Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
Działalność


· Kalendarium TPZK
· Sprawozdanie za rok 2009

Images: tpzk_logo.jpgTowarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej powstało w 1972 roku staraniem miejscowej inteligencji. Stało się kontynuatorem działań wcześniej istniejącego w Kutnie ruchu społecznego. Pierwsze założycielskie zebranie TPZK odbyło się 21 stycznia 1972 roku. Wyłoniono wówczas Komitet Organizacyjny, przekształcony trzy miesiące później w Zarząd, po zatwierdzeniu statutu 21 kwietnia 1972 r. i wpisaniu Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń województwa łódzkiego.Główne cele działalności TPZK  obejmują ochronę  oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego materialnego i duchowego powiatu kutnowskiego a także włączanie się we wszelkie inicjatywy służące wszechstronnemu rozwojowi regionu m.in.:
 ·        popularyzacja dziejów i tradycji oraz ochrona zabytków Ziemi Kutnowskiej,

·        działalność naukowo-badawcza i wydawnicza,

·        działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju  idei kolekcjonerstwa na Ziemi Kutnowskiej,

·        działalność turystyczno-krajoznawcza oraz związana z promocją ochrony przyrody i naturalnego środowiska Ziemi Kutnowskiej,

·        działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju współczesnej kultury Ziemi Kutnowskiej, a także edukacji regionalnej,

 

 

 

 

 


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od 23 maja 2002 roku jest członkiem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej (TPZK był członkiem założycielem tej organizacji).

Images: logo-RADA.gif www.rada-lodzkie.org.pl Images: 0100.gif http://regionalizmpolski.pl/
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od maja 2012 roku jest członkiem Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.


 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej jest stowarzyszeniem czynnie i nieprzerwanie  działającym od 1972 roku. Aktualnie liczy 240 członków. Stowarzyszenie od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i ma prawo do zbiórki 1 %  podatku dochodowego od osób fizycznych. Od roku 2010 posiada stronę internetową: WWW.tpzk.eu. Od 35 lat siedzibą TPZK jest   zabytkowy dworek  modrzewiowy z  I połowy XIX wieku  przy ul.  Narutowicza 20, w którym jest  biuro organizacyjne, sala posiedzeń zarządu, sala odczytowa, biblioteczka wydawnictw regionalnych. Towarzystwo od wielu lat współpracuje z samorządem miejskim i powiatowym, placówkami kultury, szkołami, stowarzyszeniami kultury, kombatantami, samorządami lokalnymi, organizując wspólnie sesje naukowe i popularnonaukowe, odczyty, wystawy historyczne i artystyczne, konkursy, koncerty, wycieczki  turystyczno-krajoznawcze.  

Przy TPZK od 30 lat działa sekcja rękodzieła artystycznego, malarska    i rzeźbiarska oraz metaloplastyki, organizując wystawy, pokazy, kiermasze, spotkania  dla dzieci i młodzieży. W latach 80-tych ubiegłego wieku istniała pracownia i galeria rzeźby, galeria malarstwa i haftu, odbywały się liczne kursy haftu we współpracy z „Cepelią”  i „Sztuką Polską”, a także plenery malarskie i rzeźbiarskie. Do początku lat  90. XX w. w kursach uczestniczyło kilkaset Kutnianek.  Rzeźba ludowa jest naszym lokalnym bogactwem kulturowym, ambasadorem sztuki ludowej, kształtowała się przez lata, jest ceniona i rozpoznawalna na rynku artystycznym w Polsce i za granicą. Rzeźbiarze stworzyli niepowtarzalny styl, który nazwany został „kutnowską szkołą rzeźbienia”, a ich prace stały się produktem regionalnym. Od 2007 r. TPZK i samorząd miejski finansują udział rzeźbiarzy w Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie, które są największą w Polsce imprezą promującą sztukę ludową. Od 10 lat podczas  targów kutnowscy rzeźbiarze  kreują, promują i pokazują tradycje rzeźby ludowej regionu kutnowskiego zarówno mieszkańcom Krakowa jak i turystom krajowym i zagranicznym.

