Wasza hojność i dary serca są dowodem naszej wspólnej troski o kutnowską nekropolię
Dodane przez redakcja dnia Listopad 02 2017 21:06:50

Szanowni Mieszkańcy Kutna!

„Ojczyzna to ziemia i groby” Ferdinand Foch (1851-1929)

Cmentarz – to księga kultury utrwalająca ślady historii – tak o cmentarzu na Powązkach mawiał nieżyjący już Jerzy Waldorf - należy o niego dbać, by pozostawał na zawsze miejscem godnego spoczynku. A taką księgą kultury w naszej „małej ojczyźnie” jest cmentarz parafialny w Kutnie, który gromadzi w sobie świadectwa ostatnich 200 lat historii regionu kutnowskiego. Groby kryją szczątki doczesne kolejnych pokoleń, tworzących historię naszego miasta. Są wśród nich ludzie szczególnie zasłużeni dla Kutna, są też zwykli mieszkańcy. Wiele z tych grobów, poprzez swoje pomniki i inskrypcje, ma dziś historyczną i kulturową wartość. Stare mogiły, przewrócone krzyże czy prawie całkowicie zarośnięte tablice nagrobkowe – to miejsca, których nie brakuje, i o które trzeba zadbać.

Dziękujemy całej społeczności miasta Kutno za wsparcie datkami dalszych prac konserwatorskich przy cennych nagrobkach na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Państwa hojność i dary serca są najwymowniejszym dowodem naszej wspólnej troski o to bardzo szczególne miejsce w Kutnie – jakim jest kutnowska nekropolia.

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 18.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 11.JPG

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 2.JPGXV kwesta organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Społeczny Komitet opieki nad starymi grobami na cmentarzu parafialnym w Kutnie zakończyła się w Dzień Zaduszny o godz. 16.oo. Dziękujemy wszystkim kwestarzom, którzy społecznie pracowali na rzecz ocalenia dziedzictwa kulturowego naszej „małej ojczyzny”. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zebraliśmy 10140,12 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto czterdzieści złotych 12/100). Kwestą kierował Stanisław Wojdecki – członek zarządu TPZK i Społecznego Komitetu opieki nad starymi grobami na cmentarzu parafialnym w Kutnie.

Kwestowali z nami: Przemysław Błaszczyk – senator RP, Tadeusz Woźniak poseł na Sejm RP, Robert Baryła – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marek Jankowski – przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego, Zdzisław Trawczyński – Wicestarosta Kutnowski, Grzegorz Chojnacki - przewodniczący Rady Miasta Kutno, Zbigniew Burzyński – prezydent Miasta Kutno, Jacek Boczkaja – z-ca prezydenta, Zbigniew Wdowiak – z-ca prezydenta, Bartosz Serenda - radny Rady Powiatu w Kutnie, Robert Feliniak – radny Rady Miasta Kutno, Wiesław Taraska i Marek Byczkowski - NSZZ Solidarność, Iwona Kaca - Dyrektor Wydziału Kultury i Edukacji w Starostwie Powiatowym, harcerze Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego wraz z phm Krystianem Olęckim, hm Iwoną Zawadzką i hm Agnieszką Ciesielską, Wiesław Paluchowski z członkami Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, Małgorzata Pawłowska – śpiewaczka (sopran) z mamą Grażyną Lesyng Pawłowską, uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie pod opieką Aleksandry Szymańskiej: Paulina Nowicka, Sandra Jaworska, Kacper Gajewicz, Bartosz Maciejewski, Karolina Arkita i Karolina Piotrowska, Dominika Brzozowska, Justyna Jankowska; uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego, uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza: Karina Stępniak i Agata Jagodzińska, Karolina Jatczak i Maciej Woźniak; uczniowie Gimnazjum nr 2 pod opieką Ewy Kudelskiej i Marty Szadkowskiej, uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Kutnie, Tomasz Dębowski – dziennikarz Dziennika Łódzkiego, Marlena Kluk i Andrzej Zielonka – zarząd SUTW w Kutnie, Stanisław Braszczyński – prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wraz z Wojciechem Trzaskowskim, Krzysztof Stelmaszewski – Powiatowe Życie Kutna, Sylwester Marczak, Anna Bugaj, Jolanta Bujalska-Kowalczyk, Anna Milczewska, Wiesław Kotliński, Anna Olczak, Marek Olczak, Józef Stańczyk, Jan Wasiak, Włodzimierz Klimecki, Grzegorz Dębski, Mirosława Kowalczyk, Mariola Baranowska, Waldemar Kurowicki, Grażyna Siwińska, Krystyna Kmita, Andrzej Kmita, Sławomir Małas, Krystyna Warcikowska, Zofia Franczak, Urszula Walczak, Wiesława Dzierżawska z wnukiem, Jadwiga Błaszczyk, Ewa Walczak, Halina Wastowska, Janina Brzezińska, Grzegorz Durys, Jan Wawrzyniec Kowalczyk, Maria Kaba, Danuta Szubska, Halina Głogowska, Patryk Kubiak, Jadwiga Kubiak, Andrzej Kubiak, Elżbieta Zielska, Jadwiga Urbańska, Grażyna Grzegorzewska, Paweł Janowski, Alicja Olczak, Bronisława Straszyńska, Leszek Szary, Henryk Śnieć, Maria Jabłońska, Eugeniusz Lesiewicz.


Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 16.JPG
         Pragniemy również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie XV kwestę na kutnowskim cmentarzu. Dziękujemy ks. dr Jerzemu Swędrowskiemu i kutnowskim księżom za pomoc – rozpropagowanie naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiej społeczności.

Osobne podziękowania kierujemy pod adresem kutnowskich mediów – dziękujemy prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i obszerne relacjonowanie jej przebiegu.

Odrestaurowane groby niech będą dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty prowadzonych kwest widzicie Państwo na kutnowskiej nekropolii.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie dzieła ratowania starych, zabytkowych grobów kutnowskiej nekropolii – dzięki Waszej hojności rozpoczniemy w 2018 roku prace restauracyjne przy kaplicy Oyrzanowskich

                                                                                                Z wyrazami szacunku i poważania

                                                                                                               zarząd TPZK

                                                                                                                         i

                                                                                          Społeczny Komitet opieki nad starymi grobami

                                                  na cmentarzu parafialnym w Kutnie

Do zobaczenia w roku przyszłym w alejkach kutnowskiej nekropolii, a także przy następnym odrestaurowanym grobie!
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 4.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 21.JPG


Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 19.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 8.JPG
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 5.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 10.JPG

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 9.JPG
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 7.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 15.JPG
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 17.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 12.JPG

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017  22.jpgImages: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 23.jpg