Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
promocja KZR 2015
 

XIX tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych to ciekawa lektura na długie zimowe wieczory

           

Publikacja Kutnowskich  Zeszytów  Regionalnych  to  zwieńczenie całego roku pieczołowitej  pracy Komitetu Redakcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, a szczególnie dr Karola Koszady i  dr Elżbiety Świątkowskiej, którzy przygotowywali  XIX tom KZR.  Rocznik został wydany dzięki dofinansowaniu ze środków  finansowych Miasta Kutna i Powiatu Kutnowskiego.  Podziękowaliśmy  mecenasom regionalizmu i kultury, którzy pomogli nam finansowo przy wydaniu rocznika:

Autoryzowany Serwis Samochodowy  J.R.J. Zachorscy

Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ABN

HURT-PAP Paweł Lewandowski

NETSTAR s. c.  A. J. Malinowscy

INTRODRUK s.c. Barbara i  Piotr Żaczek

 Images: 2015 kzr 4.JPG    

     Dr Elżbieta Świątkowska przedstawiła  wszystkie artykuły  w prezentacji multimedialnej, Promocji towarzyszyły wypowiedzi autorów poszczególnych artykułów. Cieszymy się, że odbierając podziękowania i egzemplarze autorskie deklarowali oni chęć dalszej współpracy z  Komitetem Redakcyjnym KZR.  

Images: 2015 kzr 7.JPGAnna Ujazdowska -  „Aktywizacja kulturalna osób w starszym wieku w społeczności lokalnej, na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej”.  Starzenie się społeczeństwa polskiego, zmusza instytucje państwowe i organizacje samorządowe do podejmowania działań na rzecz poprawy  jakości życia osób w starszym wieku. Dzięki placówce edukacyjnej, jaką jest Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, uczestnicy zajęć mają możliwość podnieść swój poziom aktywności.

W artykule przedstawiona jest działalność Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie, w latach 1950 – 1960. Powstała ona na bazie działającej Szkoły Umuzykalniającej Ludowego Instytutu Muzycznego – LIM.

Jarosław Domagała - „Państwowa Szkoła Muzyczna w latach 1950 – 1960”. Autor opisuje problemy z jakimi borykali się zatrudnieni w Szkole pedagodzy i uczniowie oraz zmiany jakie zachodziły na przestrzeni wspomnianego dziesięciolecia.

Piotr Szlufik - „Historia Szkoły Podstawowej nr 5 w Kutnie”, autorstwa Henryki Barbary Ambroziak – wybrane fragmenty. Edycja źródłowa”.  Henryka Barbara Ambroziak we wstępie stwierdza, że każda szkoła ma swoją niepowtarzalną historię, własną duszę i unikalne przeżycia. Ma swoje korzenie, charakterystyczną przeszłość i tradycje. Szkoła jest organizmem żywym, wyrosłym z konkretnego środowiska, przeżywającym swoje sukcesy i niepowodzenia i tym tylko się różni od losu pojedynczego człowieka, że wciąż tętni nieustanną młodością.

Tomasz Kościelny, Paweł Radosław Braszczyński – „Trzecia konspiracja harcerska na Ziemi Kutnowskiej – 3 Kutnowska Drużyna Harcerzy w Woźniakowie koło Kutna. Orędzie moralne harcerstwa salezjańskiego”. Autorzy przedstawiają dzieje Kutnowskiej Drużyny Harcerzy w Woźniakowie, która funkcjonowała w latach 1987 – 1992 w strukturach niezależnych od oficjalnego Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Jerzy Piątek –W służbie Roju „Wilkołak” 1941 – 1945. Moje harcerskie wspomnienia z lat okupacji hitlerowskiej”.  Jerzy Piątek pseudonim „Post” urodzony w Kutnie, wraz z rodziną okres wojny spędził w Skierniewicach. W swoich wspomnieniach opisuje konspiracyjną działalność w Szarych Szeregach.

 

Urszula Weber – Król  - „Podpułkownik Kazimierz Leydo – kielecki aptekarz, jego związki z Żychlinem”.  W multimedialnej historii Żychlina, która ukazała się w 2014 roku, umieszczono niepodpisane zdjęcie z przedwojennej żychlińskiej apteki. Na pierwszym planie stoi oparta o ladę postać. W Żychlinie nikt nie wiedział, kim jest ten mężczyzna. Autorka artykułu opisuje tą osobę

 

Urszula Weber – Król – „Zapomniana historia OSP Żychlin. Zarys postaci związanych z jej powstaniem, rozwojem oraz tradycja rodzinna”.  Autorka przybliża nam historię powstania straży pożarne w Żychlinie, którą założono w 1882 roku. Przedstawia ludzi którzy aktywnie działali na rzecz rozwoju Towarzystwa Straży Ogniowej i na trwałe zapisali się w historii miasta.

 

Henryk Lesiak – „Życie i działalność Wawrzyńca Blocha”. Henryk Lesiak na podstawie relacji córki i wnuczki Wawrzyńca Blocha, przedstawia krótką jego biografię. Należał on do pokolenia, którego losy układały się niezwykle tragicznie, dzieciństwo i młodość przypadły na okres niewoli, lata następne to odbudowa wyniszczonego gospodarczo kraju  i okres II wojny światowej.

 

Stanisław Braszczyński – „Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowie”.  Historia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowie, którą opisuje Stanisław Braszczyński,  wiąże się ściśle z datą odzyskania przez Polskę niepodległości po pierwszej wojnie światowej.

 

Bernard Dąbrowicz – „Z Krośniewic do książnic”.  Autor w artykule przybliża czytelnikom dzieje krośniewickich Żydów w czasach holokaustu, opisuje również  ostatnie żydowskie wesele, które odbyło się  w krośniewickim getcie w 1940 roku.