W  2015 roku TPZK utworzyło   Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK, który gromadzi, przechowuje, bada, opracowuje, udostępnia i popularyzuje materiały dokumentowe, ikonograficzne lub audiowizualne dotyczące  Ziemi Kutnowskiej. Dokumentacja gromadzona przez  Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK  tworzy niepaństwowy zasób archiwalny. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zostało zarejestrowane   w bazie polskich archiwów na stronie Archiwa Społeczne.

Staraniem działaczy TPZK zostały ufundowane na terenie Kutna i powiatu kutnowskiego tablice upamiętniające miejsca ważnych wydarzeń historycznych i ludzi z nimi związanych. Poświęcone są one powstaniu styczniowemu (1983), 37 Łęczyckiemu Pułkowi Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego (1983), Katyńczykom Ziemi Kutnowskiej (1990, 1993), kutnowskiej synagodze zniszczonej w 1941 przez Niemców (1992), zagładzie kutnowskich Żydów na murze kutnowskiego getta (1993), prof. Bronisławowi Oyrzanowskiemu (1998), dr Antoniemu Troczewskiemu (1998), prof. Jerzemu Grochowskiemu w Ostrowach (1999) i 100-leciu powstania Stacji Doświadczalno-Rolniczej w Gołębiewie (1999).

Wieloletni, bogaty i różnorodny dorobek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zawiera szereg dokonań o znaczeniu ponadregionalnym, ogólnopolskim. Należą do nich badania naukowe poświęcone historii Kutna i powiatu kutnowskiego oraz czasom współczesnym, prowadzone przez członków Towarzystwa i naukowców ze środowisk uniwersyteckich. Ich rezultatem są publikacje drukowane własnym kosztem, przy wsparciu finansowym władz miasta i powiatu oraz sponsorów. Najważniejsze z nich to:  monografia Krośniewic,  21 książek – prac monograficznych, redagowanie i druk dwutygodnika „Głos Kutnowski” w latach 1987 – 1989, a  od dwudziestu lat  wydawanie rocznika p.t. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” z artykułami naukowymi i popularno-naukowymi, upowszechniającymi dawne dzieje i teraźniejszość Ziemi Kutnowskiej. W ciągu 45 lat TPZK wydało   60 pozycji bibliofilskich.

            Przez 25 lat   stowarzyszenie prowadziło akcję bicia medali pamiątkowych obejmującą dwie serie – „Generalską” oraz „Ludzie i wydarzenia Ziemi Kutnowskiej”. Wybito   29 medali, które zaprojektowali cenieni polscy artyści medalierzy: Grzegorz Kowalski, Jerzy i Krystian Jarnuszkiewicz, Stanisława Wątróbska-Frindt, Robert Kotowicz, Ewa Olszewska-Borys. Medale były wykonywane przez Mennicę Państwową S.A. w Warszawie. Jak wynika z naszych materiałów archiwalnych, 28 maja 2001roku staraniem TPZK wybito w Mennicy Państwowej S.A. w Warszawie ostatni, dwudziesty dziewiąty medal pamiątkowy poświęcony  Aleksandrowi Patkowskiemu – twórcy regionalizmu polskiego. Decyzją uczestników VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury w Gorzowie  medal im. Aleksandra Patkowskiego stanowi najwyższe odznaczenie za zasługi dla polskiego regionalizmu.

