Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

zbliża się piknik "Powitanie lata"

 
                               articles: powitanie lata2011-2.jpg

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zaprasza swoich członków w dniu 10 czerwca 2011roku na piknik „Powitanie lata”, który organizowany jest, jak co roku,  w leśniczówce w Raciborowie. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z biurem TPZK w godzinach urzędowania. Piknik będzie obfitował w różne atrakcje, począwszy od pieczonego dzika, wiejskiego stołu, grilla, przez wymyślne konkursy, wspólne śpiewy i tańce  przy ognisku po loterię fantową, w której każdy los wygrywa....
Autobus będzie czekał na chętnych pod Dworkiem Modrzewiowym o godz.16.oo. Powrót przewidywany jest, gdy już wszyscy uczestnicy zadowolą swe zmysły urokami lasu, jadła, ogniska i uszykowanych napitków....
Koszt udziału członka TPZK wynosi 40,00 zł, a osoby towarzyszącej 50,00 zł.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy naszych członków o możliwie szybką decyzję!

· redakcja dnia maj 15 2011 22:07:01 · 0 komentarzy · 2027 czytań · Drukuj

Wycieczki TPZK

Images: wyc.jpg
Images: wyc1.jpg

Images: wyc3.jpg
Images: wyc2.jpg

· redakcja dnia marzec 13 2011 11:49:55 · 0 komentarzy · 2433 czytań · Drukuj

Członkowie TPZK uchwalili zmiany w Statucie Towarzystwa

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła obowiązek dostosowania statutów  do nowych przepisów (art.23 Ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw). Ustawowe wymogi związane z posiadaniem statusu OPP trzeba spełniać nie tylko w przypadku starania się o status OPP, ale przez cały czas jego posiadania. Nowelizacja ustawy o pożytku z dn. 22 stycznia 2010 r. zmieniła te warunki, w tym także te, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach statutu. Organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP przed wejściem w życie nowelizacji (czyli przed 12 marca 2010 r.), a więc na starych zasadach, zobowiązane są dostosować swoje statuty   do nowych wymagań w ciągu roku od wejścia w życie ustawy. Zatem na dostosowanie się do nowych wymagań jest czas tylko do 11 marca 2011 r. W związku z powyższym   Towarzystwo Publicznego przygotowało konieczne zmiany do swojego Statutu. W  dniu 7 marca 2011 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom” przy ul. Wyszyńskiego 11 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Prezes TPZK pan Marek Wójkowski  otworzył zebranie i powitał przybyłych członków TPZK. Zgromadzenie prowadził, jak zawsze kompetentnie i sprawnie, pan Piotr Pajmel. Sekretarz zarządu TPZK pani Bożena Gajewska przedstawiła zebranym  proponowane zmiany do Statutu   Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Po wysłuchaniu informacji na temat proponowanych  zmian w Statucie Przewodniczący Zgromadzenia pan Piotr Pajmel odczytał Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w powyższej sprawie. Zebrani w wyniku głosowania uchwalili uchwałę w sprawie zmian w  Statucie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W ramach wolnych wniosków pan Piotr Pajmel stwierdził, że organizacje pozarządowe zobowiązane są do stosowania w swojej pracy społecznej coraz większej ilości przepisów prawa, praca społeczna staje się trudna i uciążliwa. Pan Andrzej Latos stwierdził, że także prowadzenie spraw księgowych Towarzystwa staje się z roku na rok coraz trudniejsze, zobowiązani jesteśmy do składania różnych sprawozdań w nieprzekraczalnych terminach, płacenia podatków.  Prezes TPZK pan Marek Wójkowski poinformował zebranych o godzinach funkcjonowania biura Towarzystwa w Dworku Modrzewiowym, a także o planowanym spotkaniu członków TPZK z okazji powitania lata. Pan Mirosław Siemiński przedstawił zebranym propozycje wycieczek organizowanych przez TPZK w 2011roku. Przewodniczący Zgromadzenia pan Piotr Pajmel podziękował zebranym i zamknął obrady.
Images: zmiany1.JPG Images: zmiany2.JPG Images: zmiany3.JPG


