczyński             

                                                                             „Przy sadzeniu róż” 1831r.

 

 

 
                                                    Images: ulotka info i plakat - 1.jpg                                                                   

· redakcja dnia październik 06 2013 16:41:46 · 0 komentarzy · 1001 czytań · Drukuj

Czyńcie całemu światu tyle dobrego, wiele tylko możecie...

„Czyńcie całemu światu tyle dobrego

wiele tylko możecie, ale nie

oczekujcie nagrody ani uznania

jak tylko od Boga samego”.

                                       Bousset

 

  

Napis ten widnieje na odrestaurowanym pomniku nagrobnym Doktora. Na tumbie, która stoi na miejscu pochówku Doktora, zamocowany jest Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Restituta. Wrócił on na swoje miejsce po kilkudziesięciu latach.  Mieszkańcy Ziemi Kutnowskiej od dziś z dumą przechodzić będą obok miejsca pochówku Honorowego Obywatela Miasta Kutno  wiedząc, że mieli udział w tym dziele. Dbałość o grób Doktora to także podkreślenie naszego lokalnego patriotyzmu – z miłości do „małej ojczyzny” Antoniego Troczewskiego - tego wielkiego społecznika, czerpiemy  przykład.

 

Elegia ku czci zmarłego dr Troczewskiego

 

Żałobna wieść po kraju  biegnie lotem strzały,

Ze utraciła Polska najlepszego  z synów,

Znanego ze swych wzniosłych i szlachetnych czynów,

Co go okryły blaskiem nieśmiertelnej chwały.

 

C z ł o w i e k   w i e l k i e g o    s e r c a

Tego co Chrystusową Ideę w czyn wcielał

Wśród chorych i ubogich mienie swe rozdzielał

I jak Ojciec ratował sieroty bezdomne.

 

Zostały po nim dzieła poświęceń i trudu

Błogosławione Imię Jego pośród ludu

Wśród całej Polski, którą miłował tak szczerze.

 

Dziś Ojczyźnie zabrakło najlepszego Syna,

Z żalem i czcią bolesną zmarłego wspomina

I przez usta Narodu  hołd składa w ofierze.

 

                                                             E.S.K.A.

                    Tygodnik Kutnowski nr 39 z 30 września 1928 roku

w wykonaniu Angeliki Iwoły -członka Grupy Teatralnej „od jutra” z  Kutnowskiego Domu Kultury

 

 

 Images: tr 1.JPG  Images: tr 0.JPG

  Images: tr 9.JPG

Wszyscy wiemy, jakie zasługi położył doktor Antoni Troczewski dla naszego miasta i jego mieszkańców. Dziś,  przy odrestaurowanym nagrobku Doktora wspominamy  uroczystości pogrzebowej Doktora, która odbyła się przed 85 laty. Wszystkie informacje  pochodzą z przedwojennej prasy – Tygodnika Kutnowskiego                   z 30 września 1928 roku i lat następnych:

Niezapomniany w dziejach Kutna ranek 24 września 1928 roku. To był dzień żałoby dla Kutna,    ale i dla całego kraju. To też tłumy żałobników przybyłych z okolicy i z dalekich stron kraju do świątyni, aby modlić o wieczny spoczynek dla Tego, który nie spoczywał nigdy za życia. Przy zwłokach  Doktora,  złożonych zgodnie   z Jego ostatnią wolą w Kaplicy Szpitala św.Walentego, który stworzył, gdzie uzdrawiał, straż honorową pełnili harcerze i strażacy. Modły żałobne przy zwłokach odprawiał ks. Michał Woźniak (beatyfikowany w 1999 roku)  w otoczeniu duchowieństwa Ziemi Kutnowskiej.

Na czele pochodu:

szli sokoli konni i piesi, których nauczył jak służyć Ojczyźnie;

szli  strażacy, którym wskazał, jak ratować mienie bliźniego z narażeniem swojego życia;

szły szkoły, które założył, by uczyły jak pracować dla kraju;

szły sierotki, które miłosiernemu sercu i ofiarności zawdzięczały opiekę troskliwą i dom własny;

szły cechy i bractwa, organizacje rolnicze i społeczne;

wszyscy, aby dać świadectwo zasłudze.