           Seria Generalska obejmuje medale poświęcone takim osobom jak: Generał Tadeusz Kutrzeba  (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia głównodowodzącego zgrupowaniem wojsk Armii „Poznań” i „Pomorze” w dniach bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939r.), Generał Franciszek Wlad (medal okolicznościowy poświęcony pamięci dowódcy 14 DP Armii „Poznań”, który poległ w Bitwie nad Bzurą pod Witkowicami 18 września 1939 roku), Generał Stanisław Grzmot-Skotnicki  (medal okolicznościowy poświęcony pamięci gen. Brygady, dowódcy Pomorskiej Brygady Kawalerii Armii „Poznań”, który poległ w Bitwie nad Bzurą pod Tułowicami 19 września 1939 roku), Generał Mikołaj Bołtuć (medal okolicznościowy poświęcony pamięci dowódcy Grupy Operacyjnej „Wschód” Armii „Pomorze”, który poległ w Bitwie nad Bzurą pod Łomiankami 22 września 1939 roku.), Generał Franciszek Alter (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia dowódcy 25 DP wchodzącej w skład Armii „Poznań”, biorącej udział w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku), Generał Władysław Bortnowski  (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia dowódcy 37 PP Ziemi Łęczyckiej im. ks. Józefa Poniatowskiego z Kutna, dowódcy Armii „Pomorze” z okresu Wojny Obronnej – września 1939 r.), Generał Roman Abraham (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii biorącej udział w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939r.), generał Edmund Knoll - Kownacki (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia postaci gen. Bryg. Dowódcy Armii „Poznań”, dowódcy GO „Zachód” uczestniczącej w walkach nad Bzurą we wrześniu 1939r.),  Generał Zdzisław Przyjałkowski (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia postaci gen. Bryg. Dowódcy 15 DP wchodzącej w skład armii „Pomorze” uczestniczącej w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku), Generał Juliusz Alfred Drapella (medal okolicznościowy dla upamiętnienia postaci gen.  Dowódcy 27 DP wchodzącej w skład armii „Pomorze” uczestniczącej w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku) medal poświęcony Żołnierzom poległym w Bitwie nad Bzurą, medal poświęcony Żołnierzom Września, medal okolicznościowy poświęcony Bohaterom Walk nad Bzurą wybity dla upamiętnienia 50-tej rocznicy Bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939 roku.

           Na uwagę zwracają także medale: poświęcony Generałowi Władysławowi Andersowi  urodzonemu w Błoniu k/Kutna; poświęcony Józefowi Piłsudskiemu; poświęcony 37 Łęczyckiemu Pułkowi Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego (medal pamiątkowy wybity dla upamiętnienia stacjonującego przez ponad 20 lat w okresie międzywojennym w Kutnie 37 pp); poświęcony Andrzejowi Małkowskiemu (medal okolicznościowy poświęcony pamięci druha A. Małkowskiego, założyciela Harcerstwa Polskiego urodzonego w Trębkach k/Kutna).

            Z uwagi na wysoki poziom artystyczny i ciekawą tematykę kutnowskie medale pamiątkowe znajdują się w zbiorach wielu polskich muzeów i kolekcjonerów prywatnych w kraju i poza granicami. Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. jako dar mieszkańców Kutna zostały przekazane papieżowi Janowi Pawłowi II. Wielokrotnie były też przekazywane do zbiorów Polish American Numismatic Association (Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Numizmatycznego) w Chicago oraz prezentowane w jego publikacjach. Od polowy lat osiemdziesiątych  medale pamiątkowe wielokrotnie prezentowane były na różnorodnych wystawach czasowych w Kutnie i wielu innych miastach. Wiele emisji kutnowskich medali była dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

W latach 1985 - 1998, w „Dworku Modrzewiowym" oraz w Muzeum-Zamek                              w Oporowie, odbyło się kilka wojewódzkich sejmików towarzystw kulturalnych z terenu województwa płockiego. W 1998 r. TPZK na zlecenie Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury TPZK było   organizatorem XIX Ogólnopolskich Spotkań Regionalnych na temat: Potrzeba nowego podziału administracyjnego  kraju.   W  obradach  udział  wzięło   125   regionalistów z 38 województw, ponadto minister Michał Kulesza, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządów lokalnych z terenu Województwa Płockiego. Ostatni regionalny sejmik  województwa łódzkiego został zorganizowany w Kutnie przez TPZK  w lipcu 2014 roku jako spotkanie przedkongresowe regionalistów z całej Polski w Bydgoszczy.

