Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

zaakceptowano Programu współpracy na rok 2012 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Kutno zaprosił  organizacje pozarządowe do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy na rok 2012 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 19 października 2011 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno, Vice Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Wdowiak  poinformował zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych o celu spotkania, a po wysłuchaniu zapytań i uwag, udzielał odpowiedzi. Pracownicy Urzędu Miasta w Kutnie zapoznali zebranych z informacjami n.t. wydatkowanych w 2011 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych stanowiących zadania własne miasta. Przedstawiony program współpracy jest taki sam, jak w roku bieżącym. Dlatego też uczestnicy spotkania nie prowadzili nad nim dyskusji, gdyż trwała ona w roku ubiegłym, gdy  program ten był dla nich nowością. Poruszano problemy  terminów ogłaszania konkursów oraz trybu pozakonkursowego przyznawania grantów. 
articles: DSC04114.JPG articles: DSC04115.JPG
           Nasze Towarzystwo na tym spotkaniu reprezentowała vice prezes Maria Wierzbicka i członek zarządu Andrzej Latos.  Zebrani zaakceptowali przedstawiony „Programu współpracy na rok 2012 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej co roku bierze udział w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta w Kutnie na realizację zadań publicznych w dziedzinie „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – upowszechnianie i wspieranie poprzez:

- imprezy kulturalne i patriotyczne oraz ich promocję,

- edycję wydawnictw kulturalnych, prezentujących w szczególności dorobek lokalny,

- projekty artystyczne dotyczące Kutna oraz twórców związanych z Kutnem,

- edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych,

-  renowację, konserwację, inwentaryzację i ochronę zabytków i innych obiektów kultury  materialnej,

- upowszechnianie i promocję i popularyzację w szczególności lokalnej twórczości,

- wspieranie ruchu artystycznego, w tym amatorskiego.

Miasta Kutno   w ramach w/ w programu wspiera finansowo działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.          

 

 fot. Bożena Gajewska

 

 

 

· redakcja dnia październik 19 2011 23:28:59 · 0 komentarzy · 1394 czytań · Drukuj

list gratulacyjny od TPZK dla Muzeum Regionalnego w Kutnie

W dniu 19 października 2011 roku Muzeum Regionalne w Kutnie obchodziło jubileusz     30-lecia swej działalności. Jubileusz był okazją do podziękowań i gratulacji dla wszystkich osób, instytucji i stowarzyszeń, które przez ten czas  współpracowały z muzeum. Nasze stowarzyszenie współpracuje z tą instytucją od samego początku istnienia Muzeum. Dlatego też nie mogło zabraknąć przedstawicieli TPZK na tej uroczystości. Prezes Marek Wójkowski wręczając list gratulacyjny dyrektorowi Grzegorzowi Skrzyneckiemu wspominał, że zarówno TPZK, jak i on sam osobiście od kilkudziesięciu lat współdziała z kolejnymi władzami Muzeum.


articles: DSC04106.JPG articles: DSC04111.JPG

fot. Bożena Gajewska

· redakcja dnia październik 19 2011 23:23:43 · 0 komentarzy · 1514 czytań · Drukuj

Grażyna Rzymkowska, honorowy członek TPZK otrzymała Nagrodę Starosty Kutnowskiego za 2010 rok

14 października 2011 roku w Muzeum Zamek w Oporowie pani Grażyna Rzymkowska z rąk Starosty  pani Mirosławy Gal-Grabowskiej otrzymała Nagrodę Starosty Kutnowskiego. Z wnioskiem o przyznanie tej nagrody wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  oraz Muzeum Regionalne w Kutnie. Z ogromną radością dowiedzieliśmy się w lipcu bieżącego roku, iż Zarząd Powiatu w Kutnie przychylił się do naszego wniosku i  w  dniu 7 lipca 2011 roku podjął  uchwałę  Nr 133/50/11  w sprawie przyznania Nagrody Starosty Kutnowskiego za 2010 rok pani Grażynie Rzymkowskiej w uznaniu całokształtu działalności  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nasi przedstawiciele Karol Koszada i Bożena Gajewska reprezentowali zarząd TPZK podczas uroczystości i złożyli Laureatce gratulacje i życzenia.

