37 pp w walce o Niepodległą
Dodane przez redakcja dnia Maj 25 2018 22:27:10

36. Święto Pułkowe Images: NIEPODLEGLA POLSKA.jpg

Corocznie, od 36 lat spotykamy pod tablicą, tradycyjnie w maju w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Żukowcem, która miała miejsce w dniu 26 maja 1920 podczas wojny z bolszewikami. Przez wiele lat byli z nami liczni weterani 37 pp, niestety kolejno odchodzili na wieczną chwałę. Dzisiaj są z nami już tylko ich rodziny oraz wszyscy ci, którym pamięć o kutnowskim pułku piechoty jest bliska sercu. W 1921 roku żołnierze przybyli do naszego miasta, by przez 18 lat współtworzyć historię Kutna, a w 1939 roku przelewać swą krew lub oddać życie za Ojczyznę.

Prezes TPZK mówiła: W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty, Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 serdecznie witam wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na uroczystość 36. Święta Pułkowego 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Na pierwszym miejscu witam Was - dzieci pułkowe, czyli członków Kręgu Rodzin Wojskowych 37 pp. Co roku raduje nas Wasza obecność – dziękujemy za to trwanie na straży pamięci Waszych ojców – żołnierzy 37 pp. Witam członków Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej, która objęła honorowym patronatem dzisiejszą uroczystość. W imieniu organizatorów dziękuję za ten zaszczyt nam uczyniony.

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie. W całym kraju realizowane są projekty poświęcone Jubileuszowi odzyskania Niepodległości.” Święto Pułkowe to projekt, który realizujemy w ramach ogólnopolskich obchodów stulecia odzyskania niepodległości .i TPZK uzyskało zgodę Biura  Programu  „Niepodległa” na używanie logo Niepodległej.

Posterunek honorowy przy tablicy pamiątkowej żołnierzy 37 pp został wystawiony przez uczniów I LO PUL im. 37 pp.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz rządowych województwa łódzkiego i samorządowych powiatu i miasta:

Robert Baryła radny Sejmiku Województwa Łódzkiego

Zbigniew Zagajewski w imieniu Wojewody Łódzkiego pana Zbigniewa Rau,

Marek Jankowski Przewodniczącego Rady Powiatu,

Jolanta Pietrusiak - Wiceprzewodnicząca Rady PowiatuKutnowskiego i dyrektor Biura Poselskiego pana Tadeusza Woźniaka,

Zbigniew Wdowiak zastępca Prezydenta Miasta Kutna,

Rafał Jóźwiak członek Rady Miasta Kutno i wnuk żołnierza 37 pp,

delegacja Muzeum Regionalnego w Kutnie z dyrektorem Grzegorzem Skrzyneckim,

Andrzej Olewnik z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie,

przedstawiciele Stowarzyszenia Clonowia.

podharcmistrz Krystian Olęncki Komendant Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Kutno i delegacja harcerzy,

Wiesław Aksman z seniorskiego Kręgu Dębowego Liścia Komendy ZHP w Kutnie.

Anna Wrzesińska prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina,

Obecni byli przedstawicieli szkół naszego miasta i powiatu - delegacje dzieci i młodzieży z pocztami sztandarowymi: Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 9, I LO im. J.H. Dąbrowskiego, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, Liceum Katolickiego w Kutnie.

Licznie uczestniczyli mieszkańcy Kutna uczestniczących oraz kutnowskie media, które relacjonowały uroczystości.


Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 6.JPG Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 3.JPG

