Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
gra miejska Śladami tradycji różanej w Kutnie

      

Nie zdradzamy jeszcze tytułu projektu, bo stanowi on główne hasło do odgadnięcia w Grze

       

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  rozpoczyna  18 czerwca 2014 roku realizację  zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo  Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt  jest realizowany przez nas od czerwca do listopada 2014 roku. Naszymi partnerami w projekcie są: Miasto Kutno i Kutnowski Dom Kultury.

Naszym pierwszym działaniem jest Gra Miejska śladami tradycji różanej w Kutnie, która rozpocznie się 18 czerwca o godz. 11.oo. Do Gry (a także do całego projektu) zaprosiliśmy kutnowskie szkoły gimnazjalne i ponad gimnazjalne. Z radością stwierdzamy, że zarówno dyrektorzy, jak i kadra nauczycielska zdecydowali się zaangażować w nasz projekt.

Nie zdradzamy jeszcze tytułu projektu, bo  stanowi on główne hasło  do odgadnięcia w Grze. Miejsce, w którym zakończy się Gra, także nie jest znane uczestnikom Gry, dowiedzą się o nim w trakcie Gry… Znane jest miejsce rozpoczęcia Gry -  Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, z którego zespoły wyruszą wypełniać zadania, jakie otrzymają do wykonania podczas Gry.  Nagrodą  w Grze    talony  na sadzonki krzewów róż, które zwycięskie zespoły dostaną bezpłatnie do posadzenia na terenie swojej szkoły od TPZK w październiku 2014 roku (miejsce  pierwsze -100 szt.  krzewów róż, drugie - 70 szt. krzewów róż  i trzecie - 50 szt. krzewów róż).  Na uczestników czekają także  dodatkowe nagrody - bezpłatny wyjazd do ogrodu różanego w Forst (Niemcy) organizowanego przez TPZK, który nastąpi w dniu 30.08.2014r. Bilety do ogrodu różanego ufundował  Prezydent Miasta Kutno.

W ramach zadania   odbędzie się konkurs na najpiękniej kwitnące róże  pt. „Moje róże dla Kutna” (róże były własnoręcznie posadzone przez mieszkańców i grupy inicjatywne w przestrzeni miasta w ramach akcji społecznej z 2013 roku pn. „I Ty posadź różę”). Zwieńczeniem konkursu będzie  wystawa fotograficzna zatytułowana „Moje róże dla Kutna” usytuowana na Placu Piłsudskiego w Kutnie podczas „Święta Róży” we wrześniu 2014 roku. Nagrodą w  konkursie „Moje róże dla Kutna” będzie także zwiedzanie ogrodu różanego w Forst (wspólny wyjazd z młodzieżą, która brała udział w Grze Miejskiej). W październiku znów będziemy namawiać mieszkańców, tym razem także młodych  do sadzenia róż – rozdamy trzy tysiące sadzonek krzewów róż.

Głównym celem realizowanego przez nas zadania jest wzrost liczby mieszańców Kutna i regionu kutnowskiego w różnym przedziale wiekowym angażujących się w działania organizacji pozarządowych  i inicjatywy i w lokalne. Wszystkie działania w projekcie połączy motyw róży. Poprzez ten projekt chcemy dotrzeć do mieszkańców, włączyć ich i zaangażować w pielęgnowanie tradycji, w dbałość o swoją „małą ojczyznę” i rozwój własnego miasta, regionu. W realizację projektu włączamy również instytucje i placówki oświatowe działające w Kutnie (szkoły wszystkich poziomów,  Uniwersytet Trzeciego Wieku). W działaniach wspierać nas będzie Kutnowski Dom Kultury i Miasto Kutno jako nasi Partnerzy oraz Muzeum Regionalne w Kutnie.

