Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
Na krawędzi pamięci..., rzecz o kutnowskich Żydach 2015

 

 

 

Wspólnie chronimy dziedzictwo kulturowe Ziemi Kutnowskiej

 


Images: mecenat.jpg

Od 15 czerwca do 10 września 2015 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej realizowało projekt  pn. „Na krawędzi pamięci… rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów”, który był dofinansowany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Prezydenta Miasta Kutno.

W ramach tego projektu zorganizowaliśmy obchody upamiętniające 75. rocznicę utworzenia przez Niemców w Kutnie, getta dla ludności żydowskiej; wykład dr Janusza Pawlaka nt. Zagłady kutnowskich Żydów; panel dyskusyjny pt. „Czy zwiększenie informacji i pogłębianie wiedzy Polaków ma wpływ na lepsze rozumienie Zagłady Żydów?”; projekcję jednej część filmu dokumentalnego „Kutno” Agnieszki Arnold z 1995 roku ukazującej Getto; koncert Chóru Żydowskiego „Clil”; 3 wyjazdy autokarowe do Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem; prezentację wystawy „Przybyli, odeszli, są… Żydzi polscy”; 3 spacery śladami kutnowskich Żydów; udział w uroczystościach w Chełmnie nad Nerem upamiętniających Polaków, Żydów i Cyganów zamordowanych w czasie II wojny światowej w obozie zagłady w Kulmhof.

Dziękujemy za przyjęcie patronatu honorowego nad wydarzeniami:
Marszałkowi Województwa Łódzkiego panu Witoldowi Stępniowi,

Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce,

Prezydentowi Miasta Kutno,

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi,

Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi.

Images: honorowy.jpg
Jesteśmy wdzięczni mediom kutnowskim za współpracę przy promocji i informowaniu społeczeństwa o wydarzeniach projektowych. Dziękujemy też patronom medialnym: Telewizji Łódź, Radio Łódź, Dziennikowi Łódzkiemu.

Images: medialny.jpg
Images: logo KDK 2.jpg

Partnerem TPZK w projekcie był Kutnowski Dom Kultury, który wspierał nas logistycznie i
merytorycznie, za co bardzo dziękujemy dyrektorowi panu Radosławowi Rojewskiemu. Podziękowania kierujemy także na ręce pana Krzysztofa Ryzlaka za możliwość goszczenia w progach Centrum Teatru, Muzyki i Tańca.


Dziękujemy za pomoc i wsparcie:

Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu,

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi,

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem,

Bartoszowi Serendzie – członkowi TPZK za oprowadzanie mieszkańców śladami kutnowskich Żydów,

Mirosławowi Szałkowskiemu – prezesowi Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB” S.A. - firmy będącej właścicielem „Konstancji”,

Cieszy nas ogromnie, że zaszczycił nas swoją obecnością pan Robert Shapiro z Brooklyn College City University of New York – uczeń historyka Izaaka Trunka z Kutna.

Dziękujemy wolontariuszom za pomoc w sprzątaniu cmentarza żydowskiego w Kutnie.

Dziękujemy uczniom i wychowawcom kutnowskich gimnazjów oraz szkół średnich oraz wszystkim mieszkańcom Kutna, żyjącym tu i teraz, którzy przybyli pod mury getta, pojechali do Chełmna nad Nerem, spacerowali śladami kutnowskich Żydów, oglądali wystawę „Przybyli, odeszli, są… Żydzi polscy” by oddać cześć Żydom kutnowskim - mieszkańcom Kutna zamordowanym przez Niemców w czasie II wojny światowej.

na krawędzi pamięci... rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów


Images: DSCN0621.JPG Images: DSCN0633.JPG Images: DSCN0627.JPG Images: DSC08767.JPG
15 czerwca 2015 roku odbyły się obchody upamiętniające 75. rocznicę utworzenia przez Niemców w Kutnie, getta dla ludności żydowskiej. Obchody te organizowane zostały przez TPZK w ramach realizowanego przez nas projektu „Na krawędzi pamięci… rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów”, który jest finansowany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Prezydenta Miasta Kutno.