 Images: DSC04088.JPG

Grażyna Rzymkowska  pełniła funkcję dyrektora Muzeum-Zamku w Oporowie. Dziś możemy oglądać ponad 1000 eksponatów, zgromadzonych głównie podczas ponad 40-letniej dyrekcji Grażyny Kin-Rzymkowskiej. Wiele czasu w swoim życiu poświęciła także pracy społecznej na rzecz ratowania starych zabytków w regionie kutnowskim. Jest autorką wielu publikacji oraz artykułów m.in. w wydawanych przez nasze Towarzystwo Kutnowskich Zeszytach Regionalnych.

 

Za swoją pracę i osiągnięcia wcześniej otrzymała srebrny Medal Zasłużony Kulturze  Gloria Artis, nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej,  działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal jest odznaczeniem szczególnie prestiżowym, honorującym wybitne zasługi na polu kultury.

           Images: DSC04098.JPG  fot. Bożena Gajewska
        Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej ma wiele do zawdzięczenia dzisiejszej Laureatce – pani Grażyna Rzymkowska (wtedy Majewska) jest jednym z członków-założycieli TPZK. W 1972 roku wchodziła w skład 7-osobowego Komitetu Organizacyjnego, który przygotowywał projekt statutu oraz dokonywał rejestracji stowarzyszenia. W 1979 roku opublikowana została praca popularnonaukowa  autorstwa Grażyny Rzymkowskiej (Majewskiej) i J.B.Nycka p.t. „Kutno, Dzieje i zabytki”.  W 1985 roku ukazała się monografia p.t. „Kutno. Dzieje miasta” której współautorem była pani Grażyna Rzymkowska. Nasza dzisiejsza Laureatka  przez wiele lat pracowała w zarządzie TPZK. Jesienią 1986 roku w konkursie na „Kutnowianina Roku” zajęła III miejsce. W 1987 roku była jednym z inicjatorów utworzenia przy TPZK  specjalnej komisji do spraw  opieki nad kutnowskimi starymi zabytkowymi grobami.

 

TPZK uhonorowało panią Grażynę Rzymkowską  w 2007 roku Złotą Odznaką TPZK. Należy także zaznaczyć, że pani Grażyna Rzymkowska uzyskała tytuł „Honorowego Członka TPZK”.

                                                              

 

· redakcja dnia październik 14 2011 22:22:50 · 0 komentarzy · 1627 czytań · Drukuj

piąty już rok akademicki rozpoczęty...

Rośnie długość życia ludzi, przybywa ludzi w wieku „mocno” dojrzałym. Ważne jest, by ludzie ci mogli pogłębiać  swoją wiedzę oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa, by zachować i zwiększyć ich sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.

W wyniku starań o włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia rozpoczęto powoływanie tzw. Uniwersytetów Trzeciego Wieku - najpopularniejszej w ostatnich latach formy edukacji ludzi starszych, istotnej i potrzebnej z uwagi na zachodzące w świecie zmiany demograficzne i ich konsekwencje. Pierwszy Uniwersytet tego typu powstał we Francji. Utworzył go w 1973 roku profesor nauk społecznych Pierre Vellas. Wkrótce zaczęły powstawać inne uniwersytety we Francji i w innych krajach Europy i świata. W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał już w latach 70, a dokładnie w 1975 roku w Warszawie.

 

23 sierpnia 2007 roku zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podjął decyzję o utworzeniu w Kutnie  Uniwersytetu Trzeciego Wieku  przy TPZK.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny prezes TPZK śp. Andrzej Urbaniak    i Maria Spera, obecnie vice przewodnicząca zarządu UTW przy TPZK.

W dniu 11 października 2011 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej uroczyście rozpoczął rok akademicki  2011/2012.  Spotkanie studentów, dzięki gościnności Rektora WSGK pani Sławomiry Białobłockiej, odbyło się w auli Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej. Jest to już piąty rok akademicki UTW, w którym to będzie  uczestniczyła rekordowa ilość słuchaczy – ponad 300osób. I właśnie  taka ilość - ponad trzystu słuchaczy uczestniczyło  w inauguracji kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.  - Nasz uniwersytet na stałe wpisał się w krajobraz naszego miasta. Seniorzy liczą na wyższą jakość życia. Cieszę się, że zrezygnowaliście z kapci i telewizora na rzecz rozwoju intelektualnego - mówiła podczas inauguracji Maria Wierzbicka, przewodnicząca zarządu UTW i vice prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W inauguracji uczestniczyli również Zbigniew Wdowiak - zastępca prezydenta miasta oraz Mirosław Ruciński - członek zarządu powiatu. Na koniec dr Mieszko Ciesielski wygłosił wykład pt. "Starość na tle współczesnego kultu piękna i młodości".