Chwila refleksji i wspomnień nad minionymi latami…

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Jest to wspaniała okazja by wspomnieć o tym, że 37 Łęczycki Pułk Piechoty im. księcia Józefa Poniatowskiego, jako oddział piechoty Wojska Polskiego II RP także ma 100 lat. W listopadzie 1918 r. po 123-letniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. Od pierwszych chwil swojego istnienia nowe państwo musiało toczyć walki o granice. Rodowód 37 pp sięga Przemyśla, gdzie na początku listopada 1918 r. por. Leon Kazubski zbierał Polaków w koszarach ck 45. Galicyjskiego Pułku Piechoty „Arcyksięcia Józefa Ferdynanda" na Zasaniu". Gdy w 1928 roku tworzono odznakę pułkową, to na ramionach krzyża odznaki pułkowej wpisano datę jego powstania „3 XI 1918”. W ten sposób powstał 18 pp który 14 listopada przemianowano na 10. pp, bowiem dołączył batalion zapasowy ck 10 pp. z Nowego Sącza, tworząc III batalion. Ponieważ walczył on z Ukraińcami na innym obszarze niż pułk macierzysty, występował nawet w okresie 25 11-18 IV 1919 r. jako odrębny 39. pp. Dopiero po tym czasie znalazł się ostatecznie w składzie 3-batalionowego 37. pp, bowiem taka nazwa ustaliła się w lutym 1919 r. 16 września1919 roku batalion zapasowy 37 pp został przeniesiony z Przemyśla do Łęczycy, zaś 23 stycznia 1920 r. do Kutna (porosyjskie koszary przy ul. Warszawskiej 175), powstały w ten sposób pierwsze związki tego oddziału z ziemią łęczycką. Od 25 lutego 1919 nosił nazwę 37 Pułku Piechoty, a w latach 1920-1937 - 37 Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej. W wojnie polsko-ukraińskiej walczył o otwarcie drogi do broniącego się Lwowa zajmując Gródek Jagielloński a następnie brał udział w walkach o Sambor, Drohobycz i Stanisławów, nad Dniestrem i Zbruczem.

W wojnie polsko-bolszewickiej, do lipca 1920, brał udział w walkach pod Korosteniem, Koziatynem i Żukowcem, nad Berezyną, Niemnem i Bugiem. W sierpniu uczestniczył w zwycięskim boju pod Baboszewem, po czym został przetransportowany w rejon Lwowa, gdzie po ciężkich walkach zajął Rohatyń i w pogoni za nieprzyjacielem doszedł do Wiśniowca. Po zakończonej wojnie został rozlokowany w Kutnie (1921-1939) i Łęczycy. W przewrocie majowym 1926 wziął udział w walkach w Warszawie po stronie marszałka Józefa Piłsudskiego. 37 pp przybył do Kutna w 1921 roku i przebywał tu przez 18 lat. 37 pp stacjonował nieprzerwanie w Kutnie do września 1939 roku. W składzie Armii "Poznań", a później Armii "Pomorze" brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Od Wągrowca przez Inowrocław, okolice Kutna dotarł na pola Bitwy nad Bzurą, gdzie walczył do 18 września 1939 roku, po czym resztki pułku przekroczyły Bzurę i przez Puszczę Kampinoską dotarły do Warszawy. I tak oto, po 18 latach współtworzenia historii Kutna, we wrześniu 1939 roku żołnierze 37 pp znów przelewali swą krew i oddawali życie za naszą Ojczyznę. Po zakończeniu kampanii wrześniowej pułk został rozwiązany.

36 lat temu zrodziła się idea upamiętnienia pobytu 37 pp w Kutnie tablicą pamiątkową, umieszczoną na budynku byłych koszar pułkowych. Zarząd TPZK i dyrekcja ZPR „Miflex” wspólnie ufundowały tablicę pamiątkową. Jej uroczyste odsłonięcie miało miejsce dnia 9 września 1983 r. Ważnym elementem dekoracyjnym tablicy jest panoprium sztandarowe, zwieńczone orłem w koronie, wówczas pierwszym tego rodzaju akcentem historycznym w Kutnie, który udało się kutnowskim regionalistom przemycić. Od tego momentu corocznie spotykamy pod tablicą tradycyjnie w dniu 26 maja. Przez wiele lat byli z nami liczni weterani 37 pp, niestety kolejno odchodzili na wieczną wartę. Dzisiaj są z nami już tylko ich rodziny oraz wszyscy ci, którym pamięć o kutnowskim pułku piechoty jest bliska sercu.