Dziękujemy za przyjęcie patronatu honorowego nad wydarzeniami: Marszałkowi Województwa Łódzkiego panu Witoldowi Stępniowi, Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, Prezydentowi Miasta Kutno, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi.

Jesteśmy wdzięczni mediom kutnowskim za współpracę przy promocji wydarzeń upamiętniających zagładę kutnowskich Żydów. Dziękujemy też patronom medialnym: Telewizji Łódź, Radio Łódź, Dziennikowi Łódzkiemu.

Partnerem TPZK w projekcie jest Kutnowski Dom Kultury, który wspiera nas logistycznie i merytorycznie.

Zagłada Żydów, która wydarzyła się na polskiej ziemi, w świadomości historycznej przeważającej części Polaków nie należy ani do historii Polski, ani też nie stanowi części polskiego losu. Zmieniamy tę sytuację i przybliżamy społeczności Ziemi Kutnowskiej fakty historyczne, które miały miejsce w naszym mieście przed wojną i w czasie okupacji niemieckiej. Dla 1/3 mieszkańców Kutno – tej części, która była narodowości żydowskiej utworzono getto, skąd w swoją ostatnią drogę wyruszyli Żydzi z Kutna i okolic.

Realizacja projektu jest hołdem dla wymordowanej społeczności żydowskiej Kutna i okolic.
Images: DSC08695.JPG Images: DSC08685.JPG Images: DSC08689.JPG

Obchody rozpoczęły się wykładem dr Janusza Pawlaka nt. Zagłady kutnowskich Żydów. Zwrócił on uwagę na pięćsetletnią obecność Żydów w tworzeniu historii i kultury naszego miasta. Kutno przed II wojną światową liczyło 26 tysięcy mieszkańców, z czego 8 tysięcy stanowiła ludność żydowska. Po wkroczeniu do Kutna wojsk niemieckich, we wrześniu 1939 roku rozpoczął się terror. Ludność żydowską zamknięto w getcie, utworzonym w czerwcu 1940 roku, na terenie dawnej cukrowni „Konstancja” przy ul. Mickiewicza. Żydzi z kutnowskiego getta, zostali wywiezieni do obozu w Chełmnie nad Nerem 26 marca 1942 roku, gdzie wszystkich zgładzono. Wraz z likwidacją getta w Kutnie, zakończyły się losy kutnowskiej społeczności żydowskiej. Uległ zniszczeniu wielowiekowy dorobek kulturalny, żydowska dzielnica mieszkalna, cmentarz i synagoga z końca XVIII wieku. To co ocalało uległo rozproszeniu. Tylko nieliczni pochodzący stąd Żydzi przeżyli wojnę, a ocaleni, którzy powrócili do miasta, także wkrótce je opuścili. W latach powojennych zanikła pamięć o Żydach zamieszkujących nasze miasto, nie pamiętamy także o kulturze tworzonej przez kilkaset lat przez społeczność żydowską. Mieszkańcy Kutna poznali tragiczne dzieje Żydów stanowiących 1/3 część społeczności miasta Kutna. Poznanie bowiem zmniejsza przesądy i fobie, budzi zrozumienie i tolerancję, otwiera wyobraźnię na świat innych ludzi. Przywracamy pamięć o naszej, Polaków i Żydów, wspólnej przeszłości, bo dzisiaj ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy z tą przeszłością.

