Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
RSG:komitet opieki nad kutnowskim cmentarzem

   

Zarząd TPZK w 2003 roku powołał do życia Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Jego członkowie od wielu lat  współpracują  z zarządcą cmentarza oraz z konserwatorami  zabytków. Dzięki  ich zaangażowaniu  corocznie przeprowadzana jest wizja lokalna na cmentarzu, oceniany jest stan nagrobków, zapadają decyzje o wyborze tych do renowacji, a następnie komitet monitoruje prace renowacyjne i dokonuje ich odbioru. 


 Społeczny Komitet Opieki nad  Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK (aktualny skład):

1.     Bożena Gajewska - prezes TPZK,

2.      Stanisław Wojdecki  - członek zarządu TPZK,

3.      ks. dr Jerzy Swędrowski – Dziekan Kutnowski

4.      Bogdan Krawczyk -  Pracownia Projektowo-Architektoniczna „Magbud”, w Kutnie,                     

5.      Grzegorz Dębski – Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach,                     

6.      Anna Majewska – Rau, Muzeum-Zamek w Oporowie,

7.      Elżbieta Wojciechowska -   Urząd Miasta w Kutnie,

8.      Jerzy Łompieś – członek TPZK,

9.      Janusz Bona –      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

10.    Sylwia Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie

11.    Andrzej Olewnik - - MiPBP w Kutnie

 

Szanowni Mieszkańcy miasta Kutno

 

Narody, które tracą pamięć, tracą życie…

Cmentarz – to nie tylko miejsce spoczynku tych, którzy odeszli, to także miejsce zadumy dla tych, którzy żyją. To miejsce, w którym przeszłość, teraźniejszość, a także przyszłość, sprowadzone są do właściwych proporcji. To jednocześnie bardzo szczególne miejsce w naszej pamięci o ludziach i zdarzeniach, o dziejach w skromnej skali każdego regionu i  wielkiej skali narodu polskiego. To również miejsce uświęcone świadectwem naszej historii i kultury.

Pamiętajmy, że na kilku kutnowskich cmentarzach, a szczególnie na najstarszym Cmentarzu Parafialnym, spoczywa wiele zasłużonych postaci dla Kutna i ziemi kutnowskiej. Dlatego zadbajmy wspólnie o kutnowskie zabytkowe groby, będące wymownymi świadectwami naszych korzeni, czy ojcowizny na ziemi kutnowskiej. Natomiast odnowione groby niech będą dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty poprzednich zbiórek finansowych oraz działań Społecznego Komitetu Opieki nad  Cmentarzem Parafialnym w Kutnie  przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i zarządu TPZK spotkacie  Państwo w postaci następnych odnowionych grobów... Przy kilkunastu nagrobkach przeprowadzono prace porządkowe i  konserwacyjne.

Mając w pamięci powyższe słowa i nasze czyny, zwracamy się z apelem do całej społeczności miasta Kutno o wsparcie datkami dalszych prac konserwatorskich przy zabytkowych grobach na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. W dniach 1 i  2 listopada w godzinach 9.oo-16.oo spotkacie Państwo w alejkach tego cmentarza uczestników  kwesty  na restaurację starych, zabytkowych grobów. Niech Państwa hojność i dary serca, będą najwymowniejszym dowodem naszej wspólnej troski o to bardzo szczególne miejsce w Kutnie – jakim jest miejscowy Cmentarz Parafialny. Apelujemy do Państwa – nie przechodźcie obojętnie obok kwestujących!

Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki hojnej pomocy wszystkich mieszkańców miasta Kutno, uda się nam wspólnie odrestaurować wiele zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

                              Liczymy na Państwa ofiarność!

  Poniżej podajemy konto bankowe TPZK (specjalnie utworzone dla środków finansowych na renowację), na które można wpłacać datki na renowację starych, zabytkowych nagrobków na kutnowskim cmentarzu parafialnym:

                  Bank PEKAO S.A. 41 1240 3190 1111 0010 1587 6857

Społeczny Komitet  Opieki  nad Starymi Grobami   na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie  przy TPZK

 i

 zarząd  Towarzystwa  Przyjaciół   Ziemi  Kutnowskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!