Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
RSG:2017

odrestaurowany stary nagrobek na cmentarzu parafialnym w Kutnie 


Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 3.JPG Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 4.JPG
W 2017 roku wykonano prace konserwatorskie przy obejściu grobowym Marii i Maksymiliana Lucków (kwatera 3). Dziękujemy członkowi Komitetu księdzu dr Jerzemu Swędrowskiemu - gospodarzowi nekropolii za pomoc przy organizacji kwesty. 

Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 1.jpg Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 2.JPG

Obejście grobowe powstało około 1911 roku. Na obejście grobowe składają się dwie piaskowcowe płyty inskrypcyjne na podmurowaniu i piaskowcowy krzyż w formie pnia drzewnego, całość otoczona jest ogrodzeniem z ozdobnym, stalowym łańcuchem. W minionym roku krzyż osunął się i rozbił na kilka części. Podmurowanie jednej z płyt jest znacznie uszkodzone. Niezbędne było wykonanie  podstawowych prac konserwatorskich i restauratorskich by powstrzymać postęp zniszczeń i przywrócić pomnikowi jego kompletność.

Images: NAGROBEK LUCK po renowacji.jpg


Images: KAPLICA OYRZANOWSKICH.JPG

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie podjęli decyzję o konieczności wykonania prac konserwatorskich przy Kaplicy Oyrzanowskich, której stan techniczny zaczyna budzić niepokój…

Kaplica Oyrzanowskich jest najokazalszym z zachowanych na kutnowskim cmentarzu obiektów. Wzniesiona z cegły, prezentuje styl neogotycki. Doskonałość warsztatu dawnych rzemieślników pozwoliła jej przetrwać do naszych czasów. Uszkodzenia dachu oraz detali architektonicznych (sterczyny, gzyms) są jednak sygnałami mówiącymi o konieczności podjęcia podstawowych napraw, tak by kaplica nadal mogła pozostawać perłą kutnowskiej nekropolii.

 

 

 

 


Kaplica zbudowana jest z cegieł, nie tynkowana, na planie prostokąta, oskarpowana, nakryta dwuspadowym dachem z blachy, ze szczytami w formie wimpergi, z pinaklami po bokach. W szczytach ozdobionych żabkami ostrołukowe płyciny. Od strony wejścia szczyt zwieńczony postumentem z krzyżem żelaznym. Otwory okienne ostrołukowe. Portal ostrołukowy, obramiony wałkiem z kształtek ceglanych, drzwi metalowe ze świetlikiem u góry. W płycinie szczytu nad wejściem, ślepa rozeta z napisem: Grób Rodziny Oyrzanowskich 1901. Wnętrze w przyziemiu mieści mensę ołtarzową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wasza hojność i dary serca są dowodem naszej wspólnej troski o kutnowską nekropolię

 

Szanowni Mieszkańcy Kutna!

„Ojczyzna to ziemia i groby” Ferdinand Foch (1851-1929)

Cmentarz – to księga kultury utrwalająca ślady historii – tak o cmentarzu na Powązkach mawiał nieżyjący już Jerzy Waldorf - należy o niego dbać, by pozostawał na zawsze miejscem godnego spoczynku. A taką księgą kultury w naszej „małej ojczyźnie” jest cmentarz parafialny w Kutnie, który gromadzi w sobie świadectwa ostatnich 200 lat historii regionu kutnowskiego. Groby kryją szczątki doczesne kolejnych pokoleń, tworzących historię naszego miasta. Są wśród nich ludzie szczególnie zasłużeni dla Kutna, są też zwykli mieszkańcy. Wiele z tych grobów, poprzez swoje pomniki i inskrypcje, ma dziś historyczną i kulturową wartość. Stare mogiły, przewrócone krzyże czy prawie całkowicie zarośnięte tablice nagrobkowe – to miejsca, których nie brakuje, i o które trzeba zadbać.

Dziękujemy całej społeczności miasta Kutno za wsparcie datkami dalszych prac konserwatorskich przy cennych nagrobkach na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Państwa hojność i dary serca są najwymowniejszym dowodem naszej wspólnej troski o to bardzo szczególne miejsce w Kutnie – jakim jest kutnowska nekropolia.

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 18.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 11.JPG

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 2.JPGXV kwesta organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Społeczny Komitet opieki nad starymi grobami na cmentarzu parafialnym w Kutnie zakończyła się w Dzień Zaduszny o godz. 16.oo. Dziękujemy wszystkim kwestarzom, którzy społecznie pracowali na rzecz ocalenia dziedzictwa kulturowego naszej „małej ojczyzny”. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zebraliśmy 10140,12 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto czterdzieści złotych 12/100). Kwestą kierował Stanisław Wojdecki – członek zarządu TPZK i Społecznego Komitetu opieki nad starymi grobami na cmentarzu parafialnym w Kutnie.