Images: DSC08697.JPG

Po wykładzie odbył się panel dyskusyjny pt. „Czy zwiększenie informacji i pogłębianie wiedzy Polaków ma wpływ na lepsze rozumienie Zagłady Żydów?” z udziałem dr Eleonory Bergman z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Joanny Podolskiej-Płockiej dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Małgorzaty Grzanki z Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Zbigniewa Wdowiaka Zastępcy Prezydenta Miasta Kutno, dr Janusza Pawlaka - dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. Moderatorem dyskusji był Piotr Pilch. Na widowni zasiedli mieszkańcy Kutna, studenci i młodzież z kutnowskich szkół. Usłyszeliśmy o Archiwum Ringelbluma; o cmentarzu żydowskim w Kutnie, który potrzebuje odrestaurowania; o potrzebie edukowania nie tylko dzieci i młodzieży; a także nauczycieli historii; o Muzeum Obozu Zagłady  Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Po południu spacerowaliśmy śladami kutnowskich Żydów, a naszym przewodnikiem był Bartosz Serenda, który w sposób niezwykle interesujący pokazywał nam Kutno w przedwojennej żydowskiej odsłonie…
O godzinie 17.oo stanęliśmy pod murem getta, by uczcić pamięć o 8000 Żydów - ofiarach Holokaustu. Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Kutno Zbigniew Wdowiak oraz dr Janusz Pawlak, który przedstawił zebranym ostatnią drogę kutnowskich Żydów. Ksiądz Dziekan Stanisław Pisarek wspólnie z zebranymi pomodlił się w intencji zamordowanych Żydów kutnowskich. Złożono wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową, poświęconą kutnowskim Żydom zgładzonym tu w getcie oraz w obozie zagłady w Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Images: DSC08708.JPG

W 1993 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w tym miejscu, na murze Getta, zamocowało tablicę pamiątkową, na której widnieje napis: „Tu na terenie byłej cukrowni Konstancja Niemcy urządzili Getto dla ludności żydowskiej z Kutna i okolic. Po jego likwidacji w 1942 roku pozostałych przy życiu Żydów zgładzono w obozie Chełmno nad Nerem. Cześć ich pamięci. Społeczeństwo miasta Kutna. Kwiecień 1993r.” 15 czerwca 2015 roku spotykaliśmy się pod murem Getta, by uczcić pamięć o 8000 Żydów - ofiarach Holokaustu. Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Kutno Zbigniew Wdowiak oraz dr Janusz Pawlak, który przedstawił zebranym ostatnią drogę kutnowskich Żydów. Ksiądz Dziekan Stanisław Pisarek wspólnie z zebranymi pomodlił się w intencji zamordowanych Żydów kutnowskich. Złożono wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową, poświęconą kutnowskim Żydom zgładzonym tu w getcie oraz w obozie zagłady w Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Prezes Zarządu TPZK Bożena Gajewska podziękowała wszystkim obecnym, za wzięcie udziału w obchodach. Za to, wspólnie oddaliśmy hołd mieszkańcom naszego miasta, którzy zostali zamordowani podczas okupacji hitlerowskiej. Podziękowała Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Prezydentowi Miasta Kutno, którzy współfinansowali projekt „Na krawędzi pamięci… rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów”. Szczególne podziękowania skierowała pod adresem Kutnowskiego Domu Kultury naszego partnera w projekcie – za pomoc merytoryczną i wsparcie.

Późnym popołudniem mieszkańcy Kutna obejrzeli jedną część filmu dokumentalnego „Kutno” Agnieszki Arnold z 1995 roku. Film ten to pięcioodcinkowy serial, który bazuje na materiałach archiwalnych, nakręconych przez żołnierza gestapo, przedstawia zagładę kutnowskich Żydów. Kutno jest miastem, z którego pochodziła matka Agnieszki Arnold. Dziś, za chwilę, obejrzą Państwo jeden odcinek tego filmu. Jak stwierdza autorka filmu w rozmowie z Jakubem Janiszewskim, zamieszczonej w „Wysokich Obcasach” z dnia 08.06.2008 roku, w dokumencie nakręconym przez żołnierza gestapo nie ma manipulacji, bo ten gestapowiec filmował getto kutnowskich Żydów tak, jak się filmuje ogród zoologiczny, żadnej propagandowej tezy w tym nie było.