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej może prowadzić działalność UTW dzięki  środkom finansowym pozyskanym od Miasta Kutno. 

 

 


 

                                            Images: Kopia DSC02819.JPG
Plan wykładów na I semestr 2011/2012

"Starość na tle współczesnego kultu piękna i młodości" dr Mieszko Ciesielski
11.10.2011 r. godz. 11:00
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

"Historia sztuk plastycznych w powiecie kutnowskim" mgr Henryk Lesiak
25.10.2011 r. godz. 11:00
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

Wybory Rady Słuchaczy i Sądu koleżeńskiego. Przeprowadzenie anonimowej ankiety ewaluacyjnej
8.11.2011 r. godz. 11:00
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

"O poezji Wisławy Szymborskiej" poeta, eseista Piotr Matywiecki

15.11.2011 r. godz. 11:00
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

"Kutno, miasto czterech kultur" mgr Piotr Pilch

22.11.2011 r. godz. 11:00
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

"Z kwiatami przez życie..." Agnieszka Dąbrowska-Walczak

6.12.2011 r. godz. 11:00
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

Spotkanie wigilijne - grupa teatralna Maska II

20.12.2011 r. godz. 11:00
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

"Schorzenia neurologiczne wieku starczego. Jak z nimi żyć?" lekarz specjalista neurolog Grażyna Lesyng-Pawłowska

10.01.2012 r. godz. 11:00
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

"Choroba zwyrodnieniowa stawów. Profilaktyka i rehabilitacja" mgr Aleksandra Gałusa

17.01.2012 r. godz. 11:00
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

· redakcja dnia październik 12 2011 21:34:25 · 0 komentarzy · 1143 czytań · Drukuj

kutnowskie hafty znów w Berlinie!

          Nasza wieloletnia członkini, Urszula Jędrzejczak,  już kolejny rok reprezentowała Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podczas polskiego jarmarku który odbył się w dniach 2- 4 września  2011 roku  w  Berlinie.  Na Olivaer Platz ta utalentowana hafciarka prezentowała swoje piękne prace- małe dzieła sztuki.    
            Images: pokusawebblocker.jpg               Images: P9030084.JPG
          Haft ręczny to pasja pani Urszuli, której to oddaje się od wielu, wielu lat. Jej prace znane są nie tylko w Kutnie, ale też w Niemczech, gdzie od kilku lat jest zapraszana na „POKUSA Polnische Kultur Saision”.

Gratulujemy!
· redakcja dnia październik 07 2011 21:15:52 · 0 komentarzy · 1163 czytań · Drukuj

Dworek Modrzewiowy będzie rewitalizowany!

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z radością informuje, że zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu rewitalizacji „Dworku Modrzewiowego” w Kutnie. Dofinansowanie z środków Unii Europejskiej wyniesie     2 602 819 zł. Wartość  całego projektu opiewa na 3 062 140 złotych. Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2012.

Miasto Kutno złożyło  wniosek w konkursie ogłoszonym przez zarząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Pełna nazwa projektu brzmi: „Poprawa stanu substancji architektonicznej Miasta Kutna poprzez rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego”.  Ocena formalna złożonych wniosków trwała około   trzech miesięcy.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pozytywnie ocenił wniosek złożony w sprawie dofinansowania rewitalizacji zabytkowego Dworku Modrzewiowego. Beneficjentem jest Miasto Kutno.

Wniosek uzyskał ocenę 72,35 procent liczby punktów i został zamieszczony na liście wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi  w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1  w ramach VI Osi priorytetowej Odnowa obszarów miejskich, Działania VI.1

Rewitalizacja obszarów problemowych – Wsparcie finansowe na realizację tego projektu pozwoli nam na przywrócenie dawnej świetności obiektu, przeznaczonego na galerię sztuki i rękodzieła oraz siedziby stowarzyszeń o charakterze kulturalnym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – stwierdził  wiceprezydent Kutna, Jacek Boczkaja.

 articles: dworek modrzewiowy 1.jpg 

Dworek Modrzewiowy od lat osiemdziesiątych jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W latach 1981-1990 funkcjonowała tutaj galeria i pracownia rzeźbiarzy ludowych, a od 1984 do 1990 także galeria malarstwa nieprofesjonalnego. Obecnie w siedzibie TPZK mieszczą się: sekretariat TPZK, sala spotkań oraz galeria malarstwa nieprofesjonalnego.

