Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
promocja KZR 2016
         

XX tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych już można czytać...

Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016  12.JPG7 grudnia 2016 roku o godz. 17.oo odbyła się promocja XX tomu rocznika „Kutnowskie  Zeszyty Regionalne” i „Bibliografii zawartości rocznika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” za lata 1997-2016, tomy I-XX. Uroczystość odbyła się  w  sali widowiskowej Centrum Teatru, Muzyki    i Tańca  w Kutnie przy  ul. Teatralnej 1. Wśród gości byli m.in. ks. dr Jerzy Swędrowski – dziekan Dekanatu Kutnowskiego, dyrektorzy kutnowskich placówek kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych i pan Jarosław Stulczewski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli i  członek komisji rewizyjnej Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP oraz pan Henryk Lesiak  - Honorowy Członek TPZK. Prezes TPZK w imieniu pana Tadeusza Woźniaka – posła na Sejm RP przeprosiła Komitet Redakcyjny KZR  za jego nieobecność spowodowaną chorobą.

Karol Koszada poinformował zebranych, że w  ciągu czasu istnienia Towarzystwa wydanych zostało sześćdziesiąt jeden pozycji bibliofilskich (w tym dwadzieścia tomów "KZR"). Stwierdził, że w  dwudziestu tomach "KZR" łącznie zadrukowano 8600 stron formatu A5. W dwudziestu tomach "KZR" swoje teksty zaprezentowało 173 autorów (można powiedzieć, że jeden autor napisał tekst na 50 stronach).

 

   Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 22.JPG   Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 20.JPG

 

 

 

Dr n. med. Elżbieta Świątkowska zaprezentowała treść XX tomu KZR-ów. Promocji towarzyszyły wypowiedzi autorów artykułów. Cieszymy się, że odbierając podziękowania i egzemplarze autorskie deklarowali oni chęć dalszej współpracy z  Komitetem Redakcyjnym KZR. Pani Barbara Wyrzykowska przedstawiła multimedialną historię KZF „Polfa”.

Po prezentacji jubileuszowej publikacji Prezes Bożena Gajewska, w towarzystwie wiceprezesa Towarzystwa dr n. med. Karola Koszady, podziękowała  przedstawicielom Miasta Kutna panu Grzegorzowi Chojnackiemu – przewodniczącemu Rady Miasta Kutno i panu Zbigniewowi Wdowiakowi – Wiceprezydentowi Miasta Kutno i przedstawicielce Powiatu Kutnowskiego pani Ewie Ściślewskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Kutnowskiego oraz sponsorom, dzięki którym TPZK może prowadzić swoją działalność statutową: panom Januszowi i Jerzemu Zachorskim z Autoryzowanego Serwisu Samochodowego JRJ Zachorscy,  panu Pawłowi Lewandowskiemu prezesowi  firmy HURT-Pap, panu Janowi Najbergowi  - prezesowi Agencji Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ABN oraz panu Marianowi Janowskiego – pełnomocnikowi zarządu firmy TOYA.

W części artystycznej wystąpił Kameralny Zespół Wokalny „Cantabile” przy TPZK pod dyrekcją Joanny Domagały, któremu akompaniował dr Jarosław Domagała. Po koncercie  wszyscy goście zostali zaproszeni na jubileuszowy tort przygotowany przez Cukiernię Wasiakowie.

Warto jest wspomnieć, że od pierwszego tomu, aż do obecnego XX Kutnowskich Zeszytów Regionalnych  opracowaniem graficzny, składem, drukiem i oprawą zajmuje się firma  Intro-Druk s.c. w Kutnie Barbary Żaczek i Piotra Żaczek, której dziękujemy za dobrą współpracę.

Prezentacja zawartości XX tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych:

Barbara Łuczak – Bibliografia zawartości rocznika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” za lata 1997-2016,
tomy I-XX

Dr n. hum. Dariusz Marchewka – Działalność „Bundu” w powiecie kutnowskim w latach 1918-1939.

Autor opisuje działalność w regionie kutnowskim „Bundu” (Ogólny Żydowski Związek Robotników Bund w Polsce). Była to najsilniejsza żydowska partia robotnicza, zarówno pod względem wielkości wpływów politycznych w ruchu robotniczym, jak i liczby członków i sympatyków. Została założona w roku 1897 w Wilnie.

W sprawach dotyczących Żydów, Bund postulował autonomię kulturalno-narodową, wypowiadał się za utrzymaniem i rozwijaniem języka żydowskiego we wszystkich dziedzinach życia społecznego oraz wychowania klasy robotniczej i młodzieży pracującej w duchu socjalistycznym. Nadawał kierunek i treść drodze życiowej Żydów w Polsce okresu międzywojennego.

