Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

ważna informacja

Informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z uwagi     na remont  „Dworku Modrzewiowego” przeniosło się     ze swoje siedziby  przy ul. Narutowicza 20 do lokalu zastępczego w Centrum Organizacji Pozarządowych przy   ul. Wyszyńskiego 11. Sytuacja ta będzie trwała od dnia 8 maja 2012 roku do chwili zakończenie remontu.


Biuro TPZK jest czynne we wtorki  w godzinach 16.oo-19.oo, w piątki w godzinach 8.oo - 11.oo. Zapraszamy!


Telefon  jest już czynny - 24 2547437 

Za utrudnienia przepraszamy!

    Images: DSC04679.JPG Images: DSC04680.JPG

     W tym budynku dzięki uprzejmości Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Bożeny Budnik możemy prowadzić naszą działalność. DZIĘKUJEMY!
 

· redakcja dnia maj 07 2012 17:38:16 · 0 komentarzy · 943 czytań · Drukuj

21 kwietnia 1972 roku...

                                              Images: 11111.jpg

                                                                                            Images: 22222.jpg


 
                                              Images: 33333.jpg
                                              

                                                                                          z archiwum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
· redakcja dnia kwiecień 22 2012 12:15:49 · 0 komentarzy · 1039 czytań · Drukuj

rusza Program Edukacji Regionalnej KUTNO POPRZEZ WIEKI

        14 marca 2012 roku  w  Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutna odbyła  się konferencja dotycząca edukacji regionalnej. Głównym celem konferencji było  zapoznanie jej uczestników z projektem Programu Edukacji Regionalnej „KUTNO POPRZEZ WIEKI”, który określa założenia i formy realizacji edukacji regionalnej. Organizatorami konferencji byli  Przewodniczący Rady Miasta Kutna oraz Prezydent Miasta Kutna. Konferencję prowadził Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Jarosław Kotliński. Po powitaniu zebranych przez Przewodniczącego Rady Miasta Kutno Jacka Sikorę, głos zabrał doktor hab. Jarosław Kita, profesor Uniwersytetu Łódzkiego (jeden z współautorów monografii „Kutno poprzez wieki”). Vice Prezydent  Miasta Kutno Zbigniew Wdowiak przedstawił cele operacyjne programu, omówił proces tworzenia pakietu edukacji regionalnej oraz warunki finansowania programu. Inspektor  Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Anna Michalska przedstawiła uczestnikom konferencji formy upowszechniania edukacji regionalnej. 

       Images: DSC04465.JPG             Images: DSC04466.JPG
       Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie Bogdan Danelski zapoznał zebranych  z działalnością Biblioteki na rzecz regionalizmu. Stwierdził, że zbiory regionalne stanowią o wartości biblioteki i z  dumą podkreślił, że kutnowska Biblioteka ma się czym poszczycić w tej materii. By być dobrą biblioteką trzeba mieć kadrę, która pracuje z pasją i starać się poszerzać zbiory regionalne, a następnie udostępniać je zainteresowanym.  Wszystkie te warunki  MiPBP w Kutnie spełnia. 

       Images: DSC04462.JPG              Images: DSC04469.JPG
      Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie Grzegorz Skrzynecki zapoznał zebranych z pracą Muzeum, którego cała złożona działalność jest pracą na rzecz regionalizmu i edukacji regionalnej. Zgromadzono już ponad 10000 sztuk eksponatów dotyczących regionu kutnowskiego.
      Prezes Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie Andrzej Mariusz Wieczorkowski poinformował uczestników konferencji o działalności  Fundacji. 

                                                                                     Images: DSC04472.JPG fot. Bożena Gajewska

     Jako ostatni wystąpił Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Marek Wójkowski, który z pasją opowiedział o pracy Towarzystwa na rzecz regionalizmu. Podkreślił, że TPZK  było jednym z prekursorów w tej dziedzinie, bo już od czterdziestu lat prowadzi edukację regionalną zarówno wśród młodzieży, jak i wśród dorosłych mieszkańców Kutna i regionu. Przedstawił całą gamę  naszych poczynań, których celem jest to, by
mieszkańcy powiatu kutnowskiego poznali historię i  życie publiczne, polityczne i kulturalne regionu kutnowskiego na przestrzeni lat, by  rozwijali w sobie w  poczucie własnej tożsamości regionalnej.


    W tym miejscu należy zaznaczyć, że do zespołu autorskiego tworzącego projekt Programu Edukacji Regionalnej „KUTNO POPRZEZ WIEKI” została zaproszona Maria Wierzbicka  - vice prezes TPZK.  Jesteśmy zaszczyceni!

 

· redakcja dnia marzec 14 2012 22:19:26 · 0 komentarzy · 1560 czytań · Drukuj

udział TPZK w programie "Sprawne organizacje pozarządowe - Pozarządowe Centrum Kompetencyjne"

Zostaliśmy zaproszeni  do udziału w projekcie „Sprawne Organizacje Pozarządowe - Pozarządowe Centrum Kompetencyjne”, który realizowany jest we współpracy z Parytetowym Związkiem Organizacji Socjalnych Hesji. Celem projektu jest podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych działających w woj. łódzkim i utworzenie trwałych koalicji branżowych wśród organizacji socjalnych. Ponadto planowane jest powołanie Pozarządowego Centrum Kompetencyjnego świadczącego usługi doradcze i będącego platformą wymiany doświadczeń. Marszałek Województwa Łódzkiego objął projekt Honorowym Patronatem.