Misją Kutna jest stwarzanie warunków do trwałego wszechstronnego rozwoju w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu centralnego położenia miasta. Miasto Kutno pragnie wykorzystać swój historyczny „kapitał róży" po to, aby tworzyć warunki sprzyjające dodatnim, trwałym i istotnym zmianom w życiu mieszkańców oraz budować markę miasta, która potrafi przyciągać, rozwijać, stymulować i zatrzymywać ludzi aktywnie współtworzących miasto. W związku z wprowadzaniem w życie Strategii Marki Miasta Kutno,  TPZK   angażuje swoich członków, sympatyków i mieszkańców (zarówno starszych, jak i młodszych)  w budowanie marki.

Nasze działania w projekcie są silnie ukierunkowane na włączanie mieszkańców w  realizowanie Strategii Marki Miasta Kutna. Sądzimy, ze jedynie zaangażowanie mieszkańców w takie działania przyniesie efekt w postaci zmiany postaw z obojętnych (wskazywanych w analizie SWOT) na pielęgnujące tradycje i historię naszego miasta. Cztery główne działania (Gra Miejska, zwiedzanie ogrodu różanego w Forst, wystawa pn. „Moje róże dla Kutna” i sadzenie róż) wykorzystują element włączania i angażowania mieszkańców zarówno młodych jak i dorosłych. Tematem przewodnim wszystkich działań są róże, motyw marki Miasta Kutna.

Images: 000.jpgZadanie jest współfinansowane   
ze środków 
Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej
w ramach         
 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
                            Partnerzy
Images: logo kutno.jpg     Images: logo KDK 2.jpg     Images: herb kutna.jpg

          
    


Dziś już wszyscy wiedzą, że nasz projekt realizowany jako
  zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo  Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zatytułowany jest

                                                        „Kutno miasto róż – chcę tu być!”

Zakończyła się Gra Miejska, której terenem były miejsca związane z tradycją różaną. Uczestniczyło w niej 14 zespołów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Każdy zespół układał hasło z pojedynczych wyrazów przekazywanych im w wyznaczonych miejscach Gry. Młodzież odwiedziła podczas wędrówki Kutnowski Dom Kultury, by tam odszukać wiadomości na temat Święta Róży w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych, obejrzała  chylącą się ku upadkowi posiadłość Bolesława Wituszyńskiego a także miała za zadanie odnaleźć jego grób na cmentarzu parafialnym. W wyznaczonych miejscach czekali na nich Strażnicy Gry, którzy przekazywali im koperty z następnymi  wskazówkami. Uczestnicy Gry zobaczyli, gdzie mieściła się tzw. „górka” czyli Międzyspółdzielniany Klub, w którym odbyła się pierwsza wystawa róż, policzone zostały gazony z różami na Placu Piłsudskiego i szukano eksponatów z motywem róży w Muzeum Regionalnym w Kutnie. W ogródku różanym przy Dworku Modrzewiowym młodzież rozpoznawała nazwy róż wyhodowanych przez Bolesława Wituszyńskiego – a rosną w nim róże „Kutno” i „Marylka” podarowane TPZK przez Krzysztofa Byczkowskiego oraz róże „Kopernik”.  Zespoły bardzo sprawnie wypełniły zadania, jakie otrzymały do wykonania.   Nagrodą  w Grze  były  talony  na sadzonki krzewów róż, które zespoły dostaną bezpłatnie do posadzenia na terenie swojej szkoły od TPZK w październiku 2014 roku. 28 uczestników Gry Miejskiej wyjedzie do ogrodu różanego w Forst (Niemcy) organizowanego przez TPZK. Wyjazd nastąpi w dniu 30.08.2014r. Bilety do ogrodu różanego ufundował  Prezydent Miasta Kutno.

Naszymi partnerami w projekcie są: Miasto Kutno i Kutnowski Dom Kultury
 Images: DSCF2664.JPG Images: DSCF2662.JPG

 Images: DSCF2709.JPG Images: DSCF2660.JPG

 Images: DSCF2651.JPG Images: DSCF2650.JPGImages: IMG_3480.JPG     Images: DSCN3580.JPG
 
                                           
Images: DSCF2793.JPG


  

        

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!