Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
RSG:2016
       

odrestaurowany stary, zabytkowy nagrobek na cmentarzu parafialnym w Kutnie

   
Images: GROB NOWAKA PRZED RENOWACJA.JPG      Images: GROB NOWAKA PO RENOWACJI.jpg
                 

W 2016 roku dzięki ofiarności  Mieszkańców Ziemi Kutnowskiej  (z  ofiar zebranych podczas kwesty  w 2015 roku) został odrestaurowany pomnik grobowy Marcelego i Józefy Nowak z około 1902 roku (sektor nr 2)

Pomnik ten wykonany z piaskowca usytuowany jest w pobliżu kaplicy mszalnej.  Piwnica grobowa jest murowana z cegły i zaprawy na bazie cementu, przesklepiona dwuspadowo, ograniczona stalowym ogrodzeniem wykonanym z okrągłych w przekroju elementów: sześciu sztachet zwieńczonych misami paleniskowymi oraz dwoma poprzeczkami. W wezgłowiu piaskowcowy piedestał z krzyżem na wsparty murowanym cokole, zwrócony licem w stronę alei. Postument złożony z czterech stopniowo zmniejszających się bloków rozgraniczonych ozdobnymi profilowaniami. Szczytowa bryła zamknięta dwuspadowym daszkiem dźwiga krzyż w formie surowego pnia drzewa. Stan zachowania pomnika był bardzo zły. Krzyż wieńczący jest niezachowany, pozostał po nim jedynie spękany fragment podstawy wyobrażający korzenie drzewa. Lico z inskrypcją oraz odwrocie są mocno zdezintegrowane, osypujące się.  Napisy były słabo czytelne, relief spłycony i wyoblony. Celem prac było zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem, naprawienie powstałych szkód w możliwie największym stopniu oraz przywrócenie pierwotniej estetyki przy poszanowaniu dla materii autentycznej oraz dawnej techniki wykonania.

Dziękujemy  wszystkim darczyńcom!

Wykonawcą renowacji pomnika jest Maria Próchniewska  ur. 1983  w Kutnie  - konserwator dzieł sztuki w specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. Ukończyła  studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  w 2010 r. Uczestniczyła przy pracach  konserwatorskich i restauratorskich: dekoracji sztukatorskich z przedstawieniem Sybilli Kumejskich  z elewacji alkierzy Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie;  dekoracji rzeźbiarskiej i detalu architektonicznego wnętrz, konserwacja i restauracja rzeźb i detalu architektonicznego z otoczenia pałacu w Pałacu na Wyspie Muzeum Łazienki Królewskie; rewaloryzacji Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie; wystroju korpusu nawowego i wnętrza kaplic w Katedrze p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Apostoła.

Ogrodzenie wokół pomnika zostało odrestaurowane przez firmę pana Dariusza Kowalczyka z Kutna.

 

 

 


    Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 3.JPG   Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 4.JPG
Przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie w dniu  7 października 2016 roku po odbyciu wizji lokalnej  podjęli decyzję o konieczności   wykonania  prac konserwatorskich  przy obejściu grobowym  Marii  i Maksymiliana Lucków (kwatera  9).  Dziękujemy członkowi Komitetu księdzu dr Jerzemu Swędrowskiemu  - gospodarzowi  nekropolii za pomoc przy organizacji kwesty. 

                      Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 1.jpg
                                 Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 2.JPG

Obejście grobowe powstało około 1911 roku. Na obejście grobowe składają się  dwie  piaskowcowe płyty inskrypcyjne  na podmurowaniu i piaskowcowy krzyż w formie pnia drzewnego, całość otoczona jest ogrodzeniem z ozdobnym, stalowym łańcuchem.  W minionym roku krzyż osunął się i rozbił na kilka części.  Podmurowanie jednej z płyt jest znacznie uszkodzone. Niezbędne jest wykonanie choćby podstawowych prac konserwatorskich i restauratorskich by powstrzymać postęp zniszczeń  i przywrócić pomnikowi jego kompletność.