· redakcja dnia marzec 13 2011 11:22:55 · 0 komentarzy · 1553 czytań · Drukuj

Miłośnicy muzyki chóralnej członkami TPZK

22 lutego 2011 roku w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Do grona TPZK zostali przyjęci nowi członkowie: Joanna Domagała, Katarzyna Drzewiecka-Kiełbasa, Andrzej Horzycki, Maria Januszczak, Beata Krukowska, Agnieszka Sroka, Dorota Stanicka, Barbara Szymańska, Zofia Wojciechowska. Uroczystego wręczenia legitymacji i znaczków TPZK dokonał prezes zarządu TPZK Marek Wójkowski. Nie byłoby w tym wydarzeniu nic szczególnego, bo przecież zawsze znajdują się chętni do działania w naszym stowarzyszeniu, ale... siedmioro z nowych członków to osoby śpiewające muzykę chóralną. Po części oficjalnej pasjonaci śpiewu chóralnego dali krótki występ, który ucieszyłby ucho niejednego wytrawnego konesera muzyki. Usłyszeliśmy pieśni „Sijahamba” i „Usz je weczer” w pięknym wykonaniu. Wszyscy zauroczeni słuchali i każdy z członków zarządu po cichu marzył, że TPZK wzbogaci swoją działalność o zespół chóralny przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Images: muz1.JPG Images: muz4.JPG Images: muz2.JPG· redakcja dnia luty 27 2011 09:47:54 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 2187 czytań · Drukuj

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków TPZK

Zarząd  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w związku  z art.4 § 22 Statutu TPZK, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Członków TPZK na dzień 7 marca  2011r. o godz. 17.00 – I termin, o godz.17.15 -  II termin,  w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom” przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Wybór Przewodniczącego.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.     Przyjęcie porządku obrad.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi  Kutnowskiej.

7.     Wolne wnioski.

8.     Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 
 
· redakcja dnia luty 23 2011 21:49:17 · 0 komentarzy · 1529 czytań · Drukuj

Listy gratulacyjne

W dniu 7 lutego 2011 roku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wybrał się do szkół podstawowych w Kutnie i Byszewie, by  uhonorować osoby od wielu lat zaangażowane w pracę społeczną na rzecz rozwoju regionalizmu na Ziemi Kutnowskiej, które z  przyczyn osobistych nie mogły być obecne podczas wręczania nagród na Koncercie Noworocznym. Zarząd TPZK w obecności Dyrekcji szkół wręczył listy gratulacyjne Pani Halinie Błaszczyk – nauczycielce ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie oraz Pani Iwonie Zawadzkiej – nauczycielce ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie. Były też upominki w postaci ostatniego – XIV tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych.

Obie Panie zostały wyróżnione przez Zarząd TPZK za  propagowanie wśród dzieci i młodzieży historii naszej „małej ojczyzny” i zabytków Kutna. Dziękujemy.

· redakcja dnia luty 11 2011 09:08:20 · 0 komentarzy · 1445 czytań · Drukuj

X Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów

24 stycznia 2011 roku w jednej z sal Zamku Królewskiego w Warszawie na zaproszenie prof. Andrzeja Rottermunda – Dyrektora Zamku Królewskiego i jednocześnie Wicekanclerza Kapituły Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich, zebrało się 13 członków Kapituły.  Jako wieloletni członek Kapituły miałem zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu. Głównym tematem obrad była organizacja jubileuszowego X Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w Krośniewicach.  Po wystąpieniach panów Ryszarda Kruka, Leszka Koziorowskiego i Jacka Jackowskiego i ożywionej dyskusji, członkowie Kapituły zdecydowali o terminie  Święta w dniu 4 czerwca 2011 roku oraz przyjęli wstępnie ramowy program X Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w Krośniewicach.

Images: kapityla.jpg

 Kapituła (od lewej): Zbigniew Nestorowicz, Matylda Selwa, Kamila Ostrowska, Ryszard Janiak, prof. Andrzej Rottermund (dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie), Mirosław Ruciński (przedstawiciel Starosty Kutnowskiego), dr Jerzy Huczkowski, Kazimierz Śwircz, Jakub Krygier (przedstawiciel Burmistrza Krośniewic), Henryk Poselt, Marek Wójkowski (prezes TPZK), Bohdan Kowalczyk


Program X Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w Krośniewicach:

·       godz. 10.oo- rozpoczęcie  i wernisaż wystawy fotografii Czesława Czaplińskiego z Nowego Jorku,

·       godz. 11.oo– wygłoszenie referatów na temat historii i współczesnych problemów kolekcjonerstwa (jednym z prelegentów zgodził się zostać Prof. Rottermund), uroczyste podpisanie deklaracji podsumowującej dyskusję wywołaną Apelem z grudnia ub. roku.

·       godz. 12.oo - wręczenie Honorowych Nagród tegorocznym Laureatom.

·       godz. 13.oo – pokaz filmu „Kolekcjoner” o Janie Nowaku –Jeziorańskim, zrealizowany przez Cz. Czaplińskiego i K.Strykiera.

·       godz. 14.oo– zakończenie.

