Andrzej Wojtczak, kutnowski rzeźbiarz otrzymał Nagrodę im. Oskara Kolberga
Dodane przez redakcja dnia Czerwiec 05 2019 17:18:43

Images: NAGRODA KOLBERGA DLA ANDRZEJA WOTCZAKA 5.jpg Images: NAGRODA KOLBERGA DLA ANDRZEJA WOTCZAKA 1.jpg


W dniu 30 maja 2019 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 44. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej", którą to Andrzej Wojtczak otrzymał z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesora Piotra Glińskiego oraz od  prezesa i wiceprezesa  fundacji Cepelia w Warszawie.


Jak nam wspomniał Laureat, jest z tego wyróżnienia bardzo dumny. A nas ogromnie cieszy, że członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej odnosi tak wielkie sukcesy i rozsławia Kutno w Polsce i na świecie.


Images: NAGRODA KOLBERGA DLA ANDRZEJA WOJTCZAKA 7.jpg Images: NAGRODA KOLBERGA ANDRZEJA WOJTCZAKA 2.jpg

Według informacji zamieszczonych na stronie http://www.nagrodakolberg.pl/nagroda patronem najważniejszej w Polsce Nagrody im.Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" przyznawanej za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną, jest Oskar Kolberg. Etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii Lud i Obrazy etnograficzne, które stworzyły podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości naukowej i artystycznej.

Images: NAGRODA KOLBERGA DLA ANDRZEJA WOJTCZAKA 1.jpg

Nagroda ustanowiona została w 1974 r. w Płocku, w gronie twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem i fundatorem przyznawanych wyróżnień. Realizację konkursu w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.
Honoruje się nią artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Wyróżnia twórców rozwijających swoje talenty, artystów kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę. Nagradza również badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, tych którzy, wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Dziękujemy Andrzejowi Wojtczakowi za użyczenie fotografii  z wręczenia nagrody do naszej informacji na stronę. Więcej informacji na stronie: http://www.nagrodakolberg.pl/181

GRATULUJEMY !!!

Bożena Gajewska


Treść rozszerzona