Images: KAPLICA OYRZANOWSKICH.JPG
Także stan techniczny Kaplicy Oyrzanowskich  zaczyna budzić niepokój…
 Kaplica Oyrzanowskich jest najokazalszym z zachowanych na kutnowskim cmentarzu obiektów.  Wzniesiona z cegły, prezentuje styl neogotycki. Doskonałość warsztatu dawnych rzemieślników pozwoliła jej przetrwać  do naszych czasów. Uszkodzenia dachu oraz detali architektonicznych (sterczyny, gzyms) są jednak sygnałami mówiącymi o konieczności podjęcia podstawowych napraw, tak by  kaplica nadal mogła pozostawać  perłą  kutnowskiej nekropolii.

 

Kwesta na kutnowskim cmentarzu będzie prowadzona  w dniu 1 listopada w godzinach od 10.oo do 16.oo oraz 2 listopada w godzinach od 12.oo do 16.oo.


 

II kwesta na cmentarzu w Krośniewicach

Images: HENRYK  GZOWSKI 1.jpgJuż po raz drugi prowadzić będziemy kwestę na cmentarzu w Krośniewicach. Kwesta na cmentarzu krośniewickim odbędzie się w dniu 1 listopada 2016 roku w godzinach 9.oo – 16.oo. Wraz z członkami TPZK kwestować będą mieszkańcy Krośniewic. Zbiórkę na cmentarzu organizuje w imieniu TPZK pani Julita Szczepankiewicz wraz panem Grzegorzem Dębskim.

Dziękujemy gospodarzom tego miejsca, a więc księdzu kan. mgr lic. Jackowi Drzewieckiemu - Dziekanowi Dekanatu Krośniewickiego oraz pani Juliannie Barbarze Herman - Burmistrzowi Krośniewic za wszelką pomoc okazaną przy organizacji kwesty.

Zdecydowano. że zostanie odrestaurowany pomnik Henryka Gzowskiego, obywatela ziemskiego, ufundowany przez jego żonę ok. 1875 r.

Grób jest usytuowany przy głównej alei cmentarza. Ma formę pochyło zasklepionego sarkofagu, osadzonego na lwich łapach okrytych liśćmi akantu. Cokół i sarkofag wykonano z piaskowca, zaś tablicę inskrypcyjną o bogato profilowanych krawędziach, wykuto w białym marmurze. Wklęsłe liternictwo pierwotnie wypełnione było stopem metalu, do dziś przetrwała tylko jedna z liter (R przy dacie śmierci). Wyszukana forma, czerpiąca z wzorców klasycystycznych wraz z doskonałością wykonania, stanowią coraz rzadszą pamiątkę, nie tylko po dawnym rzemiośle kamieniarskim, ale również po wysokiej kulturze tradycji pochówku, jaką podtrzymywali nasi niedawni przodkowie.

- Zebrane środki pozwoliły na wykonanie najpilniejszych prac. Pomnik został oczyszczony z wykorzystaniem wielu metod zarówno chemicznych jak i fizycznych.
Oczyszczenie jest jednym z najistotniejszych działań konserwatorskich. Zalegające na pomniku nawarstwienia atmosferyczne i biologiczne są nie tylko szpecące, ale powodują przyspieszone niszczenie, chociażby poprzez zawilgacanie czy wytrawianie minerałów skałotwórczych - mówi Maria Próchniewska, konserwator w specjalizacji rzeźba kamienna i elementy architektoniczne.

Sarkofag po pracach konserwatorskich prezentuje się okazale. Jednak do wykonania prac restauratorskich, dzięki którym pomnik Henryka Gzowskiego odzyskałby pełnię estetyki, potrzebne są dalsze środki. W drugim etapie prac przewidziana jest między innymi rekonstrukcja metalowego wypełnienia liter, a także impregnacja kamienia przed szkodliwym działaniem opadów (tzw. hydrofobizacja).
Współpraca zapoczątkowana przez TPZK z władzami samorządowymi i kościelnymi przyniosła wymierne korzyści i będzie kontynuowana w przyszłości. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej liczy również na zaangażowanie społeczności lokalnej, która interesuje się losem zabytków na miejscowym cmentarzu. Mieszkańcy potwierdzili to podczas rozmów w czasie trwania kwesty, jak i prac konserwatorskich przy grobie na cmentarzu. -Życzliwość i duże zainteresowanie przedsięwzięciem ze strony odwiedzających cmentarz, z jakimi spotykałam się w czasie wykonywania prac, są dowodem potrzeby pielęgnowania własnej historii, a także żywej świadomości społecznej mieszkańców Krośniewic - dodaje Maria Próchniewska.