Dalej mówi: „Z tym materiałem to się zresztą wiąże ciekawa historia. Ja to pierwszy raz zobaczyłam, przeglądając archiwalia do 'Anoszim, noszim, we-taf'. To było opisane jako Miasteczko niemieckie i trwało wszystkiego siedem minut. Siedziałam wtedy w montażowni, poprosiłam Joasię Wojtulewicz, żeby mi to zwolniła na stole, i krzyknęłam w pewnym momencie do niej: 'Stara! To jest Kutno!'. To był błysk, iluminacja. Odkrycie było w tym, że ten film przedstawiał Konstancję, starą cukrownię, gdzie zrobiono getto. Tam nie byłam nigdy. Owszem, babcia opowiadała mi dużo o Kutnie przedwojennym (…). Ale to by mi nie pomogło w rozszyfrowaniu tamtego materiału. Ja nie wiem, jak to się stało, że to odgadłam.”

Więcej na stronie: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,5281862,Grabarka_Rzeczypospolitej.html


Images: DSC08748.JPGCHÓR ŻYDOWSKI CLIL wystąpił dla kutnowskiej publiczności pod kierownictwem muzycznym Magdaleny Szymańskiej i Wojciecha Pławnera. Muzycy, którzy towarzyszyli chórowi jako akompaniament to: Dominik Domińczak - klarnet, Aleksander Stachowski - akordeon, Jakub Wójcik - kontrabas, Wojciech Pławner-skrzypce, Magdalena Szymańska –pianino. Mieszkańcy Kutna owacją na stojąco podziękowali chórowi za koncert. Te przejmujące, jakże piękne pieśni pozwoliły nam wyobrazić sobie niesamowitą rozpacz i ból, jakie towarzyszyły Żydom w Getcie. Poznaliśmy też pieśni tradycyjnie śpiewanych podczas szabatu, te dające nadzieję.

Chór Żydowski „Clil” (hebr. dźwięk, brzmienie) powstał w marcu 2003 roku z inicjatywy absolwentki Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Łodzi – Agnieszki Najmałowskiej, która po pobycie w Izraelu postanowiła działać na rzecz odradzania się żydowskiej kultury muzycznej w Polsce.

Chór „Clil” jest amatorskim chórem żydowskim. Kultywując żydowskie tradycje muzyczne, zapoznaje słuchaczy, a także chórzystów, z żydowskimi zwyczajami i świętami. Repertuar chóru obejmuje pieśni i piosenki w języku hebrajskim, jidysz (języku Żydów aszkenazyjskich) oraz ladino (języku Żydów sefardyjskich). Celem działalności chóru jest szerzenie tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych, religijnych oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i stereotypom.

Od października 2004 r. chór ma formę stowarzyszenia, które działa równolegle w dwóch miastach – Warszawie i Łodzi i skupia około trzydziestu osób w różnym wieku, czerpiących radość ze wspólnego śpiewania. Grupy łódzka i warszawska zazwyczaj ćwiczą osobno, ale często koncertują razem. Do chóru przyjmowani są wszyscy, którzy chcą realizować cele statutowe Stowarzyszenia, bez względu na narodowość i wyznanie. Zasadą działalności chóru jest otwartość dla ludzi z różnych środowisk i o różnych poglądach. Od 2009 roku chór jest objęty patronatem przez Gminę Żydowską Warszawską.

Chór „Clil” występuje samodzielnie oraz bierze udział w widowiskach artystycznych i uroczystościach związanych ze świętami żydowskimi, uczestniczy też w obchodach rocznicowych związanych z historią Holocaustu. Od momentu powstania „Clil” zaprezentował swój repertuar na ponad 100 koncertach i przedstawieniach. Chór stale bierze udział w koncertach skierowanych bezpośrednio do społeczności żydowskiej, a także występuje dla szerokiej publiczności. Prowadzi również działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu koncertów tematycznych przybliżających święta żydowskie i ważne wydarzenia związane z historią Żydów.

