Regionaliści z małych ojczyzn dla Ojczyzny wielkiej w 100-lecie odzyskania niepodległości
Dodane przez redakcja dnia Lipiec 04 2018 20:22:16

 

Patronat Honorowy

Images: 0100.gif Images: logo-RADA.gif

 

Images: NIEPODLEGLA POLSKA.jpg

Images: SEJMIK KUTNO 4.JPG Images: SEJMIK KUTNO 2.JPG

44 regionalistów Ziemi Łódzkiej spotkało się 30 czerwca 2018 roku w Kutnie, by uczestniczyć w obradach III Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych województwa łódzkiego pn. „Regionaliści z małych ojczyzn dla Ojczyzny wielkiej w 100-lecie odzyskania niepodległości". Na Ziemi Kutnowskiej gości powitał Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Miasta Kutno i radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Robert Baryła.

W gościnnej Sali Centrum Teatru, Muzyki i Tańca obradowali przedstawiciele 18 stowarzyszeń: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego, Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, Towarzystwo Przyjaciół Zadzimia, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi z Siedzibą w Makowie, Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej, Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic, Towarzystwo Przyjaciół Ozorkowa, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Dziektarzew oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które było organizatorem tego spotkania.

Wykład nt. „Współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Kutna” przedstawił dr Michał Adamski, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta UM Kutno.

Dr Jarosław Kotliński, Naczelnik Wydziału Edukacji UM Kutno zaprezentował dobre praktyki stosowane w kutnowskich szkołach: „Program Edukacji Regionalnej Kutno poprzez wieki”.

Naszym gościom pokazaliśmy Muzeum Zamek w Oporowie. Zwiedzaliśmy komnaty zamkowe z przewodnikiem – Andrzejem Boruckim, który barwnie opowiadał o dziejach zamku i jego mieszkańców.

O „Prawnych aspektach prowadzenia organizacji pozarządowej i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów z zakresu regionalizmu” mówiła Anna Olejniczak, przedstawiciel Centrum OPUS. O „Działaniach Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn” mówił Ryszard Bonisławski, senator RP, wiceprzewodniczący w/w Zespołu. Zespół ten tworzą posłowie i senatorowie, którzy zgłosili się do pracy w Zespole i stanowią grupę zainteresowaną rozwojem kultury lokalnej. Do zadań Zespołu należy w szczególności: propagowanie działalności twórców i animatorów kultury w małych środowiskach; organizowanie konferencji naukowych, edukacyjnych i okolicznościowych promujących dziedzictwo Małych Ojczyzn; inicjowanie przedsięwzięć środowisk związanych z mediami regionalnymi zmierzających do ożywiania i upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego; wspieranie projektów ustawowych zmierzających do stworzenia w Polsce kompleksowego systemu wspierania małych centrów kulturalnych. Na spotkaniu w dniu 9 listopada 2017 roku zdecydowano o idei prezentowania w Senacie dorobku lokalnych społeczności w ramach krzewienia i uhonorowania tradycji i kultury pielęgnowanych przez Małe Ojczyzny.

Członkowie Zespołu, pod przewodnictwem Pani Marszałek Senatu Marii Koc, pragnąc umożliwić lokalnym środowiskom prezentowanie swojego dorobku, ekspozycji, programów artystycznych, rzemiosła i specjałów kuchni regionalnej na forum Senatu zdecydowali by owe prezentacje, wpisane w obchody stulecia niepodległości, odbywały się raz w miesiącu w roku 2018. Senator stwierdził, że należy docenić wysiłek ludzi z pasją i miłością jaką starają się zarażać mieszkańców swoich „Małych Ojczyzn”. Zaprosił stowarzyszenia do zwiedzania Parlamentu Polskiego, deklarując pomoc w tym temacie.

Images: SEJMIK KUTNO 7.JPG Images: SEJMIK KUTNO 1.JPG

Był także czas na wymianę doświadczeń oraz pokaz dobrych praktyk przez regionalistów Ziemi Łódzkiej:

Waldemar Domarańczyk z Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego omówił wydanie albumu fotograficznego o swoim mieście i będzie zachęcał mieszkańców, aby fotografowali różne zaułki miasta i interesujące w/g nich miejsca. Stanie to się powodem lepszego poznania swojej okolicy. TPPT koncentruje się na renowacji kolejnych nagrobków na „piotrkowskich Powązkach”, organizując kwesty.