Julita Szczepankiewicz

Images: HENRYK  GZOWSKI 3.jpg


 

II kwesta w Krośniewicach  Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 5.JPG     Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 6.JPG    

Pomimo niepogody, w dniu 1 listopada 2016 r. odbyła się na krośniewickim cmentarzu parafialnym kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Podczas zbiórki przeprowadzonej w godzinach 9.00-15.00 udało się zebrać 2.645,51 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych 51/100). Efekt tegorocznej kwesty nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie krośniewickich wolontariuszy i ofiarność osób odwiedzających groby najbliższych.

Kwesta została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Wzięli w niej udział członkowie TPZK: Anna Chmielecka krośniewicka radna, Bożena Maślana, Julita Szczepankiewicz nauczyciel bibliotekarz ZS nr 1 w Krośniewicach , Grzegorz Dębski dyrektor Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach  i Beata Wojciechowska. Akcję  wsparły też osoby rozumiejące potrzebę dbania o miejsca pamięci.
  Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 1.JPG  Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 3.JPG

 A byli to krośniewiccy radni: Marek Smolczewski, Paweł Górnik, Andrzej Konwerski oraz dyrektor Przedszkola Miejskiego w Krośniewicach Jadwiga Jóźwiak. Kwestowali również nauczyciele: Roma Kłopska, Małgorzata Stasiak, Aleksandra Grzelak, Małgorzata Wiśniewska i Tomasz Sobczak (SP nr 1 w Krośniewicach), Beata Sochala i Tomasz Szczygieł  (ZS nr 1 Krośniewicach), Renata Zemło, Katarzyna Jaworska, Iwona Szczygieł, Alicja Czachorowska, Katarzyna Ślusarczyk, Krystyna Marciniak i  Anna Grzebielucha (Przedszkole Miejskie w Krośniewicach), instruktor GCKSiR w Krośniewicach Jolanta Zagajewska oraz Zdzisława Ciećwierz. W zbiórce wzięła także udział młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach: Zofia Chmielecka, Gerard Zduńczyk, Oliwia Gmerek, Aleksandra Łuczak, Wiktoria Bzdurska, Patrycja Bednarek, Szymon Dzikowski, Jakub Dudzik, Klaudiusz Dzięgielewski, Hubert Witczak, Michalina Borzuchowska. Kwestującym często towarzyszyli członkowie rodzin.
      Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 2.JPG  Images: HENRYK  GZOWSKI 3.jpg

- Z pieniędzy zebranych w zeszłorocznej kweście  przeprowadzono pierwszy etap prac konserwatorskich przywracający pierwotny wygląd  pomnika Henryka Gzowskiego z 1875 r., obywatela ziemskiego – mówi Julita Szczepankiewicz koordynator krośniewickiej kwesty. - Grób oprócz zabytkowego charakteru posiada unikatowy wygląd. Po częściowym odnowieniu sarkofagu mieszkańcy zwrócili uwagę na jego walory architektoniczne – dodaje J. Szczepankiewicz.

Pieniądze zbierane podczas krośniewickich kwest przyczynią się do podniesienia walorów estetycznych zabytków cmentarnych. Część cennych grobów bezpowrotnie uległa zniszczeniu, jednak społeczność lokalna może uratować istniejące nagrobki.

Organizatorzy dziękują ks. kan. magistrowi lic. Jackowi Drzewieckiemu dziekanowi dekanatu krośniewickiego oraz burmistrzowi Krośniewic Juliannie Barbarze Herman za wszelka pomoc okazaną przy organizacji kwesty oraz osobom biorącym udział w zbiórce.

                                                                           Julita Szczepankiewicz 

XIV kwesta na kutnowskiej nekropolii

           

    Images: KUTNO KWESTA 9.JPG Images: KUTNO KWESTA 2.JPG
   

Przez  dwa dni kwestarze stojąc w deszczu zbierali do puszek  pieniądze na renowację starych, zabytkowych nagrobków na kutnowskim cmentarzu parafialnym. W tym roku było wyjątkowo trudno kwestować, tym większe podziękowania kierujemy do tych osób, które zadeklarowały się by ramach wolontariatu pracować    na rzecz  naszej „małej ojczyzny”.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Społeczny Komitet na rzecz renowacji starych, zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie serdecznie dziękuje kwestującym. Zebraliśmy kwotę 8085,57 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 57/100).

