pożegnaliśmy ś.p. Marię Bryłkę
Dodane przez redakcja dnia Luty 07 2018 14:50:07

Images: Maria Brylka.jpg

W dniu 29 stycznia 2018 r. odeszła z grona muzealników kutnowskich
ś.p. Maria Bryłka
nasza droga koleżanka i przyjaciółka, wieloletni kustosz Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie, które w latach 1969-1986 było oddziałem Muzeum w Oporowie.
Jej nieprzeciętna osobowość ubogacała życie tej placówki muzealnej, tworząc nietypowe formy działalności oświatowej. Wniosła ogromny wkład w rozbudzanie ducha patriotyzmu wśród odwiedzającej Muzeum młodzieży nie tylko z Kutna, ale także z terenu całej Polski.
W niezwykle interesującej formie przekazywała słuchaczom wiedzę o walkach nad Bzurą,
o stoczonych bitwach i losach żołnierzy polskich walczących  podczas II wojny
światowej oraz o ich bohaterstwie. Sugestywnie przedstawiane przez Nią dramatyczne epizody z działań wojennych często wywoływały wśród słuchaczy wzruszenie.

Kustosz Maria Bryłka cieszyła się powszechnym szacunkiem i uznaniem
w środowisku zawodowym, a także wśród szerokiego grona współpracujących
z Nią instytucji i organizacji, głównie szkół oraz kół kombatantów. Zapamiętamy Ciebie Marysiu jako prawą, serdeczną koleżankę, dobrego ducha Muzeum Bitwy nad Bzurą

i gorliwą patriotkę odważnie wyrażającą swoje poglądy powszechnie nieakceptowane    w czasach Polski Ludowej.

Cześć Jej pamięci

Grażyna Kin-Rzymkowska

Były dyrektor Muzeum – Zamku w Oporowie

i Muzeum Regionalnego w Kutnie

wykorzystano informacje ze strony: http://zamekoporow.pl/wp/muzeum/wspomnienie-o-marii-brylce/

ś.p. Maria Bryłka przez 34 lata była  członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, w roku 2007 za szczególne osiągnięcia w społecznej działalności na rzecz TPZK otrzymała Honorową Nagrodę „Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej”.

Dziś pożegnaliśmy Ją ze smutkiem…

Zarząd

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi KutnowskiejTreść rozszerzona