Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
Skład Zespołu

                                                       
                                          Images: DSC06165.JPG Images: pfio7.JPG 
Zespół  „Cantabile” tworzą osoby o podobnej wrażliwości estetycznej i zainteresowaniach artystycznych w dziedzinie muzyki. Są wśród nich osoby które, ukończyły szkoły muzyczne I i II stopnia. Zespołem dyryguje pani Joanna Domagała, co jest dla TPZK ogromnym zaszczytem. 
Do grona śpiewających należą: 
Soprany – Ewa Murzynowska, Agnieszka Lewandowska, Maria Januszczak;

Alty – Katarzyna Drzewiecka–Kiełbasa, Beata Krukowska, Dominika Kowalczyk, Zofia Wojciechowska;

Tenory – Marcin Poznański; Basy –Andrzej Horzycki,  Andrzej Latos.

 Z dumą informujemy, że:

W dniu 16 kwietnia 2014 roku, w Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach, odbyło się uroczyste wręczenie corocznych Hitów Kutnowskich i Nagród Starosty Kutnowskiego za rok 2013 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.    
  Images: n 4.JPG Z  radością  informujemy że nagrodę  Starosty w dziedzinie kultury otrzymali Pan Andrzej Stelmaszewski  - redaktor naczelny gazety „Powiatowe Życie Kutna” oraz Pani Joanna Domagała - członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, dyrygent Kameralnego Zespołu Wokalnego CANTABILE naszego Towarzystwa, pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K.  Kurpińskiego w Kutnie, twórca wielu chórów w naszym mieście, osoba wielce zasłużona dla życia kulturalnego w naszym regionie.  Wniosek o nagrodę dla pani Joanny Domagały złożyło TPZK.

 

 

„Radość dziś nastała, radość niebywała

bo Joasia, od Starostwa, nagrodę dostała”

 

 Tak śpiewali wokaliści zespołu CANTABILE okazując w ten sposób, ku miłemu zaskoczeniu laureatki, zadowolenie z faktu tak wysokiego wyróżnienia swojej ulubionej Pani Dyrygent.


            Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień była uświetniona występem Kameralnego Zespołu Wokalnego CANTABILE przy TPZK, który odśpiewał pięć pieśni popularnych w ciekawym muzycznym opracowaniu: Marsz norweski (aranżacja i opracowanie L.S.Hovland), Siyahamba (muzyka gospel), W drodze (muz. Jarosław Domagała, sł. Czesława Politańska), Freedom is coming (utwór muz. pop), Only you (muz. i sł. Clarce, aranżacja S.S. Barret, z repertuaru „The Beatles”)  . Na zakończenie,  na cześć wszystkich laureatów zespół odśpiewał popularne „Sto lat” zaskakując pięknym opracowaniem harmonicznym tej pieśni. Gratulujemy wszystkim laureatom.

 


     Images: n 5.JPG   
Działalność zawodową Joanny Domagały cechuje duża wszechstronność. Prowadzi zajęcia z zakresu gry na fortepianie, flecie, kształcenia słuchu, teorii muzyki, rytmiki, śpiewu, zajęć muzyczno-ruchowych ze wszystkimi grupami dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej i dorosłych. Przeważająca część jej artystycznej i dydaktycznej aktywności przypada na teren powiatu kutnowskiego. Przez mieszkańców Kutna i Regionu najbardziej rozpoznawalna jest jako dyrygentka chórów i zespołów wokalnych i w tej roli legitymuje się szczególnie bogatym dorobkiem swojej pracy zawodowej i społecznej. Pani Joanna Domagała posiada również bogaty dorobek występów jako solistka (sopran).  Przedstawiona w załączniku nr 1 lista jej występów solowych uzupełnia bogaty zestaw aktywności artystycznej na tym terenie.

 

Od czasu ukończenia średniej szkoły muzycznej w klasie śpiewu, przez okres studiów i pracy zawodowej, do chwili obecnej, bierze czynny udział w życiu kulturalnym szkół, miast i środowisk w których pracowała, w szczególności w powiecie kutnowskim ale także poza jego granicami, będąc dobrym ambasadorem społeczności ziemi kutnowskiej

Przedstawiony wyżej szeroki wachlarz zawodowych umiejętności, pozwolił jej na wyjątkowo dużą aktywność w środowisku ziemi kutnowskiej w zakresie popularyzacji kultury muzycznej a także ruchu amatorskiego, zarówno wśród  młodzieży jak i wśród dorosłych mieszkańców naszego powiatu. 

 

Przekłada to się na znaczne osiągnięcia i zasługi p. Joanny Domagały dla  Regionu Kutnowskiego, w różnorodnych aspektach jej aktywności zawodowej,

 

Osiągnięcia dydaktyczne.

 

Pani Joanna Domagała od 1991r. jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie. Jej działalność dydaktyczna promieniowała również na gminy sąsiadujące z powiatem kutnowskim (Uczyła także w Szkołach Muzycznych. w Gostyninie
i Gąbinie).  Prowadziła zajęcia z dziećmi przedszkolnymi, młodzieżą szkolną i ludźmi dorosłymi  (zajęcia ze studentami studiów podyplomowych, w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku) i amatorskimi zespołami chóralnymi złożonymi z ludzi dorosłych, dzieci i młodzieży). Tak bogata aktywność w pracy dydaktycznej dała jej duże  doświadczenie, które od wielu lat wykorzystuje w swojej pracy zawodowej i społecznej na terenie powiatu kutnowskiego.

