Troczewski dla Kutna
Dodane przez redakcja dnia Maj 23 2018 21:49:03

Images: GRA MIEJSKA TROCZEWSKI 3.JPG Images: GRA MIEJSKA TORCZEWSKI 1.JPG


Zakończyła się Gra Miejska „Troczewski dla Kutna”, która realizowana była w ramach projektu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (TPZK) pod tytułem „Urodziny Doktora- pamiętamy o Antonim Troczewskim”. Gra miejska odbyła się 23 maja 2018 r. w godz. 9.30-14.00. Uczestniczyło w niej 10 zespołów ze szkół podstawowych i średnich wraz z opiekunami – łącznie około 100 uczniów. Uczestnicy gry wyruszyli spod Dworku Modrzewiowego - siedziby stowarzyszenia i wędrowali ulicami Kutna , zapoznając się z tematem przewodnim gry miejskiej. Każdy z uczestników otrzymał wodę. W tym roku gra miejska poświęcona była wybitnej postaci jaką niewątpliwie był dr Antoni Troczewski. W tym roku obchodzimy 90 Rocznicę śmierci Doktora. Dr Antoni Troczewski jest pierwszym honorowym obywatelem miasta Kutno. Godność tą otrzymał w 1919 roku. Gra Miejska miała na celu zapoznać młodzież z zasługami dr Antoniego Troczewskiego dla społeczności lokalnej oraz uświadomić ogrom jego wkładu w rozwój miasta i zmian w świadomości społecznej mieszkańców jakie wówczas poczynił. W trakcie wykonywania zadań w punktach na młodzież czekali Strażnicy gry, którzy przekazywali im dalsze wskazówki. Uczniowie szkół podstawowych mieli do wykonania 7 zadań, natomiast uczniowie szkół średnich 9 zadań, które były punktowane przez Strażników gry. Młodzież w trakcie gry identyfikowała i nazywała zabytki, które powstały z inicjatywy doktora, na podstawie artykułów z Kutnowskich Zeszytów Regionalnych dowiedziała się wielu ciekawostek o jego życiu społecznym, politycznym, zawodowym , w szyfrogramie odgadywała pojęcia i wyjaśniała ich związek z A. Troczewskim, w „wykreślance” musiała znaleźć nazwy towarzystw i spółdzielni, które przez niego zostały założone. Podczas wykonywania zadania w Muzeum Regionalnym, młodzież musiała min. wskazać pierwsze miejsce zamieszkania A. Troczewskiego po przybyciu do Kutna oraz park R. Traugutta, którego był inicjatorem powstania. Zadani oceniała p. Sylwia Stasiak W Archiwum zadania przygotowała i oceniała p. Elżbieta Pajor. Uczniowie min. na podstawie starych planów, fotografii i mapki identyfikowali ulice oraz inne instytucje (szpital, szkoła) nazwane imieniem A. Troczewskiego. Zespoły bardzo sprawnie wypełniły zadania, jakie otrzymały do wykonania. Zakończenie gry nastąpiło w Dworku Modrzewiowym. W tym roku rywalizacja była wyrównana. Wszystkie zespoły były dobrze przygotowane. O wyniku końcowym zadecydowała niewielka różnica punktów. Nad przebiegiem gry czuwało jury w składzie: Halina Głogowska, Barbara Łuczak, Stanisław Wojdecki.


W konkursie dla szkół podstawowych zwyciężyli:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie – 73 pkt.,


II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie – 70 pkt.,


III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie –68,5 pkt.


W konkursie dla szkół średnich zwyciężyli:

I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie – 88 pkt.,


II miejsce – Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Kutnie – 84 pkt.,

III miejsce  – II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie – 76 pkt. 

Gratulujemy!

Images: GRA MIEJSKA TROCZEWSKI 6.JPG Images: GRA MIEJSKA TROCZEWSKI 7.JPG


Członkowie jury –członkowie TPZK osobiście wręczyli nagrody i pogratulowali uczestnikom gry miejskiej zdobytej wiedzy na temat dr Antoniego Troczewskiego.


Zwycięskie zespoły dostały nagrody książkowe (od 3 do 5 pozycji) i foldery - do biblioteki szkolnej oraz certyfikaty dla uczniów i podziękowania dla nauczycieli za udział w grze miejskiej.


Naszymi strażnikami byli: Grażyna Baranowska, Teresa Jackowska, Jan Kowalczyk, Sławomir Małas, Anna Milczewska, Anna Olczak, Marek Olczak, Jadwiga Piórkowska, Halina Reszke, Maria Stasiak, Jan Wasiak, Teresa Wiwała, Barbara Wyrzykowska, Elżbieta Żółtowska.


W grze miejskiej udział wzięli uczniowie szkół z miasta Kutno:

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z opiekunem p. Wiesławem Leśniewskim

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika z opiekunem p. Małgorzatą Antczak


Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza z opiekunem p. Grażyną Grobelską


Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza z opiekunem p. Anną Kosmowską


Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły z opiekunem p. Aleksandrą Szymczak 

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica z opiekunem p. Agnieszką Jóźwiak

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego z opiekunem p. Aleksandrą Szymczak.

Zespół Szkół nr 3 w Kutnie im. Władysława Grabskiego z opiekunem p. Aleksandrą Szymańską I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego z opiekunem p. Andrzejem  Michałkiewiczem

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z opiekunem p. Arturem Ciurlejem.

Images: GRA MIEJSKA TROCZEWSKI 5.JPG Images: GRA MIEJSKA TROCZEWSKI 2.JPG

Gra Miejska była dla młodzieży „żywą lekcją historii”, która przyczyni się do większego kultywowania pamięci narodowej i regionalnej oraz poszerzenia wiedzy na temat dr Antoniego Troczewskiego wśród kutnowskiej młodzieży. Naszymi partnerami w realizacji tego projektu było: Muzeum Regionalne w Kutnie; Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie wraz z dyrektorami i pracownikami. Serdecznie Dziękujemy!


Dziękujemy także Nauczycielom – opiekunom grup, Strażnikom oraz Młodzieży. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie zorganizować grę miejską.

Stanisław Wojdecki


 

Gra Miejska realizowana przez TPZK współfinansowana była z budżetu  Prezydenta Miasta Kutno.

Images: hk.jpg


Treść rozszerzona