Grupę docelową stanowi 21 organizacji pozarządowych województwa łódzkiego z  powiatów: kutnowskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego. W ramach programu odbędą się szkolenia, doradztwo, konferencje z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego z Niemiec, wizyta studyjna w Hesji, utworzenie Pozarządowego Centrum Kompetencyjnego.

 Images: DSC04456.JPG Images: DSC04450.JPG

Pierwsza konferencja odbyła się  9 marca 2012 roku w  Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim  w Łodzi. Gośćmi konferencji otwierającej ten projekt byli m.in. przedstawiciele sektora pozarządowego z Hesji, którzy zaprezentowali rozwiązania stosowane przez organizacje socjalne działające w Niemczech.

Images: DSC04454.JPG    Images: DSC04455.JPG
Otwarcia konferencji
dokonał Włodzimierz Magin  - Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Prezentację głównych założeń projektu przedstawiła Ewa Wierzbowska (koordynator). O Centrum Kompetencyjnym mówili  Jürgen Lilischkies i  Günter Woltering (Związek Parytetowy Organizacji Socjalnych Hesji).  Politykę Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wspierania organizacji pozarządowych, w tym wspierania procesów federacyjnych i lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego omówiła Patrycja Wojtaszczyk (Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi).  Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych  przedstawił licznie zebranym uczestnikom konferencji  Łukasz Waszak (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS). Z priorytetowymi obszarami współpracy publicznych instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów środowisk zagrożonych marginalizacją w województwie łódzkim zapoznała zebranych Anna Mroczek (Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi).


   Images: DSC04451.JPG  Images: DSC04461.JPG


Images: DSC04449.JPG     Images: DSC04458.JPG

                                                                                                      fot. Bożena Gajewska

· redakcja dnia marzec 14 2012 22:08:15 · 0 komentarzy · 1084 czytań · Drukuj

liczymy na Twój 1% podatku....

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od 2004 roku  posiada status

 

Organizacji Pożytku Publicznego     
             

Ty też możesz pomóc!

 

 

Images: 4321.jpg 

 

Przekaż nam 1% swojego podatku!!!

To nic nie kosztuje i nigdy nie było TAKIE PROSTE!!!

Nie wierzysz, że 1% wystarczy, aby zrobić coś dobrego?

JAK POMÓC?

To naprawdę proste! Przekonaj się.

 

 

We właściwym miejscu zeznania podatkowego należy jedynie wpisać dane organizacji (pełną nazwę), na którą chcemy przekazać 1%, czyli:

 

Ø Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

ul. Narutowicza 20

99-300 Kutno

 

Organizacja pożytku publicznego

 

Ø Nr KRS: 0000145630

 

Ø Obliczoną równowartość 1% podatku należnego

 

Ø Urząd Skarbowy po otrzymaniu zeznania podatnika sam przekazuje odpowiednią kwotę na konto organizacji.

 

Z   wpłat  1%  naszych członków i sympatyków uzyskaliśmy środki finansowe w wysokości:

 

v 2007 rok – 2534,23 zł

v 2008 rok – 6020,50 zł

v 2009 rok  - 6266,40 zł

v 2010 rok  - 9259,73 zł

 

 

Gorąco dziękujemy za wsparcie!

 

 

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na działania statutowe (w tym: poszerzenie działalności wydawniczej, organizowanie konkursów, rajdów, prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, konserwacja wytypowanych grobów).

 

 

 

 

· redakcja dnia marzec 02 2012 19:11:56 · 0 komentarzy · 1068 czytań · Drukuj

Czego oczekują organizacje pozarządowe od samorządu?

Na zaproszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przedstawiciele TPZK brali udział w Forum Pełnomocników  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Images: DSC04425.JPG
Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień powitał uczestników.
Prezentacji  "Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowywanie i upowszechnianie standardów współpracy” – dokonał przedstawiciel Centrum OPUS p.  Łukasz Waszak.  Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi – przedstawiła p. Patrycja Wojtaszczyk z Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Omówiono także cele i działania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego planowane w kontekście tworzenia polityk publicznych w województwie łódzkim.

Zaprezentowano koncepcję  działania Forum Pełnomocników ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 – dyskutowano nad w/w tematami.

Czego oczekują organizacje pozarządowe od samorządu?

Dobrze sformułowała odpowiedź na to pytanie Patrycja Wojtaszczyk z Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, która ma duże doświadczenie w pracy w NGO – organizacje pozarządowe oczekują od samorządu:

  • Jasnej i czytelnej struktury, z którą mogą się kontaktować,
  • Jednolitych standardów i procedur,
  • Wsparcia i doradztwa,
  • Znajomości i zrozumienia dla specyfiki oraz potrzeb sektora,
  • Dobrej informacji i promocji,
  • Dobrej praktyki oraz innowacyjności we współpracy.                                    fot. Bożena Gajewska

    Spotkania Forum są miejscem edukacji i wymiany doświadczeń  w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych.

