czym się zasłużył dr Antoni Troczewski
Dodane przez redakcja dnia Czerwiec 05 2019 16:50:30

Images: TROCZEWSKI 2019.jpgKilka dni temu, 1 czerwca wspominaliśmy rocznicę urodzin naszego Honorowego Obywatela – dr Antoniego Troczewskiego.

Antoni Fortunat Troczewski urodzony 1 czerwca 1861 roku… Czy wiesz, czym się zasłużył doktor Antoni Troczewski, że tak został uhonorowany?

Doktor Antoni Troczewski przyjechał do Kutna, bo tak się potoczyło jego życie… i został tu do końca swoich dni. I pokochał Kutno, a mieszkańcy naszego miasta w podziękowaniu za jego serce i pracę społeczną ustanowili godność Honorowego Obywatela Miasta Kutno i nadali ją Doktorowi Troczewskiemu w 1919 roku. Tak więc już za życia był Antoni Troczewski legendą. Mieszkańcy Kutna podarowali mu także dom przy ulicy 29 listopada, do którego się wprowadził wraz z rodziną. Jest to „willa Troczewskiego”, którą władze miasta odkupiły od ostatnich właścicieli w 2012 roku i która została zrewitalizowana w 2018 roku.

Nad mogiłą dr Troczewskiego, w dniu pogrzebu, starosta kutnowski Żbikowski powiedział:

"…dr Antoni Troczewski należał do najruchliwszych z ruchliwych działaczy społecznych. Bez przesady można powiedzieć, że nie było instytucji, z którą by zmarłego nie łączył stosunek inicjatora, założyciela, kierownika, czy wreszcie czynnego, bądź popierającego członka. Za zasługi dla miasta Jego honorowy obywatel, za działalność w samorządzie powiatowym związany na zawsze swym nazwiskiem z instytucjami opiekuńczymi Sejmiku, za zasługi dla Państwa – odznaczony Oficerskim Krzyżem Orderu Polski Odrodzonej…”.

W 2019 roku obchodzimy w naszej kutnowskiej społeczności 100 rocznicę nadania dr Antoniemu Troczewskiemu godności honorowego obywatela miasta Kutno. To wyjątkowy czas, w którym warto przypominać sobie maksymę, jaką kierował się w życiu Doktor – „nic dla siebie, wszystko dla innych”. 22 grudnia 1919 roku na 57 posiedzeniu Rady Miejskiej Miasta Kutno radni podjęli uchwałę o nadaniu godności Honorowego Obywatela Miasta Kutno dr Antoniemu Troczewskiemu. Napisano o tym fakcie w 2 numerze Tygodnika Kutnowskiego z 1920 rok : „Po odczytaniu komunikatów przewodniczący burmistrz Klepa zawiadamia Radę, że wpłynął wniosek 14 radnych treści następującej: „ zważywszy, że radny dr Antoni Troczewski w ciągu 30-letniej działalności w mieście Kutnie dobrze się zasłużył miastu jako inicjator i twórca szeregu instytucji społecznych i kulturalnych, jako krzewiciel ducha obywatelskiego i narodowego, jako niestrudzony działacz i gorący patriota, Rada Miejska postanawia nadać najwyższy zaszczyt, mianowicie godność honorowego obywatela miasta Kutna. Cześć zasłudze! Po gorącem przemówieniu radnego inż. Bowbelskiego, wszyscy radni jednogłośnie, powstawszy z miejsc, z okrzykiem: dr Troczewski niech żyje! wniosek uchwalili. Słowami: Wdzięczność jest cechą serc szlachetnych. Panowie, byliście wyrazem wdzięcznego miasta. Doktor Antoni Troczewski jest pierwszym honorowym obywatelem miasta Kutna, przewodniczący zamknął zebranie.”

Bożena Gajewska


Treść rozszerzona