Kwestowali z nami: Przemysław Błaszczyk – senator RP, Tadeusz Woźniak poseł na Sejm RP, Robert Baryła – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marek Jankowski – przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego, Zdzisław Trawczyński – Wicestarosta Kutnowski, Grzegorz Chojnacki - przewodniczący Rady Miasta Kutno, Zbigniew Burzyński – prezydent Miasta Kutno, Jacek Boczkaja – z-ca prezydenta, Zbigniew Wdowiak – z-ca prezydenta, Bartosz Serenda - radny Rady Powiatu w Kutnie, Robert Feliniak – radny Rady Miasta Kutno, Wiesław Taraska i Marek Byczkowski - NSZZ Solidarność, Iwona Kaca - Dyrektor Wydziału Kultury i Edukacji w Starostwie Powiatowym, harcerze Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego wraz z phm Krystianem Olęckim, hm Iwoną Zawadzką i hm Agnieszką Ciesielską, Wiesław Paluchowski z członkami Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, Małgorzata Pawłowska – śpiewaczka (sopran) z mamą Grażyną Lesyng Pawłowską, uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie pod opieką Aleksandry Szymańskiej: Paulina Nowicka, Sandra Jaworska, Kacper Gajewicz, Bartosz Maciejewski, Karolina Arkita i Karolina Piotrowska, Dominika Brzozowska, Justyna Jankowska; uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego, uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza: Karina Stępniak i Agata Jagodzińska, Karolina Jatczak i Maciej Woźniak; uczniowie Gimnazjum nr 2 pod opieką Ewy Kudelskiej i Marty Szadkowskiej, uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Kutnie, Tomasz Dębowski – dziennikarz Dziennika Łódzkiego, Marlena Kluk i Andrzej Zielonka – zarząd SUTW w Kutnie, Stanisław Braszczyński – prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wraz z Wojciechem Trzaskowskim, Krzysztof Stelmaszewski – Powiatowe Życie Kutna, Sylwester Marczak, Anna Bugaj, Jolanta Bujalska-Kowalczyk, Anna Milczewska, Wiesław Kotliński, Anna Olczak, Marek Olczak, Józef Stańczyk, Jan Wasiak, Włodzimierz Klimecki, Grzegorz Dębski, Mirosława Kowalczyk, Mariola Baranowska, Waldemar Kurowicki, Grażyna Siwińska, Krystyna Kmita, Andrzej Kmita, Sławomir Małas, Krystyna Warcikowska, Zofia Franczak, Urszula Walczak, Wiesława Dzierżawska z wnukiem, Jadwiga Błaszczyk, Ewa Walczak, Halina Wastowska, Janina Brzezińska, Grzegorz Durys, Jan Wawrzyniec Kowalczyk, Maria Kaba, Danuta Szubska, Halina Głogowska, Patryk Kubiak, Jadwiga Kubiak, Andrzej Kubiak, Elżbieta Zielska, Jadwiga Urbańska, Grażyna Grzegorzewska, Paweł Janowski, Alicja Olczak, Bronisława Straszyńska, Leszek Szary, Henryk Śnieć, Maria Jabłońska, Eugeniusz Lesiewicz.


Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 16.JPG
Pragniemy również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie XV kwestę na kutnowskim cmentarzu. Dziękujemy ks. dr Jerzemu Swędrowskiemu i kutnowskim księżom za pomoc – rozpropagowanie naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiej społeczności.

Osobne podziękowania kierujemy pod adresem kutnowskich mediów – dziękujemy prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i obszerne relacjonowanie jej przebiegu.

Odrestaurowane groby niech będą dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty prowadzonych kwest widzicie Państwo na kutnowskiej nekropolii.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie dzieła ratowania starych, zabytkowych grobów kutnowskiej nekropolii – dzięki Waszej hojności rozpoczniemy w 2018 roku prace restauracyjne przy kaplicy Oyrzanowskich

Z wyrazami szacunku i poważania

zarząd TPZK

i

Społeczny Komitet opieki nad starymi grobami

na cmentarzu parafialnym w Kutnie

Do zobaczenia w roku przyszłym w alejkach kutnowskiej nekropolii, a także przy następnym odrestaurowanym grobie!
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 4.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 21.JPG

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 19.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 8.JPG
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 5.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 10.JPG

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 9.JPG
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 7.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 15.JPG
Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 17.JPG Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 12.JPG

Images: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017  22.jpgImages: KWESTA KUTNOWSKI CMENTARZ 2017 23.jpg

 

Po raz trzeci odbyła się kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na krośniewickim cmentarzu parafialnym. W czasie zbiórki, którą przeprowadzono w godzinach 9.00-15.00 zebrano 4235,87 zł. To imponująca kwota w stosunku do ubiegłorocznej, gdzie do puszek trafiło 2645, 51 gr.

