Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków TPZK

Zarząd  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w związku  z art.4 § 22 Statutu TPZK, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Członków TPZK na dzień 7 marca  2011r. o godz. 17.00 – I termin, o godz.17.15 -  II termin,  w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom” przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Wybór Przewodniczącego.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.     Przyjęcie porządku obrad.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi  Kutnowskiej.

7.     Wolne wnioski.

8.     Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 
 
· redakcja dnia luty 23 2011 21:49:17 · 0 komentarzy · 1466 czytań · Drukuj

Listy gratulacyjne

W dniu 7 lutego 2011 roku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wybrał się do szkół podstawowych w Kutnie i Byszewie, by  uhonorować osoby od wielu lat zaangażowane w pracę społeczną na rzecz rozwoju regionalizmu na Ziemi Kutnowskiej, które z  przyczyn osobistych nie mogły być obecne podczas wręczania nagród na Koncercie Noworocznym. Zarząd TPZK w obecności Dyrekcji szkół wręczył listy gratulacyjne Pani Halinie Błaszczyk – nauczycielce ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie oraz Pani Iwonie Zawadzkiej – nauczycielce ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie. Były też upominki w postaci ostatniego – XIV tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych.

Obie Panie zostały wyróżnione przez Zarząd TPZK za  propagowanie wśród dzieci i młodzieży historii naszej „małej ojczyzny” i zabytków Kutna. Dziękujemy.

· redakcja dnia luty 11 2011 09:08:20 · 0 komentarzy · 1383 czytań · Drukuj

X Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów

24 stycznia 2011 roku w jednej z sal Zamku Królewskiego w Warszawie na zaproszenie prof. Andrzeja Rottermunda – Dyrektora Zamku Królewskiego i jednocześnie Wicekanclerza Kapituły Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich, zebrało się 13 członków Kapituły.  Jako wieloletni członek Kapituły miałem zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu. Głównym tematem obrad była organizacja jubileuszowego X Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w Krośniewicach.  Po wystąpieniach panów Ryszarda Kruka, Leszka Koziorowskiego i Jacka Jackowskiego i ożywionej dyskusji, członkowie Kapituły zdecydowali o terminie  Święta w dniu 4 czerwca 2011 roku oraz przyjęli wstępnie ramowy program X Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w Krośniewicach.

Images: kapityla.jpg

 Kapituła (od lewej): Zbigniew Nestorowicz, Matylda Selwa, Kamila Ostrowska, Ryszard Janiak, prof. Andrzej Rottermund (dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie), Mirosław Ruciński (przedstawiciel Starosty Kutnowskiego), dr Jerzy Huczkowski, Kazimierz Śwircz, Jakub Krygier (przedstawiciel Burmistrza Krośniewic), Henryk Poselt, Marek Wójkowski (prezes TPZK), Bohdan Kowalczyk


Program X Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w Krośniewicach:

·       godz. 10.oo- rozpoczęcie  i wernisaż wystawy fotografii Czesława Czaplińskiego z Nowego Jorku,

·       godz. 11.oo– wygłoszenie referatów na temat historii i współczesnych problemów kolekcjonerstwa (jednym z prelegentów zgodził się zostać Prof. Rottermund), uroczyste podpisanie deklaracji podsumowującej dyskusję wywołaną Apelem z grudnia ub. roku.

·       godz. 12.oo - wręczenie Honorowych Nagród tegorocznym Laureatom.

·       godz. 13.oo – pokaz filmu „Kolekcjoner” o Janie Nowaku –Jeziorańskim, zrealizowany przez Cz. Czaplińskiego i K.Strykiera.

·       godz. 14.oo– zakończenie.

 

Podczas spotkania ustalono, że następne posiedzenie Kapituły odbędzie się w połowie kwietnia, podczas którego wyłonieni zostaną tegoroczni laureaci Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich. Zdecydowano, że jubileuszowej imprezie powinny towarzyszyć specjalne wydawnictwa, medal oraz okolicznościowy druk.
Głównym uroczystościom w siedzibie muzeum  towarzyszyć będą, jak co roku,  Targi Kolekcjonerskie „Na skrzyżowaniu” oraz imprezy towarzyszące na placu Wolności  w Krośniewicach.