Przy okazji tego spotkania TPZK wręczyło Panu Marszałkowi Województwa Łódzkiego oraz koordynatorowi ds. współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  z organizacjami  pozarządowymi  XV jubileuszowy tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych.


 Images: DSC_0001.JPG fot. Maciej Łaski

· redakcja dnia marzec 02 2012 18:31:43 · 0 komentarzy · 1380 czytań · Drukuj

zapraszamy na interesujące wycieczki

  

 Images: 15.JPG Images: 123.JPG Images: 14.JPG

                Images: 12.JPG   Images: 13.JPG   
fot. Bożena Gajewska                                                                  

 

Wycieczka jednodniowa: 12 maja 2012 r.

 

Tomaszów Maz. i okolice.

 

,, A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa….”

zapraszał mistrz Julian Tuwim.

 

My proponujemy:

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz.

Rezerwat ,, Niebieskie Źródła”

Kościół Św. Idziego w Inowłodzu.

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Bunkry z II wojny Światowej w Konewce.

Odpoczynek nad Zalewem Sulejowskim.

 

 Koszt 60 zł obejmuje: autokar, przewodnika, wstępy i ubezpieczenie.

 

Wycieczka pięciodniowa   25-29 sierpień 2012 r.

 

Bieszczady   

 

W programie przewidziano:

 

Polańczyk, Rejs statkiem po jeziorze Solińskim, punkt widokowy.

Nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego MB Pięknej Miłości.

Solina, spacer po Zaporze Solińskiej, zakup pamiątek, napoi i.t.p.

Myczkowce, zwiedzanie Centrum Ekumenicznego oraz ogrodu biblijnego.

Sanok, największy w Polsce skansen-muzeum budownictwa Łemków, Bojków,

Dolinian i Pogórzan oraz ,, Rynek Galicyjski”

 

Słowacja – Bardejew, Bardejowskie Kupele, Ludomirowa.

Przejazd przez Duklę, Barwinek, Przełęcz Dukielską, Svidnik.

Zwiedzanie Bardejowa – rynek, mury miejskie z basztami, ratusz,

bazylika Św. Idziego [miasto na liście światowego dziedzictwa UNESCO]

Bardejowskie Kupele – XV – wieczne uzdrowiska. Park zdrojowy, pijalnia wód.

Ludomirowa , zwiedzanie cerkwi Św. Michała Archanioła z 1742 r.

[Zakupy za złotówki.]

 Images: 32.JPG Images: 33.JPG Images: 31.JPG

fot. Bożena Gajewska

Obwodnicą  na Przełęcz Wyżniańską 852 m npm [bacówka – zakup serów]

Spacer do schroniska ,,Pod Małą Rawką” [930 m npm]. Panorama Wysokich

Bieszczadów, sesja zdjęciowa, odpoczynek w schronisku.

Czarna, zwiedzanie drewnianej cerkwi greko-katolickiej z 1834 r. [ikonostas]

Przejazd przez Ustrzyki Dolne do Leska, zwiedzanie kościoła, galerii i kirkutu.

 

Zakwaterowanie: Hotel ,,Ranczo” Wołkowyja.

 

W programie przewidziano również ognisko.

 

Koszt 580 zł. w Trzech ratach: do 30.03.2012 – 200zł.

                                                  do 30.05.2012 – 200zł.

                                                  do 30.07.2012 – 180 zł.

Opłata obejmuje: Hotel, 2 posiłki dziennie, autokar, wstępy,

usługi przewodnickie, ognisko i ubezpieczenie.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro TPZK tel. 24 2547437

· redakcja dnia styczeń 29 2012 22:53:09 · 0 komentarzy · 1283 czytań · Drukuj

podsumowaliśmi 2011 rok...

Przedstawiamy podsumowanie roku 2011, które zostało przedstawione podczas części oficjalnej Koncertu Noworocznego  w dniu 21 stycznia 2012 roku w  Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Kutnie im. Karola Kurpińskiego.

 

Szanowni goście oraz członkowie

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  !

 

Zaledwie przed trzema tygodniami zakończyliśmy kolejny rok działalności TPZK, dzisiejszy koncert to świetna okazja do krótkiego jego podsumowania. Ważne miejsce w naszych ubiegłorocznych pracach zajmowała działalność naukowa i wydawnicza. Miniony rok był szczególny albowiem obchodziliśmy jubileusz 15-lecia wydawnictwa Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Jej ukoronowaniem była grudniowa promocja wydawnictw regionalnych. Oddaliśmy wówczas do rąk czytelników rocznik „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XV, opublikowany dzięki znaczącemu wkładowi finansowemu samorządu Starostwa Powiatowego w Kutnie i Miasta Kutno oraz „Bibliografię powiatu kutnowskiego za 2010 rok”, tom XII, wydaną we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką im. Stefana Żeromskiego w Kutnie. Promocję zakończył  koktajl i jubileuszowy pyszny tort.