Images: DSC08728.JPG Images: DSC08715.JPGW obchodach w dniu 15 czerwca 2015 roku uczestniczyli:

 

 

przedstawiciele Żydowskiego Instytutu Historycznego, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Tadeusz Woźniak - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ksiądz Dziekan Stanisław Pisarek z Parafii Św. Wawrzyńca, Bartosz Serenda -Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wdowiak -Zastępca Prezydenta Miasta Kutna, członkowie Rady Miasta Kutno wraz z pocztem sztandarowym, członkowie Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie, Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Związek Represjonowanych Żołnierzy – Górników, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Kutno, Mirosław Szałkowski – prezes Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB” S.A. - firmy będącej właścicielem „Konstancji”, delegacje kutnowskich gimnazjów oraz szkół średnich wraz z pocztami sztandarowymi.

Cieszy nas ogromnie, że zaszczycił nas swoją obecnością pan Robert Shapiro z Brooklyn College City University of New York – uczeń historyka Izaaka Trunka z Kutna.

 

W Kutnowskim Domu Kultury przy ul. Żółkiewskiego 4 w okresie od 7 do 28 czerwca 2015 roku mieszkańcy Kutna mają możliwość obejrzenia wystawy zatytułowanej Przybyli, odeszli… są: Żydzi polscy”. Wystawa prezentowana jest na parterze w hallu głównym KDK. Wstęp na wystawę jest wolny. Oglądać ją można w godzinach otwarcia KDK, a więc od poniedziałku do piątku w godz. od 8.oo do 20.oo, a w soboty i niedziele od 15.oo do 20.oo.

Wystawa
Przybyli, odeszli… są: Żydzi polscy” została wypożyczona z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Wystawa pokazuje drogę Żydów do Polski, wielowiekowość i różnorodność dróg ich życia i działalności w Polsce (od średniowiecza po dzień dzisiejszy). Na szczególne podkreślenie zasługuje dorobek intelektualny żydowskich myślicieli i artystów mieszkających w Polsce, z którego korzystały i korzystają nie tylko kultura polska i światowa, ale i judaizm na całym świecie. Wystawa obrazuje także ostatni etap drogi życia Żydów polskich, czyli przeprowadzoną przez hitlerowskie Niemcy planową zagładę Żydów Europy w czasie drugiej wojny światowej. Końcowy akcent stanowią fotografie ilustrujące obecność Żydów w Polsce dnia dzisiejszego –  obecność w pamięci i sztuce, oraz obecność w niewielkich, odradzających się ośrodkach życia żydowskiego.

 

 

Images: wys 2.JPG Wystawa jest prezentowana w ramach projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej pn. „Na krawędzi pamięci… rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów”. Projekt jest współfinansowany przez: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Prezydenta Miasta Kutno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images: wys 1.JPG 


 

 


 


 


 


 


 

 

 

 

szliśmy śladami kutnowskich Żydów

 


 

Images: sp 3 3.JPGPomimo upalnego dnia mieszkańcy Kutna uczestniczyli w zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej spacerze śladami kutnowskich Żydów. Spacer odbył się w dniu 31 sierpnia 2015 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Na krawędzi pamięci… rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów”, który jest finansowany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Prezydenta Miasta Kutno. Tym razem po Kutnie oprowadzał Stanisław Wojdecki członek zarządu TPZK, nauczyciel historii i regionalista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ależ to był koncert...

Images: DSC09359.JPGte słowa słychać było wśród wychodzących z Dworku Modrzewiowego mieszkańców Kutna i regionu kutnowskiego, którzy licznie przybyli w gościnne progi siedziby Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, by posłuchać koncertu pieśni żydowskich w wykonaniu Kameralnego Zespołu Wokalnego CANTABILE Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i ich wspaniałego gościa - pani Moniki Krajewskiej. Drugi gość, ks. prof.  Andrzej Leleń, wprowadzający słuchaczy w świat muzyki żydowskiej w sposób niezwykle interesujący opowiadał o kulturze Żydów. Ogromnie nas ucieszyło, że tak wielu mieszkańców chciało spotkać się z kulturą żydowską, która przecież przez wieki była obecna w Kutnie. Przepraszamy, że niektórzy mogli tylko słyszeć piękną muzykę, nie widząc artystów... nie spodziewaliśmy się ponad 100 uczestników.

