Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

zapraszamy do nadsyłania materiałów do Kutnowskich Zeszytów Regionalnych

Redakcja rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” uprzejmie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do współpracy z naszym wydawnictwem. Oczekujemy na artykuły, rozprawy oraz opracowania studyjne i przyczynkarskie o charakterze naukowym   i popularnonaukowym. Zainteresowani jesteśmy materiałami, omówieniami i  recenzjami. Proponujemy szeroki zakres tematów z przeszłości i współczesności powiatu kutnowskiego    z następujących dziedzin: archeologii, ekologii, etnografii, etyki, gospodarki, historii, kultury, państwa i prawa, regionalizmu, socjologii, sztuki.  Prace można przesyłać do końca sierpnia (planowane zamknięcie numeru), na adres:

Redakcja rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

99-300 Kutno, ul. Narutowicza 20

Dworek Modrzewiowy

el. 24 254 74 37

e-mail: poczta@tpzk.eu

 

Prosimy o uwzględnienie poniższych ustaleń:

  1. Artykuły o całkowitej objętości do 20 stron drukiem, należy dostarczyć osobiście, pocztą (w jednym egzemplarzu wraz z nośnikiem elektronicznym) lub pocztą elektroniczną,  formatując standardowo „tytuł”, ewentualne „nagłówki”, „tekst podstawowy” oraz przypisy umieszczone w stopce, ewentualne  ilustracje – w formie przyjętej w roczniku.
  2. Należy dołączyć zwięzłą informację o autorze.
  3. Przypisy i skróty powinny odpowiadać standardom przyjętym w roczniku.
  4. Cytaty należy wyróżnić kursywą.
  5. Tekst winien zostać poddany korekcie.
  6. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i poprawek edytorskich po konsultacji z autorem.
· redakcja dnia grudzień 29 2011 19:27:39 · 0 komentarzy · 1299 czytań · Drukuj

Swiętujemy jubileuszowy XV tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej do urzędowego rejestru stowarzyszeń, zostało wpisane w dniu 21 kwietnia 1972 roku. W statucie zapisano, iż podstawowym celem Towarzystwa jest działanie służące rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu Ziemi Kutnowskiej oraz propagowanie ogółowi społeczeństwa historii regionu. Już w roku 1975, w planach ówczesnego Zarządu Towarzystwa, było rozpoczęcie wydawania cyklicznego periodyku „Rocznika Kutnowskiego”. Niestety plany te nie zostały wówczas zrealizowane z powodu ograniczeń merytorycznych i finansowych.

Kolejne działania zmierzające do rozpoczęcia ich wydawania podjęto piętnaście lat później. Zarząd Towarzystwa powołał wówczas Komitet Redakcyjny, napisano pierwsze artykuły poświęcone dziejom Ziemi Kutnowskiej. Niestety, brak odpowiednich środków finansowych, również i tym razem nie pozwolił na realizację tego zamierzenia. Dzięki konsekwentnemu działaniu członków Towarzystwa, marzenia miłośników naszego regionu spełniły się dopiero w roku 1997.  Dwadzieścia pięć lat po założeniu Towarzystwa, ukazał się pierwszy numer „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”.  Od tego czasu, w grudniu każdego roku ukazuje się kolejny tom naszego wydawnictwa.  W roku 2011 jest to już XV tom – tom jubileuszowy. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, należy do nielicznych organizacji regionalistycznych wydających, bez przerwy od kilkunastu lat, periodyk poświęcony dziejom regionu, jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Artykuły publikowane w „Kutnowskich Zeszytach Regionalnych” poruszają tematykę historyczną, ekonomiczną, ekologiczną i kulturalną. Dzięki tym publikacjom, Czytelnicy poszerzają swoją wiedzę o mniej lub bardziej znanych wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszej „Małej Ojczyźnie”, wydarzeniach, które niejednokrotnie miały wpływ na dzieje całego narodu i państwa. Publikacje w naszym wydawnictwie zamieszczane są nieodpłatnie  - autorzy    nie otrzymują honorariów za  artykuły.