Bund był najstarszą żydowską partią robotniczą na terenie powiatu kutnowskiego.

 

 

Adam Lewandowski – „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o.    – dzieje, kancelaria, archiwum i archiwalia.

Jest to praca licencjacka napisana na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2016, na Wydziale Nauk Historycznych, w Instytucie Historii i Archiwistyki, kierunek Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją.

 

Piotr Szlufik – Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników  w Woźniakowie (1984-2014) – przeszłość i współczesność.

W artykule opisana jest działalność Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic, działającego przy parafii pw. św. Michała Archanioła  w Woźniakowie  koło Kutna.

 

Kazimierz Ciążela – Kutnowskie zorganizowane łowiectwo.

Łowiectwo to życie człowieka w symbiozie z naturą. Polowanie dawniej było przywilejem możnych. Zawsze jednak było działaniem zbiorowym, stąd potrzeba organizowania się   w zespoły.

 

Jacek Perzyński – Orłowski epizod z życia Adama Piotra Mierosławskiego – żołnierza, marynarza, podróżnika, odkrywcy, pierwowzoru literackiego bohatera powieści Juliusza Verne’a.

W artykule przedstawione jest burzliwe życie Adama Piotra Mierosławskiego, który, według autora, mógł być pierwowzorem bohatera powieści Juliusza Verne’a „Dzieci kapitana Granta”. 

 

Jacek Perzyński – Fascynujące życie Jana Nagórskiego, nauczyciela z Krośniewic.

Jan Nagórski –  nauczyciel w Krośniewicach. Po roku pracy w szkole i po eksternistycznym egzaminie dojrzałości, ukończył  szkołę wojskową w Odessie, następnie Wojskową Szkołę Inżynieryjną w Petersburgu. Równocześnie uczęszczał do  nowo powstałej Szkoły Pilotów Wojskowych w Gatczynie.

W sierpniu 1914 roku Jan Nagórski jako pierwszy przeleciał samolotem nad Arktyką, w poszukiwaniu zaginionej rosyjskiej ekspedycji. Do historii przeszedł jako pierwszy na świecie lotnik polarny i pierwszy, który wykonał „pętlę” na hydroplanie.

 

 

Urszula Weber-Król – Prawdziwa historia (nie)jednej fotografii…kpt. Władysław Nawrocki.

„…Wiemy jak wyglądał pierwszy dowódca, pierwszej formacji, której powołanie można uznać za początek tworzenia Polskiej Marynarki Wojennej w odrodzonej Rzeczypospolitej. Do zbiorów naszego Muzeum trafiły unikatowe fotografie kapitana Władysława Nawrockiego, powołanego mocą rozkazu Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie, na komendanta Wojskowej Flotylli Wiślanej, przejmującej od 01.XI.1918 roku tabor pływający austro-węgierski.

Pani Urszula Weber-Król, mieszkanka Żychlina, przed wielu laty znalazła w albumach swego pradziadka fotografie – kapitana Władysława Nawrockiego, który bywał w domu jej pradziadka Wilhelma Webera i znany był trzem pokoleniom tej rodziny. Pisząc sagę rodzinną, w wyniku dociekań, lektury fachowych pism i źródeł internetowych, autorka odkryła rolę kapitana w tworzeniu marynarki wojennej…”

 

Urszula Weber-Król, Henryk Lesiak – Jan Nowak Jeziorański z tajną misją  w Kutnie.

Autorzy opisują nieznany epizod z życia Kuriera z Warszawy, który wydarzył się w Kutnie, podczas jednej z jego licznych tajnych misji.

 

Marek Wójkowski – Starszy ułan Antoni Wójkowski – nieznany bohater września 1939 roku.

Autor artykułu opisuje życie swojego wujka,  ułana Antoniego Wójkowskiego, uczestnika kampanii wrześniowej 1939 roku, zmarłego w 1998 roku.

Pomimo wielu kłopotów i trosk, Antoni do końca życia zachował pogodę ducha oraz „werwę ułańską”.

 

Anna Maria Wrzesińska – Żydzi w Żychlinie.

W artykule opisane są dzieje społeczności żydowskiej w Żychlinie od końca XVI wieku, aż do czasu ich zagłady.

 

Dr n. hum. Jarosław Domagała – Państwowa Szkoła Muzyczna w Kutnie w latach 1960-1972.

Artykuł jest kontynuacją, opisywanej przez autora w poprzednich tomach „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”, historii Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie.

 

Dr n. hum. Jarosław Domagała – Oddział w Kutnie Płockiego Towarzystwa Muzycznego imienia Wacława Lachmana.

Autor opisuje działalność kutnowskiego oddziału, powstałego w 1900 roku, Płockiego Towarzystwa Muzycznego imienia Wacława Lachmana.