Przez cały rok w różnorodny sposób popularyzowaliśmy dzieje, folklor, obyczaje, przyrodę oraz zabytki ziemi kutnowskiej. Zorganizowaliśmy  XXIX obchody Święta Pułkowego 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego, wzbogacone wykładem pana Marka Wójkowskiego   nt. „Symbolika 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego”  oraz pana Piotra Stasiaka nt. „Tajemnica koszar 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego”. Na zakończenie obchodów Święta Pułkowego prezes TPZK wręczył Jubileuszowe Odznaki 37 PP członkom  Kręgu Dzieci  Rodzin  Wojskowych 37 PP w Kutnie, członkom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Muzeum Regionalnemu w Kutnie na ręce dyrektora pana Grzegorza Skrzyneckiego.

Przez dziesięć dni sierpnia członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Dorota Stanicka, Józef Stańczyk oraz Zbigniew  Suchiński brali udział w  XXXV Targach  Sztuki Ludowej w Krakowie. Targi te  kreują i promują lokalne i regionalne dziedzictwo, twórczość ludową i tradycje regionalne.

Wiele działań poświęcamy pamięci kutnowskiego społecznika - doktorowi Antoniemu Troczewskiemu, którego 150 rocznicę urodzin obchodziliśmy w 2011 roku. W ramach naszych cyklicznych działań zorganizowaliśmy XVIII młodzieżowy rajd pieszy „Śladami działalności dr Antoniego Troczewskiego w 150 rocznicę urodzin”. W maju przedłożyliśmy samorządowi miasta Kutno list intencyjny w sprawie budowy pomnika dr Antoniego  Troczewskiego -  Honorowego Obywatela Miasta Kutna.  We wrześniu zorganizowaliśmy obchody 83 rocznicy śmierci dr  Antoniego Troczewskiego.

Nasi przedstawiciele uczestniczyli w pracach Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  w Kutnie. Braliśmy również udział w najpoważniejszych uroczystościach z okazji świąt państwowych, rocznic  na terenie ziemi kutnowskiej.         

 Jedną z największych i najpoważniejszych przedsięwzięć TPZK była organizacja w Dniu Wszystkich Świętych IX kwesty publicznej przeznaczonej na konserwację starych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Dzięki społecznej pracy   i zaangażowaniu prawie 110 kwestarzy zebraliśmy rekordową kwotę 10.233,00 zł. Natomiast Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy TPZK prowadził prace  konserwatorskie przy następnych grobowcach  na kutnowskim cmentarzu: nagrobek Anulki Wiśniewskiej, Marcina Białoskórskiego zmarłego w 1889 roku, Aleksandra Janiaka zmarłego w 1928 roku, nagrobek Wiktorii Chawłowskiej zmarłej w  1889 roku, Stanisława Marczewskiego. Przy tych grobach odczyszczono płyty z piaskowca, odczyszczano i zabezpieczano przed korozją ogrodzenie, uporządkowywano teren wokół grobów. Wyremontowano gruntownie nagrobek Edwarda Kopcia (dyrektora cukrowni Marya) zmarłego w 1922 roku, a także grobowiec Jana i Emilii Kamińskich z 1905 roku. Te prace prowadzone były  przez pana Wiesława Domańskiego.

Tradycyjnie prowadziliśmy różnorodne działania na rzecz rozwoju i popularyzacji kolekcjonerstwa. Uczestniczyliśmy   w pracach kapituły Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego i jubileuszowym X  Ogólnopolskim Święcie Kolekcjonerskim „Przeszłość-Przyszłości” w Krośniewicach. W targach i pokazach kolekcjonerskich m.in.  w Łodzi, Gdańsku, Grudziądzu, Spale, Krośniewicach, Wrocławiu.   Przez cały rok raz w miesiącu w „Dworku Modrzewiowym” lub przez naszą siedzibą, organizowaliśmy Kutnowskie Spotkania Kolekcjonerskie.

Braliśmy czynny udział w Regionalnym Kongresie Kultury w Łodzi, który odbył się w październiku ubiegłego roku. Zorganizowaliśmy wycieczkę krajoznawczo-historyczną    w Beskidy i na Węgry oraz   pikniki integracyjne dla członków TPZK  - witaliśmy i żegnaliśmy lato w leśniczówce w Raciborowie.  

            Szanowni goście i członkowie TPZK !

Wymieniając najważniejsze ubiegłoroczne przedsięwzięcia wprost nie sposób pominąć naszej najpoważniejszej inicjatywy kulturalno-oświatowej, skierowanej do starszego pokolenia miasta Kutno i ziemi kutnowskiej. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy TPZK działa już piąty rok. Regularnie spotykał się, przygotowując kolejny rok akademicki, zarząd  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W zajęciach UTW  uczestniczyło ponad 300 słuchaczy biorących udział w różnorodnych zajęciach. Słuchacze w roku akademickim 2011/2012 spotykają  się na wykładach tematycznych (1-2 w miesiącu) oraz zajęciach odbywających się  pięć  dni w tygodniu w różnych sekcjach i grupach problemowych (lektoraty języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia z psychologii, taniec, plastyka, informatyka, grupa teatralna, grupa literacka, gimnastyka usprawniająca, basen, wycieczki kulturalno-turystyczne  - średnio 2 w miesiącu).