 

                               Redaktor naczelny „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”

Dr n. med. Karol Koszada


              Images: DSCF0137.JPG     Images: DSCF0182.JPG

 

W dniu  16 grudnia 2011roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyła się prezentacja jubileuszowego  - XV tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” i  XII tomu „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego”. Publikacje te  są wydawane już od kilkunastu  lat przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  dzięki pomocy finansowej władz samorządowych miasta i powiatu. Ogromnie nas cieszy życzliwość ze strony Urzędu Miasta Kutno oraz  Starostwa Powiatowego w Kutnie, z jaką od lat spotyka się  to wydawnictwo TPZK. Zgromadzonych słuchaczy i gości powitał gospodarz Biblioteki Bogdan Danelski.Podczas spotkania można było się dowiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje baza bibliografii powiatu kutnowskiego na stronie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – informacji na ten temat udzielała Barbara Łuczak.


        Images: DSCF0158.JPG
 Images: DSCF0156.JPG 
 
Andrzej Olewnik  przedstawił XII tom „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego”. Prezentacji XV tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” dokonał przewodniczący Komitetu Redakcyjnego KZR - Karol Koszada.  Wśród autorów tegorocznego wydawnictwa  są m.in.: Dariusz Marchewka, Anna Majewska-Rau, Artur Kijewski, Grzegorz Bielicki, Zdzisław Macher, Waldemar Jaskulski, Rafał Jóźwiak.


          Images: DSCF0204.JPG   

                                             Images: DSCF0180.JPG
            W  sali Biblioteki licznie zgromadzili się słuchacze. Wśród uczestników spotkania byli Vice Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Wdowiak, Starosta Powiatu Kutnowskiego pani Mirosława Gal-Grabowska, Przewodniczący Rady Powiatu Rafał Jóźwiak, autorzy artykułów zamieszczonych w XV tomie KZ, członkowie TPZK  oraz  mieszkańcy Kutna zainteresowani tematem. Jubileusz XV wydania Kutnowskich Zeszytów Regionalnych uczczono wyśmienitym tortem upieczonym na tę okazję przez firmę PaOla Kutno.

Zainteresowanych nabyciem XV jubileuszowego tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” oraz wcześniejszych  tomów KZR zapraszamy do „Dworku Modrzewiowego” - siedziby TPZK w Kutnie przy ul. Narutowicza 20.

Images: DSCF0103.JPG 

                                               Images: DSCF0100.JPG

 fot. Bożena Gajewska

· redakcja dnia grudzień 29 2011 18:50:09 · 0 komentarzy · 1727 czytań · Drukuj

Bibioteka w Kutnie ma już 80 lat!

5 listopada 2011 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie obchodziła jubileusz 80-lecia.

Podczas uroczystości dr Eugeniusz Walczak, regionalista, przedstawił wykład na temat historii  powstania MiPBP w Kutnie. Przypomniał, że w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych  w  tomie VI został zamieszczony jego artykuł pt. „Zarys historii publicznych bibliotek miasta Kutna i wsi powiatu kutnowskiego od początków XX wieku do 1939 roku”.

  Images: DSC04278.JPG              Images: DSC04281.JPG
         Starostwo Powiatowe powołało do życia pierwszą i jedyną miejską bibliotekę publiczną - Bibliotekę Sejmikową imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kilińskiego 3. Kutnowska biblioteka została otwarta 19 marca  1931 roku w dniu imienin Marszałka. Dzięki podarowanym przez hr. Jana Moszyńskiego (2300 tomów) i Stanisława Danela  (1000 tomów) książkom powstał pierwszy księgozbiór biblioteki. Liczył on ponad 3000 tomów książek w języku polskim, francuskim, niemieckim i angielskim. W 1933 przy Bibliotece Sejmikowej utworzono roku Powiatową Centralę Bibliotek Ruchomych (CBR), której zadaniem było organizowanie sieci bibliotek ruchomych dla wsi i ich wyposażenie w odpowiedni księgozbiór.

Images: DSC04294.JPG        Images: DSC04300.JPG
        W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej list gratulacyjny dyrektorowi Biblioteki  panu Bogdanowi Danelskiemu wręczyła Maria Wierzbicka - vice prezes TPZK zajmująca się jednocześnie Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy TPZK. Podziękowała pracownikom Biblioteki za przyjacielską współpracę na rzecz „naszej małej ojczyzny”.

