5000 róż w rękach mieszkańców Kutna
Dodane przez redakcja dnia Październik 23 2017 20:24:45
           

„SADZIMY  RÓŻE   MAŁE  I  DUŻE”

 

       TWORZYMY  RÓŻANE  OSIEDLA  MIESZKANIOWE    KUTNA

Projekt współfinansowany  przez Prezydenta Miasta Kutna,

realizowany w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

 

             Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  realizowało  zadanie publiczne  pn. „Sadzimy róże małe i duże”  - zakupiono 5000 sztuk sadzonek krzewów róż i w dniu  21 października 2017 roku  wolontariusze TPZK,  na terenie dworku modrzewiowego,  rozdawali   sadzonki  500 mieszkańcom Kutna zamieszkałym w blokach będących w zarządzie TBS, ZNM, RSM „Pionier” i  innych wspólnot mieszkaniowych. Każdy z chętnych otrzymał po 10 sztuk sadzonek krzewów róż (w tym róże okrywowe, parkowe i rabatowe). Mieszkańcy będą sadzić we własnym zakresie róże w ogródkach przyblokowych i  pielęgnować, tak by były one ozdobą osiedli mieszkaniowych naszego miasta. Mieszkańcy  otrzymali  ulotki  na temat sadzenia i pielęgnacji róż oraz tradycji różanej w Kutnie. Mieszkańcy dopytywali  kiedy znowu będą udostępniane róże do sadzenia, a więc  jest to zadanie oczekiwane przez mieszkańców, gotowych sadzić róże na swoich osiedlach.

 
Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 5.JPG Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 4.JPG
Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 7.JPG Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 3.JPG
Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 1.JPG Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 6.JPG
        Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 2.JPG                                                                    

 W związku z wprowadzeniem w życie strategii marki miasta Kutno – „Kutno-miasto róż” działania w  projekcie są silnie ukierunkowane na włączanie mieszkańców w budowanie marki miasta Kutno.

Misją Kutna jest stwarzanie warunków do trwałego wszechstronnego rozwoju w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu centralnego położenia miasta. Miasto Kutno pragnie wykorzystać swój historyczny „kapitał róży”, po to, aby tworzyć warunki sprzyjające dodatnim, trwałym i istotnym zmianom w życiu mieszkańców oraz budować markę miasta, która potrafi przyciągnąć, rozwijać, stymulować i zatrzymywać ludzi aktywnie współtworzących miasto. Diagnoza wykonana do Strategii Rozwoju Miasta Kutno wykazała, że mieszkańcy nie postrzegają swojego miasta jako atrakcyjnego do życia. Ponadto wskazuje na niedostateczną dbałość mieszkańców o jego estetykę, nieznajomość własnego podłoża historyczno-kulturowego. Jako szansę dla rozwoju wskazuje wzrost poczucia wartości u mieszkańców wynikający z poczucia udziału we wspólnocie miejskiej i uczestniczenia w jej tradycji.