Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
Regionalia

Wydaliśmy  następujące publikacje regionalne:

Images: lesiak.JPG

Images: parafie.JPG

Images: kultura fizyczna.JPG

Images: ludzie.JPG

Images: cukrownia.JPG

Images: kat.JPG

Images: z.JPGImages: plakat3.jpg
tomy od I do XX

Kutnowskich Zeszytów RegionalnychImages: ok C.jpg Images: DSC08416.JPG Images: DSC07238.JPG Images: okladka zarys historii.jpg
pocztówki starego

Kutna


DLA  KOLEKCJONERÓW, i nie tylko...

W siedzibie TPZK można nabyć medale oraz pamiątkowe odznaki.
Pozyskane środki finansowe  są przeznaczone na cele statutowe TPZK.

Medale :


Images: medal 1.JPG Images: medal 2.JPG

37 ŁECZYCKI PUŁK PIECHOTY IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (medal pamiątkowy wybity dla upamiętnienia stacjonującego w latach międzywojennych w Kutnie 37 pp Ziemi Łęczyckiej im. ks. Józefa Poniatowskiego).

1. A. Popiersie księcia Józefa Poniatowskiego w mundurze trzy czwarte w prawo. U góry wzdłuż krawędzi napis: 37 ŁĘCZYCKI PUŁK PIEHOTY IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO. U dołu TPZK 86

2. R. Odznaka Pułku. Niżej napis: KUTNO/1921 – 1939. W otoku napis: WĄGROWIEC ŻNIN INOWROCŁAW 1-18 IX 1939 KOMPANIA PATOKI GĄGOLIN IŁÓW

Sygnowany na awersie: spleciony monogram EO (Ewa Olszewska – Borys). Æ 70 mm, tombak srebrzony oksydowany – 500szt., patynowany – 500szt.Emitent: TPZK. Inicjatywa: L. Kubiak, A. Urbaniak.

 

Images: medal 5.JPG Images: medal 6.JPG

GEN. BRYG. ZDZISŁAW PRZYJAŁKOWSKI (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia postaci gen. Bryg. Dowódcy 15 DP wchodzącej w skład armii „Pomorze” uczestniczącej w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku).

1. A. Popiersie trzy czwarte w lewo. W otoku napis: GEN. BRYG. ZDZISŁAW PRZYJAŁKOWSKI D-CA 15 DP 1892-1971.

2. R. Krzyż Walecznych, u dołu po obu jego stronach napis: TPZK – 1989. W otoku napis: KUTNO. GĄBIN. PŁOCK. GOSTYNIN BITWA NAD BZURA 9 – 22 WRZEŚNIA 1939.

Sygnowany na awersie: EO (Ewa Olszewska – Borys).Æ 70 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 1200szt., patynowany – 1200szt. Emitent: TPZK. Inicjatywa: L. Kubiak, A. Urbaniak.

Images: medal 3.JPG Images: medal 4.JPG


JAN KASPROWICZ – XXX LAT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. JANA KASPROWICZA W KUTNIE (medal okolicznościowy wybity z okazji powstania w Kutnie II LO i nadania imienia Jana Kasprowicza).

1. A. w dużym, kolistym centrum krajobraz górski i napis: PODPORĄ CI BĘDZIE I BRZASKIEM/TA ZIEMIA TAK BUJNA, TAK ŻYZNA/NIĄ CI JA JESTEM, NA ZAWSZE/TWA UKOCHANA OJCZYZNA/JAN KASPROWICZ/”KSIĘGA UBOGICH” XL. W otoku: XXX – LECIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KASPROWICZA W KUTNIE 1984

2. R. popiersie trzy czwarte w prawo. Po prawej napis: JAN/KASPRO/WICZ/1860 – 1928.

Sygnowany na R. : JJ (Jerzy Jarnuszkiewicz)

Projektował i wykonał Jerzy Jarnuszkiewicz

Æ 70 mm. Tombak złocony – 15 szt., srebrzony i oksydowany – 350 szt., patynowany – 450 szt.

 

Inicjatywa i projekt ideowy: Cz. Widelski i St. Szymański.


 


ŻOŁNIERZOM WRZEŚNIA 1939 (medal pamiątkowy).

A. Postaci trzech żołnierzy, nad nimi palce, pod spodem napis ŻÓŁNIERZOM WRZEŚNIA 1939

B. R. Napis PRZEKAŻCIE SOBIE ZNAK POKOJU 1999, oraz na dole – 60 ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ

Sygnowany: RK. Æ 70 mm, tombak patynowany. Emitent: TPZK.

Inicjatywa: R. Jóźwiak, L. Kubiak, A. Urbaniak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRZEJ MAŁKOWSKI (medal okolicznościowy poświęcony pamięci druha A. Małkowskiego, założyciela Harcerstwa Polskiego).

