dbajmy o zabytki
Dodane przez redakcja dnia Kwiecień 17 2019 20:46:48


W kalendarzu każdego szanującego się miłośnika zabytków 18 kwietnia to data szczególna. Tego bowiem dnia obchodzony jest w większości krajów świata Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Ustanowiony został w 1983 roku przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.


W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju. Elementem Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest nagrodzenie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin.


Warto wspomnieć, że Polska jako kraj cechujący się bogactwem tradycji i aktywnie dbający o ich ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw -sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa. Jak podaje Wikipedia, zgodnie ze stanem z lipca 2006 roku, zostało na nią wpisanych 13 polskich dóbr. To daje nam 9 miejsce w Europie i 15 na świecie.


Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie społeczeństwu ogromu znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz problemów związanych z jego ochroną, popularyzowanie zabytków oraz przybliżenia sposobów zapobiegania ich degradacji.


Piszę o tym wszystkim, mając jeszcze przed oczami płonącą katedrę Notre Dame w Paryżu. Nigdy jej nie widziałam, a teraz już wiem, że nawet, gdybym miała taką możliwość, to nie zobaczę… I to jest smutne. Zabytki mają szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, dlatego każdemu z nas powinno zależeć na ich ochronie. I to nie tylko tych słynnych, gdzieś daleko, ale także tych blisko, tu na ziemi kutnowskiej. Zabytki stanowią przecież świadectwo historii i kultury lokalnej, regionalnej i narodowej.


Aby dbać o zabytki samorządy lokalne, ale też te wyższego szczebla tworzą i realizują programy opieki nad zabytkami. Poprzez realizację wskazanych w tych dokumentach działań następuje poprawa stanu zabytków. Poprzez ich adaptację i rewaloryzację następuje zwiększenie dostępności do nich mieszkańców. Wspólna dbałość o zachowanie wartości kulturowych wzmacnia poczucie tożsamości z tzw. małą ojczyzną i zacieśnia procesy integracyjne w społeczności lokalnej.


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w 2015 roku otrzymało od Starosty Kutnowskiego (na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków i stara się swoimi działaniami przybliżać wiedzę o wspólnej przeszłości, historii, tradycji, a także pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach, zdając sobie sprawę, iż ma to ogromne znaczenie w odkrywaniu własnej tożsamości.

Images: UWAGAZABYTEK.jpg

Trochę o zabytkach powiatu kutnowskiego…


Ciekawostką jest, że w 2015 roku w powiecie kutnowskim został utworzony w Leszczyku „Park kulturowy etnograficznego podregionu kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim” (Uchwałą Rady Gminy Kutno Nr VI/35/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.), w celu ochrony walorów krajobrazu kulturowego związanego z pamięcią o poecie romantycznym Józefie Bohdanie Zaleskim, oraz wyróżniającego się zespołu dworsko-parkowego z zabytkami nieruchomymi figurującymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków (rozpoczęta procedura wpisu do rejestru) i pomnikami przyrody. Tu należy podkreślić, że na terenie województwa łódzkiego utworzono 4 parki kulturowe, co lokuje region na 2. miejscu w Polsce.


Zamek Oporowskich w Oporowie to najlepiej zachowana późnogotycka rezydencja rycerska z I połowy XV w., najcenniejszy obiekt średniowiecznej architektury świeckiej, który jest główną atrakcją turystyczną powiatu kutnowskiego.

Drewniane kościółki powiatu kutnowskiego są świadectwem wysokiej kultury technicznej, świadczą o umiejętnościach ciekawych rozwiązań plastyczno – przestrzennych. Cenne, zabytkowe kościoły drewniane w powiecie kutnowskim znajdują się w Grochowie, Nowym Łękach Kościelnych, Imielnie i Pleckiej Dąbrowie.

Pałac Saski w Kutnie - pałac podróżny Augusta III (pocztowy, Post Palaise) – późnobarokowy pałac z 1750 roku Królewski Pałac Podróżny, zwany też Zajazdem Saskim wybudowano w latach 1750-1753 dla króla Augusta III. Dziś jest najstarszym zabytkiem architektury na terenie Kutna. Z pomocą dotacji z Unii Europejskiej Miasto Kutno wraz Muzeum Regionalnym w Kutnie stara się odrestaurować obiekt.


Bożena Gajewska

Społeczny Opiekun Zabytków

Treść rozszerzona