Dzisiaj ta pierwsza kutnowska uczelnia dla starszego pokolenia powołana do życia przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (w tym miejscu należy wspomnieć zasługi ś.p. Andrzeja Urbaniaka) coraz szerzej rozwija swoją działalność, stając się ważną instytucją kulturalno-oświatową miasta Kutno.  

Szanowni goście i członkowie TPZK ! 

To tylko najważniejsze ubiegłoroczne dokonania naszego stowarzyszenia. Natomiast ich realizacja byłaby niemożliwa bez wielu innych czynników. Przede wszystkim znaczącego wsparcia finansowego naszych inicjatyw i przedsięwzięć przez samorząd Miasto Kutno i Powiatu Kutnowskiego oraz naszych licznych sponsorów. Również kolejnego elementu - jakże ważnego, jakim była wielka społeczna praca wielu członków i sympatyków TPZK, bez których działalności moja wypowiedź byłaby praktycznie niemożliwa. W sposób szczególny chciałem podziękować za ubiegłoroczne wielkie  zaangażowanie członkom Zarządu TPZK, Zarządowi UTW przy TPZK i Społecznemu Komitetowi Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy TPZK. Dziękuję również za pomoc i współpracę wielu instytucjom kultury i oświaty ziemi kutnowskiej.  

Szanowni gości i członkowie TPZK ! 

W tym roku bieżącym będziemy obchodzili ważną dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej rocznicę – 40-lecie  nieprzerwanej działalności Towarzystwa.  Jestem głęboko przekonany, że działania jakie  prowadzimy od czterdziestu lat na rzecz naszej małej ojczyzny przyczynią się  dla lepszego poznania, ochrony i popularyzacji przeszłości, teraźniejszości    i przyszłości ziemi kutnowskiej.                  

 Dziękuję za uwagę.
                                                                                                           Prezes Zarządu TPZK
                                                                                                             Marek Wójkowski

· redakcja dnia styczeń 21 2012 23:20:30 · 0 komentarzy · 1137 czytań · Drukuj

XXX jubileuszowy Koncert Noworoczny

            

           

              W  dniu 21 stycznia 2012 r. o godz. 15.oo, jak co roku od kilkudziesięciu lat,  w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia  im. Karola Kurpińskiego odbył się XXX  Koncert Noworoczny inaugurujący rok artystyczny w Kutnie i  powiecie kutnowskim. Koncert został zorganizowany przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  wraz z  Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie w  ramach obchodów  jubileuszu 40-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kocert został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Kutno. Ogromnie cieszy fakt, że na zaproszenie zarządu TPZK przybyło na koncert tylu członków TPZK. Cała sala koncertowa  była zapełniona! A już naprawdę  wielką radość sprawili nam swoją obecnością członkowie założyciele TPZK – Ci, którzy w tym samym dniu 40 lat temu spotkali się, by powołać do życia Towarzystwo: pani Grażyna Kin-Majewska-Rzymkowska, pani Jadwiga Pukaczewska i pan Henryk Lesiak.

 

                                                                news: DSCF0315.JPG

 

            news: DSC04377.JPG news: DSC04387.JPG
            W części oficjalnej prezes  TPZK Marek Wójkowski   w   kilku słowach podsumował działalność TPZK w 2011 roku, a następnie oddał głos prowadzącemu koncert Andrzejowi Latosowi, który w sposób niezwykle ciekawy opowiedział o wydarzeniach w Kutnie, na które wpływ miało nasze Towarzystwo. Zanim jednak rozpoczął się  koncert, prezes TPZK Marek Wójkowski  wraz z wiceprezesem Karolem Koszadą uroczyście wręczyli legitymację członkowską pani Małgorzacie Musiałowskiej, która została przyjęta w poczet członków TPZK.

 

            news: DSC04380.JPG   news: DSC04371.JPG
news: DSC04381.JPG   news: DSCF0318.JPG
           
Pani Małgorzata Musiałowska – Dyrektor Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia  im. Karola Kurpińskiego w Kutnie, osoba o  niezwykłej wprost życzliwości i dobroci, co roku nie tylko gości członków TPZK w progach Szkoły, ale zawsze prezentuje to, czym się może poszczycić, czyli talent i pracę uczniów oraz pedagogów Szkoły. I tym razem mieliśmy okazję posłuchać uzdolnionych wychowanków  Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia  im. Karola Kurpińskiego w Kutnie, którzy wystąpili w  I części koncertu:

 

 

F. Chopin- Etiuda c- moll op. 25 – wyk. Patryk Jędrzejczyk ucz. kl VI PSM II st.

St. Moniuszko- Dwie pieśni ,,Matka” , ,,Groźna dziewczyna”- wyk. Marta Stachyra ucz. kl. III wydziału wokalnego,

 Chopin Etiuda As- dur wyk. Krzysztof Bździel, ucz. Kl. VI PSM II st.

J.Strauss – Aria Arseny z opery ,,Baron Cygański”,  Carl Millöcker Aria z opery ,,Pani Dubarry” wyk Alicja Zientalska ucz. kl. IV wydziału wokalnego

Luciano Fancelli – Aquarelle Cuban - wyk. Zbigniew Chojnacki akordeon- ucz. kl VI PSM II st.