Przypomnieć należy, że MiPBP w Kutnie jest od kilkudziesięciu lat naszym partnerem bardzo zaangażowanym w sprawowanie opieki nad spuścizną materialno-kulturalną regionu kutnowskiego. 
                          Images: DSC04301.JPG
fot. Bożena Gajewska

· redakcja dnia listopad 05 2011 22:52:18 · 0 komentarzy · 1276 czytań · Drukuj

nagrody konkursu "Przełamujemy bariery" rozdane

28 października 2011 r. w  Sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina odbyła  się uroczysta Gala Przedsiębiorczości Społecznej. Podczas Gali nastąpiło wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji konkursu „Przełamujemy bariery". Konkurs, organizowany przez .Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" wraz z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

W trakcie Gali nastąpiło długo oczekiwane ogłoszenie wyników tegorocznej, V-jubileuszowej  już edycji konkursu „Przełamujemy Bariery”, oraz wręczenie nagród laureatom.

  
Images: DSC04189.JPG      Images: DSC04185.JPG

       
Decyzją Kapituły Konkursowej statuetkę „Złoty Kłos”  oraz tytuł:

-   „Najlepszego przedsiębiorstwa społecznego w regionie łódzkim w roku 2011” otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Figa” prowadząca Bistro Bar „Zaraz wracam” przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi.

-   „Urzędnika przyjaznego organizacjom pozarządowym w roku 2011” otrzymała pani Ewa Ściborska Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie  Miasta Łodzi.

-   „Firmy wspierającej integrację społeczną w roku 2011” otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 dla Niewidomych i Osób Słabowidzących w Łodzi.

Images: DSC04177.JPG             Images: DSC04195.JPG
            Galę Przedsiębiorczości Społecznej uświetnił koncert Ewy Bem z towarzyszeniem Andrzeja Jagodzińskiego. W pamięci uczestników — oprócz emocji związanych z występem artystki i ogłoszeniem wyników konkursu — zapisali się profesjonalni i dowcipni konferansjerzy: Agata Młynarska i Mikołaj Gurdała.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej jako organizacja pozarządowa brało udział w głosowaniu nad wyborem tegorocznych  laureatów. Jako jedno z nielicznych w regionie kutnowskim, nasze stowarzyszenie otrzymało zaproszenie na wręczenie  „Złotych kłosów”, z czego z radością skorzystaliśmy.

Konkurs służy promocji przedsiębiorstw społecznych jako inicjatyw ułatwiających powrót na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, partnerskich postaw pracowników administracji państwowej i samorządowej, wspierających inicjatywy organizacji pozarządowych oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu.  Jest to ciekawa,   a jednocześnie potrzebna inicjatywa w województwie łódzkim, „Przełamywać bariery” należy  także w  naszym mieście i powiecie.     

                                                                                        Images: DSC04192.JPG                                                                

W tym miejscu należy przypomnieć, iż zgodnie z wolą przedstawicieli trzeciego sektora zaszczytny tytuł „Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w roku 2009" otrzymała pani Bożena Budnik, vicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.


          Dziękujemy  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (w szczególności oddziałowi w Kutnie prowadzonemu przez Agnieszkę Pachlińską) za dotychczasową współpracę i wsparcie merytoryczne, jakiego udziela nam od kilku lat.


fot. Bożena Gajewska 

· redakcja dnia listopad 04 2011 19:07:59 · 0 komentarzy · 1200 czytań · Drukuj

zakończył się Regionalny Kongres Kultury w Łodzi

             W sobotę, zakończył się Regionalny Kongres Kultury w Łodzi, którego głównym wyzwaniem było odświeżenie postrzegania kultury i jej społecznego oddziaływania.  W kongresie, na obrady którego otrzymaliśmy zaproszenie, brała udział Bożena Gajewska – sekretarz zarządu TPZK.

Przez trzy dni debatowano o kulturze jako jednym z filarów rozwoju społecznego i gospodarczego Łodzi i regionu. W ramach spotkań plenarnych, w których wzięli udział przedstawiciele instytucji kultury, dziennikarze, przedstawiciele NGO, omawiano praktyki kulturowe Polaków, funkcje polityki kulturalnej państwa oraz rozwój przemysłów kreatywnych. Dyskutowano również o „Prawach do miasta”, czyli swobodnym dostępie mieszkańców do dóbr publicznych, m.in. do  kultury.