Niestety, stan techniczny budynku jest bardzo zły, poważnie zagraża on jego dalszej eksploatacji. Ciszymy się z decyzji o jego rewitalizacji, która przywróci mu dawną świetność. Niech następne pokolenia mieszkańców Kutna i regionu w pełni cieszą oczy walorami architektonicznymi i  estetycznymi tego cennego zabytku. 
                                                                                             articles: dworek 1.jpg


            Z kart historii….

Dworek został wzniesiony w stylu klasycystycznym. Swoją formą architektoniczną nawiązuje do staropolskiej rezydencji szlacheckiej. Obiekt wybudowano z drewna modrzewiowego. Jest to budynek parterowy, szalowany i trzyosiowy, nakryty czterospadowym dachem, prawdopodobnie kiedyś kryty gontem, a dziś blachą…Od frontu posiada niewielki ganek z trójkątnym naczółkiem, wsparty od wewnątrz na parze słupów i dwóch kolumnach, stylizowanych na doryckie, z głównym wejściem pośrodku i dwoma po bokach. Kiedyś funkcjonowała nazwa „Dworek Chlewickich”, teraz częściej słyszy się nazwę „Dworek Modrzewiowy”.  Jest to niezwykle cenny zabytek budownictwa drewnianego w Kutnie, który powstał, według opinii specjalistów, w połowie XIX wieku.

Zainteresowanych historią „Dworku Modrzewiowego” zapraszamy do lektury artykułu Andrzeja Urbaniaka „Dworek Modrzewiowy - siedziba kutnowskich regionalistów” zamieszczonego w X tomie Kutnowskich Zeszytów Regionalnych.  Wydawnictwo to można nabyć w naszej siedzibie przy ul. Narutowicza 20 – „Dworku Modrzewiowym”.

   
fot. Bożena Gajewska

· redakcja dnia październik 07 2011 19:47:42 · 0 komentarzy · 1662 czytań · Drukuj

nasze Towarzystwo wyróżnione podczas obchodów 100-lecia kutnowskiego oddziału PTTK

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej uczestniczyli w obchodach jubileuszu kutnowskiego oddziału PTTK. 1 października 2011 roku o godz.  11:00 w Muzeum Regionalnym w Kutnie miało miejsce otwarcie wystawy  dotyczącej  „100 lat oddziału PTK – PTTK w Kutnie 1911-2011". Wystawa została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kutnie z okazji jubileuszu 100-lecia działalności. 
                                         
                                        news: DSC03998.JPG

Następnym punktem w programie obchodów było spotkanie w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutnie. Tam na powitanie wystąpił Wokalny Zespół Kameralny przy TPZK prowadzony przez panią Joannę Domagałę. Zespół jest najmłodszym „dzieckiem” Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Członkowie zespołu, który uświetnił tę uroczystość to: Katarzyna Drzewiecka-Kiełbasa, Andrzej Horzycki, Andrzej Latos, Beata Krukowska,   Barbara Szymańska, Andrzej Tomaszewski, Zofia Wojciechowska. Na tę okoliczność zespół wybrał specjalny repertuar – hymn Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, za przypomnienie którego bardzo dziękował później Prezes PTTK Lech Drożdżyński. Następnie zaśpiewano piosenki ludowe i turystyczne: „Płynie Wisła, płynie”; „Hej bystra woda”, „W drogę” (z repertuaru „Czerwonych Gitar”),  a na zakończenie koncertu szkocką pieśń pożegnalną. Wokalny Zespół Kameralny przy TPZK, jak na tę okoliczność przystało, ubrany był w stroje turystyczne….A śpiewali pięknie! 

  news: DSC04003.JPG 
                                     news: DSC04004.JPG   
                                                                           news: DSC04007.JPG

 news: DSC04006.JPG

W części oficjalnej wręczano medale, odznaczenia, dyplomy oraz listy gratulacyjne. Nasze  stowarzyszenie otrzymało medal PTTK  za pomoc i współpracę. Taki sam medal otrzymał również prezes TPZK Marek Wójkowski, którego uhonorowano osobiście. Bardzo nas cieszy to wyróżnienie!  Przy tej okazji należy podkreślić, że aktywni członkowie Towarzystwa jak np. Jerzy Łompieś, czy Mirosław Spikowski oraz inni zostali wyróżnieni za swoją działalność w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. 

                     news: DSC04010.JPG

                                             news: DSC04015.JPG

                                                            news: DSC04017.JPG
 news: DSC04019.JPG news: DSC04020.JPG

Należy tu wspomnieć, że nasza współpraca z PTTK trwa już od wielu, wielu lat. Co roku przewodnicy PTTK oprowadzają po naszym mieście grupy dzieci i młodzieży podczas organizowanych przez Towarzystwo Młodzieżowych Rajdów Pieszych – dziękujemy im za tę pomoc!