 

Podczas spotkania ustalono, że następne posiedzenie Kapituły odbędzie się w połowie kwietnia, podczas którego wyłonieni zostaną tegoroczni laureaci Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich. Zdecydowano, że jubileuszowej imprezie powinny towarzyszyć specjalne wydawnictwa, medal oraz okolicznościowy druk.
Głównym uroczystościom w siedzibie muzeum  towarzyszyć będą, jak co roku,  Targi Kolekcjonerskie „Na skrzyżowaniu” oraz imprezy towarzyszące na placu Wolności  w Krośniewicach.


Historia ustanowienia Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich:

Wiosną 2002 roku  w Krośniewicach, z inicjatywy środowiska kolekcjonerskiego oraz muzeum, zrodziła się idea ustanowienia Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich, którą corocznie honorowani będą kolekcjonerzy, instytucje i stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia na polu kolekcjonerstwa, jego popularyzacji oraz ochrony pamiątek kultury narodowej w kraju i zagranicą. Pierwsze pierścienie wraz z dyplomami zostały wręczone 1 czerwca 2002 r. w gmachu muzeum, podczas I Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Tradycja ta jest kontynuowana corocznie.

Laureatami Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego zostali  między innymi:

Szymon Kobyliński, Warszawa (pośmiertnie)

Franciszek Starowieyski, Warszawa

Tadeusz Kwiatkowski, Toms River New Jersey, USA (pośmiertnie)

Zamek Montrésor, Francja

Tomasz Niewodniczański, Bitburg, Niemcy

Gazeta Antykwaryczna

Muzeum Polskie w Raperswilu, Szwajcaria

Prof. Jerzy Wiesław Hołubiec, Warszawa

Jan Nowak - Jeziorański, (pośmiertnie)

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II

Jacek-Maria Majchrowski z Krakowa

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Muzeum Zamkowe w Malborku

· redakcja dnia styczeń 28 2011 19:16:25 · 0 komentarzy · 2756 czytań · Drukuj

XXIX Koncert Noworoczny zorganizowany przez TPZK

W dniu 15 stycznia 20011 r. o godz. 15.oo Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zorganizowało  w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie  XXIX uroczysty Koncert Noworoczny inaugurujący rok artystyczny w powiecie kutnowskim. Koncert prowadził Andrzej Latos, który jak zawsze emanując swoim ciepłym głosem i czarującą apartycją, wprowadzał zebranych w kolejne punkty programu.
Images: kon15.JPG Images: kon20.JPG Images: kon6.JPG więcej zdjęć w galerii >>

W gościnnej sali koncertowej  Szkoły Muzycznej Dyrektor pani Małgorzata Musiałowska przywitała zaproszonych gości Prezydenta Miasta Kutno pana Zbigniewa Wdowiaka, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Włodzimierza Klimeckiego,  Przewodniczącego Rady Powiatu pana Rafała Jóźwiaka, Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie panią dr Sławomirę Białobłocką, Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych panią dr Irenę Gałka.  Prezes TPZK Marek Wójkowski zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności stowarzyszenia w 2010 roku. Andrzej Latos opowiedział o tradycjach Towarzystwa w przyznawaniu wyróżnień, odznak i listów gratulacyjnych, po czym członkowie zarządu TPZK wręczyli nagrodę Amicus TPZK dla Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, którą w imieniu uczelni odebrała pani  dr Sławomira Białobłocka - Rektor WSGK w Kutnie. Następnie wręczono Złote Odznaki TPZK wieloletnim członkom stowarzyszenia zaangażowanym w pracę na rzecz TPZK – panu Edwardowi Sobczakowi oraz  panu Stanisławowi Hyży.  Listy gratulacyjne otrzymali: pani  Julita Ryś, pan Andrzej Cywka oraz pan Przemysław Woźniak.  Głos zabrał Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Wdowiak, a następnie Przewodniczący Rady Powiatu pan Rafał Jóźwiak.  Po części oficjalnej nastąpił koncert przygotowany przez kadrę nauczycielską i  pedagogiczną  oraz  uczniów Szkoły Muzycznej. Niespodzianką był żart muzyczny przygotowany przez nauczycieli  - piosenka  z bajki na dobranoc pt. „Miś Uszatek” (muzyka: Piotr Hertel, słowa: Janusz Galewicz). Publiczność miała odgadnąć  tytuł  filmu, z którego pochodził ten utwór, i oczywiście, zagadka została rozwiązana..... Atrakcją noworocznego koncertu był recital pana Witolda Tomczyka – nauczyciela wydziału wokalnego Szkoły Muzycznej w Kutnie. Artysta wystąpił w repertuarze musicalowym, który niezmiernie podobał się zgromadzonej publiczności. Uwieńczeniem noworocznego koncertu było spotkanie członków TPZK oraz zaproszonych gości przy kawie i smacznych ciasteczkach  przygotowanych i  pięknie podanych przez  uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie.


