św. Wawrzyniec na pieczęci miasta Kutna
Dodane przez redakcja dnia Sierpień 10 2019 22:53:41

 

 

Images: HERB KUTNA Z 1766 ROKU KUTNO POPRZEZ WIEKI.jpg


O św. Wawrzyńcu patronie Kutna napisał Marek Adamczewski w rozdziale „Pieczęcie i herby Kutna” w monografii naszego miasta „Kutno poprzez wieki”:

Zmiana znaku miejskiego miała miejsce w 1766 roku za sprawą ówczesnego właściciela miasta Andrzeja Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego. W tymże 1766 roku posesor uzyskał od króla Stanisława Augusta przywilej lokacyjny organizujący Kutno na prawie magdeburskim. W królewskim dokumencie, obok spraw istotnych dla ustroju miasta i jego gospodarki, ustawodawca umieścił akapit, dotyczący nowego znaku miejskiego Kutna. Utworzono go z wyobrażenia św. Wawrzyńca męczennika, patrona miasta i opiekuna kutnowskiego kościoła parafialnego.

Zainteresowanych zachęcamy także do lektury artykułu Jolanty Leśniewskiej z Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie pn. … który to Extrakt Kontraktu pieczęcią Miejską utwierdzony podpisuję. Zapomniana pieczęć miasta Kutna ze św. Wawrzyńcem 1766-1811.

Na zdjęciu herb Kutna z 1766 roku (fotografia pochodzi z monografii Kutno poprzez wieku).


http://adacta.archiwa.net/file/wawek4.pdf

 

Bożena Gajewska


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Treść rozszerzona