XIV tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych (wydany w 2010 roku) zawiera materiały (blisko 50 stron) dotyczące 100-lecia Oddziału PTTK w Kutnie (1911-2011) opracowane przez sekretarza zarządu kutnowskiego oddziału PTTK panią Krystynę Dolat.

 

· redakcja dnia październik 01 2011 22:15:43 · 0 komentarzy · 1372 czytań · Drukuj

Regionalny Kongres Kultury 27-29 października 2011 roku w Łodzi


                                                                            news: logo1_rkk.jpg             W gościnnych progach Muzeum Miasta Pabianic w dniu 30 września 2011 roku odbyło  się spotkanie przedkongresowe przybliżające zagadnienia, jakie będą poruszane w trakcie Regionalnego Kongresu Kultury, który odbędzie się w Łodzi w dniach 27-29 października 2011 roku. Kongres jest organizowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi oraz Dyrektora  narodowego Centrum Kultury. Zebranych powitał  Zbigniew Ołubek dyrektor Łódzkiego Domu Kultury. Na zaproszenie organizatora członkowie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Marek Wójkowski i Bożena Gajewska  brali udział w tym spotkaniu. 

                                                                                     news: DSC03986.JPG                              


            news: DSC03984.JPG
                                               
                                                                           news: DSC03992.JPG

Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz  Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury opowiadali o założeniach kongresu i zachęcali do aktywnego udziału w wydarzeniu. 
                   news: DSC03988.JPG

Dorota Wodnicka,  dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przedstawiła wojewódzką politykę kulturalnej w obszarze monitorowania działania instytucji kultury, rewitalizacji oraz wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych. Omówiła również ramowy program Regionalnego Kongresu Kultury.  Dyskusja dotyczyła problemów działalności kulturalnej w małych miejscowościach, niskich nakładów finansowych  na kulturę, o potrzebie kreatywności i przedsiębiorczości w sektorze kultury, o inicjatywach lokalnych organizacji pozarządowych i potrzebie współpracy między samorządami, instytucjami kultury i NGO.
                                              news: DSC03991.JPG

          Było to już kolejne  spotkanie marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, który zachęcał mieszkańców regionu do wzięcia udziału w Regionalnym Kongresie Kultury.

                                                         Zainteresowanych zapraszamy na stronę Regionalnego Kongresu Kultury 2011

                                                                                      WWW.kongres-kultury.pl

· redakcja dnia wrzesień 30 2011 21:29:36 · 0 komentarzy · 1289 czytań · Drukuj

X Święta Kolekcjonerów w Krośniewicach ciąg dalszy...

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na zaproszenie Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach wzięło udział w   finisażu wystawy „Artyści”. Ta wyjątkowa uroczystość odbyła się w dniu 23 września 2011 r. Ekspozycja, której inauguracja odbyła się podczas X Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów 4 czerwca bieżącego roku, prezentowała 50 portretów wybitnych Polaków lub osób z Polską związanych – przedstawicieli świata literatury, malarstwa, rzeźby, kina, muzyki, fotografii. W uroczystości zakończenia wystawy wziął udział Czesław Czapliński – autor zdjęć. W trakcie uroczystości wręczone zostały Honorowe Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego tegorocznym laureatom – Wojciechowi Fibakowi oraz Krzysztofowi Musiałowi, nieobecnym podczas czerwcowego święta (poniższe trzy zdjęcia z tego święta).                             
articles: DSC02670.JPG 
                    articles: DSC02671.JPG
                                             articles: DSC02673.JPG
          Z powodu korków na drodze goście trochę się spóźnili, co nie przeszkadzało jednak w ciepłej i serdecznej atmosferze. Wojciech Fibak obiecał, że przybędzie po odbiór nagrody i słowa dotrzymał, choć zdrowie nie bardzo mu dopisywało.  O godz. 16.30 przywitał gości p.o. dyrektora muzeum Kazimierz Śwircz. Spośród zaproszonych przybyli m.in.: członkowie Kapituły Honorowej Nagrody, wielu jej laureatów (prezes TPZK Marek Wójkowski który już wcześniej został laureatem Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego), przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy szkół i instytucji kultury z Krośniewic oraz regionu, przedstawiciele mediów, sponsorzy. 
         Images: DSC02669.JPG
                                         articles: DSC03666.JPG   articles: DSC03667.JPG  articles: DSC03668.JPG  articles: DSC03669.JPG  articles: DSC03674.JPG
       Uroczystość poprowadził, jak zwykle niezawodnie, Bohdan Kowalczyk – sekretarz Kapituły, który w kilku słowach streścił genezę Honorowej Nagrody. Po wręczeniu nagród poproszono wszystkich jej laureatów do wspólnego zdjęcia (od lewej: Czesław Czapliński, dr J. Huczkowski, Wojciech Fibak, Andrzej Musiał, Marek Wójkowski; od prawej Bohdan Kowalczyk, Jan Waluś, Stannisław Hyży).
                                                     articles: DSC03681.JPG      
                                                                                   
