Kochasz róże..., kochaj Kutno
Dodane przez redakcja dnia Maj 11 2019 11:04:30

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę tradycji różanej w Kutnie. W 1919 roku ruszyła produkcja róż w gospodarstwie Ogrodniczym Braci Eizyk w Adamowicach, niedaleko Kutna.

Images: Eizyk 2.JPG Images: Eizyk 1.JPG Images: logo kutno.jpg


Dziś patrząc na nasze miasto, widzimy jak wiele róż kwitnie na rabatach, skwerach, ogródkach przydomowych i przyblokowych. Mieszkańcy Kutna coraz większą wagę przykładają do estetyki i pięknego wizerunku naszego miasta.

Poniżej prezentujemy fragment artykułu autorstwa Bolesława Wituszyńskiego, kutnowskiego hodowcy róż, jaki się ukazał w Roczniku Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż 1965 (wydanym w 1966 roku).

Images: tr 2.jpg Images: tr 1.jpg

Bolesław Wituszyński wśród swoich róż (fot. ze zbiorów Piotra Jóźwiaka - w archiwum MiPBP w Kutnie).       Złota Róża przyznana prze Polskie Towarzystwo Miłośniów Róż w 1962 roku(fot. ze zbiorów Piotra Jóźwiaka - w archiwum MiPBP w Kutnie).


Images: 1 jarmark.JPGBolesław Wituszyński (Kutno)

Dlaczego róża?

Kwiaty lubimy wszyscy. W naturze człowieka tkwi pierwiastek poczucia piękna, głód piękna. Kolor, zapach, forma i delikatność kwiatów sycą nasz zmysł estetyczny, kontrastują żywo z szarą codziennością. W miarę rozwoju cywilizacji wzrostu tempa życia zainteresowanie pięknem przyrody, świadome odczuwanie piękna jest nie tylko coraz żywsze, ale i powszechniejsze. Staje się to potrzebą społeczną. Warunkuje bowiem odpoczynek, tak niezbędny przy coraz bardziej wyczerpującym trybie życia, zwłaszcza w miastach. (…)

I jeszcze jeden przykład: w roku ubiegłym (1965) w Kutnie cieszyliśmy się dużą frekwencją zwiedzających wystawę róż we wrześniu. Niektórzy przychodzili po kilka razy. Widać, że różami interesują się niemal wszyscy i czują się przy nich szczęśliwi.

Rangę róży bardzo wydatnie podnosi różnorodność gatunków, ras, odmian oraz typów i form, stwarzając mnóstwo możliwości jej zastosowania. Nie znamy innego kwiatu o tak praktycznym zastosowaniu do dekoracji wnętrz i terenów zieleni, jakim jest róża. Różami zdobimy swoje ogródki. Użytkujemy je na kwiat cięty do wazonów, na okolicznościowe wiązanki, kosze. Sadzimy je w skupinach, na rabatach i kwietnikach. Rozpinamy na ścianach, ogrodzeniach, pergolach, bramkach, a nawet słupach, czy filarach. Coraz więcej róż na kwiat cięty uprawiamy w szklarniach, aby zaspokoić zapotrzebowanie społeczeństwa na te najchętniej kupowane kwiaty.

A potrzebne są przez cały rok – towarzyszą przy narodzeniu człowieka i śmierci, w czasie imienin, rocznic i ślubów, na powitanie i pożegnanie gości, na Dzień Matki i Dzień Babci. Niemal przy każdej ważnej okoliczności szukamy róży i dlatego – właśnie róża – niech kwitnie w każdym zakątku.

Dziś, po pięćdziesięciu latach od ukazania się tego artykułu sadzimy krzewy róż w przestrzeni naszego miasta wypełniając życzenie Bolesława Wituszyńskiego.

Fot. z archiwum Kutnowskiego Domu Kultury

Misją Kutna jest stwarzanie warunków do trwałego wszechstronnego rozwoju w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu centralnego położenia miasta. Miasto Kutno pragnie wykorzystać swój historyczny „kapitał róży”, po to, aby tworzyć warunki sprzyjające dodatnim, trwałym i istotnym zmianom w życiu mieszkańców oraz budować markę miasta, która potrafi przyciągnąć, rozwijać, stymulować i zatrzymywać ludzi aktywnie współtworzących miasto. Diagnoza wykonana do Strategii Rozwoju Miasta Kutno wykazała, że mieszkańcy nie postrzegają swojego miasta jako atrakcyjnego do życia. Ponadto wskazuje na niedostateczną dbałość mieszkańców o jego estetykę, nieznajomość własnego podłoża historyczno-kulturowego. Jako szansę dla rozwoju wskazuje wzrost poczucia wartości u mieszkańców wynikający z poczucia udziału we wspólnocie miejskiej i uczestniczenia w jej tradycji.

W związku z wprowadzeniem w życie strategii marki miasta Kutno – „Kutno-miasto róż” działania w projekcie są silnie ukierunkowane na włączanie szczególnie młodych mieszkańców w budowanie marki miasta Kutno. Zaangażowanie młodych mieszkańców Kutna w działania i inicjatywy lokalne rozwijać będzie społeczeństwo obywatelskie.

Zadanie publiczne polega na promowaniu tradycji różanej w Kutnie, strategii marki „Kutno miasto róż” wśród mieszkańców miasta Kutno, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży w Kutnie.

W maju TPZK weźmie udział w Pikniku Różanym – prezentacja Biblioteczki Różanej i promocja tradycji różanej w Kutnie. W czerwcu odbędzie się spacer śladami tradycji różanej w Kutnie dla dzieci i młodzieży, złożenie bukietu róż na grobie Bolesława Wituszyńskiego. Mieszkańców Kutna zaprosimy do zwiedzania ogródka różanego przy Dworku modrzewiowym przy ul. Narutowicza 20 do oglądania róż wyhodowanych przez Bolesława Wituszyńskiego (róże Kutno, Marylka i Kopernik). W sierpniu odbędzie się spacer śladami tradycji różanej w Kutnie dla dorosłych , złożenie bukietu róż na grobie Arona Eizyka. We wrześniu i październiku w zainteresowanych placówkach oświatowych odbędą się prelekcje z prezentacją multimedialną nt. tradycji różanej Kutnie, marki Miasta Kutno, sadzenia i pielęgnacji róż. W październiku 2019 roku nastąpi zakup 1000 sztuk sadzonek krzewów róż i przekazanie sadzonek róż do placówek szkolnych i przedszkolnych w Kutnie, które wykonają nasadzenia róż na terenie swoich placówek.

 

 

 

Images: Kutno.JPG Images: Kopernik.JPG Images: Marylka.JPG

róża Kutno                                                                                              róża Kopernik                                                       róża Marylka 

Images: PLAKAT KOCHASZ ROZE KOCHAJ KUTNO.jpg

 

Bożena Gajewska


Treść rozszerzona