Genealogia Rodu Żółtowskich.
Dodane przez redakcja dnia Listopad 08 2017 19:36:50

          Genealogia z Greki genos  - ród, logos- słowo, wiedza- jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa, określa daty narodzin, ślubów i zgonów.

        Images: GENEALOGIARODUZOLTOWSKICH 1.jpg  „Genealogia Rodu Żółtowskich” opracowana została  przez  studenta historii na Uniwersytecie Łódzkim  Michała Żółtowskiego i wydana w roku 1998 przez Związek Rodu Żółtowskich.

          Michała pasjonowało powiązanie przeszłości z teraźniejszością. W domu rodzinnym z babcią i rodzicami często rozmawiał o przodkach, których szukał bardzo intensywnie, poprzez kwerendowanie po wielu parafiach, archiwach kościelnych i państwowych przez wiele lat. Studiował historię, stąd miłość do heraldyki i genealogii. Jej znajomość pozwalała mu odnajdować rodzinę w szerokim znaczeniu tego słowa, umożliwiała wychodzenie poza krąg najbliższych osób, a w końcu poszerzenie tego kręgu do wymiaru Rodu. Było [było, gdyż nie żyje, zginął tragicznie] to dla Niego niezwykłą, pełną przygód wędrówką w czasie i przestrzeni.

          Monografia Rodu Żółtowskich herbu Ogończyk zebrana i opracowana przez Franciszka Ogończyk- Żółtowskiego z 1914 roku  stanowiła jedno z pierwszych  i podstawowych źródeł o Rodzie, na którym zaczął Michał budować zręby przyszłej genealogii, a także korzystał z wydanych książek „Rodzina Żółtowskich w ciągu stulecia” Jana hr. Żółtowskiego z Czacza i Józefa Żółtowskiego z Kocka. Jego pasja doprowadziła do powstania Związku Rodowego Żółtowskich, którego był współtwórcą i genealogiem. Odszukał i umiejscowił  w przygotowanej przez siebie monografii Rodu Żółtowskich herbu Ogończyk prawie trzy tysiące osób noszących rodowe nazwisko.

          Nazwisko Żółtowskich zawsze kojarzył  i utożsamił z rodziną. Starał się docierać do bliższych i dalszych krewnych, bez względu na ich wykształcenie i stopień zamożności. Był ogromnie rad, gdy mógł poznać osobiście zstępnych tych, których odnalazł w archiwach, lub innych żródłach pisanych[ pamiętniki, wspomnienia], bądż drukowanych.

Zebrane przez siebie informacje powiązał i połączył i tak powstała „Genealogia  Rodu Żółtowskich” w 1998 roku. W 2015 roku wydano II uzupełniające kontynuowane przez rodziców  Michała: Elżbietę i Wacława oraz brata Jana.

Ród Żółtowskich herbu Ogończyk wywodzi się z Żółtowa na Mazowszu, między Sierpcem a Płockiem, której pierwsze wzmianki pochodzą z 1366 roku, zapisane w księgach kościelnych. W 1402 roku książę mazowiecki Siemowit IV nadał tę wioskę przodkom za waleczność, którzy od miejscowości Żółtowo przyjęli nazwisko Żółtowski. W 1427 roku notuje się w tej wsi Piotra Ogona z Żółtowa, którego Żółtowscy uznają za swojego głównego przodka.

          Ród ten szybko stał się jedną z  wielu niezbyt zamożnych miejscowych rodzin drobnoszlacheckich. Już w XV wieku wielu z nich zaczęło stąd emigrować, wśród tych, którzy pozostali zdarzały się wybitne postaci, takie jak Edward Żółtowski, generał wojsk napoleońskich.

           Żółtowscy mieszkali na sporym obszarze, na którym powstało później kilka wsi, zaczęli się bogacić i powiększać swoje majątki ziemskie. Mimo szesnastowiecznych migracji do Wielkopolski, Ziemi Dobrzyńskiej, Małopolski czy późniejszych na Litwę oraz Wołyń, większość rodziny została na Mazowszu. Warto wspomnieć, że Żółtowscy  z gałęzi Wielkopolskiej w XIX wieku uzyskali tytuły hrabiowskie. Należeli do arystokracji, posiadali liczne majątki w Wielkopolsce i Królestwie  Polskim.

           Żółtowscy do Kutna trafili jako potomkowie  Mikołaja właściciela ziemskiego z gałęzi mazowieckiej z odnogi Pacyńskiej Józefa Antoniego  Żółtowskiego, obywatela ziemskiego Kątów w par. Pacyna.  Pradziadkiem Żółtowskich z Kutna  był Julian Żółtowski, który przybył tutaj  pod koniec XIX wieku. Był on Obywatelem ziemskim folwarku Wiktoryn i części Żakowic, a także sędzią pokoju powiatu kutnowskiego. Obecnie jest to ulica Łąkoszyńska. Na części dawnego folwarku Wiktoryn pobudowano Fabrykę Domów. Znakiem rozpoznawczym dawnego folwarku jest stojąca  zabytkowa kapliczka z 1905 roku. Szczątki Juliana spoczywają na Cmentarzu Parafialnym w Łąkoszynie.

         Ród Żółtowskich jest bardzo rozgałęziony i wielu z jego przedstawicieli doprowadzonych zostało różnymi przejściami dziejowymi naszego kraju do upadku finansowego. Wielu z nich wyemigrowało za granicę nie tylko z powodów finansowych, ale także z przyczyn grożącym represjom politycznym.

          Dzisiaj  Żółtowscy  są pracownikami różnych zawodów, są profesorami, lekarzami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami, inżynierami, prawnikami, farmaceutami, wojskowymi, rolnikami, muzykami, handlowcami, przedsiębiorcami, duchownymi i inne.

 

                                                                                                                                      Elżbieta Żółtowska


        Może warto w długie zimowe wieczory poszukać pamiątek po przodkach, porozmawiać z  najstarszymi członkami swoich rodzin o pradziadach - skąd się wywodzili, jakie były ich losy; może już czas  utworzyć drzewo genealogiczne pokoleń, które odeszły dla następnych pokoleń w naszych rodzinach...