Historia ustanowienia Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich:

Wiosną 2002 roku  w Krośniewicach, z inicjatywy środowiska kolekcjonerskiego oraz muzeum, zrodziła się idea ustanowienia Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich, którą corocznie honorowani będą kolekcjonerzy, instytucje i stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia na polu kolekcjonerstwa, jego popularyzacji oraz ochrony pamiątek kultury narodowej w kraju i zagranicą. Pierwsze pierścienie wraz z dyplomami zostały wręczone 1 czerwca 2002 r. w gmachu muzeum, podczas I Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Tradycja ta jest kontynuowana corocznie.

Laureatami Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego zostali  między innymi:

Szymon Kobyliński, Warszawa (pośmiertnie)

Franciszek Starowieyski, Warszawa

Tadeusz Kwiatkowski, Toms River New Jersey, USA (pośmiertnie)

Zamek Montrésor, Francja

Tomasz Niewodniczański, Bitburg, Niemcy

Gazeta Antykwaryczna

Muzeum Polskie w Raperswilu, Szwajcaria

Prof. Jerzy Wiesław Hołubiec, Warszawa

Jan Nowak - Jeziorański, (pośmiertnie)

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II

Jacek-Maria Majchrowski z Krakowa

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Muzeum Zamkowe w Malborku

· redakcja dnia styczeń 28 2011 19:16:25 · 0 komentarzy · 2613 czytań · Drukuj

XXIX Koncert Noworoczny zorganizowany przez TPZK

W dniu 15 stycznia 20011 r. o godz. 15.oo Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zorganizowało  w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie  XXIX uroczysty Koncert Noworoczny inaugurujący rok artystyczny w powiecie kutnowskim. Koncert prowadził Andrzej Latos, który jak zawsze emanując swoim ciepłym głosem i czarującą apartycją, wprowadzał zebranych w kolejne punkty programu.
Images: kon15.JPG Images: kon20.JPG Images: kon6.JPG więcej zdjęć w galerii >>

W gościnnej sali koncertowej  Szkoły Muzycznej Dyrektor pani Małgorzata Musiałowska przywitała zaproszonych gości Prezydenta Miasta Kutno pana Zbigniewa Wdowiaka, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Włodzimierza Klimeckiego,  Przewodniczącego Rady Powiatu pana Rafała Jóźwiaka, Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie panią dr Sławomirę Białobłocką, Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych panią dr Irenę Gałka.  Prezes TPZK Marek Wójkowski zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności stowarzyszenia w 2010 roku. Andrzej Latos opowiedział o tradycjach Towarzystwa w przyznawaniu wyróżnień, odznak i listów gratulacyjnych, po czym członkowie zarządu TPZK wręczyli nagrodę Amicus TPZK dla Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, którą w imieniu uczelni odebrała pani  dr Sławomira Białobłocka - Rektor WSGK w Kutnie. Następnie wręczono Złote Odznaki TPZK wieloletnim członkom stowarzyszenia zaangażowanym w pracę na rzecz TPZK – panu Edwardowi Sobczakowi oraz  panu Stanisławowi Hyży.  Listy gratulacyjne otrzymali: pani  Julita Ryś, pan Andrzej Cywka oraz pan Przemysław Woźniak.  Głos zabrał Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Wdowiak, a następnie Przewodniczący Rady Powiatu pan Rafał Jóźwiak.  Po części oficjalnej nastąpił koncert przygotowany przez kadrę nauczycielską i  pedagogiczną  oraz  uczniów Szkoły Muzycznej. Niespodzianką był żart muzyczny przygotowany przez nauczycieli  - piosenka  z bajki na dobranoc pt. „Miś Uszatek” (muzyka: Piotr Hertel, słowa: Janusz Galewicz). Publiczność miała odgadnąć  tytuł  filmu, z którego pochodził ten utwór, i oczywiście, zagadka została rozwiązana..... Atrakcją noworocznego koncertu był recital pana Witolda Tomczyka – nauczyciela wydziału wokalnego Szkoły Muzycznej w Kutnie. Artysta wystąpił w repertuarze musicalowym, który niezmiernie podobał się zgromadzonej publiczności. Uwieńczeniem noworocznego koncertu było spotkanie członków TPZK oraz zaproszonych gości przy kawie i smacznych ciasteczkach  przygotowanych i  pięknie podanych przez  uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie.