Na koniec oficjalnej części Czesław Czapliński oficjalnie zamknął wystawę swoich fotografii, jeszcze raz przykuwając uwagę publiczności fascynującymi opowieściami o portretowanych ludziach i sztuce fotografii.
         Wojciech Fibak jest znanym kolekcjonerem polskiego malarstwa. Kolekcja prezentowana jest w założonej przez Wojciecha Fibaka Galerii Sztuki Współczesnej w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu 5, w której gromadzi polskie malarstwo XIX-wieczne i z 1 poł. XX wieku.  

          Krzysztof Musiał jest  twórcą jednej z największych w kraju kolekcji dzieł sztuki – XIX-wiecznego oraz współczesnego polskiego malarstwa i rzeźby. Wspiera młodych artystów, przedsięwzięcia kulturalne.  W depozyt Muzeum Miasta Łodzi przekazał ponad sto dzieł wybitnych polskich malarzy). Wystawa obejmuje około 120 prac. W większości są to obrazy malarskie, uzupełnione przykładami rzeźby i rysunkami najwybitniejszych polskich artystów, zgromadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat przez tego biznesmena i mecenasa kultury.

 

· redakcja dnia wrzesień 26 2011 21:37:21 · 0 komentarzy · 1705 czytań · Drukuj

wspominamy Święto Róży 2011....

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podczas tegorocznego Święta Róży  prezentowało swoją działalność wydawniczą, kolekcjonerską, a także artystyczną twórców ludowych. W piątek, 9 września Uniwersytet Trzeciego Wieku przy TPZK prowadził aukcję obrazów  własnoręcznie malowanych przez słuchaczki UTW. Środki finansowe zebrane podczas aukcji zostaną, jak w poprzednim roku przekazane do Hospicjum Kutnowskiego.

Z domku wystawienniczego, w którym w dniach 9-11 września 2011 roku  proponowaliśmy naszą bogatą ofertę mieszkańcom Kutna oraz gościom z całej Polski  słychać  było dźwięki katarynki oraz  niezwykłą papugę….blisko było też do Muzeum Regionalnego, gdzie prezentowana była XXXVII Wystawa Róż i Aranżacji Florystycznych pt. „Laboratorium florysty”, która w tym roku poświęcona była Marii Curie-Skłodowskiej.

Pogoda była wspaniała, więc od rana do wieczora swoje wyroby artystyczne – rzeźbę, malarstwo, koronkarstwo prezentowali Józef Stańczyk, Urszula Jędrzejczak, Józef Marciniak oraz inni członkowie TPZK.
           Images: DSC03522.JPG
                                                       Images: DSC03523.JPG
                                                                                                                         Images: DSC03546.JPG
          Images: DSC03549.JPG
                                 Images: DSC03547.JPG
                                                        Images: DSC03569.JPG
                                                                                    Images: DSC03571.JPG
          Images: DSC03574.JPG
                           Images: DSC03553.JPG
                                                     Images: DSC03561.JPGImages: DSC03601.JPG
· redakcja dnia wrzesień 26 2011 21:30:37 · 0 komentarzy · 1347 czytań · Drukuj

