Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
KZR Nr 7 - 2003r

Kutnowskie Zeszyty Regionalne 2003 tom VII

 

·  artykuł: Biblioteka Pedagogiczna w Kutnie (1950-2002) / Elżbieta Mikulska-Piotrowska. (Mikulska-Piotrowska, Elżbieta), s. 155-178

·  artykuł: Bielice - majątek ziemski w XIX i XX wieku / Piotr Stasiak. (Stasiak, Piotr), s. 79-106

·  artykuł: "Dąbrowice", Ryszard Tuzin, Teresa Stokfisz, Błaszki 2003 : [recenzja] / Andrzej Urbaniak. (Urbaniak, Andrzej), s. 354-357

·  artykuł: "Elektrotechnicy Kutnowskiej Równiny Krzemowej", Tadeusz Witkowski, Łowicz 2003 : [recenzja] / Andrzej Latos. (Latos, Andrzej), s. 357-359

·  artykuł: Handel, przemysł, rzemiosło i rolnictwo w mieście i gminie Krośniewice w 1929 roku / oprac. Andrzej Urbaniak, współpr. Sławomir Mikołajczyk. (Urbaniak, Andrzej, Mikołajczyk, Sławomir), s. 325-330

·  artykuł: Jubileusz 40-lecia kierowania Muzeum Zamek w Oporowie przez Grażynę Kin-Rzymkowską / Urszula Kowalska. (Kowalska, Urszula), s. 311-312

·  artykuł: Kronika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za 2002 rok / Marek Wójkowski. (Wójkowski, Marek), s. 360-367

·  artykuł: "Kutnowski Biuletyn Muzealny, t. 1", Kutno 2002 : [recenzja] / Andrzej Urbaniak. (Urbaniak, Andrzej), s. 338-343

·  artykuł: "Malarstwo rysunek i grafika ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie", Ryszard Rau, Kutno 2003 : [recenzja] / Andrzej Urbaniak. (Urbaniak, Andrzej), s. 349-351

·  artykuł: Mieczysław Ryś-Trojanowski, współtwórca Legionów Polskich i generał Wojska Polskiego / Kazimierz Śwircz. (Śwircz, Kazimierz), s. 231-246

·  artykuł: Monety z okresu panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w zbiorach Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach / Waldemar Kułakowski. (Kułakowski, Waldemar), s. 253-274

·  artykuł: Narodziny Kutna : postulaty badawcze i kilka luźnych uwag / Krzysztof Michalski. (Michalski, Krzysztof), s. 63-78

·  artykuł: Obwieszczenie Komisarza Ludowego Władysława Froelicha : kampania wyborcza do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r., s. 333

·  artykuł: "Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie. Kronika z lat 1882-2002", Jerzy Maciak, Ludwik Zalewski, Kutno 2002 : [recenzja] / Andrzej Urbaniak. (Urbaniak, Andrzej), s. 336-338

·  artykuł: Otwarte drzwi do... historii / Jolanta Leśniewska. (Leśniewska, Jolanta), s. 313-324

·  artykuł: Plakat informujący o wiecu przedwyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego : kampania wyborcza do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r., s. 334

·  artykuł: Powołanie Muzeum Regionalnego w Kutnie i jego organizacja w latach 1981-1986 / Grażyna Kin-Rzymkowska. (Kin-Rzymkowska, Grażyna), s. 179-188

·  artykuł: Problemy administracji lokalnej w Kutnie w pierwszych miesiącach II Rzeczypospolitej / Jacek Saramonowicz. (Saramonowicz, Jacek), s. 133-138

·  artykuł: Przyrodnicze obiekty na terenie powiatu kutnowskiego będące pod szczególną ochroną / Andrzej Latos. (Latos, Andrzej), s. 189-230

·  artykuł: Rozwój osadnictwa, stosunki ustrojowe i kościelne na obszarze XVI-wiecznej parafii Krośniewice / Stanisław Marian Zajączkowski. (Zajączkowski, Stanisław Marian), s. 11-62

·  artykuł: "Spółdzielczość bankowa w powiecie kutnowskim", Zenon Krysiak, Kutno 2002 : [recenzja] / Andrzej Urbaniak. (Urbaniak, Andrzej), s. 335-336

·  artykuł: Towarzystwo Teatralno-Muzyczne w Kutnie (1904-1914) / Jarosław Domagała. (Domagała, Jarosław), s. 107-132

·  artykuł: Twórczość kompozytorska Ludwika Teodora Płosajkiewicza / Jarosław Domagała. (Domagała, Jarosław), s. 289-306

·  artykuł: Ulotka Polskiej Partii Socjalistycznej w Kutnie z czerwca 1918 roku., s. 331-332

·  artykuł: "Wieś i dwór w powiecie kutnowskim. Zarys dziejów w XIX i pierwszej połowie XX wieku, cz. 1-2", Henryk Lesiak, Kutno 2003 : [recenzja] / Andrzej Urbaniak. (Urbaniak, Andrzej), s. 351-354

·  artykuł: Wystąpienia bezrobotnych w Kutnie w latach światowego kryzysu gospodarczego / Jacek Saramonowicz. (Saramonowicz, Jacek), s. 307-310

·  artykuł: Z dziejów rodziny Grabskich z Kuchar Strzegocińskich koło Kutna / Mirosław Pisarkiewicz. (Pisarkiewicz, Mirosław), s. 275-288

·  artykuł: Zarys historii harcerstwa w Dąbrowicach / Teresa Stokfisz. (Stokfisz, Teresa), s. 139-154

·  artykuł: Zarys historii Koła Rodziny Wojskowej w Kutnie / Lucyna Dwornicka ; oprac. Andrzej Urbaniak. (Dwornicka, Lucyna, Urbaniak, Andrzej), s. 247-252

·  artykuł: "Zeszyty Naukowe, t. 4", Kutno 2002 : [recenzja] / Andrzej Latos. (Latos, Andrzej), s. 344-346

·  artykuł: "Żołnierska dola i moje wojowanie z dala i na frontach II wojny światowej w wydarzeniach i epizodach", Stanisław Murzynowski, Sao Paulo, Poznań 2001 : [recenzja] / Piotr Stasiak. (Stasiak, Piotr), s. 347-349


Przy tworzeniu wykazu artykułów zamieszczonych w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych wykorzystano materiały zamieszczone na stronie www.bazhum.icm.edu.pl


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!