Zespół instrumentów dętych blaszanych pod kierunkiem mgr Grzegorza Kołodziejczaka zaprezentował słuchaczom:

·       Trad. Amerykańska melodia ,,Just a closer walk”

·       Utwór dixi ,,Say, has anybody seen my sweet gypsy rose”

·       Temat z filmu ,,New York, new York”

·       Trad mel. Ameryk ,,Amazing Grace”

 

news: DSC04385.JPG news: DSC04384.JPG
news: DSC04389.JPG news: DSC04382.JPG
news: DSCF0286.JPG news: DSCF0281.JPG
                                                  news: DSCF0292.JPG
W  II części koncertu wystąpił  The Wieniawski String Quartet w składzie:

 

 

-  Ryszard Jan Osmoliński –   I skrzypce,

- Monika Sylwia Osmolińska –  II skrzypce,

- Róża Wilczak – Płaziuk – altówka,

 

- Arkadiusz Płaziuk – wiolonczela.

news: DSCF0298.JPG  news: DSCF0300.JPG
Kwartet smyczkowy z niezrównaną lekkością i klasą zagrał dla gości i członków TPZK. Muzyka w ich wykonaniu ogromnie podobała się publiczności. A kto nie tylko uważnie słuchał, ale także uważnie się przyglądał, zauważył żart występujących muzyków.

news: DSCF0303.JPG news: DSCF0304.JPG

 
C. Gardel –Tango Por Una Cabeza z filmu “Zapach Kobiety”

 

 „ L’accordeoniste”  z repertuaru. E. Piaf

 „Oczy Czarne” z repertuaru V. Villas                                                                               

 Z.de Abreu – Tico Tico

 A. Villoldo –El  Choclo – Tango Criollo

 G. Bizet – Habanera z opery „ Carmen”

J. Gade – Tango Jalousie

Traditional Song from Veracruz – La Bamba

 

 J. Kander – Temat z Musicalu “ New York, New Jork”
news: DSCF0311.JPG news: DSCF0307.JPG
       
Dziękujemy:

·        Dyrekcji, pracownikom, nauczycielom i uczniom Szkoły Muzycznej za ich gościnność  i pomoc przy organizacji  koncertu

oraz

·        Urzędowi Miasta Kutno za wsparcie finansowe, bez którego nie byłoby możliwe przygotowanie  tak  wspaniałego  koncertu.

 

Poczęstunek przygotowali, jak co roku, kadra pedagogiczna i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. A. Troczewskiego, który ma swoją siedzibę w Kutnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 11.                                                           

 

                                                         news: DSC04373.JPG

 

Krótka notka o kwartecie smyczkowym:

 

 

                                                            news: DSC04424.JPG

 

The Wieniawski String Quartet założony został w 1992 r. przez Ryszarda J. Osmolińskiego. Członkami zespołu są łódzcy artyści muzycy, absolwenci Akademii Muzycznej w Łodzi i pedagodzy łódzkich uczelni artystycznych. Zespół występuje z powodzeniem na  koncertach i festiwalach muzycznych w kraju i zagranicą. W 1993 r. ansambl wystąpił m.in. na koncertach w Chicago, w Mexico City i w Acapulco. W 1995 r. kwartet nagrał dla Telewizji Łódź dwa filmy muzyczne: „Miniatura w Kwartecie” i „ Wieniawski w Miniaturze”  m.in. z utworami Fr. Kreislera i H. Wieniawskiego w opracowaniu Ryszarda Osmolińskiego. Od kilku lat zespół występuje systematycznie na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej w Sokolnikach, gdzie członkowie kwartetu prowadzą też  Mistrzowskie Kursy Muzyczne dla młodzieży. Zespół współpracuje m.in. z Konstantym Andrzejem Kulką, Ewą Piasecką, Mario Carbotta, Andrzejem Delongiem, Satomi Yasutaniya i Maciejem Łabeckim, Członkowie zespołu grają na oryginalnych, mistrzowskich instrumentach o specjalnie dobranej, szlachetnej barwie dźwięku.

  Po wspaniałym koncercie członkowie TPZK, artyści, goście i gospodarze wspólnie prowadzili rozmowy, ciesząc się ze spotkania i jubileuszu 40-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

 

 
news: DSC04420.JPG news: DSC04418.JPG
news: DSC04408.JPG news: DSC04421.JPG
news: DSC04423.JPG news: DSC04422.JPG
news: DSC04400.JPG news: DSC04411.JPG
news: DSC04395.JPG news: DSC04414.JPG
news: DSC04410.JPG news: DSC04401.JPG
                                                                   
      fot. Bożena Gajewska                           

 

 

 

 

 

 

 

 

· redakcja dnia styczeń 21 2012 20:53:40 · 0 komentarzy · 1926 czytań · Drukuj

z kart historii

             Pierwsze historyczne zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej odbyło się 21 stycznia 1972 roku w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Inauguracyjnemu spotkaniu przewodniczył Jan Marciniak. Wzięły w nim udział 34 osoby, jednomyślnie popierając propozycję powołania towarzystwa regionalnego. W zebraniu założycielskim uczestniczyli: Wilhelm Woźniak, Stefan Talikowski, Jan Marciniak, Zofia Marcinkiewicz, Edward Sańko, Władysław Karczewski, Helena Kaczmarek, Jadwiga Brodowicz, Jan Dębowski, Maria Bednarek,  Wiesława Rybczyńska, Grażyna Majewska, Jan Pychiński, Mirosława Wolska, Urszula Macher, Wacław Budzyński, Adam Bednarek,Maria Górska, Władysław Nowogórski, Jerzy Lewandowski, Barbara Podlasin, Antoni Naumowicz, Jerzy Stępniak, Henryk Lesiak, Mieczysław Jóźwiak, Andrzej Stelmaszewski, Jerzy Wielbiński, Stanisław Stolarski, Sergiusz Jaśkiewicz, Mieczysław Kubicki.  