Images: DSC04156.JPG               Images: DSC04164.JPG
           Nasza uwaga skupiła się na tych referatach, wystąpieniach i dyskusjach, które były ważne z racji poruszanych tematów – tych dotyczących organizacji pozarządowych.
Pierwszego  dnia  interesujący był referat nt. „Prawo do miasta: utopia czy konieczność? Współpraca władz miasta i regionu z organizacjami pozarządowymi”. W wystąpieniu zaprezentowane zostały pomysły już realizowane przez lokalne władze na rzecz poprawy jakości współpracy z mieszkańcami  w obszarze kultury a także pomysły i dobre praktyki w zakresie rozwiązań systemowych, które można przedyskutować i powielić. 

            Images: DSC04135.JPG          Images: DSC04159.JPG
           Sesja „Współpraca UM i UMŁ z NGO: Udział konkursów w ogólnych budżetach na kulturę, realia finansowe pracy w NGO, konsultacje” w dużej mierze poświęcona była problemowi lokali na działalność organizacji III sektora. Dyskutowano na tematy warunków działalności organizacji pozarządowych. Omawiano  przykłady dobrych praktyk z regionu łódzkiego – przedstawicielka TPZK zabierając głos w dyskusji zwróciła uwagę na dobrą współpracę  władz samorządowych z  NGO - w Kutnie jednostki samorządu utworzyły miejsce spotkań  dla  stowarzyszeń. Od ponad roku funkcjonuje  Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom”. Powrócił wątek obowiązkowego wkładu własnego organizacji przy ubieganiu się o finanse na projekty. Przedstawiciele samorządów zwracali uwagę, że organizacje III sektora często nie chcą zgłaszać kandydatów do zespołów eksperckich. Argumentem drugiej strony było, że praca w zespole eksperckim uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

           Images: DSC04168.JPG            Images: DSC04206.JPG
           
Podczas  Kongresu zainteresowani podpisywali „Łódzki Manifest Kreatywny”, w którym deklarowani stworzenie w Łodzi i Regionie warunków dla rozwoju kreatywności, kultury i przemysłów kreatywnych.

           Images: DSC04160.JPG                   Images: DSC04162.JPG                   
          W sobotę po południu organizatorzy dokonali podsumowania Kongresu. Dyrektor NCK Krzysztof Dudek zaproponował zmianę jego nazwy na „Kongres Ludzi, Którym Zależy”. Porównując Kongres do innych tego typu przedsięwzięć K. Dudek powiedział, że „budujący był przebieg obrad, żywość dyskusji i emocje, które im towarzyszyły”. Podstawowe wnioski z Kongresu to konieczność zwiększenia rangi edukacji kulturalnej i profesjonalizacji ludzi, zajmujących się kulturą w instytucjach, urzędach, organizacjach pozarządowych. „Wszyscy musimy się uczyć, bo spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność” – zakończył swoje wystąpienie K. Dudek.
                                                             Więcej informacji o kongresie znajdziesz na stronie www.kongres-kultury.pl

                                                                                                                zapraszamy!

fot. Bożena Gajewska 

 

 

 

· redakcja dnia listopad 03 2011 22:16:02 · 0 komentarzy · 1062 czytań · Drukuj

będą środki finansowe dla NGO ze Starostwa Powiatowego

W dniu 27 października 2011 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu rocznego programu współpracy Powiatu Kutnowskiego na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi. Nasze Towarzystwo reprezentował członek zarządu TPZK pan Andrzej Latos.

Obecny na spotkaniu Członek Zarządu Powiatu w Kutnie – pan Mirosław Ruciński – zapewnił iż określona w Programie na 2012 rok wysokość środków finansowych przewidzianych na zlecanie do realizacji zadań nie powinna zostać zmniejszona.
            Na pytania dotyczące terminów ogłoszenia otwartych konkursów ofert oraz zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowych Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pani Barbara Zajewska-Tomczak wyjaśniła, że podstawę powyższych działań stanowić będzie uchwała Rady Powiatu w Kutnie w sprawie przyjęcia zaopiniowanego przez organizacje pozarządowe rocznego Programu współpracy na 2012 rok.
            Przybyli na spotkanie przedstawiciele organizacji pozarządowych pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt Programu na 2012 rok. Ponadto uczestnicy spotkania uzgodnili, że organizacje pozarządowe o działaniach Zarządu Powiatu w Kutnie w zakresie realizacji Programu współpracy na 2012 rok informowane będę w sposób określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także poprzez strony internetowe Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz lokalnych portali internetowych.

