Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
podsumowanie projektu

   

zakończyliśmy projekt Kutno miasto róż - chcę tu być

Images: rollup_glowny.jpg
         Images: pfio8.JPG                                                               
            8 listopada 2014 roku  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zakończyło projekt pn. „Kutno miasto róż – chcę tu być!” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Swoją obecnością zaszczycili nas Prezydent Miasta Zbigniew Burzyński i  Wice Prezydent Zbigniew Wdowiak oraz Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Michał Adamski. Zaprosiliśmy  wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału w uroczystym koncercie  w Sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury, podczas którego wystąpił Wokalny Zespół Kameralny Cantabile przy TPZK pod dyrekcją Joanny Domagały.  


 Images: pfio12.JPG  Images: pfio7.JPG Images: pfio6.JPG
      Images: pfio2.JPG  Pokazaliśmy   prezentację multimedialną  z prowadzonego projektu oraz fragmenty materiałów filmowych nagrywanych przez  TV Kutno (Media ARRK Sp. z o.o.), której bardzo dziękujemy za nieodpłatne udostępnienie materiałów. Wręczyliśmy podziękowania  i książki pt. „Święto Róży, 40 lat tradycji” placówkom szkolnym biorącym udział w projekcie oraz  naszym partnerom. Książki  do bibliotek szkolnych przekazał nasz partner – Kutnowski Dom Kultury. Cieszymy się, że wiedza o tradycji różanej będzie mogła dotrzeć do młodego pokolenia Kutnian. Prezydent Zbigniew Wdowiak wręczył panu  Bronisławowi Marszewskiemu upominek od Miasta Kutna dziękując za jego ogromne zaangażowanie w pielęgnowanie swojego pięknego ogrodu różanego, w którym rosną do dziś krzewy różane zakupione od Bolesława Wituszyńskiego.

Po koncercie przy słodkim poczęstunku  wspominaliśmy zrealizowane zadanie, a więc  Grę miejską, wyjazd do Forst,  wystawę „Moje róże dla Kutna” prezentowaną podczas Święta Róży oraz  rozdawanie i sadzenie róż.

 

Images: pfio 1.JPG Misją Kutna jest stwarzanie warunków do trwałego wszechstronnego rozwoju w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu centralnego położenia miasta. Miasto Kutno pragnie wykorzystać swój historyczny „kapitał róży" po to, aby tworzyć warunki sprzyjające dodatnim, trwałym i istotnym zmianom w życiu mieszkańców oraz budować markę miasta, która potrafi przyciągać, rozwijać, stymulować i zatrzymywać ludzi aktywnie współtworzących miasto. W związku z wprowadzaniem w życie strategii marki miasta Kutno – „Kutno miasto róż” TPZK wraz z mieszkańcami  aktywnie włącza się w budowanie marki.

Stąd też powstał  nasz projekt pod hasłem „Kutno miasto róż – chcę tu być!”, w którym  angażowaliśmy Kutnowian do włączenia się w działania związane z wprowadzaniem w życie hasła „Kutno miasto róż”. Tematem przewodnim wszystkich działań w projekcie były róże, motyw marki Miasta Kutna. Włączyliśmy  nauczycieli, nie tylko tych zajmujących się regionalizmem w szkołach w projekt, tak, aby dzieci i młodzież miała świadomość, czym żyje miasto. Pomysłowość młodych mieszkańców naszego miasta, ich twórcze pasje w tej materii chcemy  choć trochę wykorzystać.

Działania w projekcie były silnie ukierunkowane na włączanie mieszkańców w budowanie marki Miasta Kutna, ponieważ wiemy, ze jedynie zaangażowanie mieszkańców w takie działania przyniesie efekt w postaci zmiany postaw z obojętnych (wskazywanych w analizie SWOT) na pielęgnujące tradycje i historię naszego miasta.

Całe zadanie miało  na celu propagowanie wśród mieszkańców Kutna, a  wśród dzieci i młodzieży w szczególności, wiedzy o mieście, jego zabytkach i wybitnych postaciach związanych z regionem kutnowskim; kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych, kultywowanie pamięci narodowej i regionalnej wśród młodzieży szkolnej z terenu miasta Kutna, wskazanie młodzieży historycznie ważnych miejsc, które powinna znać we własnym mieście i umieć o nich opowiedzieć, zwrócenie uwagi młodego pokolenia na pracę społeczną mieszkańców Kutna – członków TPZK, pokazanie jak ważne jest przywracanie pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach w miejskiej społeczności. Jesteśmy przekonani, że identyfikacja z małą ojczyzną będzie  podstawą budowania postaw patriotycznych wśród młodzieży, zachęceniem do aktywnego wypoczynku oraz dokładniejszego zainteresowania się własnym miastem i regionem.