Za trumną, przykrytą sztandarem Stronnictwa Narodowego, którego był ostoją szła rodzina i najbliżsi oraz przybyli z daleka Roman Dmowski, senator Jabłonowski, poseł Wierczak, szli wierni druhowie Jego życia i pracy.

Szły matki, których dzieci od śmierci wybawił;

Szli biedacy, którym wsparcia nie szczędził;

Szły tłumy, bo wszystkich był Opiekunem i Dobrodziejem…

Kondukt zatrzymał się przy kościele parafialnym, gdzie podniosłe przemówienie wygłosił ksiądz poseł Marceli Nowakowski. Kondukt posuwał się ulicami Królewską, Nowy Rynek, Narutowicza, gdzie przed domem, którym mieszkał i umarł, orkiestra wojskowa  odegrała marsza żałobnego, poczem mecenas Wąsowski, wierny towarzysz prac i  przyjaciel zmarłego do głębi wzruszony żegnał po raz ostatni zmarłego Doktora.

Na cmentarzu zgromadził się wielotysięczny tłum. Nad mogiłą ksiądz proboszcz Żelazowski nakreślił historię życia Wielkiego Patrioty – Ofiarnika.

Roman Dmowski nazwał Antoniego Troczewskiego „Najwierniejszym Sługą Ojczyzny”. Stwierdził, że taki napis umieścił na wieńcu, który  miał być złożony na trumnie zmarłego przyjaciela i towarzysza pracy przez lat czterdzieści, a który, niestety, nie doszedł do Kutna skutkiem wypadku kolejowego. Powiedział on,  że Antoni Toczewski miał jedną wielką ambicję w życiu – służyć ojczyźnie na każdym kroku, pamiętać o niej w każdym swym czynie, oddać jej wszystkie swe siły, nawet dzielić się z nią groszem biedaka, ciężko pracującego na utrzymanie rodziny. Ten sługa ojczyzny to był wielki pan, bo szczodrze dawał, a nic nie brał. Nie żądał dla siebie żadnych korzyści, żadnych zaszczytów, Nie parł się do żadnej roli w odbudowywanym państwie, a był jednym z tego państwa najważniejszych budowniczych.

Senator Jabłonowski pożegnał i złożył hołd zmarłemu w imieniu Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, klubów poselskich i senackich.

Doktor Piasecki z Włocławka  w imieniu lekarzy, dla których zmarły był chlubą, Prezes Honorowy O.T.R.  wspominając pracę, zasługi pana doktora Troczewskiego, którego był towarzyszem, składał hołd cieniom zmarłego w imieniu swoim i O.T.R.

Starosta Zbikowski w imieniu samorządu złożył cześć zasługom obywatelskim Troczewskiego. Przypomniał, że Doktor należał najruchliwszych z ruchliwych działaczy społecznych. I bez przesady można stwierdzić, że nie było w Kutnie instytucji, z którą by Troczewskiego nie łączył stosunek inicjatora, założyciela, kierownika czy wreszcie  c z y n n e g o  bądź popierającego członka. Za zasługi dla miasta – jego Honorowy Obywatel, za działalność w samorządzie powiatowym – związany na zawsze swym nazwiskiem z instytucjami opiekuńczymi Sejmiku, za zasługi dla państwa  - odznaczony oficerskim krzyżem Orderu Polski Odrodzonej.

 

Włościanin Dziedziczak niewyszukanemi słowy płynącymi wprost z serca wspominał pamięć Wielkiego Patrioty, przyjaciela ludu i opiekuna pana doktora Troczewskiego.