· redakcja dnia listopad 03 2011 21:54:43 · 0 komentarzy · 1101 czytań · Drukuj

dziękujemy Wam za udział w kweście!

                                                                      Images: DSC04266.JPG
            W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej pragnę bardzo uprzejmie podziękować mieszkańcom Kutna, jak również wszystkim osobom, które w dniu   1 listopada 2011 roku wsparły swoimi datkami na kutnowskim Cmentarzu Parafialnym naszą akcję „Ratujmy zabytkowe kutnowskie nekropolie”. Dzięki Państwa przychylności i hojności przebieg IX publicznej kwesty przeszedł nasze oczekiwania. W dniu Wszystkich Świętych udało nam się zebrać kwotę 10 233,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złotych). Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki Państwa przychylności, w roku przyszłym następne kutnowskie  zabytkowe nekropolie odzyskają swój pierwotny wygląd. Jednocześnie, że staną się one najwymowniejszym świadectwem naszej wspólnej pamięci  o grobach wybitnych mieszkańców Kutna i powiatu kutnowskiego, jak również troski o uratowanie i zachowanie dla przyszłych pokoleń najcenniejszych nekropolii Cmentarza Parafialnego w Kutnie.


 Images: DSC04251.JPG Images: DSC04264.JPG
           Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom kwesty – członkom i sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, harcerzom Hufca Kutno Związku Harcerstwa Polskiego, uczniom i nauczycielom    z  kutnowskich szkół, m.in. I Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Henryka Dąbrowskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza, Szkoły Podstawowej nr 4. Pragnę również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie nasze przygotowania oraz przebieg IX publicznej kwesty na kutnowskim cmentarzu. Dziękuję kutnowskim księżom za szeroką popularyzację naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiego społeczeństwa, w tym w sposób szczególny   ks. Prałatowi Stanisławowi Pisarkowi.
Images: DSC04259.JPG Images: DSC04248.JPG
          Osobne podziękowania należą się także przedstawicielom władzy samorządowej naszego regionu i miasta za osobisty udział w zbiórce. Kwestowali między innymi  senator Przemysław Błaszczyk, poseł na Sejm Tadeusz Woźniak, Starosta Kutnowski   Mirosława Gal-Grabowska, Przewodniczący Rady Powiatu Rafał Jóźwiak, prezydent Zbigniew Burzyński, vice  prezydent  Jacek Boczkaja, vice przewodniczący Rady Miasta Kutno Włodzimierz Klimecki. Pragnę uprzejmie podziękować kutnowskim mediom – prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i obszerne relacjonowanie jej przebiegu.

Do zobaczenia w roku przyszłym w alejkach Cmentarza Parafialnego w Kutnie.

 

                                                                                  Z wyrazami szacunku i poważania

                                                                                            w  imieniu zarządu TPZK

                                                                                              Marek Wójkowski


articles: DSC04277.JPG   articles: DSC04274.JPG    articles: DSC04275.JPG

          articles: DSC04268.JPG     articles: DSC04269.JPG
fot. Bożena Gajewska
                                                                           

· redakcja dnia listopad 01 2011 19:00:57 · 0 komentarzy · 1262 czytań · Drukuj

Szanowni mieszkańcy miasta Kutno

                                                       Narody, które tracą pamięć, tracą życie…

Cmentarz – to nie tylko miejsce spoczynku tych, którzy odeszli, to także miejsce zadumy dla tych, którzy żyją. To miejsce, w którym przeszłość, teraźniejszość, a także przyszłość, sprowadzone są do właściwych proporcji. To jednocześnie bardzo szczególne miejsce w naszej pamięci o ludziach i zdarzeniach, o dziejach w skromnej skali każdego regionu i  wielkiej skali narodu polskiego. To również miejsce uświęcone świadectwem naszej historii i kultury.