1. A. Popiersie w mundurze skautów trzy czwarte w lewo, głowa na wprost. W otoku napis: DRUH ANDRZEJ MAŁKOWSKI UR. W TRĘBKACH K. KUTNA 31.X.1888 R. ZGINĄŁ BOHATERSKO 16.I.1919

2. R. Lilijka harcerska. Niżej napis: TWÓRCY/HARCERSTWA/POLSKIEGO/ZIEMIA KUT-/-NOWSKA. U dołu znak TPZK

Sygnowany na awersie: spleciony monogram JK (Krystian Jarnuszkiewicz).

Æ 70 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 500szt., patynowany – 500szt. Emitent: TPZK. Inicjatywa: TPZK.

GEN. BRYG. EDMUND KNOLL – KOWNACKI (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia postaci gen. Bryg. Dowódcy Armii „Poznań”, dowódcy GO „Zachód” uczestniczącej w walkach nad Bzurą we wrześniu 1939r.).

1. A. Popiersie trzy czwarte w lewo, po bokach napisy: GEN. BRYG./EDMUND/1891 – KNOLL - /KOWNACKI/1953

2. R. mapa działań wojennych w otoku napis: UDERZENIE G.O „ZACHÓD” 9-12 IX 1939. ARMIA „POZNAŃ” BITWA NAD BZURĄ. U dołu znak: TP/ZK.

Sygnowany na awersie: GK (Grzegorz Kowalski).

Æ 70 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 500szt., patynowany – 500szt.

Æ 40 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 150 szt., patynowany – 150 szt.

Emitent: TPZK. Inicjatywa: A. Urbaniak, J. Szurzec.

 

GEN. BRYG. JULIUSZ ALFRED DRAPELLA (medal pamiątkowy).

1. A. Popiersie trzy czwarte w prawo i napis: GEN. BRYG. JULIUSZ ALFRED DRAPELLA D-CA 27 DP 1886 – 1964

2. R. Żołnierze przy armatach i napis: ŚWIEKATRÓW – ŚWIECIE – WŁOCŁAWEK – PŁOCK – IŁÓW 1-19-IX-1939 oraz TPZK 1989.

Sygnowany na awersie: spleciony monogram OE (Ewa Olszewska).

Æ 70 mm, tombak srebrzony – 1000szt.

Emitent: TPZK. Inicjatywa: TPZK.

JÓZEF PIŁSUDSKI (medal okolicznościowy wybity z okazji przywrócenia Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie imienia Marszałka J. Piłsudskiego).

1. A. Popiersie trzy czwarte w prawo i napis: PIERWSZY MARSZAŁEK POLSKI JÓZEF PIŁSUDSKI 1867 – 1935.

2. R. Belweder. Napis: Z OKAZJI PRZYWRÓCENIA SZKOLE NR 2/W KUTNIE IM. MARSZAŁAKA J.PIŁSUDSKIEGO

Sygnowany na awersie: spleciony monogram ABW (Beata Wątróbska).

Æ 70 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 500szt., patynowany – 500szt.

Æ 40 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 150 szt., patynowany – 150szt.

Emitent: TPZK. Inicjatywa: TPZK.


 

GEN. BRYG. JULIUSZ ALFRED DRAPELLA                                                   - 20 zł

JAN KASPROWICZ  XXX LAT LO im. Jana Kasprowicza                                  - 20 zł

GEN. BRYG. EDMUND KNOLL-KOWNACKI   (medal duży)                           - 20 zł

GEN. BRYG. EDMUND KNOLL- KOWNACKI  (medal mały)                              - 10 zł

ANDRZEJ MAŁKOWSKI                                                                                         - 20 zł

JÓZEF PIŁSUDSKI (medal mały)                                                                        - 10 zł

JÓZEF PIŁSUDSKI (medal duży)                                                                        - 20 zł

GEN. BRYG. ZDZISŁAW PRZYJAŁKOWSKI                                                      - 20 zł

37 PUŁK PIECHOTY   IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO               - 20 zł

ŻOŁNIERZOM WRZEŚNIA 1939  z okazji 60-tej  rocznicy Bitwy nad Bzurą - 40 zł

 

 

 

 

 

 

Medale kutnowskie

Medalierstwo opisuje się jako dziedzinę, która stanowi połączenie sztuk plastycznych  i rzemiosła. Obejmuje ona głównie wykonywanie drobnych form rzeźbiarskich w formie medali[1], najczęściej bitych w celu uczczenia jakiś wydarzeń lub jakiejś osoby. Tego typu medale są określane mianem okolicznościowych. I tak doskonały przykładu medalu okolicznościowego stanowi kutnowski medal wydany z okazji uczczenia 600 – lecia otrzymania przez miasto praw targowych.

