odkrywamy zabytki powiatu kutnowskiego
Dodane przez redakcja dnia Kwiecień 22 2018 20:56:57

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej rozpoczyna realizację zadania publicznego pt. „Odkrywamy zabytki powiatu kutnowskiego” wspieranego finansowo przez Powiat Kutnowski. Celem zadania jest promocja dziedzictwa kulturowego powiatu kutnowskiego, edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym. Zadanie jest realizowane w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2018 roku. Chcemy, by partnerami w projekcie będą zainteresowane szkoły podstawowe i średnie regionu kutnowskiego. Prosimy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie o przedstawienie uczniom informacji o zabytkach powiatu kutnowskiego (materiał przygotowany przez TPZK) oraz pomoc uczniom w konkursie.

Konkurs jest prowadzony osobno dla szkół podstawowych i osobno dla średnich. Jedną szkołę reprezentuje jeden zespół liczący nie więcej niż 7 uczniów + nauczyciel - opiekun prowadzący zespół. W konkursie dzieci i młodzież mają za zadanie znaleźć w swojej najbliższej okolicy (powiecie kutnowskim) interesujące zapomniane i zniszczone zabytki, sfotografować je i opisać (wystarczy opisać jeden zabytek). Wykazy zabytków (ewidencja gminna) posiadają Urzędy Gmin. Wykonaną pracę w formie elektronicznej należy przesłać do TPZK na adres e-mail: poczta@tpzk.eu w terminie do 27 maja 2018 roku. W terminie do 5 czerwca 2018 roku nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej TPZK www.tpzk.eu

3 zwycięskie zespoły ze szkół podstawowych i 3 zwycięskie zespoły ze szkół średnich otrzymają nagrodę. Nagrodą jest bezpłatna wycieczka autokarowa - wyprawa szlakiem drewnianych kościołów powiatu kutnowskiego oraz zwiedzanie „Parku kulturowego etnograficznego podregionu kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim” w Leszczynku. Po drodze wstąpimy z uczniami do McDonalda na bezpłatny posiłek. W Leszczynku wręczymy dyplomy zwycięzcom oraz nagrody książkowe do biblioteczek szkolnych. Wycieczka zorganizowana dla zwycięzców nastąpi w dniu 15 czerwca 2018 roku.

Zwycięskie drużyny wyruszą w wyprawę szlakiem kościołów drewnianych: Grochów - Kościół parafialny p.w. św. Tomasza Apostoła z 1681 r. (wieś w gminie Nowe Ostrowy, ok. 8 km na pn. – zach. od Kutna). Imielno - Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NPM z 1685 r. (wieś w gminie Nowe Ostrowy, ok. 15 km na pn. – zach. od Kutna). Łęki Kościelne - Kościół p.w. Świętej Marii Magdaleny z 1775 r. (wieś w gminie Krzyżanów, ok. 15 km na pd. – wsch. od Kutna). Nowe - Kościół p.w. Świętego Floriana z 1775 r. (wieś w gminie Krośniewice, 8 km na zach. od Kutna). Plecka Dąbrowa - Kościół p.w. Zwiastowania NPM i Świętej Barbary z 1778 r. (wieś w gm. Bedlno, 18 km na wsch. od Kutna) oraz zwiedzą „Park kulturowy etnograficznego podregionu kutnowskiego związany z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim” w Leszczynku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy o zabytkach naszego regionu wśród młodych mieszkańców Ziemi Kutnowskiej oraz poznanie przez nich interesującej wiedzy z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego. Inne cele to:

  1. zaprezentowanie lokalnej społeczności bliżej nieznanych lokalnych zabytków związanych z miejscem ich zamieszkania,

  2. propagowanie wśród dzieci i młodzieży powiatu kutnowskiego jego dziejów, tradycji, zabytków,

  3. kultywowanie pamięci regionalnej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych z terenu powiatu kutnowskiego,

  4. krzewienie regionalizmu jako formy poznawczej wśród młodego pokolenia,

  5. przekazanie młodzieży właściwych postaw społecznych,

Zadanie realizowane dzięki wsparciu ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego

Images: hp.jpg


Treść rozszerzona