Pamiętajmy, że na kilku kutnowskich cmentarzach, a szczególnie na najstarszym Cmentarzu Parafialnym, spoczywa wiele zasłużonych postaci dla Kutna i ziemi kutnowskiej. Dlatego zadbajmy wspólnie o kutnowskie zabytkowe groby, będące wymownymi świadectwami naszych korzeni, czy ojcowizny na ziemi kutnowskiej. Natomiast odnowione groby niech będą dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty poprzednich zbiórek finansowych oraz działań Społecznego komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie  przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej spotkacie  państwo w postaci następnych odnowionych grobów. Aktualnie trwają prace konserwatorskie i remontowe przy nagrobkach (odnowiono nagrobek Zygmunta Matzeka, pozostało jeszcze do remontu ogrodzenie) oraz Edwarda Kopcia (odnowiono ogrodzenie, krzyż, pozostałe prace trwają). Przy kilkunastu nagrobkach przeprowadzono prace mające na celu odczyszczenie   i konserwację.

Mając w pamięci powyższe słowa i nasze czyny, zwracamy się z apelem do całej społeczności miasta Kutno o wsparcie datkami dalszych prac konserwatorskich przy zabytkowych grobach na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. W dniu 1 listopada w godzinach 9.oo-16.oo spotkacie Państwo w alejkach tego cmentarza uczestników IX kwesty publicznej na odnowienie zabytkowych grobów. Niech Państwa hojność i dary serca, będą najwymowniejszym dowodem naszej wspólnej troski o to bardzo szczególne miejsce w Kutnie – jakim jest miejscowy Cmentarz Parafialny. Apelujemy do Państwa – nie przechodźcie obojętnie obok kwestujących!

Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki hojnej pomocy wszystkich mieszkańców miasta Kutno, uda się nam wspólnie odrestaurować wszystkie zabytkowe groby na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

                              Liczymy na Państwa ofiarność!

                                                                                                                                                        Zarząd

                            Towarzystwa  Przyjaciół     Ziemi  Kutnowskiej

· redakcja dnia październik 24 2011 20:35:57 · 0 komentarzy · 900 czytań · Drukuj

ratujemy stare, zabytkowe nagrobki

Pierwszą kwestę publiczną, w celu zdobycia środków finansowych na konserwację starych grobów, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zorganizował  w dniu    11 listopada 1992 roku. Inicjatorem ratowania zabytków kutnowskiego cmentarza był   śp. Andrzej Urbaniak Prezes TPZK. Członkowie Towarzystwa oraz młodzież szkolna  z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. H. Dąbrowskiego kwestowali na  ten cel.  Dzięki hojności mieszkańców Kutna odrestaurowano pomnik nagrobny wielce zasłużonego dla Kutna, dr Antoniego Troczewskiego, wzniesiony w  1929 roku oraz  nagrobek Franciszki  Enderlin, Przełożonej Pensji Żeńskiej. Po jedenastu latach kwestę wznowiono i trwa ona nieprzerwanie od 2003 roku  do dziś. Kwesta jest prowadzona każdego roku w dniu 1 listopada od godzin porannych aż do zmierzchu.
articles: DSC02088.JPG   articles: DSC02075.JPG
          nagrobek Julianny Janowskiej                                                         nagrobek Rodziny Ptaszyńskich
          Dzięki  zaangażowaniu członków Towarzystwa corocznie przeprowadzana jest wizja lokalna na cmentarzu. Stare i zabytkowe groby są dokumentowane, a następnie zapadają decyzje o wyborze tych do renowacji.  Konserwatorzy sztuki zajmują się nagrobkami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków. Natomiast członkowie TPZK czyszczą, odnawiają i konserwują te nagrobki, które nie są wpisane do rejestru zabytków. 
Images: DSC01766.JPG 
  Jerzy Łompieś tłumaczy, w jaki sposób odczyszcza stare płyty nagrobne
         Oprócz prac wymagających wiedzy o  sztuce konserwacji, w  ciągu całego roku kalendarzowego członkowie  wykonują bardzo prozaiczne prace - porządkują teren wokół grobów i  wyrywają chwasty. W tym miejscu należy wyróżnić osobę pana Jerzego Łompiesia, którego prawie każdego dnia od późnej wiosny do wczesnej jesieni można zobaczyć na kutnowskim cmentarzu  podczas porządkowania i czyszczenia starych, zaniedbanych  nagrobków.
 articles: DSC02094.JPG  articles: DSC02101.JPG
                 nagrobek Rodziny Grochowskich                                                                     tabliczka mocowana na odnowionych grobach
       Od pierwszej kwesty w 2003 roku zarząd TPZK co roku powołuje komisję ds. przeliczenia środków finansowych zebranych podczas publicznej kwesty na odnowienie starych zabytkowych nagrobków. Zaraz po zmierzchu, gdy już zakończone jest  kwestowanie, w „Modrzewiowym Dworku” - siedzibie TPZK  przy ul. Narutowicza 20, komisja przeprowadza liczenie. W skład komisji zawsze wchodzi co najmniej siedmiu członków TPZK, a także  prezes, skarbnik i przewodniczący komisji rewizyjnej TPZK. Zdejmowane są plomby z puszek i komisja liczy pieniądze. Po przeliczeniu gotówki sporządza się protokół (z wyszczególnieniem, ile bilonu i banknotów oraz z jakim nominałem), który podpisują wszyscy członkowie komisji. Środki finansowe na renowację starych grobów gromadzone są na rachunku TPZK na osobnym koncie w banku.

