kim był Henry Grant, którego nagrobek chcielibyśmy ocalić od zniszczenia...
Dodane przez redakcja dnia Październik 23 2017 20:42:09
  

Niebawem III kwesta na ratowanie starych  grobów na krośniewickiej nekropolii

Zbliża się kolejna, III krośniewicka kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Zbiórka odbędzie się 1 listopada (środa) na cmentarzu parafialnym w godzinach 9.oo-15.oo. Kwestować będą radni miejscy, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, członkowie TPZK, nauczyciele z gminy Krośniewice oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach. Organizatorem kwesty jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kontynuacja tej jakże potrzebnej inicjatywy nie byłaby możliwa bez wsparcia udzielonego przez burmistrz Krośniewic Juliannę Barbarę Herman oraz ks. dziekana Tomasza Jackowskiego.

Images: KWESTAKROSNIEWICE 2017  1.JPG
          Pierwsza zbiórka została przeprowadzona 1 listopada 2015 r. Zebrano wówczas 4127,12 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na prace konserwatorskie przy pomniku Henryka Gzowskiego, obywatela ziemskiego. Grób ma formę sarkofagu osadzonego na lwich łapach okrytych liśćmi akantu. Został wykonany z piaskowca. To jeden z najpiękniejszych zabytków na krośniewickiej nekropolii. Wyszukana forma nagrobka, czerpiąca z wzorów klasycystycznych, oraz kunszt jego wykonania potwierdzają wysoki poziom umiejętności ówczesnych twórców rzeźby kamieniarskiej.

Images: KWESTAKROSNIEWICE 2017  2.JPG
         Tablica ufudowana przez żonę Henryka Gzowskiego zamocowana w krośniewickim kościele.

         Skromniejsze środki zgromadzone w wyniku ubiegłorocznej kwesty, tj. 2645,51 zł nie zostały jeszcze wydane. Będą dołączone do tegorocznej zbiórki i posłużą na opłacenie kosztów odrestaurowania płyty nagrobnej Henry`ego Granta – angielskiego konsula generalnego, który zmarł w Krośniewicach w II połowie XIX w. Pomnik znajduje się niemalże naprzeciw odnawianego w ubiegłym roku nagrobka Henryka Gzowskiego.

Images: KWESTAKROSNIEWICE 2017 4.JPG
         Z pobytem Henry`ego Granta w Krośniewicach wiąże się bardzo ciekawa historia. Konsul zatrzymał się w naszym mieście przypadkowo. Na stałe mieszkał w Warszawie. Podczas podróży zachorował na wściekliznę. Gościny udzieliła mu prawdopodobnie rodzina Rembielińskich. Konsul zmarł 2 stycznia 1897 r. o godzinie 15.00 we wsi Błonie. Miał wtedy 63 lata (informacje pochodzą z ksiąg parafialnych). Zgon zgłosił wraz ze swoim współpracownikiem Albert Anders – administrator majątku Krośniewice, ojciec Władysława Andersa, przyszłego dowódcy II Korpusu Polskiego, generała PSZ na Zachodzie. Żona Henry`ego Granta – Beatrice przebywała w tym czasie w Italii.

Pieniądze zbierane podczas kwest trafiają na subkonto Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Każdy poniesiony wydatek na ratowanie miejscowych zabytków ma swoje udokumentowanie księgowe. TPZK jest organizacją pożytku publicznego. Za cel stawia sobie ochronę oraz popularyzację materialnego i kulturowego dziedzictwa powiatu, a także włączanie się we wszelkie inicjatywy służące wszechstronnemu rozwojowi regionu. W tym roku stowarzyszenie obchodziło 45. rocznicę  działalności.

        Osoby, które chciałyby wziąć udział w zbiórce w charakterze wolontariuszy lub podzielić się wiedzą dotyczącą zabytkowych nagrobków proszone są o kontakt z organizatorami. Każdy mieszkaniec może przyłączyć się do akcji poprzez wrzucenie datku do puszki w czasie kwesty. Inicjatywa jest szczytna. Trzeba pamiętać, że groby są znakiem śmierci, ale świadczą o życiu osób w nich pochowanych, a dbałość o mogiły jest miernikiem kultury społeczeństw.


         

          W dniu 13 października na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach spotkali się  członkowie Społecznego  Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Krośniewicach przy TPZK zainteresowani ratowaniem cennych zabytków sztuki funeralnej. Byli to: Julianna Barbara Herman - burmistrz Krośniewic, Bożena Gajewska - prezes TPZK oraz Julita Szczepankiewicz - członek TPZK i inicjator kwesty  w Krośniewicach. Ksiądz  kanonik Tomasz Jackowski - proboszcz parafii p.w. Wniebowstąpienia NMP w Krośniewicach, dziekan dekanatu krośniewickiego ze względu na  obowiązki nie mógł być obecny na spotkaniu,  W spotkaniu uczestniczyła  Maria Próchniewska -  konserwator rzeźby kamiennej, która konserwowała nagrobek Gzowskiego.

         Zapoznano się z obecnym stanem grobu H. Gzowskiego – właściciela ziemskiego. Pomnik pod wpływem biologicznych czynników zaczął pokrywać się zielonym  mchem. W ramach prac konserwatorskich M. Próchniewska oczyściła pomnik, usuwając powstałe zanieczyszczenia. Podczas spotkania podjęto decyzję o wstrzymaniu się od prac nad odtworzeniem metalowego wypełnienia liter na cokole wieńczącym sarkofag Gzowskiego. Uznano, że są pilniejsze prace, które trzeba wykonać przy innych grobach. Zebrani zapoznali się ze stanem ciekawszych pod względem historycznym i architektoniczno-kamieniarskim nagrobków. Spotkanie zakończyło się wytypowaniem kolejnej mogiły do odrestaurowania. Wybrano pomnik Henry` ego Granta angielskiego  konsula generalnego.

          Burmistrz Krośniewic Julianna Barbara Herman od lat otacza opieką  kilka grobów na krośniewickim cmentarzu i dba o ich stan. Wśród nich są mogiły Hundziaków i Rapalskich, Grób Pomordowanych na Wschodzie, Grób Nieznanego Żołnierza, Grób Więźniów Politycznych, grób Marii z Kiełczewskich Gojskiej i Jana Gzowskiego byłego oficera Wojsk Polskich. Prace związane z utrzymaniem porządku wokół tychże grobów zostały zlecone pani Marii Lewandowskiej. Systematycznie usuwane są  chwasty ze wskazanych grobów. Ostatnio z innych zabytkowych grobów usunięto zbędną ziemię i wycięto młode drzewa wrastające w popękane nagrobne płyty. Niektóre zabytkowe kwatery posiadają właścicieli i tych nie można otoczyć opieką.

       Nekropolie to bogactwo sztuki, świadectwo czasu i pamięci o ludziach. Bezcenne pomniki i nagrobki bez wsparcia społeczeństwa nie przetrwałyby do dzisiaj.                                                                                                                                         Julita Szczepankiewicz