Regionaliści kutnowscy uhonorowani przez Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego
Dodane przez redakcja dnia Październik 27 2017 23:52:11

Images: SEJMIKNAGRODA 2017  2.jpg

        Images: SEJMIKNAGRODA 2017  1.JPG Regionaliści kutnowscy działający społecznie  w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  zostali dostrzeżeni i  docenieni przez  Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. 26 października 2017 roku,  w Łódzkim Domu Kultury, odbyła się uroczysta gala, podczas której Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień wręczyli  nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagroda ma charakter finansowy. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej otrzymało nagrodę  w wysokości 4000,oo zł.

        Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury to nowe, prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który jest pomysłodawcą utworzenia Nagrody, była potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.

       W roku 2017 nagrodę tę przyznano  po raz drugi. Ze zgłoszonych  63 kandydatur, Kapituła wybrała  32 laureatów tej nagrody.

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że samorząd województwa łódzkiego dostrzegł i docenił naszą działalność w Kutnie, powiecie kutnowskim, województwie łódzkim i na forum krajowym.

       Przypomnijmy, że niedawno TPZK otrzymało najwyższe odznaczenie przyznawane przez Powiat Kutnowski. Medal Starosty Kutnowskiego „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego jest wyrazem szczególnego uhonorowania osoby/instytucji za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Kutnowskiego. Medal przyznaje się za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Kutnowskiego, przyczyniające się do jego rozwoju, ratowania dziedzictwa kultury, popularyzacji wiedzy o powiecie i jego historii. Jest wyrazem uznania za wkład w rozwój i promocję Powiatu Kutnowskiego w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.

        Dla członków TPZK to wielka radość i satysfakcja, bo jest to uhonorowanie naszej 45-letniej działalności na rzecz  Kutna, powiatu kutnowskiego i regionu łódzkiego. Za naszą pracę społeczną  nie  otrzymujemy gratyfikacji, więc każdy wyraz  uznania ze strony  samorządu  jest niezmiernie cenny,  utwierdzając nas w postanowieniu jeszcze  wytrwalszej pracy na rzecz  naszej małej ojczyzny.

      Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur  i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold  Stępień otrzymali przy tej okazji naszą  najnowszą publikację.

                Images: SEJMIKNAGRODA 2017  3.JPG