 

 Images: tr 8.JPGJ. Zdzianniecki. wspominał o skromności tego wielkiego obywatela. Wszystko chciał dla wszystkich, nic dla siebie. Żadne zaszczyty, o żadne godności się nie ubiegał, a kiedy  go dekorowano Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (ustanowionego w 1921 roku) - Polonia Restituta oświadczył, że to co zdziałał, to nie jest jego osobistą zasługą, ale tych wszystkich, którzy z nim pracowali, całego zespołu, całego otoczenia, tego społeczeństwa, w którem się obracał i którego ukochał. Doktor nie był człowiekiem na miarę partyjną. Jego umysł obejmował horyzonty szersze, obejmował społeczeństwo, obejmował naród polski.

                                                                                           

Ksiądz Prałat Nowakowski  powiedział,  że są trumny, które nie do rodziny  należą, ale  własność narodu stanowią, a trumna ze zwłokami doktora Troczewskiego do takich należy.

 

Poseł Fijałkowski wezwał młode pokolenie, aby wzięło za przykład życie doktora Antoniego Troczewskiego jako służbę Ojczyźnie. Stwierdził, że doktor Troczewski, który jakkolwiek majątku doczesnego nie posiadał, to jednak bogatszy był od najbogatszego z obecnych na pogrzebie. Prosił, by pamiętać, że Doktor w testamencie swym cały majątek moralny, wszystko to złoto, które nagromadził w swym sercu – przekazał młodzieży polskiej. Poseł zwrócił się do młodzieży, by strzegli  go jak najdroższego skarbu – albowiem całe życie Doktora, to był jeden drogowskaz – jak postępować należy, aby Polskę uczynić szczęśliwą.

Poseł Fijałkowski stwierdził też  w swojej przemowie pogrzebowej, iż o tym cichy człowieku nie będzie w przyszłości pisać historia. Poseł przypomniał, że Doktorowi życie nie przysporzyło laurów i gromkich wawrzynów. Jednak jego życie, i życie takich niewielu jak on, więcej zaważyło nad losami Polski, niż życie tych, których imiona drukują codziennie w gazetach, których fala współczesności wynosi  do wyżyn władzy i sławy. Albowiem jesteśmy dziś świadkami upadku ideału człowieka – stwierdził poseł wtedy na pogrzebie. I tu moja uwaga - proszę zauważyć, jak niewiele się zmieniło w życiu społecznym  przez prawie sto lat. Słowa posła Fijałkowskiego w tym względzie także dziś są aktualne. W   jednym tylko, moim zdaniem,  mylił się poseł Fijałkowski. Historia napisała chwalebną kartę dla doktora Antoniego Troczewskiego i społeczność kutnowska przez te wszystkie lata pamięta o tym niestrudzonym działaczu społecznym. Dziś naszą wdzięczną pamięcią otaczamy zarówno wszystko, co uczynił dla Kutna i jego mieszkańców, jak i jego nagrobek, który  przywróciliśmy do dawnej świetności.

W tym miejscu dziękujemy panu Andrzejowi Olewnikowi z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie za umożliwienie nam  skorzystania z  przedwojennej kutnowskiej  prasy, z której pochodzą powyższe informacje.

 

To tylko małe fragmenty z wybranych kilku  przemówień, jakie nastąpiły  24 września 1928 roku w tym miejscu. Mam nadzieję – stwierdziła Bożena Gajewska, prezes TPZK,  że zarówno opis uroczystości pogrzebowej, jak i słowa, które padły nad grobem Doktora  pozwolą nam wszystkim uświadomić sobie, jak niezwykłym człowiekiem był Antoni Troczewski.


           Marek Wójkowski, wiceprezes TPZK, wspomniał o pasji doktora Antoniego Troczewskiego, jaką było aktorstwo. Wspólnie z przyjaciółmi  wystawił w budowanym  Domu Dochodowym Straży Ogniowej ku pokrzepieniu  sztukę na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza „Pan Wołodyjowski” .  Pierwsze przedstawienie odbyło się marcu 1901 roku. Grali w nim m.in. Antoni Troczewski z małżonką, Feliks Wąsowski, Józef Jopkiewicz. Zebrani mieli możliwość obejrzenia oryginałów fotografii z tego przedstawienia.