Przy akompaniamencie Jarosława Domagały Kameralny Zespół Wokalny CANTABILE pod dyrekcją Joanny Domagały oraz gość  pani Monika Krajewska przedstawili pieśni żydowskie:

1. Hava Nagila (popularna pieśń zbiorowa)

2. Oseh Shalom sł. Preser, muz. Nurit Hirah

3. Tumbalalajka (popularna pieśń zbiorowa)

4. Avinu Malkeinu Max Janowski – modlitwa (Ojcze nasz)

5. Yih’yu L’ratson (May the Words)

6. Y’rushalayim Shel Zahav, muz. i sł. Naomi Shemer

7. S’vivon aranżacja muz. Gregg Smith

8. V’sham’ru muz. Dawid Shukiar

9. Shiviti muz. Michael Isaacson

Pieśni śpiewane przez Monikę Krajewska wraz z kutnowskim zespołem miały bardzo różnorodny charakter. Były podniosłe, uroczyste, pełne melancholii, ale były również radosne. Niezwykły głos Moniki Krajewskiej wzbudzał zachwyt wśród publiczności. Budził emocje, wobec których ciężko było pozostać obojętnym. Słynne „Hava Nagila” ogromnie się wszystkim podobało. Zgromadzona publiczność przyjmowała każdy kolejny utwór bardzo spontanicznie, na koniec koncertu podziękowała owacją na stojąco. Artyści musieli bisować, gdyż słuchacze czuli ogromny niedosyt po godzinnym koncercie.

Piękny śpiew i niepowtarzalny repertuar, którego słuchaliśmy, był efektem kilkudniowych warsztatów muzycznych prowadzonych przez dr Monikę Krajewską dla zespołu Cantabile. Warsztaty te zostały dofinansowane przez Prezydenta Miasta Kutno i zostały zorganizowane w wyniku realizacji zadania „Krok ku mistrzostwu” Cykl zajęć doskonalących technikę śpiewu i interpretację utworów Kameralnego Zespołu Wokalnego Cantabile przy TPZK. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie umiejętności wokalnych i interpretacyjnych Kameralnego Zespołu Wokalnego CANTABILE przy TPZK.

Images: DSC09328.JPG Images: DSC09363.JPG Images: DSC09340.JPG

Monika Krajewska jest mezzospranistką  i zdobyła wykształcenie muzyczne na Wydziale wokalno-aktorskim w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz na prestiżowych uczelniach USA: Yale University (USA) oraz University of Connecticut gdzie również uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Marilyn Horne, Frederica von Stade, Sherill Milnes.

Artystka jest laureatką wielu konkursów wokalnych, w tym: pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Rosy Ponselle, pierwszej nagrody na konkursie wokalnym "Amici Competition", G. Verdi Prize ufundowanej przez Palm Beach Opera, drugiej nagrody na konkursie im. Marcela Sembrich-Kochanska w Nowym Yorku, nagrody specjalnej na konkursie Mc. Allister oraz laureatka konkursu "National Teachers Association".

Koncertowała w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Polsce, Włoszech, Rosji i Israelu.

Występowała na najważniejszych scenach koncertowych, w tym w Nowojorskiej Carnegie Hall jako solistka w Requiem W. A. Mozarta oraz w programie Two Nations One Love wykonując pieśni K. Szymanowskiego i F. Chopina oraz w teatrach operowych kreując m. in. role: Carmen (Opera Al Fresco, Opera Theater of Connecticut, CT Lyric Opera), Rosiny w Cyruliku Sewilskim (Chattanooga Opera, Alla Breve Opera, Utah Opera), Charlotte w operze Werther (Des Moines Opera, Palm Beach Opera), Kopciuszka z opery La Cenerentola (Utah Opera, Palm Beach Opera, UCONN Opera), Dorabelli w operze Cosi Fan Tutte (Aspen Opera


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!