W tym miejscu składamy  podziękowania:

·       Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły Muzycznej za ich gościnność i pomoc przy organizacji  koncertu,

·       Urzędowi Miasta Kutno za wsparcie finansowe, bez którego nie byłoby możliwe przygotowanie  tak  wspaniałego  koncertu.     

Poczęstunek przygotowali, jak co roku, kadra pedagogiczna i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. A. Troczewskiego, który ma swoją siedzibę w Kutnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 11. 

 

 

 

 

 

 

 

· redakcja dnia styczeń 17 2011 14:41:33 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1416 czytań · Drukuj

Podatek

Nie wierzysz, że 1% wystarczy, aby zrobić coś dobrego?

JAK POMÓC?

To naprawdę proste! Przekonaj się.

  

We właściwym miejscu zeznania podatkowego należy jedynie wpisać dane organizacji (pełną nazwę), na którą chcemy przekazać 1%, czyli:

 

Ø Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

ul. Narutowicza 20

99-300 Kutno

 

Organizacja pożytku publicznego

 

Ø Nr KRS: 0000145630

Ø Obliczoną równowartość 1% podatku należnego

Ø Urząd Skarbowy po otrzymaniu zeznania podatnika sam przekazuje odpowiednią kwotę na konto organizacji.

 

Z   wpłat  1%  naszych członków i sympatyków uzyskaliśmy środki finansowe w wysokości:

 

v 2007 rok – 2534,23 zł

v 2008 rok – 6020,50 zł

v 2009 rok  - 6266,40 zł

v 2010 rok  - 5004,50 zł

 

Gorąco dziękujemy za wsparcie!

 

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na działania statutowe (w tym: poszerzenie działalności wydawniczej, organizacje konkursów, rajdów, konserwacja wytypowanych grobów).

 

Ty też możesz pomóc!

Przekaż nam 1% swojego podatku!!!

To nic nie kosztuje i nigdy nie było TAKIE PROSTE!!!

· redakcja dnia styczeń 08 2011 17:13:28 · 0 komentarzy · 1354 czytań · Drukuj

Spotkanie wigilijne TPZK

Tradycją  w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej jest spotkanie wigilijne członków zarządu , władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku  działającego przy TPZK oraz  osób mocno zaangażowanych w pracę na rzecz Towarzystwa. Spotkanie odbyło się w Dworku Modrzewiowym  - siedzibie TPZK , przy pięknie ubranej choince i w radosnym nastroju. Jak co roku  każdy z uczestników przyniósł wykonane własnoręcznie potrawy wigilijne,   które później można było konsumować. Pani Danusia  Tomczyk przygotowała i świątecznie udekorowała salę, w której wszyscy podzielili się opłatkiem i  składali sobie życzenia. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej składa członkom i sympatykom TPZK, a także wszystkim mieszkańcom Kutna i regionu kutnowskiego życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.


Życzymy

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.

Życzymy

odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości,

odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,

radości w smutku dzięki ludzkiej miłości

i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju.

Życzymy

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego, wiary, optymizmu, szczęścia i powodzenia.

 Images: w1.jpg Images: w2.jpg Images: w3.jpg Images: w5.jpg

· redakcja dnia grudzień 21 2010 09:23:01 · 0 komentarzy · 1395 czytań · Drukuj

Promocja wydawnictw regionalnych w MiPBP

Kutnowskie Zeszyty Regionalne

W dniu  16 grudnia 2010 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyła się prezentacja kolejnego - XIV tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” i  XI tomu „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego”. Publikacje te  są wydawane już od kilkunastu  lat przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. 

