Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
Nagrody

Ważniejsze nagrody :

 • w 1985 roku TPZK za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury otrzymało Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki,

 • w 1986 roku TPZK znalazło się w „złotej dziesiątce” w konkursie na najlepsze towarzystwo regionalne w kraju,

 • w 1987 roku Minister Kultury i Sztuki przyznał TPZK wyróżnienie honorowe za szczególne dokonania w regionalnych towarzystwach kultury w 1986 roku,

 • w 1987 roku TPZK zostało uhonorowane Nagrodą Wojewody Płockiego w uznaniu zasług w dziedzinie upowszechniania kultury,

 • w 1997 roku TPZK zostało uhonorowane Listami Gratulacyjnymi Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu,

 • w 1997 roku TPZK otrzymało dyplom Wojewody Płockiego za zasługi w rozwoju i upowszechnianiu kultury w województwie płockim.

 • w 2003 roku TPZK została przyznana Nagroda Starosty Kutnowskiego za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury służącej rozwojowi kulturalnemu społeczeństwa powiatu kutnowskiego za rok 2002,

 • w 2008 roku Komitet Organizacyjny i słuchacze UTW przy TPZK zostali nominowani do nagrody Kutnianina Roku 2008 w IV Interaktywnym Plebiscycie Kutnowskiego Centrum Informacyjnego.

 • W roku 2009 UTW przy TPZK otrzymało wyróżnienie specjalne Kapituły „Kutnowskiego Hitu 2009”

 • W 2011 roku TPZK zostało uhonorowane medalem PTTK za pomoc i współpracę przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 • W 2012 roku TPZK otrzymało  odznakę honorową  „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • W 2014 roku Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorfa przesłał TPZK wyrazy uznania za dotychczasowy trud włożony w ochronę starych cmentarzy.

 • W 2015 roku TPZK otrzymało dyplom dla laureata konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” przyznany przez Mateusza Morawieckiego – prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK.

 • W 2015 roku prezes TPZK otrzymała Dyplom wyrażający wyrazy uznania za działalność na rzecz kultury regionów i upowszechnianie patriotycznych postaw w społeczeństwie polskim przyznany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 • W 2015 roku prezes TPZK otrzymała podziękowanie za wieloletnią współpracę na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w XXXV rocznicę Porozumień Sierpniowych” od NSZZ „Solidarność” Rady Podregionu Kutno.

 • W 2017 roku TPZK otrzymało nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w wysokości 4000,oo zł. Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury to nowe, prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który jest pomysłodawcą utworzenia Nagrody, była potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej. W roku 2017 nagrodę tę przyznano po raz drugi. Ze zgłoszonych 63 kandydatur, Kapituła wybrała 32 laureatów tej nagrody.

 • W 2017 roku TPZK zostało uhonorowane przez Starostę Kutnowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Kutnowskiego tytułem i Medalem „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” z wpisem do księgi zasłużonych dla Powiatu Kutnowskiego, nr wpisu 1/2017. To najwyższe odznaczenie przyznawane przez Powiat Kutnowski jest wyrazem szczególnego uhonorowania osoby/instytucji za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Kutnowskiego, przyczyniające się do jego rozwoju, ratowania dziedzictwa kultury, popularyzacji wiedzy o powiecie i jego historii. Jest wyrazem uznania za wkład w rozwój i promocję Powiatu Kutnowskiego w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.

 • W 2017 roku TPZK zostało uhonorowane przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej Honorowym Medalem im. Aleksandra Patkowskiego w uznaniu szczególnych zasług na rzecz wspierania szlachetnej idei regionalizmu polskiego.

  Ponadto, za wieloletnią społeczną działalność na rzecz badania i popularyzowania dziejów, ochronę zabytków oraz rozwój współczesnej kultury Powiatu Kutnowskiego wielu członków Towarzystwa otrzymało wysokie odznaczenia państwowe, odznaki i dyplomy resortowe.

  Przez szereg lat TPZK otrzymało wiele listów gratulacyjnych i wyrazów uznania od władz państwowych, samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych za prowadzoną działalność.Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!