wspominamy Antoniego Troczewskiego w 91. rocznicę śmierci
Dodane przez redakcja dnia Wrzesień 23 2019 22:04:34

 

 

 


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od ponad dwudziestu lat organizuje obchody ku czci dr Antoniego Troczewskiego. Spotykamy się przed Willą Doktora, by oddać cześć najwybitniejszemu Obywatelowi naszego miasta – Antoniemu Troczewskiemu w 91. rocznicę jego śmierci. To właśnie tu przez 10 lat mieszkał Doktor. „Willę Troczewskiego” władze miasta odkupiły od ostatnich właścicieli w 2012 roku. W 2018 roku willa została odrestaurowana, a przed nią stanął piękny pomnik Antoniego Troczewskiego. Wspomnieć należy, że odsłonięcie pomnika nastąpiło w listopadzie 2018 roku w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym czasie oddano także do użytku willę Troczewskiego. Była to bardzo podniosła uroczystość. W imieniu społeczności naszego stowarzyszenia wyrażamy ogromne podziękowanie władzom miasta Kutna za otoczenie opieką tego cennego zabytku.


W obchodach udział wzięli: posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Woźniak i Tomasz Rzymkowski, Zbigniew Wdowiak - Zastępca Prezydenta Miasta Kutna, Jolanta Pietrusiak - Członek Zarządu Powiatu w Kutnie, Mariusz Sikora Przewodniczący Rady Miasta Kutno, Członkowie Rady Miasta Kutno ze sztandarem, Ksiądz Dziekan Dekanatu Kutnowskiego dr Jerzy Swędrowski z Parafii Św. Wawrzyńca, delegację Muzeum Regionalnego w Kutnie z dyrektorem Grzegorzem Skrzyneckim, przedstawiciele „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Spółka z o.o. im. dr A.Troczewskiego, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie ze sztandarem, Zofia Waryszewska reprezentująca Okręgową Izbę Lekarską w Płocku, Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę z panią Zofią Tomaszewską, Związek Represjonowanych Żołnierzy – Górników z panem Zygmuntem Jasińskim, Polski Związek Emerytów i Rencistów z panem Stanisławem Braszczyńskim, przedstawiciele kutnowskich mediów, członkowie TPZK i mieszkańcy Kutna. Szczególnie gorąco witana była młodzież szkolna z kutnowskich szkół oraz ich poczty sztandarowe: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły.


Rok 2019 jest szczególny dla mieszkańców naszego miasta. Sto lat temu, 22 grudnia 1919 roku Rada Miejska w Kutnie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kutna dr Antoniemu Troczewskiemu. Czym się zasłużył doktor Antoni Troczewski, że tak został uhonorowany? Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej opowiada o tym co roku podczas obchodów rocznicy śmierci Doktora. Staramy się co roku wspominać inny rozdział bogatej działalności Antoniego Troczewskiego.


Na łamach 46 numeru Tygodnika Kutnowskiego z 15 listopada 1919 roku ukazało się przemówienie dr Antoniego Troczewskiego, które wygłosił 9 listopada 1919 roku w Kutnie, na dworcu kolejowym podczas uroczystości w rocznicę Wyzwolenia – dziś powiedzielibyśmy z okazji pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości. Fragmenty tego przemówienia wygłosił Patryk Kubiak, członek TPZK. Głos zabrał Zbigniew Wdowiak – zastępca Prezydenta Miasta Kutno, który w kilku zdaniach przypomniał pozytywistyczny charakter działalności dr Antoniego Troczewskiego. Zebrani złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą Doktorowi.


Uczestnicy obchodów spotykali się następnie przy odrestaurowanym grobie doktora Antoniego Troczewskiego w 91. rocznicę Jego śmierci. Dzięki ofiarności mieszkańców Ziemi Kutnowskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie i dofinansowania z budżetu Miasta Kutna, wykonano w 2013 roku renowację pomnika Doktora. Dziś Kutnianie z dumą przechodzą obok miejsca pochówku Honorowego Obywatela Miasta Kutno wiedząc, że mają udział w tym dziele. Dbałość o grób Doktora to także podkreślenie naszego lokalnego patriotyzmu Na grobie Doktora zamocowany jest Krzyż Wielki Order Odrodzenia Polski - Polonia Restituta, który otrzymał 15 września 1923 roku. Kiedy go dekorowano Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oświadczył, że to co zdziałał, to nie jest jego osobistą zasługą, ale tych wszystkich, którzy z nim pracowali, całego zespołu, całego otoczenia, tego społeczeństwa, w którym się obracał i którego ukochał. Świadczyło to o skromności tego wielkiego obywatela.W czasopiśmie „Myśl narodowa” Nr 19 z 30 kwietnia 1939 roku Stanisław Kozicki poinformował czytelników, iż otrzymał skromną dwuarkuszową broszurę, wydrukowaną przez J. Celkowskiego w Kutnie. Tytuł: „Wspomnienia o ś.p. Antonim Troczewskim w 10-tą rocznicę zgonu”. Broszura ta zawiera to wszystko, co w pismach było zamieszczone o zmarłym w r. 1928, opis pogrzebu i mowy na pogrzebie wygłoszone. Świadczy ona o czci jaką Antoni Troczewski cieszy się w Kutnie, jest też skromnym, lecz jakże zasłużonym hołdem złożonym jego pamięci. Napisał, iż zbyt mało wie opinia polska o ludziach takich jak dr. Troczewski, dlatego, nawiązując do wymienionego powyżej wydawnictwa, chce autor przypomnieć w dziesięciolecie zgonu Antoniego Troczewskiego życie i działalność.


Fragmenty wspomnień Stanisława Kozickiego wygłosił Patryk Kubiak, członek TPZK, a ksiądz Dziekan Dekanatu Kutnowskiego dr Jerzy Swędrowski z Parafii Św. Wawrzyńca zainicjował modlitwę, którą zebrani wspólnie odmówili. Przed grobem Doktora złożono kwiaty.


Zarząd TPZK składa podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania.

  


Treść rozszerzona