Dokumentację niezbędną do przeprowadzania prac remontowych i konserwatorskich zawsze nieodpłatnie wykonuje Bogdan Krawczyk (właściciel Pracowni Projektowo-Usługowej „Magbud”), który zawsze służy radą i pomocą przy konserwacji starych nagrobków.
articles: DSC03474.JPG     articles: DSC04062.JPG
      nagrobek Rodziny Kamińskich                                                                         nagrobek Zygmunta  Matzeka
           W roku 2004 rozpoczęto remont dwóch pierwszych grobów -  odnowiono nagrobek Anny  z Wernów-Krysińskiej (pochodzący z 1838 roku i należący do najstarszych na kutnowskiej nekropolii) oraz nagrobek  rodziny Kamińskich  (pochodzący z II połowy XIX wieku – m.in. Jana Kamińskiego +1889). Prace te wykonywane były przez pana Baranowskiego, a ukończone zostały w roku 2006.

Następne zabytkowe nagrobki były już konserwowane i odnawiane przez pp. Jarosława i Barbarę Czechowskich – konserwatorów dzieł sztuki  z Torunia. Przed przystąpieniem do prac sporządzana jest dokumentacja konserwatorska, zawierana jest umowa, i dopiero  na  tej podstawie prowadzone są prace. W latach  2005 - 2007 został odnowiony grobowiec (w kształcie kapliczki) rodziny Grochowskich  z II połowy XIX wieku, znanych miejscowych aptekarzy.

            W roku 2007 pp. Jarosław i Barbara Czechowscy rozpoczęli  konserwację jednego z piękniejszych grobowców na cmentarzu parafialnym -  nagrobku  Julianny z Boguckich Janowskiej +1886 (rzeźba z postacią Matki Boskiej Bolesnej stojącej na tle krzyża). Zaplanowano restaurację  tego nagrobku na okres dwóch lat. Komisyjny odbiór prac konserwatorskich  został dokonany protokółem  z dnia 10 sierpnia 2009 roku. 
articles: DSC03377.JPG    articles: DSC04070.JPG
                                                     nagrobek Edwarda Kopcia przed remontem i w trakcie odnawiania                                
             W 2010 roku prowadzona była renowacja nagrobka Witolda Matzeka – wykonano nowy cokół, odnowiono i zakonserwowano krzyż (prace wykonywał pan Domański. Do odnowienia pozostało ogrodzenie metalowe. Odczyszczono płyty nagrobne na grobach Włodzimierza Kalicińskiego, Zofii Januszewskiej, Teofili Bowbelskiej, Rodziny Ptaszyńskich. W tym samym roku przeprowadzono renowację m.in. płyty nagrobnej żeliwnej Mikołaja Pawłowicza Maksymowicza Fiedorowa  +1833  z krzyżem prawosławnym - jest to jeden z najstarszych nagrobków  na kutnowskim cmentarzu parafialnym! Odsłonięta inskrypcja przedstawia datę 10.06.1833 rok.