TPZK jest  jednym z członków-założycieli Ruchu Stowarzyszeń Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji zrzeszającej dobrowolnie stowarzyszenia regionalne z całej Polski. W latach 1990 - 1998 prezes TPZK Andrzej Urbaniak był członkiem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury, w której przez dwie kadencje reprezentował województwo płockie. Natomiast w latach 1998 - 2002 członkiem Prezydium Rady Krajowej RTK. Od roku  2014 województwo łódzkie w   Rady Krajowej Ruchu reprezentuje obecna prezes TPZK Bożena Gajewska  działając  na rzecz regionalizmu polskiego.

TPZK jest także członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, a w latach 2013-2016 prezes TPZK pracowała społecznie  w zarządzie tej organizacji skupiającej NGO województwa łódzkiego.

TPZK patronuje ruchowi kolekcjonerskiemu szeroko rozwiniętemu wśród swoich członków. Spotkania i wystawy kolekcjonerów w szkołach służą popularyzacji historii, także lokalnej i uświadamianiu konieczności ochrony jej materialnych świadectw. W 2002 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa TPZK i dyrektora muzeum  -  Andrzeja Urbaniaka, Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego ustanowiło Honorową Nagrodę Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji i wspierania idei kolekcjonerstwa oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i poza jego granicami. Kapituła Honorowej Nagrody pod przewodnictwem  dr Jerzego Huczkowskiego - Kanclerza Kapituły i  prof. dr Andrzeja RottermundaWicekanclerza Kapituły uhonorowała już ponad 100 osób i instytucji. W składzie  Kapituły jest członek TPZK Marek Wójkowski. W gronie laureatów znaleźli się kolekcjonerzy z kraju i zagranicy.

W latach 2007-2015  przy  TPZK działał Uniwersytet Trzeciego Wieku przy TPZK, UTW zrzeszało ponad 300 słuchaczy. W 2015 roku UTW utworzyło własne stowarzyszenie. W  roku 2011 przy TPZK powstał  Kameralny Zespół Wokalny Cantabile  pod kierownictwem Joanny Domagały, liczący 15 członków. Zespół  daje koncerty, uświetnia uroczystości i organizuje wspólne śpiewanie z mieszkańcami Kutna i regionu. W dokonaniach TPZK poważny wkład miały  aktywnie działające przez szereg lat Oddziały w Bedlnie, Krośniewicach i Krzyżanowie. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w swojej działalności wybiło się na jedno z czołowych miejsc w polskim ruchu regionalnym, co dokumentuje informacja o nim w Encyklopedii Powszechnej PWN, wydanej w roku 1995  i w Słowniku Miast Polskich w 1999 roku.

Kutnowski ruch regionalny, wypełniając swoje zadania statutowe w pracy kulturalnej i ochronie tradycji, realizował cel nadrzędny wytyczony współczesnemu polskiemu regionalizmowi jakim jest rozwijanie różnych form aktywności społecznej, prowadzącej do integracji i tworzenia lokalnej samorządności. Służą one budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej posiada swój chlubny udział w bogatym dorobku historyczno-kulturowym społeczeństwa powiatu kutnowskiego. Jego różnorodny dorobek na trwale wpisał się już w pejzaż naukowy  i kulturalno-oświatowy nie tylko na terenie ziemi kutnowskiej, ale również w skali ogólnopolskiej. Tak, jak przez kilkadziesiąt poprzednich lat, w jego działaniach, zawsze obecna jest postać prekursora kutnowskiego regionalizmu – wspaniałego lekarza i społecznika doktora Antoniego Troczewskiego. Ideały  i dokonania tego wielkiego kutnowianina są dla miejscowych regionalistów wzorcem do nieustannego naśladowania. W codziennej działalności nie zapominają również o znaczącym dorobku naukowo-publicystycznym i kulturalnym pierwszych prezesów TPZK – Stefana Talikowskiego i Henryka Lesiaka oraz kilkudziesięciu członków kolejnych Zarządów TPZK. Do najbardziej charakterystycznych, cyklicznych i trwałych w form społecznej działalności TPZK należy zaliczyć: prace służące badaniu, ochronie i popularyzacji dziedzictwa materialnego naszej „małej ojczyzny” – ziemi kutnowskiej, działalność wydawniczą, ochronę i popularyzowanie lokalnych tradycji i obrzędów, propagowanie  i rozwijanie idei kolekcjonerstwa, popularyzowanie muzyki poważnej, turystyki oraz ochronę lokalnego środowiska naturalnego.