 

Uroczystego odsłonięcie tabliczki z napisem „Honorowy Obywatel Kutna” dokonali przedstawiciele ofiarodawców  środków finansowych na renowację grobu doktora Antoniego Troczewskiego:

- w imieniu społeczności kutnowskiej pan Grzegorz Chojnacki  przewodniczący Rady Miasta Kutno,

- w imieniu Prezydenta Miasta Kutno  wiceprezydent pan Zbigniew Wdowiak

- w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej  w Płocku pani Zofia Warszewska-Chrząstek,

- w imieniu  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie pana prezes Wiesław Kowalski

 

Dziękujemy ofiarodawcom, którymi są:

-  społeczność Ziemi Kutnowskiej,

- Okręgowa Izba Lekarska,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie,

- Prezydent Miasta Kutna,  który wsparł ten projekt środkami finansowymi, i dzięki któremu mogliśmy wykonać renowację  nagrobka  Doktora w ciągu jednego roku.

 

Dziękujemy   za wsparcie merytoryczne członkom Komitetu opieki nad zabytkowymi grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK:

-         Ks. prał. Stanisławowi  Pisarkowi, Dziekanowi Kutnowskiemu, gospodarzowi tego miejsca,

-         Markowi  Wójkowskiemu, wiceprezesowi TPZK,

-         Jerzemu Łompiesiowi, członkowi TPZK,

-         Bogdanowi  Krawczykowi, właścicielowi  Pracowni Projektowo-Architektonicznej „Magbud”

-         Annie Majewskiej-Rau, dyrektorowi Muzeum-Zamek w Oporowie,

-         Grzegorzowi  Dębskiemu,  dyrektorowi  Muzeum w Krośniewicach,

-         Elżbiecie Wojciechowskiej,  naczelnikowi wydziału gospodarki przestrzennej UM w Kutnie,

-         Sylwii Stasiak    z Muzeum Regionalne w Kutnie,

 

 

Dziękujemy osobom  i firmom,  które pracowały przy renowacji nagrobka:

-  Marii Stemplewskiej  - konserwator dzieł sztuki, która prowadziła renowację i konserwację nagrobka i tumb,

 - Dariuszowi  Kowalczykowi -  właściciel  Firmy KODAR, który prowadził renowację ogrodzenia, a nawet dorobił klucz do furtki, nie zamykanej od kilkudziesięciu lat.

-  Andrzejowi  Michałowskiemu -   właściciel Agencji Reklamowej GAMA, która wykonał tabliczkę z napisem „Honorowy Obywatel Kutna” i odnowił tabliczkę  z 1986 roku.

- Wiesławowi Domańskiemu, -  właściciel Zakładu   Konserwacji Nagrobków, który wykonywał prace budowlane i ziemne przy grobie.

 

Dziękujemy za obecność instytucjom, które  do dziś korzystają z  budynków  powstałych dzięki doktorowi Antoniemu Troczewskiemu i które noszą Jego imię:

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika

 

-  Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. doktora Antoniego Troczewskiego

 

-  Centrum Teatru, Muzyki i Tańca – filia Kutnowskiego Domu Kultury

 

- " Kutnowski Szpital Samorządowy " Spółka z o.o.,  NZOZ „Kutnowski Szpital Samorządowy”  im.   dr Antoniego Troczewskiego


Dziękujemy dzieciom i młodzieży z kutnowskich szkół oraz ich pocztom sztandarowym:

Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika, Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły, Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum nr 3  im. Henryka Sienkiewicza, Zespołowi Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. doktora Antoniego Troczewskiego, Zespołowi Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Henryka Dąbrowskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza,   Katolickiemu Liceum Ogólnokształcące SPSK im. św. Stanisława Kostki i innym.

 

Dziękujemy  harcerzom   Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  Kutno im. hm  Aleksandra Kamińskiego, którzy pełnili wartę przy grobie Doktora.

 

Dziękujemy Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie, uczniom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie, członkini Grupy Teatralnej „od jutra”  z Kutnowskiego Domu Kultury za  piękną oprawę uroczystości.

Ks. prał. Stanisław  Pisarek zaintonował  krótką modlitwę nad grobem Antoniego Troczewskiego, w którą włączyli się wszyscy zebrani.