Images: DSC02077.JPG  Images: DSC02074.JPG
              nagrobek Mikołaja Pawłowicza Maksymowicza Fiedorowa                      nagrobek Teofili Bowbelskiej
             Ze środków finansowych zebranych w ostatnich latach TPZK planuje renowację zabytkowego grobowca (z pomnikiem w kształcie neogotyckiej kapliczki) Anny Chlewickiej ze Starzyńskich. Będzie to duże  i kosztowne przedsięwzięcie. Na remont czeka także  m.in. nagrobek księdza Tomasza Cholewickiego - proboszcza w parafii Kutno pełniącego obowiązki przez 26 lat,  Rodziny Cieleckich, Rodziny Miksów i wiele innych.

articles: DSC02090.JPG    Images: DSC04075.JPG

        nagrobek Anny Chlewickiej ze Starzyńskich                             nagrobek księdza Tomasza Cholewickiego

fot. Bożena Gajewska 

 

· redakcja dnia październik 24 2011 18:53:26 · 0 komentarzy · 1585 czytań · Drukuj

zaakceptowano Programu współpracy na rok 2012 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Kutno zaprosił  organizacje pozarządowe do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy na rok 2012 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 19 października 2011 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno, Vice Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Wdowiak  poinformował zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych o celu spotkania, a po wysłuchaniu zapytań i uwag, udzielał odpowiedzi. Pracownicy Urzędu Miasta w Kutnie zapoznali zebranych z informacjami n.t. wydatkowanych w 2011 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych stanowiących zadania własne miasta. Przedstawiony program współpracy jest taki sam, jak w roku bieżącym. Dlatego też uczestnicy spotkania nie prowadzili nad nim dyskusji, gdyż trwała ona w roku ubiegłym, gdy  program ten był dla nich nowością. Poruszano problemy  terminów ogłaszania konkursów oraz trybu pozakonkursowego przyznawania grantów. 
articles: DSC04114.JPG articles: DSC04115.JPG
           Nasze Towarzystwo na tym spotkaniu reprezentowała vice prezes Maria Wierzbicka i członek zarządu Andrzej Latos.  Zebrani zaakceptowali przedstawiony „Programu współpracy na rok 2012 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej co roku bierze udział w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta w Kutnie na realizację zadań publicznych w dziedzinie „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – upowszechnianie i wspieranie poprzez:

- imprezy kulturalne i patriotyczne oraz ich promocję,

- edycję wydawnictw kulturalnych, prezentujących w szczególności dorobek lokalny,

- projekty artystyczne dotyczące Kutna oraz twórców związanych z Kutnem,

- edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych,

-  renowację, konserwację, inwentaryzację i ochronę zabytków i innych obiektów kultury  materialnej,

- upowszechnianie i promocję i popularyzację w szczególności lokalnej twórczości,

- wspieranie ruchu artystycznego, w tym amatorskiego.

Miasta Kutno   w ramach w/ w programu wspiera finansowo działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.          

 

 fot. Bożena Gajewska

 

 

 

· redakcja dnia październik 19 2011 23:28:59 · 0 komentarzy · 1386 czytań · Drukuj

list gratulacyjny od TPZK dla Muzeum Regionalnego w Kutnie

W dniu 19 października 2011 roku Muzeum Regionalne w Kutnie obchodziło jubileusz     30-lecia swej działalności. Jubileusz był okazją do podziękowań i gratulacji dla wszystkich osób, instytucji i stowarzyszeń, które przez ten czas  współpracowały z muzeum. Nasze stowarzyszenie współpracuje z tą instytucją od samego początku istnienia Muzeum. Dlatego też nie mogło zabraknąć przedstawicieli TPZK na tej uroczystości. Prezes Marek Wójkowski wręczając list gratulacyjny dyrektorowi Grzegorzowi Skrzyneckiemu wspominał, że zarówno TPZK, jak i on sam osobiście od kilkudziesięciu lat współdziała z kolejnymi władzami Muzeum.


articles: DSC04106.JPG articles: DSC04111.JPG

fot. Bożena Gajewska

· redakcja dnia październik 19 2011 23:23:43 · 0 komentarzy · 1504 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!