- W czasie swojej pracy zawodowej w kutnowskiej szkole muzycznej była wielokrotnie nagradzana (w latach 1992, 1993 , 1995, 2001, 2003 - 6,  2012 i 2013), przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzyczne I i II st. Im. K. Kurpińskiego w Kutnie za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą, zaangażowanie  w rozwój artystyczny szkoły, znaczące osiągnięcia dydaktyczne, znaczący dorobek pedagogiczny i duże zaangażowanie
w rozwój artystyczny szkoły.

- Praca p. Joanny Domagały znalazła również uznanie w oczach Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, który w latach 2006 i 2007 przyznał jej nagrodę - w dowód uznania osiągnięć edukacyjno-wychowawczych.

- Wielu jej uczniów zdobywało indywidualne  nagrody i wyróżnienia w konkursach  muzycznych, szczególnie w zakresie gry na fortepianie i wokalistyki.

- Wytężona praca a także bezinteresowne, społeczne zaangażowanie p. Joanny przyczyniły się do tego, że w październiku 2006 roku prowadzony przez nią chór „Speranza” otrzymał nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.

 

Osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej poświęconej społeczeństwu powiatu kutnowskiego.

 

Dla społeczności kutnowskiej p. Joanna Domagała dała się poznać szczególnie jako  pedagog i dydaktyk muzyczny, znakomita solistka (sopran) obdarzona szczególnie pięknym głosem oraz jako dyrygentka wielu kutnowskich chórów mieszanych wykonujących wielogłosowe kompozycje znanych kompozytorów polskich i zagranicznych. Wykreowała ona i prowadziła z sukcesami zespoły chóralne złożone z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie  oraz z nauczycieli tej szkoły ,  a także dorosłych mieszkańców naszego powiatu.  Dzięki swojej charyzmie i wysokim umiejętnościom potrafiła z ludzi nie mających muzycznego przygotowania stworzyć zespoły potrafiące wykonywać kompozycje trudne pod względem harmonicznym, wymagające znacznej muzycznej wrażliwości.

Szczególne miejsce w życiu kulturalnym powiatu kutnowskiego zajmuje fakt powołania Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie i jednocześnie utworzenie chóru mieszanego, który z czasem przyjął nazwę „Speranza”. Istotną rolę w tych przedsięwzięciach odegrała pani Joanna Domagała., założycielka i dyrygentka chóru w latach 2001-2010 Celem powołania tego chóru było propagowanie muzyki, polskich pieśni i tradycji muzycznych
w Regionie Kutnowskim. Działania te były adresowane do szeroko rozumianego odbiorcy, zwłaszcza do osób nie związanych zawodowo z muzyką.

Pod kierownictwem Joanny Domagały chór doskonalił się pod względem artystycznym,  dał ok. 110 koncertów i występów uświetniając wiele najważniejszych uroczystości religijnych, patriotycznych, rocznicowych a także wielu wydarzeń okazjonalnych w Kutnie i powiecie kutnowskim. Najliczniejsze z nich to koncerty kolędowe (30 koncertów w wielu parafiach powiatu kutnowskiego), udział w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych (25 koncertów), tworzenie oprawy muzycznej okazjonalnych uroczystości świeckich i religijnych (ok. 50 krotnie).

Zważywszy na ilość prób, zajęć warsztatowych, występów i koncertów wyjazdowych wymagających dużego zaangażowania i poświęcenia prywatnego czasu, pracę pani Joanny Domagały należy ocenić bardzo wysoko z punktu widzenia społecznego zaangażowania.

Aktualnie, zupełnie bezinteresownie i z dużym zaangażowaniem, p. Joanna Domagała prowadzi Kameralny Zespół Wokalny „Cantabile” przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Swoim twórczym niepokojem w zakresie dyrygentury i dydaktyki dała się poznać również na terenie Płocka, Gostynina i Gąbina gdzie była godnym ambasadorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie i kulturalnego środowiska kutnowskiego.

Joanna Domagała, mieszkanka Kutna, za swe zasługi w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej otrzymała wiele wyróżnień poza granicami powiatu w tym najpoważniejszych instytucji w kraju, będąc tym samym dobrym ambasadorem naszego Regionu.

 

W 2011 roku została odznaczona medalem srebrnym za długoletnią służbę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W 2011 r. została wyróżniona, Odznaka honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2007 i 2009 roku otrzymała nagrodę Dyrektora Szkoły Muzycznej 1 st. W Gostyninie za osiągnięcia w pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej

W 2003 r. Burmistrz Gostynina wręczył jej dyplom uznania za upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gostynina oraz ogromne zaangażowanie w kształcenie dzieci i młodzieży.

Była także  nominowana  na Kutnianina Roku (2007).

Oprócz wymienionych wyżej nagród otrzymała wiele listów gratulacyjnych, podziękowań, dyplomów uznania.

                                                                                                                                                  opr. Andrzej Latos 

 

 

 

 


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!