 

Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 9.JPG Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 7.JPG

 

Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 15.JPGOrganizatorem kwesty było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – instytucji popularyzującej dziedzictwo kulturowe, materialne i duchowe powiatu kutnowskiego, Organizacja obchodziła w tym roku jubileusz 45-lecia istnienia. W zbiórce wzięli udział członkowie TPZK: Anna Chmielecka krośniewicka radna, Julita Szczepankiewicz oraz Agnieszka Wojciechowska. Do kwestowania włączyli się również mieszkańcy gminy Krośniewice. A byli to krośniewiccy radni: Marek Smolczewski, Paweł Górnik, Andrzej Konwerski, Jan Kacprowicz, Gracjan Wiśniewski oraz dyrektorzy szkół i instytucji kultury: dyrektor Przedszkola Miejskiego w Krośniewicach Jadwiga Jóźwiak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Małgorzata Przygodzka i p.o. dyrektora Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach Ksenia Stasiak. W zbiórce uczestniczyli również nauczyciele Katarzyna Jaworska, Alicja Czachorowska, Krystyna Marciniak (Przedszkole Miejskie w Krośniewicach), Aleksandra Grzelak, Małgorzata Stasiak, Małgorzata Wiśniewska, Tomasz Sobczak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach), Violetta Kotlińska (Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach), bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Krośniewicach Katarzyna Ślusarczyk oraz Marysia Chmielecka, Zdzisława Ciećwierz i Cezary Jóźwiak. Liczną grupę wolontariuszy stanowiła młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach: Zofia Chmielecka, Oliwia Gmerek, Aleksandra Łuczak, Karolina Nyckowska, Wiktoria Bzdurska, Patrycja Bednarek, Klaudiusz Dzięgielewski, Krzysztof Szadkowski, Kacper Urbaniak, Julia Augustynek, Julia Suska, Anna Olkowska, Julia Kalinowska, Karolina Szymczak, Bartosz Kapruziak, Dawid Prokopiak, Jakub Szadkowski, Wiktoria Błaszczyk, Katarzyna Nowak, Karolina Kołodziejska, Zuzanna Pilatowicz, Małgorzata Stajewska i Emil Jóźwiak.

 

Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 13.JPGZ pieniędzy pochodzących z I kwesty odrestaurowano pomnik Henryka Gzowskiego obywatela ziemskiego, pochodzący z 1875 r. Unikatowy wygląd odnowionego sarkofagu osadzonego na lwich łapach, przykuwa teraz uwagę odwiedzających nekropolię. Kolejnym pomnikiem, który zostanie poddany renowacji jest grób Henry` ego Granta angielskiego konsula generalnego. Ciekawostką jest to, że Albert Anders – administrator majątku Krośniewice, ojciec Władysława Andersa, przyszłego dowódcy II Korpusu Polskiego, generała PSZ na Zachodzie zgłosił ten fakt w krośniewickiej parafii.

 

W tym roku po raz pierwszy podczas kwesty oprócz naklejek darczyńcy otrzymywali ulotkę wydaną nakładem TPZK dotyczącą prac wykonanych z pozyskanych środków i planowanych działaniach. Organizatorzy dziękują ks. kan. Tomaszowi Jackowskiemu dziekanowi dekanatu krośniewickiego oraz burmistrzowi Krośniewic Juliannie Barbarze Herman za zaangażowanie w organizację kwesty i opiekę nad grobami poprzez zlecenie prac porządkowych na cmentarzu przy zabytkowych grobach oraz rozpowszechnienie apelu wśród mieszkańców. 
Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 2.JPG Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 16.JPG

 

- Jesteśmy bardzo wdzięczni kwestującym za poświęcony czas w tym szczególnym dniu – mówi J. Szczepankiewicz organizator krośniewickiej kwesty, członek TPZK. - Cieszymy się, że darczyńcy tak hojnie wsparli ten szczytny cel. Mieszkańcy odnoszą się bardzo pozytywnie do naszych potrzeb. Chętnie wrzucają monety, czasami pokaźne kwoty. Z naszej strony dokładamy starań, by pieniądze były dobrze wydatkowane – dodaje J. Szczepankiewicz.
Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 1.JPG Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 6.JPG

 

Historia krośniewickiego cmentarza sięga połowy XIX w. Wiele zabytkowych grobów znajdujących się na nim nie posiada już właścicieli. Miejscowa nekropolia jest milczącym świadkiem przeszłości ukazującą związki osób już nieżyjących z nasza małą ojczyzną.

 

Należy zatem o te miejsca dbać poprzez odnawianie grobów i zachowanie pamięci o zmarłych.

 

Julita Szczepankiewicz
Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 11.JPG Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 17.JPG

 

Images: KWESTA 2017 KROSNIEWICE 10.JPG Images: KWESTAKROSNIEWICE 2017 3.JPG

 

Images: PROTOKOL KWESTA KROSNIEWICE 2017.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!