Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
KZR Nr 11 - 2007r

Kutnowskie Zeszyty Regionalne 2007 tom XI

 

·  artykuł: Akta hipoteki kutnowskiej z 1766-1948 w zbiorach Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie / Jolanta Leśniewska. (Leśniewska, Jolanta), s. 293-318

·  artykuł: Aleksander Orłowski - pierwszy żychliński przemysłowiec i społecznik / Ludwik Zalewski. (Zalewski, Ludwik), s. 251-256

·  artykuł: Anders nieznany / Piotr A. Stasiak. (Stasiak, Piotr A.), s. 215-224

·  artykuł: Aron Eizyk - różana tradycja Kutna / Teresa Mosingiewicz. (Mosingiewicz, Teresa), s. 243-250

·  artykuł: Barokowe kościoły drewniane z terenu Równiny Kutnowskiej / Grzegorz Dębski. (Dębski, Grzegorz), s. 27-62

·  artykuł: Bronisław Oyrzanowski - ekonomista z Kutna / Andrzej Urbaniak. (Urbaniak, Andrzej), s. 265-270

·  artykuł: Działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w latach 2003-2007. Cz. 3 / Andrzej Urbaniak. (Urbaniak, Andrzej), s. 185-214

·  artykuł: Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie kutnowskim w latach 1945-1948 / Jacek Saramonowicz. (Saramonowicz, Jacek), s. 167-184

·  artykuł: Feliks Oyrzanowski - zapomniany lekarz ze szpitala św. Walentego w Kutnie / Karol Koszada, Elżbieta Światkowska. (Koszada, Karol, Świątkowska, Elżbieta), s. 257-264

·  artykuł: Historia i rola teatru amatorskiego w środowisku lokalnym miasta Kutno w latach 1910-1918. Cz. 1 / Anna Szczepanik. (Szczepanik, Anna), s. 63-80

·  artykuł: Jubileusz 10-lecia rocznika "Kutnowskie Zeszyty Regionalne"., s. 543-554

·  artykuł: Jubileusz 25-lecia Muzeum Regionalnego w Kutnie / Paweł Andrzej Szymczak. (Szymczak, Paweł Andrzej), s. 555-576

·  artykuł: Kronika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za 2006 rok / oprac. Marek Wójkowski. (Wójkowski, Marek), s. 535-542

·  artykuł: Krośniewicka wąskotorówka / Piotr A. Stasiak. (Stasiak, Piotr A.), s. 365-378

·  artykuł: "Kutno. Jak je pamiętam. Opowieść o ludziach i o mieście", Stefan Skibiński, Karpacz 2007 : [recenzja] / Andrzej Urbaniak. (Urbaniak, Andrzej), s. 521-532

·  artykuł: Kutnowscy piechurzy księcia Józefa Poniatowskiego 1918-1939 : zarys dziejów / Włodzimierz Kozłowski. (Kozłowski, Włodzimierz), s. 81-130

·  artykuł: "Ludzie kutnowskiego sportu", Jerzy Truściński, Kutno 2006 : [recenzja] / Andrzej Urbaniak. (Urbaniak, Andrzej), s. 511-512

·  artykuł: Moje wspomnienie ze służby w 37 Łęczyckim Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego / Mieczysław Perzyna ; oprac. Marek Wójkowski. (Perzyna, Mieczysław, Wójkowski, Marek), s. 271-288

·  artykuł: Opisy Krośniewic z 1820 i 1860 roku / Tomasz Dziki. (Dziki, Tomasz), s. 489-510

·  artykuł: Osadnictwo, stosunki ustrojowe oraz kościelne na obszarze XVI-wiecznej parafii Strzegocin / Stanisław Marian Zajączkowski. (Zajączkowski, Stanisław Marian), s. 11-26

·  artykuł: Park im. "Wiosny Ludów" : studium historyczno-przyrodnicze / Maria Irena Januszczak. (Januszczak, Maria Irena), s. 471-488

·  artykuł: "Pejzaż uczuć", Anna Rolińska, Kutno 2006 : [recenzja] / Grażyna Baranowska. (Baranowska, Grażyna), s. 516-518

·  artykuł: "Przebojem", pod red. B. Prugały, Kutno 2007 : [recenzja] / Izabella Urbaniak. (Urbaniak, Izabella), s. 532-534

·  artykuł: Rodzina chrześcijańska jako miejsce powołań kapłańskich na przykładzie Nierychlewskich z Dąbrowic / Paweł Braszczyński. (Braszczyński, Paweł), s. 353-364

·  artykuł: Rozważania o powstaniu wsi Strzegocin w świetle badań historyków / Aneta Bartczak. (Bartczak, Aneta), s. 289-292

·  artykuł: Rozwój pielęgniarstwa w szpitalu kutnowskim / Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska. (Koszada, Karol, Świątkowska, Elżbieta), s. 339-352

·  artykuł: "Speranza" - chór Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie (2001-2007) / Andrzej Latos. (Latos, Andrzej), s. 447-470

·  artykuł: Szalom Asz - pisarz wyklęty / Grażyna Baranowska. (Baranowska, Grażyna), s. 225-242

·  artykuł: Szpital św. Walentego w Kutnie - kolebka współczesnej polskiej anestezjologii / Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska. (Koszada, Karol, Świątkowska, Elżbieta), s. 411-418

·  artykuł: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Zespół w Kutnie (1959-1973) / Jarosław Domagała. (Domagała, Jarosław), s. 419-446

·  artykuł: Uroczyste obchody imienin marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie w latach 1929 i 1933 na podstawie lokalnej prasy / Mirosława Walburg. (Walburg, Mirosława), s. 401-410

·  artykuł: "Utrwalony czas. Twórczość i wspomnienia internowanych z powiatu kutnowskiego", red. Teresa Mosingiewicz, Grzegorz Stemplewski, Kutno 2007 : [recenzja] / Bogdan Danelski. (Danelski, Bogdan), s. 518-521

·  artykuł: Wstęp / Andrzej Urbaniak. (Urbaniak, Andrzej), s. 9-10

·  artykuł: Z dziejów parafii rzymsko-katolickiej w Ostrowach / Magdalena Kościańska. (Kościańska, Magdalena), s. 319-338

·  artykuł: "Zabytki regionu kutnowskiego. Szlaki turystyczne", Monika Glinda, Tomasz Skuza, Kutno 2006 : [recenzja] / Andrzej Latos. (Latos, Andrzej), s. 513-516

·  artykuł: Życie muzyczne w Kutnie w okresie dwudziestolecia miedzywojennego / Jarosław Domagała. (Domagała, Jarosław), s. 131-166

·  artykuł: Żydowscy akademicy z Kutna i powiatu kutnowskiego na uczelniach zagranicznych 1918-1939 / Dariusz Marchewka. (Marchewka, Dariusz), s. 379-400

 

 


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!