 

W uroczystości uczestniczyli: Starosta Kutnowski Mirosława Gal-Grabowska, członek Zarządu Powiatu Mirosław Ruciński, Przewodniczący Rady Miasta Kutno Grzegorz Chojnacki, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kutno Włodzimierz Klimecki,  Członkowie Rady Miasta Kutno, Wiceprezydent Miasta Kutno Zbigniew Wdowiak, pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta,  zastępca dyrektora ds. lecznictwa   Grzegorz Koszada  oraz Naczelna Pielęgniarka  Irena Dałek wraz pracownikami „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”  im.   dr Antoniego Troczewskiego,  komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  Kutno im. hm  Aleksandra Kamińskiego hm. Agnieszka Ciesielska, przedstawiciele kutnowskich instytucji kultury.

Pamiętaliśmy także o tablicy pamiątkowej umiejscowionej na frontonie Willi dr Antoniego Troczewskiego składając wiązanki kwiatów…

Renowacja grobu doktora Antoniego Troczewskiego została  przeprowadzona   przez TPZK w ramach  realizacji zadania publicznego wspieranego przez Prezydenta Miasta Kutno.

 

 

 Images: tr 5.JPG Images: tr 6.JPG

 Images: tr 3.JPG Images: tr 7.JPG 

 

 

· redakcja dnia wrzesień 23 2013 20:34:29 · 0 komentarzy · 1190 czytań · Drukuj

w 74. rocznicę Bitwy nad Bzurą doceniono i uhonorowano działalność TPZK

Images: DSC00656.JPG  Images: DSC00655.JPG 

W Parku Wiosny Ludów odbyły w dniu dzisiejszym uroczyste obchody 74. rocznicy Bitwy nad Bzurą zorganizowane przez  Muzeum Regionalne w Kutnie i LO PUL w Kutnie. Przypomniano bohaterów września 1939 roku. Mszę św. W koncelebrze odprawiali ks. Rafał Wiśniewski, ks. Jan Sposób SDB i ks. Józef Pietrasik SDB. Uczestniczyli w nich kombatanci, w tym jeden z żołnierzy kampanii wrześniowej, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie oraz uczestnicy Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Walk nad Bzurą. Cieszy nas, że tak licznie przybyli mieszkańcy Kutna, zarówno ci starsi, jak i najmłodsi.

Apel poległych odczytał ppłk Remigiusz  Wiśniewski wraz z uczniami szkoły LO PUL. Pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Bitwy nad Bzurą złożono wiązanki kwiatów. Podniosły nastrój  uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie.

Wojewoda Łódzki pani Jolanta Chełmińska zwracając się do obecnych na uroczystości mówiła o patriotyzmie dnia dzisiejszego.

                       Images: DSC00633.JPG                     Images: DSC00592.JPG  

            Podczas tej uroczystości  Wojewoda Łódzki wręczyła wyróżnionym osobom medale „Pro Patria” oraz  Złote i Srebrne Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Jedną z osób wyróżnionych był  Marek Wójkowski – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, który otrzymał Srebrny Medal za  opiekę nad  grobem Doktora Antoniego Troczewskiego.

Ksiądz Jan Sposób otrzymał Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę  nad kapliczką Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Łęczyckiej w Kutnie. Ten 90-letni ksiądz - kapelan, żołnierz AK, w bardzo piękny i emocjonalny sposób opowiedział historię kapliczki  upamiętniającej Powstanie Styczniowe z 1863 roku. Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że działalność księdza  Jana Sposoba została zauważona i doceniona.

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadawany jest osobom i jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami. Medal posiada dwa stopnie: I stopień – Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, II stopień – Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

             Images: DSC00610.JPG  Images: DSC00613.JPG

             Images: DSC00595.JPG  Images: DSC00657.JPG

             Images: DSC00594.JPG     Images: DSC00598.JPG      


                                                                                        Images: DSC00627.JPG                           
 

 

· redakcja dnia wrzesień 22 2013 12:54:03 · 0 komentarzy · 1132 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!