Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
KZR Nr 21 - 2017r

Kutnowskie Zeszyty Regionalne 2017 tom XXI

SPIS TREŚCI

Wstęp……………………………………………………………………………………………

ROZPRAWY, STUDIA I ARTYKUŁY

Paulina Wiśniewska

Działalność i rola Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie na rzecz rozwoju miasta…………

Ryszard Żakowski

Legitymacje szlachty parafii Łąkoszyn 1836-1861……………………………………………..

Szlufik Piotr

Signa fidei na terenie parafii salezjańskiej w Woźniakowie – kaplice, kapliczki oraz krzyże….

Bożena Gajewska

Getto dla Żydów w Krośniewicach……………………………………………………………...


BIOGRAFIE I WSPOMNIENIA

Jadwiga Góreczna

Tata zza obiektywu……………………………………………………………………………...

Grażyna Lesyng-Pawłowska

Stanisława i Stanisław Lesyng – wspomnienie o moich Rodzicach…………………………….

Henryk Lesiak

Konstanty Migdałło (1892-1971) w 125 rocznicę urodzin i Szkoła Rolnicza w Mieczysławowie (1912-2017) w 105 rocznicę powstania.........

Henryk Lesiak

Zbigniew Dembowski – Harcmistrz Rzeczypospolitej Polskiej, porucznik rezerwy Wojska Polskiego, wieloletni dyplomata..........

Jarosław Stulczewski

Jerzy Skowroński (1932-1997) – wybitny animator kultury i działacz środowiska niewidomych, współtwórca Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli…

Urszula Weber – Król

Z historii budownictwa powiatu kutnowskiego 1945-1965. Zarys drogi zawodowej i życiowej budowniczych regionu: inż. Zygmunta Ciepielewskiego, Wincentego Ustaborowicza, Józefa Wypycha……

Jacek Perzyński

Pisarz i sportowiec, czyli o dwóch niezwykłych osobach pochodzących z Żychlina…………..

Paweł Radosław Braszczyński

Zygmunt Aleksy Chrzanowski (1889-1945), adwokat, działacz Stronnictwa Narodowego, delegat Rządu Londyńskiego na powiat siedlecki, sądzony w Kutnie..

Anna Maria Wrzesińska

75 rocznica rozbicia ruchu oporu w Żychlinie…………………………………………………..

Elżbieta Żółtowska

Więzi z rodzinnym miastem nie da się nigdy zerwać, ani o tym środowisku zapomnieć………

Jarosław Domagała

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kutnie w latach 1972-1994…………………………..


PRZYCZYNKI, MATERIAŁY, DOKUMENTY

Urszula Weber-Król

Dzieje cukrowni „Walentynów” w Żychlinie…………………………………………………...

Bożena Gajewska

Pierwsza w Kutnie wystawa obrazów…………………………………………………………..

Jerzy Swędrowski

Nowe kościoły na Ziemi Kutnowskiej i ich miejsce w życiu społecznym……………………...

Ewa Zofia Kuśmirek

Proboszczowie parafii św. Floriana i św. Rocha w Nowem w okresie XIX-XXI wieku oraz wykaz osób duchownych pochodzących z nowskiej wspólnoty parafialnej…

Ewa Zofia Kuśmirek

Gniazda szlacheckie na terenie parafii pw. św. Floriana w Nowem…………………………….

Bogdan Krawczyk – Kutno

Stanisław Kurman (1900 – 1981). Uzupełnienie biogramu

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Anatol Jan Omelaniuk (1932-2017)……………………………………………………………..

Jerzy Łompieś (1944-2017)……………………………………………………………………..

Marek Wójkowski (1955-2017)…………………………………………………………………

Jolanta Zagajewska (1962-2017)………………………………………………………………..


RECENZJE, OMÓWIENIA


Jarosław Makowski, „Znane, nieznane. Przyroda regionu kutnowskiego w obiektywie”, Kutnowski Dom Kultury, Kutno 2016. (Andrzej Latos)……

Marlena Kluk, Na zakrętach”, Kutno 2016. (Maria Wierzbicka)………………………………...

KRONIKA I SPRAWOZDANIA


Historia „Wspólnej Pracy” – Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Kutnie w latach 1918-1990...

Kronika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za 2016 rok……………………………..


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!