Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
spotkania z mieszkańcami młodzieżą i dorosłymi
        

     Images: FIO_MPiPS_logo2.jpg

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej   realizuje   zadanie publiczne pod nazwa „Kutno miasto róż – chcę tu być”  zlecone przez Ministerstwo  Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt  jest realizowany przez nas od czerwca do listopada 2014 roku. Naszymi partnerami w projekcie są: Miasto Kutno i Kutnowski Dom Kultury.

 

Wczesną jesienią 2014 roku Andrzej Latos – członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej odwiedzał kutnowskie gimnazja i szkoły średnie, w których przed akcją sadzenia  krzewów róż przeprowadzał prelekcje na tema tradycji różanej, strategii marki miasta Kutno oraz sadzenia i pielęgnacji róż. Uczniowie szkół biorących udział w naszym projekcie „Kutno miasto róż – chcę tu być” zaznajamiali się z w/w tematyką, oglądając prezentację i książkę wydaną przez Kutnowski Dom Kultury, a także wypełniając ankietę.

W tym roku obchodziliśmy  40 rocznicę  Święta Róży,  a  hasło „Kutno miasto róż” staje się elementem naszego codziennego życia. Poprzez ten projekt chcemy dotrzeć do młodych mieszkańców Kutna,  włączyć ich i zaangażować w pielęgnowanie tradycji, w dbałość o swoją „małą ojczyznę” i rozwój własnego miasta, regionu.

W naszym projekcie uczestniczyli uczniowie niżej wymienionych  szkół:

  I LO im. Jana Henryka  Dąbrowskiego

 II LO im. Jana Kasprowicza

 Zespół Szkół   nr 1 im. Stanisława Staszica

 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego  Troczewskiego

 Zespół Szkół  nr 3 im. Władysława Grabskiego

 Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza

 Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego

 Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza

 

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie   dyrektorom, nauczycielom i uczniom tych placówek oświatowych!

Głównym celem realizowanego przez nas zadania jest wzrost liczby mieszańców Kutna i regionu kutnowskiego w różnym przedziale wiekowym angażujących się w działania organizacji pozarządowych  i inicjatywy i w lokalne. Wszystkie działania w projekcie połączy motyw róży. W realizację projektu włączamy również instytucje i placówki oświatowe działające w Kutnie (szkoły gimnazjalne i średnie),  Uniwersytet Trzeciego Wieku. W działaniach wspierać nas będzie Kutnowski Dom Kultury i Miasto Kutno jako nasi Partnerzy oraz Muzeum Regionalne w Kutnie.

Misją Kutna jest stwarzanie warunków do trwałego wszechstronnego rozwoju w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu centralnego położenia miasta. Miasto Kutno pragnie wykorzystać swój historyczny „kapitał róży" po to, aby tworzyć warunki sprzyjające dodatnim, trwałym i istotnym zmianom w życiu mieszkańców oraz budować markę miasta, która potrafi przyciągać, rozwijać, stymulować i zatrzymywać ludzi aktywnie współtworzących miasto. W związku z wprowadzaniem w życie Strategii Marki Miasta Kutno,  TPZK   angażuje swoich członków, sympatyków i mieszkańców (zarówno starszych, jak i młodszych)  w budowanie marki.

 

 

Nasze działania w projekcie są silnie ukierunkowane na włączanie mieszkańców w  realizowanie Strategii Marki Miasta Kutna. Sądzimy, ze jedynie zaangażowanie mieszkańców w takie działania przyniesie efekt w postaci zmiany postaw z obojętnych (wskazywanych w analizie SWOT) na pielęgnujące tradycje i historię naszego miasta. Cztery główne działania (Gra Miejska, zwiedzanie ogrodu różanego w Forst, wystawa pn. „Moje róże dla Kutna”, rozdawanie i  sadzenie róż) wykorzystują element włączania i angażowania mieszkańców zarówno młodych jak i dorosłych. Tematem przewodnim wszystkich działań są róże, motyw marki Miasta Kutna. 

 

 

 

 

 

 

 

Images: DSCF3739.JPG Images: DSCF3718.JPG
Images: DSCF3745.JPG Images: DSCF3723.JPG
Images: DSCF3736.JPG Images: DSCF3699.JPG
Images: DSCF3733.JPG Images: DSCF3724.JPG
Images: DSCF3740.JPG Images: DSCF3690.JPG
Images: DSCF3717.JPG Images: DSCF3680.JPG
Images: DSCF3729.JPG Images: DSCF3684.JPG
Images: DSCF3732.JPG Images: DSCF3742.JPG
Images: DSCF3722.JPG Images: DSCF3686.JPG

 
Zadanie jest współfinansowane  ze środków  Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej w ramach    Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

                                                                                                                   Partnerzy:

                                                                                                      Images: logo kutno.jpg  Images: logo KDK 2.jpg  Images: herb kutna.jpg

  
                                                    

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!