Kwestowali z nami: Tadeusz Woźniak, Tomasz Rzymowski, Robert Baryła, Zbigniew Burzyński, Jacek Boczkaja, Zbigniew Wdowiak, Grzegorz Chojnacki, Marek Jankowski, Jolanta Pietrusiak, Mirosława Gal-Grabowska z mężem, Artur Gierula, Janusz Pawlak, Wiesław Antoniak, Mariola Grodnicka, Robert Feliniak, Tomasz Rędzikowski, Anna Majewska Rau, Barbara Rostek-Nowacka, Przemysław Zawadzki, Stanisław Braszczyński, Anna Baranowska,  Krzysztof Stelmaszewski, Anna Bugaj, Marek Wójkowski, Jolanta  Bujalska-Kowalczyk, Zofia Franczak, Wiesław Paluchowski z członkami Stowarzyszenia Historycznego  Pułk 37, Anna Milczewska, Wiesław Kotliński, Anna Olczak, Marek Olczak, Marlena Kluk, Andrzej Zielonka, Bogdan Gajewski, Józef Stańczyk, Jan Wasiak, Jadwiga Mikołajczyk, Eugeniusz Lesiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Krystyna Urbanek, Jadwiga Jarczyńska, Halina Kołodziejczak, Helena Kowalska, Jan Kowalczyk, Henryk Paliga, Wojciech Trzaskowski, Stanisław Kołodziejczak, Grzegorz Durys, Jadwiga Kubiak, Andrzej Kubiak, Patryk Kubiak, Dorota Stanicka, Małgorzata Żylińska, Urszula Jędrzejczyk, Krystyna Warcikowska, Maciej Szymański, Maryla Kaba, Sławomir Małas, Przemysław Woźniak, Elżbieta Tomczak, Irena Gajewska, Nina Kunikowska, Grażyna Siwińska, Krystyna Kmita, Andrzej Kmita, Maria Januszczak, Barbara Ratajczyk, Elżbieta Zielska, Ewa Walczak, Leszek Szary, Elżbieta Żółtowska; harcerze  Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego  wraz z phm Krystianem Olęnckim, uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza - Paweł Siemaszkiewicz, Maciej Woźniak, Konrad Peda, Marcelina Mikołajczyk,  Dominik Gajdziński; uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie  - Kinga Sołek, Katarzyna Stempil, Klaudia Kadziak, Wiktoria Wojtera, Sandra Jaworska, Paulina Nowicka, Karolina Akita, Patrycja Solarska, Karolina Andrusiak, Karolina Kacprzak, Alicja Cykowska, Angelika Korytek.

 Images: KUTNO KWESTA 18.JPG Images: KUTNO KWESTA 6.JPG
 Images: KUTNO KWESTA 17.JPG Images: KUTNO KWESTA 13.JPG

                                                                
Pragniemy również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie  XIV  kwestę na kutnowskim cmentarzu. Dziękujemy ks. dr Jerzemu Swędrowskiemu  i kutnowskim księżom za pomoc – rozpropagowanie  naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiej społeczności.

Osobne podziękowania kierujemy pod adresem  kutnowskich mediów – dziękujemy prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i obszerne relacjonowanie jej przebiegu.

Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie  dzieła   ratowania zabytkowych grobów kutnowskiej nekropolii – dzięki Waszej hojności  odrestaurujemy  w 2017 roku obejście nagrobne Rodziny Lucków.

 

                                                        Z wyrazami szacunku i poważania

                                                                            zarząd TPZK

 Images: KUTNO PROTOKOL KWESTA KUTNO 2016.jpg

Do zobaczenia w roku przyszłym w alejkach kutnowskiej nekropolii, a także przy następnym  odrestaurowanym grobie!
          
Images: KUTNO KWESTA 16.JPG Images: KUTNO KWESTA 11.JPG

 

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!