Images: 3.jpg Images: 4.jpg

Images: 5.jpg

Szczególnie aktywny udział w pracach organizacyjnych Towarzystwa wzięli: Grażyna Majewska, Jan Marciniak, Jan Sawicki, Jan Dębowski, Maria i Adam Bednarkowie, Henryk Lesiak, Zofia Marcinkiewicz, Wiesława Rybczyńska, Jan Pychiński, Krystyna Brzozowska, Staniaław Kurman, Mariusz Wieczorkowski, Stefan Pawlak,Janusz Krzemiński, Franciszka Gondek, Jadwiga Pukaczewska,
W intencji jego twórców winno ono zajmować się między innymi pogłębianiemwiedzy o regionie, rozbudzaniem różnorodnych zainteresowań społeczeństwa, troską o zabytki kultury materialnej oraz estetyką miasta i regionu. Zebranie wyłoniło 7-osobowy Komitet Organizacyjny dla przygotowania projektu statutu oraz dokonania rejestracji towarzystwa. W skład Komitetu weszli: Stefan Talikowski – przewodniczący, Adam Bednarek – wiceprzewodniczący, Jan Marciniak – sekretarz, Grażyna Majewska, Urszula Macher, Jadwiga Brodowicz, Władysław Karczewski – członkowie.  Po zatwierdzeniu w dniu 21 kwietnia statutu i wpisaniu Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń, członkowie Komitetu Organizacyjnego zostali jego pierwszym zarządem. W myśl ówczesnego statutu podstawowym celem Towarzystwa było działanie służące rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu Ziemi Kutnowskiej oraz zainteresowanie społeczeństwa historią i sprawami przyszłego rozwoju regionu. Pierwszą siedzibą TPZK był gmach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

                                                                   
                                                                   Images: 1.jpg
                                                                     
                                                                   Images: 2.jpg 

Wykorzystano fragment artykułu Andrzeja Urbaniaka pt. „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej 1972-1997 (Zarys dziejów)”   z I tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych oraz skany oryginalnych dokumentów z archiwum TPZK.

· redakcja dnia styczeń 19 2012 17:56:18 · 0 komentarzy · 1966 czytań · Drukuj

Muzyczna Gala Karnawałowa na Zamku

              W dniu 6 stycznia 2012 roku o godz. 17.oo  w gościnnej Sali koncertowej   Muzeum - Zamku w Oporowie odbyła się „Muzyczna Gala Karnawałowa na Zamku” inaugurująca obchody 40-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

             Images: DSC04323.JPG

        Images: DSC04328.JPG Images: DSC04345.JPG                                                                                   
                             
                                                                                
                                                                                                           Images: DSC04329.JPG
              Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zorganizowało ten koncert wspólnie z Muzeum-Zamek w Oporowie. Na ręce pani Anny Majewskiej-Rau Dyrektora Muzeum przekazaliśmy podziękowanie
za kilkudziesięcioletnią dobrą współpracę w upowszechnianiu rodzimej kultury, poznawaniu skarbów historii i bogatego dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Podziękowaliśmy  za przychylność z jaką zawsze się spotykamy, gdy zachodzi potrzeba skorzystania z gościnnych progów Muzeum.

                                                                                      
                                                                       Images: DSC04350.JPG

W programie znalazły  się najpiękniejsze arie Pucciniego, Bizeta oraz Mozarta, Moniuszki nie zabrakło również arii operetkowych, a całość podkreśliła  impresjonistyczna muzyka fletowa oraz znana i ceniona twórczość Chopina, Rachmaninova, Czajkowskiego.

                                                                      Images: DSC04348.JPG
Wykonawcy:
Aleksandra Wiwała - sopran
Karolina Ludwicka - mezzosopran
Dawid Spryszyński - baryton
Rafał Żółkoś - flet
Rafał Hołub – fortepian
                                                        


          Muzyczną Galę Karnawałową na Zamku  poprowadził Andrzej Latos, który swoim ciepłym głosem interesująco mówił o występujących artystach    i prezentowanych utworach.

                   Images: DSC04327.JPG
          W przerwie  koncertu  nastąpiła degustacja win, którą prowadził sommelier  - pan Jan Winiarski z Warszawy. Znawca wina opowiedział  o technikach winiarskich, a także zapoznawał zainteresowanych  z  kunsztem sztuki podawania wina.