Dzisiaj my, członkowie TPZK, z satysfakcją stwierdzamy, że tradycja Święta pułkowego w Kutnie zyskała wielu zwolenników wśród mieszkańców Kutna i nie jesteśmy już osamotnieni w jego kultywowaniu. 20 czerwca 2017 roku Rada Miasta Kutno podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałego ronda o treści: dla ronda stanowiącego skrzyżowanie ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Grunwaldzkiej, dr Antoniego Troczewskiego i Żwirki Wigury nadaje się nazwę 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Prezes TPZK skierowała wyrazy podziękowania pod adresem profesora dr habilitowanego inż. Remigiusza Wiśniewskiego dyrektora I LO PUL oraz Wiesława Paluchowskiego prezesa Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 za partnerstwo w organizacji tego wydarzenia oraz Tadeusza Kalenika z Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie za grę na werblach podczas składania kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Po zakończeniu uroczystości przy tablicy pamiątkowej uczestnicy udali się do Dworku Modrzewiowego przy ul. Narutowicza 20 w Kutnie, gdzie członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 prezentowali wyposażenie i umundurowanie żołnierzy września 1939r. Z ogromnym zainteresowaniem wszyscy słuchali opowieści Kazimierza Ciążeli, przedstawiciela Kręgu Rodzin Wojskowych 37 pp.

Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 10.JPGImages: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 8.JPG

Prezentacja multimedialna nt. 37 pp przygotowana przez Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 na podstawie materiałów użyczonych przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego w Kutnie przedstawiona została przez Konrada Podwysockiego i Wiesława Paluchowskiego. Te niezwykle ciekawe fotografie, dokumenty zrobiły wrażenie na uczestnikach spotkania, długo trwały rozmowy na temat dziejów 37 pp i jego żołnierzy. Nasz gość specjalny pan Zbigniew Zagajewski, który reprezentował Wojewodę Łódzkiego, a jednocześnie historyk i pasjonat 37 pp, z niezwykłą swadą opowiadał o uzbrojeniu wojska 37 pp, jego szlaku bojowym. Swoimi barwnymi opowieściami i wiedzą ujął zebranych.

Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 9.JPG Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 12.JPG

Podczas Święta Pułkowego wręczone zostały medale i odznaki pamiątkowe poświęcone 37 pp.

Medal „37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego” (medal pamiątkowy wybity w 1986 roku dla upamiętnienia stacjonującego w latach międzywojennych w Kutnie 37 pp Ziemi Łęczyckiej im. ks. Józefa Poniatowskiego) został zaprojektowany przez Lechosława Kubiaka i Andrzeja Urbaniaka, wykonanie – Ewa Olszewska-Borys. Wybity został w Mennicy Państwowej w Warszawie.

A. Popiersie księcia Józefa Poniatowskiego w mundurze trzy czwarte w prawo. U góry wzdłuż krawędzi napis: 37 ŁĘCZYCKI PUŁK PIECHOTY IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO. U dołu TPZK 86

R. Odznaka Pułku. Niżej napis: KUTNO/1921 – 1939. W otoku napis: WĄGROWIEC ŻNIN INOWROCŁAW 1-18 IX 1939 KOMPANIA PATOKI GĄGOLIN IŁÓW

Sygnowany na awersie: spleciony monogram EO (Ewa Olszewska – Borys). Æ 70 mm, tombak srebrzony oksydowany – 500szt., patynowany – 500szt.Emitent: TPZK.

Medal otrzymali:

mjr Artur ŁĘCKI

Andrzej Olewnik

Maria Jóźwiak

Jerzy Piątek

Bożenna Dąbrowa-Dercz

Zofia Kuś-Mikołajczyk

Grzegorz Dębski

Odznaka pamiątkowa

22 grudnia 1928 roku Minister Spraw Wojskowych, marszałek Polski Józef Piłsudski zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 37 Pułku Piechoty. Odznaka o wymiarach 43x43 mm ma kształt krzyża Orderu Virtuti Militari, którego ramiona emaliowane są w kolorze granatowym. Na krzyż nałożona jest tarcza herbowa Ziemi Łęczyckiej, na której wpisano inicjały „ZŁ”. Tarcza zwieńczona jest koroną. Na ramionach krzyża wpisano numer pułku i inicjały pułku „37 PP” oraz datę jego powstania „3 XI 1918”. Odznaka oficerska, dwuczęściowa, wykonana w tombaku srebrzonym i złoconym, emaliowana. Wykonawcami odznak byli: Paweł Bobkowicz i Bronisław Grabski, obaj z Łodzi.

W 2018 roku odznakę otrzymali:

Konrad Podwysocki członek Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37

Zbigniew Zagajewski, historyk , pasjonat 37 pp

Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 11.JPG Images: SWIETO PULKOWE NIEPODLEGLA 14.JPG


Treść rozszerzona