Images: pfio3.JPG Images: pfio4.JPG   Images: pfio5.JPG 

Projekt pn.„Kutno miasto róż – chcę tu być!”  był odpowiedzią na problem słabej identyfikacji mieszkańców z różnych grup wiekowym z własnym miastem i regionem, zbyt niskiej aktywności społeczno – obywatelskiej. Dzięki zrealizowanemu projektowi coraz więcej mieszkańców wie, że Kutno w przeszłości było mekką hodowców róż, że  to właśnie tutaj wyhodowano cztery z  polskich odmian tych kwiatów. TPZK zmienia ten stan świadomości poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego działania i uczestniczenia w atrakcyjnych formach, do bycia dumnym z „małej ojczyzny”, jaką jest Ziemia Kutnowska.

Dziękujemy mediom kutnowskim  za  pomoc przy promocji naszego projektu oraz za relacjonowanie jego  realizacji!

Dziękujemy także  mieszkańcom Kutna za aktywny udział w naszym projekcie i za wspólne świętowanie zakończenia projektu!

       Images: pfio10.JPG  Images: Kopia pfio11.JPG  Images: pfio13.JPG

 Images: tablice 1-20_Strona_01.jpg


8  listopada 2014 roku o godz. 16.oo (sobota)
zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału w uroczystym koncercie  w Sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury, podczas którego wystąpi Wokalny Zespół Kameralny Cantabile przy TPZK pod dyrekcją Joanny Domagały. Zespół zaprezentuje się  w repertuarze muzycznym o tematyce różanej. W ten sposób    podsumujemy  działania wykonywane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  podczas realizacji    zadania publicznego pod nazwą „Kutno miasto róż – chcę tu być”.
Pokażemy   prezentację multimedialną  z prowadzonego projektu oraz fragmenty materiałów filmowych nagrywanych przez  TV Kutno (Media ARRK Sp. z o.o.). Po koncercie przy słodkim bufecie  będziemy wspominać zrealizowane zadanie, a więc  Grę miejską, wyjazd do Forst,  sadzenie róż, wystawę „Moje róże dla Kutna” podczas Święta Róży.


8  listopada 2014 roku o godz. 16.oo (sobota)

zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału w uroczystym koncercie  w Sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury, podczas którego wystąpi Wokalny Zespół Kameralny Cantabile przy TPZK pod dyrekcją Joanny Domagały. Zespół zaprezentuje się  w repertuarze muzycznym o tematyce różanej. W ten sposób    podsumujemy  działania wykonywane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  podczas realizacji    zadania publicznego pod nazwą „Kutno miasto róż – chcę tu być”.
Pokażemy   prezentację multimedialną  z prowadzonego projektu oraz fragmenty materiałów filmowych nagrywanych przez  TV Kutno (Media ARRK Sp. z o.o.). Po koncercie przy słodkim bufecie  będziemy wspominać zrealizowane zadanie, a więc  Grę miejską, wyjazd do Forst,  sadzenie róż, wystawę „Moje róże dla Kutna” podczas Święta Róży.
zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału w uroczystym koncercie  w Sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury, podczas którego wystąpi Wokalny Zespół Kameralny Cantabile przy TPZK pod dyrekcją Joanny Domagały. Zespół zaprezentuje się  w repertuarze muzycznym o tematyce różanej. W ten sposób    podsumujemy  działania wykonywane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  podczas realizacji    zadania publicznego pod nazwą „Kutno miasto róż – chcę tu być”.
Pokażemy   prezentację multimedialną  z prowadzonego projektu oraz fragmenty materiałów filmowych nagrywanych przez  TV Kutno (Media ARRK Sp. z o.o.). Po koncercie przy słodkim bufecie  będziemy wspominać zrealizowane zadanie, a więc  Grę miejską, wyjazd do Forst,  sadzenie róż, wystawę „Moje róże dla Kutna” podczas Święta Róży.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy  wszystkich mieszkańców Kutna, małych i dużych…, młodych i starszych…

Posłuchajmy, pośpiewajmy!

Wstęp wolny!                                                                  

                                                                                    Zarząd TPZK
 Images: FIO_MPiPS_logo2.jpg
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej   realizuje   zadanie publiczne pod nazwa „Kutno miasto róż – chcę tu być”  zlecone przez Ministerstwo  Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt  jest realizowany przez nas od czerwca do listopada 2014 roku.
Naszymi partnerami   w projekcie są: Miasto Kutno i Kutnowski Dom Kultury.
 
   Zadanie jest współfinansowane  ze środków  Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej w ramach   Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.                              Partnerzy:
    


                                                                                 Images: logo kutno.jpg  Images: logo KDK 2.jpg  Images: herb kutna.jpg


    


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!