Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
ITPR REGULAMIN

Regulamin konkursu

„Moje róże dla Kutna”

organizowanego przez

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Kutna, osób indywidualnych lub zespołów mieszkańców chcących zadbać o wygląd terenów zieleni w mieście np. grup mieszkańców celem nasadzeń w ogródkach przyblokowych, rodziców uczniów poszczególnych szkół, celem dokonania nasadzeń przyszkolnych.

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej wykonanych i utrzymanych nasadzeń róż dokonanych w ramach akcji TPZK „I Ty posadź różę”.

3. O lokalizacji nasadzeń decyduje uczestnik konkursu pobierający sadzonki od organizatora.

4. Pobierający sadzonki zobowiązani są podać miejsce nasadzenia i dane osobowe do celów statystycznych.

5. Sadzonki krzewów róż dostarcza bezpłatnie organizator konkursu.

6. Narzędzia do wykonania nasadzeń zabezpiecza uczestnik konkursu we własnym zakresie.

7. Nasadzenia powinny być dobrze wyeksponowane w miejscach publicznych, tzn. dobrze widoczne dla użytkowników ulic, skwerów, terenów osiedlowych itp.

8. Ilość nasadzeń róż nie jest limitowana.

9. Nasadzenia mogą mieć charakter nasadzeń pojedynczych, grupowych lub powierzchniowych.

10. Każde nasadzenie róż bezpośrednio po jego wykonaniu powinno być zgłoszone do organizatora: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 99-300 Kutno ul. Narutowicza 20. Biuro jest czynne: wtorki 16.oo-19.oo, piątki godz. 8.oo – 11.oo,

11. Oceny nasadzeń dokona jury powołane przez organizatora.

12. Prace oceniane będą w trzech kategoriach nasadzenie: pojedyncze, grupowe, powierzchniowe.

13. Organizator ufunduje nagrody dla laureatów konkursu.

14. Zakończenie konkursu nastąpi podczas „Święta Róży - 2014”, połączone będzie z wystawą fotografii kwitnących róż laureatów konkursu.


Zastrzeżenia organizatorów:


- nowe nasadzenia nie mogą kolidować z uzbrojeniem terenu i powinny uwzględniać ewentualne, planowane w danym miejscu inwestycje.


Organizatorzy


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!