Te ideały i cele, są równocześnie charakterystyczne dla całego współczesnego polskiego regionalizmu. Natomiast skala i realizacja  przedsięwzięć Towarzystwa, często przekracza granice powiatu kutnowskiego. Dzięki czemu  Towarzystwo jest istotnym „ambasadorem” dziejów i współczesnej kultury powiatu kutnowskiego na terenie całego kraju. W realizacji celów statutowych stowarzyszenia istotną rolę odgrywa stała współpraca TPZK instytucjami i stowarzyszeniami kultury ziemi kutnowskiej. Również istotne miejsce w naszej działalności odgrywa współpraca z ogólnopolskim    i wojewódzkim  ruchem regionalnym.

Regionaliści ziemi kutnowskiej w swoich wszelkich działaniach zawsze byli  i są świadomi faktu propagowania  najwartościowszych dokonań  przodków oraz dziedzictwa materialnego, intelektualnego i kulturalnego przez nich wytworzonego. Dlatego działania TPZK w ciągu minionego czasu w sposób szczególny ukierunkowane były na ciągłe pobudzanie świadomości mieszkańców ziemi kutnowskiej do konieczności ochrony i popularyzacji lokalnego dorobku i dziedzictwa. W sposób szczególny działania TPZK adresowane są do młodzieży. Celem stowarzyszenia jest, aby poprzez różnorodne inicjatywy - pokazujące najbardziej wartościowe i interesujące lokalne dziedzictwo kulturalne - wpływać na kształtowanie się nowych pokoleń mieszkańców ziemi kutnowskiej. W swoich działaniach nie zapominają o pokoleniu ludzi dorosłych, jakże często dotkniętych przez bardzo skomplikowaną i tragiczną historię, zarówno tę minioną, jak również współczesną. Pragną również budować wspólnie z nimi społeczeństwo obywatelskie w pełni świadome swych praw   i powinności. 

Najważniejsze cykliczne wydarzenia organizowane przez TPZK:

  • TPZK od 35 lat jest organizatorem Święta Pułkowego, przypominając społeczności miasta i regionu historię  37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego, który stacjonował w Kutnie przez cały okres międzywojenny i jego zasługi dla Kutna i Polski. Corocznie pod koszarami 37pp zbierają się regionaliści, rodziny wojskowe, harcerze, młodzież i dzieci oraz mieszkańcy Kutna by oddać hołd żołnierzom 37pp.
  • TPZK od  35 lat  organizuje wspólnie z kutnowską Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego nieodpłatnie  koncerty noworoczne dla mieszkańców Ziemi Kutnowskiej inaugurujące rok artystyczny w regionie kutnowskim.
  • TPZK od ponad trzydziestu lat, co roku  upamiętnia  postać dr Antoniego Troczewskiego – pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Kutna.  Dzięki środkom finansowym zebranym przez TPZK poddano renowacji obejście grobowe dr Troczewskiego  na kutnowskiej nekropolii  (koszt około 20.000 zł).
  • TPZK od ponad 30 lat organizuje rajdy piesze (a od niedawna gry miejskie) śladami historii i zabytków Kutna dla dzieci i młodzieży z regionu kutnowskiego.
  • Jednym z największych i najpoważniejszych przedsięwzięć każdego roku jest organizacja w dniu 1 listopada  kwesty  przeznaczonej na konserwację starych, zabytkowych  grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Kwesty są prowadzone od 2003 roku, a dzięki hojności mieszkańców regionu kutnowskiego  odwiedzających  kutnowską  nekropolię  udało się odrestaurować  kilkadziesiąt  nagrobków z zebranych ponad 100.000 zł. Tą  działalnością zajmuje się Społeczny  Komitet Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK. Od 2015 roku TPZK opiekuje się także starymi, zabytkowymi nagrobkami  na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach, gdzie od dwóch lat prowadzi kwesty – rozpoczęto już  restaurację jednego z  zabytkowych nagrobków. Także cmentarz żydowski w Kutnie jest pod opieką Towarzystwa. Biorąc pod uwagę zasługi TPZK dla ochrony zabytków, w 2015 roku na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  Starosta Kutnowski przyznał  TPZK  uprawnienia  Społecznego Opiekuna Zabytków.
  • Jedną z najnowszych inicjatyw TPZK są  obchody Dnia  pamięci o  kutnowskich Żydach, który organizuje od 2015 roku. Dzięki dofinansowaniu ze środków Prezydenta Miasta Kutno i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce TPZK wydało ważną dla Kutna i regionu publikację pn. „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej” (600 stron). Dzięki staraniom prezesa TPZK w Kutnie w 2016 roku gościło „Muzeum na kółkach” z Muzeum Historii Żydów Polskich  POLIN.