 

Krystyna Dolat – Historia budowy i użytkowania Domu Nauczyciela   w Kutnie w latach 1976-2016.

W tym roku mija 40 lat od wybudowania Domu Nauczyciela w Kutnie. Autorka opisuje  trudności jakie trzeba było pokonać, aby inwestycję tą zrealizować.

 

 

Krystyna Dolat i Małgorzata Sieradzon – 55-lecie Sekcji Emerytów   i Rencistów przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie.

Nauczyciel to profesja, która wymaga ciągłego zawodowego obcowania i współpracy  z ludźmi. Przynależność do Sekcji Emerytów i Rencistów daje nauczycielom – emerytom możliwość kontynuowania tych kontaktów.

 

 

Maciej Szymański – Nauczycielski kabaret „Na luzie” – moje wspomnienia.

Kabaret na „Luzie” powstał w 1986 roku przy Oddziale ZNP  w Kutnie. Stworzyli go artyści amatorzy – nauczyciele i ich przyjaciele. Tematyką przedstawień była szkoła, jak również paradoksy ówczesnego życia.

Odreagowując po trudach pracy śpiewali:     

„…Wieczorkiem, na luzie schlebiamy swobodnej muzie, tutaj się wreszcie zgrywamy, sztywne maseczki zrzucamy…”

 

 

Bogdan Krawczyk – Stanisław Kurman (1900-1981).

Stanisław Kurman urodził się w Warszawie. Po II wojnie światowej, na stałe związał się   z Kutnem. Był  znanym w Polsce artystą plastykiem, scenografem, twórcą kutnowskich pomników.

 

 

 

Bożena Gajewska – Z akt śledztwa w sprawie zamordowania przez hitlerowców kilkudziesięciu obywateli polskich narodowości żydowskiej, w czasie od czerwca 1940 do września 1943 na terenie Getta w Kutnie.

W Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi znajdują się akta śledztwa dotyczące zbrodni popełnionych przez okupanta na Ziemi Kutnowskiej. Śledztwo zostało rozpoczęte w 1967 roku i do dnia dzisiejszego nie zostało ukończone.

 

Bożena Gajewska, Łukasz Maciejewski – Jean Laurain i Francis Liard – Honorowi Obywatele Miasta Kutno. Nieznani czy zapomniani?

Autorzy artykułu próbują przybliżyć, nieznane mieszkańcom Kutna  dwie postaci mieszkańców  Dieuze, którym w roku 1959 Miejska Rada Narodowa w Kutnie, nadała Honorowe Obywatelstwo.

 

Dr n. med. Karol Koszada, dr n. med. Elżbieta Świątkowska – Księga pamięci o kutnowskich Żydach.

Z okazji siedemdziesiątej czwartej rocznicy likwidacji przez Niemców „Getta  Konstancja” TPZK wydało publikację zatytułowaną „Zarys Historii Żydów Ziemi Kutnowskiej”.

W książce zamieszczono  artykuły o tematyce żydowskiej, które ukazały się w XX tomach KZR. Oprócz artykułów zamieszczono liczne materiały ikonograficzne i inne archiwalia.

 

 

Jolanta Bujalska-Kowalczyk – W rocznicę podpisania umowy kulturalnej    z miastem Bat Yam w Izraelu – moje wspomnienia.

W kwietniu 1996 roku Rada Miasta Kutno podjęła Uchwałę dotyczącą podpisania umowy  o współpracy kulturalnej z miastem Bat Yam. W maju tego roku, kilkuosobowa delegacja naszego miasta wyjechała do Izraela. Prezydent miasta Kutno i prezydent miasta Bat Yam,   w obecności ambasadorów Polski i Izraela podpisali porozumienie między dwoma miastami.

Autorka artykułu w dwudziestą rocznicę wspomina to  wydarzenie.

 

 

Barbara Wyrzykowska – Historia Zakładów Farmaceutycznych w Kutnie.

Zakład Farmaceutyczny w Kutnie, został założony w roku 1935 przez warszawską Spółkę Akcyjną „Motor Alkaloida”.

                                                                                     Elżbieta Świątkowska

 

Fotografował: Piotr Szatkowski https://goo.gl/photos/cCCxjSHwwPB1ng8W8

 

Filmował: Rafał Owczarek  https://youtu.be/b_7PCM3yZCk
 Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 21.JPG Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 (23).JPG Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 (1).JPG Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016.JPG Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 3.JPG

 Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 6.JPG Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 14.JPG

 Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 4.JPG Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 5.JPG
 Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016  13.JPG Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 2.JPG

  Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 11.JPG Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 15.JPG

 

 

  Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 18.JPG Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 9.JPG
        Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 8.JPG

 

 

 

 

 

 

        Images: KUTNOWSKIE ZESZYTY 2016 19.JPG

 

 

 

 


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!