Sztuka dekoracyjna jaką jest medalierstwo łączy numizmatykę, złotnictwo i sztuki piękne. Same zaś medale, według źródeł encyklopedycznych, wywodzą się z numizmatyki, albowiem rozwój medali obserwujemy wraz z rozwojem bicia monet. Medale niejako pochodzą od monety koronacyjnej, różnią się zaś brakiem nominału. Często więc pasja, jaką jest numizmatyka, idzie w parze z kolekcjonowaniem medali okolicznościowych. Medale upamiętniają wyobrażenia osób, symbole, napisy, zdarzenia, przedstawiają nawet strofy wierszy czy znane cytaty z literatury. Te małe dzieła sztuki bywają okrągłe lub wieloboczne, dwustronne (posiadają awers i rewers), lub w niektórych wypadkach jednostronne.

Inne nazwy pod jakimi medale funkcjonują to: medaliki, żetony, sztony, marki, plakietki, plakiety, medaliony, odznaki. Jeśli są większe niż 5 – 20 centymetrów średnicy mogą też być wykonane z kamienia lub stiuku. Natomiast rodzaje medali jakie rozróżniamy to: okolicznościowe, prywatne, religijne, królewskie.

W czterdziestoletnim dorobku Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej znajduje się wiele wydawnictw książkowych, artykułów prasowych i naukowych.

TPZK to również medale. Towarzystwo zainicjowało bowiem akcję bicia medali pamiątkowych o zasięgu krajowym. Medale okolicznościowe bite były w dwóch seriach. Pierwsza z nich to tzw. seria „Generalska”, druga – „Ludzie i wydarzenia Ziemi Kutnowskiej”.

Dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, każdy kolekcjoner przedmiotów, dokumentów i pamiątek związanych z Ziemią Kutnowską , może pochwalić się również całkiem pokaźnym i interesującym zbiorem medali.

Zaprojektowali je polscy artyści medalierzy: Ewa Olszewska Borys, Stanisława Wątróbska – Frindt, Grzegorz Kowalski, Jerzy i Krystian Jarnuszkiewicz oraz Robert Kotowicz.

Twórcą dużej ilości projektów medali kutnowskich jest polski rzeźbiarz Grzegorz Kowalski, student warszawskiej ASP (lata 1959 – 1965), uczeń prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. W 1991 roku otrzymał tytuł profesora i poświęcił się między innymi pracy wykładowcy na warszawskiej ASP. W latach 1972 – 1980 związany był z Galerią Repassage. Otrzymał Wawrzyn Olimpijski Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Nagrodę Związku Artystów Plastyków za „Najlepszą grafikę roku”. W późniejszych latach jego uczniowie utworzyli nieformalną grupę artystów zwaną Pracownią Kowalskiego.

Prace mentora Grzegorza Kowalskiego – Janusza Jarnuszkiewicza, zawsze odznaczały się dużymi walorami plastycznymi. Do kunsztu rzeźbiarza, urodzonego w 1919 roku, przyczyniła się nauka pobierana u Franciszka Kalfasa w Krakowie. Następnie Jarnuszkiewicz uczył się w Warszawie. Studia ukończył po wojnie w warszawskiej ASP, pracował tam jako profesor i kierownik katedry rzeźby. Projektował nie tylko medale, uprawiał też rzeźbę pomnikową oraz grafikę. Janusza Jarnuszkiewicza uważa się za artystę o dużej indywidualności  i wrażliwości, w medalierstwie lanym i figuratywnym jakie uprawiał, posługiwał się stylizacją, a nawet półabstrakcjami. W medalach menniczych starał się zrywać z rutyną, wprowadzać nowe formy i rozwiązania techniczne.

Odmiennie zarysowuje się twórczość Ewy Olszewskiej – Borys, absolwentki warszawskiej ASP. Studiowała medalierstwo pod kierunkiem prof. Zofii Demkowskiej (1919 – 1991). Dyplom uzyskała w 1966 roku, oprócz medali lanych i bitych była też autorką rzeźb oraz ceramiki.

Należy wspomnieć o jeszcze jednej autorce kutnowskich medali kolekcjonerskich – Stanisławie Wątróbskiej, absolwentce warszawskie ASP, projektantce wieli medali i monet (była niegdyś główną projektantką Mennicy Warszawskiej).

Towarzystwo przy współpracy z wieloma artystami projektantami wydało łącznie 29 medali.

artykuł napisany przez Katarzynę Czajkowską i Andrzeja Czajkowskiego – TPZK do wydawnictwa z okazji 40-lecia TPZK

 

 

 

 

 

[1] Medal (od łacińskiego Medallum) – niewielki, najczęściej okrągły lub owalny, płaski wytwór metalowy (odmiana wieloboczna jest zwana plakietką), wykonany zazwyczaj techniką odlewu lub bicia. Jest zwykle ozdobiony po jednej lub obu stronach reliefem. Pierwsze medale epoki nowożytnej pochodzą z XIV-wiecznych Włoch, a rozkwit medalierstwa przypada na wieki XV i XVI. Medale wykonuje się dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub jako odznaczenia (medal – odznaczenie, często jest zawieszony na wstążce), nagrody za wybitne osiągnięcia, np. sportowe, wojskowe itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!