 

Krystyna Dolat – „Współzałożyciel Koła Myśliwskiego „Łoś” w Kutnie – Tadeusz Leszczyński”.  Pani Krystyna Dolat, autorka artykułu, przedstawia historię oraz działalność Koła Łowieckiego „Łoś” w Kutnie, które powstało  w 1955 roku. Przybliża sylwetki wielu myśliwych, którzy działali w tym związku.

 

Krystyna Dolat, Małgorzata Sieradzon – „110 lat ZNP w Powiecie Kutnowskim”.  Autorki przedstawiają szczegółową kronikę 110 letniej działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Kutnowskiej.

 

Stanisława Bawej – „Ludzie Ziemi Kutnowskiej. Ksiądz Prałat Ludwik Wilkowski”. Ksiądz Prałat Ludwik Wilkoński urodził się w miejscowości Psurze, obecnie Kutno ul. Górna. Święcenia kapłańskie przyjął w 1891 roku. W drugiej dekadzie XX wieku pełnił funkcję dziekana dekanatu płockiego, był nieodłącznym przyjacielem i towarzyszem Błogosławionego Biskupa Antoniego Nowowiejskiego. Internowany przez hitlerowców, zmarł w roku 1940.

Jolanta Leśniewska – „Wojna i pokój – Kutno siedemdziesiąt lat temu. Materiały źródłowe kutnowskiego archiwum”. Na podstawie zgromadzonych dokumentów w Archiwum Państwowym w Płocku oddział w Kutnie, autorka opisuje rzeczywistość w naszym mieście, w pierwszych tygodniach po wyzwoleniu  spod okupacji niemieckiej w  1945 roku.


Anna Zydler – „Willa Antoniego Troczewskiego w Kutnie”.  Autorka artykułu jest studentką kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiuje archeologię na Uniwersytecie Warszawskim, stąd jej zainteresowanie willą dr Antoniego Troczewskiego. Pisząc o budynku, wspomina również dokonania kutnowskiego lekarza i społecznika.


Andrzej Bielicki – „Kutnowscy Olimpijczycy”.  Autor zainspirowany nadchodzącym rokiem olimpijskim 2016, wyszukał i opisał ludzi sportu, związanych z Kutnem, należących do „rodziny olimpijskiej”.


Jerzy Bystrowski – „Pamięci Edwarda J. Piszka”.  Autor przypomina nam postać Honorowego Obywatela miasta Kutno, który  większą część życia spędził w Filadelfii. Amerykański pisarz James Michener, tak napisał o Edwardzie Piszku: „…to człowiek, który dzięki odwadze, inteligencji, wytrwałości i ciężkiej pracy, nie tylko zdobył wielki majątek, lecz także przemienił swoją egzystencję w najcenniejszy skarb: życie, które miało sens…”

Jolanta Bujalska – Kowalczyk - „Utrwal z nami historię powstania Solidarności w Kutnie i powiecie”. To tytuł konkursu, który ogłosiła Rada Podregionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  w Kutnie z okazji  35 – lecia  powstania związku. Pomysłodawczynią była autorka artykułu. W tekście opisuje ona przebieg konkursu oraz przedstawia sylwetki laureatów.


Poza przedstawionymi tekstami, w XIX tomie „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” znajdują się również recenzje, kroniki, sprawozdania i dokumenty. Zapraszamy do przeczytania naszego wydawnictwa. Zapewne każdy  z czytelników znajdzie coś ciekawego.

Pani Urszula Weber -  Król opowiedziała  o Ochotniczej Straży Pożarnej z Żychlina, którą zakładał jej Pradziadek, a Dziadek i Ojciec działali w jej szeregach społecznie oraz  omówiła prezentację multimedialną poświęconą temu tematowi.

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego otrzymał z rąk  pani Krystyny Dolat   podziękowanie od Prezesa Oddziału ZNP w Kutnie za publikowanie na łamach KZR historii Oddziału Międzygminnego ZNP w Kutnie.

W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Prezydenta Miasta pan Zbigniew Wdowiak i Przewodniczący Rady miasta Kutna pan Grzegorz Chojnacki.

Images: 2015 kzr 3.JPG


Promocję Zeszytów uświetnił Kameralny Zespół Wokalny Cantabile, który zaprezentował pieśni żydowskie oraz piosenki Starszych Panów. Był to koncert wieńczący projekt pn. „Krok ku mistrzostwu” dofinansowany przez Miasto Kutno. Gościnnie wystąpiła  solistka Ewa Murzynowska,  a akompaniował  dr Jarosław Domagała. Zgromadzona na widowni publiczność długimi brawami dziękowała za piękny koncert.

Spotkanie odbyło się w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie – filii Kutnowskiego Domu Kultury, za co jesteśmy wdzięczni gościnnym gospodarzom: panu Radosławowi Rojewskiemu i Krzysztofowi Ryzlakowi. Otrzymali oni podziękowania za wsparcie  i  pomoc  w  realizowanym przez nas    w okresie od  czerwca do września 2015 roku  projekcie pn. „Na krawędzi pamięci… rzecz  o  zagładzie kutnowskich Żydów” - Obchody upamiętniające 75. rocznicę  utworzenia przez Niemców  w Kutnie, getta dla ludności żydowskiej.

 

    Images: 2015 kzr 2.JPG  Images: 2015 kzr 5.JPG

 

                              

Publikacja  została wydana dzięki wsparciu ze środków finansowych                   

                                                             Powiatu Kutnowskiego                             Prezydenta Miasta Kutno

                                                        Images: hp.jpg                                            Images: hk.jpg


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!