Witold Smętkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego, zaprezentował książką pt.”Aleksandrów wczoraj i dziś”. Jest to publikacja o dziejach historii miasta, zabytkach, ważnych wydarzeniach, a także o działalności ludzi w Aleksandrowie Łódzkim.

Anna Wrzesińska, prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, zaprezentowała i pokazała uczestnikom sejmiku, że można poznać historię miasta i okolic poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych.

Jarosław Stulczewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, przypomniał, że inicjatorami pierwszego sejmiku było Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i jego stowarzyszenie. Zwrócił uwagę na przełamywanie schematów, otwartość na nowe inicjatywy wychodzące od mieszkańców.

Ryszard Bonisławski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, przedstawił problemy z jakimi trudnościami i barierami spotykają się stowarzyszenia. A są to często problemy finansowe, medialne i coraz trudniejsze w rozliczaniu projekty. Zapytany o pomnik Rembielińskiego w Łodzi, poinformował, iż budowa tego pomnika była jego wieloletnim marzeniem, mimo wielu trudności powstał i jest własnością Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

Głównym celem naszego spotkania było budowanie płaszczyzny współpracy i wymiana doświadczeń między regionalistami województwa łódzkiego, upowszechnianie idei regionalizmu jako istotnej części kultury polskiej i patriotyzmu lokalnego poprzez stworzenie forum wymiany myśli i dobrych praktyk. Już po raz trzeci w regionie łódzkim doszło do takiego spotkania.

Pierwszy sejmik, w 2016 roku, zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli; drugi, w 2017 roku, Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego; a regionaliści kutnowscy zadeklarowali organizację, w 2018 roku, trzeciego sejmiku w Kutnie, co niniejszym uczynili. Było nam niezmiernie miło gościć regionalistów Ziemi Łódzkiej w odrestaurowanym zabytkowym teatrze, który notabene zrobił ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach sejmiku.


Images: SEJMIK KUTNO 6.JPG Images: SEJMIK KUTNO 5.JPG

W roku 2019 najprawdopodobniej sejmik odbędzie się w Bełchatowie – taką deklarację złożyli regionaliści ze Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa. Wszyscy z radością przyjęli tę wiadomość, ciesząc się na ponowne spotkanie…

Celem działalności stowarzyszeń regionalnych jest poznanie swojej Małej Ojczyzny, służenie jej jak najpełniej, edukowanie lokalnej społeczności na temat historii własnego miasta, wsi i regionu; ukazanie, jak ważna jest znajomość dziejów naszych przodków i ich przywiązanie do miejsca swojego urodzenia i świadomość swoich korzeni. Bycie patriotą lokalnym wiąże się z odczuwaniem i wyrażaniem szacunku i oddania miejscu w którym się żyje; wiarą w to, że ma się wpływ na kształt najbliższego otoczenia i podejmowaniem za nie odpowiedzialności. Miłość do Małej Ojczyzny można wyrazić przez proste czynności – troskę o czystość na ulicach, szacunek dla współmieszkańców i miejsc publicznych, kibicowanie lokalnej drużynie sportowej, czy po prostu chęć pozostania i założenia rodziny właśnie w tym miejscu. Udział w lokalnych świętach, jak np. upamiętnienie wydarzeń lub osób związanych z regionem, pielęgnowanie tradycji różanej, udział w kweście na renowację starych, zabytkowych nagrobków na cmentarzach parafialnych w naszym regionie również możemy zaliczyć do postaw patriotycznych. Regionaliści wykorzystują wiele pomysłów na lokalną aktywność, współdziałając z samorządem lokalnym, instytucjami, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi zachęcamy mieszkańców do poświęcenia wolnego czasu na wspólne działania na rzecz „małej ojczyzny”.

Regionaliści swoimi działaniami pokazują wszystkim mieszkańcom regionu, że miłość ojczyzny tej dużej wiąże się nierozerwalnie z miłością do ojczyzny małej – wsi, osiedla, miasteczka.


Treść rozszerzona