 

 

Ważniejsze nagrody :

·        w 1985 roku TPZK za  osiągnięcia w upowszechnianiu kultury otrzymało Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki,

·        w 1986 roku TPZK znalazło się w „złotej dziesiątce” w konkursie na najlepsze towarzystwo regionalne w kraju,

·        w 1987 roku  Minister Kultury i Sztuki przyznał TPZK wyróżnienie honorowe za szczególne dokonania w regionalnych towarzystwach kultury w 1986 roku,

·        w 1987 roku TPZK zostało uhonorowane Nagrodą Wojewody Płockiego w uznaniu zasług w dziedzinie upowszechniania kultury,

·        w 1997 roku TPZK zostało uhonorowane Listami Gratulacyjnymi Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu,

·        w 1997 roku TPZK otrzymało dyplom Wojewody Płockiego za zasługi w rozwoju i upowszechnianiu kultury w województwie płockim.

·        W 2001 roku  TPZK zostało uhonorowane medalem PTTK za pomoc  i współpracę  przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajozanwczego.

·        w 2003 roku TPZK została przyznana Nagroda  Starosty Kutnowskiego za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury służącej rozwojowi kulturalnemu społeczeństwa  powiatu kutnowskiego za rok 2002,

·        w 2008 roku Komitet Organizacyjny i słuchacze UTW przy TPZK zostali nominowani do nagrody Kutnianina Roku 2008 w IV Interaktywnym Plebiscycie Kutnowskiego Centrum Informacyjnego.

·        W roku 2009 UTW przy TPZK otrzymało wyróżnienie specjalne Kapituły „Kutnowskiego Hitu 2009”

·        W 2012 roku TPZK otrzymało medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”   nadany  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

·        W 2014 roku Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorfa przesłał TPZK wyrazy uznania za dotychczasowy trud włożony w ochronę starych cmentarzy.

·        W 2015 roku TPZK otrzymało dyplom dla laureata konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” przyznany przez Mateusza Morawieckiego – prezesa zarządu  Banku Zachodniego WBK.

·        W 2015 roku  prezes TPZK otrzymała Dyplom wyrażający wyrazy uznania za działalność na rzecz kultury regionów i upowszechnianie patriotycznych postaw  w społeczeństwie polskim  przyznany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

·        W 2015 roku prezes  TPZK otrzymała podziękowanie za wieloletnią współpracę na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  „Solidarność” w XXXV rocznicę Porozumień Sierpniowych” od NSZZ „Solidarność” Rady Podregionu  Kutno.

·        W 2016 roku TPZK otrzymało dyplom przyznany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za realizację zadania publicznego dofinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich    pt. „Kutno miasto róż – chcę tu być”. MRPiPS gratuluje  realizacji istotnego społecznie projektu uznanego za przykład dobrej praktyki.

·        Ponadto,  za  wieloletnią  społeczną  działalność  na  rzecz  badania i popularyzowania dziejów, ochronę zabytków oraz rozwój współczesnej kultury Powiatu Kutnowskiego wielu członków Towarzystwa otrzymało wysokie odznaczenia państwowe, odznaki i dyplomy resortowe.

·        Przez szereg lat TPZK otrzymało wiele listów gratulacyjnych i wyrazów uznania od władz państwowych, samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych za prowadzoną działalność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!