Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
KZR Nr 14 - 2010r

Kutnowskie Zeszyty Regionalne 2010 tom XIV

·  artykuł: Wstęp / Jacek Saramonowicz. (Jacek Saramonowicz), s. 9-10

·  artykuł: Uwagi o rozwoju osadnictwa, stosunkach ustrojowych oraz feudalnych na terenie XVI-wiecznej parafii oporowskiej do 1576 r. / Stanisław Marian Zajączkowski. (Stanisław Marian Zajączkowski), s. 11-70

·  artykuł: Z dziejów parafii i kościoła parafialnego w Mnichu / Anna Majewska-Rau. (Anna Majewska-Rau), s. 71-108

·  artykuł: Dzieje parafii w Mazewie / Magdalena Kościańska. (Maagdalena Kościańska), s. 109-122

·  artykuł: Rzemiosło, handel i usługi w Kutnie w czasach realnego socjalizmu / Jolanta Leśniewska. (Jolanta Leśniewska), s. 123-146

·  artykuł: Reforma rolna w powiecie kutnowskim – cz. 2 spółdzielnie produkcyjne do 1952 r. / Piotr A. Stasiak. (Piotr A. Stasiak), s. 147-202

·  artykuł: Działania SB wobec działaczy byłego NSZZ „Solidarność” w Kutnie w świetle zachowanych dokumentów / Jacek Saramonowicz. (Jacek Saramonowicz), s. 203-226

·  artykuł: Mój udział w wojnie obronnej w 1939 r. / Jerzy Stawowski. (Jerzy Stawowski), s. 227-232

·  artykuł: Ks. dr prałat Remigiusz Dąbrowski – kapłan, żołnierz AK, pisarz / Ewa Andrzejewska, Piotr A. Stasiak. (Ewa Andrzejewska, Piotr A. Stasiak), s. 233-246

·  artykuł: Doktor Franciszek Sienkiewicz – kutnowski lekarz z Kresów Wschodnich / Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska. (Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska), s. 247-256

·  artykuł: Wspomnienie o ks. Romanie Indrzejczyku / Ewa Andrzejewska. (Ewa Andrzejewska), s. 257-262

·  artykuł: Zbigniew Kamiński – działacz NSZZ „Solidarność” w Kutnie, poseł na Sejm PRL w 1989 r. / Karolina Kludzińska, Magdalena Wasiela, Michalina Zgórzyńska. (Karolina Kludzińska, Magdalena Wasiela, Michalina Zgórzyńska), s. 263-276

·  artykuł: Witold Malinowski – profesor z kutnowskiego szpitala / Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska. (Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska), s. 277-288

·  artykuł: Wspomnienie dowódcy Harcerskiej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kutnie / Piotr Paweł Bielicki. (Piotr Paweł Bielicki), s. 289-298

·  artykuł: Wspomnienie o Pelagii Ładykowskiej-Zys : 1914-2010 – Komendantce Żeńskiej Hufca ZHP w Kutnie w latach 1935-1939 i 1945-1948 / Grażyna Kin-Rzymkowska. (Grażyna Kin-Rzymkowska), s. 299-304

·  artykuł: Przyczynek do genezy bitwy pod Grunwaldem / Piotr A. Stasiak. (Piotr A. Stasiak), s. 305-324

·  artykuł: Cegiełka – dowód wpłaty 20 Mk na Fundusz Obrony Państwa / Marek Wójkowski. (Marek Wójkowski), s. 325-326

·  artykuł: Dyplom Krzyża Małopolskich Oddziałów Ochotniczych / Marek Wójkowski. (Marek Wójkowski), s. 327-328

·  artykuł: „Tygodnik Kutnowski” o bitwie warszawskiej / Jacek Saramonowicz. (Jacek Saramonowicz), s. 329-332

·  artykuł: Plakaty z wojny polsko-bolszewickiej / Piotr A. Stasiak, Jolanta Leśniewska. (Piotr A. Stasiak, Jolanta Leśniewska), s. 333-336

·  artykuł: Wyroki śmierci wykonane w Kutnie w okresie wojny polsko-bolszewickiej / Jolanta Leśniewska, Jacek Saramonowicz. (Jolanta Leśniewska, Jacek Saramonowicz), s. 337-340

·  artykuł: Katyńczycy ziemi kutnowskiej / Andrzej Olewnik. (Andrzej Olewnik), s. 341-352

·  artykuł: „Siomsiatdka”, czyli list do Kryminalnej Policji w Kutnie anno 1943 / Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska. (Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska), s. 353-356

·  artykuł: 100-lecie z Oddziału PTTK w Kutnie : 1911-2011 / Krystyna Dolat. (Krystyna Dolat), s. 357-418

·  artykuł: Dzieje Harcerskiej Drużyny Pożarniczej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kutnie / Andrzej Bielecki. (Andrzej Bielecki), s. 419-424

·  artykuł: Ratowanie starych i zabytkowych nagrobków na rzymskokatolickim cmentarzu parafialnym w Kutnie / Bożena Gajewska. (Bożena Gajewska), s. 425-438

·  artykuł: „Poezje, szelki bezpieczeństwa”, Janina Barbara Sokołowska, Dąbrowa Górnicza 2010 / Bogdan Danelski. (Bogdan Danelski), s. 439-440

·  artykuł: „Dwadzieścia lat Samorządu Kutna 1990-2010, Kutno razem od 20 lat”, Jan Bolesław Nycek, Kutno 2010 / Bogdan Danelski. (Bogdan Danelski), s. 440-443

·  artykuł: „Obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem w powiecie kutnowskim” / Artur Kruk. (Artur Kruk), s. 443-452

·  artykuł: Kronika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za 2009 rok.

, s. 453-461

 

 

 


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!