Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
wydarzenia cykliczne


Najważniejsze cykliczne wydarzenia organizowane przez TPZK:


  • TPZK od 35 lat jest organizatorem Święta Pułkowego, przypominając społeczności miasta i regionu historię 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego, który stacjonował w Kutnie przez cały okres międzywojenny i jego zasługi dla Kutna i Polski. Corocznie pod koszarami 37pp zbierają się regionaliści, rodziny wojskowe, harcerze, młodzież i dzieci oraz mieszkańcy Kutna by oddać hołd żołnierzom 37pp.
  • TPZK od 35 lat organizuje wspólnie z kutnowską Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego nieodpłatnie koncerty noworoczne dla mieszkańców Ziemi Kutnowskiej inaugurujące rok artystyczny w regionie kutnowskim.
  • TPZK od ponad trzydziestu lat, co roku upamiętnia postać dr Antoniego Troczewskiego – pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Kutna. Dzięki środkom finansowym zebranym przez TPZK poddano renowacji obejście grobowe dr Troczewskiego na kutnowskiej nekropolii (koszt około 20.000 zł).
  • TPZK od ponad 30 lat organizuje rajdy piesze (a od niedawna gry miejskie) śladami historii i zabytków Kutna dla dzieci i młodzieży z regionu kutnowskiego.
  • Jednym z największych i najpoważniejszych przedsięwzięć każdego roku jest organizacja w dniu 1 listopada kwesty przeznaczonej na konserwację starych, zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Kwesty są prowadzone od 2003 roku, a dzięki hojności mieszkańców regionu kutnowskiego odwiedzających kutnowską nekropolię udało się odrestaurować kilkadziesiąt nagrobków z zebranych ponad 100.000 zł. Tą działalnością zajmuje się Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK. Od 2015 roku TPZK opiekuje się także starymi, zabytkowymi nagrobkami na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach, gdzie od dwóch lat prowadzi kwesty – rozpoczęto już restaurację jednego z zabytkowych nagrobków. Także cmentarz żydowski w Kutnie jest pod opieką Towarzystwa. Biorąc pod uwagę zasługi TPZK dla ochrony zabytków, w 2015 roku na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starosta Kutnowski przyznał TPZK uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków.
  • Jedną z najnowszych inicjatyw TPZK są obchody Dnia pamięci o kutnowskich Żydach, który organizuje od 2015 roku. Dzięki dofinansowaniu ze środków Prezydenta Miasta Kutno i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce TPZK wydało ważną dla Kutna i regionu publikację pn. „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej” (600 stron). Dzięki staraniom prezesa TPZK w Kutnie w 2016 roku gościło „Muzeum na kółkach” z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
  • TPZK od ponad trzydziestu lat opracowuje i wydaje publikacje regionalne, w tym od 21 lat rocznik Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Wydano ponad 60 pozycji bibliofilskich.
 


 

 


 

  

 

 

 


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!