W tym miejscu należy zauważyć, że Kutnowskie Zeszyty Regionalne są wydawane dzięki pomocy władz samorządowych. Przychylność Urzędu Miasta Kutno oraz  Starostwa Powiatowego w Kutnie, z jaką od lat spotyka się TPZK podczas wydawania KZR  spowodowała, że czytelnik może otrzymać do rąk kolejny już tom periodyku.  Prezes TPZK pan Marek Wójkowski w swoim krótkim przemówieniu zaznaczył ten istotny fakt.

Prezentacji XIV tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” dokonali:  Jacek Saramonowicz (redaktor naczelny KZR) i Piotr Stasiak (zastępca redaktora naczelnego KZR). Omówili  poszczególne rozprawy, studia i artykuły, biografie i wspomnienia, a także przyczynki, materiały i dokumenty.

Images: kzr1.JPG Images: kzr2.JPG Images: kzr3.JPG Images: kzr4.JPG

· redakcja dnia grudzień 19 2010 12:25:37 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1556 czytań · Drukuj

Promocja Kutnowskich Zeszytów Regionalnych

Kutnowskie Zeszyty Regionalne

16 grudnia 2010 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie o godzinie 17.00 odbędzie się prezentacja kolejnego - XIV tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” i „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego”. W tym roku tematyka związana jest z: 600 rocznicą bitwy pod Grunwaldem, 30 rocznicą podpisania porozumień sierpniowych w 1980 r., 70 rocznicą dokonania przez sowietów zbrodni katyńskiej oraz 90 rocznicą wojny polsko – bolszewickiej. Znajdziecie Państwo również kilka artykułów poświęconych dziejom Kościoła Katolickiego i  historii powiatu kutnowskiego w okresie PRL.
Images: plkzr.jpg

· redakcja dnia listopad 30 2010 17:03:14 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 2074 czytań · Drukuj

Nowe Władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

W dniu 23 listopada 2010 roku w auli WSGK w Kutnie  odbyło się zebranie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Celem zebrania było zatwierdzenie regulaminu  UTW oraz wybór  władz UTW zgodnie z nowym regulaminem.  Wybrano członków Zarządu UTW, Rady Słuchaczy UTW oraz Sądu Koleżeńskiego UTW.  Kadencja Zarządu UTW trwa 3 lata. Kadencja Rady Słuchaczy i Sądu Koleżeńskiego trwa 1 rok.

 

 

· redakcja dnia listopad 24 2010 20:15:58 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1578 czytań · Drukuj

Dni Historii w Kasprowiczu z udziałem TPZK

Newsy

W dniach 16 – 18 listopada bieżącego roku, już po raz kolejny, w II LO im. Jana Kasprowicza odbywają się DNI HISTORII. We wtorek uczniowie kilku klas spotkali się na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie z panem Markiem Wójkowskim, kutnowskim kolekcjonerem i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W trakcie spaceru młodzież poznała historię kutnowskiego cmentarza, zabytkowe mogiły i ich związek z przeszłością miasta.
Images: cment1.jpg  Images: cm3.jpg  Images: cm2.jpg

· redakcja dnia listopad 16 2010 16:00:04 · 0 komentarzy · 1545 czytań · Drukuj

VIII kwesta TPZK za nami

VIII kwesta publiczna

Jak co roku na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie odbyła się kwesta na rzecz ratowania starych grobów. Była to już  VIII zbiórka datków przez Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej . Nieżyjący już Andrzej Urbaniak był pomysłodawcą prowadzonej w Dzień Wszystkich Świętych  kwesty. Pieniądze zbierali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, harcerze, uczniowie kutnowskich szkół, artyści,  politycy i ludzie nauki. Dziękujemy im za to! Kwestę prowadzono w  niedzielę i poniedziałek  od godziny 9:00 aż  do zmierzchu. W tym roku podczas kwesty na rzecz renowacji starych zabytkowych grobów zebrano w  ciągu dwóch dni 10.531,00 zł. Jest to rekordowa kwota!!!
     Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie  dzieła   ratowania zabytkowych grobów kutnowskiej nekropolii.

· redakcja dnia listopad 01 2010 20:18:06 · 0 komentarzy · 1522 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!