                                                          
                                                                                 Images: DSC04331.JPG 

WYKONAWCY

 

Rafał Hołub (fortepian)

Naukę gry na fortepianie rozpoczął mając 14 lat w ognisku muzycznym w Świdniku. Jako piętnastolatek podjął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I i II ST. Im. Karola Lipińskiego w Lublinie w klasie fortepianu.Studia ukończył w Akademii  Muzycznej  im. Grażyny i Kiejstuta  Bacewiczów w Łodzi.  W roku 2002 został  laureatem I Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego im. Władysława Kędry w Łodzi dla uczniów Szkól Muzycznych II stopnia- zdobywając III nagrodę. W roku 2004 został laureatem VI Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów "Arthur Rubinstein in Memoriam" w Bydgoszczy, uzyskując nagrodę specjalną za interpretacje muzyki Fryderyka Chopina.  Uczestniczył również w 38 Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Występował na wielu Festiwalach wraz z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Łódzkiej.

 

Karolina Ludwicka (mezzosopran)

Ukończyła  Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Lutosławskiego w Pruszkowie w klasie fletu poprzecznego oraz Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. J. Elsnera w Warszawie. Jest  studentką II roku Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w klasie śpiewu. Swoje wokalne umiejętności doskonaliła także w czasie nauki na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Pięknych Mozarteum w Salzburgu. Jest także absolwentką germanistyki Uniwersytetu  Warszawskiego. W 2009 roku doszła do finału Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. B. Kostrzewskiej w Rzeszowie.W jej repertuarze jest wiele pieśni bardzo  znanych kompozytorów takich jak Henry Purcell, Ignacy Jan Paderewski, Ludomir Różycki, Piotr Czajkowski, Jules Massenet i Fryderyk Chopin.

 

Dawid Spryszyński (baryton).

Jest studentem studiów magisterskich w klasie prof. Piotra Micińskiego w Akademii Muzycznej w Łodzi. Swoje umiejętności doskonali pod okiem profesora oraz innych mistrzów m.in. Maestra Teresy Żylis - Gara, prof. Włodzimierza Zalewskiego. Często koncertuje w kraju  i za granicą. Jest uczestnikiem prestiżowego programu kształcenia młodych śpiewaków przy Operze Narodowej w Warszawie. Najczęściej wykonywany przez niego repertuar to muzyka romantyczna, arie klasyczne oraz liryka wokalna ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskiej pieśni romantycznej. Chętnie sięga również do utworów oratoryjno kantatowych.

 

Aleksandra Wiwała (sopran liryczny)

Jest studentką wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej  im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Studiowała też w  bydgoskiej  Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w klasie śpiewu. Brała udział w wielu koncertach w kraju i za granicą m.in na Peloponezie w Grecji  oraz Reisenbergu w Austrii, gdzie zdobyła II nagrodę w konkursie wokalnym. Uczestniczyła w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego "Złote glosy" w Warszawie. Śpiewała w wielu salach koncertowych w Polsce. Uczestniczyła w licznych kursach pod okiem znakomitych mistrzów sztuki Wokalnej,  wśród nich u Teresy Żylis - Gary.

Aleksandra Wiwała urodziła się w Kutnie i temu miastu poświęca wiele uwagi w  swojej zawodowej aktywności. Miało to swój wyraz m.in. w koncercie galowym XXXVI edycji dorocznego Święta Róży a także z okazji 65-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie. Przez 5 lat prowadziła chór gospel John Henry's Cool Band przy I LO im. Gen J.H. Dąbrowskiego w Kutnie, zdobywając liczne wyróżnienia na szczeblu

ogólnopolskim. Jej głównymi obszarami zainteresowań w muzyce są Puccini oraz weryzm.

 

Rafał Żółkoś (flet)

Urodzony w Kutnie. Jest studentem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie fletu poprzecznego. Od roku 2008 jest studentem Zürcher Hochschule der Künste w Szwajcarii.

Rafał Żółkoś osiąga sukcesy artystyczne na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jest laureatem  wielu konkursów  muzycznych m. in.:  I, II i III miejsca w konkursach  w Polsce, Szwajcarii, oraz wielu konkursach w  miastach włoskich (Torino, Moncelieri,  Sogliano,  Werona,  Padwa).  W Anglii otrzymał wyróżnienie na Tunbridge  Wells  International  Young Concert Artists Competition. Uczestniczył w wielu  festiwalach w  obsadzie  międzynarodowej  w  Polsce,  Anglii,  Rosji,  Rumunii, Szwajcarii  oraz we Francji.  Realizuje  projekty koncertowe muzyki współczesnej wraz z Institue  of Computer  Music  and  Sound  Technology  Zurich   (ICST).  Został  zaangażowany  w  tournee  koncertowe z   Philharmonic  Orchester  of  Animato Foundation w najbardziej  prestiżowych  salach koncertowych w Europie. Jego  repertuar obejmuje ponad 160 utworów przeznaczonych na wszystkie rodzaje  fletów  poprzecznych od  wczesnego  baroku,    po dzieła  najnowsze.

 

 Images: DSC04343.JPG  Images: DSC04335.JPG

 

 fot. Bożena Gajewska

· redakcja dnia styczeń 07 2012 19:38:12 · 0 komentarzy · 2021 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!