Pamięci doktora Antoniego Troczewskiego

W dniu 22 września 2011 roku, jak co roku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej uroczyście  obchodziło 83 rocznicę śmierci wybitnego kutnowianina, Honorowego Obywatela miasta Kutna, dr Antoniego Troczewskiego. Uroczystości miały miejsce przy grobie Doktora na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie o godz.16.oo. Prezes TPZK pan Marek Wójkowski przybliżył zebranym postać Doktora Antoniego Troczewskiego. Jak zawsze, ten kutnowski regionalista, przypomniał ciekawe fakty z życia tego kutnowskiego społecznika. Zaprezentował zebranym bardzo cenną, unikatową ręcznie malowaną kartkę pocztową – jedną z wielu,  które wydrukowane zostały z inicjatywy Doktora, później malowali je członkowie Towarzystwa Dobroczynnego, a następnie rozprowadzane  były w celu zebrania funduszy na społeczny cel. Kartka datowana jest 4 marca 1907 roku i pochodzi ze zbiorów Marka Wójkowskiego.

Images: DSC03648.JPG

           Images: DSC03649.JPG
          Images: DSC03622.JPG 
          
         W uroczystości brali udział nauczyciele i młodzież szkolna z kutnowskich szkół: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego, I LO im. Jana Henryka Dąbrowskiego, II LO im. Jana Kasprowicza, zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Na uroczystości obecny był także Wicestarosta Kutnowski pan Konrad Kłopotowski, Zastępca Prezydenta Miasta Kutno pan Zbigniew Wdowiak, przedstawiciele Rady Miasta w Kutnie wraz z przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji panem Mariuszem Sikorą, przedstawiciele Muzeum Regionalnego w Kutnie wraz z dyrektorem panem Grzegorzem Skrzyneckim, a także członkowie TPZK. Przybyli również przedstawiciele załogi szpitala kutnowskiego wraz z prezesem zarządu panem Piotrem Okońskim. Kutnowski Szpital Samorządowy znów nosi imię dr Antoniego Troczewskiego. Głos zabrał Wicestarosta, który  w kilku słowach wspomniał kutnowskiego społecznika.  Złożono kwiaty na grobie Doktora, a także pod tablicą pamiątkową poświęconą Jego pamięci, umieszczoną na frontonie willi, w której zamieszkiwał.

Images: DSC03610.JPG
                                                                
                                                                    Images: DSC03615.JPG
Images: DSC03636.JPG

                                                      Images: DSC03627.JPG

                                                                                                  Images: DSC03662.JPG
           Bardzo cieszy nas fakt, że społeczność kutnowska  kultywuje pamięć o dr Troczewskim i jego pracy społecznej  na rzecz mieszkańców Kutna.  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od kilkudziesięciu lat stara się ocalić od zapomnienia tę zasłużoną dla naszej „małej ojczyzny” postać.

Wszystko to, co powstało dzięki Jego pracy i poświęceniu  służy nam, mieszkańcom  Kutna do dzisiaj.  Do tych  namacalnych śladów działalności Doktora należą Dom Dochodowy Straży Pożarnej, który jest modernizowany i będzie spełniał tę samą rolę teatralną, co przed II wojną światową; budynek Szkoły Podstawowej nr 4 – dawny Sierociniec, budynek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego – który został wybudowany dla potrzeb pierwszej szkoły średniej w Kutnie - Szkoła Realna Polskiej Macierzy Szkolnej. Instytucje  te, a także budynki w których się mieściły, powstały dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Doktora. Antoni Troczewski przybył do Kutna w wieku 30 lat, a mając lat 58 w  grudniu 1919 roku  otrzymał godność honorowego obywatela miasta Kutna. Społeczeństwo kutnowskie tak wielkim szacunkiem darzyło Doktora, że tytuł ten otrzymał  za życia i cieszył się nim jeszcze prawie  dziesięć lat.

                                                                               Images: DSC03650.JPG
         Warto o tym wszystkim mówić i pisać w tym szczególnym czasie – w tym roku obchodzimy 150 rocznicę urodzin dr Antoniego Troczewskiego.
Z tej okazji TPZK wystąpiło do Rady Miasta Kutna i Prezydenta Miasta z listem  intencyjnym w sprawie budowy w Kutnie pomnika doktora Antoniego Troczewskiego. Poniżej publikujemy ten list.

 

                                             articles: list intencyjny Troczewski 001.jpg

 

 

· redakcja dnia wrzesień 22 2011 21:25:38 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1717 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!