W tym miejscu składamy  podziękowania:

·       Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły Muzycznej za ich gościnność i pomoc przy organizacji  koncertu,

·       Urzędowi Miasta Kutno za wsparcie finansowe, bez którego nie byłoby możliwe przygotowanie  tak  wspaniałego  koncertu.     

Poczęstunek przygotowali, jak co roku, kadra pedagogiczna i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. A. Troczewskiego, który ma swoją siedzibę w Kutnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 11. 

 

 

 

 

 

 

 

· redakcja dnia styczeń 17 2011 14:41:33 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1502 czytań · Drukuj

Podatek

Nie wierzysz, że 1% wystarczy, aby zrobić coś dobrego?

JAK POMÓC?

To naprawdę proste! Przekonaj się.

  

We właściwym miejscu zeznania podatkowego należy jedynie wpisać dane organizacji (pełną nazwę), na którą chcemy przekazać 1%, czyli:

 

Ø Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

ul. Narutowicza 20

99-300 Kutno

 

Organizacja pożytku publicznego

 

Ø Nr KRS: 0000145630

Ø Obliczoną równowartość 1% podatku należnego

Ø Urząd Skarbowy po otrzymaniu zeznania podatnika sam przekazuje odpowiednią kwotę na konto organizacji.

 

Z   wpłat  1%  naszych członków i sympatyków uzyskaliśmy środki finansowe w wysokości:

 

v 2007 rok – 2534,23 zł

v 2008 rok – 6020,50 zł

v 2009 rok  - 6266,40 zł

v 2010 rok  - 5004,50 zł

 

Gorąco dziękujemy za wsparcie!

 

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na działania statutowe (w tym: poszerzenie działalności wydawniczej, organizacje konkursów, rajdów, konserwacja wytypowanych grobów).

 

Ty też możesz pomóc!

Przekaż nam 1% swojego podatku!!!

To nic nie kosztuje i nigdy nie było TAKIE PROSTE!!!

· redakcja dnia styczeń 08 2011 17:13:28 · 0 komentarzy · 1425 czytań · Drukuj

Spotkanie wigilijne TPZK

Tradycją  w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej jest spotkanie wigilijne członków zarządu , władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku  działającego przy TPZK oraz  osób mocno zaangażowanych w pracę na rzecz Towarzystwa. Spotkanie odbyło się w Dworku Modrzewiowym  - siedzibie TPZK , przy pięknie ubranej choince i w radosnym nastroju. Jak co roku  każdy z uczestników przyniósł wykonane własnoręcznie potrawy wigilijne,   które później można było konsumować. Pani Danusia  Tomczyk przygotowała i świątecznie udekorowała salę, w której wszyscy podzielili się opłatkiem i  składali sobie życzenia. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej składa członkom i sympatykom TPZK, a także wszystkim mieszkańcom Kutna i regionu kutnowskiego życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.


Życzymy

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.

Życzymy

odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości,

odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,

radości w smutku dzięki ludzkiej miłości

i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju.

Życzymy

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego, wiary, optymizmu, szczęścia i powodzenia.

 Images: w1.jpg Images: w2.jpg Images: w3.jpg Images: w5.jpg

· redakcja dnia grudzień 21 2010 09:23:01 · 0 komentarzy · 1461 czytań · Drukuj

Promocja wydawnictw regionalnych w MiPBP

Kutnowskie Zeszyty Regionalne

W dniu  16 grudnia 2010 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyła się prezentacja kolejnego - XIV tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” i  XI tomu „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego”. Publikacje te  są wydawane już od kilkunastu  lat przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. 

W tym miejscu należy zauważyć, że Kutnowskie Zeszyty Regionalne są wydawane dzięki pomocy władz samorządowych. Przychylność Urzędu Miasta Kutno oraz  Starostwa Powiatowego w Kutnie, z jaką od lat spotyka się TPZK podczas wydawania KZR  spowodowała, że czytelnik może otrzymać do rąk kolejny już tom periodyku.  Prezes TPZK pan Marek Wójkowski w swoim krótkim przemówieniu zaznaczył ten istotny fakt.

Prezentacji XIV tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” dokonali:  Jacek Saramonowicz (redaktor naczelny KZR) i Piotr Stasiak (zastępca redaktora naczelnego KZR). Omówili  poszczególne rozprawy, studia i artykuły, biografie i wspomnienia, a także przyczynki, materiały i dokumenty.

Images: kzr1.JPG Images: kzr2.JPG Images: kzr3.JPG Images: kzr4.JPG

· redakcja dnia grudzień 19 2010 12:25:37 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1637 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!